Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Cieľovka? Všetci. Naozaj všetci!

download cgsi_71500a60c6aa9d317fe3a99d3bc54468.img

Zoznam priložených súborov