Títo otužilci sa nemajú kde zohriať

download depaul_kv.jpg

Zoznam priložených súborov