#SPOLUMAMENATO Bankari v prvej liniiZoznam priložených súborov