MESIAC ŠETRENIA V SPP ALEBO AKO SA NA ŠETRENIE VOLÁ, TAK SA Z PEŇAŽENKY OZÝVAZoznam priložených súborov