Čo nosia baletky, keď sú bez špičiek?Zoznam priložených súborov