Partnerstvá a spolupráce so stakeholdermi v oblasti kultúry a samosprávyZoznam priložených súborov