Pre nevidiacich a slabozrakých to nie je iba hra

download cgsi_1b9014efa74f807ab268bc004f265c36.img

Zoznam priložených súborov