Ruku hore za toleranciu, SlováciZoznam priložených súborov