Túžbu víťaziť máme všetci rovnakú

download cgsi_0a9eff620cc49c18da85879a3ffedda3.img

Zoznam priložených súborov