MIER UKRAJINE, ZA VAŠU A NAŠU SLOBODUZoznam priložených súborov