Interné vlogy CEO Slovenskej sporiteľne Petra KrutilaZoznam priložených súborov