Prokop 2020

Registrácia súťažných prác je spustená.

Uzávierka prihlasovania prác je  5. februára 2021 do 24.00 hod.

Novinkou súťaže sú tento rok dve nové kategórie:

PR v čase Korony, kde môžu byť prihlásené projekty, ktoré efektívne využili mimoriadnu situáciu pandémie. Môže ísť o projekty z krízového PR, internej komunikácie, B2B, B2C i event PR.

PR CRAFT je určený pre PR projekty, ktoré sú svojim prevedením, spracovaním a výsledkami remeselne nadštandardné. Či už ide o kreatívnu ideu, media relations, digitálnu kampaň alebo komunikačnú stratégiu. Kategória Craft PR chce oceniť tradičnú a poctivo odvedenú PR prácu, ktorá by nevynikla v iných kategóriách PROKOPa.