Sochám zima neublíži, ľuďom ánoZoznam priložených súborov