Zlatý bažant už nie je to, čo bývalZoznam priložených súborov