Títo otužilci sa nemajú kde zohriať

download cgsi_4f0d9cc2cad8957b5a92238fd2dbaf11.img

Zoznam priložených súborov