Pripravujeme prihlasovanie prác

  • 20.12. 2019 Deadline pre prihlasovanie PR projektov
  • 16.01. 2020 Zasadnutie poroty
  • 23.01. 2020 Vyhlásenie výsledkov PROKOP 2019 Vodárenské Múzeum