Sochám zima neublíži, ľuďom áno

download sochy-thumb_sochy.png

Zoznam priložených súborov