Mesto ožilo - Vďaka OZ Ružomberčan sa vrátil aktívny život do Ružomberka.Zoznam priložených súborov