Pre nevidiacich a slabozrakých to nie je iba hra

download cgsi_cdb05a263876421e307888d2dacf4d47.img

Zoznam priložených súborov