Kontakty

Kontaktná osoba:
Silvia Cyprichová
e-mail: silvia.cyprichova@kras.sk
mobil:  0907 025 752 

KLUB REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava

 

Registračné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže:
AD AWARDS ASSOCIATION, s.r.o.
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
IČO : 357 43 794
IČ DPH : SK2020230014

Číslo účtu: 000000-2947004353
Kód banky: 1100
IBAN: SK54 1100 0000 00294 700 4353

Variabilný symbol = IČO prihlasovateľa
Poznámka: ZK 2023 (názov agentúry) 

 

Technický support
Zdeno Kuzmány
e-mail: zdeno@kuzmany.biz
mobil: 0911 233 350