Prihlásené práce

Doménové kategórie

A. Corporate Communications

OD MÚCH K ZERO | 1st CLASS AGENCY | Kaufland Slovenská republika
Stručná charakteristika: Rozhodujú činy. To je hlavné motto Kauflandu v oblasti trvalej udržateľnosti. Činia sa nielen kauflanďáci s mnohými ekologickými projektami a partnermi, ale aj larvy muchy čiernej. Rok 2023
bol v Kauflande v znamení silnej korporátnej komunikácie zelených riešení kreatívne postavenej na príbehu ako sa Kaufland dostal od múch až na 94 % recykláciu vlastného odpadu. Je ukážkou interného a externého reputačného manažmentu, strategickej komunikácie a využitia celej škály PR nástrojov. Výsledok: v spontánnej znalosti sa Kaufland stal 2. firmou na Slovensku, ktorá podniká zodpovedne


Výzva a cieľ: Po viacerých kauzách je verejnosť citlivá na greenwashing a k zeleným správam od veľkých spoločností je opatrná. Výzvou bolo ukázať, že trvalá udržateľnosť nie je módny komunikačný hit, ale je dlhodobou filozofiou a DNA Kauflandu, ktorou denne žijú všetci zamestnanci, zavádzajúci postupne do života viacero eko projektov.
Cieľom korporátnej komunikácie je posilniť reputáciu KFL v oblasti udržateľnosti a recyklácie, dôveryhodne a transparentne ukázať čo všetko Kaufland robí, aké sú reálne výsledky a zároveň motivovať k činom a recyklácii zamestnancov, zákazníkov a verejnosť.


Stratégia: Kaufland v posledných rokoch realizuje mnoho zelených projektov, ktorých zavedenie prináša merateľné výsledky. V roku 2023 Kaufland zároveň postavil prototyp ekologickej drevenej predajne v Európe s minimálnou uhlíkovou stopou a vysokou energetickou sebestačnosťou a zavŕšil vcelku náročnú cestu k nulovému odpadu a získa svetovo uznávaný „Road to zero waste certifikát potvrdzujúci 94 % recykláciu vlastného odpadu vo všetkých 79 predajniach. Za prvenstvom stoja muchy, množstvo projektov a vysoká angažovanosť kauflanďákov, na čom sme postavili aj stratégiu komunikácie.

Realizácia: Komunikáciu Od Múch po zero sme postavili na prekvapení a postupnom teasingu aká slovenská unikátna inovácia pomohla Kauflandu k prvenstve v recyklácii a byť jedným z lídrov v udržateľnosti. Počas celého roka KFL interne a externe komunikoval množstvo projektov, zelených riešení, edukoval, zapájal do aktivít zamestnancov a eko motivoval zákazníkov. Využíval celú škálu PR:
• Interná komunikácia – interná CSR kampaň - zamestnaneckí ambasádori pre každú tému / vzdelávanie v predajni pre Zero waste certifikát / dobrovoľníctvo – zbieranie odpadkov, sadenie stromčekov a ovocných sadov
• B2C – edukácia / separácia rôznych odpadov priamo v predajni / eko festivaly / mktg kampane
• Partnerstvá – podpora startupu / spolupráca tretí sektor/ grant školy
• PA – GRI reporty, EU Taxanomy, spolupráce mestá
• SoMe – eko/influeceri / videa
• Media – tlačové správy, partnerstvá
• PR eventy - TK získanie Zero waste certifikátu / events – media / zamestnanci / partneri – otvorenie KFL drevenej udržateľnej predajne

Na záver roka bodka za príbehom – press a influencers trip za startupom, ktorý tri roky podporoval KFL - vďaka larvám muchy čiernej až 96% znečistených fólií opäť zrecyklujú.

Výsledky: • V spontánnej znalosti sa Kaufland stal 2. firmou na Slovensku, ktorá podniká zodpovedne (Nadácia Pontis / jeseň 2023). V roku 2019 5. miesto.
• 50% zákazníkov pozná motto – Rozhodujú činy, ktoré si spájajú s ekológiou KFL
• KFL je líder v recyklácii na maloobchodnom trhu – 94 % recyklácia vlastného odpadu
• Zamestnanci – 5 500 hodín vzdelávania / takmer 1 000 dobrovoľníkov / 63 interných ESG článkov / 44k zásah
• Médiá 2023 – 3 media eventy, 15 TS, 258 výstupov, 150 k AVE / 54,5 mil. zásah
• 18 menších influencerov kooperácií – 500 k zásah
• Partnerstvá – 46 ZŠ / 10 dobrovoľníckych platforiem

Zelená krása | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Garnier
Stručná charakteristika: Osemdesiat, dobre počujete 80 influencerov a novinárov odľahčilo brehy Čierneho Hronu o 1,5 tony odpadu. Garnier myslí svoju reputáciu v udržateľnosti vážne – v ekologickej aj sociálnej oblasti. Na Slovensku spolupracuje s Nadáciou Ekopolis a minulý rok sa jej podaril husársky kúsok - zorganizovať 80 influencerov a novinárov, aby spoločne urobili skutočný kus dobrej roboty. Okrem zbavenia rieky Čierny Hron a jej brehov odpadu, aj vyčistili rajón od invazívnej Krídlatky japonskej, zoznámili sa s udržateľnou výrobou produktov Garnier, a samozrejme, o všetkom dali vedieť svetu.


Výzva a cieľ: V dnešnej dobe je prakticky každá väčšia spoločnosť zelená a udržateľná. Pardon, minimálne to každá to o sebe povinne tvrdí. A to až natoľko, že im ľudia prestávajú veriť, a aj preto vznikol pojem Greenwashing. Hlavnou výzvou bolo, ako sa v mori zelenej komunikácie odlíšiť v prípade, že udržateľný prístup je vašou skutočnou stratégiou, ktorou žijete? Ako dosiahnuť, aby sme boli autentickí a uveriteľní? Papier znesie veľa, preto sme sa rozhodli nasadiť rukavice, a nechať za seba hovoriť činy.

Stratégia: Značka Garnier sa dlhodobo pozicionuje ako zelená značka na trhu kozmetiky. Väčšina spoločností o svojich ekologických projektoch hovorí sama. Aj to je dôvod, prečo im verejnosť často krát prestáva veriť. Aj pre influencerov a novinárov väčšinou ide o projekty a témy, ktoré sa im nechce veľmi sprostredkovávať svojim divákom a čitateľom. Stratégiou bolo preto novinárov a influencerov nadchnúť a zaangažovať pre dobrú vec osobne, aby nám uverili, priložili ruku k dielu a s radosťou o nás hovorili ďalej.

Realizácia: Keď do jedného hotela a na jeden víkend pozývate takmer viac ako stovku častokrát zaneprázdnených influencerov a novinárov, viete si predstaviť, ako to dá zabrať. Svoje šance na veľký úspech v aktívnej účasti sme zvýšili neodolateľnou ponukou. Bola to kombinácia zmysluplnej aktivity a atraktívneho sprievodného programu.
- Boli sme prekvapení, ako ochotne influenceri reagovali na ponuku spoločne vyčistiť brehy Čierneho Hronu v okolí Čierneho Balogu. V rámci soboty sa nám podarilo vyzbierať až 1,5 tony odpadkov. Naviac sme 500 m2 plochy pri brehoch vyčistili od invazívnej Krídlatky japonskej.
- Garnier spolupracuje s Nadáciou Ekopolis. Napríklad v roku 2022 jej z predaja svojich produktov venovala sumu 16.123,- Eur. Prirodzená bola teda aj spolupráca v rámci príprav Zážitkovej cesty (Green Beauty). Nadácia Ekopolis zastrešila odbornú stránku projektu - výber rieky a miesta, kde je pomoc najviac potrebná, plánovanie prác a skúsený dohľad priamo na mieste.
- Večer si „prominentní brigádnici“ užili sprievodný program, a v rámci neho aj predstavenie detailov ekologického prístupu značky Garnier k výrobe, baleniu a predaju svojich produktov.


Výsledky: - Aktívna účasť 80 influencerov a novinárov na dvojdňovej akcii v Nízkych Tatrách.
- 1,5 tony vyzbieraného odpadu z brehov rieky Čierny Hron i priamo z toku rieky. Pokiaľ by hladina rieky bola nižšia, bolo by ich ešte viac. Nabudúce.
- 500 m2 plochy pri brehoch rieky bolo zbavených invazívnej rastliny Krídlatky japonskej, aby sa vo svojom prirodzenom prostredí mohli bezpečne rozvíjať pôvodné druhy rastlín.
- 345 postov na kanáloch influencerov priamo z akcie aj po nej. Impresie 0,85M, Engagement Rate 5,2 %
- 5 mediálnych výstupov vrátane dvoch TV (regionálna TV Hronka, TA3)


Rešpekt | casual v spolupráci s MUW Saatchi & Saatchi, Wavemaker | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: Telekom launchom kampane Rešpekt pre všetko, čo nás spája odštartoval dlhodobú platformu, ktorá podporuje misiu značky spájať ľudí. A to nielen technologicky. TELEKOM nás každodenne spája cez 5G sieť, či nekonečným množstvom zariadení. No uvedomuje si, že ani tá najmodernejšia technológia nás nespojí, keď nám navzájom bude chýbať rešpekt. Manifesto kampane prinieslo 6 výrazných osobností, ktoré sa stretli s disrešpektom. Kampaň priniesla značke prvenstvo v NET promoter skóre a Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom, spolu s 78,8% spojením s rešpektom.


Výzva a cieľ: Rozdeľujú nás odlišné názory na polarizujúce témy a práve internet je miesto, kde sa táto polarizácia prejavuje najviac. Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností, ktoré reprezentovali témy spôsobujúce nenávisť na internete a polarizáciu. Osobnosti tak poukázali na bodyshaming, homofóbiu, necitlivosť k zdravotne znevýhodnený, neúctu k starším, rasovú nenávisť či vzájomný disrešpekt a vyzývali k vzájomnej tolerancii.

Ciele:
Zvýšiť atraktivitu a odporúčanie značky (Net Promoter Score)
Vytvoriť silnú asociáciu Telekom s rešpektom (Respect in Society)

Stratégia: Konkurenčné produkty sa na telco trhu zásadne nelíšia jeden od druhého a aj napriek úsiliam o inovácie sa trh komoditizuje. Okrem ceny zákazníci nevidia iný zásadný prvok na odlíšenie značky. Bolo preto dôležité vytvoriť emocionálnu diferenciáciu a „preložiť“ ju do nového účelu značky.

“Rešpekt pre všetko, čo nás spája” odštartoval hodnotou, ktorá je dôležitá nielen na celospoločenskej úrovni, ale postupne ho Telekom posunie aj smerom k svojim zákazníkom, ktorým chce prinášať produkty a služby rešpektujúce ich potreby.

Realizácia: Najskôr sme predstavili tému a dali ľuďom príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo nám skutočne chýba, aby sme sa ako spoločnosť spojili. Toto vyvolalo záujem verejnosti aj médií.

Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností. Komička Simona Salátová sa stala symbolom bodyshamingu, predstaviteľkou boja s homofóbiou sa stala tatérka Ivana Beláková s partnerkou Veronicou. Ďalšie osobnosti ako Róbert Bezák reprezentoval zdravú vieru a lásku k bližnému, influencer a komik Bekim Aziri stál na čele proti zdravotne znevýhodneným. Blue Grandma ako dôchodkyňa a influencerka inšpirovala k úcte ku starším. A v neposlednom rade Victor Ibara ako herec bojoval proti rasovej nenávisti. Hrali hlavnú úlohu vo všetkých mediálnych kanáloch vrátane platených, vlastnených a earned media.

Dôraz sme kládli aj na sociálne médiá, kde sa nenávistné prejavy kumulujú. Ambasádori kampane Simon a Victor sa stali aj ambasádormi rešpektu na internete a pomáhali proti nenávistným prejavom. Rovnako tak "Elfovia"- profesionálni moderátori diskusií. Telekom pomohol desiatim najhejtovanejším neziskovkám.

Ambasádormi rešpektu sa stali aj samotní zamestnanci Telekom.

Výsledky: Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom. NPS vzrástlo a počet promotérov značky stúpol z 34% na 39% v Q1/2023 počas kampane.

Prakticky ihneď po launchi sme si prisvojili atribút rešpektu, jeho spojenie a priradenie k značke. Priradenie rešpektu k značke sa nám vyšplhalo z 68,8% na začiatku kampane až na 78,8% tesne po jej dokončení.

AVE 129 650,43 €

Kampaňou Rešpekt sa nám v post-teste ad tracku podarilo prekonať trhové benchmarky vo všetkých parametroch. Z nich najvýraznejšie výsledky malo spontánne odčítanie brandu na úrovni 95,7% (40,7% nad benchmarkom).

Rátame s budúcnosťou | DIVINO v spolupráci s Ateliér Pútnici, Wavemaker a Crossline | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: SLSP ako zodpovedný líder vstúpila do predvolebnej debaty s kampaňou Rátame s budúcnosťou, aby miesto medveďov a imigrantov upozornila na dáta z Indexu prosperity. Čísla dostali ľudovú podobu a jasný odkaz. Vložili sme ich do textov ľudových piesní, ktoré naspievali folklórne speváčky. Pieseň s videom zatraktívnila ekonomický talk, na YouTube dosiahla 1 432 405 videní a 5 992 034 impresií, celoplošne odznela v rozhlasoch a objavila sa v TV Šláger. Oslovili sme tradičných i konšpiračných užívateľov a čísla dostali do rôznych sociálnych skupín. Štatistiky sledovalo státisíce ľudí.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo komunikovať zrozumiteľne Index prosperity a jeho dáta naprieč krajinou, presvedčiť verejnosť, že ekonomika je dôležitá téma a dostať message k médiám a všetkým vrstvám spoločnosti. A to aj v čase, keď politici riešili len imigrantov a medvede. Cieľom projektu preto bolo rámcovať predvolebnú verejnú diskusiu od nezmyslov k prosperite krajiny a spojiť odbornú i laickú verejnosť, ktorá bude sledovať štatistiky aj v ére rýchlych informácií. Ako banka sme boli pre mnohých politikov nepriateľom, napriek tomu sme chceli vstúpiť do debaty a priniesť racionálne čísla.

Stratégia: Svoje posolstvo sme chceli povedať najlepšie ako vieme. Číslami. Aby im porozumel každý, vytvorili sme z nich ornamenty pripomínajúce tradičný slovenský motív. Dáta sme dostali do ľudových piesní o číslach, ktoré pozná každá generácia. Napr. 77 sukieň mala a 3 dni ma naháňali. Ornamenty a piesne sme spojili vo videu, ktoré sme spolu s vizuálmi rolovali naprieč TV, obecnými rozhlasmi a tabuľami, social či digitálom. A to tak, aby sme zasiahli užívateľov tradičných i konšpiračných webov. Všetky odkazy smerovali na web ratamesbuducnostou.sk, kde sme sprístupnili dáta i odporúčania.

Realizácia: - Výber 5 dát, ktoré sme zrozumiteľne definovali ako posolstvá z oblastí: ekonomika, spoločnosť, domácnosti, vzdelanie a udržateľnosť.
- Zatraktívnenie čísel v podobe ornamentov, vloženie čísel do textov piesní a príprava grafických podkladov – samostatné bannery pre tradičné a konšpiračné médiá, posty na social, poklady na web.
- Nahrávanie piesne spojené s natáčaním 82s videa (z neho 4x 20s verzie), doplnené o moderné animácie.
- Príprava webovej stránky ratamesbuducnostou.sk s dátami a odporúčaniami.
- Štart kampane ekonomickým talkom pre odbornú verejnosť a médiá, kde prvýkrát naživo odznela pieseň.
- Šírenie TS, odpovede analytikov pre médiá, nasadenie videa na YouTube, posty na sociálne siete banky – Facebook, Instagram.
- Nasadenie display bannerov na Topky, Pluska, Startitup, zásah na užívateľov tradičných i konšpiračných médií.
- Nasadenie video spotu v TV Šláger, Markíza Group a JOJ Group.
- Celoplošné nasadenie audio spotu v rozhlasoch, umiestnenie kampaňových plagátov na obecných tabuliach.
- Spojenie s iniciatívou Chcem tu zostať. Nahrávanie nového voice overu, úprava videa a nasadenie spotu do TV pred voľbami.

Výsledky: - Štatistiky sledovalo státisíce ľudí. Video v dĺžke 1:24 dosiahlo vyše 430 000 videní, priemerná dopozerateľnosť bola 88,7 %.
- Kratšie 20 sek. formáty mali average percentage view 99,6%.
- Spoty boli objednané v počte 320, odvysielaných 360.
- Bannery cielené na užívateľov konšpiračných obsahov dosiahli 1 024 347 impresií.
- Digital priestor získal 13 491 823 impresií a 52 203 prekliknutí na web ratamesbuducnostou.sk.
- Jediní sme priniesli medzi odbornú a laickú verejnosť racionálne čísla, vďaka ktorým vieme koľko rokov sa dožívame v zdraví, či aká je úroveň nášho školstva.


Téčko má SPIRITA | Promiseo | Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Stručná charakteristika: Najsilnejšou stránkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je podľa prieskumu Trendence tímový duch. Tento pojem sme zhmotnili v podobe SPIRITA. V jeho mene sa schováva skratka IT, kokce pri slovách začínajúcich na BU a podporuje CSR aktivity. V spojení s priateľským vzhľadom a unikátnym wordingom sa stal postavičkou, ktorá v priebehu prvých 5 mesiacov získala množstvo pozitívnych reakcií a priniesla rozpoznateľnosť nielen v externom, ale aj internom employer brandingu.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo zjednotiť brand a zvýšiť pozitívne vnímanie Téčka a firemnej kultúry vo vnútri spoločnosti. Značka Deutsche Telekom je síce známa, no konkurencia je silná, najmä na východnom Slovensku. Rozhodli sme sa preto prostredníctvom SPIRITA prezentovať prívetivosť, uvoľnenosť, tímovosť, ale predstaviť aj projekty a hodnoty firmy, ktoré sú pre IT spoločnosť dôležité. Koncept mení neosobný korporát na priestor s priateľským prístupom podporujúci diverzitu, pomoc druhým a otvorenosť.

Stratégia: Stratégiu sme postavili na 3 kľúčových pilieroch - odlíšiteľnosť, zapamätateľnosť a konzistentnosť. Pre úspešnú komunikáciu bolo potrebné definovať distinctive brand asset, ktorým sa stal SPIRIT - prepájací prvok naprieč všetkými kanálmi ako v online, tak offline prostredí. Média mix sme nastavili s jednotnou komunikáciou a symbolmi značky pre ľahkú rozpoznateľnosť tak, aby sme našu cieľovú skupinu (IT profesionáli/IT študenti a verejnosť) zasiahli a prihovorili sa im zaujímavými témami.

Realizácia: V úvode sme sa zamerali na workshopy a sústredili na pozitívne aspekty, cez ktoré zamestnanci firmu vnímali a prieskum Trendence. Vyplynulo, že na Téčku si najviac vážia tímového ducha. Ako však nájsť zjednocujúci prvok, ktorý posilní brand a ukáže, v čom tkvie sila Téčka?

Chytili sme sa toho doslovne, a tak vznikol duch menom SPIRIT, v ktorom je ukrytý odkaz na IT firmu. Čo sa týka samotnej komunikácie, tak záber je široký - od ekologických tém cez Pride, IT projektov, podpory žien v IT až po duálne vzdelávanie mladých študentov/študentiek. SPIRIT vystupuje v promo spotoch, kde je priamo v akcii a tak, ako trávi čas v Téčku. Získal vlastné GIFká na Instagrame a má aj backstory, ktorá sa viaže na tradičný košický pivovar, v ktorom kedysi spoločnosť sídlila.

Príležitosť, ako dostať SPIRITA z virtuálneho online sveta do toho fyzického, sa naskytla na festivale Biela noc, kde sa SPIRIT objavil až na 7 miestach. A tak sa z reklamy a firemného maskota stalo aj umenie.

Výsledky: SPIRIT si získal náklonnosť cieľovej skupiny, o čom svedčia čísla a jeho popularita. Na sociálnych sieťach bola taká vysoká, že engagement rate prekonal benchmark v segmente Tech & Software o 700 %.

Prostredníctvom brandovej kampani na Googli malo Téčko 113x záujem o pracovnú pozíciu, aj keď hiring nebol cieľom kampane a v organickom vyhľadávaní webovej stránky narástla značka o 163,18 % v porovnaní s minulým rokom.

A v neposlednom rade Téčko podľa prieskumu Trendence postúpilo z 10. miesta v roku 2022 na 5. pozíciu v cieľovom segmente všeobecne za rok 2023.

#bezhejtu – Odstráňme spolu nenávisť z internetu | Seesame | TrollWall a Seesame
Stručná charakteristika: Slovenská technologická firma TrollWall priniesla AI nástroj detegujúci hejty. Slúži adminom online profilov značiek na odstraňovanie nenávistných komentárov. Aby sme technológiu zasadili do celospoločenského kontextu a zvýraznili význam značiek v budovaní kvalitného online priestoru, priniesli sme iniciatívu #bezhejtu. Vďaka kvalitnej komunikácii sa do iniciatívy pridalo už 130 členov: firiem, verejných inštitúcii, médiím, NGOs a zaviazalo odstraňovať hejt zo svojich kanálov. Pod kontrolu je viac ako 100 000 komentárov mesačne.


Výzva a cieľ: Našim ultimátnym cieľom bolo získať do iniciatívy #bezhejtu čo najviac členov, ktorí sa zaviažu čistiť svoje online kanály od nenávisti. Aby iniciatíva mala zmysel potrebovali sme získať širokú paletu členov z rôznych oblastí a výtlakom na svojich vlastných kanáloch, aby sa myšlienka iniciatívy šírila cez nich (aj bez mediálneho budgetu) a aby sme vytvorili akési FOMO pre ďalšie organizácie, ktoré váhali s pripojením sa k iniciatíve.

Stratégia: Získať kritický počet štartujúcich členov so zvučným meno pri štarte iniciatívy - vytvorenie FOMO pre ostatné organizácie, aby sa pridali.
Pripraviť užitočný obsah, ktorý môžu členovia využiť pri riadení diskusií na svojich kanáloch - pravidlá diskusie #bezhejtu
Komunikačný balík pre členov, aby iniciatívu bolo vidno najmä cez ich vlastné profily (firemné aj osobné C-level) bez potreby reklamného budgetu
Zaujať médiá - preto sme využili špeciálnu AI na prvú analýzu nenávisti na slovenskom Facebooku


Realizácia: Keď kričia všetci, nie je počuť nikoho.
#bezhejtu funguje na jednoduchom princípe. Kto chce sa prihlási cez náš web bezhejtu.sk. Zaväzuje sa tým, že bude monitorovať, identifikovať a odstraňovať hejt zo svojich online kanálov. Spôsob akým to členovia zabezpečia si môžu vybrať. My pomocou AI od TrollWall profily členov pravidelne monitorujeme a dávame im spätnú väzbu. A preto vieme, že rozdiel v podiele hejtu na profiloch členov iniciatívy v porovnaní s priemerným slovenským Facebookom je obrovský.

Začali sme tým, že sme využili špeciálnu AI od TrollWall na zanalyzovanie priestoru na slovenskom Facebooku. S dôkazom o veľkosti tohto problému sa nám podarilo nielen zaujať médiá, ale aj získať 45 členov iniciatívy ešte pre jej oficiálnym štartom. Následne sme pripravili aj druhú väčšiu analýzu, sériu blogov, odporúčané pravidlá diskusie. Komunikačne však iniciatíva žila najmä cez sociálne siete svojich členov, ktorí ju posielali ďalej a verbovali nových členov aj bez mediálneho budgetu.
Toto video vám o celom projekte povie viac https://vimeo.com/920419865

Výsledky: • Viac ako 100 000 komentárov mesačne pod dohľadom cez členov #bezhejtu
• 130+ členov #bezhejtu vrátane najväčších značiek či inštitúcií
• Rozdiel priemeru hejtu na profiloch medzi členmi (2%) a nečlenmi (15%) #bezhejtu
• Dve unikátne analýzy prostredia slovenského Facebooku na vzorke viac ako 7 miliónov komentárov
• Viac ako 150 organických výstupov na sociálnych sieťach členov (firemných aj osobných)
• Takmer 200 kvalitných mediálnych výstupov

Šťastné a bezpečné | Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Crossline, Divino, Wavemaker | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: Šťastné a bezpečné... bol oficiálny claim kampane zameranej na kybernetickú bezpečnosť klientov banky. Obeťou online podvodu sa môže stať každý. Ideálna obeť neexistuje. Preto bolo dôležité, aby si to uvedomili klienti naprieč vekovou, geografickou aj vzdelanostnou štruktúrou. Zároveň sme launchovali produkt poistenie zneužitia platieb, naviazali sme kampaň na vzdelávanie a zároveň na možnosť poistenia sa pred online podvodmi. Využili sme viaceré formy kampane, aby sme mali čo najväčší zásah.


Výzva a cieľ: Počet online podvodov kontinuálne rastie. Medzi rokmi 2021 a 2023 až o viac ako 500 %. Každý druhý klient banky sa v nejakej forme stretol s online podvodníkom. Faktom však je, že mnoho ľudí to zľahčuje. Až kým oni sami či ich známi nepodľahnú podvodu. Čo bola zároveň najväčšia výzva. Preto sme zverejnili skutočné príbehy klientov (anonymne) a tiež napríklad video etických hekerov, kde sme ukázali ako ľahko a pri banálnej chybe sa môžu podvodníci dostať k našim údajom aj k peniazom na účte.

Stratégia: Začiatkom roka 2023 sme sa pozreli na naše interné dáta a zistili sme, že počet podvodov sa dostáva do príliš vysokých čísel. Upozorňovanie cez klasické kanály – mail, webstránka, banková apka... už nepostačujú. Podvodníci sú stále krok pred nami a neustále inovujú typy podvodov. Preto je stále ťažšie ochrániť klientov bez neustáleho vzdelávania či už poradcov banky, aj klientov. Pri plánovaní stratégie sme sa opierali o tvrdé dáta a o vyvolanie pocitu, že každý sa môže stať obeťou podvodníkov.

Realizácia: Kampaň sme rozdelili do dvoch fáz. Šťastné a bezpečné predvianočné nakupovanie a Šťastné a bezpečné výpredaje a nákupy na Valentína.
- Pred Vianocami sme cieľovú skupinu – massmarket – zasahovali viacerými kanálmi.
- Cez novinársky event, ktorý vygeneroval spontánnu publicitu. Vyšlo viac ako 50 článkov a reportáží.
- Tému sme uchytili aj cez vlastný zábavno-náučný formát Janolytik, na ktorom spolupracujeme s Aktuality.sk a cez natívny formát George.sme.sk cez príbehy podvedených ľudí.
- Zároveň sme zapli microsite s príbehmi, videom etických hekerov a kybernetickým testom.
- Po dohode s niekoľkými eshopmi sme vkladali letáčiky do predvianočných balíkov.
- Všetko sme zastrešili cez kampaňový spot na poistenie zneužitia platieb a cez bannerovú reklamu na spravodajských weboch a sociálnych sieťach.
- V januárovej a februárovej fáze sme nadviazali na vzdelávanie klientov cez influencerov, ako Majself a syn.
- Taktiež sme v rámci magazínu DenníkaN o finančnom zdraví, distribuovanom na školy, publikovali články zamerané na mladých s príbehmi tínedžerov, ktorí prišli kvôli podvodu o peniaze.


Výsledky: Naša kampaň prostredníctvom spontánnej medializácie či kampani na sociálnych sieťach spôsobila, že na medializované typy podvodov „naletí“ stále menšia a menšia skupina klientov Slovenskej sporiteľne. Niektoré typy podvodov sa nám podarilo úplne potlačiť. Napríklad typ podvodu „Falošný bankár“ sme už – najmä vďaka kampani – niekoľko mesiacov po sebe vôbec nezaznamenali. Podobne sa nám darí eliminovať klasické útoky, ako je phishing. Naplnili sme primárny cieľ kampane – edukácia klientov. Naučili sa správne reagovať a vďaka tomu sa znížili finančné straty našich klientov.

365.bank – Jednoduchšie, ako ste čakali | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | 365.bank
Stručná charakteristika: Ako spraviť z vnímanej „banky pre mladých“ mainstreamovú banku? Jednoducho! Ukážeme, že jej unikátne produkty zjednodušujú každodenný život bežným ľuďom a zvolíme na to formu, ktorá je bežným Slovákov absolútne blízka – sitkom. Spustili sme koncept „Jednoduchšie, ako ste čakali“, unikátny reklamný sitkom s hercami SND, ktorí pred divákmi zahrali demo bankových produktov okorenené ľahkým humorom. Sitkom úspešne oslovil staršiu cieľovú skupinu a zvýšil využívanie produktu Syslenie až o 456 %.


Výzva a cieľ: 365.bank má dlhodobé prvenstvo vo vnímaní digitálnej, modernej banky pre mladých. Po prevzatí pobočkovej siete a časti klientov Poštovej banky sa však potrebovala predstaviť aj staršej cieľovke a posilniť svoje vnímanie ako plnoformátovej banky. Cieľom kampane bolo tiež aktivovať existujúcich klientov. Preto sme sa rozhodli predstaviť produkty, ktoré má banka od svojho spustenia, a napriek svojej jednoduchosti boli vnímané ako zložité a vymedzujúce.

Stratégia: Namiesto vysvetľovania produktov sme ich rovno zahrali. Rozhodli sme sa vytvoriť fluent device – sitkom s dvoma hercami SND, ktorí na unikátnom brandovanom pódiu zahrajú vždy inú situáciu z bežného života a na nej demonštrujú demo produktu. Keďže produkty 365.bank sú skutočne jednoduché, zmestia sa aj do krátkeho vtipu a odovzdajú tak posolstvo mainstreamovému divákovi. Stavili sme na to, že ľahký humor je ten správny nástroj na búranie bariér aj pred staršou cieľovkou.

Realizácia: Ako hercov sme do sitkomu zvolili Milana Ondríka a Martina Nahálku, ktorých vzájomný vzťah aj z iných predstaví perfektne zapadol do nášho konceptu. V sitkome stretávame jedného skúseného a jedného neskúseného klienta banky. Druhý sa snaží veci riešiť nepochopiteľne zložito a prvý mu trpezlivo ukazuje, ako to s produktami 365-ky ide jednoducho.

Dej sa odohráva v priznanom divadelnom štúdiu v brandovej farbe len so zopár rekvizitami. Situácie sú z každodenného života, aby sa s nimi divák ľahko stotožnil a odčítal ich posolstvo.

Vďaka spojeniu hercov, charakterov, situácií a formy sitkomu sme dokázali aj silno produktovej komunikácii dodať autenticitu a zrozumiteľnosť do všetkých fáz kampane v TV, PR, digitále, aj v internej komunikácií.

Humorné dialógy hercov a ikonická mintová farba banky boli kľúčovými kampaňovými prvkami. Rohové divadelné pódium sa stalo ďalším brand assetom, ktorý nám pomáha s rýchlym priradením ďalších nových spotov k značke.

Výsledky: Kampaňou sme naplnili cieľ spontánnej znalosti na 150 % v sledovanej cieľovej skupine. Vďaka správnemu výberu kampaňových prvkov sme už prvou kampaňou dosiahli priradenie značky k reklamám 100 %. Kampaň prispela k nárastu zriaďovania produktu Syslenie o 456 % v porovnaní s obdobím pred kampaňou. Tento nárast ukazuje, že klienti začali aktívnejšie využívať produkt 365-ky a sú viac motivovaní objavovať jej služby.

B. Business to Business PR (B2B)

KOFOLA PIONIEROM V UZAVRETÍ CIRKULARITY | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Z fľaše do fľaše, z plechovky do plechovky. Tento hlavný cieľ slovenského zálohového systému na jednorazové nápojové obaly sa podarilo medzi prvými naplniť spoločnosti Kofola. Pokračuje tak vo svojom pionierstve v používaní rPET v obaloch svojich nápojov. Tento krok nebol dôležitý len pre uvedomelých spotrebiteľov, ale mohol sa stať aj inšpiráciou pre ďalších výrobcov nápojov, ktorých chcela Kofola inšpirovať komunikáciou.


Výzva a cieľ: Kofola od spustenia výroby Kláštornej Kalcia plní minerálku do obalov z recyklovaného PET a v roku 2023 využila prvú príležitosť na uplatnenie opcie na odkúpenie PET fliaš zo slovenského zálohového systému, aby úplne uzavrela ich cirkularitu. Výzvou v komunikácii bolo nielen predstaviť toto prvenstvo, ale tiež vysvetliť, ako vzniká rPET vhodný na opätovné použitie v potravinárskom priemysle, aby k nemu mali dôveru nielen spotrebitelia ako koneční konzumenti nápojov, ale aj iní výrobcovia a B2B partneri.

Stratégia: Citácie relevantných odborníkov boli základom komunikácie rPET zo slovenského zálohového systému. Poskytli tak priestor pre pochopenie prínosu využívania rPET v obaloch pre životné prostredie z hľadiska uhlíkovej stopy, tiež prínosu lokálneho zálohového systému pre výrobu rPET, ale tiež bezpečnosti takýchto obalov pre zdravie spotrebiteľov.Realizácia: Vzdelávanie médií, spotrebiteľov a obchodnej verejnosti v oblasti rPET v obaloch nápojov sme začali už v roku 2021. Komunikáciu sme využili nielen na vysvetlenie vzniku rPET a jeho bezpečnosti, ale aj na ukázanie ďalšieho kroku v zodpovednom používaní obalových materiálov po využívaní 100 % recyklovateľných materiálov, ktoré mnohé spoločnosti začali vo veľkom ukazovať ako veľký krok smerom k udržateľnosti.

V roku 2023 sme nadviazali na túto komunikáciu ďalšími media relations a individuálnymi media partnerstvami, ale aj komunikáciou na odborné združenia, záujmové združenia, či potravinárske združenia, ktoré tému komunikovali ďalej na svojich členov ako inšpiráciu.

Odborné citácie k téme poskytli:
● Výrobca a dodávateľ obalových materiálov pre spoločnosť Kofola
● Správca zálohového systému SR

Nástroje

● priama komunikácia s odbornými a záujmovými združeniami
● využitie ich platforiem na komunikáciu KK v 100 % rPET zo slovenského DRS
● newsletter združení na členov a priaznivcov
● medializácia na spravodajské a B2B médiá s cieľom dosiahnuť B2B cieľovú skupinu


Výsledky: Informáciu o plnení Kláštornej Kalcia do 100 % rPET iba zo slovenských zálohovaných fliaš:
● sme vďaka spoločnej komunikácií na združenia Potravinová komora Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky a ENVI-PAK dostali informáciu medzi desiatky firiem
● získali sme cielených 12 výstupov v médiách pre B2B, pričom ¾ boli spontánnou publicitou.
● Zásah médií bol 832 000 respondetov s AVE 18 481 €, všetko so želaným posolstvom
● Správu o 100 % rPET iba zo slovenského DRS navyše zverejnil na svojom FB aj Správca a poslal ju svojim členom a priaznivcov aj SZZV.


Messer Tatragas - plyny pre život | event2all | Messer Tatragas
Stručná charakteristika: Pre MESSER Tatragas s náročným zadaním B2B promotion nielen značky ale aj jej technických plynov zvolila agentúra tradičný mix PR doplnený o 5 vlastných vizuálne atraktívnych videí s menej tradičným využitím technických plynov. Unikátne bolo umelecké stvárnenie využitia jednotlivých plynov. Cieľom totiž nebolo zvýšenie predaja, ale brand awareness. PR aktivity prepájali podnikanie klienta s charakterom rodinnej firmy, ktorej záleží na budúcnosti. Ocenenie GR spoločnosti Michala Paľa titulom TREND Manažér roka 2023 potvrdilo správnosť zvolenej stratégie.


Výzva a cieľ: Zadaním bolo navrhnúť a realizovať komunikačnú stratégiu, ktorá by spojila špičkovú kvalitu dodávaných technických plynov s vlastnosťami, ktoré business segment oceňuje pri podnikaní aj v bežnom živote. Hlavnou výzvou bolo zasiahnuť úzku cieľovú skupinu týchto výkonných manažérov prostredníctvom atraktívneho pôsobenia cez relevantné médiá pri konzistentnom opakovaní želaných posolstiev. Cieľom bolo potvrdiť pozíciu trhového lídra, ktorý udáva nielen smer, ale aj charakter podnikania vo svojom segmente.

Stratégia: Zadefinovali sme si cieľové skupiny i míľniky, ktoré by mohli zaujať médiá a odbornú verejnosť, napríklad potvrdenie líderstva pri zavádzaní vodíkových riešení. K nim sme pripravili 5 vizuálne atraktívnych videí, ktoré ukazovali využitie technických plynov v bežných aj menej známych oblastiach (čistenie vody, čistenie povrchov, magnetická rezonancia, zváranie, pohon). Zapojili sme aj komunikáciu a podporu pre zamestnancov - súťaž o najbezpečnejšieho šoféra. A aktívne sme plnili "social" atraktívnymi novinkami zo života Messer Tatragas i Messer Group.

Realizácia: Pripravili sme medializáciu angažovanosti klienta pri zavádzaní vodíkových technológii na Slovensku i pri jeho ESG aktivitách (nové, ekologickejšie autá...)

Napísali sme scenáre a sprodukovali 5 atraktívnych videí o rôznych technických plynoch. Nešlo o dokumentačné ani inštruktážne filmy, ako je zvykom v segmente, ale o umeleckú vizuálnu interpretáciu bežných aj menej známych použití technických plynov z portfólia klienta.

Preložili sme s klientom Messer Tatragas kľúčové posolstvo Stefana Messera, jedného z dedičov značky.

Na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIN) sme pomocou desiatok sponzorovaných i nesponzorovaných postov konzistentne komunikovali Messer Tatragas ako spoločnosť, ktorej záleží nielen na zisku z podnikania ale aj na motivácii vlastných ľudí – nové autá, súťaž o najlepšieho vodiča.

Pri príprave na Trend manažéra a podpore jeho hlasovania sme médiám i do vnútra spoločnosti (newsletter) zopakovali význam plynov Messeru počas korona krízy. Víťazstvo v tejto ankete sme využili na zopakovanie základných postulátov podnikania spoločnosti a hodnôt klienta.

Výsledky: CEO Messer Tatragas sa vďaka hlasovaniu verejnosti aj biznisu stal víťazom ankety TREND Manažér roka 2023 v konkurencii so známymi značkami (Satur, mliekarne) z B2C.

Na pravidelnom vyhodnotení agentúra realizovala sériu rozhovorov so zástupcami obchodných partnerov klienta. Z nich vyplynulo, že všetci zaregistrovali víťazstvo Messeru v ankete a vysoko ho oceňujú. V rozhovoroch tiež spontánne spomenuli v event2all produkované videá, ktoré spájali najmä s dlhodobou podporu vodíka ako jedného z energetických nosičov budúcnosti s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

Aby sa mal v starobe kto o nás postarať | Grape PR | Hartmann Rico
Stručná charakteristika: Projekt prevzal na seba úlohu štátu v oblasti zabezpečenia fungovania sociálnych služieb na Slovensku. Bez opatrovateľov by systém skolaboval. Na Slovensku ich máme žalostne málo. Projekt „Aby sa mal v starobe kto o nás postarať“ zastabilizoval systém tak, že sme najmä v kritických regiónoch personálne posilnili zariadenia sociálnych služieb kvalifikovanou pracovnou silnou. Komunikácia podporená najmä regionálnym PR a adresnou B2B komunikáciou priniesla svoje ovocie a dnes vďaka tejto iniciatíve máme v systéme sociálnych služieb o 147 kvalifikovaných ľudí viac.


Výzva a cieľ: Cieľom komunikačnej kampane bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti povolania opatrovateľ a zvýšiť spoločenskú hodnotu práce opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb. Najmä v čase COVID-u sa naše ďakujem upriamovalo smerom k lekárom a sestrám, ale na opatrovateľov sa zabúdalo. Zároveň bolo úlohou PR pomôcť riešiť otázku nedostatku kvalifikovaného personálu v sociálnych službách, kvôli odchodu opatrovateľov za prácou do zahraničia. Úlohou bolo zastabilizovať systém sociálnych služieb a personálne posilniť tento sektor.

Stratégia: Strategicky sme na úvod kampane zvolili názov ĎAKUJEME. Slovo ďakujeme má podčiarknuť význam toho, že ako spoločnosť sme dlžníkmi tým, ktorí sa starajú o našich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb. Na kampaň nadväzovala iniciatíva založenia Nadačného fondu, cez ktorý sme plne hradili záujemcom rekvalifikačné kurzy opatrovníctva. Komunikáciou s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb sme sa sústredili na kritické regióny Slovenska. Využívali sme hlavne regionálne PR, ktoré bolo postavené na riaditeľoch zariadení soc. služieb a ich personálnej urgencii.

Realizácia: 1 fáza: Kampaň ĎAKUJEME, na zvýšenie spoločenskej hodnoty práce opatrovateľov, prostredníctvom youtube kampane a videí, ktoré boli postavené na reálnej skúsenosti osobností spoločenského života so zariadeniami sociálnych služieb. Sledovanosť videí presiahla hranicu 100 tisíc.
2 fáza: Založenie Nadačného fondu Hartmann, prostredníctvom ktorého komunikujeme dôležitosť poslania opatrovateľov a výnimočnosť tejto práce, ktorá sa mimoriadnu spoločenskú hodnotu. PR komunikáciou primárne v regionálnych médiách oslovujeme tých, ktorí chcú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi. Uhrádzame im prostredníctvom Nadačného fondu rekvalifikačné kurzy v plnej výške (300 eur /osoba) v prípade, že sa preukážu motivačným listom a potvrdením od riaditeľa niektorého zo zariadení v rámci Slovenka, že majú aktívny záujem pracovať v tomto zariadení len potrebujú certifikát. Na oslovenie cieľovej skupiny využívame cielenú kampaň na social media, v regionálnych printových médiách a v rádiách.


Výsledky: Do systému sociálnych služieb sme prostredníctvom aktivít Nadačného fondu cez priame úhrady rekvalifikačných kurzov dostali 147 nových opatrovateľov v rámci celého Slovenska.
Významne sme nahradili úlohu štátu v posilňovaní personálnej politiky kvalifikovanej pracovnej sily v zariadeniach sociálnych služieb a v domovoch dôchodcov a stabilizácie celého sociálneho systému v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Na Youtube sme dosiahli viac ako 100 tis. vizibilitu videí v rámci kampane ĎAKUJEME. Otvorili sme spoločenskú diskusiu o dôležitosti práce opatrovateľov.

Visa She’s Next 2023 | Grayling Slovakia s. r. o. | Visa Slovensko
Stručná charakteristika: Komplexná integrovaná kampaň k uvedeniu prvého ročníka grantového programu na podporu slovenských podnikateliek s názvom Visa She’s Next zahŕňala 2 vlastné podujatia, vrátane galavečera, výstupy v online, printe, TV, na sociálnych médiách a marketingovú display kampaň. Tvárami kampane boli dve výrazné osobnosti – šperkárka Petra Toth a stylistka Mirka Dobiš. Kampaň s celkovým mediálnym dosahom viac ako 1,7 milióna priniesla 146 prihlášok, 10 finalistiek a 3 víťazky programu s pútavými ženskými podnikateľskými príbehmi a zvýšila tak povedomie o potrebe ich podpory.


Výzva a cieľ: Naším cieľom bola zmena podnikateľského prostredia na Slovensku smerom k väčšej otvorenosti pre ženy oslovením čo najväčšieho počtu podnikateliek a ziskom čo najväčšieho počtu prihlášok do programu. Sekundárne sme sa zameriavali na posilnenie brand awareness spoločnosti Visa v téme podpory podnikateľov. Komunikačný mix sme zostavovali tak, aby sme zasiahli čo najrelevantnejšie publikum a motivovali ho vyplniť prihlášku. Zamerali sme sa aj na prinášanie pozitívnych príkladov v podobe influenceriek a ich podnikateľské príbehy, čo dodalo programu ľudskosť a dôveryhodnosť.

Stratégia: Aby sme čo najefektívnejšie pokryli komunikačné kanály, oslovili sme do kampane influencerky, ktoré sú aj podnikateľkami – Petru Toth a Mirku Dobiš. Komunikáciu sme postavili na ich podnikateľských príbehoch a na výsledkoch prieskumu, v ktorom nám Slovenky prezradili s čím v rámci podnikania bojujú a čo by im pomohlo. K téme prispela aj Country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko, ktorá predstavovala projekt v rozhovoroch aj na svojom LinkedIn profile. Media mix obsahoval 2 podujatia, výstupy v online, TV aj printe, na sociálnych médiách a marketingovú display kampaň.

Realizácia: Prvým krokom bol prieskum medzi slovenskými podnikateľkami (Ipsos, december 2022), ktorý nám ukázal, s akými prekážkami sa podnikateľky stretávajú a čo by im v podnikaní najviac pomohlo. Následne sme oslovili Nadáciu Pontis ako partnera pre výberový proces a mentoring. Hľadali sme správne tváre, ktoré by našu iniciatívu reprezentovali a pomohli nám s viditeľnosťou na sociálnych sieťach. S Petrou Toth a Mirkou Dobiš sme nafotili kampaň, ktorú sme využili v image inzercii, na marketing a vizualitu podujatí. Tlačová konferencia nám program oficiálne otvárala a galavečer priniesol slávnostné vyhlásenie 10 finalistiek a 3 víťaziek. Obe nám zabezpečili viacero výstupov, no medializáciu sme posilnili aj spoluprácami s lifestyle a ekonomickými médiami. Na podporu témy vystupovala aj klientka – Country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová, ktorá sa stala silným hlasom, ako v rozhovoroch tak na svojom LinkedIn profile. S komunikáciou sme pokračovali aj po vyhlásení víťaziek, kedy sme im najprv dali priestor na prezentáciu svojho podnikania a po ukončení mentoringu v médiách zhodnotili, ako ich program obohatil.

Výsledky: Keďže išlo o prvý ročník grantového programu na Slovensku, bolo pre nás kľúčové dostať sa do povedomia čo najväčšieho počtu slovenských podnikateliek a verejnosti. S 24 výstupmi v online, 9 v printe vrátane Forbes a SME ženy, na Facebooku, Instagrame a LinkedIn, marketingovou display kampaňou a výstupom v TV sme dosiahli viac než 1,7 milióna unikátnych zobrazení, čo nám prinieslo 146 prihlášok do programu, 10 finalistiek a 3 víťazky.

Lidl dodávateľský deň – Ako spoločne rásť | SKPR STRATEGIES, | Lidl Slovenská republika,
Stručná charakteristika: Strategickí partneri sú tým, o čo sa v biznise opierame. Lidl to dobre vie, keďže práve jeho dodávatelia sú dôležitou súčasťou celého reťazca. Myšlienku posilniť B2B vzťahy a pretaviť skúsenosti v obojstranný prospech sme zhmotnili v koncepte „Lidl Akadémia“. Ten sa uskutočnil 2 roky po sebe online. V roku 2023 sme posunuli koncept na vyšší level – do strategického dialógu naživo, tvárou v tvár. Lidl dodávateľský deň (LDD) tak po prvý raz predstavil plány a spoločné výzvy jedinečným spôsobom.


Výzva a cieľ: Podporovať poctivé slovenské výrobky a tiež slovenskú ekonomiku je pre Lidl kľúčové. Spolu s klientom si uvedomujeme, že bez zlepšovania a prehlbovania partnerských vzťahov to nepôjde. Rovnako ani bez vzájomnej autentickej a efektívnej komunikácie, podporenej účinnou PR stratégiou. Jedným z cieľov konceptu LDD je okrem transparentnej výmeny názorov medzi reťazcom a dodávateľmi, s ohľadom na potreby zákazníka, aj dosahovanie výsledkov, potenciál rastu či zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu.

Stratégia: Inovatívna forma osobných stretnutí vo veľkom formáte a strategická spolupráca sú spôsoby, akými Lidl upevňuje vzťahy a podporuje tak vernosť k značke. V koncepte „face2face“ LDD, ktorý historicky prvýkrát priniesol otvorenú a transparentnú diskusiu s desiatkami dodávateľov, budeme ďalej pokračovať. Opäť prinesieme aktualizované dáta, inovácie, nové pravidlá a rady, no v prvom rade partnerský dialóg, prospešný pre obe strany. Neexistuje otázka, na ktorú by Lidl (spolu s nami) nedal odpoveď.

Realizácia: Strategickú komunikáciu so slovenskými dodávateľmi sme odštartovali v roku 2021 v online prostredí, formou interaktívnych odborných panelov. V samostatných blokoch s odborníkmi a stakeholdermi dva roky po sebe odzneli užitočné informácie o spolupráci, podmienkach, možnostiach, exporte, ale aj o kvalite či normách. Do tretice sme sa rozhodli priblížiť Lidl dodávateľom ešte viac a pripravili sme koncept „face to face“ LDD ako unikátnu príležitosť, na ktorej by žiadny slovenský dodávateľ nemal chýbať. Program bol nabitý dátami, príbehmi úspechu a zaujímavými spíkrami zo strany Lidl i jeho dodávateľov. Odzneli možnosti spolupráce a zdôraznil sa výber dodávateľov podľa 3 kritérií: kvalita, pravidelnosť dodávok a cena. Kľúčovým bodom projektu bola strategická oblasť trvalej udržateľnosti, keďže planétu máme len jednu. Najpodstatnejšie a najzaujímavejšie informácie a trendy sme spracovali do kvalitného PR obsahu, ktorý sme na záver komunikovali médiám.

Výsledky: Lidl sa dlhodobo hrdí tým, že mu slovenské firmy dodávajú najväčší podiel potravín, aktuálne ide o viac ako 36 %. Tento trend pokračuje vďaka osobnému prístupu a konceptu LDD – možnosti nahliadnuť „pod pokrievku“ a viesť spoločný biznis dialóg. Netradičnú formu B2B spolupráce sa nám podarilo komunikovať aj cez jedinečný seriálový formát na SME/MY regióny. S témou Lidl a dodávatelia sme dosiahli celkovo 197 PR výstupov v médiách s AVE prevyšujúcou 175 000 € a mediálnym dosahom viac ako 16 mil.

Lenovo – Think Challenge | SKPR STRATEGIES, | Lenovo (Slovakia)
Stručná charakteristika: Dobré vzťahy s obchodnými partnermi sú základom každého úspešného biznisu. Pre Lenovo sme zorganizovali výročný event, ktorý bol skvelou príležitosťou pre utuženie biznis vzťahov a zozbieranie spätnej väzby, ktorá je pre Lenovo dôležitá pre zlepšovanie produktov a služieb. Pre pozvaných hostí sme pripravili výnimočný deň Think Challenge, v duchu osláv 30-teho výročia fenomenálnej značky ThinkPad.


Výzva a cieľ: Našou úlohou bolo priniesť biznis partnerom spoločnosti Lenovo originálny zážitok s cieľom utužiť dobré vzťahy a posilniť úspešný príbeh značky ThinkPad. Tridsať rokov na trhu notebookov znamená nekonečné množstvo biznis výziev, trhových skúseností a vzácnych partnerstiev. Výzvou bolo pripraviť strategický a kreatívny koncept a zasadiť projekt do pútavého storytellingu.

Stratégia: Keď oslava, tak v tomto prípade premyslená. Program, ktorý sa odvíjal od príbehu značky ThinkPad, sme plánovali do posledného detailu, vrátane zapojenia nostalgických prvkov, akými sú úplne prvé notebooky ThinkPad. Ich vášnivý zberateľ Jano Gordulič zastrešil event nielen ako moderátor a zabávač, ale aj ako zainteresovaný insider a storyteller. Práve strategický insight agentúry a sila príbehu i jeho podania sa ukázali ako kľúčové v evente, ktorý priniesol ťažšie merateľné, no zásadné a trvácne výsledky v kontexte B2B.

Realizácia: Think Challenge event pre 120 biznis partnerov zasadený v prostredí Štiavnických vrchov sme rozhvrhli do štyroch na seba nadväzujúcich častí, pričom každá akvitita odkazovala na ThinkPad. Začali sme workshopom - produktovým školením o novinkách v portfóliu Lenovo. Pokračovali sme konferenciou Think On, na ktorej sme partnerom predstavili najvýkonnejšie a najinovatívnejšie Lenovo zariadenia vrátane výstavy mapujúcej ich históriu. Po konferencii sme hostí zapojili do networkingu v podobe logických a športových aktivít Think Challenge, ktorými sme preverili ich rýchlosť, presnú mušku a logické myslenie. Celý event sme zakončili slávnostným galavečerom Think Off, ako oslavou 30. jubilea ThinkPad-u a pripomienkou, že v biznise je okrem tlačidla ON občas dôležité aj zaradiť OFF. Okrem odovzdávania cien najlepším partnerom sme pripravili atraktívny spoločenský program zakončený sfúknutím sviečok na torte.

Výsledky: Výročný event Lenovo - Think Challenge bol nielen oslavou 30. rokov ThinkPad, ale aj fungujúcich partnerstiev a inšpiratívnych inovácií, a najmä skvelých ľudí, ktorí za všetkými technológiami stoja. Zúčastnilo sa ho viac ako 120 biznis partnerov spoločnosti Lenovo z celého Slovenska. Spätná väzba, ktorú na podujatí Lenovo získalo, dokáže spoločnosť unikátne a uchopiteľne pretaviť do zlepšenia a inovácií svojich produktov a služieb.

Kam kráča HORECA | SKPR STRATEGIES, | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Podnikanie v gastro segmente zažíva revolúciu, zákazníci menia svoje správanie a návyky. Dochádza k poklesu tradičných krčiem a barov a modernizácii podnikov. Spoločnosť Heineken Slovensko je silným partnerom aj v čase krízy a ponúka širokú škálu riešení, ktoré pomôžu prevádzkam prilákať späť svojich zákazníkov. Pomoc ponúka v podobe informačno-edukačného portálu HORECA Academy. Cieľom našej komunikácie bolo upozorniť na zmeny v HORECA segmente a prínos riešení spoločnosti Heineken Slovensko v dobe krízy.


Výzva a cieľ: V kríze, aj mimo nej, je nevyhnutné mať správnych partnerov – aj preto Heineken prichádza s konceptom HORECA Academy, ktorý má slúžiť ako inšpirácia pre majiteľov a zamestnancov gastro prevádzok. Cieľom kampane bolo podporiť reputáciu spoločnosti Heineken Slovensko ako lídra na trhu a posilniť vzťahy s biznis partnermi a zákazníkmi. Na celú kampaň sme malý vyčlenený malý budget, a tak sme sa snažili o čo najefektívnejšie a najpútavejšie postavenú kampaň.

Stratégia: Komunikovali sme interný prieskum trhu Heineken Slovensko, podľa ktorého podnikanie v gastro segmente zažíva revolúciu. Dnes odhadujeme pokles počtu prevádzok na 5 až 8 %. Naším cieľom bolo komunikovať tieto zmeny v pozitívnom svetle s ponukou riešení v podobe HORECA Academy. Kreatívni sme boli aj pri výbere miesta konania konferencie. Zvolili sme si moderný podnik Mäso od Romana, ktorý je svojím konceptom fungovania prevádzky exemplárnym príkladom toho, ako môže fungovať úspešný moderný podnik.

Realizácia: Revolúcia v gastro segmente spôsobila pokles tradičných krčiem a barov a modernizáciu podnikov. Našou komunikáciou sme chceli demonštrovať transformáciu pozitívnymi príkladmi. Úspešný podnik Mäso od Romana je otvorený len 4 dni v týždni, má moderný dizajn a výnimočnú ponuku jedál a nápojov. Majiteľ podniku Roman Kóňa porozprával o tom, ako sa vysporiadal s výzvami ako pandémia, inflácia, či zvyšovanie cien. Naším cieľom bolo jasne a zrozumiteľne zadefinovať problematiku v gastro segmente a ponúknuť efektívne riešenia. Obchodný manažér pre HORECA segment za Heineken Slovensko Róbert Fegyveres zas bližšie predstavil informačno-edukačný portál HORECA Academy, ktorý prevádzkovateľom podnikov pomáha s rozvojom ich podnikania už niekoľko rokov. Na našu netradičnú tlačovú konferenciu sme pozvali novinárov z mienkotvorných, ekonomických, HORECA a lifestyle médií. Výsledkom bolo 13 spontánnych výstupov v médiách ako Denník N, Hospodárske noviny či Trend s AVE 22 000 eur.

Výsledky: Heineken Slovensko upozornil na problematiku v HORECA segmente a otvoril celospoločenskú diskusiu. Vďaka kampani sme poukázali na moderné a efektívne riešenia v čase krízy a nasmerovali sme prevádzkovateľov podnikov a spotrebiteľov na sledovanie HORECA Academy. Na sociálnych sieťach téma transformácie gastro segmentu silno rezonovala, dosiahli sme reach 162 022 ľudí. Kampaň tak posilnila vnímanie značky ako lídra slovenského retailu a významnej nadnárodnej spoločnosti so silným lokálnym dosahom.

C. Business to Consumer PR (B2C)

PLANEO Experti: Ľudia ako vy | 10/10 COMMUNICATIONS v spolupráci s SMPP | Fast Plus
Stručná charakteristika: Ako sa v dnešnom svete nahustenom informáciami odlíšiť od konkurencie a zaujať verejnosť? A navyše odkomunikovať aj všetky benefity a výhody značky? Nám sa to projektom PLANEO Experti podarilo. Do PR komunikácie sme zapojili reálnych predajcov, profilovaných ako expertov na elektro s ľudským prístupom. Celej komunikácii sme tak dali punc hodnovernosti a zákazníkom signál, že v sieti PLANEO nájdu skutočných odborníkov, ochotných poradiť - ľudsky a s úsmevom.


Výzva a cieľ: Po redizajne PLANEO v roku 2022 prišli zásadné otázky:
• Ako sa odlíšiť od konkurencie elektropredajní a eshopov, keď tu už „bolo všetko“ a najvýraznejší je zelený mimozemšťan?
• Ako vzbudiť dôveryhodnosť značky u spotrebiteľov, ktorí reagujú v prvom rade na cenu?
• Ako priviesť kupujúcich do 56 predajní s elektrom?
Každá v sebe niesla výzvu aj úlohu s cieľom vyprofilovať PR komunikáciu s úsmevom a PLANEO ako sieť predajní s fundovanými odborníkmi, ochotnými pomôcť a poradiť.

Stratégia: Uvedomili sme si, že predajcovia sú zároveň odborníci na spotrebiče a služby. Podávaním informácií prostredníctvom nich budú výstupy hodnovernejšie, čo môže zákazníka ovplyvniť, aby pri kúpe elektra bola jeho prvá voľba PLANEO, kde nakúpi, aj mu poradia. Obsahovo sa zameriame na každodenné spotrebiteľské témy a problémy, ktoré riešia predajcovia v praxi. Plán bol jasný: nájsť takýchto skutočných ľudí a nie len jednu tvár, spraviť z nich „mediálne hviezdy“ a tým odlíšiť PLANEO od konkurencie.

Realizácia: Prostredníctvom klienta sme oslovili predajcov všetkých 56 predajní PLANEO. Záujem o spoluprácu prejavilo 24 zamestnancov – dobrovoľníkov a nadšencov. Spolu s klientom sme ich navštívili v predajniach, kde v úvode vyplnili dotazník, v ktorom nás zaujímali ich pracovné preferencie, hobby či perličky zo súkromného života. Takto sme našli hudobníka, mamičku, ktorá schudla 20 kíl, ovocinára, cukrárku a ďalších a ich záujmy a príbehy sme neskôr vhodne zakomponovali do PR komunikácie. Predajcov sme v predajniach nafotili v nenútených pózach s vybraným tovarom a od marca 2023 sme našich expertov zapojili aj do tvorby obsahu. Tí do nami pripravených článkov pridávali svoje vlastné poznatky, postrehy z praxe a príbehy zo života, ktoré sme vhodne spájali s produktmi klienta. Na pohľad jednoduchou a nekomplikovanou komunikáciou, ktorá ale reflektovala potreby zákazníkov a bola takpovediac z reálneho života, sa nám podarilo osloviť a zaujať čitateľov relevantných online aj printových médií.

Výsledky: Od marca do decembra 2023 sme vytvorili 121 výstupov s AVE prevyšujúcou 90 tisíc eur a dosahom viac ako 10 miliónov. Zo štatistík klienta sme zistili ich vplyv – s publikovaním článkov korelovalo zvýšenie predaja zmieňovaných produktov aj o stovky percent. Napr. predaj výrobníka ľadu stúpol o 727 %, príbeh predavačky spustil stagnujúci predaj, článok s expertkou na chladničky mal spontánnu čítanosť 32-tisíc... Feedback z predajní potvrdil, že zákazníci prichádzali priamo za konkrétnym predavačom. Splnili sme tak cieľ - ukázať, že v Planeo sú skutoční ľudia, experti ochotní poradiť.

RAJEC ČAJ ĽADOVÁ BYLINKA | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Kofola našla bylinkový recept na osvieženie kategórie ochutených vôd a vo februári prišla s novinkou, ktorá má ešte intenzívnejšiu chuť slovenských byliniek a po novom aj čaju - Rajec Čaj Ľadová bylinka. Spojiť komerčnú informáciu uvedenia noviny tak, aby vyvolala spontánny záujem médií je dnes náročné. Komunikáciu novinky sme spojili s príbehom a komunikáciou regiónu, odkiaľ voda a bylinky pochádzajú a dostali sme sa aj do hlavných správ v 3 televíziách.


Výzva a cieľ: Zadanie znelo jasne - uviesť na slovenský trh nový produktový rad a posilniť vnímanie značky Rajec v spojení s bylinkami, vlastnoručne pestovanými v Rajeckej doline. Dosiahnuť spontánnu publicitu a to aj v spravodajských médiách. Rajecká dolina však 1.2., kedy sa uvádzal Rajec Čaj Ľadová bylinka na trh, ešte spí, polia s bylinkami sú holé a sušené bylinky prinesú emóciu len pri osobnom kontakte, nie cez obrázky v médiách. A keďže príroda sa nám neprispôsobí, museli sme my prispôsobiť komunikačný plán prírode.

Stratégia: Najlepšie bylinky rastú u nás doma. Preto Kofola aj značka Rajec dlhé roky podporujú Rajeckú dolinu a pracujú na tom, aby bola plná života a vody. A prebúdzajúca sa príroda sa stala kľúčom ku komunikácii novinky a spojenia vody z Rajeckej doliny s bylinkami. Okrem štandardných materiálov k novému produktovému radu a bylinkám, ktoré obsahuje, sme pre novinárov pripravili nezabudnuteľný deň v Rajeckej doline, vrátane návštevy bylinkových polí, výkupne, sušiarne a výrobného závodu, ktorý vytvoril priestor práve pre požadovanú spontánnu publicitu.

Realizácia: Pri predstavovaní Rajec Čaj Ľadová bylinka a posilnenie značky v spojení s bylinkami sme nadviazali na niekoľkoročnú skúsenosť s komunikáciou značky Rajec, poznania Rajeckej doliny, pestovateľov byliniek, či expertov na vodozádržné opatrenia. Komunikáciu sme rozdelili na tri mesiace:

Marec
- Predstavenie inovácie v produktovom rade a kampane odborným a marketingovým médiám v TS a rozhovoroch

Apríl
- Predstavenie byliniek z novinky mäta, nechtík a rakytník, aj samotnej novinky v TS a cielených mediálnych partnerstvách

Máj
- Zlatým klincom bol press trip do Rajeckej doliny, ktorý sme pripravili tak, aby bol informačne zaujímavý pre spotrebiteľské aj spravodajské médiá
- Stretli sme sa v Ďurčinej, kde žije a aj pestuje bylinky pre Rajec miestna bylinkárka Katka Künstler.
- Ukázali sme si pestovanie byliniek priamo na poli, ich výkup aj sušenie a novinári si mohli sami zasadiť bylinky
- Odborník na vodozádržné opatrenia nám priamo na poli vysvetlil a bylinkárka ukázala, ako riešia zadržiavanie vody a polievanie byliniek na nedostupných miestach
- Navštívili sme výrobný závod Kofoly, kde sme si mohli pozrieť plnenie novinky


Výsledky: Spojenie produktu s bylinkami a ich pestovaním prinieslo priestor pre kvalitný spontánny aj platený obsah. Odkaz starostlivosti o dolinu odznel aj vo výstupoch, ktoré sa venovali vodozádržným opatreniam. Rajecká dolina bola prezentovaná ako raj pre bylinky, Kofola ako zodpovedný výrobca a Rajec Čaj Ľadová bylinka ako atraktívna novinka.

Dosiahli sme spolu
- 44 výstupov, z toho iba ¼ platené mediálne partnerstvá
- Zásah médií 2,7 mil. respondentov s AVE 142 tis. €.
- Spontánne reportáže z Rajeckej doliny v hlavnom spravodajstve TV Markíza, RTVS Jednotka aj TA3


Vernisáž paušálov | casual | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: V rámci dlhoročného tandemu klient-agentúra sa opakovane ocitáme pred otázkou: Máme (opäť) nové paušály, ako ich odprezentovať médiám? S myšlienkou prelomiť tlačovkový stereotyp a skutočne zaujať, sme vytvorili projekt "Vernisáž paušálov". Spojením umenia, AI a PR sme preklenuli svet technológie a kreativity, čím sme vytvorili nový naratív pre prezentáciu paušálov, ktorý zarezonoval s mediálnou a verejnou pozornosťou. Každé dielo, reprezentujúce jeden paušál, sme odprezentovali médiám a pomohli sme tak zvizualizovať jeho benefity pre jednotlivé cieľové skupiny.


Výzva a cieľ: Už tradične sme ako agentúra stáli pred výzvou prekonať tradičný tlačovkový model a vytvoriť niečo, čo naozaj vyčnieva z bežnej komunikácie v telekomunikačnom odvetví, no nie samoúčelne. Cieľom bolo nielen predstaviť nové paušály, ale urobiť to spôsobom, ktorý podnieti dialóg, zaujme média a umožní hlbšie pochopenie paušálov a benefitov pre jednotlivé cieľové skupiny. Podarilo sa nám to? Posúďte sami.


Stratégia: Naša stratégia spočívala v integrácii digitálneho umenia a umelej inteligencie do PR, čím sme každému paušálu priradili unikátnu umeleckú identitu. Tento prístup mal za cieľ nielen vizuálne oslovovať, ale aj vytvárať príbehy, ktoré majú rezonanciu.

Zvolili sme stratégiu, kde AI a umenie hrajú kľúčovú rolu v príbehu každého paušálu. Vytvorili sme vizuálne silné obrazy, ktoré sú nielen esteticky príťažlivé, ale aj nesú hlbší význam spojený s vlastnosťami a výhodami paušálov, čím sme pridali nový rozmer k ich prezentáci a pochopeniu ich výhod.


Realizácia: Realizácia zahrňovala vývoj a prezentáciu siedmich umeleckých diel, kde každé reprezentovalo špecifické atribúty jedného paušálu a jeho benefity pre konkrétnu cieľovú skupinu, ktorému je určený. Táto prezentácia bola skombinovaná s interaktívnou diskusiou o spojení umenia a technológie, poskytujúc nový pohľad na tradičné produkty.

V procese tvorby sme úzko spolupracovali s AI a našim Art Directorom Michalom Szulanyim. Obrazy sme generovali cez Midjourney, ktoré dostalo prompty vygenerované cez ChatGPT podľa špecifík paušálov tak, aby každý obraz bol unikátnym umením, ktoré interpretuje a komunikuje kľúčové vlastnosti paušálu. Vytvorené grafiky sme vytlačili na plátna 100x100 cm a pripravili sme ich vernisáž v bratislavskom ateliéri Svetlík.

Predstavenie na tlačovej konferencii - vernisáži - bolo scénické, s dôrazom na špecifický príbeh a logiku za každým dielom, čo vytvorilo silný naratív a emocionálny zážitok pre účastníkov. V praxi sa nám ukázalo, že tento prístup pomohol vysvetliť a ukotviť benefity paušálov pre jednotlivé cieľové skupiny a životné situácie.

Výsledky: Projekt "Vernisáž paušálov" dosiahol očakávaný mediálny ohlas a posilnil percepciu značky ako inovátora v oblasti komunikácie. Netradičná tlačová konferencia je aj o prekonaní očakávaní v PR pre telekomunikačný sektor.

Dosiahli sme 30 neplatených výstupov v relevantných médiách, AVE 20 315 € a reach 291 460.

To, že sa napokon projekt ujal aj v internom prostredí operátora (obrazy si firma adoptovala a zdobili jednotlivé poschodia centrály, dokonca úplne spontánne vznikla limitovaná kolekcia oblečenia a merchu s jednotlivými dizajnmi), bolo len čerešničkou na torte.

Dunaj k Vašim službám | Dynamic Relations 2000 v spolupráci s marketingové oddelenie TV Markíza | VIAJUR
Stručná charakteristika: Vinárstvo VIAJUR organizuje každoročne v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure podujatie „Cesta Jurom do VIAJUR“. Takéto akcie sú v regióne bežné. V roku 2022 sa ale klient rozhodol zároveň pokrstiť aj unikátne víno Dunaj rosé, ktoré vzniklo v spolupráci so svetoznámou expertkou na ružové vína Elisabeth Gabay. Zadaním bolo pripraviť výnimočnú udalosť. Tak vznikla idea, ktorou sme premenili bežné malomestské vinobranie na event sezóny so širokým mediálnym pokrytím a historicky najväčšou návštevnosťou.


Výzva a cieľ: Výzvou bol najmä čas. Mali sme iba tri týždne na prípravu a podujatie nemalo žiadnu špeciálnu inzerciu. Zároveň sa malo odlíšiť od ostatných aktuálne prebiehajúcich vinárskych podujatí v okolí. Cieľom bola propagácia vinárstva, novej značky vína, prilákanie čo najvyššieho počtu návštevníkov a najmä široká spontánna medializácia. Museli sme vymyslieť „tutovku“, ktorá to zabezpečí. A popri tom skoordinovať všetky zainteresované strany zo Slovenska aj zo zahraničia.

Stratégia: Ako spraviť z krstu vína mediálnu udalosť? Víno nesie názov Dunaj. Je tu pre zákazníka, je mu k službám. Presne tak, ako v tom čase najsledovanejší seriál „Dunaj k Vašim službám“. Tak to spojme. Víno pokrstia hviezdy tohto seriálu. Sprostredkujeme tak celé posolstvo: Dunaj je najväčšia európska rieka, ktorá spája štáty. Dunaj rosé 2022 je unikátne víno, ktoré spája ľudí. Obľúbení herci krstia víno symbolicky vodou z Dunaja. Krstom sa stáva oficiálnou značkou a je tu K VAŠIM SLUŽBÁM!

Realizácia: Rýchle tri týždne. Prvou úlohou bolo presvedčiť TV Markíza. Spoločne nám napadlo, že krst je dobrý nápad, ale štýlová autogramiáda hviezd seriálu ešte lepší. Dohodli sme podmienky s hercami Jánom Koleníkom, Petrou Dubay, Lesanou Krauskovou a Marekom Rozkošom a v rámci krstu zorganizovali vôbec prvú autogramiádu seriálu Dunaj k Vašim službám. Expresne sme vyrobili unikátne herecké podpiskarty. Dnes sú z nich pamätné karty, na ktorých je etiketa vína. Zároveň sme dokázali presvedčiť médiá, aby využili šancu na rozhovor s autorkou vína Elizabeth Gabay, ktorá nesie titul Master of Wine. Na promo sme využili iba tlačovú správu, sociálne siete vinárstva a „živú“ pozvánku cez Teleráno. Do relácie herečky priviezol veterán, ktorý bol neskôr súčasťou eventu a za stieračom mal pozvánku na akciu. Spojili sme históriu, Dunaj, seriál aj víno. Kvôli záujmu médií sme museli zriadiť v kaštieli malé presscentrum. Každého novinára sme od rána sprevádzali. Interview a reportáže z akcie robili celý deň.

Výsledky: Nádvorie kaštieľa a pivnice vinárstva zaplnilo rekordných viac ako tisíc ľudí. Víno pokrstila Elizabeth Gabay s hviezdami seriálu a vyhlásila, že toľko interview na jednom mieste ešte nerobila. Na podpisy hercov sa čakalo v dlhých radoch. Prišli televízie, lifestyle portály, denníky, týždenníky aj mesačníky, ktoré tému spracovali cez rozhovory o víne. AVE hodnota dosiahla takmer 150 tisíc. Akciu si užili aj herci. Spontánne uverejňovali stories a posty na svojich sociálnych sieťach.

Otvorenie prvej predajne Primark na Slovensku | Grayling Slovakia s. r. o. v spolupráci s - | Primark
Stručná charakteristika: S módnym reťazcom Primark sme spolupracovali na úspešnom otvorení jeho prvej predajne v Bratislave na Slovensku, pričom sme zodpovedali za plánovanie a realizáciu komunikačných aktivít v rámci korporátnej aj fashion komunikácie. Náš prístup k zvýšeniu povedomia o príchode značky na trh zahŕňal zapojenie médií, koordináciu influencerov a aktiváciu zákazníkov. Naša intenzívna príprava vyústila do úspešného otvorenia predajne dňa 25. mája 2023, ktoré v tento deň prinieslo viac ako 80 mediálnych výstupov a neskrývané nadšenie zákazníkov.


Výzva a cieľ: Primark otváral v máji 2023 svoju prvú predajňu na Slovensku a teda v čase plánovania bola komunikácia na médiá veľmi limitovaná. Našou úlohou bolo v rámci otvorenia osloviť širokú verejnosť prostredníctvom médií a vytvoriť okolo otvorenia predajne čo najväčší buzz. Komunikácia smerovala na spravodajské/ekonomické médiá aj médiá pokrývajúce módu. Dôležitým prvkom bolo upozorniť na príchod Primarku aj cez influencerov a sociálne médiá. Najväčšou výzvou bolo naplánovať všetky aktivity tak, aby to korešpondovalo s očakávaným otvorením rozšírenia nákupného centra Eurovea.

Stratégia: Pre Primark sme vytvorili detailnú komunikačnú stratégiu rozdelenú do dvoch fáz. V každej fáze sme proaktívnou komunikáciou oslovovali médiá naprieč mediálnym spektrom (od spravodajských a ekonomických médií až po lifestyle médiá). V druhej fáze bolo nutné všetky elementy komunikácie smerovať do jedného veľkého boom efektu, ktorý vyvrcholil otvorením predajne v Bratislave. Dôležitý bol v tomto ohľade monitoring médií ako aj profilov a organizácií, ktoré kriticky vnímajú fast-fashion módu. Na mladšie cieľové publikum sme zvolili komunikáciu cez vytipované influencerky.

Realizácia: Pripravili sme komplexnú komunikačnú kampaň, ktorá popri PR komunikácii niesla aj prvky PA. Využili sme klasické PR nástroje (media relations, 2 tlačové správy, 4 rozhovory, prednostné predstavenie predajne novinárom atď.), realizovali sme dva otváracie eventy (jeden pre médiá a druhý pre influencerov), pracovali sme s publikom cez sociálne siete (pozvanie známych influenceriek do predajne), aj s publikom pred predajňou (sprievodný program a fotostena). Do realizácie kampane sme zapojili aj kľúčových stakeholderov a zabezpečili účasť významných hostí na čele s veľvyslancom Írska a starostom mestskej časti Ružinov.

Výsledky: Intenzívnou komunikáciou na médiá, ako aj vytipovaním influencerov v kombinácii s platenými výstupmi na sociálnych sieťach sme dosiahli požadovaný efekt a otvorenie Primarku v bratislavskej Eurovei sa nieslo vo veľkom štýle. V rámci mediálnej kampane sme dosiahli celkovo vyše 110 mediálnych výstupov s dosahom vyše 15 miliónov, pričom viac ako 90 % výstupov bolo neutrálnych až pozitívnych. Podujatia pre influencerov sa zúčastnilo 15 hostí, pričom 9 influenceriek spontánne uverejnilo o otvorení Primarku vyše 20 stories na Instagrame s celkovým dosahom 691 698 followerov.

Letné cestovanie s Visou 2023 | Grayling Slovakia s. r. o. | Visa Slovensko
Stručná charakteristika: V kampani Letné cestovanie s Visou sme spracovali bežnú tému inovatívne – na reálnych príkladoch a za pomoci prieskumu cestovateľských preferencií Slovákov sme ukázali výhody platieb kartou na dovolenke. Do media mixu sme pridali partnerstvo kategórie Cestovanie na Social Awards 2023 a nadviazali sme spoluprácou s víťazom – Milanom bez mapy. Poslali sme redaktorov na dovolenku do Chorvátska, priniesli sme sériu natívnych článkov do regionálnych médií a zároveň sme opäť ukázali aj tváre spoločnosti Visa. To všetko s dosahom viac ako 11,5 mil. v priebehu 2 mesiacov.


Výzva a cieľ: Cieľom kampane bolo motivovať Slovákov platiť kartou Visa v zahraničí aj na Slovensku. Kľúčové bolo pre nás na reálnych príkladoch komunikovať výhody takýchto platieb a spracovať tak túto tému inovatívnym spôsobom. Potrebovali sme zostaviť media mix trvajúci 2 mesiace tak, aby oslovil aj nové cieľové skupiny – seniorov a teenagerov. Výzvou teda bola ako interpretácia dát z prieskumu, tak aj výber a načasovanie médií. Keďže sme súčasne komunikovali na viacero cieľových skupín, vydanie klasickej TS sme doplnili o platené spolupráce v špecifických mediálnych formátoch.

Stratégia: Dovolenky sú bežnou témou, preto sme hľadali, ako ju komunikovať inovatívne. Využili sme dáta z prieskumu cestovateľských preferencií Slovákov, ktoré komunikovali aj zástupcovia spoločnosti Visa. Zároveň sme využili možnosť partnerstva kategórie Cestovanie na Social Awards 2023 a následnej spolupráce s travel influencerom, ktorý v nej vyhral. Media mix sme doplnili aj o zápisky redakcie z dovolenky v Chorvátsku, kde sme na reálnych príkladoch ukázali výhody platenia kartou. Na oslovenie staršej generácie sme zase zaradili sériu natívnych článkov v regionálnych printoch.

Realizácia: Štart kampane predstavoval priamy TV prenos Social Awards 2023, kde generálny riaditeľ spoločnosti Visa pre CZ, SK a HU odovzdával cenu v kategórii Cestovanie práve influencerovi, ktorý s nami následne spolupracoval. Tlačová správa komunikovala najvýznamnejšie zistenia prieskumu a postupne sme sa začali objavovať s témou v rôznych médiách, od relácie RTVS Peniaze, až po printové natívy v regionálnych médiách a online spracované platobné zážitky redaktorov z dovolenky v Chorvátsku. V júli sme kampaň osviežili vstupom v Teleráne na TV Markíza a influencer Milan bez mapy postupne uverejňoval rôzne cestovateľské tipy súvisiace s platením a jeho výhodami na Youtube, Tiktoku, Instagrame a Facebooku. Priebežne sme tému komunikovali aj na LinkedIn profile Country manažérky Visa.

Výsledky: Organické aj platené výstupy, vrátane priameho prenosu na TV a spolupráce s influencerom či natívnych článkov v regionálnych médiách, nám zabezpečili oslovenie širokého spektra vekových aj záujmových skupín a pomohli nám udržiavať tému platenia kartou Visa pri cestovaní živú počas celého leta. Zároveň sme v kampani prezentovali výsledky prieskumu a ukázali sme tváre reprezentujúce spoločnosť Visa. Dosah mixu organických a platených médií tak predstavoval viac ako 11,5 milióna unikátnych zobrazení.

Tesco – Jara, Maja a Jala | PR agentúra LIKE (ACONN, ) v spolupráci s EVENCY, Bratislava | TESCO STORES SR
Stručná charakteristika: Cieľom kampane bolo predstavenie výhod nakupovania v Tescu na sociálnych sieťach. Dôležité bolo nájsť správneho influencera, ktorý osloví mladých aj starších a obsah dokáže organicky šíriť. Zároveň vytvorí obsah prepojený so značkou Tesco, a dokáže jej benefity prirodzene dostať k ľuďom. Fero Joke splnil všetky požiadavky; jeho vtipné scénky z Tesca sú zábavné a chytľavé bez ohľadu na to, kde sa odohrávajú a o čom hovoria. S Ferom Jokeom sme vytvorili dlhodobú komunikačnú platformu, ktorá organicky komunikuje značku Tesco a zabáva ľudí, čím vytvára pozitívny emočný vzťah k značke.


Výzva a cieľ: Cieľ priemerného zásahu jednej kampane bol odhadovaný na úrovni 447 587 používateľov Instagramu. Skutočný priemerný zásah na kampaň bol však nakoniec 866 751 používateľov. CIEĽ BOL TEDA SPLNENÝ NA 194 %. Celkovo tak dosiahol instagramový obsah Fera Jokea pre Tesco 1 217 988 unikátnych pozretí s priemerným engagement rate na úrovni 6,35 %.

Stratégia: Stratégiou projektu bolo nájsť „autentického, aktívneho influencera“, ktorý nebude iba „čakať na rozkazy“, ale aktívne vytvárať obsah na Instagrame, ktorý sa dokáže organicky šíriť. Fero Joke splnil všetky tieto požiadavky; jeho vtipné scénky z Tesca sú zábavné a chytľavé bez ohľadu na to, kde sa odohrávajú a o čom hovoria. Postava pokladníčky ho „baví“ a umožňuje mu využiť jeho umelecký potenciál, čo je ideálne win-win riešenie pre influencera aj značku. Scénky tak boli umelecky autentické a ľahko získali sledovateľov, čím sa komunikácia organicky šírila s nebývalou efektivitou.

Realizácia: Zadaním kampane bolo, že videá musia byť ideálne v priestoroch Tesca a musia komunikovať výhodné nákupy s Tesco Clubcard. Fero Joke bol od začiatku zatiahnutý do kreatívneho procesu a sám vytvoril komickú postavu pokladníčky, ktorá je tak jeho autentickým umeleckým sebavyjadrením. Scénky s pokladníčkou si následne sám vymýšľal a tak ho bavili, že ich vytváral dokonca navyše mimo zadaní a zdieľal na svojich účtoch sociálnych sietí. Spoluvytváranie kreatívneho a reklamného obsahu s influencerom zaručilo vyššiu autenticitu a zábavnosť, čo ovplyvnilo úspech a vysokú efektivitu kampaní. Cieľová skupina bola populácia Instagramu - modernejší, mladí do 40 rokov, ktorí sociálne siete používajú ako zdroj informácií aj zábavy. O ich zaujatie sa snaží aj konkurencia Tesca, preto je dôležité túto cieľovú skupinu zaujať a pritiahnuť do Tesca. Navyše oceňujú humor a zábavu v reklame, preto je pre nich atraktívnejší kreatívny, vtipný influencer než influencer nudne rozprávajúci o výhodnom nakupovaní v Tescu. Fero Joke postavu dokonca často mimikuje aj v rôznych talk show či interview, kde je pozvaný, čím sponntánne, organicky dostáva kampaň Tesca medzi ľudí.

Výsledky: Kampaň mierila na cieľovú skupinu do 40 rokov na Instagrame, kde humor a originalita rezonujú. Strategickým cieľom bolo vytvorenie dlhotrvajúcej zábavnej platformy, ktorá organicky zvyšuje povedomie o značke Tesco. Kampane dosiahli priemerný zásah 866 751 používateľov, čo predstavuje 194 % prekročenie cieľa s 1,2 mil. unikátnych pozretí a engagement rate 6,35 %. Tento prístup zdôraznil význam správneho výberu influencera pre úspech značky. Za úspech považujeme aj to, že „nášho“ influencera oslovujú iní zadávatelia, a chcú od neho rovnakú komunikáciu, ako má Tesco.

Zoznam príspevkov
Najkrajšie zvuky Slovenska | Public Interest v spolupráci s Wiktor Leo Burnett, PHD, Socialists | Škoda Auto Slovensko
Stručná charakteristika: Projekt Najkrajšie zvuky Slovenska originálnym spôsobom približuje ekologickú budúcnosť značky Škoda s krédom – „Keď chceš počuť svet, musíš zostať ticho.” Prostredníctvom príťažlivých zvukov odhaľuje skrytú krásu našej krajiny, kde netradičným spôsobom spája zodpovedný prístup k prírode s objavovaním nového, pričom ponúka jedinečný pohľad na zvuky, ktoré Slovensko definujú. S hlavným protagonistom, muzikantom Jurešom Líškom, sa projekt vydáva na cestu objavovania, zdôrazňujúc vnímanie tichej krásy Slovenska pomocou nehlučného elektrického vozidla Škoda Enyaq Coupé


Výzva a cieľ: Projekt si okrem cieľa zachytiť a ukázať jedinečné miesta, ktoré tvoria srdce a dušu Slovenska, dal ešte jeden cieľ. Priblížiť značku Škoda, ktorá je vnímaná ako tradičná a rodinná, novej cieľovej skupine - predovšetkým mladým ľuďom, teda generácii Z a mileniálom. Podľa prieskumov trhu a štúdií sú dôležité faktory mladej generácie pri výbere značky jej postoje k súčasným problémom, ako je ochrana životného prostredia a zodpovednosť voči okolitému svetu.

Stratégia: Kampaň ukazuje cestu, ktorou sa vydáva Škoda ako značka. V centre pozornosti stojí bezemisná budúcnosť a dôraz na zodpovedný prístup. Preto sa Jureš za lovením zvukov Slovenska vybral na sedadle 100 % elektrického modelu Škoda Enyaq Coupé, ktoré okrem bezemisnej jazdy vyniká aj mimoriadne tichou prevádzkou. Benefity elektromobilu sme natívnym spôsobom zakomponovali do obsahu kampane. Projekt využíva inovatívne nástroje na prezentáciu zvukových zážitkov a povzbudzuje k objavovaniu Slovenska s rešpektom.

Realizácia: Realizácia zahŕňala roadtrip Jureša Líšku po celom Slovensku, dokumentujúci unikátne zvuky prostredia v 23 lokalitách. Následne vznikol interaktívny web s plánovačom cesty a vyvrcholením bol krátky dokumentárny film s jedinečnou zvukovou dramaturgiou, ktorý pozýval objavovať Slovensko inovatívnym spôsobom. Kampaň zdôraznila ekologický prístup a využila digitálne a PR kanály na šírenie posolstva. Zaznamenané zvuky tiež poslúžili ako inšpirácia pre vznik 7-skladbového albumu, ktorý vydala skupina Fallgrapp a zverejnila ho na svojich hudobných profiloch. Jureš Líška hovoril o svojej inšpirácii a projekte aj na obrazovkách rannej šou Teleráno.

Okrem masívneho mediálneho pokrytia projekt doplnila aj aktivita influencera: Travelbloger Milan Bez Mapy, víťaz súťaže Social Awards a člen rebríčka najvplyvnejších influencerov na Slovensku podľa časopisu Forbes, sa vybral po stopách hlavného protagonistu a svojim viac ako 170 000 followerom na sociálnych sieťach ukázal svoje vlastné zážitky z najzaujímavejších miest. Zároveň odprezentoval hlavnú myšlienku - nerušiť okolie hlukom ani emisiami - a vyzval ľudí k ohľaduplnejšiemu objavovaniu.


Výsledky: Projekt mal významný dopad na vnímanie značky Škoda a prístup k prírode. Dosiahol pozoruhodný mediálny dosah a výsledky v digitálnej sfére, čím povzbudil k zodpovednému objavovaniu a posilnil povedomie o značke predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Čísla hovoria samé za seba:

Obsah SoMe dosiahol 1 492 000 zobrazení (FB, IG, TT)
Zhliadnutia videa: 874 000 (za všetky platformy)
Zobrazenia: 6 243 744
AVE hodnota: viac ako 1 000 000 EUR

Veganuary: Aj vďaka PR veggie a vegan svet chutí | SKPR STRATEGIES, | Lidl Slovenská republika,
Stručná charakteristika: Zákazník niekedy nevie, čo chce a je úlohou PR agentúry pomôcť mu. Osloviť ho a ukázať mu, po čom a prečo by mal siahnuť. Pri novinkách privátnej značky Vemondo plnej vegan&veggie produktov, ktoré chutia a sú ekologické, sme namixovali presvedčivé posolstvá pre každého. Cez médiá a influencerov sme predstavili novinky z portfólia Lidl v dvoch konceptoch – v lifestylovo-zážitkovom workshope Balans života a v projekte Influencerský swap, kde sa atraktívnou formou vymieňali kulinárske tipy na využitie vegánskeho a vegetariánskeho sortimentu Lidl.


Výzva a cieľ: Cieľom PR kampane bolo originálne predstaviť rad Vemondo tak, aby v novinároch a influenceroch zostal silný zážitok, ktorý pretlmočia zákazníkom. Výzvou bolo edukovať a na praktických tipoch ukázať, že svet vegan & veggie chutí. Aktualizačný moment bol začiatok roka – veganuár, novoročné predsavzatia a trendy v stravovaní. Začali sme pozvánkou spojenou s donáškou vegan a veggie raňajok. Workshop vtiahol účastníkov do jógy a princípov holistického životného štýlu. Influencerský swap spojil 4 food influencerov, ktorí si cez 4-chodové menu vymenili s novinármi kulinárske tipy.

Stratégia: Presvedčiť ľudí, aby zmenili svoje návyky, nie je jednoduché. Produktový rad Vemondo sme preto museli uviesť kreatívne, interaktívne a inšpirovať. Holistický workshop s odborníčkou na pohyb, stravu a duchovno, ako aj swap kulinárskych tipov od food bloggerov – oba eventy vtiahli účastníkov priamo do akcie, vďaka čomu následne široká verejnosť „okúsila“ princípy vyváženého životného štýlu a zistila, že vegánstvo a vegetariánstvo naozaj chutí. Zakomponovali sme i športový sortiment Lidl a posilnili tak komunikáciu viacerých produktových radov klienta.

Realizácia: Posolstvo sa dá efektívne odovzdať slovom, písmom, videom – no máločo funguje tak presvedčivo, ako zážitok. S týmto vedomím sme pre produktovú značku Vemondo vytvorili koncept, v ktorom sa spája autentický zážitok s efektívnou a hravou edukáciou. Zúčastnení novinári a influenceri, ktorých nadchla osobná skúsenosť, dokázali o to presvedčivejšie odovzdať naše posolstvo širokej verejnosti. V rámci worshopu Balans života získali od odborníčky na pohyb, stravu a duchovno užitočné informácie o nastavení jedálnička i životného balansu. Branding Lidl sme posilnili aj tým, že do projektu zameraného na značku jedál a nápojov sme nenásilnou formou zakomponovali aj športové produkty klienta. Na Influencerskom swape sa následne mohli inšpirovať, ale aj reálne naučiť, ako zakomponovať dostupné produkty Lidl do inšpiratívneho vegánskeho či vegetariánskeho menu.

Výsledky: Inšpiratívne predstavenie produktovej značky Vemondo prinieslo čísla a nadšenú odozvu médií i influencerov, vďaka ktorým dostali naše posolstvá ďalší rozmer hodnovernosti – Denisy Vyšňovskej, Milana bez mapy, speváka Mateja Vávru, moderátora Vlada Varechu, novinárky Kristíny Kocian, modelky Lenky Tekeljakovej a jogínky Niny Menkynovej. Celková mediálna hodnota dosiahla bezmála 13 000 eur s dosahom 2,4 mil. Influencerský swap s novými tvárami Andrejom Bičanom či Zuzkou Vačkovou predčil očakávania a mal ešťe väčší mediálny úspech 45 000 eur s celkovým dosahom 4,9 mil.

Na nové zlaté časy | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s THIS IS LOCCO | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Najväčšia slovenská značka piva Zlatý Bažant (ZB) mala problém. Jeho ležiaky stratili dôveru konzumentov. Predaj piva klesal, ľudia začali vo veľkom prechádzať na horkejšie české pivá. Heineken sa preto rozhodol pre revolúciu. Urobil najzásadnejšiu produktovú zmenu v 50-ročnej histórii. Túto zásadnú zmenu bolo potrebné „predať“ spotrebiteľom tak, aby sa im nielen prvoplánovo zapáčila, ale aby si získala ich dôveru. To všetko v roku, keď s novou receptúrou 12-tky prišli rovno 3 pivné značky.


Výzva a cieľ: Pivný trh dvanástok má dlhodobý problém. V roku 2023 klesol o rekordných 3,1 %. Komunikačnou výzvou bolo predstaviť nový, prémiový produkt skeptickému spotrebiteľovi, ktorý má preferenciu českého piva v segmente, ktorý je cenovo senzitívny (inflácia to len umocnila), a vrátiť tak dôveru tradičnej slovenskej značke ZB. Okrem obchodných cieľov - dosiahnuť dvojnásobný rast oproti trhu, bolo hlavným komunikačným cieľom motivovať spotrebiteľov, aby novému ZB dali šancu, aby ho ochutnali a spravili si na neho vlastný názor.

Stratégia: Zmene receptúry, ako aj nastaveniu komunikačnej stratégie predchádzal prieskum o chuťových preferenciách Slovákov, ročný vývoj a ladenie chute so sládkami, aj spotrebiteľmi. Ústredným prvkom celej komunikácie bola úprimnosť a autenticita. O našom pive sme nechali rozprávať samotných zákazníkov. Úprimne a kriticky, presne tak, ako ZB naozaj videli. Z hlavného problému produktu sme takto urobili tému kampane a rovno sme ponúkli aj riešenie v podobe novej receptúry, ktorú treba ochutnať a urobiť si na ňu vlastný názor.

Realizácia: Produktovú zmenu sme komunikovali provokatívnym headlinom „Zlatý Bažant už nie je to, čo býval“. Značka si touto, pre kategóriu unikátnou komunikáciou, získala pozornosť a hlavne dôveru zákazníkov. Kampaň odštartoval VIP event so slepým testom a ochutnávkou, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 novinárov a 20 influencerov (napr. Joe Trendy, Laura Weng, Bandurko). S nimi sme následne pracovali v priebehu celej produktovej kampane aj na SoMe. Súčasťou kampane bolo aj special delivery pre vybraných novinárov s cieľom, aby novinku ochutnali „naslepo“ a sami posúdili zmenu chuti. Séria organických a natívnych rozhovor a článkov naprieč spektrom médií hlásala provokatívne posolstvo „Zlatý Bažant už nie je to, čo býval“, ktoré rezonovalo aj na prebaloch najčítanejších slovenských denníkov. Predaj motivovali aj instore aktivácie v podobe neprehliadnuteľných nosičov. V horeca sme usporiadali sériu 25 eventov Bažant dni, ktoré uvádzal M. Kubovčík a špeciálny program bol spojený s ochutnávaním novinky. Nepodcenili sme ani význam interných ambasádorov z radov zamestnancov, ktorých sme zapojili ako prvých.

Výsledky: Kampaň mala výrazný dlhodobý efekt v budovaní značky a splnila aj krátkodobé predajné ciele (ako v porovnaní s predošlými kampaňami ZB, tak aj v celoslovenskom meradle. Prekonala i Hit 73). ZB zaznamenal v segmente, ktorý klesal o -3,1%, rast 11,8% a rekordne zvýšil aj tržby o 28,5%. Ukázala, že komunikácia alko-brandov nemusí byť len imidžová, príbehová a postavená na zábave, ale produktovo relevantná a priama. V médiách bolo 350 zmienok s AVE 612 554 eur, z toho 56 PR výstupov so zásahom takmer 10 mil. a AVE 187 854 eur. Na SoMe dosiahol launch reach 306 558 a ER 5521.

365.bank – Jednoduchšie, ako ste čakali | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | 365.bank
Stručná charakteristika: Ako spraviť z vnímanej „banky pre mladých“ mainstreamovú banku? Jednoducho! Ukážeme, že jej unikátne produkty zjednodušujú každodenný život bežným ľuďom a zvolíme na to formu, ktorá je bežným Slovákov absolútne blízka – sitkom. Spustili sme koncept "Jednoduchšie, ako ste čakali", unikátny reklamný sitkom s hercami SND, ktorí pred divákmi zahrali demo bankových produktov okorenené ľahkým humorom. Sitkom úspešne oslovil staršiu cieľovú skupinu a zvýšil využívanie produktu Syslenie až o 456 %.


Výzva a cieľ: 365.bank má dlhodobé prvenstvo vo vnímaní digitálnej, modernej banky pre mladých. Po prevzatí pobočkovej siete a časti klientov Poštovej banky sa však potrebovala predstaviť aj staršej cieľovke a posilniť svoje vnímanie ako plnoformátovej banky. Cieľom kampane bolo tiež aktivovať existujúcich klientov. Preto sme sa rozhodli predstaviť produkty, ktoré má banka od svojho spustenia, a napriek svojej jednoduchosti boli vnímané ako zložité a vymedzujúce.

Stratégia: Namiesto vysvetľovania produktov sme ich rovno zahrali. Rozhodli sme sa vytvoriť fluent device – sitkom s dvoma hercami SND, ktorí na unikátnom brandovanom pódiu zahrajú vždy inú situáciu z bežného života a na nej demonštrujú demo produktu. Keďže produkty 365.bank sú skutočne jednoduché, zmestia sa aj do krátkeho vtipu a odovzdajú tak posolstvo mainstreamovému divákovi. Stavili sme na to, že ľahký humor je ten správny nástroj na búranie bariér aj pred staršou cieľovkou.

Realizácia: Ako hercov sme do sitkomu zvolili Milana Ondríka a Martina Nahálku, ktorých vzájomný vzťah aj z iných predstaví perfektne zapadol do nášho konceptu. V sitkome stretávame jedného skúseného a jedného neskúseného klienta banky. Druhý sa snaží veci riešiť nepochopiteľne zložito a prvý mu trpezlivo ukazuje, ako to s produktami 365-ky ide jednoducho.

Dej sa odohráva v priznanom divadelnom štúdiu v brandovej farbe len so zopár rekvizitami. Situácie sú z každodenného života, aby sa s nimi divák ľahko stotožnil a odčítal ich posolstvo.

Vďaka spojeniu hercov, charakterov, situácií a formy sitkomu sme dokázali aj silno produktovej komunikácii dodať autenticitu a zrozumiteľnosť do všetkých fáz kampane v TV, PR, digitále, aj v internej komunikácií.

Humorné dialógy hercov a ikonická mintová farba banky boli kľúčovými kampaňovými prvkami. Rohové divadelné pódium sa stalo ďalším brand assetom, ktorý nám pomáha s rýchlym priradením ďalších nových spotov k značke.

Výsledky: Kampaňou sme naplnili cieľ spontánnej znalosti na 150 % v sledovanej cieľovej skupine. Vďaka správnemu výberu kampaňových prvkov sme už prvou kampaňou dosiahli priradenie značky k reklamám 100 %. Kampaň prispela k nárastu zriaďovania produktu Syslenie o 456 % v porovnaní s obdobím pred kampaňou. Tento nárast ukazuje, že klienti začali aktívnejšie využívať produkt 365-ky a sú viac motivovaní objavovať jej služby.

D. Corporate Social Responsibility

Farby pre krajší svet | 10/10 COMMUNICATIONS | PPG
Stručná charakteristika: Zapojenie vlastných zamestnancov na podporu miestnej komunity – to je projekt spoločnosti PPG s názvom Colorful Communities. Žilinské kultúrne centrum Stanica Žilina - Záriečie sa v priebehu rokov zmenilo z chátrajúcej budovy na vyhľadávané miesto pre deti aj dospelých. Aj ono však potrebuje pekné priestory. Finančná podpora je vítaná, ale ešte lepšie je, keď ľudia priložia vlastnú ruku k dielu. Projekt spojil zamestnancov, dobrovoľníkov, umelcov a vrátil tomuto obľúbenému priestoru nielen farebnosť, ale aj novú, pozitívnu energiu.


Výzva a cieľ: Ako by sa dal podporiť globálny koncept PPG - Colorful Communities, ktorý funguje od roku 2015, teraz to má byť jeho päťstý projekt a zároveň druhý na Slovensku? Venovať istý finančný obnos je klasika, ale bez duše. No a keďže sa spoločnosť venuje výrobe farieb a záleží jej aj na ekológii, malo by to byť spojené aj s maľovaním a ochranou životného prostredia. Samozrejme, optimálne aby to zaujalo médiá, ktoré by o tom všetkom napísali. Na prvý pohľad aj počutie „korporátna nuda“. Ako z tohto namiešať niečo, čo osloví nielen klienta, ale aj bežných ľudí a podporí povedomie o značke?

Stratégia: Keďže ide o komunitný projekt, sústreďme sa na Žilinu, kde je slovenská centrála firmy PPG. Čo baví ľudí, ktorí tu žijú, kam radi chodia? Rovnakí nadšenci ako v PPG sú aj v komunitnom centre a z chátrajúcej budovy tak urobili vyhľadávané miesto pre oddych. Aby sa tam všetci dobre cítili, bolo by fajn mať pekné priestory. Zavolať profi maliarov je štandard. Čo tak niečo menej tradičné? Do obnovy zapojíme zamestnancov PPG aj dobrovoľníkov. Navyše lokálni umelci vdýchnu miestu prvky nadčasovosti a ekológie. A komunikačne upriamime pozornosť na toto jedinečné miesto spájajúce ľudí.

Realizácia: Zástupcovia KC myšlienku obnovy privítali s nadšením. Samotný projekt bol rozdelený do 2 fáz. V 1. fáze začala revitalizácia priestorov a exteriéru, na ktorej sa podieľali dobrovoľníci z KC Stanica Žilina - Záriečie a zamestnanci PPG. Tomu všetkému predchádzali ešte profesionálne rekonštrukčné práce.
V rámci tejto fázy tiež KC spoločne so zástupcami klienta vyhlásilo súťaž pre lokálnych umelcov, ktorí mohli svoje grafické návrhy posielať priamo centru. Hlavnou myšlienkou bola ekológia a ochrana životného prostredia. Víťaz môže svoje dielo zvečniť farbami klienta na murale centra, ktoré bude slúžiť ľuďom počas prevádzky a premietania letného kina. Druhá fáza prebehla o 3 týždne neskôr a počas nej boli dokončené priestory slávnostne otvorené.
Klientovi sme navrhli komunikovať túto aktivitu kontinuálne už od prvej fázy až po slávnostné otvorenie a to v lokálnych médiách, ktoré majú pre komunity väčší význam, ako médiá s celoslovenským pokrytím. Pozvali sme miestnych zástupcov médií, aby sami videli, že ruku k dielu priložili aj zamestnanci klienta, z ktorých nemalá časť aj sama navštevuje toto centrum vo svojom voľnom čase.

Výsledky: Aj vďaka PR komunikácii, kladúcej dôraz na komunitné centrum ako miesto podporujúce interaktivitu miestnych ľudí a spájajúce generácie, sa nám podarilo upriamiť pozornosť na to, že aj bežní ľudia dokážu svoje okolie zveľadiť. Práca dobrovoľníkov a zamestnancov PPG sa tak stala inšpiráciou pre ďalších. Do komunikácie sa nám podarilo vniesť aj kľúčové posolstvá klienta: výrobu farieb a podporu udržateľnosti a ekológie. Navyše maľby na stenu s environmentálnym odkazom vytvorili miesto, ktoré ľudí obohacuje a kresby na vonkajšom murale rozanimujú každé premietanie letného kina.

ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s AMI Communications Slovakia | BILLA
Stručná charakteristika: Program zásadne ovplyvňuje celé generácie detí. Kľúčovou prevenciou sanuje štát. Okrem bezplatnej diagnostiky prináša povedomie o dôležitosti prevencie detského zraku. Rodičov, pedagógov, aj širokú verejnosť upozorňuje na to, že zlé videnie nebolí a zároveň je v mnohých prípadoch možná korekcia či úplné vyliečenie. Povedomie o včasnej diagnostike zmenilo život tisícom detí. Vďaka mixu dôležitých faktov hravou formou, komunikácia upútala cieľovú skupinu a nezapadla v spleti veľkého množstva rôznorodých informácií.


Výzva a cieľ: Každoročne inovujeme spôsoby komunikácie programu, aby sa naliehavosť tohto problému nestratila v spoločnosti, ani mediálne. Hľadali sme preto nástroj pre šírenie povedomie nielen o existencii, ale aj o jedinečnom význame a potrebe programu v reťazci prevencie, v čase silnejúceho trendu „obrazovkových detí“. Kým kapacity samotných meraní sú dané, zvyšovanie skupiny informovaných rodičov a pedagógov nemá hranice. Cieľom preto bolo nájsť efektívny spôsob masívnejšieho oslovenia cieľovej skupiny.

Stratégia: Keďže zlé videnie nebolí, ani najlepší rodič, pedagóg nevedia odhaliť zrakové poruchy u predškolákov, komunikácia tohto problému je kľúčová. Nevedomosť môže byť fatálna, preto cielenie faktov o jedinečnosti konceptu programu smerovalo na škôlky ako prostredníkov, a rodičov – ochrancov svojich detí. Veselou a edukatívnou piesňou obľúbených interpretov v médiách i na sieťach sme sa chceli dostať do dennej rutiny predškolákov. Oku-prospešné aktivity komunikujeme obrazom (klip) i zvukom (text piesne).

Realizácia: - Kontinuálna odbornosť a cielená komunikácia programu každoročne prináša nárast záujmu o zapojenie sa do „Zdravých očí“
- Masívny záujem o 7.ročník - kapacita 20 000 detí ( viac ako 400 MŠ) bola naplnená 5 dní po štarte registrácie
- Odmeraný predškolák (20 000 detí) získava certifikát – informácie a prípadné odporúčanie pre rodiča, resp. lekára.
- Zapojenie veľmi obľúbenej detskej skupiny PACI PAC - s presne cieleným zásahom na kľúčovú skupinu – rodiny s deťmi. Unikátna autorská pieseň šíri info o programe, spôsoboch precvičenia zraku, aj o prospešných potravinách.
- Pesničku videlo na soc. sieťach viac takmer 130 000 detí, viac ako 2 500 návštevníkov ju spoznalo na turné PACI PAC, viac ako 4 500 drobcov ju našlo na Spotify.
- Registrované škôlky dostali exkluzív. príležitosť vytancovať si vo video súťaži exkluzívny koncert PACI PAC.
- Komunikácia programu a prevencie ochrany detského zraku prebiehala prostredníctvom: certifikátov pre rodičov, na predajniach BILLA, v národných TV, online médiách, ako aj na soc. sieťach či na turné PACI PAC.
- BILLA získala s programom Zdravé oči už v škôlke ocenenie VIA BONA Slovakia 2022 - Dobrý partner komunity.

Výsledky: Výsledkom presne cielenej komunikácie je nápor registrácií, ktorý svedčí o zvyšujúcom sa povedomí o našom programe. Odozvy od vďačných rodičov desiatok tisíc detí, ktorých budúcnosť vďaka „Zdravým očiam“ naberie správny smer. Štart 7.ročníka vo viac ako 60 mediálnych výstupoch dosiahol historický moment, kedy sa kapacita programu naplnila len 5 dní od jeho štartu. Počas existencie programu bolo 17 000 predškolákom vydané odporúčanie pre rodičov nevyhnutne navštíviť oftalmológa. BILLU a Zdravé oči ocenila porota VIA BONA SLOVAKIA 2022, v kategórii Dobrý partner komunity.

Poklady Slovenska | Grape PR v spolupráci s Triad | VÚB banka. a.s.
Stručná charakteristika: Poklady Slovenska je kľúčový CSR projekt VÚB banky v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku. Poprednej banke na Slovensku a jej nadácii dlhodobo záleží na obnove historických pamiatok. V minulom roku vďaka unikátnej kreatíve a mimoriadnej spontánnej publicite sa podarilo posilniť vnímanie značky VÚB v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Tento ročník Pokladov Slovenska tak patril medzi najúspešnejšie v histórii VÚB banky a jej Nadácie.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo posilniť vnímanie značky v oblasti ochrany kul. dedičstva a generovať spontánnu publicitu k súťaži s využitím už vybudovaných media relations. Súťaž, v ktorej hlasuje verejnosť o pridelenie grantu na reštaurovanie 1 z 9 pamiatok, však priniesla mimoriadnu situáciu. Nadácia VÚB venovala v mimoriadne vyrovnanom „súboji“ v hlasovaní dodatočných 30-tisíc eur aj pamiatke na druhom mieste. Sila tohto gesta sa prejavila nielen v jeho podstate ako verejnoprospešného daru, ale aj z hľadiska podpory reputácie značky VÚB.

Stratégia: • generovať spontánne výstupy vďaka media relations
• využiť spoluprácu s novinármi z redakcií kultúra a umenie ako aj špecial. médiami o umení
• pracovať s príbehmi v minulosti obnovených pamiatok
• vytvárať pútavý content
• vo fáze hlasovania podporiť publicitu v regiónoch, kde sa pamiatky nachádzajú
• v momente finále hlasovania aktivizovať aj prirodzených influencerov
• generovať maximum dodatočných výstupov na základe rozhodnutia Nadácie prideliť špeciálny grant pamiatke na 2. mieste (v hlasovaní)


Realizácia: Fáza 1 (máj 2023) – verejné prihlasovanie
• spontánna publicita – TS sme postavili na výsledkoch obnovy lodného mlynu v Kolárove z 2022
• téma médiá od začiatku zaujala – bezplatne sme ju dostali napr. na cas.sk, do oboch agentúr, online médií o umení atď.

Fáza 2 (jún 2023) – hlasovanie medzi 9 pamiatkami vybranými odborníkmi
• spontánna publicita na podporu online hlasovania (prebiehalo na stránke klienta) – cez TS a zabezpečenie série foto ku každej pamiatke
• zapojenie region. médií cez osobitne pripravené media kity pre každú pamiatku
• celoplošné „call to action“ podporili aj 3 online články (cez 12k PV)
• aktivizácia podporovateľov v BA na základe vysokého záujmu v hlasovaní o obnovu Domu Albrechtovcov (bezplatná podpora s prepojením na Nadáciu VÚB napr. cez @beautifulbratislava, Kristínu Tormovú, Denník N, Týždeň atď.)

Fáza 3 (jún 2023) – výsledky – oznámenie grantu pre 2 pamiatky
• príprava QaA ku kroku udeliť okrem avizovanej podpory dodatočne aj špeciálny grant pre pamiatku na 2. mieste
• na základe TS tému bezplatne komunikovali napr. aj RTVS, sme.sk, pravda.sk, yimba.sk
• dohodnutie free rozhovoru s OZ Albrecht Forum pre Dennik N

Výsledky: • spolu 70 bezplatných výstupov so zmienkou o Nadácii VÚB = medziročný nárast spontánnej publicity o 80 %
• nezaznamenali sme žiadnu negatívnu / krízovú komunikáciu spochybňujúcu pravidlá súťaž
• poskytnutím grantu na obnovu 2. pamiatky prišla pozitívna odozva od zástupcov kultúrnej obce, pedagógov, ľudí bojujúcich za rozvoj umenia a kultúrneho diania, t. i. reputačne významnej CS klienta VÚB


PODPORA VOLIEB | MUW Saatchi & Saatchi, | ČSOB
Stručná charakteristika: Voľby do NR SR znamenali pre ČSOB ďalšiu príležitosť na posilnenie atribútu spoločensky zodpovednej firmy. Ako? Banka využila sieť svojich 455 bankomatov, cez ktoré zasiahla až 280 000 ľudí s posolstvom o dôležitosti výberu – nie finančného, ale volebného. Celú tému neskôr rozvinula na sociálnych sieťach, cez ktoré vygenerovala dodatočný reach takmer 700 000 ľudí. Účasť na voľbách bola najvyššia od roku 2002 a ČSOB k tomu prispela ideou, v ktorej sa spájala nákladová efektivita s originálnym nápadom.


Výzva a cieľ: Značka ČSOB sa dlhodobo profiluje cez atribút poradenstva, ktorý v ATL komunikácii reprezentuje „fluent device“ sova. V social a PR oblasti aktívne vyhľadáva komunikačné príležitosti, ktoré pomáhajú upevňovať spojenie značky s poradenstvom. Práve voľby do NR SR predstavujú z hľadiska cieľovej skupiny značky, ako aj relevancie témy pre celú populáciu, zaujímavú príležitosť pre naplnenie poradenstva v novom kontexte. Výzvou je nájsť kredibilné prepojenie značky a témy pri minimálnom budgete.

Stratégia: Byť nestranný: uchopiť tému nadstranícky a vyhnúť sa neželanému „backslashu“.
Byť kredibilný: nájsť prepojenie medzi komunikáciou volieb a svetom finančnej inštitúcie.
Byť efektívny: stavať komunikáciu primárne cez vlastné komunikačné kanály.
Byť odlíšiteľný: nájsť riešenie, ktoré nás diferencuje od obdobných aktivít NGOs a konkurencie.
Výsledkom je idea využitia siete bankomatov ČSOB ako ústredného motívu kampane. Prostredníctvom nich predsa na dennej báze realizujú svoje výbery tisícky ľudí.


Realizácia: Samotná povaha idey využitia bankomatovej siete ČSOB rozdelila komunikáciu na dve fázy.

V prvej offline časti boli využité výlučne „own media“ v podobe uvítacieho screenu na bankomatoch, ktoré vyzývali na účasť na voľbách. Kľúčovou cieľovou skupinou boli súčasní klienti ČSOB. V druhej, nadväzujúcej, fáze na sociálnych sieťach sa obsah získaný v offline amplifikoval cez sociálne siete ČSOB a umožnil tak zasiahnuť širšiu verejnosť.

V rámci druhej fázy sa téma mohla rozpracovať do šírky, príkladom budovania relevancie bola komunikácia skoršieho zatvorenia pobočiek ČSOB, aby sa aj ich zamestnanci mohli zúčastniť volieb. Zároveň bolo možné tému živiť dlhšie časové obdobie.


Výsledky: Kampaňová aktivita v rámci siete bankomatov ČSOB bola nasadená posledné dva septembrové týždne roku 2023. Denne využije celú sieť 455 bankomatov ČSOB na Slovensku približne 20 000 ľudí. Môžeme tak hovoriť o 280 000 offline impresiách/dosahu.

V online komunikácii vygenerovalo 7 príspevkov na Facebooku a Instagrame dosah až 689 065 ľudí a 1 861 544 impresií. Na LinkedIne dodatočných 15 699 impresií.

Ale čo je najdôležitejšie, volebná účasť do NR SR dosiahla 68,51 % a bola najvyššia od roku 2002.

Darovanie máme v krvi | MUW Saatchi&Saatchi, spol. s r.o. v spolupráci s Wavemaker Slovakia, Casual | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: Telekom sa okrem darovania dát v lete rozhodol darovať omnoho viac. V CSR pokračovaní kampane vyjadril rešpekt, ktorý dlhodobo buduje, darcom krvi. Upozornil s Národnou transfúznou stanicou na jej nedostatok v letných mesiacoch. Telekom zmenil to, čo je pre väčšinu značiek nedotknuteľné. Vymieňal svoje logo “T” za krvnú skupinu,
ktorej bolo aktuálne v krajine nedostatok. Aj s malým mediálnym budgetom oslovil viac ako 3 milióny ľudí a vďaka kampani zvýšil medziročne počet darcov o 18 %. Všetci darcovia počas kampane odovzdali viac ako 13 000 litrov krvi na záchranu životov.


Výzva a cieľ: Darcov počas leta kvôli dovolenkám ubúda, no úrazov pribúda. Naša kampaň sa odohrávala v toto kritické obdobie.

Bolo kľúčové, aby sa o výzve darovania krvi dozvedelo čo najviac potenciálnych darcov. Ako byť s problémom neustále na očiach a inšpirovať k činom? Siahli sme po médiu, ktoré sa nikdy nemení a je prítomné vo všetkých výstupoch. Logo Telekom sa stalo najsilnejším assetom a pre nás sa stalo zároveň najsilnejším médiom.

Ciele:
Akvizičný - zvýšiť počet darcov pre NTS SK
Imidžový - Podporiť pozíciu značky, ktorá sa stará o zlepšovanie spoločnosti cez digitálne služby

Stratégia: Telekom sa rozhodol využiť svoje najsilnejšie médium. Počas štyroch týždňov menil to, čo je pre väčšinu značiek nedotknuteľné. Svoje “T” logo vymieňal za krvné skupiny, ktorých bolo aktuálne v krajine nedostatok. A tak sa z loga “T” postupne stali magentovo obrandované krvné skupiny 0, AB, A, B.
“Meníme sa, nech máte na očiach to, čo Slovensku práve chýba. Krvné skupiny, ktorých je v lete nedostatok. Ukážte, že máte darovanie v krvi a pomôžte aj vy. Rešpekt pre všetko, čo nás spája. Telekom.”

Realizácia: Keďže krv sa nedá vyrobiť ani nahradiť, bolo kľúčové, aby sa o výzve darovania krvi dozvedelo čo najviac potenciálnych darcov.
Pri komunikácii problému sme primárne využili owned sociálne siete značky, kde má Telekom fanúšickú bázu 230 000 ľudí na Facebooku, 15 500 na Instagrame a 13 000 odberateľov YouTube.
Sekundárne sme zacielili na návštevníkov 60 predajní Telekom, kde sa na viac ako 300 vystavených smartfónoch menili šetriče obrazoviek za chýbajúce krvné skupiny.Tie v OOH doplnili digitálne citylighty v nákupných centrách.

Výsledky: Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom. NPS vzrástlo a počet promotérov značky stúpol z 34% na 39% v Q1/2023 počas kampane.

Prakticky ihneď po launchi sme si prisvojili atribút rešpektu, jeho spojenie a priradenie k značke. Priradenie rešpektu k značke sa nám vyšplhalo z 68,8% na začiatku kampane až na 78,8% tesne po jej dokončení.

Kampaňou Rešpekt sa nám v post-teste ad tracku podarilo prekonať trhové benchmarky vo všetkých parametroch. Z nich najvýraznejšie výsledky malo spontánne odčítanie brandu na úrovni 95,7% (40,7% nad benchmarkom).

Radosť víťazí | Neopublic v spolupráci s MullenLowe GGK | Tipos
Stručná charakteristika: Cieľom bolo podporiť vnímanie TIPOSu ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak. TIPOS sa rozhodol túto tému komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. TV kampaň s Jurajom Slafkovským tému odštartovala. Obsahová platforma radostvitazi.sk priniesla množstvo videoobsahu pre športovcov i fanúšikov, do tvorby ktorého sa zapojili známi športovci i športová psychologička. Nechýbali ani zásady správneho fanúšika. Kampaň prispela k napĺňaniu zadefinovaného cieľa.


Výzva a cieľ: Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak, ktorý im kazí radosť zo športu. Najčastejšie sa objavuje zo strany fanúšikov, trénerov, ale aj sponzorov alebo médií. Typickými miestami sú sociálne siete a diskusie pod článkami, ale aj samotné zápasy alebo súťaže. TIPOS sa rozhodol tému tlaku komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. Zapojil aj fanúšikov, ktorých motivoval k slušnému fandeniu. Cieľom kampane bolo cez konkrétnu tému posilniť vnímanie značky ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu.

Stratégia: Kampaň s posolstvom radosti zo športu mala za úlohu osloviť cieľovky na všetkých frontoch. Najširšie publikum sme oslovili TV kampaňou, v ktorej vystupoval Juraj Slafkovský – hrdina MS v hokeji a draftová jednotka v NHL. V online vznikla stránka, kde pribúdal pestrý obsah najmä pre výkonnostných športovcov, ale aj pre fanúšikov. Do tvorby obsahu sme zapojili aj iné známe mená zo sveta športu. Dôležitým momentom bolo aj využitie aktuálnych udalostí: napr. podpora brankára Chovana po nevydarenom zápase, alebo oslava výročia draftu Juraja Slafkovského.

Realizácia: Kampaň sme odštartovali tlačovou konferenciou, na ktorej boli predstavené výsledky prieskumu o tlaku v športe, nový TV spot s Jurajom Slafkovským a obsahová online platforma radostvitazi.sk. Námet TV spotu vychádzal z reálnej udalosti pred prvým zápasom v NHL, kedy Jurajov otec poslal synovi jednoduchý odkaz: „Hlavne si to uži!“ Túto udalosť sme v spote dramatizovali, odovzdali posolstvo o radosti v športe a pripomenuli TIPOS ako najväčšieho podporovateľa športu. Na webe radostvitazi.sk sa objavili videá zo série TLAK TALK, kde sa vybraní športovci (Molčan, Volko, Chochlíková, Barteková, Forster a Slafkovský) podelili o to, ako zvládajú tlak. Videá zo série i samotný web boli podporené aj na sociálnych médiách TIPOSu. Ďalšiu sériu videí Radi poradíme pripravila športová psychologička. Aktualizačným momentom bol hejt na brankára Chovana, ktorý sa spustil po nevydarenom zápase. Vtedy sme zverejnili zásady správneho fanúšika šíriaceho radosť a podporili brankára. Mozaiku aktivít doplnila originálna oslava prvého výročia draftu, kedy sme Jurajovi odovzdali „Oslafný dres“ s podpismi 800 fanúšikov. Aj Oslafný dres mal silnú PR podporu.

Výsledky: Kampaň prispela k vnímaniu značky TIPOS ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. V prieskume spolu až 78 % respondentov uviedlo, že si tento fakt potvrdili, alebo sa k nemu začali prikláňať. V prieskume najväčších sponzorov si TIPOS medziročne polepšil o 2 percentuálne body a narástol viac, ako jeho najväčší konkurent zo segmentu hazardných hier a stávok. Kampaň tiež vygenerovala množstvo spontánneho PR – len výstupov po úvodnej tlačovke bolo cez 45, dosiahli mediálnu hodnotu cez 420 tisíc € a celkový zásah kampane vďaka PR presiahol hranicu 2,9 milióna ľudí.

Vianočné darcovské SMS | O2 Slovakia v spolupráci s Triad | O2 Slovakia
Stručná charakteristika: Cieľom vianočnej kampane bolo osláviť dobré skutky a inšpirovať ľudí, aby si aj v zhone našli čas myslieť na iných. Jedným z ambicióznych následných cieľov bolo pretaviť túto komunikáciu aj do reálnych skutkov pomáhania – do posielania darcovských SMS. Príjemcami tejto pomoci boli napríklad ľudia bez domova, nevidiaci, deti so srdcovými vadami, rodiny v núdzi, či pacienti s ťažkou chorobou.


Výzva a cieľ: Vianočná kampaň vychádzala z výskumu Wisconsin-Madison University, ktorý prišiel so zistením, že ľudský mozog sa dá vytrénovať k dobrosrdečnosti a súcitu s inými. Stačí na to len 30 minút pozitívnych impulzov denne po dobu 2 týždňov. V O2 sme v priebehu jedného mesiaca intenzívne nabádali zákazníkov k darovaniu, a to s pomocou reklám, sponozorákov, podcastov či spoluprác s influencermi. Hlavnou výzvou tak bolo pomocou cielenej komunikácie docieliť, aby boli ľudia ochotní nezištne obdarovať druhých.

Stratégia: Naša stratégia vychádzala z poznania ako pracuje ľudská myseľ. Najskôr sme oslávili hodnotu myslenia na iných v televíznom spote a v ďalších reklamných formátoch. Potom sme sami obdarovali našich zákazníkov dátami a dali im možnosť tento dar poslať ďalej a znásobiť. No a na záver sme spustili konkrétne komunikácie na podporu posielania darcovských SMS, ktoré sme zaujímavo cielili.

Realizácia: Vianočná kampaň začínala tým, že O2 darovalo zákazníkom 10GB, a keď ich preposlali ďalej, premenili sa na nekonečné, čím si vyskúšali pocit dobrosrdečnosti.

Následne v polovici kampane sme začali promo na darcovské SMS. Rozposlali sme DIRCOM SMS aj e-maile, spustili sme sponzoráky podcastmi, vznikol špeciálny adventný kalendár, ktorý keď ste si stiahli do mobilu, upozorňoval vás na organizácie odkázané na vašu pomoc.
Kalendár sme promovali na LinkedIn na profile nášho CEO Igora Tótha a na microsite.

Vytvorili sme špeciálne kanály, cez ktoré mohli ľudia rýchlo a komfortne posielať peniaze. Vznikla interaktívna webová stránka, podstránka v mobilnej aplikácii O2 a tiež papierová PFka, kde stačilo naskenovať QR kód a človek behom pár sekúnd zrealizoval platbu. Osobitnou špecialitou bol ešte vianočný baliaci papier, ktorý mal z vnútornej strany výzvu na poslanie SMS. Tak sme túto info dostali na najemotívnejšie miesto – pod vianočné stromčeky ľudí.


Výsledky: Počas kampane sme vyzbierali pomocou darcovských SMS (všetky neautomatizované/neopakujúce sa platby) viac ako 78 000 €. Medziročne sme tak vyzbieranú sumu dokázali zvýšiť o 18.5 % oproti pôvodnému plánu 15 %. Kampaň tak ukázala, že nezištná pomoc sa skutočne dá vytrénovať.

Reč peňazí | PS:Digital | Národná banka Slovenska a Nadácia NN ľuďom
Stručná charakteristika: Kampaň Reč peňazí sme vytvorili pre Národnú banku Slovenska a Nadáciu NN ľuďom, ktorí chceli spustiť zaujímavý dlhodobý edukačný projekt na vzdelávanie Slovákov ohľadom financií. Podobne ako v populárnych jazykových kurzoch učia lektori cudzí jazyk, v našich vzdelávacích videách učil Reč peňazí šetrný škótsky lektor Ross. Vo videách na microsite vysvetľoval Slovákom finančné výrazy a upozorňoval ich na rôzne zákerné obchodnícke taktiky a stratégie. Účastníci kurzu si svoje nové vedomosti hneď overili po každom videu v sérii praktických cvičení a interaktívnych hier.


Výzva a cieľ: Podľa prieskumu Európskej centrálnej banky sú Slováci vo finančnej gramotnosti na chvoste EÚ. Cieľom projektu bolo preto priniesť dlhodobý zábavný formát e-learningového vzdelávania o financiách pre dospelú verejnosť, ktorý bude ľudí baviť a budú sa chcieť učiť. Museli sme sa vyhnúť dlhým poučkám, nudným videám odborníkov a najmä zložitému finančnému slovníku. Zároveň sme chceli dokázať, že aj na prvý pohľad nudná štátna inštitúcia a nadácia môžu robiť hravé e-learningové kampane, ktoré zaujmú, pobavia a dovzdelávajú bežných ľudí v téme financií.

Stratégia: Reč peňazí sme chceli predstaviť ako univerzálny a medzinárodne pochopiteľný jazyk, ktorého​ znalosť a správne používanie obohatia každého​ z nás a sú zároveň základným kameňom finančnej gramotnosti.​ Podobne ako v populárnych jazykových kurzoch učia lektori cudzí jazyk, v našich vzdelávacích videách učil Reč peňazí šetrný škótsky lektor Ross, ktorý predstavoval symbol svetovej šetrnosti.

Realizácia: Kampaň Reč peňazí predstavuje dlhodobé zrozumiteľné a zábavné e-learningové vzdelávanie pozostávajúce z niekoľkých kurzov. Minulý rok sme začali s prvým, ktorý bol venovaný najčastejším obchodníckym taktikám a reklamným trikom pri nakupovaní.
Lektor Ross učil Slovákov šetrnosti v sérii 5 videí a 18 gamifikačných cvičení. Vo videách so škótskym prízvukom zrozumiteľne, ​plynulou slovenčinou vysvetľoval jednotlivé ​slovíčka na príkladoch z bežného života. ​Každý používateľ si po pozretí videí hneď prakticky overil svoje vedomosti v hrách.

Aby sme používateľov motivovali k absolvovaniu prvého kurzu, kampaň bola podporená aj súťažou. Používateľov čakala záverečná úloha, ktorá overila, či sú odolní voči reklamným trikom obchodníkov. Jej úspešným splnením sa zapojili do súťaže o nákupné poukážky.
Komunikačná stratégia kampane bola rozdelená do onlinovej a offlinovej časti v dvoch fázach. V prvej sme predstavovali samotný kurz, v druhej sme informovali o súťaži. Digitálnu kampaň tvorili bannery, bumpre, videá a social posty smerujúce na microsite. V offlinovej kampani sme oslovovali cieľovku reklamou v medzimestských autobusoch.

Výsledky: Len za prvý mesiac kampane sme získali cez 20 miliónov impresií a zasiahli viac ako 1 milión unikátnych Slovákov a Sloveniek. Primárny cieľ kampane, počet študentov v kurze, sme splnili až na 156 %! Kampaň zaznamenala výrazný pozitívny ohlas na sociálnych sieťach a klienti dostávali emaily so žiadosťou o ďalšie videá. Keďže sa splnil hlavný cieľ a používateľov kurz Reč peňazí skutočne bavil, spolu s Národnou bankou Slovenska a Nadáciou NN ľuďom spustíme v lete druhý kurz venovaný podvodom.

Ničím nerušené Vianoce | Respect APP | Hyundai Motor Czech , organizačná zložka Slovakia
Stručná charakteristika: Vianoce sú sviatkami pokoja, ale prinášajú aj veľa stresu a telefonovania na často triviálne témy vianočných príprav, darčekov a rodinných návštev. Žiaľ, to sa deje aj na cestách a počas vedenia vozidla. Pritom používanie mobilu za volantom býva najčastejšou príčinou dopravných nehôd.


Výzva a cieľ: Dlhodobo budovať - kampaň zatiaľ prebehla počas Vianoc 2022 a 2023 - vnímanie značky Hyundai ako autentickej, neformálnej a priateľskej, navyše kontinuálne dbajúcej na bezpečnosť ľudí pri šoférovaní na cestách.

Stratégia: Počas vianočného obdobia sa značka Hyundai rozhodla nekomunikovať produktovú ponuku, ale zamerala sa na vianočné obdobie z pohľadu toho, čo zákazníci zvyknú prežívať - stres a hektickosť, ktorá sa môže prenášať aj do ich spôsobu šoférovania. Hyundai sa preto rozhodol pripomenúť im počas Vianoc bezpečnú jazdu.

Realizácia: Používanie mobilu počas šoférovania býva najčastejšou príčinou dopravných nehôd. Napriek tomu viac ako polovica vodičov na Slovensku telefonuje (Ministerstvo vnútra SR a prieskum Zdieľanie ciest). Pozornosť ruší nielen samotné telefonovanie, ale aj prichádzajúce notifikácie, správy, prezerania si fotiek a videí počas šoférovania. Hyundai priniesol kampaň, v ktorej želal šoférom bezpečnú jazdu bez telefónu za volantom. Tým šoféri prispeli k bezpečnosti a sviatočnému pokoju. V rádio spotoch sa vytvoril nový formát - mobilný servis, ktorý v kampani upozorňoval na telefonovanie za volantom. Súčasťou kampane bola aj špeciálna show v Rádiu Expres. V nej ľudia posielali odkazy svojim blízkym, o ktorých vedeli, že v tom čase šoférujú. Namiesto toho, aby ich počas jazdy vyrušovali telefonátmi. Do rádia prišlo za týždeň 135 odkazov. Moderátori tie najlepšie odvysielali. Hyundai vo svojej kampani použil tradičné ingrediencie, ktoré použil v novom kontexte, čím sa svojou komunikáciou odlíšil od konkurencie a prispel k šíreniu „dobrého“ posolstva v predvianočnom období.

Výsledky: Našou kampaňou sme zasiahli v Rádiu Expres viac ako 1 milión ľudí.
Kampaň mala aj špeciálnu podstránku na webe Rádia Expres a komunikovaná bol aj na ich hlavnom webe, kde mal náš banner o aktivite vyše 600 000 zobrazení. Boli sme aj na Facebooku, kde sme cez 2 posty na stránke Expresu zasiahli cez 272 000 ľudí a ďalšie tisíce na Instagrame.
Kým medzimesačný pokles nehodovosti na Slovensku bol na úrovni 2%, pokles nehodovosti kvôli „porušeniu povinnosti vodiča“ (kam spadá aj používanie telefónu počas jazdy) klesol medzimesačne až o 9% (zdroj: https://minv.sk).


Lidl - Pomôž opusteným chlpáčom | SKPR STRATEGIES, | Lidl Slovenská republika,
Stručná charakteristika: Spoločnosť Lidl dlhodobo vedie v rebríčku spoločensky zodpovedných firiem na Slovensku. Silné postavenie v CSR ho zaväzuje, aby išiel príkladom a zároveň motivoval iných – vo veľkom či v malom. Náš koncept spoločensky zodpovednej aktivity – Venčiaca výzva – Pomôž opusteným chlpáčom v duchu osvety o adopcii psov, vychádzal z nášho presvedčenia, že aj malá pomoc má veľký dosah. Okrem celonárodných či nákladnejších CSR projektov, na ktorých sa podieľame, sme pre Lidl pripravili aj komunitnú a veľmi adresnú aktivitu zameranú na opustené psíky, ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo efektívne dostať do povedomia zamestnancov Lidla, ako aj širokej verejnosti, myšlienku adopcie zvierat a motivovať k praktickej pomoci. Podobnej, akú dlhodobo realizuje značka Lidl, napríklad vo forme darovania granúl psím útulkom. Reťazec vie, že začať treba od seba. Zhostil sa i tejto CSR aktivity interne aj externe. „Pomôž opusteným chlpáčom v rámci venčiacej výzvy“ – takto znel náš apel šíriaci sa médiami, sociálnymi sieťami či appkou Lidl. Zapojili sme zamestnancov, ktorých Lidl motivoval 10€ poukážkou za každého vyvenčeného psíka, ktorú darovali svojmu útulku.

Stratégia: V rámci plánovania CSR aktivít pre posledný kvartál obchodného roka, sme nechceli opomenúť bezbranné štvornohé stvorenia, ktoré neraz končia na ulici a nedostane sa im už takej pozornosti či starostlivosti. Tému, ktorá chytí za srdce, sme vyhodnotili ako silnú a v istom zmysle atraktívnu pre ľudí, ktorí sa vďaka tomu bez váhania zapoja a podajú pomocnú labku. Komunikáciu sme pripravili tak, aby sme ju mohli ťahať ako cez interné nástroje reťazca (app Lidl a SoMe - kam smerovali moodové videá z venčenia a pomoci), tak aj cez médiá (TV a print).

Realizácia: CSR aktivity spoločnosti Lidl majú široký zásah a dotýkajú sa nielen ľudí, planéty, ale aj zvierat. Reťazec sa kontinuálne usiluje o zlepšovanie ich podmienok. Aj preto sme sa rozhodli vypracovať a zrealizovať komunikačnú výzvu k pomoci pre opustených psov tak, aby reťazec zapojil svojich zamestnancov naprieč Slovenskom a zároveň motivoval širokú verejnosť.
Výzva trvala mesiac a podporili sme ňou spoločensky zodpovedné vnímanie značky Lidl, ale aj dobrovoľnícke nastavenie jej konkrétnych zamestnancov. Spoločne sme navštívili Slobodu zvierat, odovzdali psie dobrôtky, deky, uteráky, vyvenčili desiatky psov a pripravili video-kontent k mediálnej osvete. Zamestnanci útulku nachystali chlpáčov, ktorých bolo možné venčiť, ako dôkaz sa vyhotovila fotografia a následne spravila prechádzka. Útulky sme takýmto spôsobom aspoň trošku odbremenili od desiatok prechádzok v daný deň.
Ďalej sme zabezpečili priestor vo vysielaní Telerána, ale aj v printe v denníku Plus 1 deň a na SoMe Kvety Horváthovej a Borisa Prša. Posilnili sme vzťah zamestnancov Lidl nielen ku komunite, ale aj k svojmu zamestnávateľovi, keďže s touto aktivitou sa ztotožnili na osobnej úrovni.

Výsledky: Trvalé výsledky sa nerodia cez noca a za popredným miestom reťazca v oblasti CSR stojí množstvo práce, aj tej našej. Aj vďaka aktivite, akou bola Venčiaca výzva, je však Lidl rozpoznateľný ako zodpovedná firma v oblasti ochrany zvierat. Náš nápad na pomoc opusteným chlpáčom, pomohol 20-tim útulkom Slobody zvierat a priniesol samostatnú zbierku pre Útulok v Považskom Podhradí. PR pokrytie pre klienta predstavovalo 12 mediálnych výstupov s AVE takmer 19 tisíc eur s pozitívnou tonalitou a stovky usmiatych tvárí a vrtiacich sa chvostíkov.

KFC - Bucket of Doubts | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | Queensway Restaurants Slovakia, - KFC
Stručná charakteristika: Mladí ľudia z queer komunity majú plný bucket pochybností o sebe a o tom, či môžu svetu prezradiť svoju orientáciu. KFC je známe svojou pohostinnosťou pre všetkých a stavia na kultúre zdieľania. Preto v spolupráci s Woltom pripravilo špeciálny Bucket of Love, ktorý si mohli zákazníci objednať za symbolický cent počas Pride víkendu. Dostali v ňom polhodinovú telefonickú terapiu s psychológom z organizácie Ksebe, s ktorým mohli zdieľať svoje pochybnosti, a tak ich ľahšie prekonať.


Výzva a cieľ: Podľa prieskumu iniciatívy Inakosť si inú sexuálnu orientáciu človek uvedomí približne v 13 rokoch. Inej osobe sa s ňou zdôverí priemerne až v 19. Bez pomoci ho tak čaká 6 rokov pochybností. Psychologické poradenstvo je medzi mladými vnímané ako bežná služba, no pre mnohých je drahá.

KFC ako značka založená na pohostinnosti verí, že pri stole má mať každý svoje miesto a má sa deliť z jedného bucketu s ostatnými. Preto v spolupráci s Woltom podala mladým ľuďom z queer komunity pomocnú ruku.

Stratégia: KFC a Wolt počas Pride víkendu zverejnili špeciálny produkt – Bucket of Love, ktorý si mohli zákazníci objednať za symbolický cent. Dostali v ňom polhodinovú telefonickú terapiu s psychológom z organizácie Ksebe, s ktorým mohli zdieľať všetky svoje pochybnosti, a tak ich ľahšie prekonať.

Organizácia Ksebe sa venuje aj témam LGBTI+ a Coming outu, preto sa stala ideálnym odborným garantom tejto pomoci.

Mladí ľudia tak konečne mohli vymeniť svoj Bucket of Doubts za Bucket of Love.

Realizácia: Pokiaľ si zákazník počas Dúhového pridu otvoril KFC vo Wolte, našiel špeciálny dúhový bucket – Bucket of Love za symbolický cent. Vybral si z ponuky časový slot, v ktorom bude dostupný na telefóne, a odoslal objednávku.

Organizácii Ksebe sme následne odoslali jeho telefonický kontakt bez mena a údajov, absolútne anonymný. Vďaka tomu sa mohli mladí ľudia cítiť úplne bezpečne a prekonať aspoň prvú z pochybností. Počas polhodinovej telefonickej terapie ich potom mohli prekonať celý bucket.

Ak by sa mladý človek odhodlal na osobnú terapiu, s pripraveným vouchrom mohli spolu s psychológom zdieľať okrem pochybností aj bucket legendárneho kuraťa. Lebo všetko je lepšie, keď to zdieľaš.

Výsledky: KFC s Woltom dokázalo vďaka neštandardnému digitálnemu riešeniu vytvoriť donášku psychologickej pomoci zadarmo, a tak reálne prispieť k riešeniu problému. Keďže téma práve počas Dúhového pridu silno rezonovala v spoločnosti, podarilo sa nám vytvoriť aj mediálne momentum. 

O špeciálnom buckete písali lifestylové aj spravodajské portály a zdieľali ho influenceri. Bezplatne sme tak získali mediálny zásah v hodnote viac ako 12 000 €, ale čo je najdôležitejšie, ponuku pomoci sme dostali k desaťtisícom mladých ľudí.


E. Internal Communication/Employee branding

Marcové talky venované ženám | 365.bank, a. s. | 365.bank
Stručná charakteristika: V našej banke pracujú väčšinou ženy, a tak vieme aký veľký tlak je na ne vyvíjaný, aby zvládli kariéru, rodinu a našli si aj čas pre seba. S cieľom pomôcť im sme v marci minulého roku uviedli do života nový interný komunikačný seriál: Marcové talky venované ženám. Tieto sa venovali najpálčivejším problémom, ktoré ich trápili a aj samé medzi sebou zdieľali riešenia, ktoré im pomohli. Výsledkom je, že „Marcové talky venované ženám“ si pozrelo takmer 40 % zamestnancov, čím sme plán dosahu prekročili o 10 %. Cez interný dotazník dosiahlo hodnotenie od zamestnancov úroveň 4,7 bodu z piatich.


Výzva a cieľ: Sme spoločensky zodpovednou bankou, pre ktorú sú piliere inklúzie a diverzity súčasťou firemnej misie, hodnôt a kultúry. V rámci podpory autentickej inkluzívnej kultúry sme v marci minulého roku uviedli do života nový interný komunikačný formát: Marcové talky venované ženám, ktoré nadväzovali na Medzinárodný deň žien. Počas štyroch interných diskusií počas celého marca sme otvorili témy, ktoré sú aktuálne a priniesli nové užitočné pohľady na stereotypy spojené so ženami. Cieľom bolo dosiahnuť aspoň 30 % zásah a interné hodnotenie kvality obsahu zamestnancami vyššie ako 4 body.

Stratégia: Stratégiou bolo pootvoriť dvere medzi súkromným a pracovným životom žien. Preto sme vytvorili platformu, cez ktorú by vedeli zdieľať nielen svoje každodenné radosti a strasti, ale najmä nájsť ich riešenia. Nový komunikačný formát mal podporiť scitlivenie vnímania našich zamestnancov k ľudským a inkluzívnym témam. Hlavnými hviezdami talkov boli naše kolegyne a ich príbehy, čím sa diskusie stali autentickými a blízkymi publiku. Dôležitosť diverzity a inklúzie aspektu bola podporená aj prítomnosťou členov predstavenstva v roli moderátorov.

Realizácia: Diskusie prebiehali v našej Klubovni v River Parku v pohodovej atmosfére s občerstvením. Kolegyniam z iných kútov Slovenska boli talky streamované online. Záznamy sme uložili do interného komunikačného systému, aby k nim mali prístup všetci zamestnanci. Otvorili sme nasledovné témy:
- Súlad práce s rodinou. Kolegyne sa podelili o skúsenosti, ako sa vyrovnali s návratom do práce po pauze na rodičovskej dovolenke, ako pracovať so zníženou sebadôverou a dotkli sme sa aj tzv. ,,neplatenej druhej smeny“.
- Kariérna ®evolúcia: Dozvedeli sme sa, ktoré pracovné rozhodnutie ovplyvnilo kolegyniam ich život najviac, čo sa počas svojej kariéry naučili a rady by to odovzdali ďalej, ako aj to, aké majú ešte sny.
- Ženy v IT: Nahliadli sme do ženského IT sveta a rozprávali sa o tom, ako je to s príležitosťami, ktoré dostávajú ženy v technických odboroch, ako ženy obohacujú IT-čkárske projekty. Za nás ženy do IT skrátka patria.
- Rozmanité tímy: Rozobrali sme multigeneračnú spoluprácu v tímoch, v čom sú výhody rozmanitých tímov a prepájania generácií, to, ako z toho vieme profitovať v biznise, ako sa navzájom inšpirujú, ako aj to, či má táto rôznorodá spolupráca aj nejaké limity.


Výsledky: Môžeme konštatovať, že ciele projektu boli naplnené:
- Okrem fyzicky prítomných zamestnancov si online streamy, alebo záznam pozrelo spolu 400 zamestnancov.
- Cieľom bolo, aby sme dosiahli 30 % sledovanosti, toto sme prekročili o 10 %.
- Po každom talku bol všetkým účastníkom zaslaný formulár na získanie spätnej väzby.
- Priemerné hodnotenie talkov dosiahlo úroveň 4,7 bodu z maximálnych možných päť.

O tom, že projekt bol úspešný svedčil aj záujem našich mužských kolegov o realizáciu podobného formátu pre mužov. Ten sme zrealizovali v novembri minulého roku.


Cestári sú tvrdí chlapi | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Stručná charakteristika: Pracovať v dnešnej dobe ako cestár, to chce trochu odvahy a silnú povahu. Nie je to dream job aj preto, že často čelíte útokom a posmeškom. Pritom je to náročná práca, ktorá si vyžaduje maximálne sústredenie. Je to práca, ktorej význam si často neuvedomujete – bez odhrnutých ciest sa nedostanete do práce, ani pekár nedovezie chlieb do vašich obľúbených potravín a ani záchranné vozidlo nepríde k chorému. Aj v tomto odvetví je cítiť nárast priemerného veku a nezáujem mladých o toto povolanie. My sme sa to rozhodli zmeniť a spustili sme informačnú a náborovú kampaň na stredných školách.


Výzva a cieľ: Výzvou boli spomínané premisy, ktoré sme chceli zmeniť. Navyše, 30 ľudí nám odišlo do predčasného dôchodku. Pochopili sme, že musíme ísť cestou komunikácie pracovných benefitov, prezentáciou strojov a techniky, s ktorými sa u nás pracuje. U nás je to už predovšetkým moderný vozový park, ktorý neustále obnovujeme. Išli sme tiež do nového prostredia, stredných škôl, kde sme chceli získať nové talenty. Cieľom bolo získať záujemcov o prácu a predstaviť prácu cestára ako zodpovednú a pre spoločnosť veľmi významnú profesiu. Nikdy predtým sme tento typ náboru a komunikácie nerealizovali.

Stratégia: Rozhodli sme sa komunikovať dvoma líniami. Jednou z nich bola línia, ktorá prezentovala prácu cestára, náplň práce, kompetencie, zodpovednosť. Išlo o stratégiu, ktorou sme chceli vysvetliť, že naši kolegovia sú naozaj tvrdí chlapi, ktorí denne pracujú v náročnom prostredí – v horúčavách, mrazoch, často sú živé terče a mali by sme byť k nim korektní. Na druhej strane sme komunikovali benefity práce – vrátane bonusov, príplatkov a stability. Táto kampaň bola cielená na širšiu verejnosť. Druhá línia bola špeciálne určená pre stredoškolákov – absolvovali sme turné 12 prezentácií na SŠ.

Realizácia: Stanovili sme si niekoľko tém, ktoré sme komunikovali aj s médiami. Tie sme otvárali individuálne aj ako TS. Vytvorili sme 2 náborové videá, využili sme inzerciu v lokálnych médiách, ale aj v obecných rozhlasoch či na verejných tabuliach, FB. Témy ako benefity, platy, dobrý zamestnávateľ, ale aj obsah práce zaujali médiá natoľko, že ich samé natívne spracovali. Prácu cestára si vyskúšal aj redaktor TV Markíza. Vysvetľovali sme náplň práce, hovorili sme o jej potrebe pre spoločnosť. Takto sme zvyšovali jej rating nielen vo verejnosti, ale aj medzi našimi zamestnancami, ktorých si skutočne vážime. To všetko sa postupne premietalo do vysokého záujmu o prácu u nás. Vytvorili sme akúsi komunitu, ku ktorej sa s hrdosťou naši zamestnanci hlásili. Postupne sme tiež navštívili 12 stredných škôl v kraji, absolvovali diskusie s prezentáciou nášho oboru pred 500 študentmi posledných ročníkov. Do každej SŠ sme prišli s technikou, ktorú si mohli študenti vyskúšať. Pripravili sme pre nich aj špeciálnu prac. ponuku s možnosťou preplatenia vodičáku T, C, odb. kurzov. Vytvorili sme tiež možnosť prísť do BBRSC s rodinným príslušníkom a vybrať si lokalitu, v ktorej by chceli pracovať

Výsledky: Kampaň priniesla pre nás neskutočné výsledky. Za 2 mesiace sa nám podarilo obsadiť 16 z 30 voľných pozícií. Následne na 5 pozícií nám prišlo 170 CV (to sa nikdy predtým nestalo). Zlepšilo sa takisto vnímanie profesie cestára, nielen v externom prostredí (zmena vnímania práce verejnosťou), ale takisto táto forma kampane zvýšila patriotizmus, lojalitu a vzťahy aj u nás na pracovisku. Náborová kampaň na SŠ pokračuje aktivitami, ktorých výsledkom je príprava na duálne vzdelávanie a výchova novej generácie. Na základe dopytu SŠ vedenie pracuje aj na vytvorení nového štud. odboru cestár.

Staň sa hotelierom | MEDIA CENTRAL, v spolupráci s Groow | Best Hotel Properties
Stručná charakteristika: Rok 2023 bol pre hotelierov náročný, po pandémii sa veľa zamestnancov už do tohto rizikového odvetvia nechcelo vrátiť. Keď nás klient Best Hotel Properties oslovil s tým, že „Máme málo zamestnacov, pomôžte nám nájsť nových ľudí“; pochopili sme to ako výzvu. Vymysleli sme projekt Staň sa hotelierom, v ktorom sme odprezentovali prostredníctvom súčasných úspešných hotelierov tie najlákavejšie benefity tejto práce.


Výzva a cieľ: Cieľom projektu bolo osloviť mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní, aby zvážili prácu v hotelierstve. Predstavili sme im všetky výhody, ktoré práca pre hoteliersku skupinu BHP ponúka, a to cez videá so súčasnými zamestnancami hotelov - s tými najlepšími hoteliermi.

Hlavným zámerom bolo, aby potencionálni hotelieri poslali svoje CV cez stránku stansahotelierom.sk, čo sa nám aj podarilo - a to dokonca v omnoho väčšom meradle, než sme pôvodne dúfali.

Stratégia: Ako prilákať do hotelierstva nových zamestnancov? Ako ich presvedčiť o tom, že ide o prácu, ktorá je síce náročná, no zmysluplná? Kým ostatní využívajú vo videách hercov alebo influencerov, my sme sa spoločne s klientom rozhodli, že najlepšími ambasádormi hotelov budú ich súčasní zamestnanci. Vybrali sme takých, ktorí majú inšpiratívny príbeh a práca je pre nich poslaním. Verili sme, že najlepšie odprezentujú nielen benefity práce pre hoteliersku skupinu BHP, ale vysvetlia tiež, čo je na tejto práci zábavné a čo, naopak,náročné. Videá tak boli autentické a naozaj dôveryhodné.

Realizácia: Súčasťou návrhu bolo vytvorenie webu stansahotelierom.sk, kde sa uchádzač o zamestnanie dozvedel všetky informácie, mohol si pozrieť videá so súčasnými hoteliermi a zároveň cez tento web aj poslať svoje CV, v ktorom prejavil záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu.

Videá so zamestnancami boli sponzorované na sociálnych sieťach a uverejnené aj na Youtube. Súčasťou kampane boli dva platené články, a to na portáloch pre mladých - Refresher a Startitup. Okrem týchto médií boli ostatné mediálne výstupy zabezpečené vďaka našim media relations ako free PR - ich mediálna hodnota dosiahla viac ako 20 tisíc EUR a zásah bol 1,7 milióna ľudí.

Výsledky: Cieľom kampane bolo informovať o benefitoch, ktoré ponúka hotelierska skupina Best Hotel Properties a zverejniť ich prehľadne na jednom mieste. To sa nám podarilo vďaka webu stansahotelierom.sk a prostredníctvom videopríbehov skutočných hotelierov. Naším zámerom bolo získať aspoň 50 vyplnených životopisov cez webstránku - a toto číslo sme dokonca prekonali, keďže ich prišlo dokopy až 96. Spolu s preklikmi na inzeráty BHP na stránke Profesia bolo záujemcov bezmála 900. Taktiež sme zaznamenali takmer 4000 návštev na webstránke kampane.

O2 prešlo na agilný spôsob fungovania - Polaris | O2 Slovakia v spolupráci s Free Andy Agency | O2 Slovakia
Stručná charakteristika: Hlavnou udalosťou roka 2023 v O2 bol prechod na agilný spôsob práce, ktorý sa vyznačuje autonómnym spôsobom riadenia projektov v rámci interdisciplinárnych tímov. Išlo o najväčšiu vnútornú premenu, ktorá sa dotkla pracovného zaradenia a zmeny myslenia takmer 150 kolegýň a kolegov. Víziou prebiehajúcej transformácie O2 je stať sa najodporúčanejším parťákom pre digitálne služby. Kľúčovú prvú fázu prechodu na agil sa podarilo zvládnuť najmä vďaka intenzívnej internej komunikácii (IK), ktorej cieľom bolo informovať zamestnancov o plánovaných zmenách a poukázať na prínosy agilu.


Výzva a cieľ: Každá väčšia premena zaužívaného spôsobu práce si vyžaduje kvalitnú a správne načasovanú IK. Zamestnancov sme preto chceli informovať aj motivovať, aby zmeny prijali a aktívne na nich participovali. Cieľom bolo zrozumiteľne vysvetliť, čo znamená prechod agilnou transformáciou, aké sú jej dôvody, ciele či prínosy. Taktiež kedy nastanú prvé zmeny, ako to ovplyvní pracovné návyky, ako bude vyzerať nová organizačná štruktúra ap. Ak by zamestnanci nedostávali informácie včas, prechod na agil sa mohol negatívne odzrkadliť na firemnej kultúre aj kvalite poskytovaných služieb.

Stratégia: Komunikačná výzva spočívala v tom, že väčšina kolegov nemala skúsenosť s agilným fungovaním tímov. Bolo potrebné citlivo rozptýliť strach a neistotu, ktoré sprevádzajú každú zmenu. Preto sme sa rozhodli o zmenách nielen informovať, ale zamestnancov do komunikácie rovno zapojiť. Komunikačný plán sa zameriaval na včasnú a zrozumiteľnú komunikáciu, ktorá musela byť časovo efektívna, keďže kolegovia informácie vstrebávali počas práce. Vznikali najmä krátke videá, ktoré dokázali pútavo vysvetliť aj zložitejšie témy za pár minút v kombinácii s detailnejšími livestreamami.

Realizácia: Kľúčovým komunikačným kanálom bol zamestnanecký intranet.

VYSVETĽOVACIA FÁZA: Vysvetľovali sme čo je agil, vyvracali mýty a ukazovali príklady úspešnej transformácie. Vznikol slovník, ktorý priblížil nové termíny (squad, tribe, ceremónia) typické pre firmy s agilnou štruktúrou. Vďaka mapám sa zas kolegovia našli v nových tímoch.

NÁBOROVÁ FÁZA: Komunikovali sme dôležité termíny, popis rolí, priebeh výberového procesu na jednotlivé pozície. V tejto fáze bolo najdôležitejšie poskytnúť presné informácie a rozptýliť neistotu kolegov zo zmien. IK preto sprevádzala citlivá práca manažérov v tímoch. Vedúci tímov sa kolegom prihovorili v 16 videách a 4 livestreamoch. Každý tím dostal vlastnú vizuálnu identitu a merch, čím sme posilnili ich nové zaradenie. Nové pojmy zo slovníka z IK sa udomácnili aj v HR postoch a dokonca vznikla pieseň, ktorá množstvo zmien vtipne odkomunikovala. Nechýbal ani pravidelný newsletter s názvom Polárny denník. Plagáty, roll-upy či tričká zas dokázali efektívne šíriť myšlienky agilu vo fyzickom priestore.

SPÄTNÁ VÄZBA: Súčasťou IK bol aj pravidelný feedback od zamestnancov, ktorý dokázal účinne komunikovať prínosy agilu.

Výsledky: Zamestnanecký portál LutherOne, ktorým O2 pravidelne monitoruje zamestnaneckú spokojnosť, zaznamenal viacero pozitívnych trendov. Najvýznamnejšou zmenou bola vyššia spokojnosť zamestnancov s flexibilitou našich procesov voči trhu a zákazníkom (nárast o 4 body), čo dokazuje, že prechod na agilný spôsob riadenia zamestnanci prijali. Zároveň zamestnanci vnímali, že majú jasnejšie zadefinované úlohy a ciele, čo je tiež pozitívny dopad fungovania v crossfunkčných agilných tímoch (nárast o 5 bodov).

Tesco – Všade dobre, doma najhoršie? | PR agentúra LIKE (ACONN, ) v spolupráci s PR agentúra LIKE, Bratislava | TESCO STORES SR
Stručná charakteristika: Domov by mal byť pre každého to najlepšie a najbezpečnejšie miesto. Pre obete domáceho násilia to však neplatí. Na Slovensku je domácemu násiliu podľa odhadov vystavená každá piata žena, avšak nevyhýba sa ani mužom. Podľa interného prieskumu spoločnosti Tesco skúsenosť s domácim násilím zažili aj kolegyne a kolegovia reťazca. Na vážny spoločenský problém, ktorý sa zväčša odohráva za dverami, zareagovalo Tesco unikátnym systémom pomoci obetiam domáceho násilia, ktorý predstavilo internou aj externou kampaňou s názvom Všade dobre, doma najhoršie s označením #UžStačilo


Výzva a cieľ: Podľa interného prieskumu Tesca až 79 % kolegýň a kolegov považuje domáce násilie za celospoločenský problém, ktorý sa netýka iba konkrétnej rodiny. Zároveň 39 % respondentov pozná niekoho zo svojho okolia, kto sa stal obeťou domáceho násilia, 17 % opýtaných má priamu skúsenosť s domácim násilím. Aj preto Tesco na Slovensku vytvorilo špeciálny prepracovaný program na pomoc obetiam domáceho násilia. Je jedinečný nielen na našom trhu v rámci potravinových reťazcov, ale aj v strednej Európe a v rámci celej skupiny Tesco.

Stratégia: Napriek odhadovanému vysokému výskytu má nielen na Slovensku, ale i v Európe aj vo svete domáce násilie vysokú mieru latencie. Väčšina násilných činov páchaných na ženách alebo mužoch sa deje doma za dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia. Zažívajú ho ľudia nezávisle od veku, pohlavia, etnika či vzdelania. Obete aj svedkovia sa často boja o probléme hovoriť, vyhľadať pomoc. Program môže pomôcť obetiam domáceho násilia nadobudnúť pocit bezpečia a kontrolu nad svojím životom. Stratégiou kampane bolo dostať informáciu o programe ku všetkým 8 000 kolegyniam a kolegom.

Realizácia: Program pomoci obetiam domáceho násilia sme komunikovali cez interné nástroje Tesca tak, aby sa info dostali ku všetkým 8 000 kolegyniam a kolegom. Komunikovali sme dáta z prieskumu, aby sa obete necítili samy, anonymné nástroje pomoci a ďalšie jednoduché a účinné formy pomoci. Komunikovali sme formou plagátov, videom cez interné vysielanie, násteniek, web Moje Tesco, aplikáciu News&Views, newslettra a mailov.
Súčasťou je psychologická poradňa Dobrá linka pomoci, finančná pomoc cez zbierku Tesco Anjel, poskytnutie 5 dní plateného voľna pri sťahovaní, návšteve krízového centra či stretnutí s právnikom, produktová pomoc, systém ľudskej podpory od kolegov. Manažéri absolvujú školenia o domácom násilí.
Tesco pripravilo tzv. plán bezpečného pracoviska:
• možnosť použiť iný vchod/východ z pracoviska
• nové telefónne číslo
• bezpečnostná schránka na uschovanie dokladov, financií atď.
• pomoc pri sťahovaní
• sprevádzanie na políciu, k lekárovi, psychológovi
• kontakty na organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia
• platené bezpečné voľno pre kolegu
O unikátnom programe sme informormovali aj verejnosť cez médiá a sociálne siete.

Výsledky: Kampaň #UžStačilo prebieha od októbra 2023 v interných komunikačných kanáloch Tesca ako plagáty, nástenky, stránka Moje Tesco, zamestnanecká aplikácia News&Views, newsletter či maily. Kampaňou sme zasiahli 8 000 kolegýň a kolegov a ich okolie. Vďaka kampani sa o podporu prihlásili 4 ľudia, ktorí sa stretli s domácim násilím. Vďaka našej pomoci im môžeme zlepšiť život. O benefitoch sme informovali aj verejnosť cez médiá a LinkedIn, kde sme dosiahli vyše 2 500 videní a 73 reakcií. Médiá o benefitoch uverejnili vyše 80 článkov s AVE hodnotou 30 000 eur a dosahom vyše 2,9 mil. ľudí.

Medzinárodný deň žien v Henkel Slovensko | Seesame | Henkel Slovensko
Stručná charakteristika: Medzinárodný deň žien by dnes už nemal byť len oslavou krásy a krehkosti žien, ale oslavovať rovnoprávnosť a vyzdvihovať aj iné, dôležité pracovné a osobné kvality. MDŽ je v Henkel Slovensko tradíciou a v roku 2023 sme ho opäť chceli osláviť spolu s našimi kolegyňami a urobiť ho aj niečím výnimočný. Pripravili sme pre ne špeciálne video s vedením firmy a priamo na pracovisku zorganizovali netradičný hudobno-kvetinový sprievod. Reakcie zamestnankýň potvrdili, že aktivita či darček nemusia byť nákladné, aby posilnili firemnú kultúru a vytvorili pozitívnu atmosféru.


Výzva a cieľ: V Henkel Slovensko tvoria ženy viac ako 65 % z takmer 2 000 zamestnancov. Firma podporuje ženy a ich kariérny rozvoj po celý rok, nielen 8. marca. Ponúka príležitosti pre šikovných ľudí aj možnosti skĺbiť prácu s rodinným životom bez ohľadu na pohlavie. Oslava MDŽ však často so sebou nesie stigmu rokov minulých, preto sme chceli aby bola naozaj iná. Naším cieľom bolo prekonať zaužívané stereotypy a nielen pripraviť pre ženy milé prekvapenie, ale vyzdvihnúť ich prínos vo firme a zároveň vytvoriť novú tradíciu, ktorá odráža súčasné hodnoty.

Stratégia: Už tradične sme v Henkel Slovensko oslavovali MDŽ milou pozornosťou. Tentokrát sme ho však chceli ozvláštniť a jednoduchý darček pretaviť v zážitok. Zapojili sme preto mužských členov vedenia, ktorí vo videu poďakovali kolegyniam za ich prínos pre biznis a celkový rozvoj firmy. S hudobným sprievodom sme za každou ženou prišli osobne a v dvoch budovách prešli až 14 poschodí. Vytvorili sme skutočne čarovnú a prekvapivú atmosféru, keďže okrem ruže každej žene osobne serenádovala dvojica mladých gitaristov. Jednoduchý nápad a v celku lacná exekúcia tak zanechali dobrý pocit.

Realizácia: Pri plánovaní eventu sme si dali záležať, aby sa každá žena v Henkel Slovensko cítila výnimočná. Mužskí členovia leadership tímu v špeciálnom videu ocenili úspechy žien naprieč celým Henkel Slovensko. Vyzdvihli aj prínos, ktorý majú ich odborné znalosti a expertíza, že vedú tímy, prinášajú nové nápady a riešenia, a taktiež sa angažujú vo svojom okolí a komunitách.

8. marca sme každú ženu, ktorá bola v ten deň v práci, osobne prekvapili ružou. Tú sme jej odovzdali priamo na pracovnom mieste alebo v zasadačke za sprievodu príjemných melódií od našich gitaristov. Zamestnanci nám mierne vyrušenie a hudobný sprievod pri pracovnom sústredení odpustili. Práve naopak, ženy ocenili, že si ich firma všíma, váži a oslavuje ich úspechy. Ocenení bol aj prvok prekvapenia, vyrušenie z pracovnej rutiny a milé gesto za málo peňazí.


Výsledky: Oslava MDŽ bola len pomyselnou čerešničkou na torte všetkých úspechov, ktoré sa nám podarilo v oblasti rovnakých príležitostí a podpory žien dosiahnuť. Chceli sme vyzdvihnúť rolu žien vo firme a osláviť ich úspechy, ako aj pripraviť pekné prekvapenie, spríjemniť deň a vyvolať pocit, že sú výnimočné a že zamestnávateľ ich hodnotu a prínos vníma. Úsmev na tvári sme vyčarili takmer 600 kolegyniam. Návratnosť takejto investície je v posilnení tímového ducha, firemnej kultúry a dobrej atmosféry vo firme. Prekvapenie viedlo k milým interakciám a spontánnym postom na sociálnych sieťach.

Dni duševného zdravia | Seesame | Henkel Slovensko
Stručná charakteristika: Počas pandémie väčšina z 2 000 zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko zostala zo dňa na deň na home office a bojovala s osamelosťou či úzkosťou. V snahe pomôcť im vyrovnať sa s novou realitou sme v lete 2020 priniesli počas 5 týždňov 5 online prednášok s odborníkmi na duševné zdravie. Vďaka pozitívnym ohlasom sme krátkodobú podporu pretavili do pravidelného cyklu prednášok Dni duševného zdravia, ktorý za 4 roky už priniesol 37 prednášok s 28 expertmi. Zamestnanci v prieskume opakovane vyzdvihujú užitočnosť programu, ktorý reálne mení ich život k lepšiemu.


Výzva a cieľ: Počas pandémie mnoho firiem ponúkalo rýchle riešenia na podporu duševného zdravia, no po jej skončení skončila aj táto podpora. S Henkel Slovensko sme ale vedeli, že to nestačí a tém, ktoré zamestnancov zaujímajú je omnoho viac. Dá sa však udržať ich pozornosť počas celých 4 rokov programu? Ako inovovať pravidelný formát, aby stále vzbudzoval záujem a adresoval reálne problémy zamestnancov. Cieľom v roku 2023 preto bolo inovovať program tak, aby prinášal praktické nástroje a znalosti z oblasti duševného zdravia.

Stratégia: Široké spektrum špičkových odborníkov, pestrý mix tém a obsah prispôsobený na mieru a možnosť klásť naživo otázky – to bol kľúč k neutíchajúcej popularite programu. Aj v roku 2023 sme predstavili 10 nových aj overených odborníkov a priniesli zaujímavý mix tém z oblasti duševného zdravia a zdravého životného štýlu. Ročný plán nie je „vytesaný do kameňa“, flexibilne reaguje na dianie vo firme či v spoločnosti. Dôležité sú tiež inovácie, ako napr. podcast s videom live diskusie odborníka s moderátorom, ktoré umožnia prístup k obsahu aj zamestnancom na materskej dovolenke.

Realizácia: Aj štvrtý ročník programu sme začali prieskumom a spýtali sa zamestnancov, aké témy a spíkrov by uvítali. Pozreli sme sa tiež na aktuálne trendy a zostavili celoročný plán. Obsah tak reflektoval trendy v oblasti duševného zdravia, aktuálne dianie vo firme a spoločnosti, ako aj priamu spätnú väzbu od zamestnancov. K témam vzťahovým (toxické vzťahy, mýty vo vzťahoch) a psychologickým (psychická odolnosť, sebapoznanie) sme pridali aj témy vzťahov na pracovisku a čoraz populárnejšiu tému kvalitného spánku či zdravého životného štýlu.
Aj tento ročník získal svoju jedinečnú grafickú identitu, ktorá sa pretavila do všetkých nosičov. Na každú prednášku sme poslali pozvánku priamo do kalendára. Prednáška prebehla vždy naživo cez Teams, kde mali zamestnanci možnosť klásť otázky priamo odborníkovi. Pre všetkých, ktorí sa nemohli zúčastniť prednášky naživo, sme pripravili článok s hlavnými bodmi z prednášky spolu s videozáznamom, ktoré sme zverejnili na Intranete. Rôznorodosť formátov a prístupnosť obsahu zabezpečila, že program je dostupný pre široké spektrum zamestnancov.
Rok sme opäť uzavreli prieskumom, kde sme si overili, čo zamestnanci najviac ocenili.

Výsledky: Koncoročný prieskum ukázal, že ani po 4 rokoch záujem o tento projekt neklesá. Práve naopak, inováciami sme dosiahli, že oproti predošlému roku stúpla sledovanosť o viac ako 33 %. V priemere 29 % zamestnancov každý mesiac sledovalo prednášku naživo alebo si pozrelo záznam či článok na Intranete. V roku 2023 tak sledovalo naživo prednášky takmer 3 000 ľudí. Ocenili zaujímavých odborníkov z praxe, kvalitu prednášok, ako aj rôznorodosť a aktuálnosť tém. Vyzdvihli praktické tipy do života, možnosť pýtať sa. Viacerí našli odvahu vyhľadať pomoc a najmä pochopili, že v tom nie sú sami.

Ako sme zapojili zamestnancov do šetrenia energie | Seesame | Henkel Slovensko
Stručná charakteristika: Ako motivovať zamestnancov k šetreniu energií v kancelárii? Inšpirovali sme sa behaviorálnym prístupom a strohé úsporné opatrenia premenili na vizuálne výraznú a hravú kampaň, ktorú podporilo aj vedenie firmy. Spotrebičom sme dali tvár aj hlas, ktorým sa zamestnancom prihovárali a do kampane sme zapojili aj samotných zamestnancov. Malé praktické zmeny a efektívnejšie využívanie spotrebičov viedli k významným úsporám energie a pozitívnej zmene správania.


Výzva a cieľ: Úspora energií nie je práve atraktívna téma. Keď predminulý rok po zdražovaní energií začala byť téma zdražovania energií opäť aktuálna, aj spoločnosť Henkel Slovensko sa zamýšľala nad tým, ako ľudí podnietiť k zmene správania. Našou výzvou preto bolo, ako zamestnancov motivovať k šetreniu a k reálnej zmene správania v oblasti, o ktorej si každý myslí, že už všetko vie. Ako sa vyhnúť nudným zákazom a poučovaniam? Cieľom bola čo najväčšia informovanosť medzi zamestnancami v tých opatreniach, ktoré si vedenie spoločnosti stanovilo a reálna merateľnú zmenu v minutých energiách.

Stratégia: Hlavnú úlohu v kampani dostali spotrebiče, ktorých sa úspora priamo týkala. Priamo na chladničkách, umývačkách riadu či termostatoch sa zamestnancom prihovárali hravé nálepky a magnetky, ktoré ich motivovali k úspore. Vo vtipných videách sme dali spotrebičom vlastnú tvár a hlas a zapojili samotných zamestnancov Henkel Slovensko. Kampaň priniesla konkrétne opatrenia a efektívne kroky, ako je využívanie spotrebičov na maximum kapacity alebo správne nastavenie termostatov, ktoré vďaka hravému tónu a pútavým vizuálom vyvolali pozitívnu odozvu a priniesli konkrétne výsledky.

Realizácia: Každá situácia a spotrebič získali svoju identitu doplnenú vtipným claimom, ktoré mali zaujať a motivovať k zmene správania. Video epizódy sme pomenovali v štýle názvu jednotlivých dielov seriálu Priatelia.

Kampaň sme postavili na výrazných vizuálnych prvkoch – magnetkách a nálepkách, ktoré sme cielene umiestnili v blízkosti spotrebičov v kancelárii. Kľúčové tiež boli aj animované videá. V každom si zahral jeden zo zamestnancov Henkel Slovensko, ktorí sú aj v bežnom živote ambasádormi zelených opatrení. Vo vtipnej interakcii so spotrebičmi názorne ukázali, ako môžu všetci prispieť k úspore energie počas bežného dňa v kancelárii.

Využili sme rôzne komunikačné kanály, aby sme zasiahli čo najširšie publikum, napr. články na intranete, informačné emaily aj TV screeny v kanceláriách. Animované videá sme postupne postovali aj na internej sieti Yammer. Posty sme doplnili súťažami, kde mohli zamestnanci tipovať dosiahnutú úsporu alebo posielať fotky, ako správne používajú konkrétny spotrebič. Na záver sme pripravili zamestnanecký prieskum, v ktorom sme sa pýtali, ktoré kanály ľudí najviac oslovili a čo nové sa vďaka kampani dozvedeli.


Výsledky: Záverečný prieskum nám prezradil, že vtipné videá, nálepky či magnetky zafungovali najlepšie a kampaň motivovala viac ako tretinu zamestnancov k reálnej zmene správania. Viac ako polovica zúčastnených tiež potvrdila, že sa dozvedeli nové informácie.
Ešte dôležitejší však bol dopad na samotnú spotrebu energie. Zodpovednejší prístup a lepšie pochopenie úsporných opatrení viedli k reálnym úsporám. Efektívnejším používaním chladničiek sa oproti predošlému roku usporilo až 40 % energie. Pri umývačkách bola úspora 20 % a správne nastavené termostaty ušetrili až 15 % energie.


Venčiaca výzva – Pomôž opusteným chlpáčom | SKPR STRATEGIES, | Lidl Slovenská republika,
Stručná charakteristika: Zo skúsenosti vieme, že veľakrát stačí málo a vzťah zamestnanec vs. firma sa môže zmeniť, ak s nimi prepojíme navyše – komunitu. Vymysleli sme preto aktivitu, ktorá začína v interných kruhoch a zaujme zamestnancov, ktorí budú hrdí, že sú súčasťou tímu veľkého korporátu, ktorému záleží na svojom okolí. Predstavujeme vám Venčiacu výzvu – Pomôž opusteným chlpáčom v duchu osvety adopcie a pomoci.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo dostať do povedomia zamestnancov Lidla myšlienku adopcie zvierat a možnosti pomoci. Začať treba od seba, čo si reťazec uvedomuje, a preto prvé spoločné kroky viedli k internému pokrytiu s headlinom „Pomôž opusteným chlpáčom vďaka venčiacej výzve“ komunikovaným v rámci dostupných nástrojov a kanálov nášho klienta (app We are Lidl či SoMe) a následne v tradičných médiách. Do TV Markíza sme pripravili reportáž a zástupcov Lidla i Slobody zvierat sme vyslali do živého ranného vstupu v Teleráne, kde o priebehu aktivity a spolupráce porozprávali. Rovnako, ako aj v Plus 1 deň.

Stratégia: V rámci plánovania aktivít pre posledný kvartál obchodného roka, sme nechceli opomenúť ani vzťah zamestnancov a firmy. Preto sme prišli s aktivitou podporujúcou miláčikou, ktorí neraz končia na ulici a vniesli tak do hry komunitu. Plán komunikačnej línie sme nastolili s maximálnou dostupnosťou pre všetkých Lidlákov vďaka internej aplikácii We are Lidl a ich sociálnym sieťam, kam smerovala výzva, moodové videá z venčenia a pomoci či fotografie z aktivity.

Realizácia: Vypracovali sme a zrealizovali komunikačnú výzvu k pomoci pre opustených psov tak, aby náš klient zapojil svojich zamestnancov naprieč Slovenskom a zároveň motivoval širokú verejnosť.
Interná výzva trvala mesiac a oslovila Lidlákov cez aplikáciu We are Lidl s objasnením i cieľom aktivity. Každý dobrovoľník mohol počas spustenej výzvy navštíviť svoj lokálny útulok a pomôcť. Ako dôkaz vyhotovil fotografiu, uverejnil ju do komentára v rámci článku s aktivitou. Pridanou hodnotou bol i fakt, že za každého vyvenčeného psíka daroval Lidl vybranému útulku darčekovú kartu v hodnote 10 eur. Slobodu zvierat sme navštívili, odovzdali dobrôtky, deky, uteráky, vyvenčili desiatky psov a pripravili video-kontent k mediálnej osvete. Zabezpečili sme priestor vo vysielaní Telerána, ale aj v printe v denníku Plus 1 deň a na SoMe Kvety Horváthovej a Borisa Prša.


Výsledky: Výsledkom komunikácie vytvorenej pre Lidl sú šťastné tváre hrdých dobrovoľníkov zamestnávateľa, ktorý sa zaujíma, stovky vyvenčených chvostíkov, rozpoznateľnosť v oblasti aktivít pre zvieratá so silnou podporou v rámci internej komunikácie. Aktivity zažité na vlastnej koži v interných kruhoch, majú dosah i na zákazníkov, ktorí im vďaka tomu dôverujú. Interná výzva priniesla pomoc pre necelých 20 útulkov, bonusový čin – samostatnú zbierku pre Útulok v Považskom Podhradí a PR pokrytie pre firmu v podobe 12 mediálnych výstupov s AVE takmer 19 tisíc eur s TV dosahom nad 2 milióny.

Detská Univerzita Komenského v Lenovo | SKPR STRATEGIES, | Lenovo (Slovakia)
Stručná charakteristika: Pre takéto momenty milujeme našu prácu. Pre Lenovo sme pripravili workshop Detská univerzita Komenského v Lenovo zameraný na digitálne zručnosti a kritické myslenie. Značka sa o nástrahách technológií nebojí otvorene rozprávať a venuje sa aj vzdelávaniu tých najzraniteľnejších skupín, pretože chce, aby bolo používanie jej produktov bezpečné. Tento rok sme sa výraznejšie venovali aj závislosti od sociálnych sietí, pričom samotní zamestnanci hrali v projekte kľúčovú úlohu.


Výzva a cieľ: Podvody a hoaxy číhajú na nás v našich počítačoch a telefónoch na každom kroku. Ako o nich informovať tak, aby to chápali aj tí najmenší a najzraniteľnejší a ako vtiahnuť do príbehu zamestnancov? Pripravili sme koncept, ktorý deťom ukázal, na čo si dávať pozor pri prezeraní webu a neprepadnúť závislosti od technológií. Zároveň sme autenticky zapojili a informovali aj 1500 zamestnancov bratislavskej pobočky Lenovo.

Stratégia: Keďže bol workshop pre deti, musel byť nielen náučný, ale aj zábavný. Pripravili sme preto hravú prezentáciu s reálnymi situáciami na internete, ktorej sa zhostili zamestnanci Lenovo. Tí zároveň otestovali deti v interaktívnom kvíze, do ktorého pod našim vedením vložili tie najdôležitejšie posolstvá z workshopu. Keďže edukovať je potrebné čo najviac detí, masívny zásah sme docielili atraktívnymi podkladmi pre médiá a influencerov, ktorých dlhodobo spolu s klientom učíme, ako učiť o nástrahách internetu deti a mládež.

Realizácia: Workshop sa už tradične konal v bratislavskej pobočke Lenovo, kde sa workshopu zhostili zážitkovou formou zamestannci Matej a Janka. Tí si prizvali na pomoc tých, pre ktorých sú sociálne siete dennodenným chlebíčkom - ambasádora značky Lenovo Legion Mateja ,,Selassie“ Slažanského a Sandru Svitekovú z populárneho vzdelávacieho Youtube kanálu Dejepis inak. Výsledkom bol deň plný vzdelávania, zábavy a reálnych situácií, ktorým deti na internete čelia. Vedieť sa vyvarovať online podvodom, rozpoznať hoaxy, naučiť sa, ako predísť online šikane, či ako čeliť tlaku, ktorému internet a sociálne siete deti vystavujú, je výbava, bez ktorej sa nezaobíde žiadny dospelý či malý užívateľ. Projekt silne rezonoval v internej komunikácii Lenovo, keďže zamestnancom značky priniesol pocit zodpovednosti a posilnil hrdosť na firmu, v ktorej pracujú.

Výsledky: Informácie o úspešnom workshope sa dostali až k európskemu vedeniu spoločnosti. Podarilo sa nám nielen posilniť vzťah zamestnancov k značke, ale zároveň dostať informácie o závažnom spoločenskom probléme spojenom s používaním technológií k širokej verejnosti. Získali sme až 27 mediálnych výstupov vrátane televízií a viditeľný zásah na sociálnych sieťach. Hlavnými hviezdami boli okrem detí aj zamestnanci Lenovo. Celkový zásah v médiách: 3 048 870 s AVE 64 394 EUR. Social media reach: 90 857. Inými slovami: múdrejšie deti a spokojnejší zamestnanci.

ZB12 - ochutnať, uveriť, zamilovať, predať | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s THIS IS LOCCO | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Chute Slovákov sa za posledné roky zmenili. Sladový charakter piva v ležiakoch ustupuje pivám s výraznejšími chuťovými vlastnosťami orientovanými na horkosť. Heineken sa preto rozhodol pre revolúciu a urobil najzásadnejšiu zmenu receptúry v 50-ročnej histórii. Aby si nový Zlatý Bažant (ZB) obľúbili spotrebitelia, najprv si ho museli zamilovať zamestnanci firmy. Výsledkom internej kampane je 600 nových a hrdých ambasádorov značky, čo je skvelá báza nielen pre internú, ale aj externú komunikáciu.


Výzva a cieľ: Komunikačnou výzvou bolo predstaviť nový, prémiový produkt skeptickému zamestnancovi, ktorý má k pôvodnej receptúre až sentimentálny vzťah. Cieľom bolo, aby zamestnanci ochutnali nový ZB 12%, získali informácie o novom produkte, uverili jeho kvalite a stali sa hrdými ambasádormi v rámci svojich komunít. Interné podujatia zároveň prispeli aj k utužovaniu vzťahov a plneniu jednej zo základných hodnôt spoločnosti, že spoločné radostné chvíle sú to, na čom skutočne záleží a nič sa nevyrovná pôžitku z piva, smiechu a rozhovoru s priateľmi.

Stratégia: V rámci stratégie internej komunikácie sme potrebovali zamestnancov previesť cez celý „marketingový“ funnel. Ochutnať: poskytnúť zamestnancom skúsenosti z prvej ruky. Naučiť ich, čo očakávať od novej chuti, v čom sa líši od konkurencie a ako si ho užiť. Zamilovať: poskytnúť im merch a extra pivo, aby si ho mohli opakovane vychutnať doma. Uveriť: vďaka interným a externým pivným ambasádorom a ich rozprávaniu dať prehľad a informácie o novom produkte. Predať: pripraviť ich, aby sa stali hrdými ambasádormi a aby dokázali komunikovať vlastným komunitám skvelý príbeh Z B12%.

Realizácia: Internú kampaň odštartoval rozhovor generálneho riaditeľa v rámci formátu Na slovíčko s Rene Kruijtom, ktorý sa vysiela interne každý mesiac. Na internú sociálnu sieť Workplace sme aspoň raz týždenne pridávali príspevky, videá a rozhovory, ktoré sa týkali nového produktu. Posilnená bola aj mailová komunikácia. Dôležitou súčasťou boli interné podujatia, ktorých sme zorganizovali deväť a na ktorých sme zamestnancom predstavili úlohu novej receptúry v stratégii spoločnosti, zhrnuli príbeh značky, predstavili kampaň a reklamný spot. Na záver ho mohli ochutnať. Po podujatí každý zamestnanec obdržal tašku Zlatý Bažant, v ktorej našiel mikinu a tričko Zlatý Bažant a argumentačnú kartičku. Následne si všetci mohli v distribučnom stredisku vyzdvihnúť 24 vzorkových tretinových fliaš. Interných eventov sa zúčastnili dve tretiny z celkového počtu zamestnancov. Po každom podujatí sme na internej sociálnej sieti zverejnili textový príspevok spolu s fotografiami. Vďaka tomu sa informácia dostala aj do týždenného newslettera a mesačného časopisu pre zamestnancov. Na záver sme zorganizovali veľkú súťaž. Zapojiť sa mohli poslaním fotografie s novým merchom.

Výsledky: Cieľom bolo, aby zamestnanci ochutnali nový ZB 12%, zamilovali si ho a podelili sa o radosť so známymi. Splnenie stanovených cieľov sme si overili cez prieskum spokojnosti, do ktorého sa zapojilo 135 pracovníkov, z ktorých len 1,5% neochutnalo nový ZB. Až 88,9% potvrdilo, že nosí aj nový merch s logom ZB. Zároveň všetci respondenti správne identifikovali, že nová receptúra je horkejšia. Vyše 90% zamestnancov rozdalo vzorky piva rodine a kamarátom a všetci odpovedali, že novú receptúru odporúčajú svojmu okoliu. Zo zamestnancov sa podarilo urobiť hrdých interných ambasádorov.

E-vizitka, ktorá rastie s tebou | Slovenská sporiteľňa v spolupráci s start-up Attachtap | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: S využitím riešenia od slovenského start-upu Attachtap sme zdigitalizovali papier. vizitky pre celú banku. Implementácia trvala 7 mesiacov a za toto obdobie sme „odovzdali“ viac ako 12 000 virtuálnych vizitiek, čím sme ušetrili viac ako 600 – 900 kg CO2. Okrem toho sme s pomocou Attachtapu znížili náklady na papierové vizitky o viac ako 50 % ročne, pričom sa investícia vrátila už prvý rok používania. Naviac, v období, kedy sme menili korporátnu identitu, sme ju premietli aj na virtuálne vizitky... a stále v jej prezentácii pokračujeme.


Výzva a cieľ: V rámci projektu sme sa stretli s výzvou digitalizovať dekády starý spôsob odovzdávania kontaktných údajov a korporátnej identity pomocou zastaraných papierových vizitiek. Našou úlohou bolo nahradenie tohto zastaraného procesu plne digitálnym a ekologickým riešením, do ktorého sme chceli zapojiť slovenský start-up Attachtap.

Stratégia: Našou stratégiu ako banky, ktorá má dlhodobo vo svojej hodnotovej DNA zelenú ekonomiku, ESG, „paperless“ iniciatívy, podporu start-upov či digitálne novinky, bolo plošne digitalizovať papier. vizitky. Riešenie od slovenského startup-u Attachtap bolo jasnou voľbou od úvodného stretnutia. Na budúcnosť sa pozeráme s optimizmom. Veríme v túto krajinu a šikovných ľudí, ktorí tu žijú, a preto sme si vybrali Attachtap. Dvoch šikovných chalanov s energiou a nápadmi. Od technologického inkubátora STU v roku 2022, pokračujúc vývojom riešenia v spolupráci s nami.

Realizácia: • Distribúciu a implementáciu sme odštartovali v máji 2023.
• Užitočnú novinku dostali všetci ako darček, či pracujú v prednej línii kontaktu s klientom, alebo v office na projektoch. Vizitky distribuuje aj nováčikom v rámci prvého dňa.
• NFC karty sú vyrobené z recyklovaného PVC. Pri úvodnej distribúcii darčekov sme ich symbolicky zabalili naposledy do obalového EKO papieru. S jednoduchým 3-krokovým návodom pre aktualizáciu údajov.
• Do internej komunikácie sme pridali krátky video-návod na aktiváciu virtuálnej vizitky. Jednoduchým priložením pomocou NFC sa kontakt ukladá priamo v telefóne klienta. Ide o „kontakt, ktorý sa nestráca“. Trvácnosť a opakovaná dostupnosť digitálnej vizitky uložená v telefóne klienta je neporovnateľná s papierovou vizitkou v zadnom vrecku vypraných riflí.
• Navyše, virtuálna „vizitka rastie s tebou“. Akákoľvek zmena pozície, presun v banke či zmena údajov znamená jednoduchú opravu údajov. Už žiadna dotlač, ani uloženie nepoužitých a neaktuálnych vizitiek do šuflíka.
• Mimochodom, klienti si v druhom polroku 2023 uložili viac ako 12 000 kontaktov na kolegyne a kolegov.


Výsledky: Zdôrazňujeme hlavne vplyv na zmenu vnímania značky a správania cieľovej skupiny.
Úspešne sme si udržali reputáciu digitálneho lídra v bank. sektore. Sme prvou bankou, ktorá prišla s virtuálnymi vizitkami pre všetkých svojich zamestnancov. Posunulo nás to dopredu a potvrdilo pozíciu inovatívneho lídra odvetvia. Benefitoval aj start-up Attachtap – po realizácii projektu zaznamenal rýchly nárast nových korporátnych klientov.
A čo je najlepšie, naši klienti už neodchádzajú s papierovými vizitkami. Majú kontakty uložené v smartfónoch a aktívne vnímajú našu korpor. identitu

Hydepark – online diskusie s inšpiratívnymi hosťami | Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Crossline | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: Viete si predstaviť, že si počas vašej pracovnej doby dáte pauzu od bežných pracovných tém a venujete sa relaxu, zaujímavým inšpiráciám a objavovaniu sveta, a to všetko prostredníctvom obrazoviek vášho počítača či telefónu? My v Slovenskej sporiteľni áno. A to vďaka Hydeparku. Tento koncept priniesol do banky najskôr osobnou formou a neskôr i cez naše perfektné štúdio témy, ktoré vedia vzdelávať, zaujať, inšpirovať a pomôcť s rôznymi otázkami a situáciami, s ktorými sa v bežnom živote stretávame.


Výzva a cieľ: Akú formu konceptu zvoliť, aby bol prístupný všetkým zamestnancom po celom Slovensku? Osobné stretnutia nám toto neumožňovali, a práve preto sme zvolili formu vysielania cez naše moderné TV štúdio. Je to živé vysielanie, ktoré zabezpečí možnosť aktívne sa zúčastniť a pýtať sa na všetko, čo zamestnancov zaujíma. A pre tých, čo živé vysielanie nestihnú, je k dispozícii záznam dostupný aj na sharepointovej stránke Hydepark-u. Tá je kedykoľvek k dispozícii z firemných počítačov a telefónov.

Stratégia: O tom, aká téma nás čaká, informujeme vždy cez interné novinky, ktoré si zamestnanci vedia vložiť do svojich kalendárov. Tak môžu toto vysielanie pozerať online a zároveň sa aktívne zapájať svojimi otázkami. Témy volíme podľa aktuálnosti. V priebehu roka sa záujem zamestnancov sústreďuje na iné oblasti a tomu sú prispôsobené aj jednotlivé časti vysielania. Tak je zaručená rozmanitosť pre rôzne skupiny kolegýň a kolegov. Aby si každý našiel to, čo potrebuje, bez ohľadu na pozíciu, pohlavie či vek.

Realizácia: Po analýze najvhodnejšej témy prechádzame k výberu hosťa. Ďalšími krokmi je dohodnúť štáb nakrúcania, skvelú moderátorku, ktorá si nachystá svoj scenár. A samozrejme pútavá forma komunikácie smerom na kolegyne a kolegov. Klasikou je informovanie cez intranet, notifikácia o zverejnených aktuálnych info je zasielaná na dennej báze aj e-mailom. A aj Hydepark je odprezentovaný práve touto formou. Posielame aj datablocker na online stream do kalendárov celej banke, stačí blocker prijať a každý má u sebe termín vysielania zarezervovaný.

Výsledky: Nielen prácou je človek živý. Aby sme boli v pohode, potrebujeme občas počuť, ako je vyváženosť medzi pracovným a súkromným životom potrebná pre našu psychickú pohodu. V Hydeparku sa dokážeme preniesť na nádherné miesta navštívené kolegyňami a kolegami a poodhaliť tak krásu cestovania. Prinášame taktiež mnoho praktických informácií, ako sa stravovať, aby sme boli dlhodobo zdraví, ako si otestovať naše DNA predispozície, ale taktiež napríklad i to, čo robiť, aby sme sa na dôchodku mali lepšie. A sledovanosť hovorí sama za seba – pozri si video a uvidíš, ako sa nášmu Hydeparku darí.

Preventívka bez výhovoriek vo VšZP | VšZP v spolupráci s - | Všeobecná zdravotná poisťovňa
Stručná charakteristika: VšZP po pandémii rozhýbala zamestnancov aj internú komunikáciu, ktorá bola dovtedy zanedbávaná. Vlani sme sa rozhodli v starostlivosti o 2 000 kolegov, ku ktorým máme mimoriadne blízko, pokračovať a stavili sme na to najdôležitejšie – ich zdravie. Prieskum VšZP ukázal, že najčastejšou výhovorkou, prečo Slováci nechodia na preventívky, ktoré dokážu zachrániť život, je nedostatok času. Preto sme zamestnancom tento vzácny čas darovali. Celoročný osvetový program, ktorý sme interne realizovali vo vlastnej réžii, zbúral bariéry, pre ktoré kolegovia ignorovali prevenciu.


Výzva a cieľ: Viac ako 1,3 milióna poistencov pravidelné preventívne prehliadky (PP) u všeobecného lekára zanedbáva (v SR ročne 11 000 úmrtí v dôsledku zanedbanej prevencie). Náš prieskum realizovaný spoločnosťou 2muse na vzorke 609 respondentov v dospelom veku, ukázal, že ľudia síce deklarujú ich dôležitosť, ale nechodenie na ne vysvetľujú obyčajnými výhovorkami. Program Preventívka bez výhovoriek mal ambíciu apelovať na dôležitosť PP. Ruka v ruke s kampaňou v médiách bolo cieľom tému otvárať aj smerom dovnútra poisťovne a kolegov tiež viacerými spôsobmi posmeliť k ich absolvovaniu.

Stratégia: Program Preventívka bez výhovoriek sme postavili na výhovorkách, ktorými ľudia ospravedlňujú svoju neúčasť na PP. Tie sme v kampani vložili do úst detí, aby vyzneli ešte absurdnejšie a posilnili jej apelatívne vyznenie. Od tohto sme sa odrazili aj v internej komunikácii, pomocou ktorej sme kolegov pravidelne edukovali o význame PP. Na jej podporu sme pripravili špeciálne vydanie newslettra, reportáž z TK, podcast s lekármi M. Paluškovou a V. Dobiášom, 6 Zdravých kvízov od VšZP s hodnotnými cenami, akreditovaný kurz prvej pomoci s OS ZZS SR a Dni zdravia na každej krajskej pobočke.

Realizácia: V marci sme realizovali prieskum o vnímaní dôležitosti PP na Slovensku, ktorý sme podložili int. dátami poisťovne. V máji, na Svet. deň všeob. lekárov, sme verejnosti predstavili program Preventívka bez výhovoriek na TK s účasťou médií i odborníkov z praxe, na ktorú sme pozvali aj zamestnancov centrály VšZP (absolvovali merania súvis. so zdravím). Nevynechali sme ani ostat. kolegov – k spusteniu programu sme pripravili špeciál. NWL (prečítalo si 914) a reportáž z TK s výzvou GR, aby nepodceňovali PP. Každý mesiac, po dobu pol roka, sme kolegov vyzývali, aby sa zapojili do Zdravého kvízu od VšZP a ich motiváciu sme podporili žrebovaním o zdravé ceny (tlakomer, inhalátor,...). V júli sme všetkým kolegom darovali 3 dni voľna nad rámec zákona. V októbri sme zrealizovali v spolupráci s vyškol. záchranármi kurzy prvej pomoci. Celoroč. program vyvrcholil v decembri mikulášskymi Dňami pre vaše zdravie, ktoré sme zorganizovali vo všetkých kraj. pobočkách, kde sa meral nielen krv. tlak, cholesterol či pomer svalov, tukov aj vody v tele, ale kolegom odborníci radili v oblasti prevencie rakoviny kože, prsníka či hrub. čreva. Event kolegovia vyzdvihli v int. video ankete.

Výsledky: Motivovať ľudí k absolvovaniu PP sa nám podarilo za múrmi poisťovne (vlani evidujeme rekordný počet prevencii u všeob. lekára a urológa), ale aj u nás doma. Vďaka celoročnému osvetovému programu sme vyškolili 264 zamestnancov v rámci prvej pomoci, cez zdravé kvízy (cca 2 100 správne vyplnených) sa naučili niečo nové o PP stovky kolegov (ocenených 10 z nich), ale najmä sme zbúrali najväčšiu bariéru, resp. výhovorku (nemám čas) – vyšetrili a zmerali sme na prístroji InBody 544 kolegov priamo počas pracovnej doby + vďaka 3 dňom voľna nad rámec zákona sa už nemohli vyhovárať, že nemajú čas.

KFC - Equal Pay Day | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | Queensway Restaurants Slovakia, - KFC
Stručná charakteristika: Už sme nemohli mlčať. Slovenky zarábajú v priemere o 16,6 % menej ako Slováci. V KFC však platí rovnosť, preto majú ženy a muži vyrovnané počty aj výplatné pásky. Potenciálnym zamestnancom sme o tom povedali počas Equal Pay Day 2023.

Muža v našom logu, zakladateľa KFC, sme vymenili za ženu. Nové logo svietilo zo social, z donáškových služieb, webu aj z reštaurácie. Aby sme platový rozdiel ešte zdôraznili, zákazníčky u nás v tento deň dostali 16,6 % zľavu na celú objednávku.


Výzva a cieľ: KFC je na našom trhu ešte stále vyzývateľ. Ak si niekto hľadá prácu v sektore rýchleho občerstvenia, takmer isto skúsi najprv prácu u konkurencie. Preto sme sa rozhodli zverejniť svoje stanovisko k pálčivej otázke, rovnosti platov.

Využili sme na to smutný sviatok Európsky deň rovnakého odmeňovania, od ktorého pracujú ženy v EÚ až do konca roka symbolicky zadarmo. Majú totiž takmer o 13 % nižšie mzdy ako muži. Slovenky to majú ešte ťažšie, pretože platová nerovnosť je u nás na úrovni 16,6 %.

Stratégia: Rovnosť príležitostí je dôležitá hodnota pre celú sieť reštaurácií KFC a tiež pre našu materskú spoločnosť Queensway. Je prirodzené, aby sme na nej stavali employer branding, ale s nevýhodou menšieho rozpočtu oproti konkurentom ťažko prerazíme bežnou kampaňou.

Preto sme sa rozhodli pre odvážny krok a po vyše 60 rokoch sme odstránili z loga nášho zakladateľa, Harlanda Sandersa. Na jeho miesto sme dali ženu, zástupkyňu všetkých kolegýň z KFC aj Queensway od brigádničiek až po vrcholový manažment.

Realizácia: Nové logo sme zverejnili práve 15. 11. 2023, keď si Európska únia pripomína Equal Pay Day. Naša ilustrovaná kolegyňa oslovovala verejnosť z každej strany – zo sociálnych sietí, z oficiálnej stránky či z donáškových služieb, ale aj z hlavného vstupu, z menu obrazoviek či produktov v KFC reštaurácii.

Aby sme platovú nerovnosť žien zamestnaných v iných spoločnostiach aspoň máličko vyvážili, dali sme všetkým zákazníčkam v tento deň príznačnú zľavu 16,6 %. Ak majú po celý rok dostávať 83 centov za každé mužské euro, nech si aspoň v tento deň v KFC vychutnajú jedlo za vyrovnanú cenu.

Do našej iniciatívy sa zapojili aj ženy z vrcholového manažmentu spoločnosti, čím potvrdili stanovisko KFC aj materskej spoločnosti Queensway – u nás skutočne platí rovnosť.

Produkty s novým, ženským logom sme poslali vybraným influencerom, ktorí aktivitu tak ocenili, že sa začala spontánne šíriť medzi ďalšie účty a médiá.


Výsledky: Vďaka zmienkam od influencerov a médiám sme získali spontánny zásah desiatok tisíc ľudí. Ušetrili sme tak médiá v hodnote minimálne 7 300 €. Príspevky na LinkedIne od našich topmanažérok navyše potvrdili, že v KFC naozaj platí rovnosť.

Pay gap však silno otriasol aj zákazníkmi a zákazníčkami. Zľava pre ženy nebola mužmi vždy vnímaná s pochopením. No súčasťou objednávok počas Equal Pay Day bol aj letáčik, ktorý všetko o platovej nerovnosti a stanovisku KFC vysvetlil.


Obľúbiť si našu novú kampaň je jednoduchšie, ako sme čakali | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | 365.bank
Stručná charakteristika: Nový komunikačný koncept „Jednoduchšie, ako ste čakali” v 365.bank bol vítanou zmenou medzi zamestnancami a príjemným spestrením internej komunikácie. Použitie kampaňových prvkov (claim, farebnosť, pódium, herci, hlášky, rekvizity) naprieč internými kanálmi podporilo internú znalosť, páčivosť kampane a stotožnenie sa s novým komunikačným konceptom. Aktívne zapojenie CEO a členov vedenia do internej komunikácie prispelo k pochopeniu nového smerovania banky a jej komunikačných priorít, ako aj k zvýšeniu dôvery a podpory nového konceptu medzi kolegyňami a kolegami.


Výzva a cieľ: Banka prešla v pomerne krátkom časovom horizonte zmenami v komunikácií a positioningu, preto sme pri predstavení nového dlhodobého konceptu „Jednoduchšie, ako ste čakali” potrebovali v prvom kroku nadchnúť najmä zamestnancov. Dostať ich do diania, správne ich namotivovať a inšpirovať v tom, čo chceme ako banka svojim zákazníkom prinášať. Vieme, že naše kolegyne a kolegovia sú rovnako dôležití recipienti reklamy ako naši klienti, preto sme si dali za cieľ, aby kampaň prijali, stotožnili sa s ňou a šírili posolstvo jednoduchosti aj vo svojom každodennom fungovaní.

Stratégia: Integrovaná interná komunikácia šírila nový koncept vo svojich kanáloch (interný talk, mail, PC šetriče, layout prezentácie, eventy, Teams pozadia, darčeky, merch). Pozornosť sme upriamili na vysvetlenie smerovania banky, značky a dôvod výberu kľúčových prvkov nového konceptu. Zapojenie vedenia banky do príprav kampane, hranie vo videu, účasť na diskusných fórach nám pomohli k zvyšovaniu angažovanosti a záväzku voči zmene. Kampaňové prvky sme integrovali do interného komunikačného jazyka pre jednotné a zrozumiteľné budovanie vzťahu s novým konceptom.

Realizácia: Naše kolegyne a kolegovia vedia vždy všetko ako prví. Preto sme aj nový komunikačný koncept odštartovali interným videom priamo zo štúdia. Náš CEO spolu s hereckou dvojicou v ňom spoločne predstavili zmenu komunikačného konceptu a filozofiu jednoduchosti. Tá dominuje nielen v kampani, ale aj v našom fungovaní a je zjednocujúcim prvkom v najnovšej komunikácii banky. V závere videa sme všetkých pozvali na interný 365.talk, počas ktorého sme vysvetlili smerovanie značky a priblížili proces tvorby komunikačného konceptu, ako aj zákulisie výberu hercov. Talk sme vysielali z mintového štúdia, ktoré tvorilo pódium v TV spote, umiestneného priamo vo foyer banky. Tento silný kampaňový brand asset sme využívali na ďalšie interné aktivity. Deň launchu kampane sme oslávili eventom v oboch centrálach a kolegov z pobočiek sme potešili kampaňovým merchom. Všetky interné komunikačné kanály sa nám nielen počas spustenia kampane, ale aj pri jej pokračovaniach podarilo udržať konzistne v téme a jazyku kampane. V duchu kampane sa nieslo aj celé vianočné obdobie, či už event, darčeky alebo aj vinš a v podobe PC šetričov, layoutov prezentácie a Teams pozadí.

Výsledky: Nová kampaň mala interne veľkú podporu, je vnímaná pozitívne. Cieľom bolo jasne vysvetliť smerovanie značky a odkomunikovať kľúčové prvky konceptu na všetkých v banke. Na stream v podobe interného Talku k štartu kampane sa pripojilo viac ako 50 % zamestnancov, zvyšní mali možnosť si Talk pozrieť zo záznamu. Z prieskumu vyšlo, že zamestnanci ohodnotili pochopenie smerovania banky na 4,39 b. z 5 b., čo je nárast oproti poslednému meraniu. Narástol aj pocit informovanosti kolegov zo 4,24 b. na 4,37 b. Najlepším výsledkom bolo zlepšenie NPS skóre, ktoré sa zlepšilo z 8,63 b. na 8,82 b

F. Krízová komunikácia

RAJO KONČÍ | 1st CLASS AGENCY | MEGGLE
Stručná charakteristika: RAJO je už desiatky rokov synonymom pre obľúbené mliečne výrobky a značkou, ktorú pozná väčšina Slovákov. Od roku 1996 nesie názov RAJO aj bratislavská mliekareň a ako jediná ho nezmenila ani po vstupe nemeckej spoločnosti. K 2.4.2024 však dochádza k formálnej zmene a MEGGLE zjednocuje názov slovenskej dcéry s ostatnými dcérskymi spoločnosťami v skupine. Pol roka pred tým, jeseň 2023, unikla vtedy ešte utajovaná informácia do médií. Riadená komunikácia nielen eliminovala silný reputačný problém, že Rajo končí, ale využila je na publicitu o plánoch RAJO.


Výzva a cieľ: V novembri 2023 poslali aktuality.sk RAJO otázku „Bude sa značka RAJO na slovenskom trhu meniť na MEGGLE?“ Už aj formulácia otázky naznačovala, aký krízový rozmer môže priniesť technická zmena názvu spoločnosti, ktorú chcelo RAJO komunikovať iba formálne v apríli 2024. Našou úlohou bolo teda nielen odpovedať na otázku, ale hlavne minimalizovať riziko nesprávnej interpretácie zmeny názvu spoločnosti a chrániť značku RAJO aj spoločnosť ako zamestnávateľa a obchodného partnera. A to nielen v článku na aktuality.sk, ale v ostatných médiách, ktoré by skratkovito mohli prevziať, že „RAJO končí“

Stratégia: Vzhľadom k tomu, že informácia o zmene názvu spoločnosti bola pravdivá, ale bez riadenia s vysokým reputačným rizikom misinterpretácie, museli sme okamžite konať a pripraviť rýchly plán komunikácie. Hlavný odkaz komunikácie bol jasný - SPOLOČNOSŤ RAJO ZMENÍ SVOJ NÁZOV NA MEGGLE SLOVAKIA, ZNAČKA PRODUKTOV RAJO VŠAK NAĎALEJ ZOSTÁVA. Nemenej dôležitým odkazom však bolo aj potvrdenie dôležitosti slovenského výrobného závodu v rámci celej skupiny MEGGLE, vyjadrenie záväzku a záujmu skupiny značku RAJO na Slovensku naďalej rozvíjať a uistiť zamestnancov, že ich zmena neovplyvní.

Realizácia: Keďže sme predpokladali, že aktuality.sk už majú článok pripravený a čakajú len na stanovisko RAJO, správu sme novinárovi poskytli exkluzívne ako prvému. Výstup sa na portáli objavil už o 20 minút. V takmer rovnakom čase nasledovala distribúcia RAJO TS ďalším všetkým relevantným spravodajským, ekonomickým a B2B médiám médiám, ktoré sa zaujímajú o slovenské podniky, potravinárstvo, alebo brandy.
V stanovisku sme „pribalili“ aj pozitívnu informáciu o plánoch spoločnosti so značkou RAJO.
Informáciu dostali aj zamestnanci a partneri, aby mali informácie z prvej ruky.

Sledovali sme non-stop priebežný monitoring média a SoMe výstupov s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek dezinterpretácii informácie, aj neúmyselnej. Tento štandardný postup bol v prípade RAJO ešte kľúčovejší, lebo v čase vydania správy bolo komunikované aj zatvorenie Mliekarne Kopanice Selce. Vyžiadali sme opravu v 4 článkoch na online portáloch a 1 LinkedIn statuse, ktoré uviedli, že RAJO končí! alebo naznačovali aj iné zmeny ako len v názve spoločnosti.

Celková pohotovosť, ktorá si vyžiadala dať bokom „mierové“ komunikácie, trvala 48 hodín.


Výsledky: Téma zmeny názvu spoločnosti vyrábajúcej obľúbené výroky RAJO médiá okamžite zaujala.
Za 2 dni sa objavila v 14 mediach + 2 výstupy v najbližších vydaniach mesačníkov. Celkový zásah bol 778 000. Vďaka krízovému scenáru, okamžitej reakcii a proaktívnej komunikácii s novinármi všetky médiá použili korektnú info o zmene mena, nie značky, a tiež pozitívne informácie, že spoločnosť bude naďalej rozvíjať značku RAJO a podporovať výrobu na Slovensku. Médiá, ktoré nesprávne komunikovali zmenu názvu spoločnosti, vzhľadom na citlivosť témy bez námietok zmenili požadované informácie.


Keď cestári nespia...a to doslova | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Stručná charakteristika: Poznáte tú floskulu, že cestári zase zaspali? Tí naši nespali, ani na Vianoce. Štvrtok pred sviatkami, kedy migrovalo celé Slovensko, napadol v našom kraji výrazne sneh. Viete si to predstaviť, 10 tisíc áut sa chce dostať cez Donovaly či Čertovicu domov. Kamióny zastaví len polícia, my nemôžeme, ale cestu odpratať musíme. To vysvetlíte len ťažko. Pre nás to boli hodiny v teréne, nielen chlapov v sypačoch, ktorí to točili nonstop, ale aj nás, ktorí sme komunikovali s verejnosťou. Ako sme to zvládli nielen fyzicky, ale aj komunikačne počas najdôležitejšieho obdobia roka? Myslíme, že so cťou


Výzva a cieľ: Bojujeme s predsudkami aj so zimou. S oboma to ale ide, len treba o tom hovoriť a urobiť aj pár rozhodnutí sedliackym rozumom. Lebo ako klasik hovorí, PRÍKAZ ZNEL JASNE – všetci musia prejsť. Obdobie, kedy cez najfrekventovanejšie horské prechody migruje celé Slovensko, nie je malá výzva. Uzavretie prechodov bolo pre nás najkrajnejšie riešenie. Verejnosť sme informovali na našich soc. sieťach takmer online, komunikovali sme opatrenia, uzávery, prognózu počasia a vysvetľovali, prečo to čo robíme, robíme a čo nie je v našich kompetenciách. Apelovali sme na bezpečnosť, toleranciu.

Stratégia: Zima sa rozhodla, že nám dopraje pravú atmosféru tesne pred Vianocami. Zvolili sme pravidlo 3P: preventívne – pravidelne – pravdivo. Preventívne a včas informovať verejnosť, aby si vopred plánovala cestu podľa počasia. Presunuli sme techniku na najfrekventovanejšie a najkritickejšie úseky z juhu, kde sneh nehrozil. Pravidelne sme informovali o pripravenosti techniky, jej strat. rozmiestnenia po kraji a o zásahoch. Plány nám ale doslova skrížili kamióny. Išli sme do terénu, zverejňovali stav ciest, informovali dopr. servisy a chlapi nespali, aby ste mohli byť včas a bezpečne doma

Realizácia: Pochopili sme, že obdobie zimy bude pre nás permanentnou krízovkou. Veď cestári stále zaspia, keď napadne sneh. Tento názor sme chceli vo verejnosti zmeniť. Uvedomili sme si, že budeme musieť veľa vysvetľovať, že pôjdeme aj do nepríjemných konfrontácií. Ale len to bola cesta. Rozhodli sme sa verejnosť a médiá pravidelne informovať a diskutovať. Každý deň sme PRAVDIVO a online zverejňovali zjazdnosť ciest, horských prechodov, tieto správy sme tiež posielali do dopravných servisov. Vysvetľovali sme špecifiká posypu ciest, prečo sa na Donovaloch nesolí a na Šturci áno. Otvorili sme aj témy ako sú havárie, nečakané situácie, kamióny a kompetencie, čo všetko sa počas zimnej údržby deje a čo sa môže stať. Všetko to boli aktuálne témy z terénu a chvíle, ktoré nemuseli dopadnúť dobre. Lebo často to nie je len o cestároch, ale o všetkých, ktorí na ceste sme. Ak nie sme navzájom k sebe ohľaduplní, riskujeme. Nedokážeme sa dostať na miesta, ktoré potrebujeme a cesty odhrnúť či sprejazdniť. O kritických situáciách sme informovali médiá, ktoré následne apelovali na verejnosť. A tento scenár sa nám osvedčil aj počas najťažších 5 dní v roku

Výsledky: Najťažšie obdobie v roku sme zvládli bez osočovania. Ukázali sme verejnosti, že naozaj nespíme. Výsledkom bola skvelá štatistika. Naša FB stránka praskala vo švíkoch viď prílohu, čerpali z nej pravidelne aj médiá. HP Donovaly bol kompletne uzavretý len raz, na rekordne krátky čas 5 h (aj to len preto, že kamión nerešpektoval zákaz). Ľudia si vedeli cestu lepšie plánovať, vyhýbali sa kritickým úsekom, lebo boli informovaní. Našu prácu hodnotili pozitívne a výchovu „podrývačov“ zobrali na seba. Ďakujeme za obhajobu. My sme veľmi nespali, ale vy snáď so svojimi blízkymi áno. A tak to má byť

Ziskovosť bánk – viac faktov, menej emócií | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Slovenská banková asociácia | Slovenská banková asociácia
Stručná charakteristika: Bitku o verejnú mienku a mediálny priestor sme vyhrali a povedali sme dorovna, ako je to so ziskami bánk na Slovensku. Slovenskú bankovú asociáciu sme predstavili ako silný hlas bankového sektora a do emotívnej debaty o ziskoch bánk sme vniesli viac faktov, pričom sme v nej pevno zakorenili naše argumenty. Premyslenou komunikáciou sme zasiahli viac ako 33,5 mil. ľudí na všetkých platformách s cieľom byť platnou súčasťou debaty, do ktorej nás odmietali prizvať.


Výzva a cieľ: Otázka opätovného zavedenia bankového odvodu rezonovala už v predvolebnej kampani a s určitosťou sme vedeli, že potrebujeme vniesť do debaty viac faktov a ukázať, ako je to so ziskami bánk na Slovensku naozaj. Našou úlohou bolo strategicky manažovať komunikáciu s cieľom neutralizovať dezinformácie a vybudovať SBA pozíciu partnera do diskusie korektnou, vecnou a nekonfrontačnou komunikáciou.

Stratégia: Pre SK ekonomiku je dôležité, aby verejnosť pochopila riziká spojené so zasahovaním do stability bankového sektora. Náš odkaz, v čase formovania novej vlády, musel byť jasný a hlasný, no v dezinfoére nepomôže kričať. Ľuďom sme sa preto prihovorili cez prieskum verejnej mienky, ktorý ukázal, čo si sami myslia o bankách a ich dodatočnom zdaňovaní. Výsledky sme médiám a verejnosti dávkovali postupne a priebežne ich konfrontovali s faktami. Komunikáciu sme postavili na otvorenosti a odbornosti a dali si záležať, aby nebola konfrontačná, ale vecná a rôznym CS sa prihovárala ich rečou.

Realizácia: Komunikáciu sme odvíjali od prieskumu verejnej mienky, ktorý nám umožnil ukázať, ako to je so ziskami bánk na Slovensku naozaj. Výsledky sme prinášali postupne, začali sme etablovaním faktu, že Slováci bankám dôverujú a až následne sme na tlačovej konferencii „Zisky bánk-viac faktov, menej emócií“ porovnali fakty o ziskoch bánk s verejnou mienkou a dezinformáciami. Na praktických príkladoch sme zároveň ukázali, aké dopady by malo zavedenie bankového odvodu v navrhovaných parametroch na ekonomiku a ľudí. Na to sme nadviazali intenzívnymi media relations a natívnou kampaňou, pričom sme siahali nielen po tradičných formátoch, ale aj po interaktívnych ako live diskusie, video-podcasty, IG posty, ankety či carousely a dokonca aj memečka, aby sme oslovili čo najširšie publikum. Priebežne sme nezabúdali reagovať ani na vývoj situácie aktuálnymi stanoviskami a ad-hoc odpoveďami na otázky médií, ktorým sme sa stali spoľahlivým zdrojom informácií. Tie im tlmočili nielen čelní predstavitelia SBA, ale hlavnými nositeľmi argumentov sa stali analytici SBA a združených bánk, čo nám zaručilo komunikáciu vedenú vo vecnom, nekonfrontačnom tóne bez politizácie témy.

Výsledky: Prvú bitku o verejnú mienku sme vyhrali. Posolstvá a argumenty SBA, ktoré potvrdil aj náš prieskum, odzneli vo všetkých médiách, relevantných podcastoch aj na soc. sieťach. Počas kampane sme dosiahli 353 výstupov s AVE 1 640 958 Eur, pričom len analytik SBA bol citovaný takmer 40-krát. Celkovo sme zasiahli každého obyvateľa SR viac ako 8x s dosahom 33,5 mil. ľudí a čo bolo dôležitejšie, médiá si osvojili naše argumenty, ktoré využívali ďalej spontánne, čím sme etablovali SBA ako silný hlas bankového sektora na Slovensku.

Šťastné a bezpečné | Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Crossline, Divino, Wavemaker | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: Obeťou online podvodu sa môže stať každý. Ideálna obeť neexistuje. Už nejde len o ľudí s nižším vzdelaním, seniorov či obyvateľov menších obcí. Preto bolo dôležité, aby si to uvedomili klienti naprieč vekovou, geografickou aj vzdelanostnou štruktúrou.
Šťastné a bezpečné.. bol oficiálny claim krízovej kampane zameranej na kybernetickú bezpečnosť klientov banky. Zároveň sme launchovali produkt poistenie zneužitia platieb, naviazali sme kampaň na vzdelávanie a zároveň na možnosť poistenia sa pred online podvodmi. Využili sme viaceré formy kampane, aby sme mali čo najväčší zásah


Výzva a cieľ: Každý druhý klient banky sa stretol s online podvodníkom. Počet online podvodov presiahol únosnú mieru. Medzi rokmi 2021 a 2023 vzrástol až o viac ako 500 %. Čo je však horšie, ľudia situáciu zľahčujú. Až kým sa oni sami či ich známi nestanú obeťou podvodníkov. Dosiahlo to už krízovú úroveň, kedy klienti skôr uverili podvodníkom ako svojmu bankárovi. To bola zároveň najväčšia výzva. Preto sme zverejnili skutočné príbehy klientov (anonymne) a tiež napríklad video etických hekerov, kde sme ukázali ako ľahko a pri banálnej chybe sa môžu podvodníci dostať k našim údajom aj k peniazom na účte.

Stratégia: Začiatkom roka 2023 sme sa pozreli na naše interné dáta a zistili sme, že počet podvodov sa dostáva do príliš vysokých čísel. Upozorňovanie cez klasické kanály – mail, webstránka, banková apka... už nepostačovali. Klienti dokonca odmietali uveriť našim pracovníkom, ktorí ich osobne upozorňovali, že sa stali obeťou podvodu. Podvodníci okrem toho neustále inovujú typy podvodov. Preto je stále ťažšie ochrániť ľudí bez vzdelávania či už poradcov banky, aj klientov. Pri riešení krízy sme sa opierali o tvrdé dáta a o vyvolanie pocitu, že každý sa môže stať obeťou podvodníkov.

Realizácia: Krízovú kampaň sme rozdelili do dvoch fáz. Šťastné a bezpečné predvianočné nakupovanie a Šťastné a bezpečné výpredaje a nákupy na Valentína.
Pred Vianocami sme cieľovú skupinu – massmarket – zasahovali viacerými kanálmi.
- Cez novinársky event, ktorý vygeneroval spontánnu publicitu. Vyšlo viac ako 50 článkov a reportáží.
- Tému sme uchytili aj cez vlastný zábavno-náučný formát Janolytik, na ktorom spolupracujeme s Aktuality.sk a cez natívny formát George.sme.sk cez príbehy podvedených ľudí.
- Zároveň sme zapli microsite s príbehmi, videom etických hekerov a kybernetickým testom.
- Po dohode s niekoľkými eshopmi sme vkladali letáčiky do predvianočných balíkov.
- Všetko sme zastrešili cez kampaňový spot na poistenie zneužitia platieb
- a cez bannerovú reklamu na spravodajských weboch a sociálnych sieťach.
- V januárovej a februárovej fáze sme nadviazali na vzdelávanie klientov cez influencerov, ako Majself a syn.
- Taktiež sme v rámci magazínu denníkaN o finančnom zdraví, distribuovanom na školy, publikovali články zamerané na mladých s príbehmi tínedžerov, ktorí prišli kvôli podvodu o peniaze.

Výsledky: Naša kampaň prostredníctvom spontánnej medializácie či kampani na sociálnych sieťach spôsobila, že na medializované typy podvodov „naletí“ stále menšia a menšia skupina klientov Slovenskej sporiteľne. Niektoré typy podvodov sa nám podarilo úplne potlačiť. Napríklad typ podvodu „Falošný bankár“ sme už – najmä vďaka kampani – niekoľko mesiacov po sebe vôbec nezaznamenali. Podobne sa nám darí eliminovať klasické útoky, ako je phishing. Naplnili sme primárny cieľ kampane – edukácia klientov. Naučili sa správne reagovať a vďaka tomu sa znížili finančné straty našich klientov.

Nezávislý úrad v centre politického boja | Úrad na ochranu oznamovateľov | Úrad na ochranu oznamovateľov
Stručná charakteristika: ÚOO sa po zmene vlády ocitol v centre politického boja medzi starou a novou garnitúrou. Verejný diskurz bol plný falošných a nepresných naratívov. Niektorí koaliční poslanci ÚOO označovali za zbytočný a šírili o ňom nepravdy. Úrad musel reagovať aj na postup ministerstva vnútra, ktoré postavilo mimo službu viacerých  policajtov so statusom chráneného oznamovateľa. Následne musel čeliť účelovej snahe zmeniť zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Ako nezávislý úrad sa nemohol nechať zatiahnuť do politického súboja a reagovať na priame útoky politikov, ale vecne komunikovať najmä dopady ich krokov či chystaných zmien, vysvetľovať zákon a svoje kompetencie. Vývoj udalostí a trpezlivé vysvetľovanie viedlo k stiahnutiu novely


Výzva a cieľ: Výzva: Čeliť dezinformáciám a nepresným naratívom, útokom politikov, ktoré mohli mať negatívny dopad na vnímanie úradu, presvedčiť stakeholderov o potrebe odbornej debaty pri zmenách v zákone. Bez pomoci špecializovanej agentúry na krízovú komunikáciu.
Cieľ: Spolitizovanej debate vrátiť vecnosť, využiť situáciu na posilnenie brandu ÚOO. Opakovane a trpezlivo vysvetľovať kompetencie úradu a povinností ďalších aktérov. Zabezpečiť ochranu oznamovateľov, upozorniť na potrebu rešpektovania zákona všetkými zamestnávateľmi, vrátane štátnych inštitúcií. 

Stratégia: -trpezlivo a vecne vysvetľovať kompetencie úradu, kto udeľuje status chráneného oznamovateľa a pod.
-konštruktívne upozorňovať na negatívne dopady chystaných zmien v zákone
-reagovať aj na nezmyslené a klamlivé útoky vecne, opakovať fakty podložené dátami  
-nenechať sa zatiahnuť do politického boja, udržať si vecnú, odbornú no zrozumiteľnú komunikáciu
-zdôrazňovať a upevniť vnímanie ÚOO ako nezávislej inštitúcie, ktorá bráni hodnoty právneho štátu, demokracie a osobitne princípy ochrany oznamovateľov 
-vysvetľovať zmysel existencie úradu, jeho prínos pre ľudí

Realizácia: Potrebné bolo reagovať rýchlo, preto úrad ako prvé vždy zasielal médiám / zverejnil krátke stanovisko k aktuálnym témam. Následne zorganizoval dve tlačové konferencie, kde predsedníčka Zuzana Dlugošová vysvetľovala postoj úradu k medializovaným udalostiam. Obe boli aj streamované médiami a úradom. Nasledujúce mesiace bolo prioritou trpezlivo vysvetľovať dopady krokov a chystaných zmien. Predsedníčka poskytla množstvo rozhovorov či stanovísk. Televízie, mienkotvorné médiá a spravodajské portály témam venovali samostatné relácie. Podpornými kanálmi boli sociálne siete / web, kde ÚOO zverejňoval stanoviská, rozhovory aj vlastné videá a príspevky, ktoré vyvracali hoaxy o úrade.

Výsledky: Za obdobie október – december 2023 úrad eviduje 3 170 mediálnych výstupov. Mladému úradu (sfunkčnený v r. 2021) to prinieslo výrazné zvýšenie poznateľnosti. Podľa omnibusového prieskumu z novembra ´23 agentúry Focus na vzorke 1 015 respondentov, znalosť o ÚOO po mesiaci krízovej komunikácie vzrástla pri všeobecnej populácii z 19 % na 34 % a pri ekonomicky aktívnych obyvateľoch z 22 % na 40 %. Zároveň úrad nestratil dôveru ľudí, ktorí sa na neho - napriek útokom a jeho spochybňovaniu - ďalej obracali. Najmä ale komunikácia ÚOO prispela k stiahnutiu škodlivej novely z rokovania parlamentu, pričom predkladateľ zákon predbežne súhlasil s vytvorením spoločnej pracovnej skupiny

G. Politická komunikácia, Public Affairs, verejné politiky

Bezpečnosť na cestách je na nás všetkých | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS)
Stručná charakteristika: Spojenie súkromného a štátneho sektora v dôležitej veci – bezpečnosť na cestách. Výsledkom je pravdepodobne najväčšia dopravno-preventívna akcia v dejinách SR - Buď rozumný, ktorá oslovila na sieťach 3 milióny ľudí, na cestách bolo skontrolovaných 40.000 vodičov a rozdaných 11.500 nealkoholických pív. Projekt bol natoľko funkčný, že sa našou kampaňou v tomto roku inšpiruje aj organizáciu Český svaz pivovarů a sladoven a štátnu Políciu ČR, ktorí spoločne spustia obdobnú kampaň na území ČR.


Výzva a cieľ: Výzva: Ako s minimal budgetom 2.500 EUR (exterky + hodiny) predstaviť zodpovednú konzumáciu alkoholu a podporiť jej nulovú toleranciu za volantom? Spojením organizácií – súkromných aj štátnych – ktoré by mali spolupracovať pre dobrú vec.
Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť počet nehôd a úmrtí spôsobených alkoholom pri riadení vozidiel, bicyklov, kolobežiek.


Stratégia: Spojenie SZVPS s Políciou SR a BECEP je zásadným strategickým pilierom kampane. Tentokrát tradičný bezpečnostný apel Polície kreatívne dopĺňa SZVPS. Pozitívnou skúsenosťou. Odmeňuje zodpovedných vodičov v podobe nealko piva za absenciu alkoholu a buduje tak želanú asociáciu využitia nealko namiesto obáv z nafúkania v prípade policajnej kontroly. Strategické rozhodnutie o predĺžení policajnej akcie na dlhšie obdobie (máj-október) otvorilo viacero komunikačných momentov a s tým aj výrazný nárast mediálnych výstupov a napĺňa hlavný cieľ kampane - menej úmrtí na cestách.

Realizácia: Spoločná kampaň veľmi úspešne masovo oslovila širokú verejnosť na cestných komunikáciách po celom Slovensku, ako aj v médiách prostredníctvom článkov či šírením cez dopravný servis “Pozor zákruta “ RTVS. Nulovú toleranciu alkoholu na cestách, alternatívy v podobe nealko piva či apel na zmenu prístupu kampaň rovnako pokrývala aj na sociálnych sieťach. Dlhodobo sa ako problematickí javia nielen šoféri áut, ale aj cyklisti či kolobežkári. Kampaň preto komplexne cielila na všetkých účastníkov cestnej premávky, ktorí na presun používajú rôzny počet kolies. Hlavná časť kampane sa opierala o pravidelné dopravné akcie zamerané na alkohol za volantom, ktoré sme realizovali na mesačnej báze v spolupráci s Policajným zborom SR. Vodiči, ktorí preukázali absenciu alkoholu pri dychovej skúške, boli odmenení nealkoholickým pivom od členov Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Cieľom tohto systému odmien bolo podporiť povedomie o alternatívach k alkoholu a nenútenou formou predstaviť produkty členov združenia verejnosti.

Výsledky: - Počas kampane bolo zastavených 40.000 vodičov.
- Intenzívna mediálna kampaň priniesla takmer 500 % medziročný nárast v počte výstupov (369 výstupov v 2023 oproti 75 výstupom v roku 2022)
- Na SoMe zasiahla kampaň 3 milióny ľudí.
- Záverom chceme zdôrazniť, že v rovnakom období počas trvania akcie, oproti minulému roku, na slovenských cestách zomrelo o 4 ľudí menej pri dopravných nehodách, pri ktorých úradoval alkohol.
- Slovenskou kampaňou sa v roku 2024 inšpiroval aj Český svaz pivovarů a sladoven a Polícia ČR, ktorí spoločne spustia obdobnú kampaň na území ČR.


Ako sme pokropili slovenské kúpeľníctvo a Kúpele Sliač živou vodou | Black PineApple | Kúpele Sliač a.s.
Stručná charakteristika: Vnímanie slov. kúpeľníctva a jeho funkcie osciluje vo verejnosti niekde medzi wellness a zdrav. starostlivosťou, poskytuje však najmä zdrav. službu. Slovensko je sv. veľmoc, pokiaľ ide o liečivé prír. vody. Jeden unikát má v Kúpeľoch Sliač. Voda z prameňa sa v obdobnom zložení nachádza na svete len na 3 miestach. V minulosti boli kúpele vyhľadávané a liečili tu mnohé osobnosti. Okrem slávy zažili aj menej chvályhodné obdobia. Tie dopustili chátranie a veľký investičný dlh. Dnes je na stole projekt ich obnovy, kt. je vo fáze realizácie, ale vysoký vstupný invest. kapitál ho robí náročnejším


Výzva a cieľ: V lete sme stáli pred ďalšou, v poradí 4 obhajobou projektu obnovy. Argumenty si vypočuli snáď všetky príslušné inštitúcie. Pozitívne bolo, že žiadny z ministrov, ktorí riešenie Projektu mali v kompetencii zásadne neodmietal náš zámer, ale je pravdou, že neprichádzal s jasným prísľubom financovania. Nevzdávali sme sa a tvrdo sme pracovali ďalej na príprave projektu. Pripraveným šťastie praje.Tiež sme sa pustili do systematickej komunikácie prostredníctvom médií, ktorou sme chceli vyvolať väčší záujem autorít o konkrétne riešenie problému. A sme stáli pred výzvou – prečo práve my

Stratégia: Chopili sme sa príležitosti a rozhodli sme sa nastoliť médiám tému kúpeľníctva ako takého. Nechceme byť solitérom, ale tímovým hráčom, ktorý otvorí túto tému pre celý segment. Zároveň sme dostali priestor prezentovať náš zámer ako potenciálny príklad dobrej praxe. Upozorňovali sme na širšie súvislosti ako je možné kúpeľníctvo obrodiť a dobre zúročiť aj v kontexte zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti či cestovného ruchu. Okrem individuálnych rozhovorov sme sa tiež rozhodli pre partnerstvo v odbornej konferencii a využili sme aj významný míľnik projektu obnovy kúpeľov.

Realizácia: Ku systematickej komunikácii sme pristúpili aj na základe záujmu médií. Doma, ale aj v odb. kruhoch sme cítili, že ak by sa nám tento projekt podaril, bola by to vzpruha nielen pre región, ktorý si pamätá ich slávu, ale aj pre celý segment kúpeľníctva. Otvorili sme aj tému cest. ruchu ako subsystému nášho zámeru. Poukazovali sme na reálne problémy kúpeľníctva a potrebu plánu na lepšie využitie potenciálu krajiny s víziou ďalšieho rozvoja. V tomto kontexte sme iniciovali v rámci projektu Vizionári odbornú konferenciu Vizionári slov. kúpeľníctva, kde sme ako partner podujatia otvorili niekoľko tém a participovali sme aj v diskusiách s tieňovými ministrami zdravotníctva. Iniciovali sme tiež, aby miesto konferencie boli symbolicky Kúpele Sliač. Tu sme mali priestor na prirodzenú konfrontáciu reality s projekt. zámerom. O týždeň neskôr sme zorganizovali ver. prezentáciu tzv. masterplánu obnovy KS v spolupráci s architekt. štúdiom Between. Obe podujatia sme pokrývali aj mediálne. Cieľom bolo mediálne obsadiť priestor s jasným odkazom – že sme pripravení a že podľa akcionára máme aj časť potrebných financií. Timing bol ideálny, dva týždne do parlamentných volieb.

Výsledky: Musíme povedať, že túto stratégiu sme mohli realizovať vďaka systematickej práci vedenia na projekte. Komunikácia stála na pevných základoch a faktoch. Ponúkli sme náš projekt ako best practice pre SK kúpeľníctvo. Rozpútali sme diskusiu o tom, že kúpeľníctvo má byť súčasťou zdrav. syst. a môže ho výrazne odťažiť. Potrebuje ale strat. dokument rozvoja, ktorý chýba. Snáď aj vďaka tomuto odkazu sa dostalo kúpeľníctvo do PVV SR. Keďže téma rezonovala intenzívne v médiách (56 výstupov), v prvých týždňoch vládnutia sme privítali v KS viacerých členov vlády a NRSR, ktorí sa o kúpele zaujímali

Takeda Study Academy | Grape PR | Takeda Pharmaceutical
Stručná charakteristika: Pac. organizácie plnia poslanie v oblasti hájenia práv pacientov a vstupujú do dialógu s partnermi verejného sektora. Takáto úloha pac. organizácií zakladá apel na ich profesionalizáciu a určitú úroveň vedomostí. A nakoľko sú to občianske združenia a ich zástupcovia robia túto činnosť vo voľnom čase na úkor svojich pracovných povinností, o to viac je nevyhnuté pracovať s nimi a poskytovať im podporu v oblasti bezplatného vzdelávania. Takeda Study Academy je projekt, ktorý pomáha pac. zorientovať sa v zdravotníctve a nadviazať kontakty so zástupcami verejnej a súkromnej sféry.


Výzva a cieľ: Na Slovensku pac. organizácie nie sú formované ako profesionálne združenia. Pôsobia na ako OZko, zastupujúce práva pacientov. Napriek tomu, že ich zástupcovia nie sú súčasťou kľúčových rozhodovacích procesov, pri kategorizácii liekov či zdravotníckych pomôcok, ich hlas v ostatnom období silnie a ich zástupcovia sú súčasťou kľúčového dialógu v sektore zdravotníctva. Takýto charakter pacientskych organizácií vytvára potrebu ich profesionalizácie najmä čo sa týka úrovne nevyhnutných vedomostí o tvorbe a procesoch verejných politík týkajúcich sa zdravotných politík.

Stratégia: Na základe výsledkov prieskumu sme vytvorili súbor prednášok, ktoré na seba tematicky nadväzovali. Vsadili sme na profesionálnych školiteľov s vysokou mierou reputácie v sektore, zároveň rešpektované autority vo svojich odboroch, ktoré vnímajú nedostatky v oblasti pacientskej advokácie na Slovensku. Medzi prednášajúcimi sme privítali Michala Štofka, Zuzanu Vinklerovú, riaditeľku HR v DM, Andreja Vršanséhoý, z Ligy za duševné zdravie, Martina Poliačika, zakladateľ Akadémie kritického myslenia alebo napríklad Katarína Bartovičová zo Slovenského centra fundraisingu.

Realizácia: Východiskovým bodom bol nezávislý prieskum realizovaný medzi pacientskymi organizáciami, na základe ktorých sme zadefinovali marginalizované oblasti, v ktorých bude nutné zástupcov organizácií vzdelávať. Na základe výsledkov prieskumu sme vytvorili súbor prednášok. Oslovili sme relevantných školiteľov a vypracovali sme vizuálnu identitu Takeda Study Academy. Následne sme stanovili časový harmonogram konania prednášok a to každých šesť týždňov, vždy o 16.00. Každá online prednáška trvala 90 minút, pričom sme školenie rozdelili na teoretickú, praktickú čas a diskusiu. Každá organizácia dostala po seminári prezentácie a podkladové materiály, ako i anonymný dotazník spätnej väzby. S tou sme pravidelne počas celej realizácie projektu pracovali s cieľom skvalitniť úroveň poskytovaného vzdelávania v súlade s potrebami pacientov a ich organizácií.


Výsledky: 15 vzdelávacích modulov, 15 prednášajúcich a 63 zástupcov pacientskych organizácií. Na základe spätnej väzby vieme, že pre pacientske organizácie boli najprínosnejšie prednášky súvisiace s aktuálnymi kľúčovými témami z oblasti komunikácie (Ako pracovať s informáciami - hoaxy a dezinformácie; Komunikácia a jej nástroje) a tie, ktorých cieľom bolo pomôcť nastaviť interné procesy v rámci organizácie a hľadanie finančných zdrojov. Takeda Study Academy zároveň umožnila prepojiť zástupcov pacientskych organizácií s kľúčovými partnermi verejného a súkromného sektora.

PODPORA VOLIEB | MUW Saatchi & Saatchi, | ČSOB
Stručná charakteristika: Voľby do NR SR znamenali pre ČSOB ďalšiu príležitosť na posilnenie atribútu spoločensky zodpovednej firmy. Ako? Banka využila sieť svojich 455 bankomatov, cez ktoré zasiahla až 280 000 ľudí s posolstvom o dôležitosti výberu – nie finančného, ale volebného. Celú tému neskôr rozvinula na sociálnych sieťach, cez ktoré vygenerovala dodatočný reach takmer 700 000 ľudí. Účasť na voľbách bola najvyššia od roku 2002 a ČSOB k tomu prispela ideou, v ktorej sa spájala nákladová efektivita s originálnym nápadom.


Výzva a cieľ: Značka ČSOB sa dlhodobo profiluje cez atribút poradenstva, ktorý v ATL komunikácii reprezentuje „fluent device“ sova. V social a PR oblasti aktívne vyhľadáva komunikačné príležitosti, ktoré pomáhajú upevňovať spojenie značky s poradenstvom. Práve voľby do NR SR predstavujú z hľadiska cieľovej skupiny značky, ako aj relevancie témy pre celú populáciu, zaujímavú príležitosť pre naplnenie poradenstva v novom kontexte. Výzvou je nájsť kredibilné prepojenie značky a témy pri minimálnom budgete.

Stratégia: Byť nestranný: uchopiť tému nadstranícky a vyhnúť sa neželanému „backslashu“.
Byť kredibilný: nájsť prepojenie medzi komunikáciou volieb a svetom finančnej inštitúcie.
Byť efektívny: stavať komunikáciu primárne cez vlastné komunikačné kanály.
Byť odlíšiteľný: nájsť riešenie, ktoré nás diferencuje od obdobných aktivít NGOs a konkurencie.
Výsledkom je idea využitia siete bankomatov ČSOB ako ústredného motívu kampane. Prostredníctvom nich predsa na dennej báze realizujú svoje výbery tisícky ľudí.


Realizácia: Samotná povaha idey využitia bankomatovej siete ČSOB rozdelila komunikáciu na dve fázy.

V prvej offline časti boli využité výlučne „own media“ v podobe uvítacieho screenu na bankomatoch, ktoré vyzývali na účasť na voľbách. Kľúčovou cieľovou skupinou boli súčasní klienti ČSOB. V druhej, nadväzujúcej, fáze na sociálnych sieťach sa obsah získaný v offline amplifikoval cez sociálne siete ČSOB a umožnil tak zasiahnuť širšiu verejnosť.

V rámci druhej fázy sa téma mohla rozpracovať do šírky, príkladom budovania relevancie bola komunikácia skoršieho zatvorenia pobočiek ČSOB, aby sa aj ich zamestnanci mohli zúčastniť volieb. Zároveň bolo možné tému živiť dlhšie časové obdobie.


Výsledky: Kampaňová aktivita v rámci siete bankomatov ČSOB bola nasadená posledné dva septembrové týždne roku 2023. Denne využije celú sieť 455 bankomatov ČSOB na Slovensku približne 20 000 ľudí. Môžeme tak hovoriť o 280 000 offline impresiách/dosahu.

V online komunikácii vygenerovalo 7 príspevkov na Facebooku a Instagrame dosah až 689 065 ľudí a 1 861 544 impresií. Na LinkedIne dodatočných 15 699 impresií.

Ale čo je najdôležitejšie, volebná účasť do NR SR dosiahla 68,51 % a bola najvyššia od roku 2002.


Slovensko zálohuje: Európsky premiant v triedení odpadu vďaka PR | Neopublic v spolupráci s Ponyhouse | Správa zálohového systému
Stručná charakteristika: Zavedením systému zálohovania v roku 2022 sme začali písať nový príbeh. Máme šancu stať sa krajinou bez odpadu z PET fliaš a plechoviek. Vďaka kreatívnemu prístupu, investovaniu do príbehov, práci s médiami a influencermi sa nám počas roku 2023 podarilo spraviť so systému zálohovanie na Slovensku európskeho premianta. A to aj vďaka PR! Zaviazali sme sa zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % do roku 2025.A výsledok? Po necelých dvoch rokoch 94 % ľudí už má osobnú skúsenosť so zálohovaním a miera návratnosti je už po 2 rokoch na úrovni 92%.


Výzva a cieľ: Pred spustením zálohovania bolo u nás v kontajneroch a vreciach na triedený zber zistených v priemere až 30,4 % pet fliaš z celkového objemu. Cieľom komunikácie bolo nielen informovať, že sa bude zálohovať, ale tiež motivovať k zmene spotrebiteľského správania. Naučiť ľudí, ako správne zálohovať, vyvracať rôzne mýty, zapájať známe osobnosti a inšpirovať. Veľkú časť kampane pritom tvorilo PR. Média, tlačové správy, regionálna komunikácia, zapojenie veľkého množstva rôznych stakeholdrov, krízová komunikácia.

Stratégia: Roky platilo, že plastové fľaše a plechovky treba pokrčiť a odhodiť do žltého kontajnera. Od januára 2022 však prišla na Slovensku zmena. Komunikácia bola rozfázovaná tak, aby sme ľudí postupne navykli na zmenu, informovali a takisto motivovali a inšpirovali pridať sa k zálohovaniu. Oslovenie celej populácie, od deti po dôchodcov nám zabezpečili rôzne mediatypy s potenciálom najrýchlejšie budovať zásah, či už využitím televízie, printu alebo online priestoru.

Realizácia: V prvej fáze predstavujeme novú tvár zálohovania - Vratko Štupeľ. Kampaň s týmto kreatívnym konceptom mladého influencera sme odštartovali v marci 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=Pc6LXjzKibE).
- Vratko odštartoval kampaň v Teleráne, na IG, YouTube a TikToku
- Aby bol systém úspešný a zákazník bol motivovaný sa do neho zapojiť, je dôležité, aby bol dostupný pre čo najširšiu skupinu obyvateľov
- Rozhodli sme sa preto zrealizovať používateľský test odlišných typov zálohových automatov človekom odkázaným na pohyb pomocou invalidného vozíka.
- Výsledkom kampane bol pozitívny tlak, ktorý vyústil až do praktických opatrení, ktoré uľahčia praktický život skupinám so zdravotným znevýhodnením.
- V rámci spoločenskej zodpovednosti však stále dominuje ekologický rozmer. Po zavedení zálohovania a informačnej kampani zaznamenávajú výrazný pokles litteringu aj národné parky!
- Správca zálohovania umožnil zálohovať verejnosti a turistom aj na týchto miestach. Špeciálne zberné nádoby sa testovali medveďmi a toto unikátne video sa stalo virálnym
- Zálohovanie prišli oceniť aj podporiť kráľovná a kráľ z Holandska spolu s prezidentkou SR

Výsledky: O vynikajúcich výsledkoch kampane hovorí aj prieskum realizovaný agentúrou 2 muse:
- 97 % obyvateľov Slovenska pozná systém zálohovania a súhlasí s jeho koncepciou.
- 94 % ľudí už má osobnú skúsenosť so zálohovaním
- Cieľová hodnota 90 % návratnosti bola dosiahnutá o dva roky skôr, v roku 2023.
- Aktuálna miera návratnosti je 93 %.
- Ekologická motivácia celkovo v rámci Slovenska dominuje.
- Finančná motivácia je výraznejšia hlavne v mladšej časti populácie.
- Pozitívne hodnotia systém zálohovania aj Správy národných parkov.


Kurikulárna reforma - Škola nás bude baviť | Plán obnovy - Úrad vlády v spolupráci s Seesame (TV spot) | Plán obnovy
Stručná charakteristika: Plán obnovy, celoeurópsky nástroj reforiem a investícií, v súčasnosti zavádza na základných školách reformu vzdelávania - kurikulárnu reformu. Zmyslom tejto reformy je zmeniť systém, akým sa naše deti učia, ako si informácie vyhľadávajú a spracúvajú. Plán obnovy sa preto vo svojej komunikácii sústredil na predstavenie zmien vo vzdelávaní tak, aby boli verejnosťou, rodičmi aj učiteľmi vítané.V rámci kampane sme sa rozhodli využiť širokospektrálnu kampaň s rôznymi formátmi, predstavili sme podstatu zmien vo vzdelávaní a ukázali, čo vyučovanie po novom prinesie deťom aj rodičom.


Výzva a cieľ: Podľa výsledkov prieskumu agentúry IPSOS (2022) ľudia súhlasia s tým, že vzdelávanie Slovensku potrebuje zmenu (80 %) a že spôsob vzdelávania nie je dostačujúci pre výzvy, ktoré prináša 21. storočie (64 %). Zmeny v systéme vzdelávania, akokoľvek potrebné, so sebou dlhodobo nesú negatívne emócie. Cieľom kampane bolo zvýšiť dôveru v reformu a jej poznateľnosť. V kampani sme ukázali, že nové vzdelávanie deti bude baviť a pripraví ich na výzvy 21. storočia. Ďalšou komunikáciou sme sa sústredili na vysvetlenie podstaty a cieľov reformy, aj zázemia pre učiteľov.

Stratégia: Náš systém vzdelávania môžeme zmeniť iba spoločným úsilím učiteľov, rodičov a žiakov. Cieľovou skupinou kampane boli rodičia, učitelia a zainteresovaná verejnosť, každá zo skupín potrebuje inú hĺbku informácií o reforme. Kampaň bola nasadená v 2 fázach pred spustením reformy a na začiatku školského roka - kedy sú školské témy v centre záujmu.
Na kampaň sme zvolili širokospektrálnu kampaň s rôznymi formátmi. Každý z nich sa venoval téme kurikulárnej reformy do rôznej hĺbky: televízny spot, rádio reklama, online reklama, sociálne siete, tlačený komiks, inzercie a odborný podcast.

Realizácia: Hlavným prvkom kampane bol televízny spot, od ktorého sa odrážali ďalšie formáty. Spot je príbehový, reforma kladie do centra vzdelávania deti, preto je hlavnou hrdinkou spotu žiačka, ktorá prichádza zo školy. Nová forma vzdelávania bude pútavejšia a bude baviť deti, učiteľov aj rodičov. Zo spotu sa dozvedáme, ako zodpovedne spravovať financie a prečo potrebujeme včely. Rodina sa na príchod žiačky teší, pretože sa aj oni niečo nové dozvedia. Spot by mal vzbudiť chuť vidieť ďalší a niečo nové sa dozvedieť. Rovnaký príbeh s dovolenkovou tematikou vhodnou na letné obdobie bol využitý pri rádiospote. Do väčšej hĺbky vysvetlila podstatu kurikulárnej reformy kampaň na sociálnych sieťach. Vysvetľujúce posty a aj online reklama odkazovali na stránku www.vzdelávanie21.sk, ktorá sa detailne venuje reforme.
Podstatu reformy vysvetlil Martin Kríž, jeden z jej tvorcov na ministerstve školstva, v podcaste pre aktuality.Na podporu zapájania detí sme pridali aj netradičný formát: komiks ilustruje nové formy vzdelávania a podporu pre učiteľky a učiteľov zapojených do reformy. V náklade 100 tis. ks bol distribuovaný do regionálnych centier podpory učiteľov po Slovensku

Výsledky: Spolu 31,5 mil impresií na sociálnych sieťach a Google ads.
Najvýraznejším formátom bol TV spot - 15,92 mil zhliadnutí.
Bannery Eskimi: 4,8 mil. zobrazení a interakciu 71 tis.
3x inzercie s predajom 24,7 tis + mesačník s predajom 87 tis.
Podľa výsledkov agentúry IPSOS: Kampaň zachytilo 53 % populácie, ľudia ju najčastejšie videli v televízii - až 85 % z nich. Najsilnejšia emócia je „Control“, čo je v súlade s cieľom kampane - vzbudiť pozitívnu emóciu v súvislosti s riadením a reformou vzdelávania - máme veci pod kontrolou. Do ďalšieho ročníka reformy sa prihlásilo viac ako 400 škôl.

Podporme vietor | Reputationn, v spolupráci s ReputationN | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
Stručná charakteristika: Energia z vetra je aj napriek mnohým jej výhodám najmenej využívaným obnoviteľným zdrojom energie (OZE) na Slovensku. Bolo načase dať jej zelenú a podporiť vietor aj u nás na Slovensku. Potreba zrýchlenia rozvoja veternej energetiky, spustenia procesu na identifikovanie a riešenie legislatívnych bariér, ktoré brzdili jej rozvoj, boli pre nás jednoznačnou výzvou. Úspech našej komunikačnej kampane a aktivít SAPI nenechal na seba dlho čakať. V apríli 2023 rozhodla vláda o zriadení pracovnej skupiny zameranej na odstraňovanie bariér rozvoja veternej energetiky v SR.


Výzva a cieľ: Veterná energia je vo svete už roky jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí výroby energií. Na Slovensku je to naopak, za 20 rokov sa u nás nepostavila ani jedna veterná elektráreň. Dôvodom sú postoje politikov v minulosti, ktoré sa pretavili aj do názorov verejnosti a procesov, ktoré u nás prakticky znemožňovali ich výstavbu. Rozhodli sme sa ukázať Slovensku, že OZE nepredražujú koncovú cenu elektriny, ale naopak majú jednu z najnižších výrobných cien vôbec. Môžu tak byť odpoveďou na očakávaný rast spotreby energií v SR.

Stratégia: Rýchlo, trvalo udržateľná aj cenovo vhodná cesta zelenej transformácie slovenskej energetiky a ekonomiky. Tak sme vnímali energiu z vetra a našim zámerom bolo, aby ju tak začali vnímať aj stakeholderi. Odkrývali sme legislatívne bariéry a s nimi súvisiace dramatické zaostávanie Slovenska a premeškaný potenciál. Darilo sa nám to ilustrovať na doznievajúcej energetickej kríze aj dlhoročných skúsenostiach a prípadových štúdiách z krajín s prísnymi enviro-štandardmi (Rakúsko, Dánsko a pod.). Politikov sme mediálnou kampaňou upozornili na potrebu odstraňovania bariér.

Realizácia: Doznievajúca energetická kríza, bezpečnosť dodávok energií aj potreba zamedziť extrémnym skokom cien počas kríz. Mediálnou a online kampaňou sme v prvej fáze naskočili na vlnu tém, ktoré trápili nielen Slovensko. Našim kľúčovým argumentom bola výrobná cena elektriny z veterných elektrární, ktorá patrí k jedným z najnižších.
Energia z vetra nie je vo svete novinkou a pre príklady dobrej praxe sme nemuseli chodiť ďaleko. Medzinárodné dáta s dôrazom na krajiny V4 jasne ukazovali naše zaostávanie. Legislatívne zmeny v týchto krajinách, ktoré boli odpoveďou na energetickú krízu, smerovali na rozdiel od Slovenska k zrýchleniu rozvoja využívania veternej energie. Členovia SAPI boli pritom pripravení preinvestovať do veternej energetiky na Slovensku 1,4 mld. eur.
Konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní priamych zahraničných investícií bola pre nás ďalšou veľkou témou. Skvelým príkladom bol neďaleký priemyselný park v rakúskom prihraničnom meste Bruck/Leitha, ktorý vďaka veterným parkom získal investície a s nimi aj pracovné miesta. Poukazovali sme aj na prichádzajúcich investorov, ktorí takisto žiadajú zelenú a bezemisnú energiu.

Výsledky: Snaha SAPI a otváranie tém o prínose rozvoja veternej energetiky na Slovensku nielen pre domácnosti, ale aj pre celú ekonomiku priniesla želané výsledky. V apríli 2023 oznámila vtedajšia vláda záväzok zjednodušiť povoľovacie procesy pre veternú energetiku, ako aj naštartovanie prípravy tzv. akceleračných zón veternej energetiky. V júli 2023 následne zriadila pracovnú komisiu, ktorej úlohou je vypracovať jednotnú metodiku povoľovania veterných elektrární, ktorej súčasťou je aj SAPI.

2% - Pomáhame spolu | SKPR STRATEGIES, | Asociácia firemných nadácií a fondov + Komora MNO
Stručná charakteristika: 360-stupňová krízová komunikačná kampaň 2% – POMÁHAME SPOLU mala za cieľ v rekordne krátkom čase zmobilizovať jednotlivcov a organizácie naprieč sektormi, vrátane mimovládnych organizácií, firiem, občanov a médií, spojiť a aktivizovať ich pre spoločný cieľ záchrany daňovej asignácie pred zrušením. Podarilo sa to úspešne naplniť vďaka včasnému damage kontrolu, správnemu výberu influencerov a osobností, zapojeným stoviek neziskoviek a intenzívnym šírením príbehov pomoci. Mimovládny sektor tak dostane cca. 90 miliónov eur aj z dane za rok 2023.


Výzva a cieľ: Jedinečný mechanizmus daňovej asignácie funguje na Slovensku od roku 2002 a za tú dobu priniesol do tretieho sektora cca. 1 mld. EUR. Neziskovky vďaka nemu pomohli státisícom ľudí v kritických oblastiach ako je starostlivosť o starších a chorých, vzdelávanie detí, environmentálne iniciatívy, a v mnohých prípadoch tak suplovali štát. Asignácia zohráva dôležitú úlohu aj v podpore občianskeho aktivizmu a dobrovoľníctva. Výzvou bolo zmobilizovať širokú škálu stakeholderov v rekordne krátkom čase a vyvinúť dostatočný tlak na to, aby nová vláda nezmenila daňovú asignáciu.

Stratégia: Výzvou bol nielen krátky čas, ale aj zložitosť témy a fakt, že len málo ľudí vníma jasnú spojitosť medzi darovaním 2 % a pomocou, ktorú mimovládky poskytujú a že tým často suplujú štát. Prvotný dôraz sme preto kládli na navodenie pocitu naliehavosti a zvyšovanie informovanosti o dopade 2%. Okrem faktov sme zdieľali skutočné príbehy pomoci a emócie. Súčasne sme zapájali influencerov, zabezpečovali damage control a pre hlavných aktérov aj nepretržitú podporu v oblasti krízovej komunikácie. Dôležitou súčasťou bola aj novovytvorená webová platforma 2% – Pomáhame spolu.

Realizácia: Komunikáciu projektu odštartovala, krátko potom, ako vláda oznámila zámer výrazne zmeniť 2%, tlačová konferencia so zapojením mimovládok, koncových príjemcov pomoci a osobností. Nasledovali infografiky a príbehy prezentované v médiách v podobe rozhovorov, článkov, podcastov a videí a kampaň na sociálnych sieťach (najmä FB). Komunikačné posolstvo bolo potrebné pre maximálny dopad prispôsobiť rozdielnym cieľovým skupinám (verejnosť, firmy, médiá, vláda, poslanci, menšie priamo nezapojené mimovládne organizácie, atď.). Dôležitou súčasťou kampane bola novovytvorená webová platforma 2% – Pomáhame spolu, ktorá slúži ako verejná knižnica obsahujúca všetky relevantné informácie o asignácii dane a prezentuje desiatky mimovládok a skutočných príbehov pomoci. Súčasťou kampane bola aj aktivizácia občanov s cieľom, aby podpísali verejnú petíciu pre zachovanie 2 %. Okrem kontinuálnej podpory hlavných aktérov v oblasti krízovej komunikácie v režime 24/7, sme spustili aj pracovnú platformu pre úzku spoluprácu medzi sektormi. Projekt sme zakončili poďakovaním všetkým stakeholderom prostredníctvom emailingu a sociálnych médií.

Výsledky: Kampaň silne rezonovala v médiách s viac ako 240 výstupmi s mediálnou hodnotou 1,5 mil. eur (AVE) a pritiahla na web a sociálne siete kampane tisíce návštevníkov. Petíciu podpísalo 33 tisíc ľudí. Všetky tieto aktivity výrazne prispeli k hlavnému cieľu zachovať daňovú asignáciu a zachrániť tak v priemere 90 miliónov eur ročne pre mimovládne organizácie a ľudí v núdzi. To, že sa nám popritom podarilo zvýšiť aj povedomie o mechanizme 2 % a práci mimovládok, je významnou pridanou hodnotou projektu. Na tento úspech plánujeme nadviazať s cieľom zvýšiť objem asignovanej dane firiem i občanov.

Slovník odcudzených slov | THIS IS LOCCO | Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Stručná charakteristika: Slová ako fašista, progresívec, migrant, mier a mnohé ďalšie sú dnes úmyselné krivené tak, aby vyhovovali rôznym záujmom. “Zlodeji slov” sa neustále pokúšajú tieto slová odcudziť a naplniť ich falošným významom. Keď totiž stratíme schopnosť rozoznávať pravdu, sme náchylnejší prijímať klamstvá a dezinformácie. Vytvorili sme preto jedinečný Slovník odcudzených slov, v ktorom sme uviedli najčastejšie kradnuté slová a definovali ich správne použitie.


Výzva a cieľ: Boj s dezinformáciami je dlhodobá agenda Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, no rozpočet na jej komunikáciu zďaleka nestačí na pokrytie dôležitosti tejto témy. Potrebovali sme preto silný PR moment. Naším cieľom bolo spontánne PR, aby sme podnietili čo najviac ľudí k uvažovaniu o sile slov. Ak nám totiž význam slov začne byť ukradnutý, potom sme odsúdaní na to, aby nami dezinformátori manipulovali.

Stratégia: Prisvojenie si nejakého výrazu a jeho následná intoxikácia falošným významom je veľká téma, ktorú poznáme najmä pri zneužívaní slova fašista. Je však aj kopa ďalších slov, ktoré postihol rovnaký osud. Aby sme upozornili na ničivú a plazivú silu dezinformácií, vydali sme Slovník odcudzených slov, v ktorých nájdeme “ukradnuté slová” s ich správnym aj nesprávnym význanom. Váhu slovníku dodal aj krst, v ktorom sme hneď využili prázdne strany na konci knihy a doplnili ďalšie ukradnuté výrazy.

Realizácia: Vydaniu Slovníka odcudzených slov predchádzal teasing na facebooku, počas ktorého sme zbierali od ľudí slová, ktoré podľa nich dezinformátori kradnú z našej slovnej zásoby. Následne sme vydali Slovník, ktorý sme pokrstili v bratislavskom Artfore za účasti Mareka Macha a Sandry Svitekovej z Dejepis inak. Na základe krstu aktivitu pokryli Správy RTVS, SME a všimol si ju dokonca aj denník Štandard.

Výsledky: Dôležitými PR výstupmi boli pre nás článok na Správy RTVS, komentár na SME.sk, rozhovor na rádio_FM či kritický komentár na standard.sk.

H. Regional Relations

BYLINKY Z RAJECKEJ DOLINY | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Najlepšie bylinky rastú u nás doma. Preto Kofola aj značka Rajec dlhé roky podporujú Rajeckú dolinu a pracujú na tom, aby bola plná života a vody. Pri príležitosti predstavenia novinky Rajec Čaj Ľadová bylinka sme médiám ukázali aj to, ako Kofola v spolupráci s odborníkmi na vodozádržné opatrenia pomáha miestnym bylinkárom so závlahou v nedostupných terénoch a ako sa tu darí práve bylinkám v kraji pod Kľakom.


Výzva a cieľ: Vodozádržné opatrenia v Rajeckej doline nie sú pre Kofolu, Rajec a už ani pre médiá novou témou. Najväčšou výzvou preto bolo nájsť na ňu taký pohľad, aby bola téma pre médiá opäť zaujímavá a to bez potreby mediálnych partnerstiev. Navyše, príležitosť na komunikáciu a návštevu Rajeckej doliny sme vzhľadom na rozpočet mali len jednu a to v spojení s predstavením novinky Rajec Čaj Ľadová Bylinka. Ako nájsť kompromis medzi prezentáciou komerčnej novinky a regionálnej CSR témy?

Stratégia: Komunikačný prístup sme postavili na autentickom zážitku pre novinárov z bylinkových polí a sušiarne vo Fačkove, kde pre Rajec bylinky pestuje miestna bylinkárka a na návšteve výrobného závodu Kofoly. Obe tieto aktivity boli pre novinárov nové a dostatočne atraktívne na to, aby mali záujem merať cestu do Rajeckej doliny. Pre mnohých boli lákadlom aj prizvaní odborníci na vodozádržné opatrenia, pestovanie a využitie byliniek a výrobný riaditeľ Kofoly.

Realizácia: Bylinkový deň v Rajeckej doline sme naplánovali tak, aby všetky dôležité aktivity – pestovanie byliniek, vodozádržné opatrenia, aj profesionálnu výrobu nápojov mohli na vlastnej koži zažiť všetky médiá, aj regionálne, ktoré mali kvôli iným miestnym udalostiam obmedzený čas.

Stretli sme sa v Ďurčinej, kde žije a aj pestuje bylinky pre Rajec miestna bylinkárka Katka Künstler. Predstavila nám dolinu, pestovanie byliniek a problematiku nedostatku vody pri zmenšujúcich sa zrážkach, ktorým čelí nielen Rajecká dolina. Spoločne sme išli na pole, kde nám spolu so svojimi ženičkami ukázala, že žihľavu stačí pomojkať, aby nepŕhlila, a ako pri pestovaní byliniek v kopcoch bojujú s nedostatkom vody. Odborník na zadržiavanie vody nám predstavil riešenia aj pre iné nedostupné terény.

Naše kroky potom smerovali do sušiarne, kde nás očarila vôňa niekoľkých druhov byliniek, rovnako ako neskôr pri návšteve výkupne byliniek, kde mohli novinári zažiť aj ich reálny výkup od miestnej pestovateľky a zasadiť si aj vlastné bylinky.

Zlatým klincom bola návšteva výrobného závodu v sprievode výrobného riaditeľa, kde sme si pozreli plnenie pramenitej vody Rajec.


Výsledky: Na návštevu do doliny prijalo pozvanie 10 médií, z toho 3 regionálne štáby TV Markíza, RTVS a TA3 a MY Žilinské noviny. Pripravili
- 3 reportáže v hlavnom TV spravodajstve o zadržiavaní zrážok a plnení pramenitej vody v Rajeckej doline
- Téme sa venovali aj weby všetkých TV
- Potrebu zadržiavania vody spracovali aj 3 regionálne týždenníky a 1 regionálny spravodajský portál
- Tému byliniek a ich pestovania aj v Rajeckej doline spontánne spracovalo 7 médií a jedno mediálne partnerstvo v rámci komunikácie novinky.

Získali sme spolu 18 výstupov, so zásahom 1,2 mil. a AVE 82 000 €.


365.labb – Miesto s dušou komunity | 365.bank, a. s. | 365.bank
Stručná charakteristika: Región Banskej Bystrice potreboval pozdvihnúť komunikačno-obchodné výsledky, a preto sme hľadali formu, ako sa čo najlepšie zžiť s regiónom a udomácniť tam našu značku. Vytvorili priestor 365.labb - komunitno-coworkingové centrum 365.bank. Ide o plnohodnotne funkčný projekt s vybudovanou komunitou, ktorá sama rozvíja a šíri dobré meno 365.bank.Naše priestory môže využívať ktokoľvek, kto potrebuje priestor na prácu, čítanie, písanie alebo len také bytie. Ako prvá budova v Banskej Bystrici ideme príkladom a snažíme sa fungovať podľa princípov zero-waste, čiže bezodpadovo.


Výzva a cieľ: Zámerom bolo preniknúť do regiónov zmysluplným a užitočným konceptom, ktorý bude spájať miestne komunity a vytvárať platformu pre ich rozvoj, realizáciu, inšpiráciu v súlade so smerovaním a DNA značky 365. K dispozícii sme mali nevyužitú 4-podlažnú historickú budovu v centre mesta, ktorej sme vdýchli nový život. Výzvou bolo dostať spontánnym spôsobom do povedomia značku 365.bank, jej hodnoty a zabezpečiť, aby to v labbe neustále „žilo“ bez nutnosti investovať ďalšie prostriedky do tvorby programu a podujatí.

Stratégia: Strategicky sme si vytypovali organizácie, s ktorými sme nadviazali spoluprácu. Tieto organizácie a združenia už boli v regióne etablované a naše partnerstvo je vďaka tomu obojstranne výhodné – spoločne dokážeme organizovať aktivity na mieru lokálnej komunite s jej originálnymi potrebami. Fungovanie na princípe stálych nájomníkov 365.labbu bez komerčného prenájmu, ktorí zabezpečujú podujatia, sa líši od väčšiny podobných projektov. Zmysluplné aktivity produkujú proaktívnu komunikáciu na sociálnych sieťach s následným spontánnym PR v regionálnych médiách a záujmom ľudí.

Realizácia: Pred vznikom 365.labb sme analyzovali podobné koncepty na Slovensku i v zahraničí, pričom sme náš projekt obohatili o princípy a hodnoty 365. Okrem komunitného charakteru aktivít šitých na mieru regiónu fungujú členovia labbu ekologicky a bezodpadovo. Pre 365.bank, ktorá sa ako prvá banka na Slovensku zaviazala do r. 2025 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, je to dôležitý rozmer, ktorý navyše v takýchto projektoch chýbal.
Hlavným zámerom je spájanie a prienik značky do komunít, preto je primárnym kanálom na komunikáciu „word of mouth“ a sociálne siete. Projekt vytvára spontánny záujem médií, ľudí z okolia Banskej Bystrice, podnikavcov, študentov, resp. potenciálnych členov, ktorí prejavujú záujem byť stálou súčasťou 365.labb.
Idea organizovať eventy bez nájomného za priestor prináša v priemere 10 až 13 podujatí mesačne. Komunikujeme ich na sociálnych sieťach a v lokálnych médiách. Zapájame influencerov, novinárov, občianske združenia, ktoré vytvárajú ďalšie PR projektu. Nosnými témami eventov sú ekológia, udržateľnosť, startupy, finančná gramotnosť, literatúra, umenie, ale aj kritické myslenie a boj proti dezinformáciám, konšpiráciám a hoaxom.


Výsledky: Za pomerne krátku dobu zrealizoval 365.labb viac ako 500 vzdelávacích a networkingových eventov a patrí medzi dva najlepšie coworkingové priestory v rámci súťaže CESA AWARDS. Tiež pôsobil ako hlavný speaker pre FORBES Business Leaders Club v danom regióne a je priekopníkom trendu budovania komunity a podpory podnikateľského prostredia.
Záujem médií je pravidelný, spontánny a bez potreby finančných investícií. Dôkazom úspešnosti projektu je plná obsadenosť 365.labb stálymi členmi a enormný záujem nových členov, a to až do takej miery, že sa pripravuje rozšírenie priestorov.


Zmena pohľadu Bratislavčanov na rekonštrukciu budovy bývalého Hotela Kyjev | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Lordship (SK Centre)
Stručná charakteristika: Bývalý Hotel Kyjev je symbolom mesta pre 71% Bratislavčanov. Jeho obnove ale bráni náhle rozhodnutie o vyhlásení za nár. kult. pamiatku. Odvolacie konanie klienta sa už skoro rok nehýbe. V prieskume verejnej mienky sme sa pýtali verejnosti na plán Lordshipu vrátiť budove jej funkciu a pôvodný vzhľad so zachovaním niekt hist. prvkov v interiéri. Aktívne sme kom. s médiami, vyvracali fámy o búraní a komunikovali s mestom aj odborníkmi o stagnovaní obnovy z dôvodu statusu NKP aj napriek ochrane, ktorú budova má. Vďaka transparentnej kom. sme získali podporu relevant. strán aj verejnosti.


Výzva a cieľ: Budova HK je predmetom diskusií na soc. sieťach a v médiách z dôvodu jej nejasnej budúcnosti. Spol. Lordship vypočula názory odb. verejnosti a obyv. mesta a rozhodla sa pre citlivú obnovu objektu a jej okolia, ktorá zachová jej pôvodný vonkajší vzhľad a v interiéri vytvorí co-livingový priestor. Prekvapenie však vyvolala zmena stanoviska PÚ SR a vyhlásenie HK za NKP, aj keď v stanovisku z 2013 úrad deklaroval, že budova sa NKP nemá stať. Cieľom bolo preto získať priazeň verejnosti a vytvoriť tlak na Min. kultúry, aby prehodnotilo status NKP a rozhýbala sa proces obnovy chátrajúcej budovy.

Stratégia: Stratégia bola zostavená s dôrazom na transparentnú a odbornú komunik. s relevant. stranami ako médiá, architekti, mestské zastupiteľstvo či verejnosť. Uskutočnili sme intenzívnu mediálnu kampaň, aby sme zdôraznili záväzok Lordshipu voči ochrane kultúr. dedičstva a zlepšeniu urbanistického priestoru. S cieľom zvrátiť neistotu obyvateľov a získavania verejnej podpory sme proaktívne oslovovali médiá. Okrem toho sme zrealizovali prieskum verejnej mienky, aby sme zistili, aké sú potreby obyvateľov mesta a ako vnímajú ikonickú budovu HK a odhalili sme im aj naše plány s obnovou.

Realizácia: Organizáciou off-record stretnutí, prípravou premyslenej mediálnej kom. a prieskumu verejnej mienky sme transparentne vysvetlili naše zámery odbor. verejnosti i občanom. Viedli sme vysvetľujúci dialóg o obnove HK s vplyvnými urbanistami a architektmi

V období od augusta 2023 do konca roka sme:
-Identifikovali sme kľúčové médiá a stakeholderov. Pripravili sme analýzu všetkých doterajších výstupov týchto strán relevant. nielen pre HK, ale aj odborné projekty

-Zrealizovali sme prieskum verejnej mienky s agentúrou MNFORCE, ktorý sme využili aj na prezentáciu nášho návrhu obnovy, ktorý sa páčil vyše 80 % Bratislavčanov

-V rámci media relations sme vydali dve hutné tlačové správy, zostavili sme Q&A a zabezpečovali aktívny press office

-Zrealizovali sme niekoľko background stretnutí s kľúčovými novinármi a objasnili im detail projektu, čo pomohlo k pochopeniu témy a kvalitnému informovaniu o nej

-Podobné mítingy sme zrealizovali s kľúčovými urbanistami a architektmi

-Zrealizovali sme natívnu platenú kampaň v spolupráci s TIER 1 médiami a otvorene oslovovali a pýtali sa na názory na obnovu budovy Hotela Kyjev odborníkov z oblasti architektu.

Výsledky: 09 až 12/2023
-119 med. výstupov
-2 TS: 34 výst. napr. v Trend.sk, Startitup, Teraz.sk, Refresher plus 40 ďalších v SITA a jej part. portál.
-3 natívy na Startitup, Hnonline.sk a Bratislava.sme.sk: čítanosť cez 10 tis a denné OTS 469 800 RU
-Earned media: cez media relat. sme sa dostali do Index (SME), YIMBA.sk, TASR a ASB
-Zrealizovali sme rozhovory s urbanistami, architekt a Slov komorou architektov a získali pozitívne ohlasy na plány klienta
-Prieskum: 78 % BA obyv vníma súčasný stav Kamenného námestia ako problém (v roku 2017 to bolo 67 %) a 81 % by chce obnovu HK ako ju plánuje investo

Zelená krása - Čierny Balog | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Garnier
Stručná charakteristika: Okolie rieky Čierny Hron patrí k „utajeným“ klenotom slovenskej prírody, no podľa ľudí venujúcich sa ekológii žiaľ aj veľmi znečisteným. Značke Garnier sa v spolu s Nadáciou Ekopolis, OZ VYDRA a ľuďmi z obce Čierny Balog, podarilo zavolať 80 influencerov a novinárov na čistenie rieky Čierny Hron. Mnohí už vďaka influencerom vedia, kde to je a aký problém tu máme. Pod dohľadom ľudí z Nadácie Ekopolis naviac oslobodili 500 m2 jej brehov rieky od invazívnej Krídlatky japonskej. Ako bonus, influenceri masovo zviditeľnili krásy regiónu a pozvali na – zodpovednú - návštevu.


Výzva a cieľ: V dnešnej dobe je prakticky každá väčšia spoločnosť zelená a udržateľná. Pardon, minimálne to každá to o sebe povinne tvrdí. A to až natoľko, že im ľudia prestávajú veriť, a aj preto vznikol pojem Greenwashing. Hlavnou výzvou bolo, ako sa v mori zelenej komunikácie odlíšiť v prípade, že udržateľný prístup je vašou skutočnou stratégiou, ktorou žijete? Ako dosiahnuť, aby sme boli autentickí a uveriteľní? Papier znesie veľa, preto sme sa rozhodli nasadiť rukavice, a nechať za seba hovoriť činy.

Stratégia: Značka Garnier sa dlhodobo pozicionuje ako zelená značka na trhu kozmetiky. Väčšina spoločností o svojich ekologických projektoch hovorí sama. Aj to je dôvod, prečo im verejnosť často krát prestáva veriť. Aj pre influencerov a novinárov väčšinou ide o projekty a témy, ktoré sa im nechce veľmi sprostredkovávať svojim divákom a čitateľom. Stratégiou bolo preto novinárov a influencerov nadchnúť a zaangažovať pre dobrú vec osobne, aby nám uverili, priložili ruku k dielu a s radosťou o nás hovorili ďalej.

Realizácia: Keď do jedného hotela a na jeden víkend pozývate takmer viac ako stovku častokrát zaneprázdnených influencerov a novinárov, viete si predstaviť, ako to dá zabrať. Naviac ak ide o čistenie miesta, ktoré spontánne nepoznali. Vynikajúco zafungovala kombinácia zmysluplnej aktivity a atraktívneho sprievodného programu.
- Boli sme prekvapení, ako ochotne influenceri reagovali na ponuku spoločne vyčistiť brehy Čierneho Hronu v okolí Čierneho Balogu. V rámci soboty sa nám podarilo vyzbierať až 1,5 tony odpadkov. Naviac sme 500 m2 plochy pri brehoch vyčistili od invazívnej Krídlatky japonskej.
- Garnier spolupracuje s Nadáciou Ekopolis. V rámci Čierneho Hronu prizvala k spolupráci aj lokálne OZ VYDRA a občanov. Nadácia Ekopolis zastrešila odbornú stránku projektu - výber rieky a miesta, kde je pomoc najviac potrebná, plánovanie prác a skúsený dohľad priamo na mieste. VYDRA zohrala kľúčovú rolu pre miestnu organizáciu a záujem komunity.
- Večer si „prominentní brigádnici“ za účasti miestnych zástupcov užili sprievodný program, a v rámci neho aj predstavenie detailov ekologického prístupu značky Garnier k výrobe, baleniu a predaju svojich produktov.


Výsledky: - Aktívna účasť 80 influencerov a novinárov z celého SK na dvojdňovej akcii. Vďačná pomoc lokálnych – od starostu a poslancov až po obyvateľov a miestne organizácie.
- 1,5 tony vyzbieraného odpadu z brehov rieky Čierny Hron i priamo z jej toku.
- 500 m2 plochy pri brehoch rieky bolo zbavených invazívnej Krídlatky japonskej, aby sa vo svojom prirodzenom prostredí mohli bezpečne rozvíjať pôvodné druhy rastlín.
- 345 postov na kanáloch influencerov priamo z akcie aj po nej. Impresie 0,85M, Engagement Rate 5,2 %.
- 5 mediálnych výstupov vrátane dvoch TV (regionálna TV Hronka, TA3)

Bezručka opäť ožíva | Grape PR | Poliklinika Bezručova
Stručná charakteristika: Nemocnica Bezručova zatvorila svoje brány v r. 2005. Duša Národnej kultúrnej pamiatky opäť ožila ako Poliklinika Bezručova v roku 2022. Už do pol roka od otvorenia splnila vďaka strategickému PR plánu svoje obchodné ciele a dnes jej bránami mesačne prejde viac ako 6000 pacientov z BA a okolia. Komunikáciu sme postavili na nedostatku špecialistov v BA kraji, pracovali sme s reálnymi dátami a mediálne sme vyvolali urgenciu, že Poliklinika Bezručova je tu pre tých, ktorí sa chcú dostať k špecialistovi bez čakania.


Výzva a cieľ: Aby Poliklinika Bezručova mohla otvoriť svoje brány potrebovala množstvo povolení. Ide o zdĺhavý proces, ktorý sme museli značne urýchliť. Zároveň sme mali za cieľ do 1 roka splniť obchodné ciele kliniky. Čelili sme najmä byrokracii reg. úradníkov a za kríziu sme považovali zlé parkovanie pre pacientov v okolí Modrého kostolíka. Klient zároveň očakával, že kliniku otvorí podľa stanoveného plánu a agentúra sa musí vysporiadať s tým, aby Poliklinika dostala príslušné povolenia, aby bola eliminovaná neg. komunikácia a aby boli naplnené obchodné ciele klienta.

Stratégia: Strategicky sme analyzovali dostupnosť zdravotnej starostlivosti v BA kraji čo sa špecialistov týka. Pracovali sme s reálnymi dátami BA VÚC a VšZP. Na základe týchto dát sme v médiách vyvolali urgenciu, že v BA kraji sú čakacie lehoty k špecialistovi aj viac ako polroka (pravdivý údaj). Túto situáciu môže už čoskoro zlepšiť nová Poliklinika na Bezručovej. Dôležité je, aby úradnici vydali včas všetky povolenia k jej otvoreniu. Do komunikácie sme zavzali pac. organizácie, Tomáša Szalaya ktorý bol šéf zdr. odboru na VÚC, analytika Martina Smatanu a ďalších. Následne aj lekárov.

Realizácia: 1. Analýza dát o čakacích lehotách na specialistu v BA kraji a následná medializácia témy (riešením tejto zlej situácie je nová Poliklinika Bezručova):
- spolupráca so zdr. analytikmi
- BA VÚC
- pacientskymi organizáciami a AOPP
- web polikliniky a social media
Regionálne PR najmä cez média v BA kraji, prostredníctvom ktorých sme vplývali na úradníkov, aby vydali potrebné povolenia k spusteniu prevádzky kliniky.
2. Komunikácia histórie nemocnice na Bezručovej, na ktorú nadväzuje Poliklinika Bezručova, komunikácia o architektonickej obnove, o budove, rozhovory s architektami a pamiatkármi. Primárne sme komunikovali cez regionálne PR v BA kraji. V tejto fáze sme začali komunikovať možnosť predobjednať sa na vyšetrenia do novej kliniky.
3. Otvorenie Polikliniky za účasti MZ SR a NR SR (celoslovenské médiá), následne komunikácia o ambulanciách, postavená na lekároch a ich odbornosti, vytvorenie samostatného programu na online ZDRAVIE Z BEZRUČKY, komunikácia benefitov pre pacienta. Sústredili sme sa najmä na regionálne médiá v BA kraji. Spolupráca s hercami seriálu Druhá šanca, ktorý sa natáčal v budove Polikliniky.


Výsledky: 1. Polikliniku Bezručova sme otvorili v stanovenom termíne (získali sme všetky potrebné povolenia), otvorenie Polikliniky bolo sprevádzané medializáciou v reg. a celoslovenských médiách.
2. Poliklinika už v čase otvorenia, mala zaregistrovaných viac ako 5000 pacientov.
3. Obchodné ciele Poliklinika splnila do polroka od otvorenia (pôvodný plán bol do 1 roka). Aktuálne jej bránami prejde mesačne viac ako 6000 pacientov a ďalších 4000 ľudí ako sprievodné osoby. Poliklinika otvára ďalšie centrá a ambulancie.
4. Aktuálne je to najúspešnejší súkromný zdr. projekt v BA kraji.

Zlatý špendlík | Grayling Slovakia s. r. o. v spolupráci s - | Google
Stručná charakteristika: Spoločnosť Google ocenila najlepšie hodnotené pamiatky na Slovensku v kategórii hrady a zámky podľa používateľov Máp Google. Ocenenie Zlatý špendlík putoval do každého samosprávneho kraja. Projekt bol postavený na hrdosti Slovákov k svojmu kultúrnemu dedičstvu a navyše zahŕňal aj element umelej inteligencie, ktorá je aplikovaná v rámci Máp
Google. Kľúčovou bola aj komunikácia s ôsmimi partnermi (v každom kraji s jedným), pričom vyvrcholila v jednom týždni, kedy boli komunikované všetky pamiatky. Úspech potvrdzuje aj vyše 80 mediálnych výstupov.


Výzva a cieľ: Kampaň Zlatý špendlík mala silný regionálny element a v jednotlivých slovenských krajoch oceňovala vybrané hrady a zámky, ktoré mali profil na Mapách Google a spĺňali výberové kritériá (podľa hodnotenia používateľov). Bolo nutné skoordinovať sa s ôsmimi riaditeľmi a správcami týchto kultúrnych pamiatok, zabezpečiť fotenie pre vizuálnu časť kampane a pripraviť, schváliť a naplánovať komunikáciu kampane v spolupráci s nimi a odkomunikovať užitočnosť obsahu generovaného používateľmi v rámci Máp Google a poukázať aj na využitie AI, ktoré si používatelia nemusia ani uvedomovať.

Stratégia: Našou úlohou bolo celú kampaň naplánovať z pohľadu komunikácie aj logistiky. Vzhľadom na to, že ocenenie putovalo do každého slovenského kraja, bolo nutné zamerať sa okrem relevantných celoštátnych médií aj na regionálne redakcie. V rámci stratégie sme navrhli aj predstavu o načasovaní a realizácii komunikácie, aby mala v médiách čo najväčší efekt. Nesmierne dôležité bolo kontaktovanie všetkých ôsmich kultúrnych pamiatok a zadefinovanie si vzájomných úloh. Vďaka ich aktívnemu prístupu sme boli schopní úspešne celú kampaň odkomunikovať podľa plánu.

Realizácia: V rámci príprav sme kontaktovali všetkých osem kultúrnych pamiatok, zhrnuli informácie o projekte, zadefinovali sme si úlohy aj časové míľniky, ktorých sme sa snažili čo najviac držať. Keďže išlo o letné obdobie (júl-august), potrebovali sme zastihnúť jednotlivých partnerov mimo ich voľna a dovoleniek. Zároveň bolo nutné naplánovať aj distribúciu jednotlivých trofejí, ako aj fotenie s trofejami. Tieto fotky potom tvorili hlavnú vizuálnu časť kampane. Vďaka poskytnutým informáciám od našich partnerov sme boli schopní pripraviť pre každý hrad a zámok jedinečnú tlačovú správu aj s citáciou partnera, ktorá okrem iného odzrkadľovala aj ich prístup k Mapám Google, prostredníctvom ktorých získavajú spätnú väzbu od návštevníkov formou hodnotenia. Tlačové správy sme primárne komunikovali na regionálne médiá, pričom sumárnu tlačovú správu sme distribuovali plošne. Súčasne bola kampaň koordinovaná a šírená aj cez Facebook slovenského Googlu (in-house), kde bola hitom (Oravský hrad, Bojnický zámok, Nitriansky hrad). Pre projekt bola vytvorená jednotná vizuálna identita, ktorá definovala aj dedikovanú webstránku projektu. Timing: 3. augustový týždeň

Výsledky: Kampaň aj napriek letnej realizácii dosiahla mimoriadne dobré výsledky, o čom svedčí aj vyše 80 výstupov, z toho polovica bola dosiahnutá v regionálnych médiách. Zasiahli sme regionálne TV, rozhlas, printy (regionálne aj celoštátne) aj kľúčové regionálne onliny. Kampaň zaznamenala denný zásah vyše 2,5 milióna a celkový dosah takmer 14,3 milióna. Jednotliví partneri aj niektoré médiá spontánne komunikovali zisk ocenenia aj cez svoje sociálne siete, k najúspešnejším patria Oravský hrad na Instagrame a Záhorí.sk na Facebooku.

Deň otvorených dverí v Eurovea Tower | MEDIA CENTRAL, v spolupráci s Oh my DOT | JTRE
Stručná charakteristika: Agentúra MEDIA CENTRAL spolupracovala s klientom JTRE na PR komunikácii projektu Eurovea Tower od oznámenia zámeru výstavby prvého slovenského mrakodrapu až po odovzdanie kľúčov novým majiteľom. Od začiatku bolo jasné, že Eurovea Tower bude obytná budova a nebude teda možné vybudovať na najvyššom poschodí žiadnu vyhliadku dostupnú verejnosti.

Naša agentúra pomohla zorganizovať viaceré exkurzie pre študentov či novinárov, ktorí si tak vychutnali výhľad z výšky celých 168 metrov. Možnosť užiť si Bratislavu z vtáčej perspektívy sme chceli dať aj ďalším ľuďom.


Výzva a cieľ: Najväčšou našou výzvou bolo zosúladenie komunikačných aktivít a konštrukčných prác. Zakaždým, keď sme pozvali na stavbu médiá alebo študentov architektúry, museli byť kvôli bezpečnosti pozastavené všetky stavebné práce na budove. A to stálo nielen peniaze, ale tiež niekoľko hodín vysvetľovania vedeniu spoločnosti, prečo je to dobrý nápad a že je naozaj dôležité umožniť verejnosti byť aspoň čiastočne súčasťou historického momentu zrodu prvého slovenského mrakodrapu. Keď sa nám to podarilo, pustili sme sa do organizácie podujatia, ktoré bolo ďalšou veľkou logistickou výzvou.

Stratégia: Už od začiatku bol zo strany verejnosti veľký záujem o možnosť zažiť výhľad z prvého slovenského mrakodrapu. Počítali sme teda s tým, u že Bratislavčanov sa myšlienka Dňa otvorených dverí v Eurovea Tower stretne s úspechom.

Dôkladne sme prepočítali kapacity výťahov a tiež možnosti bytov s tým najlepším výhľadom. Každému z účastníkov sme chceli umožniť komfortnú jazdu rýchlovýťahom na 44. poschodie a tiež pohodlný a nerušený výhľad. Ten sme ponúkli z balkónov troch bytov, pričom v každom byte bol umiestnený fotopoint s číslom 168 (výška prvého slovenského mrakodrapu v metroch).

Realizácia: V záujme bezpečnosti a pohodlia návštevníkov bolo nutné si termín vopred zarezervovať na webe. Záujem bol podľa očakávaní obrovský a voľné miesta sa rozchytali za pár minút po spustení rezervácie. K dispozícii boli termíny v sobotu 14. októbra alebo v nedeľu 15. októbra od 10:00 do 16:30 hod. v polhodinových intervaloch, v každom časovom okne pre 30 ľudí. Počas víkendu si tak 840 šťastlivcov mohlo pozrieť prvý slovenský mrakodrap zvnútra a zažiť výhľady z najvyššieho poschodia na celú Bratislavu.

Na deň otvorených dverí sme pozvali aj viaceré médiá. Televízie RTVS, JOJ a TA3 vysielali počas dňa otvorených dverí živé vstupy a vďaka ich reportážam si mohli výhľad pozrieť aj televízni diváci, ktorým sa miesto v rezervačnom systéme už neušlo. Okrem televízií boli na mieste aj denníky Nový Čas, Plus JEDEN DEŇ, ale aj portály Topky.sk, Refresher.sk a Aktuality.sk a regionálne periodikum Metropola.

Výsledky: Deň otvorených dverí na Eurovea Tower bez pochýb prispel k pozitívnemu vnímaniu developera, ktorý sa veľkoryso rozhodol dať verejnosti možnosť prísť a pozrieť si unikátnu stavbu, ktorá sa navždy zapíše do našej histórie. Príbeh prvého slovenskeho mrakodrapu a jednej z jeho budúcich obyvateliek si budú môcť diváci pozrieť aj v dokumentárnom filme s názvom 168, ktorý režíroval známy slovenský režisér Jaro Vojtek.

Video s anketou z Dňa otvorených dverí na Eurovea Tower: https://www.youtube.com/watch?v=Zc4If68xYzw&t=85s

Zoznam príspevkov
DEUS - Hovoriace stromy | Neopublic v spolupráci s Mertel & SCR Interactive | DEUS
Stručná charakteristika: Združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko) vytvorilo a spravuje informačný systém DCOM (Dátové centrum obcí a miest). Ten pomáha zvyšovať kvalitu elektronických služieb. Našim cieľom bolo predstaviť celý projekt obciam a samosprávam a dostať ho z online do reálneho sveta. Vymysleli sme roadshow Hovoriace stromy, chceli sme podporiť ekologický aspekt – viac digitalizácie = menej papiera. Vďaka kampani sme navštívili 91 obcí, dosiahli medziročný nárast zazmluvnenia 500+, nárast používateľov systému o 3000 a 81 % nárast mediálnych výstupov.


Výzva a cieľ: Výziev pri tomto projekte bolo viacero. Vytvoriť niečo, čo zaujme bežných obyvateľov miest a obcí, ktorí sa štandardne o témy spojené s digitalizáciou až tak nezaujímajú, respektíve jej nerozumejú. Následne pripraviť edukačnú kampaň na vysvetlenie, aké konkrétne benefity DCOM pre ich bežný život prináša. Cieľom tak bolo motivovať ako občanov, ktorí potom môžu žiadať svojho starostu o zvýšenie digitalizácie ich obce. Ale tiež vysvetliť starostom, prečo je práve DCOM pre nich ten najvhodnejší informačný systém.

Stratégia: Pri vytváraní stratégie sme použili viacvrstvový prístup. Najprv to bola gerila kampaň – vo vybraných obciach sme akoby do rúk stromov osadili tabuľky s rôznymi odkazmi o ich ochrane skrze minimalizáciu používania papiera. Následne sme pomohli s plánovaním roadshow po slovenských mestách a obciach a tvorbou prehľadných a informačne nasýtených propagačných materiálov ako pre občanov, tak aj starostov. Súčasťou plánovania bol a harmonogram výstupov na sociálnych sieťach.

Realizácia: Špeciálne označený karavan v obciach informoval o výhodách DCOMu občanov a zároveň tým inšpiroval k zazmluvneniu sa k týmto službám. DEUS oslovoval len vybrané obce a mestá, ktoré ešte ich systém nepoužívali. Vytvorili sme tak najprv dizajn a copy ku gerila kampani a neskôr aj ku roadshow. Zároveň sme pripravili propagačné materiály, ktoré potom používali predajcovia klienta, ale boli tiež dostupné počas roadshow. Pôsobili sme ako zázemie pre projekt a starali sa o:
- upresňovanie priebehu kampane podľa aktuálnych a regionálnych podmienok, napríklad roadshow cielenú podľa trhov alebo iných eventov v tej ktorej obci a mestách
- priebežne sme pomáhali so zvyšovaním povedomia o značke rozhovormi so zástupcami klienta v regionálnych médiách
- súčasťou realizácie bola aj výpomoc s obsahovou a grafickou tvorbou výročných správ, letákov a štvrťročných newslettrov
- spolupracovali sme s klientom pri výraznej aktualizácii ich webovej stránky, ktorá bola vytvorená aj na komunikovanie roadshow
- pravidelne sme vytvárali obrazový aj grafický obsah na web a sociálne siete, ktoré sa stali hlavným komunikačným nástrojom roadshow


Výsledky: Projekt a zazmluvňovanie miest a obcí pokračuje aj naďalej, takže finálne výsledky sa ešte nedajú stanoviť. Za rok 2023:
• 91 – počet obcí a miest, kde bola realizovaná roadshow Hovoriace stromy
• 500+ - medziročný nárast obcí a miest so systémom DCOM
• 13 000 – počet používateľov systému DCOM (zamestnancov miest a obcí), medziročný nárast o 3 000
• 3,1 milióna – počet obyvateľov slovenských miest a obcí, ktorí majú možnosť využívania elektronických služieb, medziročný nárast o 2,2 milióna.
• 83% – medziročný nárast výstupov

Nájdi sa na Profesia days | Respect APP | Profesia
Stručná charakteristika: Veľtrh pracovných príležitostí Profesia days sa v roku 2023 konal už po 13-ty krát. Pracovný svet sa ale zmenil. Medzi zamestnancami sa hovorí stále viac o téme mentálneho zdravia. Rozhodli sme sa na túto potrebu reflektovať. Zmenili sme celú koncepciu eventu, a s filozofiou podujatia ide aj kampaň. Namiesto toho, aby sme v nej komunikovali čas, miesto a jednotlivých vystavovateľov, ktorí budú na evente, stala sa motívom našej komunikácie téma. NÁJDI SA NA PROFESIA DAYS.


Výzva a cieľ: Z výskumov vyplýva, že 90 % pracovníkov dnes považuje vhodné pracovné prostredie za kľúčový predpoklad pre podanie vysokého pracovného výkonu. Len 50 % z nich ale za takéto považuje svoje pracovisko. Stále viac sa riešia témy osobného rastu, flexibilného pracovného času, homeofficov, vyhorenia či sexizmu na pracovisku. Našim cieľom bolo ukázať potenciálnym návštevníkom, že na nových Profesia days dostanú odpovede aj na takéto otázky. A kampaňou získať 12500 unikátnych registrácií / návštevníkov.

Stratégia: Kampaň NÁJDI SA NA PROFESIA DAYS vychádzala z trefných insightov z pracovného prostredia, ktoré cieľová skupina pri zmene povolania rieši.
Zmenil sa aj event samotný. Z motivačného programu sa stal program inšpiratívny. Hlavnými témami boli duševné zdravie, work-life balance. Diverzita na pracovisku, v regióne, či príležitosti pre ľudí na okraji pracovného trhu. Event nebol len o nábore zamestnancov, ale o stretnutiach v danom regióne, ich lokálnych potrebách, o firemnej prezentácii a kultúre.


Realizácia: Séria vizuálov stavia na individualite každého zamestnanca a dotýka sa dobre známych situácii z pracovného života:
Nenašla si sa vo štvrtkových teambuildingoch?
Nenašiel si sa v ambíciách svojho teamleadra?
Nenašiel si sa v mladom dynamickom kolektíve?
Nájdi sa na Profesia days.
Kampaň bola nasadená v uliciach slovenských miest, v online priestore, aj v rádiu.

Program eventu ponúkol široký výber vzdelávacích aktivít, workshopov a prednášok, určených pre široké pracujúce publikum, aj ľuďom bez práce, aj študentom, mamičkám na materskej a ďalším. Vystavovatelia a program boli prispôsobené miestu, kde sa event odohrával. V 3 regiónoch sa účastníci mohli rozprávať s odborníkmi z IPčka, či z podcastu Sexuálna výchova. Na svoje si prišli aj starší účastníci, pre ktorých boli pripravené diskusie na tému zmeny zamestnania po 40-tke.


Výsledky: Profesia days 2023 prekonali všetky stanovené KPIs. Získali 143 mediálnych výstupov v hodnote 111 550 eur. Zúčastnilo sa ich 210 vystavovateľov a až 14 429 návštevníkov.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/403432#2753

https://index.sme.sk/c/23166587/festival-prilezitosti-profesia-days-meni-koncept-podujatie-uz-nebude-veltrhom-prace.html

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/425172#85

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/434688#1934


Umenie na mieste X | Róbert Slovák a jeho priatelia | Košice Región Turizmus
Stručná charakteristika: Snahou organizácie Košice Región Turizmus je motivovať návštevníkov kraja k rešpektu k prírode, lokalite, trvalej udržateľnosti a akcentovať ekoturizmus. Rozhodli sme sa preto namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi týchto hodnôt. Päť landartových objektov vybrala odborná komisia z dvadsatichsiedmych prihlásených projektov profesionálov, ktorých zadaním bolo prepojiť prírodu, človeka a vybrané lokality umeleckými dielami.


Výzva a cieľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus chcela odkomunikovať 10 rokov svojho pôsobenia s dôrazom na ekoturizmus. Okrem komunikácie jubilea bolo cieľom prilákať aj nových návštevníkov z celého Slovenska na miesta, ktoré by bežne nenavštívili a zároveň tak podporiť lokálny cestovný ruch. Výzvou bolo zaujať novinárov, z ktorých väčšina sa zameriava a pôsobí hlavne v BA kraji.

Stratégia: Rozhodli sme sa namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi hodnôt organizácie. Vytvorili sme ciele záujmu pre človeka, ktorý sa pohybuje skôr v kultúrnych kruhoch, na miestach, ktoré by bežne nenavštívil. A naopak, priblížili sme slovenské umenie bližšie k človeku, ktorý by ho za iných okolností nevyhľadával. Kampaň bola komunikovaná všetkými dostupnými kanálmi počas celého trvania.

Realizácia: Prvým krokom bolo vyhlásenie Open callu pre umelcov, ktoré prebehlo na TK v Košiciach. Názov organizácie sme aktualizovali na Košice Región Ekoturizmus. Zároveň bol spustený web projektu a komunikovali sme aj na sociálnych sieťach. Nasledovalo zasadnutie odbornej komisie, ktorá sa skladala z významných osobností umeleckej obce na čele s riaditeľkou VSG Dorou Kenderovou. Z 27 prihlásených prác bolo vybraných 5, ktoré boli zrealizované po celom Košickom kraji na miestach v blízkosti lokálnych atraktivít a gastro prevádzok, ktoré sme komunikovali aj na webe. Počas realizácie sme projekt komunikovali na sociálnych sieťach, na veľtrhu ITF Slovakiatour, mapovali sme realizáciu diel. Po realizácii diel sme nasadili rozsiahlu online kampaň s videami s umelcami a ich landartovými dielami. Každému dielu sme vytvorili profil na Google mapách. Pripravili TK nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave. Využili sme spoluprácu s Influencermi, ktorí formou roadtripu ukázali diela a atraktivity v okolí v 6 príspevkoch, stories a blogu. Každé dielo v outdoorovej galérii obsahuje popis, ale návštevníci si môžu jeho opis vypočuť aj v audioverzii v rôznych jazykoch.

Výsledky: Vďaka komunikácii s médiami (TK a TS) sme získali 55 mediálnych výstupov (TV, tlač, online, rozhlas) s OTS 14 175 061. Vďaka influencerskej spolupráci s @cestujzamenej sme oslovili každým postom v priemere 10 tis. účtov. S mediálnycm budgetom na online kampaň 8 tis. eur sme dosiahli na YT 1,34 mil. zobrazení, cez Meta Ads 6,24 mil. zobrazení a 12800 preklikov, pričom sme cieľ zobrazení reklamy prekonali o 340 % a cieľ kliknutí o 276 %. Dielo Kukaň získalo Cenu nadácie Tartabanky za umenie a v ankete Denníka N bol projekt označený za umeleckú udalosť roka.

Nová sezóna DPOH | Róbert Slovák a jeho priatelia | Divadlo P. O. Hviezdoslava
Stručná charakteristika: Jedným obrázkom sme odkomunikovali témy a hodnoty, ktorým sa mestské divadlo DPOH s novým positioningom a repertoárom začalo venovať v novej sezóne. Vizuál vo forme vitráže s aktuálnymi témami relevantnými pre bratislavskú kaviareň si získal pozornosť cieľovej skupiny divadla. V porovnaní s komunikáciou novej sezóny v minulom roku sa zvýšil počet výstupov viac ako 6,5 násobne. Cieľovka mala možnosť vidieť výstupy viac ako 51 miliónkrát naprieč relevantnými médiami a k vizuálu sa vyjadrovala aj prezidentka, primátor, influenceri ale aj iné kultúrne inštitúcie.


Výzva a cieľ: Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava sa zmenilo na bratislavské mestské divadlo. Divadlo pre špecifickú cieľovú skupinu ľudí, ktorí žijú v hlavnom meste. Je to divadlo pre bratislavskú kaviareň, divadlo s názorom na súčasné témy. Našou úlohou bolo odkomunikovať novú sezónu a positioning DPOH s minimálnymi nákladmi a zároveň zvýšiť povedomie o témach, ktorým sa v divadle venujú. Výzvou bolo zareagovať na hlasnú skupinu živenú dezinformačnými médiami.

Stratégia: Využili sme formu, ktorá sa spája jedine s DPOH - vitráže, ktoré dominujú priečeliu divadla. Kedysi prezentovali témy typické pre svoju dobu: oslavovali robotnícku triedu, hrdinky-traktoristky či smelých vojakov a budovateľov. Rozhodli sme sa dať klasickej forme aktuálny obsah - témy a hodnoty, ktorým sa venujú predstavenia DPOH v novej sezóne.

Realizácia: Využitím klasickej formy a nových tém divadla sme vytvorili súčasnú mestskú vitráž s obsahom, ktorý je relevantný pre jeho kaviarenskú cieľovku. Vizuál bol umiestnený na sociálne siete DPOH a citylighty. Tak, ako mnohé vitráže, aj naša nová padla za obeť tým, ktorí ju pred voľbami zneužili na šírenie strachu a nenávisti. Ale aj vďaka hejtom z alternatívnej scény si bratislavská kaviareň všimla témy, hodnoty a repertoár divadla. Ľudia, pre ktorých je nová sezóna určená, vizuál hrdo obraňovali. Klient aj agentúra sa zúčastňovali rozhovorov a odpovedali na otázky novinárov, vysvetľovali jednotlivé symboly, ktoré boli zneužité konšpiračnou scénou a cielene zle interpretované hlavne alternatívnymi médiami. Vďaka komunikácii v relevantných médiách sa cieľová skupina dozvedela, že sa stotožňuje s hodnotami divadla. To všetko vďaka jednému vizuálu s nulovým budgetom na médiá.

Výsledky: V porovnaní s komunikáciou novej sezóny v minulom roku sa zvýšil počet výstupov viac ako 6,5 násobne: 2022 = 60 výstupov, v roku 2023 ich bolo 398. Získanli sme mediálny priestor za viac ako 428 202 €. Cieľovka mala možnosť vidieť výstupy viac ako 51 miliónkrát, pričom bol pokrytý online, sociálne siete, tlač, televízia, rozhlas aj podcasty: OTS: 51 627 727. Do výsledkov sú zarátané iba relevantné médiá, nie alternatívne (vyhodnotené podľa konspiratori.sk). Vďaka komunikácii v relevantných médiách sa Bratislavčanky a Bratislavčania sa dozvedeli, že DPOH má rovnaké hodnoty ako oni.

Metropolis – symbol downtownu | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Elite Monday Lovers | Realitná kancelária Herrys pre Mint Investments
Stručná charakteristika: Vďaka komplexnému PR cez special delivery, individuálne media relations, natívne PR, event, influencera aj OOH kampaň sa nám podarilo upriamiť pozornosť na luxusný rezidenčný projekt Metropolis a vyzdvihnúť nielen jeho architektonickú ikonickosť, ktorá z neho robí SYMBOL DOWNTOWNU, ale aj jeho opodstatnenú prémiovosť, a to najmä pre Bratislavčanov. Popri tom sme bližšie predstavili médiám aj developera projektu a zasiahli viac ako 4,5 milióna ľudí, čo sa premietlo aj do vyššieho počtu leadov a celkových dopytov v predaji v rámci regiónu.


Výzva a cieľ: Jednou z najdiskutovanejších tém minulého roka boli aj v hlavnom meste nehnuteľnosti – ceny, úroky, váhanie developerov aj kupujúcich. Pri stagnujúcom trhu sme potrebovali upriamiť pozornosť toho mála kupujúcich na rozostavaný rezidenčný projekt v bratislavskom downtowne. Naším cieľom bolo urobiť z Metropolisu ikonu v architektúre, prémiovom štandarde, technológiách, udržateľnosti – všetkom, čo ho jednoznačne odlíši od okolitých projektov v uvedenej lokalite a zaujme špecifickú cieľovú skupinu.

Stratégia: Stavili sme na to najpodstatnejšie pri kúpe nehnuteľnosti-lokalitu-a Metropolis predstavili ako nový SYMBOL bratislavského downtownu s vysokým KOMFORTom bývania a ideálnym DOMOVom. Cez PR aktivity sme ukázali, o čom je prémiovosť Metropolisu a že na svoj prívlastok „superdrahý“ je vlastne pyšný, lebo prináša komfort ako nikto iný. Prémiovosť sme pretavili aj do mediarelations a personalizovaného special delivery, pre OOH vybrali len pár prémiových lokalít v Bratislave a vsadili na nenapodobiteľného influencera - Sajfu.

Realizácia: Našou CS bol veľmi špecifický okruh kupujúcich, ktorých sme potrebovali zaujať. Sústredili sme sa preto na vybudovanie imidžu exkluzívnosti a prémiovosti projektu, čo sme sa snažili sprostredkovať aj samotným médiám od okamihu, kedy sme ich pozvali priamo na stavbu Metropolisu vôbec po prvý raz. Vstupenkou im bola personalizovaná reflexná vesta, ktorú obdržali formou POZVÁNKY. Na stavbe mali redakcie možnosť zažiť Metropolis v neopakovateľnom okamihu v živote stavby, kedy na každom poschodí vidno iný progres – kým na najvyšších poschodiach vylievali podlahy, v strede už montovali technológie a na najnižších už inštalovali sanitu do vykachličkovaných kúpeľní a vymaľované byty už pripomínali domov. Netradičnou TLAČOVKO-PREHLIADKOU sprevádzal médiá okrem developera aj influencer Sajfa z pozície nového AMBASÁDORA Metropolisu. Media relations sme podporili aj NATÍVNOU KAMPAŇOU a OOH na vybraných kľúčových miestach hlavného mesta.

Výsledky: Výsledkom komunikácie v období, kedy sa trhu nedarilo, bola účasť 11 redakcií v Metropolise a zásah viac ako 4 528 074 ľudí mediálnymi výstupmi, videá a stories ambasádora Sajfu dosiahli na IG viac ako 350 tisíc videní a na najfrekventovanejších miestach sa Bratislavčania zoznamovali so SYMBOLOM DOWNTOWNU cez OOH kampaň. Všetko to prispelo aj k zvýšenému počtu leadov v Metropolise ako aj iných nehnuteľnostiach, keď v realitnej kancelárii Herrys zastupujúcej developera zaznamenali v januári nárast dopytov o 30 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom.

Špeciálne kategórie

A. Traditional media PR

KLÁŠTORNÁ KALCIA HRADY | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Kláštorná Kalcia od svojich začiatkov v roku 2019 stavia komunikáciu na dôležitosti vápnika. Téma je široká, materiálov o vápniku máme množstvo, ale ako ju prepojiť s témou najnáročnejších stavieb stredoveku, s ktorou sa chcela značka vrátiť k svojmu pôvodu? Stačil správny výber odborníka, influencera, info o vápniku a produkte a silná komunikačná kampaň je na svete. Celé leto 2023 sa čitatelia médií stretávali s hradmi, tipmi pri ich návšteve a pitným režimom plným vápnika.


Výzva a cieľ: Komunikačná kampaň najnáročnejšie stavby stredoveku a jej prepojenie na vápnik a produkt bola krutá hra s časom. Od zadania po prvé výstupy sme mali 2 mesiace, počas ktorých sme museli vymyslieť koncept komunikácie, nájsť odborníka, pripraviť rebríček hradov, navštíviť ich a všetky získané informácie pretaviť do materiálov, ktoré prinesú obsah na niekoľkomesačnú komunikáciu minerálnej vody Kláštorná Kalcia v médiách. Najväčšou výzvou bolo nájsť prepojenie hradov, cez ktorý sa značka chcela vrátiť pôvodu, s potrebou vápnika pre našu kondíciu.

Stratégia: Kláštorná Kalcia nás postavila pred jasný časový plán. PR kampaň musí začať 1.7. a trvať do konca septembra, aby sa spojila s TV kampaňou. Keďže zostaviť rebríček a navštíviť prvé hrady sme mohli až v polovici júla, začali sme od konca. Teda od začiatku, od vápnika. Komunikáciou potreby vápnika pre fyzicky náročné činnosti, vrátane turistiky, sme si pripravili pôdu pre správne pochopenie témy u spotrebiteľov, ale tiež získali časovú rezervu na dokončenie rebríčka a osobnú návštevu hradov.

Realizácia: Komunikačnú kampaň sme rozdelili do niekoľkých fáz

Máj – júl: Príprava rebríčka certifikovaným odborníkom na výskum stredovekých pamiatok, Michalom Šimkovicom.

2.polovica júna – júl: Komunikácia potreby vápnika pri fyzicky náročných činnostiach a turistike, vždy v spojení s Kláštornou Kalcia

Júl: Návšteva 3 vizuálne najzaujímavejších hradov influencerom Radom Hoppejom, @NieJeTúraBezŠtúra, ktorý okrem komunikácie na svojom profile poskytol vizuálne a informačne atraktívne podklady pre media komunikáciu

2. polovica júla – september: komunikácia rebríčka a vybraných 6 hradov, vždy v spojení s potrebou príjmu vápnika a Kláštornou Kalcia

Október: produktové tipy Kláštorná kalcia

Témy sme komunikovali prostredníctvom tlačových správ, ale hlavne cielených mediálnych partnerstiev v life-style médiách, rubrikách o zdraví, víkendových prílohách, či rubrikách o cestovaní. Tak sme mali kontrolu nad obsahom, ale aj vzhľadom článkov, keďže pre značku je veľmi dôležitý súlad s jej vizuálnou identitou.


Výsledky: Médiá boli v období 6-10/2023 plné hradov a vápnika. Za päť mesiacov kampane sme dosiahli 61 výstupov so zásahom 7 mil. a AVE 300 000 € - z toho:
• Vápnik pri náročných aktivitách – 18
• Rebríček hradov – 12
• Predstavenie jednotlivých hradov – 19 – niekoľkodielne seriály a viacstranové články o našich hradoch v týždenníkoch, víkendových prílohách a mesačníkoch
• Samostatné produktové tipy – 12

Všetky výstupy komunikovali dôležitosť vápnika pre svaly pri fyzicky náročných aktivitách a vhodnosť príjmu vápnika práve z Kláštornej Kalcia.


Ako ikonický Dunaj a Dom odievania získavajú späť svoj lesk a slávu | Black Apple | CTP
Stručná charakteristika: Dve najikonickejšie stavby Námestia SNP a novodobej histórie si určite zaslúžia pozornosť. Najmä, ak im klient prinavracia zašlý lesk a slávu. Ide o stavby, ktoré ovplyvnili životy niekoľkých generácií od prvého rande, po prvé rifle či kazety. Po rokoch chátrania a prežívania nastal čas rekonvalescencie. To znamená len jedno – potenciálna pochvala, ale aj drobnohľad médií a verejnosti. Nemalá rekonštrukcia mala svoje komunikačné výzvy a aj riziká vzhľadom na exponovanosť miesta a blízkosť rôznych inštitúcií. Rozhodli sme sa pre otvorenú komunikáciu a predstavenie zámeru, rozhodli sme sa odkryť spomienky, neodborné zásahy a poukázať na potrebu našich krokov


Výzva a cieľ: Keď sa klient púšťal do rekonštrukcie, bol skeptický voči našim plánom s Media Day. Budova už bola v štádiu prípravy na rekonštrukciu, čo značne komplikovalo prístup verejnosti s ohľadom na BOZP. Plány agentúry boli veľkolepejšie, ale pravidlá bezpečnosti boli „FIRST“. Napriek tomu sme našli ideálne miesto, ideálny čas, kedy sme klienta neblokovali v začatých prácach a výsledkom bol vysoký záujem médií. Win-win

Stratégia: Vedeli sme, že zámer klienta je rešpektujúci k histórii, k pôvodnej architektúre a obnovujúci genius loci. A takých zámerov je v hlavnom meste ako šafranu. Oslovili sme prof. Bahnu, s ktorým klient celý zámer obnovy konzultoval. Tlačovú konferenciu sme lokalizovali do legendárneho Velvetu, ktorý reflektoval rôzne neodborné zásahy do stavby. Autentické miesto malo priniesť kontrastný pohľad – na minulosť, ktorá miesto výrazne negatíve poznačila a perspektívnu budúcnosť. Prítomnosť p.prof. Bahnu sme považovali za strategickú.

Realizácia: CTP je developer, ktorý je jednotkou na trhu pokiaľ ide o priem. a logistické stavby. Tento typ projektu realizuje na Slovensku prvýkrát, v zahraničí má s obdobnými projektmi skúsenosti. Verejnosti a médiám sme chceli komunikovať jasný odkaz, typický pre CTP. Citlivý prístup k histórii, návrat k projektu z roku 1937, zachovanie genius loci, obnovenie zničených prvkov a materiálov. Uvedomovali sme si, že je podstatné ešte pred vonkajším zásahom do stavieb, kde je jedna z nich národnou kultúrnou pamiatkou, predstaviť zámer a eliminovať potenciálne riziká a dohady. To sa v čase ukázalo ako maximálne správne. Keďže klient a architekti boli v úzkom a odbornom kontakte s prof. Bahnom, autorom projektu Domu odievania, oslovili sme ho s účasťou naTK. Jeho prítomnosť bola akýmsi verejným „požehnaním“ zámeru investora a prejavom spokojnosti aj s prácou architektov. Miesto tlačovky sme vybrali zámerne v budove, ktorá už bola značne konfrontovaná s minulosťou a prezentáciou nášho projektu sme otvorili dvere budúcnosti dvoch legiend. Na Media Day sme pozvali lokálne aj mienkotvorné či odborné médiá. Ich záujem o tému bol vysoký, čo sa pretavilo nielen do účasti, ale aj otázok

Výsledky: Záujem médií o legendy Bratislavy bol vysoký. Vzniklo množstvo redakčne spracovaných článkov s krásnym organickým zásahom. Téma bola tzv. otváračkou Správ RTVS. Dostali sme priestor v hlavných ekonomických tituloch – Forbes, HN, INDEX.sme, Trend, špecializovaných tituloch ASB, yimba, Stavebné noviny, takmer 1 stranu v Plus1deň. Celkovo išlo o 36 výstupov naprieč všetkými media typmi bez platených spoluprác – teda tak ako to tradičnému PR svedčí

LEGO Space Force - dobrodružná výprava do vesmíru | DIVINO v spolupráci s Ogilvy Česká republika a Kreativ Gang | LEGO Group
Stručná charakteristika: Spoločnosť LEGO sa rozhodla popularizovať širšiemu publiku vrátane detí tému vesmír. Spojila sa s česko-slovenským tímom vesmírnych odborníkov a vyslala na špeciálnej rakete do stratosféry 1 000 minifigúrok LEGO®.

Pre slovenské médiá bol hlavným predstaviteľom projektu vedec Jakub Kapuš. Vďaka sile značky LEGO a osobnému príbehu Jakuba, autora prvej vesmírnej družice na Slovensku, dosiahol projekt natívne mediálne pokrytie v hodnote viac ako 57 tisíc eur vrátane mediálneho priestoru, ktorý nie je možné komerčne kúpiť.


Výzva a cieľ: Cieľom projektu bolo deťom ukázať, že ich sny môžu siahať až za hranice vesmíru. Pokojne môžu byť aj vesmírnym architektom. Cieľom mediálnej kampane bol čo najvyšší organický zásah v celoštátnych médiách.

Výzvou bola pomerne náročná téma, najmä pre lifestylové portály. V druhej fáze projektu sme tiež zápasili s tým, že sme mali iba jedného predstaviteľa projektu na rozhovory. Napriek tomu, že sa im kampaň aj myšlienka páčila, redaktori tému odmietli, pretože obsah už zaznel v iných médiách. Museli sme tak meniť spôsob, ako kampaň dostať do médií organicky.

Stratégia: Pomohlo nám, že odlet raketoplánu spoločnosť LEGO naplánovala na západnom Slovensku. Exkluzívnu reportáž z miesta odletu sme preto ponúkli regionálnemu spravodajstvu RTVS a portálu TECHBOX.sk. Obe médiá ponuku prijali.

Na mieste boli všetci konštruktéri vrátane Jakuba Kapuša, ale aj marketingový tím klienta, čo vytvorilo ideálny priestor na ich prirodzené umiestnenie v reportážach.

Uvedomovali sme si “technickosť” našej témy, preto sme v ďalšom kroku oslovovali najmä redaktorov s týmto zameraním.

Realizácia: Projekt sa realizoval v druhej polovici mája 2023. Termín odletu sa musel prispôsobiť počasiu, čiže aj médiá, ktoré sme oslovili exkluzívne, sa o finálnom termíne dozvedeli v poslednej možnej chvíli.

Letelo sa z letiska v okrese Partizánske. Stratosférický balón s minifigúrkami LEGO bol napustený héliom, aby bol ľahší ako vzduch. Pod neho zavesili raketoplán s minifigúrkami. Vypustený balón praskol v stratosfére, cca vo výške 35 kilometrov. Následne raketoplán začal klesať, miesto jeho dopadu bolo iba odhadované.

Let sa dal sledovať v reálnom čase, o čom čitateľov informoval TECHBOX.sk. Na mieste sa nachádzal štáb RTVS, ktorý do večerných správ nakrútil niekoľkominútovú reportáž z odletu a aj z dopadu raketoplánu. V televízii nemohlo zaznieť meno klienta, zástupcov LEGO sme však pri rozhovore obliekli do firemných mikín. Aj z ilustračných záberov bolo jasné, o koho ide.

Tlačovú správu a fotky z udalosti preberali mnohé médiá a figúrky sa stali zberateľskými artefaktmi, čo výtlak kampane posilnilo. Jakuba Kapuša sme následne ponúkali ako respondenta na rozhovory do technických aj lifestyle médií vrátane podcastov.


Výsledky: Na základe monitoringu sme spolu dosiahli 17 organických mediálnych výstupov vo vyčíslenej hodnote AVE – 57 636 eur. Zdrojom týchto cien sú oficiálne cenníky médií a ceny výstupov podľa Mediaboard. Podľa odhadov "opportunity to see" (OTS) mohlo mediálne výstupy kampane vidieť spolu vyše 3,3 milióna ľudí.

Mimo iné sa nám podarilo získať aj mediálny priestor, ktorý nie je možné kúpiť. Patrí medzi nich dlhá reportáž v RTVS vrátane rozhovorov s troma zástupcami projektu a účasť Jakuba Kapuša v rannej relácii Teleráno na TV Markíza, kde mal výstup o 8 ráno - teda ako hlavný hosť.


Prvá dáma Tatier servíruje raňajky v oblakoch | Dynamic Relations 2000 | HOTEL LOMNICA (ZAR Invest)
Stručná charakteristika: S Hotelom Lomnica pracujeme už niekoľko rokov. S klientom vždy stanovujeme detailnú stratégiu na najbližšiu sezónu. V roku 2023 sme sa rozhodli využiť ďalší unikát - vyhliadkový balón, ktorý je certifikovaný na prípravu a podávanie jedla. V Európe je už iba jeden taký istý. Rozhodli sme sa, že tento zážitok musí zažiť čo najviac novinárov, ktorí to odovzdajú potenciálnym klientom. Hotel tak dosiahol vynikajúcu medializáciu a výrazne v nej predstihol všetky slovenské hotely.


Výzva a cieľ: Výzvou bola logistika. Let podlieha počasiu a to tatranské je nestále. V pláne sme mali viac ako 20 novinárov plus kameramani a fotografi. Nechceli sme riskovať zbytočné výjazdy a pripravili aj „pozemskú“ verziu. Bol ňou zrekonštruovaný Kuszmannov bazár (pri hoteli), kde si hosť môže „štrngnúť“ s voskovou figurínou cisára Františka Jozefa. Pre nás to bol „tatranský Čumil“. Lety sa nakoniec vydarili a viackrát sme obe atrakcie aj prepojili. Výsledkom boli ďalšie spontánne výstupy. A to bol cieľ.

Stratégia: Zážitok novinárov mal byť natoľko silný, aby generoval spontánnu ochotu prinášať reportáže a články. Preto sme každý press trip detailne pripravovali. Stratégiou bolo nechať každého ten zážitok prežiť individuálne a spracovať tému podľa vlastného pocitu. Nechceli sme, aby boli výstupy unifikované. Chceli sme naopak rôzne a najmä autentické výstupy. Možnosť spracovať naraz aj dve témy sa ukázala veľmi efektívna, pretože v konečnom dôsledku to vygenerovalo viac výstupov, ako sme plánovali.

Realizácia: Novinárske posádky sme zostavovali tak, aby si účastníci navzájom nekonkurovali. Mixovali sme televízie, denníky a týždenníky. V prípade potreby sme posádku doplnili vhodným influencerom. Nechceli sme vytvárať tlak, kto bude prvý, ani sme vopred neplánovali kedy a aký výstup bude zverejnený. Šlo najmä o počet, kvalitu a autenticitu. Pri čakaní na odlet, ktorý môže byť pilotom zrušený aj na poslednú chvíľu, sme novinárom program čo najviac vypĺňali. Mnohí si tak prezreli do detailov celý hotel alebo Kuszmannov bazár.
Samotné raňajky v balóne sme nechávali ako prekvapenie. Raňajky v balóne hotela Lomnica nie sú „obyčajný“ piknik v parku. V oblakoch nad Vysokými Tatrami ich pripravuje hotelový kuchár a servíruje čašník v hotelovej kvalite. Zážitok je silný a na mediálnych výstupoch to bolo zreteľné. Všetky boli skvelé, každý autentický a uchopený z iného uhla. Ako mimoriadne hodnotný sme vnímali prípad, kedy sa do reportáže zapojili aj „bežní“ klienti, ktorí sa ocitli v balóne s médiami.


Výsledky: Viac ako 60 organických výstupov vo všetkých TV a relevantných médiách s AVE hodnotou takmer 300 tisíc eur. Nevyšiel iba plán s ČT. Mali sme viac termínov, ale povinnosti redaktora a rozmary počasia to vždy znemožnili. Hotel predstihol konkurenciu nielen v početnosti, ale najmä hodnote mediálnych výstupov. Z jednej novinárskej návštevy vzišiel aj nápad natočiť reportáž o hoteli, ktorý je zároveň galériou slovenského výtvarného umenia. Majiteľ, ktorý je na svoju zbierku mimoriadne hrdý, bol nadšený.

Otvorenie prvej predajne Primark na Slovensku | Grayling Slovakia s. r. o. v spolupráci s - | Primark
Stručná charakteristika: S módnym reťazcom Primark sme spolupracovali na úspešnom otvorení jeho prvej predajne v Bratislave na Slovensku, pričom sme zodpovedali za plánovanie a realizáciu komunikačných aktivít v rámci korporátnej aj fashion komunikácie. Náš prístup k zvýšeniu povedomia o príchode značky na trh zahŕňal zapojenie médií, koordináciu influencerov a aktiváciu zákazníkov. Naša intenzívna príprava vyústila do úspešného otvorenia predajne dňa 25. mája 2023, ktoré v tento deň prinieslo viac ako 80 mediálnych výstupov a neskrývané nadšenie zákazníkov.


Výzva a cieľ: Primark otváral v máji 2023 svoju prvú predajňu na Slovensku a v čase plánovania bola komunikácia na médiá veľmi limitovaná. Našou úlohou bolo v rámci otvorenia osloviť verejnosť prostredníctvom médií a vytvoriť okolo otvorenia predajne čo najväčší buzz. Komunikácia smerovala na spravodajské/ekonomické, ako aj fashion médiá s dôrazom na kľúčový sortiment dostupný v predajni. Dôležité bolo upozorniť na príchod Primarku aj cez zapojenie influencerov. Najväčšou výzvou bolo naplánovať všetky aktivity tak, aby korešpondovali s očakávaným otvorením rozšírenia Eurovea.

Stratégia: Vytvorili sme detailnú komunikačnú stratégiu rozdelenú do dvoch fáz. V každej fáze sme proaktívnou komunikáciou oslovovali médiá naprieč mediálnym spektrom (od spravodajských a ekonomických médií až po lifestyle médiá). V druhej fáze bolo nutné všetky elementy komunikácie smerovať do jedného veľkého boom efektu, ktorý vyvrcholil otvorením predajne v Bratislave. Dôležitý bol v tomto ohľade monitoring médií ako aj profilov a organizácií, ktoré kriticky vnímajú fast-fashion módu. Na mladšie cieľové publikum sme zvolili komunikáciu cez vytipované influencerky.

Realizácia: Pripravili sme komplexnú komunikačnú kampaň, ktorá popri PR komunikácii niesla aj prvky PA. Využili sme klasické PR nástroje (media relations, 2 tlačové správy, 4 rozhovory, prednostné predstavenie predajne novinárom atď.), realizovali sme dva otváracie eventy (jeden pre médiá a druhý pre influencerov), pracovali sme s publikom cez sociálne siete (pozvanie známych influenceriek do predajne), aj s publikom pred predajňou (sprievodný program a fotostena). Do realizácie kampane sme zapojili aj kľúčových stakeholderov a zabezpečili účasť významných hostí na čele s veľvyslancom Írska a starostom mestskej časti Ružinov.

Výsledky: Intenzívnou komunikáciou na médiá, ako aj vytipovaním influencerov v kombinácii s platenými výstupmi na sociálnych sieťach sme dosiahli požadovaný efekt a otvorenie Primarku v bratislavskej Eurovei sa nieslo vo veľkom štýle. V rámci mediálnej kampane sme dosiahli celkovo vyše 110 mediálnych výstupov s dosahom vyše 15 miliónov, pričom viac ako 90 % výstupov bolo neutrálnych až pozitívnych. Podujatia pre influencerov sa zúčastnilo 15 hostí, pričom 9 influenceriek spontánne uverejnilo o otvorení Primarku vyše 20 stories na Instagrame s celkovým dosahom 691 698 followerov.

Značka Xiaomi – From Zero to Hero | Neopublic | Xiaomi
Stručná charakteristika: Xiaomi je oficiálne na slovenskom trhu krátko. Dovtedy ju evidovala úzka skupina technologických nadšencov s malým mediálnym podielom na trhu. Cieľom našej komunikácie bolo vytvoriť vzťah značky s relevantnými redakciami, novinármi a recenzentmi tak, aby sa zvýšil share of voice, tonalita, GRP výstupov v roku 2023. Práca si zaslúži ocenenie pre vytvorenie spomenutých vzťahov s merateľným dosahom na počet a relevantnosť výstupov (nárast SoV o 12 percentuálnych bodov YoY) pri využití citeľne nižšieho rozpočtu, než je to pri konkurenčných značkách.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo dlhodobé komunikovanie benefitov produktov a služieb značky Xiaomi, ktorá dovtedy bola laickou verejnosťou považovaná za neznámu firmu alebo outsidera, prípadne za výrobcu len lacných čínskych produktov. Vytváranie nadštandardných vzťahov s médiami je ťažko merateľná záležitosť, preto sme si dali za cieľ zvýšiť medziročne ukazovatele: SoV, tonalita, GRP a to dvojciferne.

Stratégia: Stratégiou bolo spoznať čo potrebuje každý redaktor/ka na napĺňanie jeho/jej redakčných úloh a týmto témam prispôsobovať informácie prepojené s produktami a službami Xiaomi. Súčasťou plánovania bolo aj pozývanie novinárov na viaceré eventy a predstavovania noviniek, ktoré sa niesli v kreatívnej forme prezentácie, vždy s možnosťou osobne si skúšať novinky a získavať potrebné dodatočné informácie aj rozhovormi so zástupcami klienta. Úlohou agentúry tiež bolo doručiť správy a produkty v rovnakom termíne, ako boli predstavované na globálnej úrovni.

Realizácia: Cieľom komunikácie bolo posilniť vzťahy s novinármi presným a rýchlym informovaním vďaka zaujímavým čitateľsky lákavých tém a poskytovaním možnosti si Xiaomi novinky neustále skúšať. Postupne sme nadviazali kontakt s prakticky všetkými novinármi, ktorí sa venujú aj technologickými témam a majú dosah na široké publikum spotrebiteľov. Budovanie Xiaomi ako relevantnej značky v rámci svojej kategórie sme realizovali:
- vytvorením neformálnych komunikačných kanálov pre čo najrýchlejšie reakcie novinárov
- proaktívne sme hľadali možnosť, ako predstaviť Xiaomi produkty nie iba ako štandardné novinky pre čitateľov. Ale tiež ako produkty, ktoré si môžu vyskúšať, ako by im pomohli v ich súkromnom živote
- organizovali sme rôzne podujatia, ktorých sa práve pre tieto dobré vzťahy zúčastňovali prakticky všetky relevantné médiá a zvyšovala sa tak pravdepodobnosť, že Xiaomi produktom a službám budú venovať pri výbere redakčných tém viac pozornosti.
- globálne správy a produkty sme v predstihu lokalizovali do slovenčiny
- do komunikácie sme zapojili aj lifestyle a youth média
- na eventy a tlačové konferencie sme začali pozývať aj influencerov

Výsledky: Media relations je ťažko merateľná záležitosť. Náš cieľ bol rast v merateľných veličinách (SoV, tonalita, GRP) a to dvojciferne. Xiaomi je nováčik na trhu s citeľne menším rozpočtom na PR, než u konkurenčných značiek.
- Zvýšenie SoV medziročne o 12 percentuálnych bodov
- Celkové zvýšenie SoV na 20 % v roku 2023
- Celkové zvýšenie pozitívnych článkov o 10 percentuálnych bodov medziročne
- 2933 článkov v roku 2022, oproti 3169 pozitívnych článkov v roku 2023
- 15 % celkové zvýšenie výstupov oproti roku 2023
- Zvýšenie zásahu merania cez GRP o 18,1 percentuálneho bodu YoY

Podporme vietor | Reputationn, v spolupráci s ReputationN | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
Stručná charakteristika: Obnoviteľné zdroje energií (OZE) sú drahé a neefektívne! Tento mýtus Slováci od politikov počúvali roky. Prišiel čas obrátiť mýty o veterných elektrárňach na fakty a dať ich výstavbe na Slovensku zelenú. A na to sme si zvolili kombináciu tradičného PR, inluencer marketingu - známeho travel blogera Milana Bez Mapy a nízkorozpočtovej rozhlasovej kampane. Reprezentatívny prieskum aj zvýšený záujem médií o tému ukázali, že naše snahy so SAPI padli na úrodnú pôdu.


Výzva a cieľ: Obnoviteľné zdroje energie vrátane veternej dostávali stopky na Slovensku celé roky. Často boli politikmi označované ako drahé, neefektívne a pre krajinu s jadrovou energetikou zbytočné. Tieto dlho vštepované mýty sa zakorenili aj do mienky verejnosti. Dôkazom toho bol aj fakt, že od roku 2004 sa u nás nepostavila ani jedna veterná elektráreň.
Cieľ bol teda jasný. Búrať mýty a ukázať výhody vetra nielen pre našu krajinu a ekonomiku, ale aj regióny, v ktorých takéto elektrárne stoja. Popasovať sme sa museli aj s pochybnosťami, ktoré v tejto téme mali niektorí špecializovaní novinári.

Stratégia: Zelená energia je drahá! Vyvrátiť tento mýtus bol pre našu komunikáciu najzásadnejší. Nahrala nám doznievajúca energetická kríza, vysoké ceny energií aj otázka energetickej bezpečnosti. Chopili sme sa tém, ktoré Slovákov v tom čase trápili. Nezabudli sme na dnes už bežné požiadavky investorov, prinášajúcich pracovné miesta do regiónov, na zelenú energiu.
Rozvoj našej krajiny sa týka každého z nás, preto sme túto odbornú tému pretavili „do ľudskej reči“. Celý svet už roky vníma význam rozvoja veternej energetiky, len Slovensko opäť zaostalo. A našou úlohou bolo zmeniť to.

Realizácia: Kampaň „Podporme vietor“ sme odštartovali začiatkom minulého roka. Vsadili sme na tradičné natívne PR. Historicky zakorenené mýty o veterných elektrárňach sme pretvárali na fakty v rámci media relations, pravidelných tlačových správ aj kampane na sociálnych sieťach.
Dostať pozitívnu emóciu k Slovákom bola najväčšia výzva. A tak sme sa s novinármi vybrali do neďalekého rakúskeho mesta Bruck/Leitha. Tam sa dozvedeli o výhodách veternej energetiky priamo od starostu mesta a prevádzkovateľa veterného parku. Priestor dostali aj nepríjemné otázky. A odpovede na otázky ako „vnímajú ľudia negatívny vplyv veterných elektrární na zvieratá“, prelomili bariéry. Najmä ak odpoveďou bolo nijak, keďže v tieni veterných turbín sa úplne bežne schovávajú pred slnkom srnky.
Veterná energetika funguje už desaťročia v iných krajinách, tak prečo nie u nás? A kto by mohol uveriteľnejšie komunikovať toto posolstvo než známy travel bloger Milan Bez Mapy? Posolstvá sme pustili aj do éteru rádií RTVS a Expess v podobe 30-sekundového spotu, ktorý zaznel celkom 30-krát. V hlavných regiónoch rozvoja veternej energetiky nechýbalo ani 80 billboardov.

Výsledky: Po spustení aktivít SAPI a našej komunikačnej kampane sa ľady pohli a energii z vetra sa začali už aj na Slovensku otvárať dvere, čo považujeme za náš najväčší úspech. Kampaň nám priniesla viac ako 303 natívnych výstupov v relevantných médiách v hodnote 1,03 mil. eur (AVE). Na sociálnych sieťach dosiahla kampaň viac ako 7 mil. zobrazení, kampaňový web 30-tisíc návštev, spolupráca s Milanom Bez Mapy priniesla viac ako 1,6 milióna prehratí videí. Úspešnosť našej kampane potvrdil aj reprezentatívny prieskum, za vyššiu mieru využívania veterných elektrární bolo až 79,8 % Slovákov.

Pravda o ziskoch bánk na Slovensku | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Slovenská banková asociácia | Slovenská banková asociácia
Stručná charakteristika: Efektívnym využitím mediálneho priestoru a redakčnými spoluprácami sme za 3 týždne intenzívnej komunikácie vyhrali bitku o verejnú mienku a povedali sme dorovna, ako je to so ziskami bánk na Slovensku. Slovenskú bankovú asociáciu sme etablovali ako silný hlas bankového sektora a do emotívnej debaty o ziskoch bánk sme vniesli fakty. Zasiahli sme viac ako 11 mil. ľudí na kľúčových platformách s cieľom byť platnou súčasťou debaty, do ktorej nás odmietali prizvať.


Výzva a cieľ: Otázka opätovného zavedenia bankového odvodu rezonovala už v predvolebnej kampani a s určitosťou sme vedeli, že potrebujeme vniesť do debaty viac faktov a ukázať, ako je to so ziskami bánk na Slovensku naozaj. Našou úlohou bolo strategicky manažovať media relations s cieľom neutralizovať dezinformácie a vybudovať SBA pozíciu partnera do diskusie korektnou, vecnou a nekonfrontačnou komunikáciou. Kľúčové bolo získať médiá na stranu našich argumentov a verejnosti podať informácie spontánne a natívne, aby sme predišli hejtom a eskalovaniu verejnej diskusie.

Stratégia: Náš odkaz, v čase formovania novej vlády, musel byť jasný a hlasný, no v dezinfoére nepomôže kričať. Ľuďom sme sa preto prihovorili cez prieskum verejnej mienky, ktorý ukázal, čo si sami myslia o bankách a ich dodatočnom zdaňovaní. Výsledky sme médiám a verejnosti dávkovali postupne a priebežne ich konfrontovali s faktami, jedinečnými dátami a expertízou klienta. Komunikáciu sme postavili na otvorenosti a odbornosti a rôznym CS sme sa prihovárali ich rečou aj cez natívne a redakčné spolupráce.

Realizácia: Komunikáciu sme odvíjali od prieskumu verejnej mienky, ktorý ukázal, ako si vedú banky v očiach verejnosti a ako je to s ich ziskami na Slovensku naozaj. Výsledky sme prinášali postupne, začali sme etablovaním faktu, že Slováci bankám dôverujú a následne sme na tlačovej konferencii „Zisky bánk-viac faktov, menej emócií“ porovnali fakty o ziskoch bánk s verejnou mienkou a dezinformáciami. Naše argumenty verejnosti tlmočili nielen čelní predstavitelia klienta, ale najmä analytici SBA a združených bánk, čo nám zaručilo komunikáciu vedenú vo vecnom, nekonfrontačnom tóne bez politizácie témy. Na to sme nadviazali intenzívnymi media relations a natívnou kampaňou a na praktických príkladoch demonštrovali, aké dopady by malo zavedenie bankového odvodu v navrhovaných parametroch na ekonomiku a ľudí, pričom sme siahali nielen po tradičných formátoch, ale aj po IG anketách, carouseloch a dokonca aj memečku. Zásadné bolo prihovárať sa publiku tak, ako je na to zvyknuté, vďaka čomu vzniklo množstvo hodnotného natívneho a redakčného obsahu, v ktorom odzneli naše argumenty a dáta.

Výsledky: V priebehu 3 týždňov intenzívnych media relations a natívnej komunikačnej kampani sme vyhrali prvú bitku o verejnú mienku v téme ziskov bánk a ich dodatočného zdaňovania. Posolstvá a argumenty SBA, ktoré potvrdil aj náš prieskum, odzneli vo všetkých médiách, podcastoch a soc. sieťach – dokonca aj formou memečka či karikatúrami. Za krátky čas sme dosiahli 88 výstupov s AVE 411 103 Eur. Celkovo sme zasiahli viac ako 11 mil. ľudí a čo bolo dôležitejšie, médiá si osvojili naše argumenty, ktoré využívali ďalej spontánne, čím sme etablovali SBA ako silný hlas bankového sektora na Slovensku.

B. Digital PR

VÝKLAD | 1st CLASS AGENCY v spolupráci s 2CREATE advertising | Depaul Slovensko
Stručná charakteristika: Bývanie je dôležitým krokom pre ľudí bez domova ako sa dostať z ulice. Na to poukázala kampaň Ulica nie je domov, prostredníctvom ktorej nezisková organizácia Depaul Slovensko hľadala 10 bytov na prenájom pre 10 ľudí bez domova. Kampaň sa realizovala priamo z výkladu, v ktorom počas víkendu postupne „bývalo“ až 20 známych osobnosti a influencerov.


Výzva a cieľ: Nájsť nájomníkov, ktorí budú ochotní prenajať svoje byty ľuďom bez domova za obojstranne výhodnú cenu nájomného je cieľ projektu neziskovky Depaul s názvom Ulica nie je domov. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o koncepte, vo svete známom ako "Housing First".
Výzvou bolo ako kreatívne uchopiť vcelku komplikovaný koncept pomoci, vyvolať záujem a ochotu šíriť a vysvetľovať myšlienku a zároveň, znížiť predsudky a obavy z možného prenájmu ľuďom bez domova a získať postupne ochotných prenajímateľov bytov.

Stratégia: Podľa sčítania obyvateľov je na Slovensku vyše 71-tisíc ľudí bez domova, pričom až z nich 80% „neviditeľných“ a je ťažké ich na verejnosti rozpoznať, sú slušne oblečení, štvrtina z nich chodí dokonca do práce. Z rôznych dôvodov však prišli o strechu nad hlavou. Od štartu do lepšieho života z ulice ich delí bývanie vo vlastnom. Myšlienku kampane sme zhmotnili do konceptu Výklad. Výklad, premenený na byt s obývačkou a spálňou, delí od ulice len tenká sklenená tabuľa výkladu.
V ňom sme ubytovať známe tváre so silným online výtlakom a pri štarte pozvali do obývačky aj médiá.


Realizácia: Príprava kampane začala už v lete, hľadaním vhodného výkladu, prípravou konceptu a zrozumiteľným contentom. Súčasťou bolo spustenie webu a príprava vizuálov a grafík. Samotná kampaň, teda bývanie vo výklade prebiehalo v dňoch 9. – 11. 11. 2023.

Výklad na frekventovanom mieste nám za symbolické 1 € prenajal OC Prior v centre Bratislavy, ktorý sme zariadili ako dvojgarsónku so skromnou spálňou a obývačkou. Okná výkladu sme čiastočne využili na polep plagátov a infotabúľ s nosnou grafikou a QR kódom so všetkými dôležitými informáciami.

S konceptom sme od októbra oslovovali známe tváre. Bývania vo výklade ich veľmi oslovilo a bez nároku na honorár bolo ochotní sa doň nasťahovať. Počas necelých troch dní sa vo výklade vystriedalo 20 známych osobností a influencerov, z ktorých každý býval vo výklad hodinu, počas ktorej sa prihovárali svojim fanúšikom na sociálnych sieťach a šírili tak myšlienku kampane

Bývanie vo výklade odštartovala tlačová konferencia, na ktorej sme okrem potrebných informácií, predstavili prenajímateľku bytu a Mariána a Petra, klientov Depaul, ktorí už bývajú v nájomnom byte. Médiá prilákali zvedavcov, ktorí myšlienku šírili ďalej.


Výsledky: Kampaň hneď zarezonovala. Do bývania sa zapojilo 20 známych tvári, a ďalších minimálne 20 influencerov šírili myšlienku. Odhadom počas víkendu prebehlo cez sociálne siete takmer 100 postov/storiek, s odhadovaným reachom 2,5 mil. Reach na sociálnych sieťach spoločnosti Depaul presiahol 60 k.
Médiá vypublikovali 38 mediálnych výstupov, pri 1,85 mil zásahu a AVE 78k €
Okamžite sa ozvalo 8 ľudí, ktorí chceli pomôcť ľuďom na ulici a prenajať im v rámci kampane housing first svoj byt. Takisto sa prihlásilo 44 individuálnych darcov, ktorí poslali peniaze na pomoc pre ľudí bez domova.


Zoznam príspevkov
NIE JE TÚRA BEZ ŠTÚRA ANI BEZ VÁPNIKA | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Legenda o hrade Zniev, pod ktorým pramení Kláštorná Kalcia, hovorí, že nebyť vody, ktorá deň čo deň dopĺňala stratené sily panovníkovi aj jeho vojakom počas nájazdov Tatárov, nebolo by sa im podarilo hrad ubrániť. Kláštorná Kalcia sa vracia k svojmu pôvodu a spája sa s náročnosťou stavieb stredovekých hradov, ktoré svojou pevnosťou chránili obyvateľstvo rovnako, ako dnes chráni Kláštorná Kalcia obsahom vápnika našu osobnú pevnosť. Kľúčovú rolu zohral odborník na stavbu hradov a influecner, ktorý dostal tému ako do online sveta, tak aj do médií.


Výzva a cieľ: Slovensko je síce bohaté na množstvo stredovekých hradov, ale vzhľadom na ich vek, boli postavené v priebehu 13. storočia, už sú to zväčša zrúcaniny. Kľúčovou výzvou teda bolo nájsť taký komunikačný nástroj, ktorý odkomunikuje nielen pevnosť minerálnej vody Kláštorná Kalcia, ale zároveň dodá život holým múrom a fragmentom stredovekých stavieb na Slovensku a relevanciu témy pre súčasného spotrebiteľa. A keďže v roku 2023 sa Kláštorná Kalcia stala prvou vodou balenou v 100 % rPET zo slovenských zálohovaných fliaš, aj táto téma musela byť súčasťou komunikácie.

Stratégia: Kto je najznámejší cestovateľ po Slovensku? No predsa Rado Hoppej, známy aj ako Nie je túra bez Štúra. Na svojom blogu a IG profile ukazuje nielen krásne, ale aj fyzicky náročné túry po Slovensku a prostredníctvom neho sme pozvali do sveta pevnosti značky Kláštorná Kalcia aj jeho fanúšikov. Plán bol jasný. Navštíviť hrady z rebríčka Najnáročnejších stavieb stredoveku a ukázať nielen ich krásu, ale predstaviť náročnosť ich stavby, výstupu na ne a potrebu vápnika pri tejto činnosti.

Realizácia: Rado Hoppej si z rebríčka Najnáročnejších stavieb stredoveku vybral 3, ktoré boli nielen náročné na stavbu, ale boli stále aj vizuálne atraktívne, pričom podmienkou bola návšteva hradu Zniev, pod ktorým pramení Kláštorná Kalcia. Rado postupne okrem neho navštívil Oravský hrad a Spišský hrad, z ktorých priniesol aj krásny fotomateriál, ktorý nám poskytol výborné podklady pre mediálnu komunikáciu. Rovnako Radove komentáre a odporúčania z výletov na hrady boli súčasťou článkov v médiách.

Z každého hradu pripravil na svoj instagramový profil reels, post a stories, ktoré komunikovali témy dôležité pre značku – potrebu vápnika pri fyzicky náročných činnostiach a takisto ekologický rozmer fliaš zo 100 % rPET. Kláštorná Kalcia sa objavila ako pitný režim vo všetkých príspevkoch. Príspevky boli zverejnené v čase ostatnej komunikácie značky Kláštorná Kalcia, takže synergicky podporovali claim značky Pevná ako skala.


Výsledky: Spolupráca s Radom Hoppejom priniesla súčasný rozmer a život téme Najnáročnejších hradov stredoveku. Vďaka Radovmu spracovaniu rebríčka Najnáročnejších hradov stredoveku a tém spojených s minerálnou vodou Kláštorná Kalcia jeho výstupy dosiahli vynikajúce výsledky.

Vďaka spolupráci so starostlivo vybraným influencerom sme počas kampane a jeho deviatim turistickým reelskam a storkám dosiali zásah vyše 1,7 milióna. Najviac reelsko z hradu Zniev malo dokonca viac ako pol miliónový zásah. Atraktivitu príspevkov potvrdilo 11,4k lajčíkov.FUTBALOVÍ INFLUENCERI POMOHLI K REKORDU | 1st CLASS AGENCY | McDonald’s Slovakia
Stručná charakteristika: Futbalový turnaj McDonald’s Cup je neodmysliteľnou súčasťou školských športových aktivít pre deti u nás. V online prostredí turnaj komunikoval najmä cez vlastný web a SoMe, direct mailom na školy a online promo robili aj ministerstvo školstva a SFZ, ako partneri turnaja. I napriek tomu počet prihlásených škôl niekoľko rokov stagnoval. Až kým sme celoročne nezapojili do spolupráce špeciálne futbalových influencerov, so zásahom na rodičov a učiteľov, dôležitých pre registráciu škôl. S ich pomocou sme zvýšili o 41 % počet zapojených škôl, dosiahli rekord a vyletela aj znalosť turnaja


Výzva a cieľ: Hlavnou výzvou bolo zaujať a motivovať nielen deti, ale aj ich trénerov, učiteľov, rodičov, ale aj širokú verejnosť k futbalu. V prvej fáze bolo cieľom s pomocou influencerov zvýšiť počet prihlásených škôl do nového ročníka turnaja. Zároveň však bolo výzvou prinášať content pre široké spektrum followerov, čo sa nám podarilo práve s pomocou influencerov a patrónov turnaja.

Stratégia: Bežná medializácia a influenceri, nemali už dostatočný výtlak na rast počtu škôl v turnaji. Na pomoc sme si „zavolali“ influecnerov, ktorí sú známi zo sveta futbalu u rodičov, učiteľov telocviku, ale aj detí. Plán bol aby vybraní influenceri a patróni na svojich SoMe vyzývali školy na registráciu a podporovali futbalové aktivity, ale aj zdravý životný štýl a šport. Spolupráca pokračovala ďalej celý rok, s cieľom zvýšiť znalosť McD Cupu. Z online SoMe sveta počas krajských kôl a finále sme využili ich osobnú účasť na turnaji aj na tvorbu organického contentu.

Realizácia: Na komunikáciu 24. ročníka McDonald’s Cup boli ako hlavný kanál využití patróni Róbert Boženík, Mária Korenčiová a influenceri Smilo, Kopačkovo, Peter Herstek a VAR. Na svojich sociálnych sieťach Instagram a Tiktok uverejňovali pravidelne príspevky, Reels a príbehy v pravidelných, aby čo najautentickejšie odprezentovali svojmu publiku informácie o McDonald’s Cupe – od spustenia registrácie až po samotné finále. Patróni a influenceri sa podieľali na rekordnom počte prihlásených 1010 základných škôl do turnaja.
Následne pri osobnej účasti influencerov na krajských kolách a finále prispievali aktívnym a aktuálnym contentom z jednotlivých podujatí. Podcast VAR a jeho predstavitelia pravidelne reportovali o McD Cupe. Účasť influencerov na turnajoch a finále sa stala absolútnou atrakciou pre malých športovcov, rodičov, a pre milovníkov futbalu, čo vygenerovalo množstvo spontánneho online contentu s McDonald´s Cupom. Celkové sprostredkovanie atmosféry turnaja a futbalových výkonov detí sa podpísali pod rast znalosti turnaja.


Výsledky: McDonald’s Cup influenceri dosiahli nasledovné výsledky:
• rekordný počet 1 010 registrovaných základných škôl do 24. ročníka McDonald’s Cup - nárast o 41%
• do komunikácie boli zapojení 2 patróni a 4 influenceri, ktorí počas roka zverejňovali posty, stories a reels s informáciami o aktuálnom ročníku
• všetci influecnceri počas aktívnej komunikácia zasiahli viac ako 1,2 M (213 postov, reels a stories)
• návštevnosť webu narástla takmer o 800%
• na SoMe prilákali nových follower z fanúšikovskej komunity - IG o +1,4k / TikTok +3,2k / FB o +56% / YT +33%.


Nekonečné dáta | O2 Slovakia v spolupráci s Triad | O2 Slovakia
Stručná charakteristika: Cieľom vianočnej kampane bolo osláviť dobré skutky a inšpirovať ľudí, aby si aj vo vianočnom zhone našli čas myslieť na iných. Aby sme ľuďom pripomenuli krásu obdarovania iných, venovali sme ľuďom ako darček dáta. Zároveň sme im však ponúkli dve možnosť – nenechať si dáta alebo darovať niekomu inému a zmeniť ich na nekonečné. To všetko v O2 mobilnej aplikácii.


Výzva a cieľ: V kampani sme vychádzali z výskumu Wisconsin-Madison University, ktorý prišiel so zistením, že ľudský mozog sa dá vytrénovať k dobrosrdečnosti a súcitu s inými. Stačí na to len 30 minút pozitívnych impulzov denne po dobu 2 týždňov. V O2 sme v priebehu jedného mesiaca intenzívne nabádali zákazníkov k darovaniu, a to s pomocou reklám, sponozorákov, podcastov či spoluprác s influencermi. Hlavnou výzvou tak bolo pomocou cielenej komunikácie docieliť, aby boli ľudia ochotní nezištne obdarovať druhých.

Stratégia: Naša stratégia vychádzala práve zo spomínaného výskumu Wisconsin-Madison University. Najskôr sme o darovaní komunikovali, a potom sme ľudí sami obdarovali. Lenže so zaujímavým twistom.
V O2 aplikácii prišiel našim zákazníkom darček – 10 GB dát. Ľudia si ich mohli nechať, alebo naopak darovať niekomu inému a zmeniť tie dáta na nekonečné. Zákazníkom sme tak ponúkli možnosť vyskúšať si účinky dobrosrdečnosti priamo v ich O2 aplikácii. Nadväzujúc na vianočnú kampaň a O2 claim Pretože nám záleží.


Realizácia: Okrem klasického televízneho spotu, ktorý inšpiroval ľudí k láskavosti, sme vytvorili osobitný krátky formát, ktorý promoval náš dar 10 GB dát, a možnosť darovať ho ďalej niekomu blízkemu.
Zákazníci O2 si následne od 13. novembra otvárali svoje aplikácie a vďaka veľmi prehľadnej grafike mali možnosť sa obdarovať sa navzájom. Jedným klikom tak obdarovali svojho rodinného príslušníka či známeho, a za odmenu dostali od O2 nekonečné dáta na mesiac.


Výsledky: Kampaň ukázala, že zákazníci O2 sú štedrí k ostatným. Nadpolovičná väčšina ľudí, kt. si aktivovali 10GB dát, ich poslala ďalej a získali nekonečné dáta. Televízne reklamy boli verejnosťou hodnotené ako najobľúbenejšie spomedzi všetkých vianočných reklám konkurencie (Ad DIAGNOSTICS, IPSOS). Téma darovania sa ľuďom páčila natoľko, že zamávala aj s celkovými výsledkami značky - Postojová ekvita (povedomie o značke + „láska“ k značke na mobilnom trhu) sa zdvihla o 1 bod a bola počas vianočného obdobia (december) najlepšia spomedzi konkurencie.

Veštenie s Majou (AI veštba) | O2 Slovakia v spolupráci s Triad | O2 Slovakia
Stručná charakteristika: Trendom tohto roka je využívanie AI pri kreatíve a tvorbe obsahu. Pre O2 je prirodzené byť inovátorom a lídrom vo využívaní digitálnych trendov. Preto sme vytvorili prvé AI veštenie.

PF-ka s Majou bolo smart využitie viacerých AI nástrojov, kde umelá inteligencia rozoznala obsah obrázka, vytvorila z nich striktne pozitívnu veštbu a na záver simulovala hlas Fera Joka. Každá veštba zároveň inšpirovala ľudí, aby dopriali niečo dobré aj iným a poslali darcovskú SMS, ktorá bola súčasťou vianočnej kampane.


Výzva a cieľ: Cieľom PF-ky založenej na umelej inteligencii bolo ukázať využitie pokročilých technológií v rámci digitálu. O2 si však uvedomuje, že v dobe pokročilých AI nástrojoch je nesmierne dôležité pracovať na upevňovaní dôvery zákazníka k značke. Kľúčom by preto malo byť používanie AI ako efektívneho pomocníka, avšak vždy je nutné dodať “human touch”. Tento cieľ sa pri poslednej vianočnej PFke podaril.

Stratégia: Keďže ChatGPT 4 už dokáže rozoznať čo je na obrázku, dokonca z neho dokáže predpovedať budúcnosť, O2 sa rozhodlo túto technologickú featuru využiť. V spolupráci s Ferom Joke-om sme vytvorili social kampaň s unikátnym webom na veštenie PF-iek.

Najväčším challengom pri vývoji bol fakt, že OpenAI Vision API je nová technológia a je stále v testovacej fáze. Má striktnejšie obmedzenia na počet dopytov za minútu/deň. Museli sme preto vyvinúť službu na vhodné dávkovanie správ na komunikáciu s oboma api, vďaka čomu sme dokázali obslúžiť naraz veľa ľudí bez toho, aby to celé "spadlo".


Realizácia: Pri výrobe veštby sa experimentálne používal OpenAI Vision API, kt. najprv zanalyzoval obsah nahraného obrázku. Šikovným promptom našiel na obrázku najzaujímavejší objekt na predpoveď budúcnosti a následne simuloval vlastnosti stereotypných televíznych veštcov. Nesmela chýbať ani štipka humoru a Ferov typický hlasový šmrnc.

Takto vygenerovaný text je následne spracovaný cez ElevenLabs API na generovanie hovoreného slova, cez ktoré sa dá veľmi jednoducho natrénovať hlas – dokáže nielen podchytiť farbu hlasu, ale aj intonáciu a jeho špecifické vlastnosti.Výsledky: Veštenie pomocou Ai si vyskúšalo takmer 2000 ľudí. Samotná téma však rezonovala v celom digitálnom priestore - spoločne sme obsahom o veštení dokázali zasiahnuť cez 773 000 ľudí. Minikampaň zaujala aj v pravidelnom mesačnom hodnotení Stratégií, kde sa stala Prácou mesiaca február 2024.

Z Košíc do sveta s Milanom Bez Mapy | Promiseo | Letisko Košice
Stručná charakteristika: Milan Bez Mapy je influencer, ktorého milujú ľudia každej vekovej kategórie. Aj preto sme sa rozhodli priniesť ho k fanúšikom letiska Košice ešte bližšie. Po úspešnej kampani v roku 2022, keď sme ho vyslali letecky z Košíc do sveta, sme sa rozhodli zájsť ešte ďalej a spojiť ho s 3 fanúšikmi, ktorí si s ním zaletia do vysnívanej destinácie. Pozitívne výsledky na seba nenechali dlho čakať. Nadviazali sme na ne cestovateľským večerom i Vianočnou nádielkou, ktorá priniesla milovníkom cestovania radosť a darčeky.


Výzva a cieľ: S klientom sme chceli, aby ľudia nevnímali cestovanie len cez influencerov. Naším cieľom bolo sprostredkovať im zážitok, ktorý okúsia sami, na vlastnej koži. Alebo aspoň očami niekoho obyčajného, kto o cestovaní sníva, no možno nemal zatiaľ odvahu, financie, či čas. A keďže vždy je lepšie cestovať s niekým, kto už má čo-to odžité, zavolali sme si na pomoc Milana Bez Mapy, ktorý na ponuku zacestovať si s 3 úplne cudzími ľuďmi bez váhania kývol. Verili sme, že práve takto vyvoláme vo fanúšikoch pozitívnejší postoj k cestovaniu a inšpirujeme ich k tomu, aby nesedeli doma.

Stratégia: Keďže Milana čakali 3 výlety s 3 neznámymi osobami, potrebovali sme zabezpečiť, že sa do finále dostanú ľudia, ktorí si s ním sadnú. Nemuseli mať žiadne cestovateľské skúsenosti, mali však byť sympatickí a ochotní vycestovať cca mesiac po ukončení súťaže. Riešením bola výzva, v ktorej ľudia postovali svoje video vizitky do komentárov na Facebooku. Na základe nich bolo jednoduchšie vybrať si užší okruh finalistov, z ktorých si po osobnom online calle nakoniec Milan zvolil 3 spolucestovateľov.

Realizácia: V prvej fáze sme spustili kampaň, ktorou sme cielili fanúšikov letiska Košice a cestovania a vyzvali ich, aby sa vo video vizitke predstavili a vysvetlili, prečo mali cestovať s Milanom práve oni. Po osobných pohovoroch sa nakoniec vybrali 3 kandidáti - Erika, ktorá nikdy neletela lietadlom, Lenka, ostrieľaná cestovateľka a Maroš, skúsený novinár.

Táto pestrá zmes “z davu” a ich zážitky s Milanom tvorili druhú fázu kampane, počas ktorej naši fanúšikovia prežívali všetky zážitky očami bežných ľudí - Erika navštívila vysnený Notting Hill, Lenka vyskúšala každú pláž na Malorke a Maroš sa stal Milanovým sprievodcom po Gdansku.

A keďže ohlas na sociálnych sieťach bol nadmieru pozitívny, rozhodli sme sa Eriku a Milana poslať na ďalší výlet, tentoraz na vianočné trhy v Štokholme. Aj tento zážitok sme chceli fanúšikom sprostredkovať osobne, a tak sme zorganizovali cestovateľský večer s troma výhercami a Milanom, kde sa podelili o tie najlepšie zážitky.

Celoročnú spoluprácu s Milanom sme zaklincovali v decembri, keď na košickej Hlavnej ulici v prezlečení za Santu rozdával cestovateľské darčeky a túto Vianočnú nádielku sme streamovali na Instagrame a TikToku.

Výsledky: Na Facebooku sme za 439,32 € získali 315 900 zobrazení 84 901 unikátnym používateľom. Zároveň sme získali 647 platených interakcií, pričom hlavný súťažný post mal engagement rate 6,5 %. Na TikToku malo 9 vypublikovaných videí celkovo 682 207 organických pozretí, 54 933 organických reakcií a 3 320 uložení. Cestovateľský večer sme vypredali v priebehu 48 h a naplnili tak takmer celú kapacitu v počte 300 miest.
Počas Vianočnej nádielky sme za mediálny rozpočet 0 € získali 1 058 643 zobrazení na sociálnych sieťach. A klient mal najúspešnejší rok v histórii v počte prepravených cestujúcich.

No Bra Day | PS:Digital | I.D.C. Holding (Mila)
Stručná charakteristika: V duchu nášho komunikačného konceptu na sociálnych sieťach pre Milu, KEX v MESTE, sme pripravili aj mini kampaň na podporu No Bra Day, Medzinárodného dňa bez podprsenky, ktorého cieľom je povzbudiť všetky ženy k pravidelnému samovyšetreniu, a tým bojovať proti rakovine prsníka.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo osloviť čo najviac žien v rizikovom veku, predstaviť im projekt No Bra Day a hlavne ich naučiť základné hmaty samovyšetrenia, ktoré je potrebné robiť každý mesiac, nielen raz v roku. Zároveň sme chceli využiť silu digitálu a prepojiť intímny dotyk s dotykom mobilných displejov. 

Stratégia: Na koncept KEX v MESTE sme nadviazali kampaňou, ktorá je pre ženy bytostne dôležitá. A keďže na sociálnych sieťach je zakázané zobrazovať nahé prsia, vizuálne sme si pomohli práve produktom – nahryznutou oblátkou Mila. V teasingu sme sa geolokačne zamerali na Slovenky žijúce v mestách a oblastiach, ktorých názvy obsahujú slovo BRA, aby sme podporili znalosť No Bra Day. Ženám sme dali pomocou Reelsov a Stories presné návody na samovyšetrenie prsníkov a naučili sme ich, že samovyšetrenie prsníkov by si mali robiť nielen jedenkrát v roku, ale každý mesiac. 

Realizácia: Kampaň sme odštartovali teasingom, v ktorom sme ženy vyzývali, aby žili bez záBRAn. Robili sme to geolokačne a zamerali sme sa na slovenské mestá a obce, ktoré vo svojich názvoch majú slovo BRA.  

V hlavnej kampani sme Slovenky učili pomocou Reelsov a Stories správne hmaty na samovyšetrenie prsníkov a vyzývali ich k tomu, aby si to vyskúšali sami na sebe a s návodom sa podelili aj so ženami, na ktorých im záleží. 

Súčasťou kampane boli aj spolupráce s influencermi a tiež súťaž o  kampaňové tričká s posolstvom „Hlavu hore, podprsenku dole“. Nezabudli sme ani na lekárky a sestričky v nemocnici, ktorým sme ako poďakovanie odniesli sladkú odmenu v podobe Mila oblátok.

Výsledky: Primárnym cieľom kampane bolo vzbudiť povedomie a prihlásiť sa k No Bra Day, sekundárne upevniť pozicioning značky na trhu. V kampani sme sa snažili efektívne zasiahnuť širokú cieľovku - ženy. Zasiahli sme 380 000 používateliek, pričom 45 % z nich tvorila riziková skupina. 

Okrem cielení na základe soc-demo údajov sme sa zamerali aj na geografické mikrocielenie na 23 lokalít, ktoré vo svojom názve nesú slovíčko BRA. V BRAtislave sme tak oslovili na mieru ušitou kreatívou 110 000 používateliek.

Sloboda v preskakovaní reklám | PS:Digital | UPC Broadband Slovakia
Stručná charakteristika: Najväčšie slovenské komerčné televízie prikázali všetkým operátorom zrušiť preskakovanie reklám v archíve od 1. februára 2024. Na tento tlak sme zareagovali 3-dňovou online kampaňou “Za slobodu v archíve”, ktorú sme odštartovali v symbolický deň - 17. novembra. Využili sme v nej parafrázované odkazy na Nežnú revolúciu a ľudí sme vyzvali, aby spokojne preskočili našu reklamu na YouTube, aj v banneroch.


Výzva a cieľ: Minulý rok sa čoraz viac hovorilo o tom, že slovenské televízne stanice chcú obmedziť slobodu divákov a to tak, že im prostredníctvom telekomunikačných operátorov zakážu preskakovanie reklám v archíve. UPC sa ako jediný operátor postavil proti. Chceli o tejto téme hovoriť nahlas, a hlavne vyslať signál, že im záleží na slobode, aj na slobode výberu.

Stratégia: V kampani sme sa zamerali na tému Nežnej revolúcie a fakt, že Slováci majú hlboký vzťah k histórii a k symbolom slobody. Namiesto priameho boja proti rozhodnutiu televízií sme zvolili tvorivý a netradičný prístup. Ľuďom sme umožnili reklamy kedykoľvek slobodne preskočiť, čím sme poukazovali na dôležitosť slobody aj v tomto smere. V kampani, ktorú sme symbolicky odštartovali 17. novembra, sme využívali najpopulárnejšie heslá, ktoré kedysi zaznievali aj na námestiach v  89-om.

Realizácia: Práve 17. novembra sme spustili bleskovú 3-dňovú kampaň Za slobodu v archíve. Využívali sme v nej heslá Nežnej revolúcie, ktoré sme nežne našili na hlavnú tému kampane a ľudí netradične vyzývali k tomu, aby slobodne preskočili našu reklamu. Okrem videa sme pripravili aj historicky prvé „preskočiteľné“ bannery, ktorých unikátnu funkcionalitu využili stovky Slovákov. Deklarovali tak svoju slobodu výberu – a to aj vo formáte, kde to doteraz nebolo možné. Tí, ktorí sa o téme chceli dozvedieť viac, našli dôležité informácie aj na webe UPC.

Výsledky: Ľudí sme v celej kampani vyzývali, aby preskočili našu reklamu na YouTube, no aj napriek tomu ju so záujmom dopozeralo do úplného konca až 30 %. Vytvorili sme aj historicky prvé “preskočiteľné” bannery, ktorých unikátnu funkcionalitu využili stovky Slovákov a deklarovali tak svoju slobodu výberu, aj vo formáte, kde to doteraz nebolo možné.

Veľká hláškovačka | PS:Digital | UPC Broadband Slovakia
Stručná charakteristika: Kampaň Veľká hláškovačka nebola iba štandardnou kampaňou zameranou na vyzbieranie leadov. Fungovala aj ako zábavná súťaž, aj prieskum verejnej mienky. Spoločnosť UPC sa postavila za zachovanie českých Tv kanálov na Slovensku, ktoré chcú zrušiť slovenské Tv stanice, pretože prichádzajú o zisk, aj divákov. V súťaži ľudia dopĺňali známe hlášky z kultových českých filmov, vyjadrovali svoj názor ohľadom zachovania českých Tv staníc a hlavne nám hravou formou zanechali viac ako 20 000 leadov.


Výzva a cieľ: Výzvou a cieľom zároveň bolo ukázať verejnosti, že spoločnosť UPC je za zachovanie vysielania českých Tv staníc a nesúhlasí s nátlakom iných slovenských vysielateľov. Sekundárnym cieľom bolo tiež vyzbierať čo najviac leadov, ktoré nám v našom zábavno-súťažnom prieskume zároveň ukázali, že za zachovanie vysielania českých Tv staníc na Slovensku je nielen UPC, ale aj široká verejnosť.

Stratégia: České kultové filmy sú u mnohých Slovákov doslova zbožňované a ich známe hlášky často zaznievajú aj v bežnej komunikácii. Práve tento insight nám dokonale zapadol do vzniknutej problematiky. Veľká hláškovačka tým pádom fungovala hneď v niekoľkých rovinách. Ako súťaž, v ktorej sme overovali znalosť hlášok českých kultoviek. Ako prieskum verejnej mienky, v ktorom sme zisťovali, kto je za zachovanie českých staníc. A aj ako kampaň zameraná na zber studených leadov.

Realizácia: Na toto všetko nám počas 2 týždňov stačili Facebook príspevky, Facebook Lead Ads formuláre a jednoduchá microsite. Slováci sa tejto témy chytili okamžite. Vo formulároch dopĺňali kultové hlášky a v komentároch pod príspevkami drvivou väčšinou podporili zachovanie vysielania českých Tv staníc na Slovensku. Toto rázne stanovisko UPC k danej téme, ako aj netradičnú kampaň, si všimli tiež viaceré média (vrátane špecializovaného média Živé.sk).

Výsledky: Veľká hláškovačka fungovala hneď v niekoľkých rovinách. Ako súťaž, v ktorej sme overovali znalosť hlášok českých kultoviek. Ako prieskum verejnej mienky, v ktorom sme zisťovali, kto je za zachovanie českých staníc. Až 99,6% slovenských divákov podporilo zachovanie českých Tv staníc, zasiahli sme 700 000 Slovákov a celkovo sme vyzbierali viac ako 20 000 leadov za historicky najnižšiu cenu.

Nevýslovne dobrá ponuka | Respect APP | Hyundai Motor Czech , organizačná zložka Slovakia
Stručná charakteristika: Segment kompaktných SUV medziročne rástol o 13,9%, ale podiel TUCSONU v tomto segmente medziročne klesol o 1,4%p. Cieľom kampane bolo počas predajne slabšieho letného obdobia zvýšiť vizibilitu TUCSONU a vytvoriť remarketingové publiká pred druhou hard-sellovou vlnou kampane. Kampaň prebiehala v rádiu a online. Hero modelom kampane bol TUCSON a to aj napriek tomu, že jeho názov mnoho Slovákov často nesprávne vyslovuje. Nevýhodu sme obrátili na výhodu a nevýslovne dobrú ponuku sme podporili kampaňou, ktorá aj nevýslovne pobavila a naplnila stanovené ciele.


Výzva a cieľ: Zvýšiť TUCSON web traffic o 25% a podporiť budovanie remarketing publík.
Zvýšiť TUCSON engagement o 20% s prezentáciou vozidiel dostupných bez čakania.
Zvýšiť počet TUCSON leadov o 10% pre priamu podporu predaja.

Stratégia: Hyundai TUCSON je najpredávanejším SUV od Hyundai. A to aj napriek tomu, že jeho názov mnoho Slovákov nevie správne vysloviť a používajú rôzne skomoleniny na jeho označenie.
Skomoleniny nám tiež humorným spôsobom pomohli odstrániť túto komunikačnú bariéru, ba až ju pretransformovať na komunikačnú výhodu a sprostredkovateľa emocionálnej proximity so zákazníkom. Nevýhodu sme sa teda rozhodli obrátiť na výhodu, porusšili sme korporátne dizajn manuály a guideliny a nevýslovne dobrú ponuku sme podporili kampaňou, ktorá aj nevýslovne baví.


Realizácia: Kampaň prebiehala v rádiu a online. Bola zastrešená všeobecným vizuálom, ktorý komunikoval letné zvýhodnenie a podporená aj cez formáty, ktoré komunikovali konkrétne letné zvýhodnenia pre jednotlivé modely s headlinami, do ktorých sme hravým spôsobom zakomponovali názvy jednotlivých modelov.
Tieto formáty boli široko zastúpené v internetovom priestore využitím kombinácie viacerých platforiem ako sú Meta, Google, Twitter, Adform, ale aj Waze.
Špeciálne pre TUCSON sme vytvorili vizuál s headlinom "Hyundai TUCSON - Naše najpredávanejšie SUV, nech ho voláte akokoľvek." Skomoleniny názvu TUCSON použité vo vizuále výtvarne spracovala písmomaliarka Petra Dočekalová.
Kampaň pre TUCSON sme podporili aj natívnou spoluprácou vo Funrádiu, v ktorej sme hľadali tie najlepšie skomoleniny. Tie sme hľadali aj pomocou súťažnej ankety priamo v uliciach Slovenska a z nich rovno na TikToku, X, Instagrame, Youtube, Facebooku a Pintereste.


Výsledky: Zvýšenie TUCSON web traffic o 30,24%.
Zvýšenie TUCSON engagement o 25,04%.
Zvýšenie počtu TUCSON leadov o 11%.


Dajte svojmu šatníku nový rozmer | Seesame | Aupark Shopping Center Bratislava
Stručná charakteristika: Aupark už viac ako 23 rokov prináša svojim návštevníkom tie najväčšie fashion & beauty trendy, čím sa radí medzi obchodné centrá s najdlhšou históriou v Bratislave. Upevnenie jeho líderskej pozície vo vzťahu ku konkurencii sme dosiahli vytvorením úplne nového druhu zážitku. Prepojením módy a technológií sme priamo v prostredí obchodného centra vytvorili skúšobné kabínky s virtuálnou kolekciou od etablovanej módnej návrhárky. Tento inovatívny prístup Aupark zaradil medzi elitu globálnych značiek a zároveň podnietil cieľové publikum k fyzickej návšteve obchodného centra.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo zaradiť Aupark medzi elitu globálnych značiek zapojením lokálnych lídrov a potvrdiť jeho lídersku pozíciu v oblasti nových trendov v prostredí mesta Bratislava, ktoré sa vyznačuje niekoľkonásobne vyššou koncentráciou obchodných centier v porovnaní s Prahou alebo Budapešťou. Cieľom bolo motivovať mladé cieľové publikum, ktoré uprednostňuje online nákupy, trávi množstvo času v online prostredí alebo metaverse, využíva najnovšie technológie a prejavuje zodpovedné správanie v oblasti módy, k fyzickej návšteve obchodného centra.

Stratégia: Naša stratégia bola postavená na:
• Kooperácii s lokálnym dizajnérom a odborníkom na virtuálnu módu, Katarínou Mydliarovou, ktorá vytvorila špeciálne pre Aupark kolekciu virtuálnych outfitov
• Oblečení verejnosti v kontexte svetových trendov do módy budúcnosti prostredníctvom špeciálnych skúšobných kabínok, využívajúcich technológiu rozšírenej reality (AR)
• Exkluzívnom VIP evente na ktorý sme pozvali novinárov a influencerov špeciálnou hologramovou pozvánkou
• Vytvorení virtuálnej x-fluencerky Aura, v spolupráci s technologickým lídrom v oblasti, štúdiom XBROS

Realizácia: V úvode sme prepojili lokálnych lídrov v oblasti módy a technológii, čím sme vytvorili úplne nový a nekonvenčný druh zážitku, aký v oblasti slovenského retailu nemal obdobu. Pre jeho komunikovanie sme vytvorili slogan „Dajte svojmu šatníku nový rozmer“, ktorý poslúžil ako silná metafora. Tá preklenula priepasť medzi klasickým nakupovaním v Auparku a digitálnym svetom módy. Špeciálnou holografickou pozvánkou sme pozvali médiá a influencerov na VIP event, kde si mohli vyskúšať kolekciu virtuálnych outfitov od návrhárky Kataríny Mydliarovej, navrhnutú špeciálne pre Aupark. Kolekcia bola prostredníctvom virtuálnych skúšobných kabínok, vybavených AR zrkadlami, následne dostupná v priestoroch obchodného centra aj pre verejnosť. Použité technológie umožnili návštevníkom fotografovať sa, nahrávať videá v outfitoch, pričom obsah následne mohli zdieľať na sociálnych sieťach.

Neoddeliteľnou súčasťou vôbec prvého konceptu virtuálnej módy v oblasti retailu na Slovensku bola virtuálna x-fluencerka Aura, ktorá predstavuje nový a inovatívny prístup v komunikácii.


Výsledky: Virtuálna móda, v podobe špeciálnej kolekcie pre Aupark, zarezonovala ihneď po jej predstavení naprieč všetkými platformami sociálnych sietí a v médiách, s celkovým počtom 280 výstupov a dosahom 4 620 300, pričom len mediálne výstupy presiahli hodnotu 85 000 eur. Vhodne zvolenými prvkami komunikácie sme tak vytvorili dostatočnú zvedavosť a záujem o tému. Na sociálnych sieťach bolo uverejnených 251 výstupov s dosahom 2 708 213, vďaka čomu sme dokázali motivovať cieľové publikum k fyzickej návšteve nákupného centra, čo mohlo viesť k očakávaným konverziám.

Šťavnaté leto s radlermi Zlatý Bažant | SKPR STRATEGIES, | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Zlatý Bažant ako najznámejšia pivná značka na Slovensku a inovačný líder neustále reaguje na potreby spotrebiteľov. Jej cieľom je aktuálne zníženie obsahu cukru v nápojoch s dôrazom na zdravý životný štýl. Vyvinula preto novinku Zlatý Bažant Radler 0,0% Bez pridaného cukru v príchutiach Mango a Melón. Cieľom kampane na SoME bolo rozšíriť správu o novinkách k relevantnému publiku. Oslovili sme influencerky, ktoré žijú aktívnym spôsobom života. Obsah s radlerom zdieľalo na svojom Instagrame 8 z nich dobrovoľne, bez platenej spolupráce.


Výzva a cieľ: Hlavným cieľom kampane bolo rozšíriť správu o novinke Zlatý Bažant Radler 0,0% efektívne, tak, aby sa dostala k relevantnej cieľovej skupine - mladým aktívnym ľuďom, ktorí vedú zdravý životný štýl. Dôležitá preto bola voľba influencerov, ktorých do kampane oslovíme. Vychádzali sme z interného prieskumu Heinekenu, podľa ktorého pijú radlery najmä ženy (54%), a tak sme oslovili influencerky. Výzvou bolo, že na kampaň sme nemali žiadny budget (okrem kuriéra, ktorý balíky s pivom distribuoval). Aj preto sme museli byť pri plánovaní konceptu komunikácie kreatívni.

Stratégia: Nulový budget a k dispozícii, okrem našej kreativity, len kuriér, ktorý rozniesol balíčky s radlermi. Napriek limitom sa nám podarilo dostať správy o nových príchutiach do Instastories 8 influenceriek, a to bez platenej spolupráce. Dokázali sme ich nadchnúť vďaka správnemu insightu, pútavému spôsobu komunikácie a storytellingu. Dôležitý tiež bol správny výber influenceriek. Každá z nich predstavila radler v inom kontexte a vo svojej bežnej realite dní, vďaka čomu boli príbehy autentické.

Realizácia: Na jar bol ideálny čas na komunikáciu radlerov, ktoré sú osviežením nielen po jedle, ale aj pri športe, či outdoorových aktivitách. Potenciál sociálnych sietí sme využili naplno a pri výbere influenceriek sme sa sústredili na ženy, ktoré žijú aktívnym spôsobom života a svojich followerov oslovujú tým, že majú viacero záujmov a tém, ako napríklad cestovanie (Linda Gunišová), skincare/make up (Karolína Baumgartner), fashion (Babsy Jagušák, Lýdia Ondrušová), šport (Nika Vujisič), rodina (Tina Szaboo, Natinstablog) či zástupkyňa LGBTI+ komunity Liberty Blake Simon. Snažili sme sa tiež dostať kampaň mimo Bratislavy, do iných regiónov, a tak balíček s pivom putoval aj do Považskej Bystrice, či Martina. Každá z oslovených influenceriek napísala o radleroch v inom kontexte, vo svojej každodennej realite, vďaka čomu boli ich príbehy uveriteľné a presvedčivé. Babsy pila radler počas rekonštrukcie domu, Linda si zobrala radler na výlet, Tina na kempovačku, Lýdia si dala radler rovno na desiatu za kuchynským stolom a Nika sa tešila na večer pri seriáli s nealko pivom. Liberty zdieľala „storku“ s radlerom a naším dúhovým letáčikom „Pestrosť nám je blízka.“

Výsledky: S takmer nulovým budgetom sme oslovili 8 influenceriek, ktoré zdieľali nadšenie z nových príchutí radlerov. 8 influenceriek, dokopy 201 265 followerov a stories s vygenerovaným organickým reach 3 800 eur bez platenej spolupráce. Najväčší reach z influenceriek, ktoré zdieľali obsah k radlerom, majú Karolína Baumgartner (39,2 tisíc followerov), Babsy Heriban (32, 9 tisíc) a Linda Gunišová (30, 4 tisíc). Klienta sme presvedčili o našich schopnostiach kreatívne sa vynájsť aj s „prázdnou peňaženkou,“ pretože práve nápad a exekúcia sú to, čo zaváži.

C. Experience PR

Farby pre krajší svet | 10/10 COMMUNICATIONS | PPG
Stručná charakteristika: Zapojenie vlastných zamestnancov na podporu miestnej komunity – to je projekt spoločnosti PPG s názvom Colorful Communities. Žilinské kultúrne centrum Stanica Žilina - Záriečie sa v priebehu rokov zmenilo z chátrajúcej budovy na vyhľadávané miesto pre deti aj dospelých. Aj ono však potrebuje pekné priestory. Finančná podpora je vítaná, ale ešte lepšie je, keď ľudia priložia vlastnú ruku k dielu. Projekt spojil zamestnancov, dobrovoľníkov, umelcov a vrátil tomuto obľúbenému priestoru nielen farebnosť, ale aj novú, pozitívnu energiu.


Výzva a cieľ: Ako by sa dal podporiť globálny koncept PPG - Colorful Communities, ktorý funguje od roku 2015, teraz to má byť jeho päťstý projekt a zároveň druhý na Slovensku? Venovať istý finančný obnos je klasika, ale bez duše. No a keďže sa spoločnosť venuje výrobe farieb a záleží jej aj na ekológii, malo by to byť spojené aj s maľovaním a ochranou životného prostredia. Samozrejme, optimálne aby to zaujalo médiá, ktoré by o tom všetkom napísali. Na prvý pohľad aj počutie „korporátna nuda“. Ako z tohto namiešať niečo, čo osloví nielen klienta, ale aj bežných ľudí a podporí povedomie o značke?

Stratégia: Keďže ide o komunitný projekt, sústreďme sa na Žilinu, kde je slovenská centrála firmy PPG. Čo baví ľudí, ktorí tu žijú, kam radi chodia? Rovnakí nadšenci ako v PPG sú aj v komunitnom centre a z chátrajúcej budovy tak urobili vyhľadávané miesto pre oddych. Aby sa tam všetci dobre cítili, bolo by fajn mať pekné priestory. Zavolať profi maliarov je štandard. Čo tak niečo menej tradičné? Do obnovy zapojíme zamestnancov PPG aj dobrovoľníkov. Navyše lokálni umelci vdýchnu miestu prvky nadčasovosti a ekológie. A komunikačne upriamime pozornosť na toto jedinečné miesto spájajúce ľudí.

Realizácia: Zástupcovia KC myšlienku obnovy privítali s nadšením. Samotný projekt bol rozdelený do 2 fáz. V 1. fáze začala revitalizácia priestorov a exteriéru, na ktorej sa podieľali dobrovoľníci z KC Stanica Žilina - Záriečie a zamestnanci PPG. Tomu všetkému predchádzali ešte profesionálne rekonštrukčné práce.
V rámci tejto fázy tiež KC spoločne so zástupcami klienta vyhlásilo súťaž pre lokálnych umelcov, ktorí mohli svoje grafické návrhy posielať priamo centru. Hlavnou myšlienkou bola ekológia a ochrana životného prostredia. Víťaz môže svoje dielo zvečniť farbami klienta na murale centra, ktoré bude slúžiť ľuďom počas prevádzky a premietania letného kina. Druhá fáza prebehla o 3 týždne neskôr a počas nej boli dokončené priestory slávnostne otvorené.
Klientovi sme navrhli komunikovať túto aktivitu kontinuálne už od prvej fázy až po slávnostné otvorenie a to v lokálnych médiách, ktoré majú pre komunity väčší význam, ako médiá s celoslovenským pokrytím. Pozvali sme miestnych zástupcov médií, aby sami videli, že ruku k dielu priložili aj zamestnanci klienta, z ktorých nemalá časť aj sama navštevuje toto centrum vo svojom voľnom čase.

Výsledky: Aj vďaka PR komunikácii, kladúcej dôraz na komunitné centrum ako miesto podporujúce interaktivitu miestnych ľudí a spájajúce generácie, sa nám podarilo upriamiť pozornosť na to, že aj bežní ľudia dokážu svoje okolie zveľadiť. Práca dobrovoľníkov a zamestnancov PPG sa tak stala inšpiráciou pre ďalších. Do komunikácie sa nám podarilo vniesť aj kľúčové posolstvá klienta: výrobu farieb a podporu udržateľnosti a ekológie. Navyše maľby na stenu s environmentálnym odkazom vytvorili miesto, ktoré ľudí obohacuje a kresby na vonkajšom murale rozanimujú každé premietanie letného kina.

LARVOČISTENIE | 1st CLASS AGENCY | Kaufland Slovenská republika
Stručná charakteristika: Kauflandu sa v roku 2023 získal ako jediný maloobchod strieborný Road to Zero waste certifikát. Vďaka efektívnym riešeniam predchádza vzniku odpadu a lepšieho vytriedenia toho existujúceho. Zaujať médiá a verejnosť náročnou ekologickou témou v neatraktívnom prostredí odpadovej firmy sa nám podarilo vďaka silnému príbehu, keď veľká firma uverila v sen malého startupu z Nitry a spoločne našli riešenie na boj s odpadom, ktoré nemá u nás ani vo svete konkurenciu. Unikátny projekt a larvy muchy čiernej pre Kaufland čistia plastové fólie a stali sa vďaka press tripu mediálnymi hviezdami.


Výzva a cieľ: Fakt, že Kaufland v súčasnosti dokáže vytriediť v priemere až 94 % vlastného vyprodukovaného odpadu, je síce na Slovensku unikátom, no bežný človek si len veľmi ťažko predstaví, o čo vlastne ide. Média udržateľné témy považujú za komerčné a verejnosť je k zeleným správam opatrná.
Cieľom bolo, využiť potenciál unikátneho startupu a získať čo spontánnu pozornosť médií bez mediálnych partnerstiev. Spoľahnúť sme sa tak mohli iba na čo najvernejšie sprostredkovanie zážitku z názornej ukážky, ako nám príroda pomáha dostať plasty opäť pod kontrolu.


Stratégia: Veľa odpadu stále končí na skládkach a v spaľovniach. Najväčšou prekážkou Kauflandu v 100 % triedení svojho odpadu boli plasty a fólie z obslužných pultov, znečistené od mäsa a krvi sa nemôžu recyklovať. Pred 3 rokmi reťazec podporil nitriansky startup, najprv na projekte rozloženia bioodpadu pomocou lariev muchy čiernej, neskôr spoločne vyvíjali postup, ako vyčistiť aj plastové obaly. Tento výnimočný projekt čaká na Európsky patent, preto sme nemohli ukázať priveľa. Bola by však škoda hovoriť o larvách od stola v Bratislave, takže sme v Nitre vytvorili ukážkové „larvočistenie“.

Realizácia: Príprava media tripu v priestoroch firmy, ktorá si svoje know-how starostlivo stráži, sa nezaobišla bez intenzívnej predprípravy. Výsledkom bol kompromis, oficiálna časť stretnutia prebehla v nitrianskom Kauflande. Riaditeľ Prevádzky a Manažér odpadového hospodárstva, ktorý stál pri zrode projektu s larvami muchy čiernej od začiatku, priamo v predajni a v zázemí ukázali, ako separujú a ako vzniká znečistené fólie. Príbeh podfarbený unikátnymi zábermi lariev a pútavého videa, si ihneď získali pozornosť novinárov a influencerov, čo dokazovalo neštandardné množstvo otázok. V takejto atmosfére sme v menších skupinkách navštívili ničím neprikrášlené priestory odpadovej firmy. V špeciálnej miestnosti sme ukázali, že znečistené plasty a fólie predstavujú skvelý zdroj potravy pre večne hladné larvy a názorne im ukázali, ako dokážu vyčistiť 96% špinavých fólií, ktoré sa následne zrecyklujú.
Larvám sa totiž darí najmä v teple, čo v spojitosti so zvyškami potravín vytvára špecifický zápach. Ani to nevadilo a v spoločnosti lariev ostali novinári dlhšie, než pôvodne plánovali, a nadšenie z kvalitného novinárskeho úlovku s nami zdieľali aj počas cesty domov.

Výsledky: Jedinečný event prilákal takmer 20 novinárov a 3 influencerov. Reportáže z farmy lariev, následná tlačová správa a komunikácia s médiami preniesli 65 neplatených media výstupov so zásahom 2,1 mil s AVE 49k €, vrátane influencerov. Všetky výstupy tonalitou pozitívne predstavili startup a spoluprácu Kauflandu. Nelákavá téma čistenia a triedenia špinavých platov zrazu dostala rozsiahly priestor a larvy sa stali mediálnymi hviezdami v TA3, RTVS a Markíze, vo viacerých denníkoch, B2B médiách a zaujali tiež regionálne redakcie, ktoré sa povenovali príbehu unikátneho startupu z Nitry

Zoznam príspevkov
PARTNERS raňajky | 1st CLASS AGENCY | PARTNERS GROUP SK
Stručná charakteristika: Média eventov od pandémie ubudlo. Spoločnosť PARTNERS však zvolila opačný prístup. Vzhľadom na ekonomicky náročné obdobia, nízku finančnú gramotnosť a potrebu intenzívnejšie vysvetľovať odborné a servisné finančné a investičné témy zrozumiteľne, rozbehla pravidelný koncept média eventov pod názvom PARTNERS raňajky - aktuálne a/lebo základné témy, finančné dáta z trhu a reprezentatívne prieskumy, ktoré interpretujú odborníci na financie. Médiá oceňujú tento formát, PARTNERS získava vysokú publicitu, posilňuje reputáciu odbornosti, a to všetko bez investícií do médií.


Výzva a cieľ: Médiá sú vo finančnom svete stále kľúčové pre zvyšovanie finančnej gramotnosti. Je totiž dôležité neustále opakovať základy, vysvetľovať a prinášať riešenia pre optimalizáciu rodinných financií, vytváranie rezervy a šetrenie do budúcnosti.
Cieľom bolo nájsť mediálne atraktívny a funkčný formát poskytovania finančných tém, posilniť reputáciu PARTNERS ako relevantného partnera a profilovať odborníkov spoločnosti. Výzvou bol stále nie dobrý image finančných sprostredkovateľov a rastúci vplyv obchodných oddelení médií na obsah, pri nulovom rozpočte na mediá partnerstvá.

Stratégia: PARTNERS media raňajky sú koncepčne pripravované ako pravidelný event pre médiá a je ďalším z aktívnych nástrojov media relations spoločnosti. Formát bol pripravený na základe skúseností odborníkov na financie, ktoré oblasti sú slabou finančnou stránkou ľudí a po konzultácii s médiami.
Optimálny model je skoršie ranné stretnutie s raňajkami, niekoľkokrát do roka. Témy raňajok sú kombináciou odborných investičných a servisných finančných tém, ktoré reflektujú buď na aktuálnu situáciu, ktorá má vplyv na rodinný rozpočet alebo edukujú ohľadom základných finančných vedomostí

Realizácia: Raňajky sú jeden z nástrojoch media relation optimálny model sú raňajky 3-4 krát do roka.
Prvé raňajky sme testovali tesne pred pandémiou. Formát zaujal, spätné väzby od médií boli pozitívne, s návrhmi na ďalšie témy, ktoré by radi v kruhu odborníkov prediskutovali. Pokračovali sme aj počas pandémie online raňajkami. Novinárom sme domov poslali raňajky napr. formou špeciálne moravského koláča, ktorý znázorňoval investičný koláčový graf, znázorňujúci diverzifikáciu investícií do rôznych typov investičných produktov.

Až rok 2023 bol späť a PARTNERS media raňajky sa rozbehli podľa pôvodných predstáv v offline svete, kedy sme naplno rozbehli raňajkový model - skoršie ranné stretnutie, ktoré akceptuje vysokú vyťaženosti a pracovný rytmus novinárov. Za raňajkový stôl sa spolu s novinármi posadia minimálne jeden externý odborník a dvaja PARTNERS odborníci z rôznych oblasti.
Novinári okrem témy a detailnejšieho press kitu, dostanú zároveň neformálny priestor na diskusiu rôznych tém. Všetky informácie sú pripravené na základe FOCUS prieskumov a overených trhových dát.


Výsledky: • 3 PARTNERS media raňajky v 2023 / celkovo 14
• Oceňované médiami za odborné témy ako dôchodky, ETG, ESG, investičný koláč, investovanie do realít, inflácia či hypotéky. Vítané sú lifestyle téma ako sporenie, Vianoce a finančný adventný kalendár, dovolenky, finančné zlozvyky, silné a slabé finančné stránky Slovákov alebo vysnívaný dôchodok.
• V roku 2023 raňajky priniesli takmer 120 média výstupov so zásahom 9,67 mil. a 316k € AVE. Pravidelne minimálne 2xTV, 5 denníkov a viacero news a finančné online médií
• Žiadne z výstupy neboli platené


S novinármi sme bicyklovali naprieč Slovenskom za väčšiu bezpečnosť na cestách | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Continental Barum
Stručná charakteristika: Redaktorov najväčších slovenských médií sme nahovorili nasadnúť s nami na bicykel a vybrať sa v plnej premávke naprieč Slovenskom. Cieľ bol jasný - šíriť povedomie o vzájomnej ohľaduplnosti na cestách. Vďaka možnosti zapojiť sa do pelotónu, otestovať si dodržiavanie pravidiel a bezpečnosť jazdy takpovediac na vlastnej koži, sme získali autentický obsah a silný mediálny zásah. Na podporu myšlienky ShareTheRoad sme tiež zorganizovali verejnú diskusiu s odborníkmi a profesionálmi, ktorú formou crospostingu streamu alebo reportáže prevzali viaceré Top Tier médiá.


Výzva a cieľ: Motoristi vs. cyklisti. Často sa nemajú v láske. Každý má svoje skúsenosti a argumenty, prečo je to tak. My sme však nechceli polarizovať či kritizovať jednu skupinu na úkor druhej. Continental v role partnera podujatia MissionRide Naprieč Slovenskom sa rozhodol podporiť myšlienku vzájomnej ohľaduplnosti medzi všetkými účastníkmi cestnej premávky. Našim cieľom bolo odkomunikovať pravidlá, ktoré na ceste platia, vyvolať diskusiu medzi zástupcami oboch skupín a vo finále tak prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách, o ktorú sa Continental ako líder v tejto téme snaží dlhodobo.

Stratégia: Našu stratégiu sme zvolili s dôrazom na edukáciu. Viete aký odstup dodržiavať pri obiehaní cyklistov? A viete, kedy na bicykli jazdiť vedľa seba a kedy za sebou? Zamerali sme sa na komunikáciu spoločných pravidiel a zmien v cestnom zákone. Pomohli sme si prieskumom verejnej mienky. Identifikovali sme kľúčových novinárov a relevantných odborníkov, ktorých sme zapojili do projektu a komunikácie. Keďže podujatie sa prvýkrát rozšírilo aj do ČR, zaujímavou komunikačnou líniou bolo aj porovnanie pravidiel a situácie v oboch krajinách.

Realizácia: V prvej fáze sme zadali realizáciu prieskumu o tom, ako Slováci vnímajú zmeny v cestnom zákone, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022. Kvantitatívny prieskum vykonala agentúra MN FORCE na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v cieľovej skupine šoféri osobného automobilu vo veku 18 a viac rokov.

Výsledok, že mnoho vodičov zmeny stále nepozná, len podporil dôležitosť komunikovania aktuálnych pravidiel, na ktorej sme postavili prvú fázu komunikácie. V komunikácii sme využili aj dostupné štatistiky nehodovosti od policajného zboru.

Oslovili sme kľúčových novinárov so vzťahom k našej téme a nalákali ich na možnosť osobne sa zúčastniť na podujatí a absolvovať v pelotóne niektorú z etáp.

Médiá sme tiež pozývali na diskusiu s pozvanými key stakeholdermi o bezpečnosti na cestách z pohľadu motoristov i cyklistov, ktorú sme zorganizovali v cieli jednej z etáp.

Po podujatí, sme zrealizovali viaceré follow up rozhovory, v ktorých sa organizátor a účastníci podelili o bezprostredné zážitky z ciest. Poukázali sme na pozitíva i priestor na zlepšenie a pokračovali v komunikácii hlavnej myšlienky podujatia.

Výsledky: Prostredníctvom osobného zapojenia redaktorov sme dosiahli 10 TV výstupov v troch najsledovanejších celoštátnych TV a 1 printový výstup. Ďalej 5 rozhlasových výstupov, 19 výstupov v online a 7 crosspostingov diskusie na soc. sieťach. Všetky neplatenou formou, so silnou vizibilitou značky Continental. Výsledkom bola tiež zmena tonality z prevažne negatívnej na pozitívnu.

2 187 759 recipientov malo možnosť byť zasiahnutých kampaňou v médiách

12 241 užívateľov zasiahla diskusiu organicky na FB

130 470 € dosiahla hod. kampane vypočítaná na základe ceny med. priestoru

Wake up Make up (Štyri metropoly, jeden – nezabudnuteľný - večer) | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | L'Oréal
Stručná charakteristika: Dámy a páni, v mene kapitána a celej posádky letu RG 168 Wumu Airlines, prajeme príjemnú zábavu. Cez 120 influencerov a novinárov prijalo pozvanie „na palubu“ a zažilo – podľa vyjadrení mnohých zúčastnených – event roka, alebo “Masterpiece event”. Nadšené hodnotenia zaplavili sociálne siete influencerov a novinárov z oblasti starostlivosti o pleť, make up a vlasy. Dokázali sme, že event nemusí byť pre hostí len milá povinná jazda, ale aj nezabudnuteľný let, a že za autentický obsah influencerov netreba vždy platiť. Numericky - 4 značky, 4 destinácie, 1 večer, 427 postov, ROI min. 256 %.


Výzva a cieľ: Influencer mkt. sa z fázy detstva a dospievania už aj u nás dostal do produktívneho veku. Inými slovami, zo stoviek influencerov sa stali profesionáli, ktorí si vedia manažovať spolupráce aj obsah, ktorý na svojich kanáloch publikujú. A doba bartrov a postov z podujatí bez honoráru už akoby pominula. Našim cieľom bolo pripraviť natoľko silný zážitkový event, aby spontánna publicita (počas aj po) prišli úplne spontánne, z presvedčenia. A tiež nastaviť latku zážitku tak, že účasť hostí bude pre nich odmenou, nie prácou. Už tento rok nám kapacita priestorov Rafinery Gallery nestačila.

Stratégia: Pre L'Oréal je spolupráca s influencermi jedným z kľúčových kanálov marketingového mixu. Celkom prirodzene, keďže hovoríme o make upe, kráse, sebavedomí a dobrom pocite zo seba samej, a názory “ľudí ako sme my” (influencerov), majú svoju váhu pri nákupnom rozhodovaní spotrebiteľov. Strategickým cieľom je dosiahnuť, aby obsah generovaný influencermi bol autentický a uveriteľný, preto samotní influenceri musia našej značke veriť, v ideálnom prípade ju milovať. Tak sme sa rozhodli im vytvoriť možnosť zaľúbiť sa – formou eventu, na ktorý nezabudnú.

Realizácia: Realizácia eventu "Wake up Make up" bola zameraná na vytvorenie nezabudnuteľného zážitku pre hostí a zároveň generovanie spontánnej publicity na sociálnych siaťach. Na event bolo pozvaných viac ako 100 influencerov a novinárov.
Podujatie sa pomyselne konalo v štyroch destináciách, kde každá značka mala svoj priestor: Maybelline v New Yorku, NYX PM v Los Angeles, Loreal Paris v Paríži a essie v Puerto Ricu. Hostia si na začiatku prešli checkin, postupovali po runway až k jednotlivým destináciám. „Na palube“ im letušky so servírovacím vozíčkom rozdávali novinky značiek.
Event "WUMU" hostí preniesol na štyri nezabudnuteľné destinácie: v Paríži ponúkol klasický francúzsky kolotoč a palacinky, v New Yorku klub s tanečníkmi v štýle Vogue a DJ-om, na pláži v Puerto Ricu lehátka, pláž a úpravu nechtov. Catering šitý na mieru každej destinácii. Dve make-up artistky zastupovali značky Maybelline a L'Oréal Paris a dodávali hosťom krásu a štýl aj počas letu. Každá destinácia ponúkala niečo jedinečné, kreatívne a lokálne unikátne, čo prepojilo kultúru a štýl rozličných svetových destinácií s produktmi značiek domu L'Oréal.


Výsledky: - 120 influencerov a novinárok na spoločnom lete svetom L'Oréal. Spontánny záujem (vopred sa informovali o evente) zo strany ďalších a ďalších výrazne prekračoval kapacitné možnosti.
- Podujatie vygenerovalo viac ako 427 organických príspevkov na sociálnych médiách od influencerov a novinárov.
- Pri predpokladanej priemernej cene 500 eur za jeden post a dosiahnutom počte organických postov, mediálna hodnota prekročila násobne náklady na organizáciu (ROI 256 %).
- Silné emócie, získané a upevnené povedomie a sympatie k značkám a produktom domu Loreal.


Vernisáž paušálov | casual | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: V rámci dlhoročného tandemu klient-agentúra sa opakovane ocitáme pred otázkou: Máme (opäť) nové paušály, ako ich odprezentovať médiám? S myšlienkou prelomiť tlačovkový stereotyp a skutočne zaujať, sme vytvorili projekt "Vernisáž paušálov". Spojením umenia, AI a PR sme preklenuli svet technológie a kreativity, čím sme vytvorili nový naratív pre prezentáciu paušálov, ktorý zarezonoval s mediálnou a verejnou pozornosťou. Každé dielo, reprezentujúce jeden paušál, sme odprezentovali médiám a pomohli sme tak zvizualizovať jeho benefity pre jednotlivé cieľové skupiny.


Výzva a cieľ: Už tradične sme ako agentúra stáli pred výzvou prekonať tradičný tlačovkový model a vytvoriť niečo, čo naozaj vyčnieva z bežnej komunikácie v telekomunikačnom odvetví, no nie samoúčelne. Cieľom bolo nielen predstaviť nové paušály, ale urobiť to spôsobom, ktorý podnieti dialóg, zaujme média a umožní hlbšie pochopenie paušálov a benefitov pre jednotlivé cieľové skupiny. Podarilo sa nám to? Posúďte sami.

Stratégia: Naša stratégia spočívala v integrácii digitálneho umenia a umelej inteligencie do PR, čím sme každému paušálu priradili unikátnu umeleckú identitu. Tento prístup mal za cieľ nielen vizuálne oslovovať, ale aj vytvárať príbehy, ktoré majú rezonanciu.

Zvolili sme stratégiu, kde AI a umenie hrajú kľúčovú rolu v príbehu každého paušálu. Vytvorili sme vizuálne silné obrazy, ktoré sú nielen esteticky príťažlivé, ale aj nesú hlbší význam spojený s vlastnosťami a výhodami paušálov, čím sme pridali nový rozmer k ich prezentáci a pochopeniu ich výhod.

Realizácia: Realizácia zahrňovala vývoj a prezentáciu siedmich umeleckých diel, kde každé reprezentovalo špecifické atribúty jedného paušálu a jeho benefity pre konkrétnu cieľovú skupinu, ktorému je určený. Táto prezentácia bola skombinovaná s interaktívnou diskusiou o spojení umenia a technológie, poskytujúc nový pohľad na tradičné produkty.

V procese tvorby sme úzko spolupracovali s AI a našim Art Directorom Michalom Szulanyim. Obrazy sme generovali cez Midjourney, ktoré dostalo prompty vygenerované cez ChatGPT podľa špecifík paušálov tak, aby každý obraz bol unikátnym umením, ktoré interpretuje a komunikuje kľúčové vlastnosti paušálu. Vytvorené grafiky sme vytlačili na plátna 100x100 cm a pripravili sme ich vernisáž v bratislavskom ateliéri Svetlík.

Predstavenie na tlačovej konferencii - vernisáži - bolo scénické, s dôrazom na špecifický príbeh a logiku za každým dielom, čo vytvorilo silný naratív a príjemný zážitok pre účastníkov. V praxi sa nám ukázalo, že tento prístup pomohol vysvetliť a ukotviť benefity paušálov pre jednotlivé cieľové skupiny a životné situácie.

Výsledky: Projekt "Vernisáž paušálov" dosiahol primeraný mediálny ohlas a posilnil percepciu značky ako inovátora v oblasti komunikácie. Netradičná tlačová konferencia je aj o prekonaní očakávaní v PR pre telekomunikačný sektor.

Dosiahli sme 30 neplatených výstupov v relevantných médiách, AVE 20 315 € a reach 291 460.

To, že sa napokon projekt ujal aj v internom prostredí operátora (obrazy si firma adoptovala a zdobili jednotlivé poschodia centrály, dokonca úplne spontánne vznikla limitovaná kolekcia oblečenia a merchu s jednotlivými dizajnmi), bolo len čerešničkou na torte.

Prvá dáma Tatier servíruje raňajky v oblakoch | Dynamic Relations 2000 | HOTEL LOMNICA (ZAR Invest)
Stručná charakteristika: S Hotelom Lomnica pracujeme už niekoľko rokov. S klientom vždy stanovujeme detailnú stratégiu na najbližšiu sezónu. V roku 2023 sme sa rozhodli využiť ďalší unikát - vyhliadkový balón, ktorý je certifikovaný na prípravu a podávanie jedla. V Európe je už iba jeden taký istý. Rozhodli sme sa, že tento zážitok musí zažiť čo najviac novinárov, ktorí to odovzdajú potenciálnym klientom. Hotel tak dosiahol vynikajúcu medializáciu a výrazne v nej predstihol všetky slovenské hotely.


Výzva a cieľ: Výzvou bola logistika. Let podlieha počasiu a to tatranské je nestále. V pláne sme mali viac ako 20 novinárov, plus kameramani a fotografi. Nechceli sme riskovať zbytočné výjazdy a pripravili aj „pozemskú“ verziu. Bol ňou zrekonštruovaný Kuszmannov bazár (pri hoteli), kde si hosť môže „štrngnúť“ s voskovou figurínou cisára Františka Jozefa. Pre nás to bol „tatranský Čumil“. Lety sa nakoniec vydarili a viackrát sme obe atrakcie aj prepojili. Výsledkom boli ďalšie spontánne výstupy. A to bol cieľ.

Stratégia: Novinárov sme presvedčili, že toto musia zažiť. Press tripy sme pripravovali pol roka a naplánovali ich na júl-september. Každý novinár mal individuálny servis. Keď vznikla potreba, vypravili sme aj balón s jediným novinárom. Stratégiou bolo nechať každého ten zážitok prežiť individuálne a spracovať tému podľa vlastného pocitu. Účastníci boli nadšení a napriek častým zmenám sa nikto nesťažoval a neodvolal záujem. Možnosť spracovať naraz aj dve atraktívne témy sa ukázala byť ako veľmi vítaná.

Realizácia: Každý press trip bol do detailu pripravenou akciou pre skupinu 5-6 novinárov. Niekedy sme posádku doplnili vhodne vybratým influencerom. Pilot balónu môže let odvolať aj hodinu pred plánovaným odletom a preto sme museli mať vždy pripravený aj náhradný program. Využívali sme každú chvíľu a novinárov sprevádzali po celý čas. Mnohí si takto prezreli do detailov celý hotel alebo Kuszmannov bazár.
Samotné raňajky v balóne sme nechávali ako úplné prekvapenie. Novinári boli zážitkom šokovaní. Raňajky v balóne hotela Lomnica nie sú piknik v parku. Pripravuje ich vo výške viac ako kilometer nad Vysokými Tatrami hotelový kuchár a servíruje čašník v riadnom hotelovom servise. Pre viacerých účastníkov bol toto zážitok ich života. Vo výstupoch sa to aj prejavilo. Všetky boli skvelé a nikto nevynechal unikátnosť samotného hotela Lomnica. V jednom prípade sa dokonca v balóne okrem médií ocitli aj klasickí klienti. Ochotne sa zapojili do reportáže.


Výsledky: Postupne sme takto do oblakov vyviezli všetky televízie a relevantné spravodajské a lifestylové médiá. Dosiahli sme vyše 60 organických výstupov a dosiahli AVE hodnotu takmer 300 tisíc eur. Nekupovali sme skoro žiadny mediálny priestor. Koordinovali sme 15 štábov rôznych médií v 4 rôznych termínoch (viaceré sme museli pre počasie pripravovať na viac krát). Hotel Lomnica kontinuálne ťaží z takýchto mediálnych vzťahov. V roku 2023 jeho návštevnosť stúpla a rýchlo sa rozbehol aj Kuszmannov bazár.

Andy Warhol v Bratislave | MEDIA CENTRAL, v spolupráci s - | Galéria SPP
Stručná charakteristika: Po 20-tich rokoch sa do hlavného mesta vrátil nefalšovaný kráľ pop-artu Andy Warhol a my sme chceli, aby o tom vedelo čo najviac ľudí. Do ulíc Bratislavy sme vyslali neprehliadnuteľného figuranta so strapatými bielymi vlasmi, v ikonickom roláku a koženom plášti po zem, aby ľudí pozval na „svoju“ výstavu do Galérie SPP na Mlynských nivách.

Andy Warhol stále žije, minimálne jeho odkaz určite, a naša malá guerilla, ktorá doplnila komplexnú PR kampaň, toho bola (živým) dôkazom.


Výzva a cieľ: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach zapožičalo 55 diel ikonického umelca na viac ako mesiac neziskovej Galérii SPP, aby mohla zážitok z jeho tvorby sprostredkovať všetkým svojim návštevníkom.

Táto malá galéria disponuje len obmedzeným budgetom, no neobmedzenou energiou a chuťou robiť veci inak. A tento fakt sme s radosťou využili.

Cieľom guerilly bolo ľudí zaujať a doslova ilustrovať, že Warhola si môžu práve teraz naživo pozrieť v Bratislave - po dvoch dekádach. Navyše, verili sme vo virálny potenciál nezameniteľnej postavičky, čo sa rovnako potvrdilo.

Stratégia: Predstavte si, že si prezeráte obraz slávneho umelca a "on" sa vedľa vás zrazu zjaví. Živý, z mäsa a kostí. Naším zámerom bolo návštevníkov výstavy vtiahnuť do deja, aby si domov odniesli unikátny zážitok a do Galérie SPP sa radi vrátili. No a ľudom v uliciach sme chceli priniesť instatne kúsok Warhola, ako malý teasing toho, čo môžu vidieť v samotnej galérii. Veríme, že v dnešnej dobe technológii je skutočná, hmatateľná, živá skúsenosť tým, čo ľudí vyruší, spomalí a snáď aj motivuje, aby si prišli výstavu pozrieť i osobne.

Realizácia: V lowbudget kampani sme stavili na dlhoročné a poctivo vybudované vzťahy s novinármi, ktorí prišli s vyše 30-timi kvalitnými, natívnymi výstupmi o výstave. Tie sme chceli doplniť niečím sviežim a neopozeraným.

Keďže náš kolega vzdialene Warhola pripomína, napadlo nám, že ho za slávneho umelca prezlečieme a Bratislavčanom názorne ukážeme, že Warhol je práve teraz tu, v bratislavskej Galérii SPP.

Využili sme služby profi maskéra a kostymérky, ktorí sa na podobné premeny špecializujú a z mladého muža vyčarovali naozaj uveriteľného Andyho. S naštudovanými pohybmi a gestikuláciou sme ho vyslali v sprievode kameramana a fotografa medzi ľudí do ulíc Bratislavy a do Galérie SPP.

Warholov charakteristický zjav dopomohol tomu, že figurant ho dokázal verne napodobniť a prirodzene pútal pozornosť. Výraznú postavičku neprehliadol nik a veľkú pozornosť vzbudila aj na „svojej“ výstave v Galérii SPP - ako hlavná atrakcia a živý photopoint zároveň. Ľudia sa s ním nadšene fotili a fotky tiež zdieľali na sociálnych sieťach.

Súčasťou guerilly boli aj dva natívne články na jednom z najčítanejších online portálov a niekoľko reels na sociálnych sieťach.

Výsledky: Úspech kampane sme merali predovšetkým úspešnosťou výstavy samotnej, na ktorú sa za necelé dva mesiace prišlo dokopy pozrieť až 7000 návštevníkov (číslo porovnateľné s veľkými bratislavskými galériami).

Počet natívnych výstupov - 36 (AVE v hodnote zhruba 83 600 eur)
Dáta z Google Analytics:
- Galéria SPP sa zobrazila vo vyhľadávaní 4255 užívateľom (nárast o 144% oproti minulému roku)
- Na webovú stránku Galérie SPP si kliklo 3700 používateľov
- O trasu do Galérie SPP požiadalo až 2214 užívateľov (nárast o 433,4%)

Výsledky kampane výrazne prekonali naše očakávania.

PODPORA VOLIEB | MUW Saatchi & Saatchi, | ČSOB
Stručná charakteristika: Voľby do NR SR znamenali pre ČSOB ďalšiu príležitosť na posilnenie atribútu spoločensky zodpovednej firmy. Ako? Banka využila sieť svojich 455 bankomatov, cez ktoré zasiahla až 280 000 ľudí s posolstvom o dôležitosti výberu – nie finančného, ale volebného. Celú tému neskôr rozvinula na sociálnych sieťach, cez ktoré vygenerovala dodatočný reach takmer 700 000 ľudí. Účasť na voľbách bola najvyššia od roku 2002 a ČSOB k tomu prispela ideou, v ktorej sa spájala nákladová efektivita s originálnym nápadom.


Výzva a cieľ: Značka ČSOB sa dlhodobo profiluje cez atribút poradenstva, ktorý v ATL komunikácii reprezentuje „fluent device“ sova. V social a PR oblasti aktívne vyhľadáva komunikačné príležitosti, ktoré pomáhajú upevňovať spojenie značky s poradenstvom. Práve voľby do NR SR predstavujú z hľadiska cieľovej skupiny značky, ako aj relevancie témy pre celú populáciu, zaujímavú príležitosť pre naplnenie poradenstva v novom kontexte. Výzvou je nájsť kredibilné prepojenie značky a témy pri minimálnom budgete.


Stratégia: Byť nestranný: uchopiť tému nadstranícky a vyhnúť sa neželanému „backslashu“.
Byť kredibilný: nájsť prepojenie medzi komunikáciou volieb a svetom finančnej inštitúcie.
Byť efektívny: stavať komunikáciu primárne cez vlastné komunikačné kanály.
Byť odlíšiteľný: nájsť riešenie, ktoré nás diferencuje od obdobných aktivít NGOs a konkurencie.
Výsledkom je idea využitia siete bankomatov ČSOB ako ústredného motívu kampane. Prostredníctvom nich predsa na dennej báze realizujú svoje výbery tisícky ľudí.


Realizácia: Samotná povaha idey využitia bankomatovej siete ČSOB rozdelila komunikáciu na dve fázy.

V prvej offline časti boli využité výlučne „own media“ v podobe uvítacieho screenu na bankomatoch, ktoré vyzývali na účasť na voľbách. Kľúčovou cieľovou skupinou boli súčasní klienti ČSOB. V druhej, nadväzujúcej, fáze na sociálnych sieťach sa obsah získaný v offline amplifikoval cez sociálne siete ČSOB a umožnil tak zasiahnuť širšiu verejnosť.

V rámci druhej fázy sa téma mohla rozpracovať do šírky, príkladom budovania relevancie bola komunikácia skoršieho zatvorenia pobočiek ČSOB, aby sa aj ich zamestnanci mohli zúčastniť volieb. Zároveň bolo možné tému živiť dlhšie časové obdobie.


Výsledky: Kampaňová aktivita v rámci siete bankomatov ČSOB bola nasadená posledné dva septembrové týždne roku 2023. Denne využije celú sieť 455 bankomatov ČSOB na Slovensku približne 20 000 ľudí. Môžeme tak hovoriť o 280 000 offline impresiách/dosahu.

V online komunikácii vygenerovalo 7 príspevkov na Facebooku a Instagrame dosah až 689 065 ľudí a 1 861 544 impresií. Na LinkedIne dodatočných 15 699 impresií.

Ale čo je najdôležitejšie, volebná účasť do NR SR dosiahla 68,51 % a bola najvyššia od roku 2002.


Plán obnovy na Pohode | Plán obnovy - Úrad vlády | Plán obnovy
Stručná charakteristika: Plán obnovy je unikátny európsky mechanizmus, ktorý spája reformy a investície v podobe takzvaných míľnikov a cieľov. Tie ako krajina plníme, a tak postupne zlepšujeme dôležité oblasti ako vzdelávanie, zdravotníctvo či zelenú ekonomiku. V skratke: cieľom je vytvoriť lepšiu krajinu. Aby sme ukázali, ako taká krajina môže vyzerať, prišli sme aj na festival Pohoda. Stan s názvom Lepšia krajina sme vyplnili aktivitami z oblasti, ktorých sa plán obnovy týka. Stan navštívili stovky ľudí a každá úloha, ktorú splnili, znamenala, že sa dozvedeli o tom, čo prináša plán obnovy pre ľudí.


Výzva a cieľ: Lepšia krajina - také môže byť Slovensko, ak zavedie reformy a využije financie z plánu obnovy. Podľa prieskumu agentúry IPSOS (pre NIKA 2022) – u tretiny ľudí dominuje nedôvera voči plánu obnovy: 17% neverí, že peniaze z plánu obnovy pocítia bežní ľudia, 20 percent ľudí súhlasí, že má dostatok informácií o pláne obnovy. Aby si ľudia mohli vyskúšať, čo konkrétne plán obnovy ľuďom prinesie, priblížili sme obsah jeho jednotlivých častí a aj jeho fungovanie v odľahčenej atmosfére festivalu. Úlohami sprevádzali návštevníkov samotní úradníci plánu obnovy.

Stratégia: Komunikácia bola rozdelená do 3 fáz. Účasť na festivale sme ohlásili súťažou o lístky na sociálnych sieťach. Po festivale sme atmosféru v stane pripomenuli moodovým videom a statusmi s výberom z komentárov ako si ľudia predstavujú lepšiu krajinu. Hlavnou fázou komunikácie boli samotné aktivity na festivale. Tie boli navrhnuté tak, aby sa mohol zapojiť ktokoľvek - bez ohľadu na vek či fyzickú zdatnosť a aby odmenou bolo samotné aktivity. Každá z aktivít odzrkadľovala reformu alebo investíciu plánu obnovy. Počas festivalu sme na profiloch plánu obnovy komunikovali aktivity v stane.

Realizácia: Samotné aktivity v stane sa odvíjali od oblastí plánu obnovy a hravou formou ich preniesli na festival tak, aby stan udržiaval uvoľnenú atmosféru a vítal návštevníkov v letnej dovolenkovej pohode. Účastníci mohli klepnúť korupcii po prstoch vďaka efektívnejšej štátnej správe, skúsiť si tradičné hrnčiarske remeslo z Muránskej planiny, absolvovať zdravotnícke vyšetrenie, vybicyklovať si cukrovú vatu, poradiť sa s psychológmi, vyskúšať si elektromobil či nové policajné auto, poradiť sa o obnove rodinného domu a v rámci novej formy vzdelávania si vyskúšať mediálnu výchovu či programovanie. Pri príprave aktivít sme spolupracovali so samotnými ministerstvami či úspešnými žiadateľmi z plánu obnovy.
Všetky aktivity spájal spoločný cieľ a výhra v podobe piknikovej deky - všetci učastníci tak mali motiváciu prejsť si čo najviac aktivít stanu, spoznať plán obnovy čo najlepšie až do úspešného podania “žiadosti o deku”.
Žiadosť bola podmienená účasťou na aktivitách a správnym zodpovedaním otázok o pláne obnovy – odpovede našli v grafikách stanu, alebo im pomohli úradníčky a úradníci, ktorí sprevádzali účastníkov naprieč stanoviskami.

Výsledky: Reklama na sociálnych sieťach o účasti na festivale dosiahla 104,6 tis. videní, do súťaže o lístky sa zapojilo 193 účastníkov. Samotný festival predstavoval okrem iného: 3 festivalové dni a 28 "úradných hodín" stanu, 6 stanovíšť, 600 rozdaných dek za absolvovanie stanovíšť v Lepšej krajine, teda 600 správne vyplnených dotazníkov o pláne obnovy, 1000 ks vybicyklovanej cukrovej vaty, 750 ľudí si vyrobilo výrobok z hliny, 300 ľudí absolvovalo pohovor so psychológom. Stories zo stanu s priemerným zásahom 600-400 ľudí /story.

VITIS Wine Challenge | PRime time v spolupráci s PRime time | HUBERT J.E. pre značku VITIS
Stručná charakteristika: Vína obvykle získavajú medaily na vinárskych súťažiach. Pre posilnenie reputácie značky sme spolu s partnerom, Národným salónom vín, založili novú súťaž a unikátne ocenenie VITIS Wine Challenge. Do úlohy porotcov sme postavili známych influencerov a novinárov, ktorých sme priamo na evente previedli jednotlivými vínami a zaškolili ich, na čo je dobré prihliadať pri hodnotení vín. Prostredníctvom recenzií a degustácií sme vďaka 120 výstupom v médiách a na sociálnych sieťach rozšírili to najpodstatnejšie – ako vína VITIS chutia (známym) ľuďom.


Výzva a cieľ: Na Slovensku pôsobia stovky vinárskych značiek a nie je jednoduché v tomto komunikačne presýtenom segmente vyniknúť. Hľadali sme preto nápad, ktorý by odlíšil značku VITIS atraktívnym a autentickým obsahom, ale zároveň zachoval atribúty odbornosti ako aj hodnotu značky. Chceli sme vytvoriť tiež projekt, ktorý by mal potenciál ďalej sa rozvíjať a pomohol posilňovať značku. Cieľom bolo odkomunikovať produkty a novinky, vyzdvihnúť ich kvalitu a kompetenciu výrobcu zapojením odborníkov (hlavného enológa a technológa vinárstva) a posilniť reputáciu značky.

Stratégia: Rozhodli sme sa etablovať súťaž prvú svojho druhu na Slovensku, ktorá by spájala pohľad laikov – našej cieľovej skupiny (keďže VITIS je primárne retailová značka) reprezentovanej novinármi a influencermi; a pohľad odborníkov – v našom prípade Národným salónom vín ako odborným partnerom a garantom projektu. Rozhodli sme sa založiť tradíciu vinárskej súťaže, ktorá bude zážitkom aj pre samotnú porotu, keďže sa odohráva v prostredí a atmosfére, akú má možnosť zažiť len zopár vybraných enológov na svetových súťažiach.

Realizácia: Event mal formu profesionálnej vinárskej súťaže v exkluzívnych priestoroch Národného salónu vín. Influenceri a zástupcovia médií boli najskôr odborne zaškolení a pripravení na rolu hodnotiteľov a porotcov. Hostia mohli vychutnať produkty na najvyššej úrovni a forme servírovania, čo zanechalo silný dojem. Tento efekt sa premietol aj do mediálnych výstupov. Túto príležitosť sme využili aj na predstavenie špeciálnej novinky – vegánskych vín VITIS, ktoré sme predstavili s výkladom a edukáciou od najlepších slovenských odborníkov.

Mediálny dosah: Prvá vlna komunikácie bola postavená na sérii článkov, reportáží a recenzií zo zážitkov a skúseností influencerov, ako v médiách, tak aj na sociálnych sieťach formou postov a stories. Druhá vlna bola založená na ďalšom spracovaní rebríčka hodnotených vín, obľúbených odrodách jednotlivých influencerov – tento obsah nám generoval témy ďalšie 4 mesiace komunikácie v médiách a na sociálnych sieťach, čoho výsledkom bol vysoký zásah na presnú cieľovú skupinu.

Výsledky: Viac ako 130 mediálnych výstupov (s uvedením brandu VITIS) priniesol vysoký kumulatívny zásah, ako aj vynikajúce parametre engagementu. Klient ocenil nielen komunikačnú kvantitu a zásah, ale aj to, že v komunikácii posilnili aj posolstvá o odbornosť a expertízu značky.
Počet zapojených influencerov a novinárov: 20
Počet mediálnych výstupov vrátane SoMe: 136
Počet výstupov na sociálnych sieťach: 102
Kumulatívny zásah komplet: 722 000
Mediálna hodnota AVE: 34 200
SoMe Vitis:
Celkovo impresie: 335 075
Celkovo engagement: 2486
Kumulovaný zásah: 260 745

Nájdi sa na Profesia days | Respect APP | Profesia
Stručná charakteristika: Veľtrh pracovných príležitostí Profesia days sa v roku 2023 konal už po 13-ty krát. Pracovný svet sa ale zmenil. Medzi zamestnancami sa hovorí stále viac o téme mentálneho zdravia. Rozhodli sme sa na túto potrebu reflektovať. Zmenili sme celú koncepciu eventu, a s filozofiou podujatia ide aj kampaň. Namiesto toho, aby sme v nej komunikovali čas, miesto a jednotlivých vystavovateľov, ktorí budú na evente, stala sa motívom našej komunikácie téma. NÁJDI SA NA PROFESIA DAYS.


Výzva a cieľ: Z výskumov vyplýva, že 90 % pracovníkov dnes považuje vhodné pracovné prostredie za kľúčový predpoklad pre podanie vysokého pracovného výkonu. Len 50 % z nich ale za takéto považuje svoje pracovisko. Stále viac sa riešia témy osobného rastu, flexibilného pracovného času, homeofficov, vyhorenia či sexizmu na pracovisku. Našim cieľom bolo ukázať potenciálnym návštevníkom, že na nových Profesia days dostanú odpovede aj na takéto otázky. A kampaňou získať 12500 unikátnych registrácií / návštevníkov.

Stratégia: Kampaň NÁJDI SA NA PROFESIA DAYS vychádzala z trefných insightov z pracovného prostredia, ktoré cieľová skupina pri zmene povolania rieši.
Zmenil sa aj event samotný. Z motivačného programu sa stal program inšpiratívny. Hlavnými témami boli duševné zdravie, work-life balance. Diverzita na pracovisku, v regióne, či príležitosti pre ľudí na okraji pracovného trhu. Event nebol len o nábore zamestnancov, ale o stretnutiach v danom regióne, ich lokálnych potrebách, o firemnej prezentácii a kultúre.


Realizácia: Séria vizuálov stavia na individualite každého zamestnanca a dotýka sa dobre známych situácii z pracovného života:
Nenašla si sa vo štvrtkových teambuildingoch?
Nenašiel si sa v ambíciách svojho teamleadra?
Nenašiel si sa v mladom dynamickom kolektíve?
Nájdi sa na Profesia days.
Kampaň bola nasadená v uliciach slovenských miest, v online priestore, aj v rádiu.

Program eventu ponúkol široký výber vzdelávacích aktivít, workshopov a prednášok, určených pre široké pracujúce publikum, aj ľuďom bez práce, aj študentom, mamičkám na materskej a ďalším. Vystavovatelia a program boli prispôsobené miestu, kde sa event odohrával. V 3 regiónoch sa účastníci mohli rozprávať s odborníkmi z IPčka, či z podcastu Sexuálna výchova. Na svoje si prišli aj starší účastníci, pre ktorých boli pripravené diskusie na tému zmeny zamestnania po 40-tke.


Výsledky: Profesia days 2023 prekonali všetky stanovené KPIs. Získali 143 mediálnych výstupov v hodnote 111 550 eur. Zúčastnilo sa ich 210 vystavovateľov a až 14 429 návštevníkov.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/403432#2753

https://index.sme.sk/c/23166587/festival-prilezitosti-profesia-days-meni-koncept-podujatie-uz-nebude-veltrhom-prace.html

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/425172#85

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/434688#1934


Umenie na mieste X | Róbert Slovák a jeho priatelia | Košice Región Turizmus
Stručná charakteristika: Snahou organizácie Košice Región Turizmus je motivovať návštevníkov kraja k rešpektu k prírode, lokalite, trvalej udržateľnosti a akcentovať ekoturizmus. Rozhodli sme sa preto namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi týchto hodnôt. Päť landartových objektov vybrala odborná komisia z dvadsatichsiedmych prihlásených projektov profesionálov, ktorých zadaním bolo prepojiť prírodu, človeka a vybrané lokality umeleckými dielami.


Výzva a cieľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus chcela odkomunikovať 10 rokov svojho pôsobenia s dôrazom ekoturizmus. Okrem komunikácie jubilea bolo cieľom prilákať aj nových návštevníkov z celého Slovenska na miesta, ktoré by bežne nenavštívili. Výzvou bolo zaujať novinárov, z ktorých väčšia sa zameriava hlavne na BA kraj.

Stratégia: Namiesto bežnej reklamnej kampane sme sa rozhodli vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi hodnôt organizácie. Vytvorili sme ciele záujmu pre človeka, ktorý sa pohybuje skôr v kultúrnych kruhoch, na miestach, ktoré by bežne nenavštívil. A naopak, priblížili sme slovenské umenie bližšie k človeku, ktorý by ho za iných okolností nevyhľadával. Kampaň bola komunikovaná všetkými dostupnými kanálmi počas celého trvania.

Realizácia: Prvým krokom bolo vyhlásenie Open callu pre umelcov, ktoré prebehlo na TK v Košiciach. Názov organizácie sme aktualizovali na Košice Región Ekoturizmus. Zároveň bol spustený web projektu a komunikovali sme aj na sociálnych sieťach. Nasledovalo zasadnutie odbornej komisie, ktorá sa skladala z významných osobností umeleckej obce na čele s riaditeľkou VSG Dorou Kenderovou. Z 27 prihlásených prác bolo vybraných 5, ktoré boli zrealizované po celom košickom kraji na miestach v blízkosti lokálnych atraktivít a gastro prevádzok, ktoré sme komunikovali aj na webe. Počas realizácie sme projekt komunikovali na sociálnych sieťach, na veľtrhu ITF Slovakiatour, mapovali sme realizáciu diel. Po realizácii diel sme nasadili rozsiahlu online kampaň s videami s umelcami a ich landartovými dielami. Každému dielu sme vytvorili profil na Google mapách. Pripravili TK nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave. Využili sme spoluprácu s Influencermi, ktorí formou roadtripu ukázali diela a atraktivity v okolí v 6 príspevkoch, stories a blogu. Každé dielo v outdoorovej galérii obsahuje popis, ale návštevníci si môžu jeho opis vypočuť aj v audioverzii v rôznych jazykoch.

Výsledky: Vďaka komunikácii s médiami (TK a TS) sme získali 55 mediálnych výstupov (TV, tlač, online, rozhlas) s OTS 14 175 061. Vďaka influencerskej spolupráci s @cestujzamenej sme oslovili každým postom v priemere 10 tis. účtov. S mediálnycm budgetom na online kampaň 8 tis. eur sme dosiahli na YT 1,34 mil. zobrazení, cez Meta Ads 6,24 mil. zobrazení a 12800 preklikov, pričom sme cieľ zobrazení reklamy prekonali o 340 % a cieľ kliknutí o 276 %. Dielo Kukaň získalo Cenu nadácie Tartabanky za umenie a v ankete Denníka N bol projekt označený za umeleckú udalosť roka.

Odpadová štúdia IKEA | Seesame | IKEA Slovensko
Stručná charakteristika: IKEA sa zaviazala stáť v čele úsilia o vytvorenie plne cirkulárnej ekonomiky. V rámci monitoringu situácie prišla s bezprecedentnou odpadovou štúdiou, aby posúdila plytvanie a recykláciu nábytku na Slovensku. Cieľom bolo využiť údaje na komunikáciu, PA aktivity a dimenzovanie second-hand trhu. Komunikačná kampaň prebehla v troch fázach - odhalenie problému, edukačné zážitkové eventy a riadená komunikáciu prostredníctvom influencerov. Kampaňou sme zvýšili povedomie o udržateľnom zaobchádzaní s nábytkom v podobe 193 výstupov s celkovým dosahom 2,7 milióna v hodnote 77 250 €.


Výzva a cieľ: Neudržateľná spotreba a tvorba odpadu je veľkou výzvou tejto doby. IKEA poukazuje na problém a ponúka riešenia ako odpadu predchádzať. Rozvíja cirkulárne služby, ako napr. Druhý život nábytku. Avšak pri ich nastavovaní potrebuje pracovať s reálnymi dátami, preto prišla s jedinečnou lokálnou odpadovou štúdiou. Cieľom projektu bolo pritiahnuť k téme cirkularity pozornosť širokej verejnosti, poukázať na fenomén zaobchádzania s nepotrebným nábytkom a zážitkovou formou edukovať o udržateľnejších alternatívach tejto konzumnej doby prostredníctvom influencerov a médií.

Stratégia: Vďaka štúdií sme problém kvantifikovali, ale nechceli sme zostať len pri číslach. Prostredníctvom zážitku sme chceli poukázať na problém, udržateľnejšie riešenia a inšpirovať ľudí. Stratégia bola postavená na komunikácii, ktorá zaujala nielen médiá a influencerov, ale aj stakeholders, odbornú a širokú verejnosť. Komunikáciu odštartovala tlačová konferencia, ktorá šokovala a podala informácie o alarmujúcich výsledkoch na netradičnom mieste - skládke. Následne sme sa zamerali na udržateľnejšie riešenia a vďaka DIY workshopu ukázali možnosti renovácie použitého nábytku.

Realizácia: Na základe výsledkov odpadovej štúdie a udržateľných riešení, ktoré IKEA ponúka, sme stratégiu rozdelili na tri fázy. Komunikáciu spustila tlačová konferencia pre novinárov a influencerov na skládke odpadu v Čukárskej Pake. Hostí sme pozvali na uvedenie výnimočnej kolekcie a predstavenie dát zo štúdie. Miesto konania hostia nepoznali, doviezol ich tam spoločný transfer. Na mieste už bola nainštalovaná „kolekcia“, ktorá čakala na svoje odhalenie. Po odprezentovaní dát zástupcami z IKEA, Cyrkl a skládky, prišlo očakávané odhalenie kolekcie. Tá bola vytvorená z kusov nepotrebného nábytku, ktoré boli odkúpené vďaka službe Druhý život nábytku. Zážitkovú konferenciu sme zakončili obhliadkou skládky.
Po prvej, awarness fáze, nasledovala druhá, edukatívna. Pre influencerov sme pripravili DIY workshop, kde sa naučili, ako dať druhý život použitému nábytku. Vďaka sociálnym sieťam dali tipy svojim sledovateľnom ako jednoducho renovovať nábytok a premeniť ho na unikátny kúsok.
V poslednej fáze zamerali na riadenú komunikáciu prostredníctvom influencerov. Edukovali svojich sledovateľov udržateľnejšími tipmi, čo robiť s nepotrebným a starým nábytkom.

Výsledky: Mediálny dosah kampane:
• osveta o odpadovom hospod. zarezonovala na sociálnych sieťach, v podcaste, tlači, rádiu a v online
• komunikačný prístup zážitkovou formou zabezpečil 193 výstupov s celkovým dosahom 2,7 mil.:
-56 mediálnych výstupov v hodnote 59 000 €
-137 výstupov influencerov s dosahom vyše 875 000 a hodnotou 18 250 €

Businees impact (obdobie kampane vs. rovnaké obdobie v roku 2022):
• 32% nárast počtu prijatých výrobkov do služby Druhý život nábytku
• 48% nárast počtu zákazníkov v oddelení Druhý život nábytku
• 234% nárast návštevnosti webu Druhyzivotnabytku.sk

Veganuary: Launch vegánskych a vegetariánskych produktov Lidl | SKPR STRATEGIES, | Lidl Slovenská republika,
Stručná charakteristika: Naučili sme ich, že vegánstvo a vegetariánstvo chutí. Novinárom a influencerom sme predstavili Vemondo - značku vegánskych a vegetariánskych produktov. K novinkám sme pristúpili zážitkovo a lifestylovo - workshopom Balans života pre novinárov a vybraných influencerov pod vedením koučky a jogínky Niny Menkynovej a následne projektom Influencerský swap, kde sa atraktívnou formou vymieňali kulinárske tipy na využitie vegánskeho a vegetariánskeho sortimentu Lidl. Projekt sme ušili na mieru klientovi a zaznamenali nadpriemerný feedback médií i influencerov.


Výzva a cieľ: Cieľom PR kampane bolo originálne predstaviť nový rad Vemondo zážitkovou formou, aby rezonoval v médiách a bol atraktívny pre verejnosť. Aktualizačným momentom bol začiatok roka - veganuár, novoročné predsavzatia a trendy zdravého stravovania. Začali sme pozvánkou, ktorú sme spojili s donáškou kreatívnych vegan a veggie raňajok. Na samotnom workshope sa potom novinári a influenceri mohli ponoriť do jógy a okúsiť princípy holistického životného štýlu. Influencerský swap zase spojil 4 food influencerov, ktorí si v rámci 4-chodového menu vymieňali s novinármi kulinárske tipy.

Stratégia: V prípade produktového radu Vemondo nešlo o jednorázový media event, ale o rozvíjateľnú ideu, ktorú vieme priebežne posúvať ďalej – kreatívne, hravo a interaktívne. Holistický workshop s odborníčkou na pohyb, stravu a duchovno, ako aj swap kulinárskych tipov od uznávaných food bloggerov – oba eventy vtiahli účastníkov priamo do akcie. Naučili sme ich, aké sú princípy vyváženého životného štýlu a presvedčili, že vegánstvo a vegetariánstvo chutí. Do realizácie sme zakomponovali nonfoodový – športový sortiment Lidl a posilnili komunikáciu viacerých produktových radov klienta.

Realizácia: Posolstvo sa dá efektívne odovzdať slovom, písmom, videom – no máločo funguje tak presvedčivo, ako zážitok. S týmto vedomím sme pre produktovú značku Vemondo vytvorili koncept, v ktorom sa spája autentický zážitok s efektívnou a hravou edukáciou. Zúčastnení novinári a influenceri, ktorých nadchla osobná skúsenosť, dokázali o to presvedčivejšie odovzdať naše posolstvo širokej verejnosti. V rámci worshopu Balans života získali od odborníčky na pohyb, stravu a duchovno užitočné informácie o nastavení jedálnička i životného balansu. Branding Lidl sme posilnili aj tým, že do projektu zameraného na značku jedál a nápojov sme nenásilnou formou zakomponovali aj športové produkty klienta. Na Influencerskom swape sa následne mohli inšpirovať, ale aj reálne naučiť, ako zakomponovať dostupné produkty Lidl do inšpiratívneho vegánskeho či vegetariánskeho menu.

Výsledky: Inšpiratívne predstavenie produktovej značky Vemondo sa pretavilo do čísel a nadšenej odovzdy médií i influencerov – Denisy Vyšňovskej, Milana bez mapy, speváka Mateja Vávru, moderátora Vlada Varechu, novinárky Kristíny Kocian, modelky Lenky Tekeljakovej a jogínky Niny Menkynovej. Celková mediálna hodnota dosiahla bezmála 13 000 eur s dosahom 2,4 mil. Influencerský swap predčil očakávania a mal ešťe väčší mediálny úspech v podobe vyše 45 000 eur s celkovým dosahom 4,9 mil.

Láskyplný festival | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s 1st CLASS AGENCY | Kofola Československo
Stručná charakteristika: Kofola aktivitou Láskyplný piatoček inšpiruje ľudí, aby si urobili plnohodnotný čas na lásku. Ale ako sa na ňu sústrediť počas najdivokejších dní v roku, na mieste, kde sa deje milión vecí?

Pripravili sme niečo veľkolepé. Svadbu na festivale. Takú s mamou, tetou aj pani matrikárkou. Svoje áno si počas troch festivalových dní povedalo až 51 párov. A samozrejme, pripíjalo sa Kofolou.

Festivalové svadby však vyvolali nielen veľký záujem zaľúbencov a návštevníkov festivalu. O festivalovom sľube lásky spontánne informovali aj médiá.


Výzva a cieľ: Značka Kofola čelila problému. Strácala relevanciu medzi mladými a stávala sa nostalgickou.

V roku 2023 sme predstavili novú komunikačnú platformu – Láskyplný piatoček a hľadali cestu, ako aktivovať tému nielen v médiách, ale aj priamo medzi mladými. Na mieste, kde sa deje milión vecí naraz a kde ľahko zabudnete, že ste tu so svojou polovičkou.

Úloha bola jasná: sústrediť sa na páry a dať im priestor na to, aby mohli svojej láske na festivale dodať čo najviac bubliniek, využiť svadby aj ako skvelú online a media príležitosť a vyťažiť čo najviac pre značku.

Stratégia: Aj o lásku sa treba starať a na to, aby nevyprchala, potrebuje plnohodnotný čas. Tak znelo hlavné posolstvo kampane Láskyplný piatoček, preto sme láske dodávali bublinky všade, kde sa dalo. Ale na festivaloch sme chceli ultimátny dôkaz lásky! Usporiadali sme tu svadby pre všetky páry, ktoré si svoju lásku túžili sľúbiť verejne. A to nielen za prítomnosti účastníkov festivalu, ale aj médií.

A keďže Kofola je, na rozdiel od slovenských zákonov, za lásku pre všetkých, svadby boli pre naozaj všetky páry, ktoré si ju túžili sľúbiť verejne. Keď miluješ, nie je čo riešiť!

Realizácia: Kto povedal, že nevesta musí byť v bielom a svadba má byť v kostole či na radnici? Pred festivalom sme vyzvali všetky zamilované páry, aby sa prihlásili a poslali nám svoj príbeh.

Vybraným 6 párom sme zorganizovali originálnu a právoplatnú svadbu priamo na festivale a v láskyplnej Kofola kaplnke mohli dať svojej láske poriadnu šťavu.

Pozvali sme aj svadobčanov a okrem oficiálneho svadobného obradu za účasti matrikára sme sa postarali o parádny Kofola prípitok, aj o celú hostinu.

A keďže do súťaže o Láskyplnú svadbu sa nám prihlásilo veľa párov, rozhodli sme sa zorganizovať ich čo najviac. Okrem reálnych svadieb si v našej Kofola kaplnke svoje áno povedalo “nanečisto” ďalších 45 párov. Mali k dispozícii svadobné šaty, závoj aj kyticu. Stačilo prísť, vyznať si lásku a pripiť si Kofolou, a to za účasti tisícky skvelo naladených svadobčanov a pri hudbe svetových kapiel!

Využili aj cielenú komunikáciu s médiami. Nielenže sme ich informovali o svadobných plánoch značky, ale sme ich aj priamo na festivalové svadby pozvali a poskytli im plný servis, rovnako ako svadobčanom. A nechýbala ani komunikácia na sociálnych sieťach Kofoly.

Výsledky: Výsledky vysoko predčili naše očakávania. Pod vlajkou Kofoly sa chcelo na festivale oddať neuveriteľných 126 párov. Nakoniec sme oficiálne oddali 6 párov, namiesto pôvodne plánovaného 1 páru na festival, a ďalších 45 párov sa vzalo na nečisto. A aktivita dosiahla rovnako výborné výsledky aj v Čechách.

Na festivalové svadby spontánne pozvalo čitateľov 5 médií a 7 prinieslo reportáž priamo zo svadby, vrátane hlavného spravodajstva TV Markíza. Dosiahli sme tak spontánnu publicitu s AVE 43 300 eur a zásahom 1,13 mil. respondentov.

365.bank - Virtuálny Výkričník | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | 365.bank
Stručná charakteristika: Zem kričí o pomoc. To sa nám snažil povedať slovenský umelec Rudolf Sikora svojím politicko-ekologickým dielom Výkričník zo zemegule a fragmentu vesmíru. Vďaka 365.bank a zbierke ART FOND mohlo dielo ožiť aj v rozšírenej realite a priamo v rukách mladých ľudí, ktorí majú symbolicky aj budúcnosť našej planéty vo svojich rukách. Nečakaný interaktívny zážitok si na výstave počas Bratislavských mestských dní užilo takmer 1000 návštevníkov. Jeho odkaz sa však dostal k širokej verejnosti.


Výzva a cieľ: 365.bank má ekologickú DNA a okrem mnohých aktivít na zníženie plastového či papierového odpadu sa zaviazala byť aj uhlíkovo neutrálna. K rovnakému správaniu chce motivovať aj svojich klientov a širokú verejnosť. V dobe presýtenej všemožnými podnetmi a obsahom sme potrebovali priniesť zážitok, ktorý by naše posolstvo dostal bližšie k širokej verejnosti a k extrémne náročnej cieľovke mladých ľudí. Potrebovali sme zážitok, ktorý vynikne v pretlaku iného obsahu.

Stratégia: Ako nositeľa veľkých myšlienok sme si zvolili umenie. Našli sme dielo slovenského umelca Rudolfa Sikoru Výkričník tvorený zemeguľou a vesmírom. Spolu s výrokom laureáta Nobelovej ceny, Jacquese L. Monoda, sa prvýkrát objavilo v roku 1975 v Paríži.

Po vyše 40 rokoch sme ho zrekonštruovali v rozšírenej realite, čím sme nadviazali na rastúcu popularitu blockchainu, NFT a digitálneho umenia. Toto poňatie nám tiež dovolilo zanechať silnejší zážitok z diela a sprístupniť ho širokej verejnosti.

Realizácia: Po prvý raz sme digitálne dielo uverejnili na vernisáži v priestoroch 365.bank, kde si ako prví prešli interaktívnym zážitkom zamestnanci banky. Potom sme ho mohli ukázať aj verejnosti.

Aby sme absenciu ekologického správania v našej spoločnosti ešte viac zdôraznili, Výkričník sme umiestnili do ticha prázdnej miestnosti počas Bratislavských mestských dní. Návštevníci objavili nálepku s QR kódom na zemi a informačnú tabuľu, ktorá ich naviedla na spustenie interaktívneho diela.

Po naskenovaní QR kódu pred návštevníkom ožil obrovský rotujúci 3D výkričník so silným odkazom: „Človek konečne vie, že je sám v chladnom a bezodnom vesmíre, z ktorého sa náhodou vynoril – vesmíre, ktorý je hluchý k jeho hudbe, ľahostajný k jeho utrpeniu i zločinom...“ Každý návštevník tak mal možnosť zažiť si dielo sám, so Zemou doslova vo svojich rukách a vlastným spôsobom s ním interagovať.

Výstava bola spustená symbolicky na Deň Zeme, 22.4.2023, a trvala tri týždne.

Výsledky: Správa o unikátnej výstave Výkričníka sa dostala do desiatok médií, vďaka čomu si ho všimla široká verejnosť. Priamo na výstavu počas Bratislavských mestských dní si tak dielo v rozšírenej realite prišlo zažiť takmer 1 000 unikátnych používateľov.

A čo je najdôležitejšie, zúfalý výkrik Zeme o pomoc sa vďaka tejto adaptácii Sikorovho diela dostal k ľuďom, ktorí ho konečne mohli vypočuť.

D. Nonprofit PR

Účet za nehodu | 10/10 COMMUNICATIONS | občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko
Stručná charakteristika: Účet za nehodu je edukačno-osvetový projekt s hlavným cieľom: interaktívnym zapojením návštevníkov podnikov a barov upozorniť na to, že ak človek pije, nesmie šoférovať – môže to mať totiž fatálne následky. V čase od februára do júla 2023 sme prostredníctvom hliadok Pi s rozumom, partnerov (Polícia SR, Nadácia Alliaz, Bolt, Tester), ale aj influencerov a PR aktivít rozdali 50 tisíc kusov symbolických Účtov za nehodu, 20 tisíc edukačných letákov, no navyše sa do projektu zapojilo aj takmer 300 podnikov po celom Slovensku. A to len s jediným cieľom: Povedať alkoholu za volantom jasné NIE.


Výzva a cieľ: Na Slovensku sa v r. 2022 stalo 120 065 dopravných nehôd – 1236 pod vplyvom alkoholu a až 4482 s následkami na živote alebo zdraví. Hmotná škoda dosiahla 46 mil. eur. Všetci si navyše pamätáme následky tragickej dopravnej nehody na Zochovej, pri ktorej vyhaslo 5 mladých životov. Zdá sa, že Slovenky a Slováci stále nevnímajú dostatočne riziko šoférovania pod vplyvom alkoholu. Je možné to zmeniť? Pokúsime sa o to, ale namiesto represívnych opatrení zvolíme edukáciu a interaktívne zapojenie tých, ktorých sa to najviac týka – návštevníkov a zamestnancov podnikov, barov a reštaurácií.

Stratégia: Oslovíme partnerov, ktorým záleží na tom istom – bezpečnosti na cestách: Políciu SR, garanta projektu, Nadáciu Allianz, ktorá poskytne vyčíslenie nákladov pri dopravnej nehode, obľúbenú taxislužbu Bolt, ktorá pre nových používateľov apky poskytne prvú jazdu taxíkom úplne zadarmo, firmu Tester, vďaka ktorému si môžu návštevníci zmerať hladinu alkoholu v dychu. Zapojíme tiež influencerov a synergickým efektom všetkých realizovaných aktivít ukážeme verejnosti, no najmä vodičom, ktorí by si po konzumácii alkoholu chceli sadnúť za volant, čo môže takéto rozhodnutie spôsobiť.

Realizácia: Hliadky Pi s rozumom v podnikoch a baroch po celom Slovensku rozdávali symbolické Účty za nehodu – fiktívne pokladničné bloky upozorňujúce na možné finančné následky jazdy pod vplyvom alkoholu. Opití vodiči však riskujú nielen pokutu a materiálne škody, ale najmä zdravie a život seba i iných. Preto sme im tiež ukázali a edukovali ich, že všetky druhy alko nápojov obsahujú rovnaký alkohol. Hliadky tiež merali hladinu alkoholu v dychu cez certifikované alkohol testery, aby názorne ukázali, že hoc len po malom pive, človek nemôže šoférovať a mal by si zvoliť iný druh dopravy. V závere projektu sme preniesli hliadky Pi s rozumom na náš najväčší festival POHODA, kde pokračovali v edukačných aktivitách. Celý projekt sme aktívne komunikovali prostredníctvom rôznych kanálov: weby Pisrozumom.sk a Ucetzanehodu.sk, zapojené podniky, ktoré tiež rozdávali návštevníkom promo materiály, influenceri, PR komunikácia v médiách aj na sociálnych sieťach.

Výsledky: Do projektu sa zapojilo takmer 300 podnikov po celej SR, ktoré prejavili záujem o dlhotrvajúcu spoluprácu a spoločne s hliadkami Pi s rozumom rozdali 50 000 kusov Účtov za nehodu a 20 000 kusov edukačných letákov. Navyše podľa štatistík trenčianskej polície sa počet vodičov pod vplyvom alkoholu počas festivalu znížil o 60 % v porovnaní s minulým rokom, keď sme na Pohode neboli. O projekte vyšlo 103 výstupov v médiách za takmer 134 tisíc eur a celkovým dosahom viac ako 12 miliónov. Na facebookovom konte o.z. Pi s rozumom sme oslovili viac ako 750 tisíc ľudí a takmer 100 tisíc na instagrame.

H3KNISA by SOŠMIŠ | 1st CLASS AGENCY | iniciatíva Na veku záleží
Stručná charakteristika: H3KNISA je známy inovatívny projekt prevencie mladistvých v oblasti závislostí od fajčenia. Prostredníctvom inšpiratívnych workshopov s influecnermi na školách motivuje už tretí rok stredoškolákov heknúť si svoj život k lepšiemu, bez fajčenia. So SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v BA sme v minulom roku rozbehli krúžok H3KNISA po vyučovaní. Viac ako 30 študentov sa stalo H3KERMI, ktorí hekli seba, svojich spolužiakov a hlavne svoje teoretické vedomosti, ktoré mohli prakticky vyskúšať v mktg a media odbore, ktorý študujú a získali tak aj prvý pracovný záznam do CV.


Výzva a cieľ: Skúsenosti s fajčením má podľa prieskumov až 40 % neplnoletých stredoškolákov u nás, 1/5 z nich fajčí pravidelne. Prestať fajčiť majú problém. Najčastejšie kvôli stresu. Jedným zo stresujúcich faktorov sú aj obavy čo po škole. SOŠ MIŠ pripravuje študentov v oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie. Krúžok H3KNISA vznikol s obojstranným cieľom a prospechom - dať aktívnym študentom priestor heknúť sa a získať prax, naučiť ich SoMe plány, PR komunikácii a pre H3KNISA získať poradný tím mladých ľudí a content tvorcov, ktorí v jazyku svojich spolužiakov môžu heknúť ďalších mladých.

Stratégia: Stratégia krúžkov bola jasná. V spolupráci s pedagógmi vytvoriť študentom možnosť podieľať sa na projekte H3KNISA, ktorý poznali z celodenného workshopu s influencermi na ich škole s veľmi pozitívnym ohlasom práve od študentov. Išlo o dobrovoľnú aktivitu po vyučovaní, ktorá prebiehala raz za týždeň počas celého školského roka, s odborníkmi na komunikáciu z H3KNISA a pod dohľadom pedagógov. Výsledkom mal byť pravidelný content pre SoMe H3KNISA, organizácia ďalšieho eventu /workshopu s influencermi v škole a zabezpečiť k tomu aj medializáciu, tak ako by robili v nejakej agentúre.

Realizácia: ● Spusteniu krúžkov H3KNISA by SOŠMIŠ predchádzali dva mesiace príprav a konzultácii s pedagógmi školy, z ktorého vzišiel koncept krúžku
● V októbri 2022 prebiehalo promo krúžku na škole, na ktorý sa prihlásilo skoro viac ako 30 študentov. Dobrovoľne.
● Krúžok sa rozbehol v novembri úvodným stretnutím s tímom H3KNISA
● Po diskusii sa rozdelili študenti na tri vzájomne kooperujúce tímy - Content tím, Event tím a Médiá tím – tak ako je to bežné vo firmách a agentúrach. V každom tíme mali členovia úlohy, ktorým sa venovali.
● K dispozícii mali celý školský rok pedagógov, tím H3KNISA a externých lektorov, ktorí koordinoval ich pracovnú náplň.
● Počas celej doby SoMe tím pomáhal so SoMe contentom a grafikou pre H3KNISA
● na máji 2023 Event tém pripravil a zorganizoval ďalší Celodenného event H3KNISA plný workshopov so 16 lektormi pre svojich spolužiakov. SoMe tím celý deň dokumentoval po foto / video / grafickej stránke.
● Média tím pripravil v deň D organizačne tlačovú konferenciu a študenti ju aj moderovali. Pripravili press kit, distribuovali ho médiám a skúsili si aj monitoring po TK.
● V júni sme vyhodnotili výsledky krúžku a s pečiatkou praxe získali študenti aj H3KNISA merc

Výsledky: Projekt H3KNISA by SOŠMIŠ dopadol nad očakávania a veľkým nadšením študentov. Vyše 30 študentov si vyskúšalo prácu PR a SoMe špecialistov a môžu sa pochváliť skvelými „vysvedčením“, ktoré dosiahli H3KNISA tím by SOŠ MIŠ:
● Vytvorili a pomohli vytvoriť viac ako 150 postov, reels a stories so zásahom 27 k
● zorganizovali náročný event pre vyše 200 svojich spolužiakov
● na tlačovú konferenciu sa im podarilo dosť 15 novinárov
● dosiahli viac ako 35 média výstupov s AVE 120k € a zásahom takmer 600 k
Ale hlavne im dal krúžok za 7 mesiacov plno praktických skúseností, ktoré sú na nezaplatenie

Zoznam príspevkov
DEPAUL SOCIÁLNY EXPERIMENT | 1st CLASS AGENCY | Depaul Slovensko
Stručná charakteristika: Zima býva pre ľudí bez domova najťažším obdobím roka. Na ulici čelia omrznutiu, podchladeniu, omrzlinám končatín a ďalším chorobám. Pomoc im môže zachrániť život. Na to poukazovala fundrisingová kampaň neziskovej organizácie Depaul Slovensko, v rámci ktorej sme v spolupráci so záchranármi vo februári zrealizovali Sociálny experiment s figurantom a skrytou kamerou na frekventovanom námestí v Bratislave. Za viac ako hodinu prešlo okolo ležiaceho figuranta takmer 800 ľudí, pristavili sa však len 3. Experiment zarezonoval v médiách a na SoMe a pomohol vyzbierať viac ako 100 000 €.


Výzva a cieľ: Na ulici čelia ľudia bez domova umrznutiu, omrzlinám končatín, podchladeniu, aj ďalším chorobám. Za posledné tri roky záchranári na Slovensku vyštartovali k takmer tisícke prípadom podchladenia, z toho niektorým ľuďom už nemohli pomôcť. Iba časť prípadov sa týkala ľudí bez domova. Dostať sa do problémov a zostať ležať na ulici môže každý z nás. Cieľom komunikácie bolo nastaviť verejnosti zrkadlo, zmeniť ľahostajnosť ľudí na záujem, edukovať ako poskytnúť pomôcť ľuďom ležiacim na ulici, a popritom vyzdvihnúť na aktivity NGO Depaul pre ľudí bez domova a získať financie na ich činnosť.

Stratégia: Pri človeku ležiacom na zemi alebo lavičke ľudia automaticky predpokladajú, že je opitý a snažia sa mu vyhnúť. Pritom môže ísť o vážny zdravotný problém, ktorý si vyžaduje rýchly zásah záchranárov.
V januári 2023 tak zachraňovali 88 podchladených ľudí na ulici. Rok predtým potrebovalo pomoc až 313 podchladených ľudí, 5 z nich sa nepodarilo zachrániť a zomreli. Možno by následky neboli také fatálne, keby im okoloidúci ľudia včas pomohli. Vo februári sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na ľudí ležiacich na ulici prostredníctvom sociálneho experimentu a otestovať všímavosť okoloidúcich.

Realizácia: Problematickú situáciu sme sa rozhodli otestovať prostredníctvom sociálneho experimentu. Nevšímavosť a ľahostajnosť ľudí potvrdili skrytá kamera a sociálny experiment, ktorý sme s Depaul Slovensko a OS ZZS SR realizovali v uliciach Bratislavy práve keď mrzlo:

● Na frekventovanom námestí sme simulovali situáciu, ktorá sa môže stať komukoľvek.
● Na lavičke ležal figurant a skryté kamery nakrúcali správanie a reakcie okoloidúcich ľudí.
● Za viac ako hodinu prešlo okolo ležiaceho figuranta takmer 800 ľudí, pristavili sa však len 3.
● Smutné výsledky sociálneho experimentu sme prezentovali na tlačovej konferencii, spoločne so záchranami, ktorú sme zorganizovali priamo v priestoroch nízkoprahovej Nocľahárne sv. Vincenta de Paul.
● Médiá dostali priestor vyspovedať aj figuranta Mira, ktorý porozprával ako sa cítil, keď ležal v mrazoch vonku a ľudia ho ignorovali.
● Pripravili sme zároveň 3 jednoduché kroky, ktorými pomôžeme ľuďom ležiacim na ulici zachrániť život.
● Popri medializácii dostalo video a 3 kroky veľký priestor aj v online a na SoMe.


Výsledky: Včasná pomoc človeku ležiacemu na ulici môže zachrániť život. Stačí len ľudský prístup a 3 jednoduché kroky, ktoré zvládne každý – osloviť ležiaceho, zavolať 155 ak je treba a dostať ho zo zimy do tepla.
Medializácii sociálneho experimentu priniesla 44 média výstupov, vrátane TVs, denníkov a online, so zásahom 1,2 mil. a AVE 130k €. Na sociálnych sieťach video zaujalo tisícky ľudí, sharovali ho priamo z Depaul alebo zo SoMe médií.
Sociálny experiment bol súčasťou fundrisingovej zimnej kampane, v rámci ktorej sa podarilo vyzbierať 108 676 € a zvýšiť počet individuálnych darcov o 6 304.


VÝKLAD | 1st CLASS AGENCY v spolupráci s 2CREATE advertising | Depaul Slovensko
Stručná charakteristika: Bývanie je dôležitým krokom pre ľudí bez domova ako sa dostať z ulice. Na to poukázala kampaň Ulica nie je domov, prostredníctvom ktorej nezisková organizácia Depaul Slovensko hľadala 10 bytov na prenájom pre 10 ľudí bez domova. Kampaň sa realizovala priamo z výkladu, v ktorom počas víkendu postupne „bývalo“ až 20 známych osobnosti a influencerov.


Výzva a cieľ: Nájsť nájomníkov, ktorí budú ochotní prenajať svoje byty ľuďom bez domova za obojstranne výhodnú cenu nájomného je cieľ projektu neziskovky Depaul s názvom Ulica nie je domov. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o koncepte, vo svete známom ako "Housing First".
Výzvou bolo ako kreatívne uchopiť vcelku komplikovaný koncept pomoci, vyvolať záujem a ochotu šíriť a vysvetľovať myšlienku a zároveň, znížiť predsudky a obavy z možného prenájmu ľuďom bez domova a získať postupne ochotných prenajímateľov bytov.


Stratégia: Podľa sčítania obyvateľov je na Slovensku vyše 71-tisíc ľudí bez domova, pričom až z nich 80% „neviditeľných“ a je ťažké ich na verejnosti rozpoznať, sú slušne oblečení, štvrtina z nich chodí dokonca do práce. Z rôznych dôvodov však prišli o strechu nad hlavou. Od štartu do lepšieho života z ulice ich delí bývanie vo vlastnom. A práve túto myšlienku sme zhmotnili do kampane Výklad. Výklad, premenený na byt s obývačkou a spálňou, delí od ulice len tenká sklenená tabuľa výkladu.
V ňom sme ubytovať známe tváre so silným online výtlakom a pri štarte pozvali do obývačky aj médiá.Realizácia: Príprava kampane začala už v lete, hľadaním vhodného výkladu, prípravou konceptu a zrozumiteľným contentom. Súčasťou bolo spustenie webu a príprava vizuálov a grafík. Samotná kampaň, teda bývanie vo výklade prebiehalo v dňoch 9. – 11. 11. 2023.

Výklad na frekventovanom mieste nám za symbolické 1 € prenajal OC Prior v centre Bratislavy, ktorý sme zariadili ako dvojgarsónku so skromnou spálňou a obývačkou. Okná výkladu sme čiastočne využili na polep plagátov a infotabúľ s nosnou grafikou a QR kódom so všetkými dôležitými informáciami.

S konceptom sme od októbra oslovovali známe tváre. Bývania vo výklade ich veľmi oslovilo a bez nároku na honorár bolo ochotní sa doň nasťahovať. Počas necelých troch dní sa vo výklade vystriedalo 20 známych osobností a influencerov, z ktorých každý býval vo výklad hodinu, počas ktorej sa prihovárali svojim fanúšikom na sociálnych sieťach a šírili tak myšlienku kampane

Bývanie vo výklade odštartovala tlačová konferencia, na ktorej sme okrem potrebných informácií, predstavili prenajímateľku bytu a Mariána a Petra, klientov Depaul, ktorí už bývajú v nájomnom byte. Médiá prilákali zvedavcov, ktorí myšlienku šírili ďalej.


Výsledky: Kampaň hneď zarezonovala. Do bývania sa zapojilo 20 známy tvári, a ďalších minimálne 20 influencerov šírili myšlienku. Odhadom počas víkendu prebehlo cez sociálne siete takmer 100 postov/storiek, s odhadovaným reachom 2,5 mil. Reach na sociálnych sieťach spoločnosti Depaul presiahol 60 k.
Médiá vypublikovali 38 mediálnych výstupov, pri 1,85 mil zásahu a AVE 78k €
Okamžite sa ozvalo 8 ľudí, ktorí chceli pomôcť ľuďom na ulici a prenajať im v rámci kampane housing first svoj byt. Takisto sa prihlásilo 44 individuálnych darcov, ktorí poslali peniaze na pomoc pre ľudí bez domova.


Zoznam príspevkov
TOTO NIE JE HRA - POŠLIME BOŽENU NA UKRAJINU  | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Iniciatíva MIER UKRAJINE a DARČEK PRE PUTINA
Stručná charakteristika: Ako minulý rok, tak aj tento pomáhalo AMI COMMUNICATIONS s aktivitami iniciatíve Mier Ukrajine (MU). Tento rok bol jednou z hlavných aktivít online fundraising na odmínovač Božena 5, ktorý zrealizovali MU a Darček pre Putina. Na odmínovač, ktorý sa pomôže na Ukrajine sa vyzbieralo 650 000€, čo predstavuje doteraz najväčší úspešný online fundraising na produkt v SR. Kampaň tvrala 136 dní a  boli k nej zorganizované 4 mediálne podujatia na rôznych miestach Slovenska vrátane Krupiny, kde sa Božena vyrába.


Výzva a cieľ: Ukrajina je zamínovaná tak, že by podľa niektorých zdrojov trvalo 750 rokov, kým by sa odmínovala „ručne“, je to aktuálne najviac zamínovaná krajina na svete Preto sme hľadali nástroj ako konrétne a adresne pomôcť v tejto oblasti. Slovensko vyrába unikátnu technológiu - odmínovacieho robota už piatej generácie a to bol popri potrebách Ukrajincov dôvod pre ktorý sme sa rozhodli pre online fundraising na odmínovač Božena 5. Na Slovensku panuje atmosféra, kde je mnoho ľudí odklonených od pomoci Ukrajine – okrem vysokej sumy bola toto druhá najväčšia prekážka, ktorú sme museli prekonať.

Stratégia: Téma: Systematická komunikácia faktov a dát o problematike zamínovania Ukrajiny, zobrazovanie dopadov mín na osudy nevinných civilistov na Ukrajine.

Slovenskosť: Patričný dôraz na skutočnosť, že Božena je slovenský produkt.

Timing: Práca s kľúčovými dátumami - Deň víťazstva nad fašizmom, 21. August 1968 či festival Pohoda
Partnerstvá: Úzka spolupráca s partnermi - výrobca Boženy, ukrajinská ambsáda, nadácie NOS-OSF a Pontis, Taiwanská reprezentačná kancelária, MO SR, Donio.sk
Médiá a sociálne siete: Systematická komunikácia so 4 vrcholmi v podobe veľkých eventov.

Realizácia: Online fundraising na Boženu - TOTO NIE JE HRA - POŠLIME BOŽENU NA UKRAJINU sme realizovali ako integrovanú kampaň bez akejkoľvek inzercie. Využili sme maximálne Earned (všetky kľúčové hlavné aj regionálne médiá), Shared (FB skupiny, influenceri, podporovatelia, Donio) a Owned media (FB,IG, X kanály). Kickoff 8.5. sprevádzal happening pred ukrajinským veľvyslanectvom, kde sme traktorom - v štýle Boženy - deaktivovali atrapy mín. Mali sme na akcii všetky kľúčové TV a médiá - čo pomohlo dobrému štartu v podobe pripísania niekoľkých desiatok tisíc €. Silný moment bol live event z Krupiny u výrobcu, kde sme zložili 200 000€ a začalo sa s výrobou stroja. Nasledoval festival Pohoda, kde sme zrealizovali rôzne diskusie a podporila nás aj prezidentka SR. 21.8. sme po dohode s MO SR, ktoré nad projektom prevzalo záštitu, spravili live event s Boženou na námestí SNP.Počas 136 dní sme realizovali kampaň aj na sociálnych sieťach a vysvetľovali dôležitosť podpory pre Boženu. Počas dvoch septembrových týždňov sme každé darované euro zdvojnásobili vďaka matchingovému daru od Taiwanu. V Septembri 2023 sa nám cieľ podarilo naplniť a pred ukrajinskou ambasádou sme misiu uzavreli

Výsledky: Počet výstupov na vlastných soc. sieťach: 40+ reach: 182 784 počet live videí: 4, ktoré boli crosspostované na viacerých FB stránkach SK denníkov (DenníkN, Aktuality.sk, SME...), reach z lives:70 895

Počet výstupov v tradičných médiách: 197 , ( všetky opakovane v TOP TIER Médiách); REACH: 11 733 166 AVE: 400 061 Úspešná najväčšia online fundraising kampaň na produkt v histórii SR doteraz.

Hrdí a nezničiteľní | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s Free Andy | Dúhový PRIDE Bratislava
Stručná charakteristika: Za úspechom komunikácie “Hrdí a nezničiteľní - Spoločne pre rozmanitosť” stojí osobná angažovanosť, premyslená stratégia, na mieru pripravená kampaň, ktorá čerpala inšpiráciu z aktuálneho spoločenského diania a symboliky dúhovej vlajky. Kreatívna idea - nezničiteľnosť vlajky a jej fyzická podoba mali LGBTI+ komunite prinavrátiť silu a hrdosť po vražde v Teplárni. Posolstvo sme vďaka poctivej príprave a strategickému plánovaniu kanálov a formátov verejnosti doručili v rámci 90+ mediálnych výstupoch.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo komunikovať blížiaci sa Dúhový PRIDE v situácii, keď bola LGBTI+ komunita najviac zasiahnutá. Rok po vražde jej členov a v predvolebnom období, keď stále pribúdali urážky a ľudia z komunity sa cítili zraniteľní a mali strach. Našou úlohou bolo vymyslieť silnú komunikačnú myšlienku, ktorá prinavráti zasiahnutej komunite pocit hrdosti a bezpečia, pričom vyšle silný signál aj majorite a v napätej situácii to odkomunikuje pozitívnou a nekonfliktnou formou.

Stratégia: V roku 2022 nenávistné prejavy voči LGBTI+ komunite vyvrcholili teroristickým útokom. Pri príprave komunikácie pre PRIDE bolo našou úlohou reflektovať tieto udalosti, ale zároveň priniesť pozitívny a nekonfliktný message. Symbolom LGBTI+ komunity je dúhová vlajka, a preto sme sa rozhodli vyrobiť jej novú verziu, ktorá v prenesenom význame odzrkadľuje odolnosť komunity, ale zároveň funguje aj vo fyzickom priestore -vďaka high-tech materiálu Twaron je nezničiteľná a nepriestrelná. Vypracovali sme tiež detailný plán komunikácie k ústrednej myšlienke “Hrdí a nezničiteľní”

Realizácia: Kampaň odštartovali rozhovory s Queer osobnosťami a organizátormi v top tier médiách a tlačová konferencia. “Nezničiteľná vlajka”sa ukázala ako silný vizuálny symbol. S jasným posolstvom zaujali novinárov, ktorí pomohli organicky šíriť kampaň. Vlajka následne putovala po hudobných festivaloch a bola vystavená na rôznych miestach, aj na samotnom pochode. Nasledovali vizuály s queer osobnosťami a online video. Silným ťahákom bol obsah na sociálnych sieťach, kde ľudia zdieľali fotografie s našou vlajkou a veľakrát aj s kampaňovým wordingom.

Tlačová konferencia + tlačová správa + individuálne rozhovory v top tier médiách.
Vlajka na Pride a Pohode – Vytvorili sme prenosné OOH nosiče s inštaláciou Nezničiteľnej vlajky. Ľudia sa s ňou fotili a zdieľali posolstvo kampane.
Online video, sociálne siete a influenceri – Na sociálnych sieťach sme predstavili vlajku aj sériu vizuálov s vybranými osobnosťami queer scény - Radka Trokšiarová (jediná preživšia útoku), influencerka Charlotte Srnčík a spevák Vojtík. Odpremiérovali sme tu aj kampaňový online spot. Silný symbol kampane a emotívne video sa organicky zdieľali iba s minimom podporených postov.

Výsledky: 90 mediálnych výstupov (kampaň Hrdí a nezničiteľní)
Nárast účasti na PRIDE oproti 2022 (o cca 1000 účastníkov)
Najväčší PRIDE za posledných 13 rokov
Všeobecná medializácia porovnanie: kľúčové slovo “Dúhový PRIDE” 2023 vs 2022 = nárast o 27% (téma PRIDE v 2022 = 897 výstupov / téma PRIDE v 2023 = 1142 výstupov)Hovorme nahlas! | BeeContent v spolupráci s BeeContent | Inicatíva Equal Pay Day (Akčné ženy)
Stručná charakteristika: Hovorme nahlas. Otvárame tabu témy platovej nerovnosti na Slovensku. V rámci kampane sme využívali silu sociálnej siete LinkedIn, ktorá je pre našu tému kľúčová a zároveň sme vytvorili unikátny lokalizovaný prieskum, ktorý nám zabezpečil rôznorodosť tém, aktualizačný moment, jedinečné štatistiky a pridanú hodnotu pre médiá. Aj vďaka tomu sme dokázali naše hlavné dve ambasádorky presadzovať do takmer všetkých najväčších mediálnych titulov či relácií. Prvý ročník sa venoval aj témam materstva, druhý bude otvárať tabu tému "agingu". Budget 0 € = viac ako 55 00 mediálna hodnota.


Výzva a cieľ: Vedeli ste, že 18,8 = 2? Pre rozdiel vo finančnom ohodnotení mužov a žien na Slovensku, by ženy museli pre dosiahnutie rovnakého príjmu ako majú muži, pracovať o 2 mesiace dlhšie. Čo sme však mohli urobiť preto, aby sa o tejto tabu téme začalo viac rozprávať? Hovoriť nahlas. Hovoriť nahlas o témach, o ktoré sa v bežných rozhovor nezakopne. Claim bol spomenutý vo väčšine mediálnych výstupov, a využili sme aj aktualizačný moment, a to Európsky deň rovnosti odmeňovania. V rámci B2B komunikácie sme oslovili firmy, ktoré sa stali partnermi iniciatívy a mohli šíriť tipy a rady, ako zatočili s nielen platovou diskrimináciou v ich pracovnom prostre

Stratégia: Vedeli sme, že najviac v spoločnosti rezonujú čísla a porovnávanie. Aj preto sme si využili a vytvorili unikátny prieskum so spoločnosťou 2muse, z ktorého vyšli zarážajúce výsledky - tie sme následne využili v PR časti na vyvolanie záujmu. Zorganizovali sme dvojdňovú konferenciu v Bratislave, na ktorej úspešné ženy povedali svoje príbehy a možné riešenia platovej diskriminácie. Aktuálne chodíme po krajských mestách a riešime platovú diskrimináciu na regionálnej úrovni, samozrejme aj s podporou lokálnych médií

Realizácia: V rámci teasingovej fázy sme prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn komunikovali konferenciu a hlavný claim/tému platovej (ne)rovnosti kampane prostredníctvom ambasádorov konferencie. Pre prvý ročník prejavilo záujem o ambasádorstvo takmer 70 ľudí, ktorí šírili myšlienku a pozvánku na konferenciu. Z ambasádorstva sa tak stalo "prestížne ocenenie" pre firmy aj jednotlivcov. Následne sme v rámci stratégie zaradili mesiac pred konferenciou EQUAL PAY DAY tlačovú konferenciu, na ktorej sme novinárov prezentovali časť výsledkov zo špeciálneho prieskumu realizovaného špeciálne pre nás s agentúrou 2muse. Tento prieskum vznikol práve aj kvôli PR aktivitám, pretože sme vedeli, že budeme mať v rukách unikátne štatistiky lokalizované pre slovenský trh a niečo, čo nikto v rukách nemá. Tieto štatistiky a pozvánka na prezentáciu "alarmujúcich výsledkov" tak dokázali prilákať na tlačovú konferenciu vyše 20 novinárov, vrátane televízií ako RTVS, JOJ aj TA3. Z tejto tlačovej konferencie tak vzišlo vyše 150 mediálnych výstupov a táto časť kampane nám odomkla druhú časť stratégie, a to priestor na individuálne rozhovory až do trvania konferencie

Výsledky: V rámci 1,5 mesiaca probono komunikácie sme tak dokázali v rámci PR vygenerovať 1 tlačovú konferenciu, na ktorú prišlo približne 20 novinárov. Efektívne tak z 2 tlačových správ a 1 infografiky s 0€ mediálnym rozpočtom získať vyše 150 mediálnych výstupov s odhadovaným reachom 1,5 mil. a mediálnej hodnote viac ako 55-tisíc €. Za veľký úspech považujeme aj to, že vďaka PR komunikácii konferencie následne vznikla Iniciatíva Equal Pay, na základe ktorej združenie prizvalo ministerstvo do pracovnej skupiny, ktorá sa má venovať implementácií európskej smernice.

Sedem životov | Grape PR | Slovenská transplantologická spoločnosť
Stručná charakteristika: Odtabuizovali sme tému darcovstva orgánov, kľúčovým naratívom: transplantácie zachraňujú životy. Z citlivej témy, sme urobili tému celospoločenskú. Za úspechom kampane stoja silné posolstvá: Jeden darca môže zachrániť sedem životov. Neberte si svoje orgány do neba, potrebujeme ich tu na zemi. Staň sa darcom a hovor o tom doma. Vďaka rozhovorom s lekármi a pacientami sme diskusiu posunuli do život zachraňujúcej témy. Citlivo sme podsúvali informácie, že aj my raz môžeme stáť na druhej strane, a náš život bude závisieť od darovaného orgánu.


Výzva a cieľ: Zvýšiť povedomie o darcovstve a transplantáciách orgánov na Slovensku ako najušľachtilejšom ľudskom čine, ktorý môže človek urobiť. Zároveň bolo cieľom minimalizovať negatívnu publicitu, ktorá sa spájala s odberom tkanív a vychádzala z nepochopenia témy odberov orgánov. KPI‘ pre agentúru: Odtabuizovať tému, zvýšiť povedomie o téme čo má viesť k nárastu odberov orgánov a počtu transplantácií, teda nárastu počtu zachránených ľudských životov.

Stratégia: Výstižný názov a logo kampane Sedem životov - jeden darca môže zachrániť sedem ľudí. Zavzatie cirkevných inštitúcií - hodnotovo cirkev súhlasí s darcovstvom orgánov, zavzatie osobností do komunikácie, ktoré sa prihlásili k myšlienke darcovstva, citlivá práca s pacientami, ktorí žijú vďaka darovanému orgánu, práca s lekárskymi autoritami, ktoré vysvetľovali tému, komunikácia prostredníctvom storytellingu, online videí, a sociálnych sietí, využitie free priestoru vo verejnoprávnej televízii a kontinuálna prítomnosť témy v afinitných médiách.

Realizácia: 1 fáza: webová stránka k problematike darcovstva orgánov, vytvorenie loga kampane, oslovenie katolíckej cirkvi, informačné materiály pre verejnosť, vzdelávanie médií, vytvorenie Facebook kanála, tlačové konferencie k spusteniu kampane a pomenovaniu problému: Slovensko je v odberovej aktivite na poslednom mieste z krajín EÚ.
2 fáza: zapojenie osobností verejného života do kampane, video obsah 40 osobností a ich nasadenie na Facebook, silné PR v afinitných médiách cez príbehy pacientov a rozhovory s lekármi. Práve Facebook sa stal najdôležitejším komunikačným kanálom, nakoľko sme sa zameriavali z hľadiska cieľovej skupiny na širokú verejnosť. TV a rádio spot v RTVS.
3 fáza: putovná výstava fotografií pacientov po slovenských nemocniciach, videá na búranie hoaxov a mýtov o darcovstve a transplantáciách orgánov, PR v afinitných médiách, ktorých súčasťou boli aj samotné videá.

Výsledky: Slovensko sa posunulo v rebríčku krajín EÚ čo sa odberovej a transplantačnej aktivity týka z 28 na 11 pozíciu.
Medziročne sa zvýšila odberová a transplantačná aktivita na Slovensku zo 168 na 248 pacientov.
250 transplantácií ročne, za každou treba vidieť zachránený ľudský život.
Spontánna publicita k téme v objeme viac ako 250 tis. eur.
Žiadna negatívna publicita k téme.
Podpora kampane zo strany Ministerstva zdravotníctva SR.
12 tisíc sledovateľov na Facebooku bez toho, aby sme realizovali reklamu na social media.
Verejnosť sa s témou stotižnila, odtabuizovali sme tému.

Zoznam príspevkov
Kampaň I See Me | Kharisma, s. r. o. v spolupráci s Kharisma | Trust Women
Stručná charakteristika: Projekt I See Me sa sústredí na sebahodnotu a duševné prežívanie žien, pričom posilňuje ich vnútorný dialóg založený na rešpekte a úcte. Odborné rozhovory a autentické príbehy žien, zastrešené špičkovými psychológmi, ponúkli výrazný priestor pre diskusiu o sebaprijatí a raste. Kreatívne využitie zrkadla v projekte symbolizuje hľadanie vlastnej jedinečnosti a odvahy, čím posúva tému sebahodnoty do popredia. S podporou známych osobností a osobných príbehov projekt oslovuje rôzne aspekty sebahodnoty, čím prispieva k formovaniu otvorenej, podporujúcej spoločnosti, vždy však s dôrazom na odbornosť


Výzva a cieľ: Zadanie bolo získať maximálnu publicitu a povedomie o projekte pomocou médií a sociálnych sietí. S obmedzeným rozpočtom sme využili partnerstvá s médiami/mediálnou agentúrou na kvalitné generovanie obsahu a šírenie povedomia. Úlohou bolo osloviť kľúčové médiá a ponúknuť im relevantné témy o sebahodnote. Komunikačnými výzvami bolo prekonať nedostatok finančných prostriedkov a presvedčiť médiá o dôležitosti témy. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o projekte a dosiahnuť viacero výstupov v médiách, čo sme dosiahli a prekročili stanovený cieľ o 100% počas polročnej kampane.

Stratégia: Strategický prístup k riešeniu komunikačnej výzvy kombinoval viacero prvkov s cieľom dosiahnuť maximálne dosiahnuteľnú publicitu a zapojenie verejnosti. Využili sme mediálnu spoluprácu s kľúčovými médiami na šírenie témy sebahodnoty z rôznych perspektív. Spolupráca s influencermi a známymi osobnosťami poskytla ďalšiu platformu na šírenie posolstva prostredníctvom autentických životných príbehov a diskusií. Taktiež sme využili sociálne médiá ako kanál na dosiahnutie rozšírenia a zapojenia publika. Life rozhovory vysielané na profiloch Trust Woman a influencerov priniesli ešte osobnejší a autentickejší rozmer k danej tematike, čím sa projekt stal bližším pre cieľovú skupinu. Celkový plán kampane zahŕňal kombináciu mediálnej spolupráce, influencer marketingu a aktívneho využitia sociálnych médií na dosiahnutie maximálneho dosahu, ako aj angažovanosti verejnosti.

Realizácia: Realizácia projektu bola rozdelená do niekoľkých fáz, začínajúc zahájením samotnej komunikácie s médiami a hľadaním relevantných mediálnych partnerov. Úvodnä tlačová konferencia, s účasťou rôznych odborníkov najmä z odboru psychológie a samotných tvárí kampane (Zuzana Smatanová, Barbora Yurkovič, Simona Salátová, Patrícia Jarjabková a ďalší), slúžila ako kick-off projektu, s cieľom zaujať pozornosť vybraných médií, ako aj samotných influencerov. Počas nasledujúcich 6 mesiacov sme systematicky pripravovali relevantné témy, pútavé rozhovory (najmä s odborníkmi pre podčiarknutie a zdôraznenie relevantnosti témy sebahodnoty) a články pre rôzne médiá, udržiavajúc zároveň kontinuálnu pozornosť verejnosti. Využívali sme rôzne komunikačné nástroje, vrátane tlačovej konferencie, diskusií aj na tému rodovej rovnosti, rozhovorov, tématických článkov, ako aj sociálnych médií. Projekt vyvrcholil zaujímavo obsahovo, ako aj programovo vyskladanou konferenciou zameranou na ženskú sebahodnotu, ktorá symbolizovala úspech a pomyselnú bodku celej kampane.

Výsledky: Kampaň podnietila naozaj žiaducu diskusiu o sebahodnote žien. Autentické príbehy a rozhovory odhaľovali rôznorodosť pohľadov na túto tému. Kampaňou sa podarilo posilniť sebahodnotu jednotlivcov a tiež pozitívne ovplyvniť kultúru a komunikáciu v spoločnosti, otvoriť cestu pre všetky budúce iniciatívy. Podarilo sa ňou osloviť stanovenú cieľovú skupinu, ženy od 35 - 55 rokov. Okrem zvýšenia povedomia na celospoločenskej úrovni sme dosiahli malé zmeny v prežívaní u jednotlivcov. Vďaka mikropríbehom sme sa dozvedali, ako sa konkrétnym ženám zmenil život, keď na seba začali nazerať inou optikou, s úctou a vďačnosťou k sebe samej. To považujeme za najväčší úspech kampane.

Zoznam príspevkov
Les je ako internet | mullenlowe ggk | Lesoochranárske zoskupenie VLK
Stručná charakteristika: VLK symbolicky predáva stromy na rozširovanie bezzásahovej rezervácie Vlčia. Počet predaných stromov posledné roky klesal. Aby sme to zvrátili, hľadali sme nové publiká. Malý komunikačný budget nás donútil hľadať aj nové zdroje šírenia kampane. Nadviazali sme preto netradičné partnerstvá so značkami, ktoré nám poskytli svoje online kanály na oslovenie vlastných publík: NAY.sk cez eshop a newsletter, ESET cez FB, ČSOB cez internú komunikáciu a Zoznam.sk darovaním množstva impresií. Predaj stromov sa nám podarilo zvýšiť a dosiahli sme aj rekordnú spontánnu znalosť značky.


Výzva a cieľ: Lesoochranárske zoskupenie VLK už vyše 30 rokov zachraňuje lesy pre ďalšie generácie. Keď pred rokmi prišli s originálnym nápadom - zbierkou KÚP SI SVOJ STROM - dokázali s pomocou ľudí rozširovať bezzásahovú súkromnú rezerváciu Vlčia, a tým chrániť prírodu. Cena za jeden strom je 50€, čo nie je úplne zanedbateľná čiastka. Počas zložitých covidových rokov začal počet symbolicky predaných stromov postupne klesať. Našou úlohou bolo pripomenúť združenie a jeho agendu, osloviť nových podporovateľov a zastaviť negatívny trend predaja.

Stratégia: Od začiatku sme vedeli, že rozpočet na podporu kampane bude minimálny a ľudí nezasiahneme jej mediálnou silou. Rozhodli sme sa preto nájsť spôsob, ako naše publikum osloviť cielene prostredníctvom relevantných partnerov. Keďže sme v kampani les pripodobili k internetu, prirodzeným krokom bolo osloviť technologické značky. Tie sme „využili“ ako mediálne nosiče, kedy svojimi vlastnými kanálmi komunikovali na vlastné špecifické publiká afinitné k nášmu posolstvu. Celá kampaň bola realizovaná v online priestore, preto sme sa spojili s partnermi so silnou online prezenciou.

Realizácia: Kreatívny koncept vychádzal z teórie, že les je ako internet – čiže jeho zložky navzájom komunikujú pomocou sústavy prepojení. K internetu patria aj typické chybové hlášky, ktoré sa stali hlavným vizuálnym signálom kampane. V nich sme zdôrazňovali princíp bezzásahovosti.
Keďže sme les prirovnali k internetu, oslovili sme partnerov z tohto sveta.  
Na eshope NAY.sk sa pred Vianocami objavila možnosť kúpiť si svoj strom; ďalších ľudí sme oslovili v newslettri s viac ako 270-tisíc odberateľmi.
Spoločnosť ESET podporila našu kampaň na svojich sociálnych sieťach. Post na FB zaznamenal vysokú organiku - oproti priemeru bol nárast engagement rate o 68 %. Počty interakcií sa z decembrového priemeru 50 vyšplhali až na 628!
Pridala sa aj ČSOB prostredníctvom svojej nadácie, ktorá oslovila výrazne afinitnú skupinu zamestnancov (EKOlegovia) s tipom, ako pomôcť pri záchrane lesov. 
Šíreniu posolstva výrazne pomohlo aj 500-tisíc impresií, ktoré Vlkom daroval portál Zoznam.sk. Ich mediálna hodnota presiahla 22-tisíc eur. 
PR články a originálny kontent na sociálnych sieťach podporovali zásah kampane a prispeli k jej celkovému výsledku.

Výsledky: Negatívny trend poklesu predaja stromov sa nám podarilo zvrátiť. Oproti predošlému roku sme symbolicky predali o 2423 stromov viac.  
Kampaňou sme prispeli aj k prekročeniu „znalostného míľnika“. VLK si v spolupráci s agentúrou FOCUS už 25 rokov meria spontánnu znalosť v rámci všetkých ekologických organizácií. Koncom roka sa v poslednom minuloročnom meraní historicky prvýkrát dostal cez hranicu 30 % a dosiahol spontánnu znalosť 32,6%!  Na porovnanie, dvojka v poradí má spontánnu znalosť na úrovni 6,5 %. 
Bonusom boli nové partnerstvá a oslovené publiká.

Len si to predstav... aké to je veci si iba predstavovať | Promiseo | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Stručná charakteristika: Jeden zbierkový deň a jasný cieľ - získať čo najväčší výnos na podporu nevidiacich a slabozrakých. Umelú inteligenciu, ktorá otriasala v roku 2023 svetom, sme namiesto zábavy využili na to, aby sme ukázali na odlišnosť medzi životom vidiacich a ľudí so zrakovým postihnutím. A to jednoduchým spôsobom - cez notoricky známe pamiatky. Využitím aktuálneho trendu AI, silným insightom a vzbudením empatie sme dosiahli náš cieľ a získali rekordných 286 074 €. Aj vďaka nám si tak ľudia so zrakovým postihnutím nemusia lepší život iba predstavovať - môžu ho žiť.


Výzva a cieľ: Posledné roky sa v prípade zbierky stretávame s nečakanými situáciami, ktoré jej výsledky ohrozujú - či už to bola pandémia, invázia Ukrajiny, inflácia či práve predčasné parlamentné voľby, ktoré sa konali v mesiac zbierky minulý rok. Opäť sme dokázali, že získať historický výnos je aj v krušných časoch možné. Je však potrebné pochopiť cieľovú skupinu, pracovať s aktuálnymi trendmi a nájsť spôsob, akým sa darcovia s nevidiacimi a slabozrakými stotožnia.

Stratégia: Našou stratégiou bolo využiť umelú inteligenciu, ktorá zažívala boom a pri čo najmenších nákladoch sme poukázali na rozdiel v tom, ako vidiaci a nevidiaci poznajú 2 notoricky známe pamiatky - Koloseum a Eiffelovu vežu. Opisy pamiatok, ktoré nám poskytli nevidiaci sme zadali ako prompt AI a jej výsledky ukázali v TV spote a vizuáloch. Týmto sme vzbudili nielen empatiu v cieľovej skupine, ale sprostredkovali aj náhľad do života nevidiacich cez TikToky, ktoré získali tisíce až desaťtisíce pozretí.

Realizácia: V prvej fáze sme s klientmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracovali na výrobe spotu. Vyspovedali sme ich, ako si predstavujú Koloseum a Eiffelovu vežu. Zároveň sme s nimi nakrútili desiatky TikTok videí, v ktorých odpovedali na otázky vygenerované umelou inteligenciou.

V nasledujúcej fáze sme na základe opisov nevidiacich a slabozrakých postprodukčne vytvorili podobizne pamiatok a zostrihali TV spot, v ktorom sa objavili aj ambasádori a klienti Únie. Zároveň sme spracovali aj kľúčový vizuál.

V tretej fáze sme spustili kampane na Facebooku a Instagrame, pozostávajúce zo single image postov, carouselov i Reels a TV spotu, ktoré nabádali cieľovú skupinu k podpore nevidiacich a slabozrakých, predovšetkým v zbierkový deň, no aj prostredníctvom SMS alebo zaslania peňazí na účet. Texty, ktoré sme použili boli tiež vytvorené s pomocou AI, a aj v nich sme poukazovali na to, že bežné veci, ktoré my vidíme, si môžu nevidiaci iba predstavovať.

Počas celého procesu sme s cieľovou skupinou interagovali, odpovedali na ich otázky a pripomínali im, že v zbierkový deň sa na nich tešíme v uliciach.

Výsledky: Vďaka kampani sme medzi cieľovou skupinou nielen zvýšili povedomie o tom, ako sa žije ľuďom so zrakovým postihnutím, ale podarilo sa nám znova získať historický výnos, a to rekordných 286 074 €. Zároveň sme na TikToku rozšírili povedomie o živote ľudí so zrakovým postihnutím medzi Generáciou Z, ktorá je síce dnes ešte na strane dobrovoľníkov, no z ktorej sa čoskoro stanú potenciálni darcovia. Strategicky tak tvoríme budúcu cieľovú skupinu zbierky.

Rodina sa počíta „Destinácia domov“ | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Respect APP | Úsmev ako dar
Stručná charakteristika: Na Slovensku je v súčasnosti každá tretia rodina ohrozená chudobou. Výrazne rastie počet rodín, ktorým hrozí strata domova, čo býva vážnou príčinou vyňatia dieťaťa zo starostlivosti rodičov. Už dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Preto Úsmev ako dar spustil kampaň a novú verejnú finančnú zbierku s názvom Rodina sa počíta „Destinácia domov“. Na túto alarmujúcu tému upozornili skrz jednu z najobľúbenejších tém na sociálnych sieťach: cestovanie a poukázal na to, že pre ohrozené rodiny nie exotická dovolenka, ale práve domov je vysnívanou destináciou.


Výzva a cieľ: Úsmev ako dar sa už vyše 32 rokov sústreďuje na pomoc deťom z detských domovov a ochranu rodín v núdzi. Výzvou bolo nájsť taký komunikačný uhol, ktorý opäť dokáže nielen vzbudiť záujem o kampaň, ale vyústi aj do splnenia fundraisingových cieľov, nakoľko situácia je z roka na rok kritickejšia. To sa podarilo vďaka nečakanému spojeniu témy rodín v núdzi túžiacich po skutočnom domove s cestovaním – obľúbenou témou na soc. sieťach. Ďalšou výzvou bolo identifikovať dostatočne atraktívne komunikačné nástroje, ktoré pri obmedzenom budgete dokážu zabezpečiť zásah.

Stratégia: Kampaň približuje situáciu rodín v núdzi cez tému cestovania, ktorá je ľuďom v online prostredí aj v živote mimoriadne blízka. Vidia ju každodenne na sociálnych sieťach, riešia ju so známymi a priateľmi. Ľahko sa s ňou stotožnia. Vďaka tomu sa dokážu empaticky vcítiť do problémov týchto rodín a detí, ktorých vysnívano destináciou je „obyčajný“ domov. Ideu podporil reálny príbeh rodiny prespávajúcej v aute. Kampaň a jej myšlienku podporilo 25 influencerov. Niektorí z nich si dokonca sami vyskúšali, aká je noc strávená v aute. Na reklamnú a SoMe kampaň nadväzovali PR aktivity v podobe tlačovej správy, ako aj práce s médiami a organických a natívnych článkov.

Realizácia: Realizáciu idey podporil reálny príbeh rodiny prespávajúcej v aute, ktorý sa stal nielen ústredným motívom reklamného spotu, ale následne aj PR kampane. Spot bol nasadený v televízii, v rádiu a aj v online.
Ďalším prvkom kampane bol influencer marketing, do ktorého sa zapojilo 25 influencerov, vrátane Jakuba Lužinu, Daniely Vojtasovej, Roba Opatovského, Simony Simanovej, Mira Jaroša, či Karmen Pál- Baláž. Niektorí z nich si dokonca sami vyskúšali, aká je noc strávená v aute, aby priblížili situáciu rodín, ktorých vysnívaná destinácia je domov. Iní sa zúčastnili fundraisingového koncertu. Na reklamnú a SoMe kampaň nadväzovali PR aktivity v podobe tlačovej správy, ako aj organických a natívnych článkov.

Výsledky: Primárny cieľ kampane bolo vyzbierať 20 000Eur, pričom sa vďaka kampane podarilo vyzbierať až 55 546 EUR. Vzrástol aj počet darcov zo 752 na 1202. Táto suma umožnila pomôcť 556 rodinám, v ktorých žije 1390 detí. Vďaka influencerom získala kampaň kumulatívny dosah 2 409 590 sledovateľov. Vďaka cieleným mediálnym aktivitám sme získali mediálny priestor v hodnote 17 490 Eur.

E. Content in PR

PLANEO Experti: Ľudia ako vy | 10/10 COMMUNICATIONS v spolupráci s SMPP | Fast Plus
Stručná charakteristika: Ako sa v dnešnom svete nahustenom informáciami odlíšiť od konkurencie a zaujať verejnosť? A navyše odkomunikovať aj všetky benefity a výhody značky? Nám sa to projektom PLANEO Experti podarilo. Do PR komunikácie sme zapojili reálnych predajcov, profilovaných ako expertov na elektro s ľudským prístupom. Celej komunikácii sme tak dali punc hodnovernosti a zákazníkom signál, že v sieti PLANEO nájdu skutočných odborníkov, ochotných poradiť - ľudsky a s úsmevom.


Výzva a cieľ: Po redizajne PLANEO v roku 2022 prišli zásadné otázky:
• Ako sa odlíšiť od konkurencie elektropredajní a eshopov, keď tu už „bolo všetko“ a najvýraznejší je zelený mimozemšťan?
• Ako vzbudiť dôveryhodnosť značky u spotrebiteľov, ktorí reagujú v prvom rade na cenu?
• Ako priviesť kupujúcich do 56 predajní s elektrom?
Každá v sebe niesla výzvu aj úlohu s cieľom vyprofilovať PR komunikáciu s úsmevom a PLANEO ako sieť predajní s fundovanými odborníkmi, ochotnými pomôcť a poradiť.


Stratégia: Uvedomili sme si, že predajcovia sú zároveň odborníci na spotrebiče a služby. Podávaním informácií prostredníctvom nich budú výstupy hodnovernejšie, čo môže zákazníka ovplyvniť, aby pri kúpe elektra bola jeho prvá voľba PLANEO, kde nakúpi, aj mu poradia. Obsahovo sa zameriame na každodenné spotrebiteľské témy a problémy, ktoré riešia predajcovia v praxi. Plán bol jasný: nájsť takýchto skutočných ľudí a nie len jednu tvár, spraviť z nich „mediálne hviezdy“ a tým odlíšiť PLANEO od konkurencie.

Realizácia: Prostredníctvom klienta sme oslovili predajcov všetkých 56 predajní PLANEO. Záujem o spoluprácu prejavilo 24 zamestnancov – dobrovoľníkov a nadšencov. Spolu s klientom sme ich navštívili v predajniach, kde v úvode vyplnili dotazník, v ktorom nás zaujímali ich pracovné preferencie, hobby či perličky zo súkromného života. Takto sme našli hudobníka, mamičku, ktorá schudla 20 kíl, ovocinára, cukrárku a ďalších a ich záujmy a príbehy sme neskôr vhodne zakomponovali do PR komunikácie. Predajcov sme v predajniach nafotili v nenútených pózach s vybraným tovarom a od marca 2023 sme našich expertov zapojili aj do tvorby obsahu. Tí do nami pripravených článkov pridávali svoje vlastné poznatky, postrehy z praxe a príbehy zo života, ktoré sme vhodne spájali s produktmi klienta. Na pohľad jednoduchou a nekomplikovanou komunikáciou, ktorá ale reflektovala potreby zákazníkov a bola takpovediac z reálneho života, sa nám podarilo osloviť a zaujať čitateľov relevantných online aj printových médií.

Výsledky: Od marca do decembra 2023 sme vytvorili 121 výstupov s AVE prevyšujúcou 90 tisíc eur a dosahom viac ako 10 miliónov. Zo štatistík klienta sme zistili ich vplyv – s publikovaním článkov korelovalo zvýšenie predaja zmieňovaných produktov aj o stovky percent. Napr. predaj výrobníka ľadu stúpol o 727 %, príbeh predavačky spustil stagnujúci predaj, článok s expertkou na chladničky mal spontánnu čítanosť 32-tisíc... Feedback z predajní potvrdil, že zákazníci prichádzali priamo za konkrétnym predavačom. Splnili sme tak cieľ - ukázať, že v Planeo sú skutoční ľudia, experti ochotní poradiť.

H3KNISA | 1st CLASS AGENCY | iniciatíva Na veku záleží
Stručná charakteristika: Inovatívny a moderný koncept prevencie závislostí od fajčenia H3KNISA okrem celodenných workshopov na stredných školách po celom Slovensku hekuje a inšpiruje k lepšiemu životnému štýlu študentov aj v online svete, cez SoMe.
H3KNISA content je postavený na inšpiratívnom, kreatívnom a motivačnom základe, ktorý hekuje mladých ľudí z generácie 3K k životu bez fajčenia. Venuje sa témam, ktoré sa týkajú mladých a ktoré im pomáhajú v sebarozvoji a sebamotivácií k lepšiemu ja. Postavený je na overených dátach, prieskumoch, nekonečnom rešeršovaní a má tone of voice stredoškolákov.


Výzva a cieľ: Stredoškoláci a mladí ľudia sú vo veku, kedy ich silne ovplyvňujú práve SoMe. Využitie online sily na pozitívnu zmenu je nevyhnutnosťou, no zároveň výzvou projektu. H3KNISA pravidelne prináša motivujúci, hekujúci a inšpiratívny content a využíva dynamické prostredie SoMe na podporu generácie bez fajčenia. Vytvorenie pútavého obsahu, ktorý rezonuje, pochopenie aktuálnych trendov, aplikovanie ich do praxe, no zároveň zachovanie overených dát a spracovanie ich do podoby zaujímavej pre generáciu Z je nielen výzvou, ale aj hlavným cieľom contentu H3KNISA na SoMe.

Stratégia: Content stratégia H3KNISA je postavená na dvoch základných pilieroch. Motivačný a hekujúci content tvorí jadro. Dopĺňa ho content z celodenných workshopov v spolupráci s inšpirujúcimi slovenskými influencermi, ktorí chodia s H3KNISA na stredné školy hovoriť o problematike závislostí nielen od fajčenia. Content v jazyku GenZ tvoria odborníci, influenceri, ale aj samotní študenti. Interaktívne výzvy, heky a súťaže podporujú participáciu v komunite, poskytujú mladým ľudom bezpečný priestor, dátami overený content a zároveň prinášajú ne/priamo dôvody prečo nefajčiť.

Realizácia: ● Základom contentu bol reprezentatívny prieskum u stredoškolákov. Ten presne definoval, aké témy zaujímajú generáciu Z, aké problémy ich trápia, kto a čo ich motivuje a aké sú ich predstavy o budúcnosti.
● SoMe content je prispôsobený sociálnej sieti Instagram - má jednotný koncept a charakteristický vizuál.
● Obsahovo je content postavený primárne na inšpirujúcich hekoch, pozitívnej motivácii a výzvach. Sekundárne je obsah tvorený priamo na celodenných workshopoch H3KNISA na stredných školách, prostredníctvom content tímu H3KNISA, známych influencerov a študentov.
● Projekt H3KNISA si uvedomuje, že boj proti fajčeniu mladistvých nevyhrá zo dňa na deň. Udržanie dynamiky a aktuálnosti si vyžaduje neustále inovácie, spolupráce a prispôsobovanie sa vyvíjajúcim sa trendom a výzvam. Tie reflektuje aj na svojich SoMe.
● V minulom roku sme pilotne rozbehli mimoškolský krúžok H3KNISA by SOŠ MIŠ, v ktorom dostali hlavné slovo žiaci generácie Z, ktorí svojim rovesníkom prinášali aktuálny content a h3kovali ich prostredníctvom výstupov na SoMe. Zároveň zorganizovali aj celodenný workshop H3KNISA spojený s tlačovou konferenciou na svojej strednej škole.

Výsledky: H3KNISA je kreatívny a inovatívny koncept prevencie mladistvých, ktorý vznikol na Slovensku podľa odporúčaní EK. Je postavený prioritne na kvalitnom contente a inšpiratívnych ľuďoch a témach.
Výsledky H3KNISA SoMe Contentu:
● IG / FB / TikTok – viac ako motivujúcich 700 postov / influencerov / 2 mil zásah
● Cieľová skupina – 50 % tvoria študenti
● Content z 15 tematicky inšpiratívnych workshopov influecnerov na školách
● 1 krúžok H3KNISA s viac ako 30 študentmi, ktorí celoročne spravovali SoMe H3KNISA a zorganizovali workshop H3KNISA a tlačovú konferenciu na ich strednej škole

www.h3knisa.sk

Zoznam príspevkov
Palma magazín NAJPRV SUSEDIA | CORWIN SK a.s. v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | CORWIN SK a.s.
Stručná charakteristika: Development je v Bratislave často vnímaný negatívne najmä zo strany susedov. My sme chceli tento trend zvrátiť a vytvoriť pozitívne asociácie s naším projektom.
Z tohto podnetu sme vymysleli koncept susedského magazínu “Najprv susedia”, ktorý je ukážkou úspešného budovania vzťahov medzi developerom a miestnou komunitou. Vďaka otvorenej a proaktívnej komunikácii vo forme tlačeného magazínu sme získali podporu a dôveru jednej z najdôležitejších cieľových skupín - našich susedov. Výsledkom je extrémne pozitívne vnímanie projektu - až 98 % susedov podporuje revitalizáciu Palmy.


Výzva a cieľ: Areál Palmy s rozlohou 6 ha chátra od roku 2014, kedy v ňom definitívne skončila priemyselná výroba. Napriek tomu, že susedia by namiesto neho radi videli kúsok živého mesta, je prirodzené, že búracie práce a výstavba v nich môžu vyvolávať obavy ohľadom dopravy, hlučnosti, prašnosti a pod., ktoré sa často môžu pretaviť až do sťažností či zamietavých postojov v povoľovacích konaniach.
Cieľom preto bolo predstaviť projekt obyvateľom, ktorých sa revitalizácia Palmy priamo dotýka. Budovať s nimi pozitívne vzťahy, vytvoriť pozitívne očakávania a zároveň si aj získať ich dôveru a podporu

Stratégia: Palma má byť štvrť, kde sú na prvom mieste ľudia. Filozofia „Najprv ľudia“ je nielen hlavným princípom vízie Palmy, ale aj základom celej komunikácie. Vedeli sme, že vzhľadom na toto nastavenie je kľúčové získať si dôveru susedov Palmy. A to obzvlášť preto, že Bratislavčania dlhodobo vnímajú developerov negatívne. A to sme chceli zmeniť.
Vzhľadom na to, že veľká časť lokálnej populácie patrí medzi staršie generácie, rozhodli sme sa pristúpiť k ich osloveniu prostredníctvom tlačeného magazínu.

Realizácia: Susedský magazín Palma predstavuje výnimočný prístup v dlhodobej a systematickej komunikácii s miestnou komunitou. Nie je bežné, že developer komunikuje so susedmi formou tlačeného periodika, a ešte zriedkavejšie je, robiť to s takým časovým predstihom. Dôležité je uvedomiť si, že projekt Palma sa stále nachádza v procese zmeny územného plánu, pričom so začiatkom výstavby sa počíta až v horizonte niekoľkých rokov.
Prvé číslo magazínu vyšlo v lete 2021 a od vtedy sme už vydali 6 čísel. Magazín vydávame 2x ročne a okrem informovania o postupe projektu predstavuje aj tvorcov Palmy, či kľúčové témy projektu, ktoré susedov zaujímajú, napr. doprava, princípy výstavby, urbanizmus, verejné priestory a pod. Na poslednú stranu magazínu vždy pripájame krížovky a iné súťaže o Palma merch, ktoré motivujú ľudí magazín čítať. V rámci magazínu tiež reagujeme na často kladené otázky, na ktoré máme dedikovaný email a aj fyzickú schránku na plote projektu.
Z pôvodnej distribúcie 2000 ks sme sa na základe dopytu od miestnej komunity dostali na číslo 5300ks a záujem o magazíny stále rastie.
Magazíny sme s odstupom publikovali aj v online podobe na: https://issuu.com/corwinplace

Výsledky: Ukázalo sa, že susedský magazín je ideálnym nástrojom na budovanie vzťahu s komunitou. V rámci prípravy projektu a búracích prác sa nám podarilo predísť sťažnostiam a dnes máme v lokalite širokú skupinu spriaznených susedov. Úspech magazínu potvrdzujú pozitívne reakcie susedov na sociálnych sieťach, v našej dedikovanej PALMA emailovej schránke a aj výsledky prieskumu AKO medzi obyvateľmi bratislavského Nového Mesta. Až 97,8 % opýtaných si myslí, že by sa tento areál mal revitalizovať. Takmer 80 % priamych susedov Palmy si navyše želá, aby sa brownfield revitalizoval čím skôr.

Radosť víťazí | Neopublic v spolupráci s MullenLowe GGK | Tipos
Stručná charakteristika: Cieľom bolo podporiť vnímanie TIPOSu ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak. TIPOS sa rozhodol túto tému komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. TV kampaň s Jurajom Slafkovským tému odštartovala. Obsahová platforma radostvitazi.sk priniesla množstvo videoobsahu pre športovcov i fanúšikov, do tvorby ktorého sa zapojili známi športovci i športová psychologička. Nechýbali ani zásady správneho fanúšika. Kampaň prispela k napĺňaniu zadefinovaného cieľa.


Výzva a cieľ: Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak, ktorý im kazí radosť zo športu. Najčastejšie sa objavuje zo strany fanúšikov, trénerov, ale aj sponzorov alebo médií. Typickými miestami sú sociálne siete a diskusie pod článkami, ale aj samotné zápasy alebo súťaže. TIPOS sa rozhodol tému tlaku komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. Zapojil aj fanúšikov, ktorých motivoval k slušnému fandeniu. Cieľom kampane bolo cez konkrétnu tému posilniť vnímanie značky ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu.

Stratégia: Kampaň s posolstvom radosti zo športu mala za úlohu osloviť cieľovky na všetkých frontoch. Najširšie publikum sme oslovili TV kampaňou, v ktorej vystupoval Juraj Slafkovský – hrdina MS v hokeji a draftová jednotka v NHL. V online vznikla stránka, kde pribúdal pestrý obsah najmä pre výkonnostných športovcov, ale aj pre fanúšikov. Do tvorby obsahu sme zapojili aj iné známe mená zo sveta športu. Dôležitým momentom bolo aj využitie aktuálnych udalostí: napr. podpora brankára Chovana po nevydarenom zápase, alebo oslava výročia draftu Juraja Slafkovského.

Realizácia: Kampaň sme odštartovali tlačovou konferenciou, na ktorej boli predstavené výsledky prieskumu o tlaku v športe, nový TV spot s Jurajom Slafkovským a obsahová online platforma radostvitazi.sk. Námet TV spotu vychádzal z reálnej udalosti pred prvým zápasom v NHL, kedy Jurajov otec poslal synovi jednoduchý odkaz: „Hlavne si to uži!“ Túto udalosť sme v spote dramatizovali, odovzdali posolstvo o radosti v športe a pripomenuli TIPOS ako najväčšieho podporovateľa športu. Na webe radostvitazi.sk sa objavili videá zo série TLAK TALK, kde sa vybraní športovci (Molčan, Volko, Chochlíková, Barteková, Forster a Slafkovský) podelili o to, ako zvládajú tlak. Videá zo série i samotný web boli podporené aj na sociálnych médiách TIPOSu. Ďalšiu sériu videí Radi poradíme pripravila športová psychologička. Aktualizačným momentom bol hejt na brankára Chovana, ktorý sa spustil po nevydarenom zápase. Vtedy sme zverejnili zásady správneho fanúšika šíriaceho radosť a podporili brankára. Mozaiku aktivít doplnila originálna oslava prvého výročia draftu, kedy sme Jurajovi odovzdali „Oslafný dres“ s podpismi 800 fanúšikov. Aj Oslafný dres mal silnú PR podporu.

Výsledky: Kampaň prispela k vnímaniu značky TIPOS ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. V prieskume spolu až 78 % respondentov uviedlo, že si tento fakt potvrdili, alebo sa k nemu začali prikláňať. V prieskume najväčších sponzorov si TIPOS medziročne polepšil o 2 percentuálne body a narástol viac, ako jeho najväčší konkurent zo segmentu hazardných hier a stávok. Kampaň tiež vygenerovala množstvo spontánneho PR – len výstupov po úvodnej tlačovke bolo cez 45, dosiahli mediálnu hodnotu cez 420 tisíc € a celkový zásah kampane vďaka PR presiahol hranicu 2,9 milióna ľudí.

KLUB mužov, ktorí nestarnú, ale dozrievajú | PRime time v spolupráci s PRime time | HUBERT J.E. pre značku Karpatské brandy
Stručná charakteristika: Jedným z dôležitých pilierov budovania značky Karpatské brandy sú príbehy a ľudia. Legendárne Karpatské brandy (KB) má síce svoj príbeh, no vďaka dobe, v ktorej vznikalo, zostali konkrétne osobnosti skôr v úzadí. Príbeh značky sme sa preto rozhodli budovať na príbehoch zaujímavých a inšpiratívnych mužov. Pretože „Brandy nestarne, ale dozrieva“, rovnako ako mnoho mužov, ktorí tvoria hlavnú cieľovú skupinu brandy. V našom seriáli natívnych rozhovorov „KLUB mužov“ predstavujeme osobnosti, ich životné príbehy, a to pod hlavičkou značky Karpatské brandy.


Výzva a cieľ: Tradičná slovenská značka KB má svoju obrovskú základňu fanúšikov v starších ročníkoch, ktoré neradi skúšajú nové či inovované produkty. Mladšie generácie ju už veľmi nepoznajú, uprednostňujú skôr trendové zahraničné značky. Cieľom bolo nájsť zaujímavý content pre PR a sociálne siete a pripomenúť cieľovej skupine, strednej generácii mužov legendárny produkt KB, jeho varianty a novinky. Bolo dôležité nájsť nástroje, ako zviditeľniť značku nielen komunikačne, pripomenúť verejnosti jej históriu, unikátny proces výroby, ale zároveň ju aj priamo priniesť medzi zákazníkov.

Stratégia: Založením rubriky rozhovorov „KLUB mužov“ so zaujímavými predstaviteľmi cieľovej skupiny sme vytvorili prakticky neobmedzený priestor pre vytváranie atraktívneho obsahu. Zo zaujímavých mužov, každého s jeho vlastným príbehom, sme nepriamo urobili tváre značky. Postavili sme ich tiež do pozície mikroinfluencerov na našich, ale neraz aj vlastných sociálnych sieťach, a to v spojení noblesného a akostného brandy. Tento komunikačný koncept nám umožňuje komunikovať aj tak legislatívne limitovaný produkt, ako je alkohol v súlade so zákonom, a pritom hodnotne a atraktívne.

Realizácia: Projekt pozostáva zo seriálu natívnych rozhovorov umiestnených primárne na webovej stránke značky pod samostatnou záložkou „KLUB mužov, ktorí nestarnú ale dozrievajú“. Seriál rozhovorov: má samostatné predstavenie aj na všetkých platformách sociálnych sietí, kde formou postov, fotodokumentácie a citácií predstavujeme jednotlivých zaujímavých členov Klubu.

Mediálne využitie: inšpiratívne rozhovory so širokým spektrom zaujímavých inšpiratívnych mužov - Slovákov, akými sú napríklad prezident svetového rybárskeho zväzu, kuchár- majster sveta, tréner olympijského družstva, ale aj marketér, digitalny manažér, spevák či športový redaktor, má kvalitný potenciál v medializácii neplatenou i platenou formou.


Výsledky: Kvalitné natívne výstupy pomáhajú budovať brand KBŠ a prinášajú z dlhodobého hľadiska význam a pozitívnu odozvu. Klient oceňuje nielen komunikačnú rovinu, ale aj kvalitu projektu a počíta s dlhodobým potenciálom a rozvíjateľnosťou v ďalšom období.
• Počet rozhovorov: 20 inšpiratívnych mužov
• Počet uverejnení medializácia: 39 PR článkov rozhovorov
• Počet zverejnení na sociálnych sieťach : 20
• Kumulovaný REACH medializácia: 57 226
• Kumulovaný REACH SoMe: 1 404 620
• Engagement SoMe: 28 106
• Celkovo impresie: 1 534 72

Bezpečne na horách so Samsung | Seesame | Samsung
Stručná charakteristika: Prepojením technologického lídra Samsung a turistickej komunity Hikemates, sme odkomunikovali technologické témy cez špecifický obsah, adaptovaný na potreby cieľovej skupiny. Autentický obsah pomohol turistom pri orientácii v horách, zvyšovaní športových výkonov, zachytávaní jedinečných momentov v prírode či v prípade núdze. Spoločne sme zorganizovali niekoľko komunitných výstupov, počas ktorých sa turisti prakticky zoznámili s možnosťami využitia produktov v ich prirodzenom prostredí a boli sme súčasťou eventu pre turistov, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo odkomunikovať rôznorodé Samsung produkty (slúchadlá, tablet, inteligentné hodinky a telefón) špecifickej cieľovej skupine, ktorá sa pohybuje najmä v prostredí prírody a prirodzene technologické novinky nevyhľadáva. Cieľom bolo na základe praktickej skúsenosti turistov vytvoriť obsah venovaný technologickým funkcionalitám, užitočných práve počas pobytu v horách či počas športového výkonu, a autenticky túto skúsenosť odkomunikovať cieľovej skupine v jej prirodzenom prostredí.

Stratégia: Stratégia bola postavená na:
• Kooperácii s najväčšou turistickou komunitou na Slovensku, Hikemates, kt. prináša inšpiratívne tipy
• Prepojení technológii a turistiky s cieľom vytvoriť sériu praktických rád a inšpirácii turistom
• Zapojení Miša Totku pri testovaní a spracovaní obsahov s výbavou Samsung zariadení
• Organizovaní komunitných výstupov, počas ktorých turisti získavali skúsenosť pri reálnom využívaní zariadení pri navigovaní, zaznamenávaní trasy, sledovaní výkonov či zachytávaní najlepších okamihov
• Vytvorení spoločného eventu pre nadšencov turistiky

Realizácia: Komplexný a dlhodobý projekt s turistickou komunitou sme začali zapojením Michala Totku, ktorého sme ako nadšenca turistiky, vyslali na Veľký Rozsutec aj s kompletnou Samsung výbavou – inteligentnými hodinami, telefónom, slúchadlami či tabletom na spracovanie obsahu. Počas túry sa zameral na praktické možnosti ako pracovať s technikou na horách, ako urobiť čo najlepší záber, zvýšiť športový výkon ale aj zvládnuť kritickú situáciu. Svoje postrehy zdieľal turistom počas celého výstupu online a taktiež osobne na evente Hikemates večer o horách a ľuďoch, ktorý je primárne zameraný na praktické rady či zážitky z hôr. Nasledovala séria komunitných výstupov s Hikemates, kde ako rozptýlenie pri stúpaní na vrchol, turisti počas cesty hľadali inteligentné lokalizátory Samsung. Tie následne v cieľovej destinácii testovali spolu s ostatnými zariadeniami a mali vďaka ním svoje osobné veci plne pod kontrolou počas celého pobytu v prírode. Výsledkom boli nielen skvelé športové výkony a nový druh zážitku, ale aj autentický obsah s inšpiratívnymi turistickými a technologickými tipmi, užitočnými špecificky pre cieľovú skupinu turistov.

Výsledky: Komplexné a dlhodobé prepájanie Samsung technologických noviniek a cieľovej skupiny turistov má predovšetkým kvantitatívne výsledky. Ide o autentický obsah, tvorený na základe praktickej skúsenosti priamo touto cieľovou skupinou v kombinácii s užitočnými radami a turistickými inšpiráciami. Toto prepojenie opätovne generovalo záujem o tému a naprieč všetkými platformami sociálnych sietí a v médiách sme získali dosah 316 309, a to aj napriek úzko a veľmi špecificky zadefinovanej cieľovej skupine turistov.

Odhalení | Seesame | Johnson&Johnson
Stručná charakteristika: Príbehy pacientov s onkologickými ochoreniami sa v médiách objavujú často. Väčšinou poukazujú na nepriaznivý osud a nedostatok peňazí. Ak sme chceli zaujať, museli sme zmeniť prístup a naratív. Pacientov s rakovinou krvi sme vykreslili ako hrdinov a hrdinky a vyzdvihli ich prínos pre rodiny, ale aj celú spoločnosť a ekonomiku. V hektickej digitálnej dobe sme stavili na offline komunikáciu, moderný storytelling a netradičnú spoluprácu s umeleckou galériou. Príbehy pacientov sme spojili s výpravnými fotografiami a najnovšími analytickými dátami v publikácii s názvom Odhalení.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo odlíšiť sa formou spracovania od stoviek príbehov pacientov s rakovinou. Chceli sme zaujať v exponovanom čase pred parlamentnými voľbami a upozorniť na menej známu diagnózu mnohopočetného myelómu. Cieľom bolo cez tri silné príbehy poukázať na to, čo reálne prinášajú investície do slovenského zdravotníctva a zdravia konkrétnych ľudí. Chceli sme ukázať, že pacienti s rakovinou krvi nie sú pre spoločnosť len finančným nákladom, ale po kvalitnej liečbe naďalej vedú aktívny život a vedia byť ekonomickým prínosom pre spoločnosť. Aj preto sa investícia do ich zdravia oplatí.

Stratégia: Našou stratégiou bolo vytvoriť obsah, ktorý sa v pretlaku online médií nestratí. Rozhodli sme sa preto pre offline prevedenie vo forme publikácie, ktorá v sebe spája prvky dokumentárneho umenia a reportážneho štýlu. Vydali sme sa cestou vizuálne pútavých fotografií, ktoré vďaka svojej kvalite získali galerijný charakter. Prirodzene z toho vyplynula spolupráca s galériou v centre mesta, ale aj ďalšími inštitúciami, vďaka čomu sa problematika dostala aj do atraktívneho verejného priestoru. Plánom bolo doručiť publikáciu zdravotníckym lídrom a inšpirovať ďalších pacientov.

Realizácia: Vytvorili sme pútavú publikáciu, ktorá necháva v centre pozornosti výpravné fotografie. Tie sú podporené pozitívnym naratívom príbehov a sú predelené výraznou typografiou a najnovšími analytickými dátami. Červené farebné plochy zároveň odkazujú na rakovinu krvi a publikáciu prepájajú s dlhodobým vizuálnym konceptom projektu Odhaľme rakovinu krvi. Použitie priesvitného pauzovacieho papiera skvele dopĺňa ideu odhalenia a postupne pri listovaní odkrýva príbehy pacientov.
Možno si ani neuvedomíte, že sa pozeráte na ľudí, ktorí majú skúsenosť s rakovinou. Príbehy nekričia o pomoc, práve naopak. Ukazujú pacientov netradične – v štýle novodobých influencerov a celebrít, upriamujú pozornosť na pozitívne detaily ich príbehu a v neposlednom rade na kvalitnú liečbu, ktorá je vždy investíciou do konkrétneho človeka.
Reprezentatívnu publikáciu sme slávnostne pokrstili a uviedli do života na oficiálnom podujatí v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v galérii Umelka za účasti desiatok novinárov, hemato-onkológov, predstaviteľov pacientskych organizácií, zástupcov zdravotníckych lídrov, ale aj hrdinov z našej publikácie.


Výsledky: Putovnú výstavu na oplotení galérie Umelka v centre Bratislavy a v reprezentatívnych priestoroch viacerých štátnych a verejných inštitúcií videlo odhadom viac ako pol milióna ľudí. Zapojením laickej verejnosti, odborníkov a angažovaním všetkých kľúčových aktérov a stakeholderov sa téma rakoviny krvi a mnohopočetného myelómu stala predmetom otvorenej verejnej diskusie. Podarilo sa nám zaujať výlučne offline počas najexponovanejšieho obdobia pred parlamentnými voľbami. Publikácia aj putovná výstava dodnes plnia svoj účel a dostávajú sa stále k ďalším adresátom.

Venčiaca výzva – Pomôž opusteným chlpáčom | SKPR STRATEGIES, | Lidl Slovenská republika,
Stručná charakteristika: Spoločnosť Lidl dlhodobo vedie v rebríčku spoločensky zodpovedných firiem na Slovensku. Silné postavenie v tejto oblasti ho zaväzuje, aby išiel príkladom a zároveň motivoval iných – vo veľkom či v malom. Náš koncept aktivity – Venčiaca výzva – Pomôž opusteným chlpáčom v duchu osvety o adopcii psov, vychádzal z nášho presvedčenia, že aj malá pomoc má veľký dosah. Okrem celonárodných či nákladnejších CSR projektov, na ktorých sa podieľame, sme pre Lidl pripravili aj komunitnú a veľmi adresnú aktivitu zameranú na opustené psíky, ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo efektívne dostať do povedomia zamestnancov Lidla, ako aj širokej verejnosti, myšlienku adopcie zvierat a motivovať k praktickej pomoci. Podobnej, akú dlhodobo realizuje značka Lidl, napríklad vo forme darovania granúl psím útulkom. Reťazec vie, že začať treba od seba. Zhostil sa i tejto aktivity interne aj externe. „Pomôž opusteným chlpáčom v rámci venčiacej výzvy“ – takto znel náš apel šíriaci sa médiami, sociálnymi sieťami či appkou Lidl. Zapojili sme zamestnancov, ktorých Lidl motivoval 10€ poukážkou za každého vyvenčeného psíka, ktorú darovali svojmu útulku.

Stratégia: V rámci plánovania CSR aktivít pre posledný kvartál obchodného roka, sme nechceli opomenúť bezbranné štvornohé stvorenia, ktoré neraz končia na ulici a nedostane sa im už takej pozornosti či starostlivosti. Tému, ktorá chytí za srdce, sme vyhodnotili ako silnú a v istom zmysle atraktívnu pre ľudí, ktorí sa vďaka tomu bez váhania zapoja a podajú pomocnú labku. Komunikáciu sme pripravili tak, aby sme ju mohli ťahať ako cez interné nástroje reťazca (app Lidl a SoMe - kam smerovali moodové videá z venčenia a pomoci), tak aj cez médiá (TV a print).

Realizácia: Aktivity spoločnosti Lidl majú široký zásah a dotýkajú sa nielen ľudí, planéty, ale aj zvierat. Reťazec sa kontinuálne usiluje o zlepšovanie ich podmienok. Aj preto sme sa rozhodli vypracovať a zrealizovať komunikačnú výzvu k pomoci pre opustených psov tak, aby reťazec zapojil svojich zamestnancov naprieč Slovenskom a zároveň motivoval širokú verejnosť.
Výzva trvala mesiac a podporili sme ňou spoločensky zodpovedné vnímanie značky Lidl, ale aj dobrovoľnícke nastavenie jej konkrétnych zamestnancov. Spoločne sme navštívili Slobodu zvierat, odovzdali psie dobrôtky, deky, uteráky, vyvenčili desiatky psov a pripravili video-kontent k mediálnej osvete. Zamestnanci útulku nachystali chlpáčov, ktorých bolo možné venčiť, ako dôkaz sa vyhotovila fotografia a následne spravila prechádzka. Útulky sme takýmto spôsobom aspoň trošku odbremenili od desiatok prechádzok v daný deň. Ďalej sme zabezpečili priestor vo vysielaní Telerána, ale aj v printe v denníku Plus 1 deň a na SoMe Kvety Horváthovej a Borisa Prša. Posilnili sme vzťah zamestnancov Lidl nielen ku komunite, ale aj k svojmu zamestnávateľovi, keďže s touto aktivitou sa ztotožnili na osobnej úrovni.

Výsledky: Trvalé výsledky sa nerodia cez noc a za popredným miestom reťazca v oblasti CSR stojí množstvo práce, aj tej našej. Aj vďaka aktivite, akou bola Venčiaca výzva, je však Lidl rozpoznateľný ako zodpovedná firma v oblasti ochrany zvierat. Náš nápad na pomoc opusteným chlpáčom, pomohol 20-tim útulkom Slobody zvierat a priniesol samostatnú zbierku pre Útulok v Považskom Podhradí. PR pokrytie pre klienta predstavovalo 12 mediálnych výstupov s AVE takmer 19 tisíc eur s TV dosahom nad 2 milióny a stovky usmiatych tvárí a vrtiacich sa chvostíkov.

F. Creativity in PR

ORBIT COLORFIDENCE | 1st CLASS AGENCY v spolupráci s Lion Communication, Praha | MARS
Stručná charakteristika: Žuvačky Orbit v roku 2023 oživili svoje obaly novým farebným lookom a chceli do svojho farebného sveta vtiahnuť aj spotrebiteľov. V spolupráci s českým komunikačným partnerom, slovenskou influencerkou a médiami sme SILU FARIEB preniesli aj na Slovensko a vytvorili priestor aj na kreatívne a pútavé prestavenie nových obalov mladej generácii v kampani pod názvom COLORFIDENCE, ktorá stavala na posilnení sebavedomia aj nosení farieb.


Výzva a cieľ: Keďže samotná zmena farebnosti obalov žuvačiek nie je vo všeobecnosti komunikačne zaujímavou témou a už vôbec nie pre Generáciu Z, ktorá je cieľovou skupinou pre žuvačky Orbit, museli sme farbám dať vyšší zmysel v ich živote. Zároveň sme však museli mať v komunikácii stále na zreteli aj komunikáciu benefitov žuvačiek Orbit – sviežosť, čerstvosť a osobitosť. Cieleným výberom komunikačných partnerov sme trafili do čierneho, teda farebného.Stratégia: FIND YOUR FRESH LOOK alebo ako farby ovplyvňujú naše emócie a štýl a pomáhajú nám citiť sa sebavedomejšie. To bola téma, ako osloviť mladú cieľovú skupinu a predstaviť jej aj nové obaly žuvačiek Orbit. Nevybrali sme sa však cestou štandardných mediálnych partnerstiev v mnohých médiách, ale vybrali sme si jedno online médium a jednu influencerku, s ktorými sme SILU FARIEB komunikovali na úzku cieľovú skupinu, ale o to intenzívnejšie. Nevynechali sme však ani komunikáciu s ostatnými médiami.

Realizácia: • V spolupráci so stylistkou Lenkou Bohunickou, známou z módnych magazínov aj veľkých TV show, sme vytvorili bohatý materiál o vplyve farieb na náš svieži look. Komunikačný materiál hovoril o vplyve farieb na našu náladu, aj na to, ako pôsobíme na ostatných, venoval sa aj sile správnej kombinácie farieb a tipom, ako vyskladať ten správny farebný akcent, farebným trendom roku 2023 a farbám v kapsulovom šatníku. Samozrejme, nechýbala ani informácia o nových obaloch žuvačiek Orbit a novej príchuti Strawberry.
• V spolupráci s refresher.sk sme vytvorili komplexnú kampaň, kde vytvorili nielen článok a kvíz o farbách v našom šatníku a v živote, ale aj o Colorfidence day v redakcii Refresheru a Colorfidence check v uliciach Bratislavy. Využili sme aj SocMe Refresheru, kde sme mali Colordays vo farbách obalov žuvačiek Orbit.
• Tému sme ponúkli na spracovanie aj life-style médiám.
• Influencerka Cynthia, ktorá je známa svojou veselou a farebnou komunikáciou na sociálnych sieťach a neokázalými nápadmi, predstavila farebný svet žuvačiek Orbit svojim followerom.


Výsledky: Sila farieb dala šťavu komunikácii značky Orbit v roku 2023. Téme sa objavila v 18 media výstupoch, ktoré zasiahli viac ako 3 mil. respondentov a mali AVE bez koef. takmer 20 000 €. Vďaka spolupráci s refresher.sk sme oslovili 734,6 k mladých a čerešničkou na torte bola komunikácia Cynthie, ktorej farebné výstupy oslovili 434,3 k ľudí, s takmer tisíckou preklikov na IG profil Orbit.Hrdí a nezničiteľní | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s Free Andy | Dúhový PRIDE Bratislava
Stručná charakteristika: Za úspechom komunikácie “Hrdí a nezničiteľní - Spoločne pre rozmanitosť” stojí osobná angažovanosť, premyslená stratégia, na mieru pripravená kampaň, ktorá čerpala inšpiráciu z aktuálneho spoločenského diania a symboliky dúhovej vlajky. Kreatívna idea - nezničiteľnosť vlajky a jej fyzická podoba mali LGBTI+ komunite prinavrátiť silu a hrdosť po vražde v Teplárni. Posolstvo sme vďaka poctivej príprave a strategickému plánovaniu kanálov a formátov verejnosti doručili v rámci 90+ mediálnych výstupoch.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo komunikovať blížiaci sa Dúhový PRIDE v situácii, keď bola LGBTI+ komunita najviac zasiahnutá. Rok po vražde jej členov a v predvolebnom období, keď stále pribúdali urážky a ľudia z komunity sa cítili zraniteľní a mali strach. Našou úlohou bolo vymyslieť silnú komunikačnú myšlienku, ktorá prinavráti zasiahnutej komunite pocit hrdosti a bezpečia, pričom vyšle silný signál aj majorite a v napätej situácii to odkomunikuje pozitívnou a nekonfliktnou formou.

Stratégia: V roku 2022 nenávistné prejavy voči LGBTI+ komunite vyvrcholili teroristickým útokom. Pri príprave komunikácie pre PRIDE bolo našou úlohou reflektovať tieto udalosti, ale zároveň priniesť pozitívny a nekonfliktný message. Symbolom LGBTI+ komunity je dúhová vlajka, a preto sme sa rozhodli vyrobiť jej novú verziu, ktorá v prenesenom význame odzrkadľuje odolnosť komunity, ale zároveň funguje aj vo fyzickom priestore -vďaka high-tech materiálu Twaron je nezničiteľná a nepriestrelná. Vypracovali sme tiež detailný plán komunikácie k ústrednej myšlienke “Hrdí a nezničiteľní”

Realizácia: Kampaň odštartovali rozhovory s Queer osobnosťami a organizátormi v top tier médiách a tlačová konferencia. “Nezničiteľná vlajka”sa ukázala ako silný vizuálny symbol. S jasným posolstvom zaujali novinárov, ktorí pomohli organicky šíriť kampaň. Vlajka následne putovala po hudobných festivaloch a bola vystavená na rôznych miestach, aj na samotnom pochode. Nasledovali vizuály s queer osobnosťami a online video. Silným ťahákom bol obsah na sociálnych sieťach, kde ľudia zdieľali fotografie s našou vlajkou a veľakrát aj s kampaňovým wordingom.

Tlačová konferencia + tlačová správa + individuálne rozhovory v top tier médiách.
Vlajka na Pride a Pohode – Vytvorili sme prenosné OOH nosiče s inštaláciou Nezničiteľnej vlajky. Ľudia sa s ňou fotili a zdieľali posolstvo kampane.
Online video, sociálne siete a influenceri – Na sociálnych sieťach sme predstavili vlajku aj sériu vizuálov s vybranými osobnosťami queer scény - Radka Trokšiarová (jediná preživšia útoku), influencerka Charlotte Srnčík a spevák Vojtík. Odpremiérovali sme tu aj kampaňový online spot. Silný symbol kampane a emotívne video sa organicky zdieľali iba s minimom podporených postov.

Výsledky: 90 mediálnych výstupov (kampaň Hrdí a nezničiteľní)
Nárast účasti na PRIDE oproti 2022 (o cca 1000 účastníkov)
Najväčší PRIDE za posledných 13 rokov
Všeobecná medializácia porovnanie: kľúčové slovo “Dúhový PRIDE” 2023 vs 2022 = nárast o 27% (téma PRIDE v 2022 = 897 výstupov / téma PRIDE v 2023 = 1142 výstupov)


Vernisáž paušálov | casual | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: V rámci dlhoročného tandemu klient-agentúra sa opakovane ocitáme pred otázkou: Máme (opäť) nové paušály, ako ich odprezentovať médiám? S myšlienkou prelomiť tlačovkový stereotyp a skutočne zaujať, sme vytvorili projekt "Vernisáž paušálov". Spojením umenia, AI a PR sme preklenuli svet technológie a kreativity, čím sme vytvorili nový naratív pre prezentáciu paušálov, ktorý zarezonoval s mediálnou a verejnou pozornosťou. Každé dielo, reprezentujúce jeden paušál, sme odprezentovali médiám a pomohli sme tak zvizualizovať jeho benefity pre jednotlivé cieľové skupiny.


Výzva a cieľ: Už tradične sme ako agentúra stáli pred výzvou prekonať tradičný tlačovkový model a vytvoriť niečo, čo naozaj vyčnieva z bežnej komunikácie v telekomunikačnom odvetví, no nie samoúčelne. Cieľom bolo nielen predstaviť nové paušály, ale urobiť to spôsobom, ktorý podnieti dialóg, zaujme média a umožní hlbšie pochopenie paušálov a benefitov pre jednotlivé cieľové skupiny. Podarilo sa nám to? Posúďte sami.

Stratégia: Naša stratégia spočívala v integrácii digitálneho umenia a umelej inteligencie do PR, čím sme každému paušálu priradili unikátnu umeleckú identitu. Tento prístup mal za cieľ nielen vizuálne oslovovať, ale aj vytvárať príbehy, ktoré majú rezonanciu.

Zvolili sme stratégiu, kde AI a umenie hrajú kľúčovú rolu v príbehu každého paušálu. Vytvorili sme vizuálne silné obrazy, ktoré sú nielen esteticky príťažlivé, ale aj nesú hlbší význam spojený s vlastnosťami a výhodami paušálov, čím sme pridali nový rozmer k ich prezentáci a pochopeniu ich výhod.


Realizácia: Realizácia zahrňovala vývoj a prezentáciu siedmich umeleckých diel, kde každé reprezentovalo špecifické atribúty jedného paušálu a jeho benefity pre konkrétnu cieľovú skupinu, ktorému je určený. Táto prezentácia bola skombinovaná s interaktívnou diskusiou o spojení umenia a technológie, poskytujúc nový pohľad na tradičné produkty.

V procese tvorby sme úzko spolupracovali s AI a našim Art Directorom Michalom Szulanyim. Obrazy sme generovali cez Midjourney, ktoré dostalo prompty vygenerované cez ChatGPT podľa špecifík paušálov tak, aby každý obraz bol unikátnym umením, ktoré interpretuje a komunikuje kľúčové vlastnosti paušálu. Vytvorené grafiky sme vytlačili na plátna 100x100 cm a pripravili sme ich vernisáž v bratislavskom ateliéri Svetlík.

Predstavenie na tlačovej konferencii - vernisáži - bolo scénické, s dôrazom na špecifický príbeh a logiku za každým dielom, čo vytvorilo silný naratív a emocionálny zážitok pre účastníkov. V praxi sa nám ukázalo, že tento prístup pomohol vysvetliť a ukotviť benefity paušálov pre jednotlivé cieľové skupiny a životné situácie.

Výsledky: Projekt "Vernisáž paušálov" dosiahol očakávaný mediálny ohlas a posilnil percepciu značky ako inovátora v oblasti komunikácie. Netradičná tlačová konferencia je aj o prekonaní očakávaní v PR pre telekomunikačný sektor.

Dosiahli sme 30 neplatených výstupov v relevantných médiách, AVE 20 315 € a reach 291 460.

To, že sa napokon projekt ujal aj v internom prostredí operátora (obrazy si firma adoptovala a zdobili jednotlivé poschodia centrály, dokonca úplne spontánne vznikla limitovaná kolekcia oblečenia a merchu s jednotlivými dizajnmi), bolo len čerešničkou na torte.


HUBERT, ambasádor etikety na Slovensku | PRime time v spolupráci s PRime time | HUBERT J.E. pre značku HUBERT
Stručná charakteristika: Budovanie imidžu legendárneho sektu HUBERT nie je jednoduché: značka si má zachovať tradičné hodnoty a byť zároveň moderná. Keďže HUBERT neodmysliteľne patrí k výnimočným príležitostiam a slávnostným okamihom, prišli sme s ideou spojiť túto značku s témou spoločenskej etikety. Teda tiež tradičnou témou, ktorá sa vyvíja a oslovuje čoraz viac mladých a úspešných ľudí – našu cieľovku. Z uznávaného odborníka na etiketu sme preto vytvorili influencera, ktorý sa stal spolu so značkou HUBERT evanjelizátormi etikety na Slovensku.


Výzva a cieľ: Marketingovým cieľom je modernizovanie značky HUBERT, rozšírenie a omladenie cieľových skupín. Záujem o spoločenskú etiketu u mladých po pandémii narástol spolu s rozvojom Instagramu a záujmu o glossy fashion. Preto sme sa v agentúre rozhodli spojiť túto tému s HUBERTOM a v modernom prevedení priniesť vizuálne aj obsahovo atraktívny obsah pre médiá a sociálne siete. HUBERT tiež takto rozvíja atribúty elegancie, ktoré sú súčasťou DNA značky. Projekt má aj CSR rozmer, lebo edukácia v oblasti kultúry komunikácie kultivuje spoločnosť v téme, ktorá v digitálnej dobe zapadá prachom.

Stratégia: Aby bol náš strategický zámer komunikačného spojenia značky HUBERT a témy spoločenskej etikety úspešný, potrebovali sme silného ambasádora. Kým Česko má v oblasti etikety výraznú osobnosť Ladislava Špačka, na Slovensku sa s touto témou spája viacero mien. Naša voľba padla na mladého kouča spoločenskej etikety a royalistu Jakuba Abraháma. Jeho presah do oblasti módy bol vítaním rozšírením tematického záberu. Keďže sme chceli rozvinúť CSR rozmer projektu, pri výbere médií sme sa nesústredili len na lifestyle, ale tému etikety sme ponúkli aj spravodajským či ekonomickým médiám.

Realizácia: Značku sektov HUBERT sme povýšili do pozície ambasádora ETIKETY na Slovensku. Pre unikátnu spoluprácu sme oslovili renomovaného odborníka na etiketu, uznávaného kouča etikety Jakuba Abraháma, zároveň však mladého módneho trendsettera, ktorého sme povýšili do úlohy influencera a ambasádora značky HUBERT. Projekt pozostával z realizácie série 5 videí, uverejnených primárne na SoMe značky a tiež ako influencerské príspevky na sociálnych sieťach FB a IG odborného garanta - kouča etikety. Seriál odštartoval v máji 2023 a beží dodnes.

Mediálny dosah: Obsah videí sme spracovali zároveň aj ako unikátny obsah do médií. Natívne články vo forme rozhovoru s odporúčaniami, edukačným rozmerom, radami v oblasti etikety a s elegantným prepojením na produkty sektu HUBERT sme umiestnili do lifestylových, ale aj spravodajských online médií. Komunikácia na viacerých platformách nášho ambasádora priniesla vysoko pozitívnu odozvu a zvýšenie zásahu na cieľovú skupinu.

Výsledky: Premyslená a cielená medializácia v mienkotvorných médiách umožňuje nájsť nový štýl komunikácie značky v ďalšom období. Výstupy vo forme videí prinášajú dlhodobý vysoký zásah, pozitívnu odozvu a a engagement pre značku a posilňujú platformy SoMe. Zároveň však poskytujú originálny obsah pre natívnu a vysoko atraktívnu formu medializácie. Klient počíta s dlhodobým potenciálom projektu.
Videoseriál 5 dielov
Medializácia: 14 PR článkov
Kumulovaný REACH medializácia: 26 562
Kumulovaný REACH Social Media : 845 355
Engagement: 5924
Celkovo Impresie: 1 060 148

VITIS Wine Challenge | PRime time v spolupráci s PRime time | HUBERT J.E. pre značku VITIS
Stručná charakteristika: Vína obvykle získavajú medaily na vinárskych súťažiach. Pre posilnenie reputácie značky sme spolu s partnerom, Národným salónom vín, založili novú súťaž a unikátne ocenenie VITIS Wine Challenge. Do úlohy porotcov sme postavili známych influencerov a novinárov, ktorých sme priamo na evente previedli jednotlivými vínami a zaškolili ich, na čo je dobré prihliadať pri hodnotení vín. Prostredníctvom recenzií a degustácií sme vďaka 120 výstupom v médiách a na sociálnych sieťach rozšírili to najpodstatnejšie – ako vína VITIS chutia (známym) ľuďom.


Výzva a cieľ: Na Slovensku pôsobia stovky vinárskych značiek a nie je jednoduché v tomto komunikačne presýtenom segmente vyniknúť. Hľadali sme preto nápad, ktorý by odlíšil značku VITIS atraktívnym a autentickým obsahom, ale zároveň zachoval atribúty odbornosti ako aj hodnotu značky. Chceli sme vytvoriť tiež projekt, ktorý by mal potenciál ďalej sa rozvíjať a pomohol posilňovať značku. Cieľom bolo odkomunikovať produkty a novinky, vyzdvihnúť ich kvalitu a kompetenciu výrobcu zapojením odborníkov (hlavného enológa a technológa vinárstva) a posilniť reputáciu značky.

Stratégia: Rozhodli sme sa etablovať súťaž prvú svojho druhu na Slovensku, ktorá by spájala pohľad laikov – našej cieľovej skupiny (keďže VITIS je primárne retailová značka) reprezentovanej novinármi a influencermi; a pohľad odborníkov – v našom prípade Národným salónom vín ako odborným partnerom a garantom projektu. Rozhodli sme sa založiť tradíciu vinárskej súťaže, ktorá bude zážitkom aj pre samotnú porotu, keďže sa odohráva v prostredí a atmosfére, akú má možnosť zažiť len zopár vybraných enológov na svetových súťažiach.

Realizácia: Event: Event mal formu profesionálnej vinárskej súťaže v exkluzívnych priestoroch Národného salónu vín. Influenceri a zástupcovia médií boli najskôr odborne zaškolení a pripravení na rolu hodnotiteľov a porotcov. Hostia mohli vychutnať produkty na najvyššej úrovni a forme servírovania, čo zanechalo silný dojem. Tento efekt sa premietol aj do mediálnych výstupov. Túto príležitosť sme využili aj na predstavenie špeciálnej novinky – vegánskych vín VITIS, ktoré sme predstavili s výkladom a edukáciou od najlepších slovenských odborníkov.

Mediálny dosah: Prvá vlna komunikácie bola postavená na sérii článkov, reportáží a recenzií zo zážitkov a skúseností influencerov, ako v médiách, tak aj na sociálnych sieťach formou postov a stories. Druhá vlna bola založená na ďalšom spracovaní rebríčka hodnotených vín, obľúbených odrodách jednotlivých influencerov – tento obsah nám generoval témy ďalšie 4 mesiace komunikácie v médiách a na sociálnych sieťach, čoho výsledkom bol vysoký zásah na presnú cieľovú skupinu.


Výsledky: Viac ako 130 mediálnych výstupov (s uvedením brandu VITIS) priniesol vysoký kumulatívny zásah, ako aj vynikajúce parametre engagementu. Klient ocenil nielen komunikačnú kvantitu a zásah, ale aj to, že v komunikácii posilnili aj posolstvá o odbornosť a expertízu značky.
Počet zapojených influencerov a novinárov: 20
Počet mediálnych výstupov vrátane SoMe: 136
Počet výstupov na sociálnych sieťach: 102
Kumulatívny zásah komplet: 722 000
Mediálna hodnota AVE: 34 200
SoMe Vitis:
Celkovo impresie: 335 075
Celkovo engagement: 2486
Kumulovaný zásah: 260 745


Najkrajšie zvuky Slovenska | Public Interest v spolupráci s Wiktor Leo Burnett, PHD, Socialists | Škoda Auto Slovensko
Stručná charakteristika: Projekt Najkrajšie zvuky Slovenska prináša cez tiché elektrické auto a dojmy jeho posádky novátorský pohľad na ekologickú budúcnosť značky Škoda. Kreatívne spája zvuky a ticho s posolstvom „Keď chceš počuť svet, musíš zostať ticho“. Predstavuje Slovensko cez unikátne zvuky, akcentujúc zodpovedný prístup k prírode. S muzikantom Jurešom Líškom a elektrickým vozidlom Škoda Enyaq Coupé projekt objavuje tichú krásu našej krajiny, a zároveň zdôrazňuje inovatívne vnímanie značky a ohľaduplnú mobilitu budúcnosti.


Výzva a cieľ: Vzhľadom na význam ochrany prírody pre mladú generáciu, projekt "Najkrajšie zvuky Slovenska" kreatívne približuje značku Škoda novým cieľovým skupinám. Sústredí sa na zachytenie a prezentáciu unikátnych miest Slovenska, zároveň odkrýva značku ako inovatívnu a ekologicky zodpovednú pred mladými ľuďmi, generáciou Z a mileniálmi.

Stratégia: Projekt inovatívnym spôsobom využíva 100% elektrický model Škoda Enyaq Coupé pre objavovanie zvukov Slovenska, čím zdôrazňuje bezemisnú a tichú jazdu. Strategicky integruje elektromobilitu do kampane, zvýrazňuje inovatívne zvukové zážitky a povzbudzuje k objavovaniu krás Slovenska s rešpektom k prírode.

Realizácia: Kreatívna realizácia zahŕňala roadtrip s dokumentovaním zvukov hlavným protagonistom v 23 lokalitách pomocou špeciálnych mikrofónov a techniky, vytvorenie interaktívneho webu, dokumentárny film s unikátnou zvukovou dramaturgiou a album inšpirovaný zaznamenanými zvukmi. Digitálne a PR kanály rozšírili ekologické posolstvo, zatiaľ čo influencer Milan Bez Mapy pridal osobný rozmer, predstavil kampaň svojim followerom a vyzval k ohľaduplnému objavovaniu. Zaznamenané zvuky tiež poslúžili ako inšpirácia pre vznik 7-skladbového albumu, ktorý vydala skupina Fallgrapp a zverejnila ho na svojich hudobných profiloch. Jureš Líška hovoril o svojej inšpirácii a projekte aj na obrazovkách rannej šou Teleráno.

Výsledky: Projekt výrazne zvýšil povedomie o značke Škoda a prístupe k prírode medzi mladými ľuďmi, dosiahol významný mediálny dosah a digitálny úspech. Zdôraznil zodpovedné objavovanie a kreatívne posunul vnímanie značky vďaka impozantným číslam v digitálnej sfére:

Obsah na sociálnych sieťach dosiahol 1 492 000 zobrazení (FB, IG, TT)
Zhliadnutia videa: 874 000 (za všetky platformy)
Zobrazenia: 6 243 744
AVE hodnota: viac ako 1 000 000 EUR

Nová sezóna DPOH | Róbert Slovák a jeho priatelia | Divadlo P. O. Hviezdoslava
Stručná charakteristika: Jedným obrázkom sme odkomunikovali témy a hodnoty, ktorým sa mestské divadlo DPOH s novým positioningom a repertoárom začalo venovať v novej sezóne. Vizuál vo forme vitráže s aktuálnymi témami relevantnými pre bratislavskú kaviareň si získal pozornosť cieľovej skupiny divadla. V porovnaní s komunikáciou novej sezóny v minulom roku sa zvýšil počet výstupov viac ako 6,5 násobne. Cieľovka mala možnosť vidieť výstupy viac ako 51 miliónkrát naprieč relevantnými médiami a k vizuálu sa vyjadrovala aj prezidentka, primátor, influenceri ale aj iné kultúrne inštitúcie.


Výzva a cieľ: Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava sa zmenilo na bratislavské mestské divadlo. Divadlo pre špecifickú cieľovú skupinu ľudí, ktorí žijú v hlavnom meste. Je to divadlo pre bratislavskú kaviareň, divadlo s názorom na súčasné témy. Našou úlohou bolo odkomunikovať novú sezónu a positioning DPOH s minimálnymi nákladmi a zároveň zvýšiť povedomie o témach, ktorým sa v divadle venujú. Výzvou bolo zareagovať na hlasnú skupinu živenú dezinformačnými médiami.

Stratégia: Využili sme formu, ktorá sa spája jedine s DPOH - vitráže, ktoré dominujú priečeliu divadla. Kedysi prezentovali témy typické pre svoju dobu: oslavovali robotnícku triedu, hrdinky-traktoristky či smelých vojakov a budovateľov. Rozhodli sme sa dať klasickej forme aktuálny obsah - témy a hodnoty, ktorým sa venujú predstavenia DPOH v novej sezóne.

Realizácia: Využitím klasickej formy a nových tém divadla sme vytvorili súčasnú mestskú vitráž s obsahom, ktorý je relevantný pre jeho kaviarenskú cieľovku. Vizuál bol umiestnený na sociálne siete DPOH a citylighty. Tak, ako mnohé vitráže, aj naša nová padla za obeť tým, ktorí ju pred voľbami zneužili na šírenie strachu a nenávisti. Ale aj vďaka hejtom z alternatívnej scény si bratislavská kaviareň všimla témy, hodnoty a repertoár divadla. Ľudia, pre ktorých je nová sezóna určená, vizuál hrdo obraňovali. Klient aj agentúra sa zúčastňovali rozhovorov a odpovedali na otázky novinárov, vysvetľovali jednotlivé symboly, ktoré boli zneužité konšpiračnou scénou a cielene zle interpretované hlavne alternatívnymi médiami. Vďaka komunikácii v relevantných médiách sa cieľová skupina dozvedela, že sa stotožňuje s hodnotami divadla. To všetko vďaka jednému vizuálu s nulovým budgetom na médiá.

Výsledky: V porovnaní s komunikáciou novej sezóny v minulom roku sa zvýšil počet výstupov viac ako 6,5 násobne: 2022 = 60 výstupov, v roku 2023 ich bolo 398. Získanli sme mediálny priestor za viac ako 428 202 €. Cieľovka mala možnosť vidieť výstupy viac ako 51 miliónkrát, pričom bol pokrytý online, sociálne siete, tlač, televízia, rozhlas aj podcasty: OTS: 51 627 727. Do výsledkov sú zarátané iba relevantné médiá, nie alternatívne (vyhodnotené podľa konspiratori.sk). Vďaka komunikácii v relevantných médiách sa Bratislavčanky a Bratislavčania sa dozvedeli, že DPOH má rovnaké hodnoty ako oni.

Ako sme zapojili zamestnancov do šetrenia energie | Seesame | Henkel Slovensko
Stručná charakteristika: Ako motivovať zamestnancov k šetreniu energií v kancelárii? Inšpirovali sme sa behaviorálnym prístupom a strohé úsporné opatrenia premenili na vizuálne výraznú a hravú kampaň, ktorú podporilo aj vedenie firmy. Spotrebičom sme dali tvár aj hlas, ktorým sa zamestnancom prihovárali a do kampane sme zapojili aj samotných zamestnancov. Malé praktické zmeny a efektívnejšie využívanie spotrebičov viedli k významným úsporám energie a pozitívnej zmene správania.


Výzva a cieľ: Úspora energií nie je práve atraktívna téma. Keď predminulý rok po zdražovaní energií začala byť téma zdražovania energií opäť aktuálna, aj spoločnosť Henkel Slovensko sa zamýšľala nad tým, ako ľudí podnietiť k zmene správania. Našou výzvou preto bolo, ako zamestnancov motivovať k šetreniu a k reálnej zmene správania v oblasti, o ktorej si každý myslí, že už všetko vie. Ako sa vyhnúť nudným zákazom a poučovaniam? Cieľom bola čo najväčšia informovanosť medzi zamestnancami v tých opatreniach, ktoré si vedenie spoločnosti stanovilo a reálna merateľnú zmenu v minutých energiách.

Stratégia: Hlavnú úlohu v kampani dostali spotrebiče, ktorých sa úspora priamo týkala. Priamo na chladničkách, umývačkách riadu či termostatoch sa zamestnancom prihovárali hravé nálepky a magnetky, ktoré ich motivovali k úspore. Vo vtipných videách sme dali spotrebičom vlastnú tvár a hlas a zapojili samotných zamestnancov Henkel Slovensko. Kampaň priniesla konkrétne opatrenia a efektívne kroky, ako je využívanie spotrebičov na maximum kapacity alebo správne nastavenie termostatov, ktoré vďaka hravému tónu a pútavým vizuálom vyvolali pozitívnu odozvu a priniesli konkrétne výsledky.

Realizácia: Každá situácia a spotrebič získali svoju identitu doplnenú vtipným claimom, ktoré mali zaujať a motivovať k zmene správania. Video epizódy sme pomenovali v štýle názvu jednotlivých dielov seriálu Priatelia.

Kampaň sme postavili na výrazných vizuálnych prvkoch – magnetkách a nálepkách, ktoré sme cielene umiestnili v blízkosti spotrebičov v kancelárii. Kľúčové tiež boli aj animované videá. V každom si zahral jeden zo zamestnancov Henkel Slovensko, ktorí sú aj v bežnom živote ambasádormi zelených opatrení. Vo vtipnej interakcii so spotrebičmi názorne ukázali, ako môžu všetci prispieť k úspore energie počas bežného dňa v kancelárii.

Využili sme rôzne komunikačné kanály, aby sme zasiahli čo najširšie publikum, napr. články na intranete, informačné emaily aj TV screeny v kanceláriách. Animované videá sme postupne postovali aj na internej sieti Yammer. Posty sme doplnili súťažami, kde mohli zamestnanci tipovať dosiahnutú úsporu alebo posielať fotky, ako správne používajú konkrétny spotrebič. Na záver sme pripravili zamestnanecký prieskum, v ktorom sme sa pýtali, ktoré kanály ľudí najviac oslovili a čo nové sa vďaka kampani dozvedeli.


Výsledky: Záverečný prieskum nám prezradil, že vtipné videá, nálepky či magnetky zafungovali najlepšie a kampaň motivovala viac ako tretinu zamestnancov k reálnej zmene správania. Viac ako polovica zúčastnených tiež potvrdila, že sa dozvedeli nové informácie.

Ešte dôležitejší však bol dopad na samotnú spotrebu energie. Zodpovednejší prístup a lepšie pochopenie úsporných opatrení viedli k reálnym úsporám. Efektívnejším používaním chladničiek sa oproti predošlému roku usporilo až 40 % energie. Pri umývačkách bola úspora 20 % a správne nastavené termostaty ušetrili až 15 % energie.


365.bank - Virtuálny Výkričník | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | 365.bank
Stručná charakteristika: Zem kričí o pomoc. To sa nám snažil povedať slovenský umelec Rudolf Sikora svojím politicko-ekologickým dielom Výkričník zo zemegule a fragmentu vesmíru. Vďaka 365.bank a zbierke ART FOND mohlo dielo ožiť aj v rozšírenej realite a priamo v rukách mladých ľudí, ktorí majú symbolicky aj budúcnosť našej planéty vo svojich rukách. Nečakaný interaktívny zážitok si na výstave počas Bratislavských mestských dní užilo takmer 1000 návštevníkov. Jeho odkaz sa však dostal k širokej verejnosti.


Výzva a cieľ: 365.bank má ekologickú DNA a okrem mnohých aktivít na zníženie plastového či papierového odpadu sa zaviazala byť aj uhlíkovo neutrálna. K rovnakému správaniu chce motivovať aj svojich klientov a širokú verejnosť. V dobe presýtenej všemožnými podnetmi a obsahom sme potrebovali priniesť zážitok, ktorý by naše posolstvo dostal bližšie k širokej verejnosti a k extrémne náročnej cieľovke mladých ľudí. Potrebovali sme zážitok, ktorý vynikne v pretlaku iného obsahu.

Stratégia: Ako nositeľa veľkých myšlienok sme si zvolili umenie. Našli sme dielo slovenského umelca Rudolfa Sikoru Výkričník tvorený zemeguľou a vesmírom. Spolu s výrokom laureáta Nobelovej ceny, Jacquese L. Monoda, sa prvýkrát objavilo v roku 1975 v Paríži.

Po vyše 40 rokoch sme ho zrekonštruovali v rozšírenej realite, čím sme nadviazali na rastúcu popularitu blockchainu, NFT a digitálneho umenia. Toto poňatie nám tiež dovolilo zanechať silnejší zážitok z diela a sprístupniť ho širokej verejnosti.

Realizácia: Po prvý raz sme digitálne dielo uverejnili na vernisáži v priestoroch 365.bank, kde si ako prví prešli interaktívnym zážitkom zamestnanci banky. Potom sme ho mohli ukázať aj verejnosti.

Aby sme absenciu ekologického správania v našej spoločnosti ešte viac zdôraznili, Výkričník sme umiestnili do ticha prázdnej miestnosti počas Bratislavských mestských dní. Návštevníci objavili nálepku s QR kódom na zemi a informačnú tabuľu, ktorá ich naviedla na spustenie interaktívneho diela.

Po naskenovaní QR kódu pred návštevníkom ožil obrovský rotujúci 3D výkričník so silným odkazom: „Človek konečne vie, že je sám v chladnom a bezodnom vesmíre, z ktorého sa náhodou vynoril – vesmíre, ktorý je hluchý k jeho hudbe, ľahostajný k jeho utrpeniu i zločinom...“ Každý návštevník tak mal možnosť zažiť si dielo sám, so Zemou doslova vo svojich rukách a vlastným spôsobom s ním interagovať.

Výstava bola spustená symbolicky na Deň Zeme, 22.4.2023, a trvala tri týždne.

Výsledky: Správa o unikátnej výstave Výkričníka sa dostala do desiatok médií, vďaka čomu si ho všimla široká verejnosť. Priamo na výstavu počas Bratislavských mestských dní si tak dielo v rozšírenej realite prišlo zažiť takmer 1 000 unikátnych používateľov.

A čo je najdôležitejšie, zúfalý výkrik Zeme o pomoc sa vďaka tejto adaptácii Sikorovho diela dostal k ľuďom, ktorí ho konečne mohli vypočuť.

Láskyplný piatoček | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s 1st CLASS AGENCY | Kofola Československo
Stručná charakteristika: Čo spravíte, keď tak ikonická značka ako Kofola začne strácať relevanciu medzi mladými? Zostali sme verní láske, ktorá je súčasťou DNA Kofoly a našli jej súčasnú interpretáciu. Láska to totiž nemá v dnešnej dobe ľahké. Prieskum potvrdil, že páry majú na lásku len 2,5 hodiny denne. Preto sme zaviedli Láskyplný piatoček – aktivitu s jasným cieľom - motivovať ľudí, aby venovali láske potrebný čas.

Lásku sme nepoužili iba ako komunikačnú tému. Rozhodli sme sa jej reálne pomôcť a na tento cieľ sme sústredili všetky naše aktivity počas celého roka.


Výzva a cieľ: Kofola je love brand, ľudia ju milujú. Avšak jej príbehový svet strácal pre mladých relevanciu. Obraz romantickej a nostalgickej lásky, ktorý v kampaniach zobrazovala, nie je pre dnešnú generáciu uveriteľný.

Cieľom preto bolo posilniť vnímanie imidžu značky a nájsť kreatívne zobrazenie lásky pod hlavičkou Kofoly, ktoré bude blízke mladým. Cieľom PR bolo naplniť kampaň kvalitným komunikačným obsahom, ktorý prinesie priestor pre spontánne PR.

Stratégia: Aby sme dokázali osloviť mladých ľudí, v zobrazovaní lásky bol potrebný zásadný posun. Lásku a jej komunikáciu sme potrebovali posunúť do súčasného sveta.

INSIGHT = NEDOSTATOK ČASU NA LÁSKU
Spravili sme preto prieskum, ktorý ukázal, že páry spolu trávia menej ako 2,5 hodiny denne. A z toho väčšinu času zaberú rutinné činnosti, ako je telka či domácnosť.

KONCEPT = LÁSKYPLNÝ PIATOČEK
Preto sme sa rozhodli láske pomôcť a inšpirovať ľudí, aby si na lásku našli plnohodnotný čas. Vďaka osobnej skúsenosti každého z nás s nedostatkom času na lásku sa otváral veľký priestor na komunikáciu témy

Realizácia: Aby sme ukázali, že Kofola to s podporou lásky myslí vážne, začali od seba - gestom pre zamestnancov. Zaviedli pre nich Láskyplný piatoček – extra deň voľna na lásku. Na zapojenie ďalších firiem vyzýval aj generálny riaditeľ Kofoly.

V téme Máte dosť času na lásku? sme pokračovali so Sexuálnou výchovou a v Rannej šou na Funku sme vyzvali firmy, aby dali svojim ľuďom voľno na lásku.

Hľadali sme však cestu, ako tému dostatku času na lásku pod hlavičkou Kofoly komunikovať v PR nielen na jar v čase zavedenia zamestnaneckého benefitu dňa voľna na lásku a kampane, ale aj počas celého roka.

V lete nám skvelú príležitosť priniesli festivalové svadby, ktoré pritiahli pozornosť nielen zaľúbencov, ale aj médií.

Na záver roka sme čas na lásku spojili s vianočnými darčekmi a prieskumom, či si Slováci prajú drahé dary alebo radšej chvíle so svojimi blízkymi.

Týmto prístupom sa nám podarilo získať 38 výstupov so zásahom 1,41 mil. respondentov a AVE 139 000 €, pričom iba jeden vyplýval z mediálnej spolupráce s Refresherom. Ostatné sme získali spontánnou publicitou.

Našim komunikačným nástrojom sa tak nestal len jeden deň v roku, ale prakticky každý láskyplný piatoček.

Výsledky: Našli sme relevantný insight zo života mladých a postavili na ňom celoročnú komunikáciu s cieľom motivovať ľudí, aby venovali láske plnohodnotný čas. Vďaka kreatívnemu uchopeniu lásky sme získali pozornosť nielen našej cieľovky, ale aj firiem a médií:

-Nárast spontánnej znalosti značky medzi mladými o 66 %
-Narást imidžových parametov “láskyplná” a “autentická” značka
- 38 výstupov so zásahom 1,41 mil. respondentov a AVE 139 000 €
- 70 firiem prejavilo záujem, 15 z nich reálne dalo deň voľna na lásku viac ako 1700 zamestnancom
- 6 oficiálnych a 45 festivalových svadieb

G. Data in PR

KLÁŠTORNÁ KALCIA / NAJNÁROČNEJŠIE STAVBY STREDOVEKU | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Kláštorná Kalcia sa v roku 2023 chcela vrátiť k svojmu pôvodu, pod hrad Zniev, a ukázať, aké náročné bolo pred stovkami rokov a bez technológií postaviť hrady a ich opevnenie. Spoluprácou s relevantným odborníkom sa nám podarilo priniesť unikátny rebríček najnáročnejších stavieb stredoveku, ktorý sa stal hlavnou témou komunikácie značky a za ktorým stáli náročné dáta a štúdia na mieru od odborníka architektonicko-historický výskum stredovekých pamiatok.


Výzva a cieľ: Návrat do stredoveku nie je pre spotrebiteľov zaujímavou témou. Ale po pozitívnych skúsenostiach s rebríčkom najnáročnejších remesiel dával potenciál pre úspešnú komunikáciu aj rebríček náročnosti stavieb stredoveku. Najväčšou výzvou preto bolo nájsť autora rebríčka, ktorý splní 3 zásadné podmienky - rozumie stavbe stredovekých hradov, je relevantným odborníkom nielen pre amatérov, ale aj pre profesionálnu obec a má kapacitu pustiť sa do prípravy rebríčka v čase prípravy kampane.

Stratégia: Lokalita hradu Zniev, pod ktorým pramení Kláštorná Kalcia, bola kľúčom pre časové ohraničenie rebríčka – 2. polovica 13. storočia a pre zostavenie rebríčka sme zadali také parametre, ktoré si vyžadovali veľkú fyzickú silu pri stavbe - objem muriva, prevýšenie lokality, rozloha stavby a dĺžka opevnenia. Oslovili sme známych archeológov, historikov, autorov historických kníh, ktorí ak aj nevedeli pomôcť, nasmerovali nás ďalej.

Realizácia: Téma zaujala certifikovaného odborníka na architektonicko-historický výskum stredovekých pamiatok, Michala Šimkovica, ktorý aj z vlastnej skúsenosti s opravou zrúcanín hradov vedel posúdiť náročnosť ich stavby.

Do rebríčka navrhol podľa zadania 13 hradov, a podľa náročnosti sme na komunikáciu vybrali vybrali 6 - Pustý hrad Zvolen, hrad Nitra, Spišský hrad, hrad Zniev, Oravský hrad a hrad Fiľakovo. Všetko zároveň vizuálne a turisticky atraktívne aj pre dnešného turistu.

Okrem ich zoradenia do rebríčka podľa náročnosti stavby ku každému hradu poskytol hlavné zistené dáta a zaujímavé informácie, ktoré sa neskôr súčasťou komunikácie rebríčka aj predstavenia samotných hradov v media relations, v digital PR značky Kláštornej Kalcia, aj v komunikácii spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko so zamestnancami aj obchodnými partnermi.Výsledky: Rebríček pomohol značke Kláštorná Kalcia v roku 2023 zasiahnuť ďalšiu cieľovú skupinu, pre ktorú je dôležitý dostatočný príjem vápnika – turistov a ľudí zaujímajúcich sa o históriu a náročnosť stavieb
- 12 media výstupov o rebríčku najnáročnejších stavieb stredoveku
- 19 výstupov o jednotlivých hradoch
- Vždy v spojení so značkou Kláštorná Kalcia a potrebou vápnika v pitnom režime
- spolu zásah 3,872 mil. respondentov / AVE 237k €.Nezostaňte nikomu na krku | Crossline v spolupráci s Crossline | NN Slovensko
Stručná charakteristika: Priemerný vek dožitia sa na Slovensku predlžuje. Dnešní tridsiatnici sa dožijú viac ako osemdesiat rokov. Vek ich detí sa bude blížiť k stovke. Dlhý život je dar, ktorý prináša aj značné riziká. Prežijeme dôchodok v zdraví a finančne sebestační alebo chorí a chudobní? NN Slovensko je prvou spoločnosťou, ktorá otvára tému dlhovekosti a prípravy na dlhý život vo verejnom priestore. Prostredníctvom 360 stupňovej komunikačnej kampane prezentovala verejnosti výsledky prieskumu, ponúkla možnosť otestovať úroveň prípravy na dlhý život a poskytla rady, ako si skóre dlhovekosti zlepšiť.


Výzva a cieľ: Komunikačný plán stavia na výsledkoch medzin.prieskumu skupiny NN, ktorý sa konal v 11 štátoch (vrátane SR) s účasťou 11585 respondentov. Cieľom kampane NN Slovensko bolo vzbudiť záujem o tému prípravy na dlhý život. Jednou zo 4 kľúčových oblastí je finančná príprava, s potrebou dôchodkového sporenia (II. a III. pilier). Najväčšou výzvou bol dlhodobý nezáujem Slovákov o budúce dôchodky. Preto sme hľadali spôsob edukačnej a aktivačnej kampane, v rámci ktorej si záujemci mohli spraviť vlastný online test prípravy na dlhý život a dostať tipy na skvalitnenie života. Cieľová skupina boli ľudia vo veku 35+

Stratégia: Téme sme chceli dať atraktívny kreatívny koncept. Základom kampane sa stal slogan „Nezostaňte nikomu na krku“. Key visual kampane tvorila fotka syna v strednom veku, ktorý na svojich pleciach nesie svojho otca dôchodcu. Kampaň sme realizovali prostredníctvom 3 nosičov: vo forme online bannerovej kampane, spoluprácou s influencerom Vedátorom a sériou tlačových správ. Súčasťou stratégie bolo poskytnúť interaktívny obsah v podobe online testu a zapojiť priamo ľudí, aby sa aktívne angažovali vo vlastnej príprave na dlhé roky strávené na dôchodku.


Realizácia: Po realizácii medzinárodného prieskumu a lokálnom spracovaní výsledkov nasledovali jednotlivé fázy kampane. Prvú tvorila online bannerová kampaň na sociálnych médiách. Kampaň smerovala na špeciálnu landing page www.nn.sk/nezostante-nikomu-na-krku. Stránku tvoria výsledky prieskumu, unikátny online test prípravy na dlhý život a rady/tipy na zlepšenie. Druhá fáza komunikácie sa zamerala na mediálnu komunikáciu. Tá sa opierala o spracovanie výsledkov prieskumu a prezentáciu infografov v podobe 3 tlačových správ, ktoré následne vygenerovali značné množstvo novinárskych otázok, na ktoré sme odpovedali individuálne. Výsledkom je vyše 100 mediálnych výstupov. Komunikáciu sme podporili aj spoluprácou s influencerom Vedátorom, ktorý tému dlhovekosti prezentoval v podobe vlastných autorských článkov na blogu a SoMe. PR kampaň rovnako odkazovala na unikátnu 3. pilierovú dôchodkovú kalkulačku na webe NN, na ktorej si ľudia môžu jednoducho vypočítať výšku svojho budúceho dôchodku. Kalkulačka (spolu s video sprievodcom) je promovaná je aj na sociálnych sieťach.

Výsledky: Internetová stránka s testom „Prípravy na dlhý život“ mala za rok 2023 viac ako 40-tisíc zobrazení, pričom kompletný online test dlhovekosti vyplnilo viac ako 4 tisíc ľudí. Návštevnosť online 3-pilierovej dôchodkovej kalkulačky dosiahla takmer 8 tisíc unikátov. Posty na SoMe Vedátora dosiahli celkový reach 39140 a takmer 1500 komentárov a likeov. Ďalším výsledkom kampane bolo aj 100 výstupov v médiách v hodnote (AVE) 34 000 EUR, ako aj posilnené vnímanie NN ako odborníka na dôchodok medzi novinármi, čo sa prejavilo aj vo zvýšenom záujme aj pri iných spracovaných témach.

Rátame s budúcnosťou | DIVINO v spolupráci s Ateliér Pútnici, Wavemaker a Crossline | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: Kampaň #RATAMEsBUDUCNOSTOU predstavila dôležité dáta o prosperite Slovenska v predvolebnom čase, keď spoločnosť riešila len medvede a imigrantov. Zložité dáta dostali ľudovú podobu a zrozumiteľný odkaz. Vložili sme ich do textov ľudových piesní, ktoré pozná každá generácia. Unikátna vizualita a chytľavá pieseň premenili ekonomický talk na zážitok, pieseň celoplošne odznela v rozhlasoch, zasiahla milovníkov TV Šláger, preletela rôzne sociálne skupiny a zasiahla užívateľov tradičných i konšpiračných médií. Dáta v piesni na YouTube získali 1 432 405 videní a 5 992 034 impresií.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo komunikovať naprieč krajinou odbornej aj laickej verejnosti Index prosperity a jeho dáta zrozumiteľne. Dostať message k médiám a presvedčiť všetky vrstvy spoločnosti, že dáta o našej ekonomike, či prosperite krajiny sú dôležité témy. Cieľom projektu preto bolo rámcovať predvolebnú verejnú diskusiu od nezmyslov k sledovaniu štatistík, ktorým porozumie každý aj v ére rýchlych informácií. Ako banka sme boli pre mnohých politikov nepriateľom, napriek tomu sme chceli vstúpiť do predvolebnej debaty a priniesť racionálne čísla, ktoré sa podarilo získať našim analytikom.

Stratégia: Svoje posolstvo sme chceli povedať najlepšie ako vieme. Číslami. Aby dátam porozumel každý, dali sme im podobu ľudových ornamentov pripomínajúcich tradičný slovenský motív. Dostali sme ich do textov ľudových piesní o číslach, ktoré pozná každý. Napr. 77 sukieň mala, 3 dni ma naháňali. Ornamenty a piesne sme spojili vo videu. Obsah sme rolovali naprieč TV, obecnými rozhlasmi, úradnými tabuľami a digitálom – social a online médiá. Cielili sme na užívateľov tradičných aj konšpiračných webov. Odkazy smerovali na web ratamesbuducnostou.sk, kde sme sprístupnili dáta i odporúčania.

Realizácia: Analytici SLSP zvolili 22 ukazovateľov z kateg. ekonomika, domácnosti, spoločnosť, vzdelávanie a udržateľnosť.

Dáta čerpali z overených zdrojov - Eurostav, OECD, Európska komisia, EIU, Reportéri bez hraníc, OSN, Numbeo.

Pracovali s najnovšími dátami, ktoré boli k dispozícii. Pri chýbajúcej hodnote využili poslednú známu.

Finálne poradie Slovenska v Indexe prosperity vyhodnotili podľa súčtu poradí ako sa umiestnili štáty EÚ-27. Najnižší súčet = najlepší výsledok.

Priniesli tak mix dát, ktoré boli zrozumiteľné širokej verejnosti.
Z dát vznikli ornamenty, pieseň a grafické podklady – bannery, posty na social, podklady na web.

Nahrali sme 82s videoklip (z neho 4x 20s verzie) doplnené o moderné animácie.

Vytvorili sme web ratamesbuducnostou.sk s dátami a odporúčaniami.
Kampaň začala eventom pre odbornú verejnosť a médiá, kde naživo odznela pieseň.

Nasledovali odpovede médiám, šírenie TS, publikovanie online formátov.
Nasadenie TV spotu - Šláger, Markíza Group a JOJ Group.

Audio spot zaznel v obecných rozhlasoch a miestne tabule doplnil plagát s dátami.

Spojili sme sa s iniciatívou Chcem tu zostať a nasadili nový TV spot pred voľbami

Výsledky: - Štatistiky sledovalo státisíce ľudí. Video v dĺžke 1:24 dosiahlo vyše 430 000 videní, priemerná dopozerateľnosť bola 88,7 %.
- Kratšie 20 sek. formáty mali average percentage view 99,6%.
- Spoty boli objednané v počte 320, odvysielaných 360.
- Bannery cielené na užívateľov konšpiračných obsahov dosiahli 1 024 347 impresií.
- Digital priestor získal 13 491 823 impresií a 52 203 prekliknutí na web ratamesbuducnostou.sk.
- Jediní sme priniesli medzi odbornú a laickú verejnosť racionálne čísla, vďaka ktorým vieme koľko rokov sa dožívame v zdraví, či aká je úroveň nášho školstva.


Gemerka chráni Vaše cievy | Dynamic Relations 2000 | BUDIŠ a.s.
Stručná charakteristika: Pri Gemerke pracujeme s jej zdravotnými benefitmi. V roku 2021 sme zrealizovali výskum AquaMin, ktorý skúmal vplyv vápnika a horčíka na ľudské zdravie. V roku 2022 sme zaregistrovali experiment vedeckého tímu docenta Stanislava Rapanta, ktorý v rámci projektu LIFE-WATER and HEALTH pridával v obciach Devičie a Kokava nad Rimavicou do vodovodov tieto minerály. Zároveň priebežne skúmali arteriálny vek ciev ľudí. Dáta ukázali šokujúco pozitívny vplyv na stav ciev. To bol impulz pre spoluprácu.


Výzva a cieľ: Nezávislý výskum v rokoch 2022 a 2023 dospel ku záveru, že prítomnosť vápnika a horčíka v pitnej vode má pozitívny vplyv na stav ľudských ciev. Počas 18-tich mesiacov, kedy pridávali do vodovodov v daných obciach horčík a vápnik, sa znížil arteriálny vek ciev ľudí. V obci Devičie v priemere o 15 rokov a v Kokave nad Rimavicou o 7 rokov. Vedci navyše zistili, že ideálny pomer vápnika a horčíka vo vode zodpovedá pomerom, ktoré má Gemerka. Výzvou aj cieľom sa stalo využiť to v komunikácii značky.

Stratégia: V spolupráci s klientom sme oslovili vedecký tím docenta Rapanta. Navrhli sme mu, že podporíme medializáciu jeho zistení po celom Slovensku. Primárnou cieľovou skupinou boli lekári a sekundárnou celá populácia. Komplikovanú vedeckú prácu sme pretavili do údernej prezentácie. Docent Rapant následne prednášal na 4 lekárskych kongresoch na Slovensku a poskytol niekoľko interview. Výsledky sme využili aj v PR článkoch a na sociálnych sieťach. V druhej vlne aktuálne pokračujeme aj v roku 2024.

Realizácia: Vedecký jazyk štúdie docenta Rapanta sme museli „preložiť“ do zrozumiteľnej podoby. Oslovili sme vhodné lekárske kongresy a zabezpečili pre docenta prednášky. Vytvorili sme niekoľko typov PR článkov a zrealizovali niekoľko interview. Počas tejto kampane sme zároveň pokračovali podľa pevného mediaplánu v systematickej komunikácii zdravotných benefitov značky Gemerka. V printoch a online sme dosiahli 12 mediálnych výstupov z prednáškového turné docenta Rapanta, vrátane Dámskeho klubu, kde bol hosťom, s celkovým AVE nad 65 000 eur. Okrem toho sme počas roka neustále prinášali nové správy o úspechoch Gemerky na českom trhu, kde klient v kampani taktiež využíval zistenia z výskumov. Správy o českom úspechu Gemerky sme pravidelne prinášali cez slovenské médiá a postupne sme vygenerovali v danom roku niečo cez 20 výstupov s AVE hodnotou 25 tisíc eur. Vytvorili sme slovenskú „vodnú mapu“, kde sme poukázali na fakt, že dve tretiny okresov majú vo vodovodoch mäkkú vodu s nízkym obsahom minerálov.

Výsledky: Domáce predaje Gemerky aj vďaka medializácii s hodnotou AVE 90 000 eur dosiahli historické úrovne, medziročne predaj narástol o takmer 23 %. Značka dobyla pozíciu dvojky na českom trhu, čo je najväčší úspech slovenskej minerálky na zahraničnom trhu. V súčasnosti pokračujeme druhou vlnou reportáží z výskumu docenta Rapanta, kde už mapujeme priamo názory ľudí, ktorí sa experimentu zúčastnili. Jeho tím žiada o ďalší grant z Európskych fondov a chce s nami aj do budúcna spolupracovať.

#bezhejtu – Odstráňme spolu nenávisť z internetu | Seesame | TrollWall a Seesame
Stručná charakteristika: V rámci iniciatívy #bezhejtu, ktorej cieľom je eliminovať čo najviac nenávisti zo slovenského online priestoru, sme pripravili dve unikátne analýzy nenávisti na slovenskom Facebooku. Pomocou AI od TrollWall sme zanalyzovali viac ako 7 miliónov facebookových komentárov. Získané dáta sme premenili na prehľadné reporty a využili ich na získanie nových členov iniciatívy ako aj získanie mediálnej pozornosti.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo pripraviť prvú analýzu svojho druhu o nenávisti na slovenskom Facebooku, ktorá zaujme potenciálnych členov aj médiá. Dôležité bolo mať dostatočnú vzorku a pestré zloženie profilov z rôznych oblastí aby sme metodologicky obstáli.

Stratégia: Zaujať médiá - preto sme vyžili špeciálnu AI na prvú analýzu svojho druhu o nenávisti na slovenskom Facebooku
Získať kritický počet štartujúcich členov so zvučným meno pri štarte iniciatívy - vytvorenie FOMO pre ostatné organizácie, aby sa pridali.
Pripraviť užitočný obsah, ktorý môžu členovia využiť pri riadení diskusií na svojich kanáloch - pravidlá diskusie #bezhejtu
Komunikačný balík pre členov, aby iniciatívu bolo vidno najmä cez ich vlastné profily (firemné aj osobné C-level) bez potreby reklamného budgetu


Realizácia: Začali sme tým, že sme využili špeciálnu AI od TrollWall na zanalyzovanie priestoru na slovenskom Facebooku. Okrem celkového podielu hejtu sme si posvieteili aj na jednotlivé kategórie profilov. Teda koľko hejtu je na stránkach médii, u politikov, NGOs, verejných inštitúcii atď S dôkazom o veľkosti tohto problému sa nám podarilo nielen zaujať médiá, ale aj získať 45 členov iniciatívy ešte pre jej oficiálnym štartom. Následne sme pripravili aj druhú väčšiu analýzu, napojenú na parlamentné voľby. Vďaka tejto analýze sme pre iniciatíve zabezpečili výborné mediálne pokrytie v TV, Rádio, printových aj online médiách.

#bezhejtuje stále otvorená pre všetkých a funguje na jednoduchom princípe. Kto chce sa prihlási cez náš web bezhejtu.sk. Zaväzuje sa tým, že bude monitorovať, identifikovať a odstraňovať hejt zo svojich online kanálov. Spôsob akým to členovia zabezpečia si môžu vybrať. My pomocou AI od TrollWall profily členov pravidelne monitorujeme a dávame im spätnú väzbu. A preto vieme, že rozdiel v podiele hejtu na profiloch členov iniciatívy v porovnaní s priemerným slovenským Facebookom je obrovský.

Výsledky: Dve unikátne analýzy prostredia slovenského Facebooku na vzorke viac ako 7 miliónov komentárov - https://tinyurl.com/hejtprec
Viac ako 150 organických výstupov na sociálnych sieťach členov (firemných aj osobných)
Takmer 200 kvalitných mediálnych výstupov
130+ členov #bezhejtu vrátane najväčších značiek či inštitúcií
Viac ako 100 000 komentárov mesačne pod dohľadom cez členov #bezhejtu
Rozdiel priemeru hejtu na profiloch medzi členmi (2%) a nečlenmi (15%) #bezhejtu


Microsoft – hybridná vojna sa týka aj Slovenska | SKPR STRATEGIES, | Microsoft Slovakia
Stručná charakteristika: Slovenský kyberpriestor nie je izolovanou bublinou. Čoraz dômyselnejšie hrozby ju skúšajú prasknúť a musíme byť ako krajina aj obyvatelia pripravení na čokoľvek. Kyberzločinci útočia na podniky, národné ciele ale aj súkromné osoby. Ukázali to dáta spoločnosti Microsoft, ktorá pozorne monitoruje situáciu na celom svete. Ako je na tom v pripravenosti Slovensko? Varovali sme viac ako 3 milióny Slovákov cez 51 mediálnych výstupov s jasným odkazom – z kyberkriminality sa stal obrovský biznis, nenechajte sa nachytať, či už riadite štát, biznis alebo svoju domácnosť.


Výzva a cieľ: Kyberbezpečnosť je s ohľadom na skutočnú aj hybridnú vojnu v Európe kľúčovou témou Microsoftu. Ten mapuje situáciu na globálnej úrovni a svoje unikátne dáta zverejňuje v komplexných reportoch. Naším cieľom bolo lokalizovať globálny naratív na slovenské pomery, zrozumiteľne pretlmočiť dáta verejnosti a upozorniť na možné riziká pre krajinu, jednotlivcov aj firmy. Zároveň sme tým chceli podporiť reputáciu značky ako globálneho aj lokálneho experta, ktorému záleží na kybernetickej bezpečnosti Slovenska a odpromovať riešenia, ktoré Microsoft v tejto oblasti ponúka.

Stratégia: Nakoľko ide o odbornú tému, zámerom komunikačnej stratégie bolo zabezpečiť zrozumiteľnosť interpretácie a neubrať z hodnovernosti dát. Storytelling sme vystavali na globálnych dátach tak, aby sme mu dali lokálny rozmer a presah na lokálny biznis klienta. Dáta sme interpretovali prostredníctvom lokálnych expertov klienta a cez prehľadné inforgrafiky, aby boli úderné a posolstvá ľahko zapamätateľné.

Realizácia: Počas roka sme pracovali s dvomi komplexnými reportmi - Microsoft Digital Defense Report a Cyber signals. Aby sme množstvo rôznych dát využili čo najlepšie, komunikáciu sme delili do tematických celkov a dávkovali ju. Volili sme primárne osobný prístup cez media briefingy či individuálne media relations v TV formátoch a videopodcastoch. Dôsledne sme vysvetľovali trendy, aktuálne hrozby aj praktické príklady, aby sme klienta pozicionovali ako jednoznačného experta v oblasti globálnej aj lokálnej kyberbezpečnosti. Extrahovaním relevantných a pútavých posolstiev z dát ako „Z hekerských útokov na internete sa stáva biznis“, „Microsoft týždenne zablokuje 710 mil. phishingových emailov“, „Hekerovi stačí v priemere 72 min., aby získal prístup k vašim dátam“, „Kyberútoky medziročne narástli o 74%“, „Rodičia sú odtrhnutí od reality, až 61% z nich podceňuje ochranu detí“, „Tri štvrtiny zariadení v SK nie sú aktualizované a sú hrozbou,“ „Až 84% všetkých kyberútokov z Ruska smeruje na Ukrajinu a NATO“, „Dopyt po zručnostiach v bezpečnosti sa v Európe zvýšil o viac ako 30 %“, sme sa prihovárali širokej cieľovej skupine od štátu, firiem až po mamičky s deťmi.

Výsledky: Microsoft otváral zásadné témy v oblasti kyberbezpečnosti a stal sa relevantným zdrojom dát a informácií, ktoré médiá postupne začali preberať aj samostatne. Dosiahli sme, že expert Microsoftu bol citovaný až 29-krát z celkových 51 výstupov s AVE cca 237 000 Eur a zásahom viac ako 3 340 000 ľudí. Komunikácia posilnila vnímanie značky v oblasti kyberbezpečnosti u médií a sprostredkovane aj u cieľových skupín B2B či eGov.

H. Integrated campaign

CHOROBA | applepie | Novo Nordisk Slovensko
Stručná charakteristika: Obezita je vnímaná ako ľudké zlyhanie ale len málo ľudí vie, že ide o ochorenie. Potrebovali sme pripraviť osvetovú kampaň na túto tému. Riešenie bol media moment vo forme filmu CHOROBA, ktorý vytvoril priestor na komunikovanie podstatných informácii. Aby sme získali a udržali pozornosť v pretlaku tém, v 1 vlne kampane sme neprezradili že naša choroba je obezita. Film mal premieru na filmovom festivale a v ten istý deň aj online na stránke odvaztesa.sk. Následné PR a online aktivity nám pomohli šíriť informácie a tým pomôcť ľuďom sa zorientovať v danej problematike.


Výzva a cieľ: Zmeniť vnímanie obezity ako ľudského zlyhania a poukázať na fakt, že obezita je CHOROBA!
Cieľom bola osvetová kampaň ktorá bola smerovaná na stránku odvaztesa.sk, kde bola možnosť si spravit BMI test a získať všetky potrebné informácie. Ak vyšiel niekomu test s rizikovým BMI, mojol si rovno vyhľadať odborníka v jeho okolí, na konzultáciu.

Stratégia: V pretlaku tém a výrazných komunikácii sme hľadali netradičné riešenie postavené na media momente, ktorý nám dá priestor o téme „hovoriť“. Ideu sme postavili na filme a cez event, PR, online sme formovali povedomie. Film nám dával priestor vo vybraných media typoch komunikovať vo viacerých fázach projektu:
Fáza 1 – CHOROBA (príprava filmu) teaser, triller
Fáza 2 - CHOROBA filmová premiéra
Fáza 3 – Obezita je CHOROBA reakcia na film
Kampaň a buzz okolo nového filmu drivovali PR aktivity


Realizácia: Potrebovali sme, aby film nebol len nudný dokument, ale aby dával priestor rozpovedať príbehy obéznych ľudí. Idea vychádza z insidu, že každý 4 slovák je obézny, čo spĺňa kritéria pandémie. Téma pandémia je v tomto čase živá a dáva priestor pracovať s publikom. Vybrali sme si na spoluprácu renomovaného režiséra Jonáša Karáska, ktorého film Invalid v danom čase lámal rekordy návštevnosti. V prvej fáze sme spustili kampaň na nový apokaliptický film CHOROBA. Pracovali sme s reálnymi ľudmi trpiacimi obezitou a rozprávali reálne príbehy. Cez PR a social media sme pomocou „pandemického“ copy poukazovali na problémy obezity bez použitia slova obezita, aj formou trilleru sme teasovali a udržali záujem. Okrem vizuality formou filmového plagátu sme odkazovali na stránku, kde si môžu ľudia unikátne pozrieť film s datumom oficialnej premiery.
Film mal oficálnu premiéru na medzinárodnom filmovom festivale Cinematik 2023, čím sme využili mediálnu synergiu. Zároveň po premiére v rámci rozhovoru s režisérom dostal priestor lekár a ľudia mali priamo možnosť diskutovať.
Film zmenil vnímanie obezity a tým vytvoril priestor, aby kampaň ďalej pokračovala....

Výsledky: Obezita ja CHOROBA.
Kampaň priniesla zmenu vnímania obezity a Novo Nordisk sa stal ambasádorom tejto témy.
komuničné výsledky:
PR:
AVE 154,397 Eur z toho organické 59,306 Eur
online:
10,411,527 zobrazení
1,029,201 dosah

58 985 návštev web stránky a 15 800 vyhľadalo konzultáciu s lekárom.


Rešpekt | casual v spolupráci s MUW Saatchi & Saatchi, Wavemaker | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: Telekom launchom kampane Rešpekt pre všetko, čo nás spája odštartoval dlhodobú platformu, ktorá podporuje misiu značky spájať ľudí. A to nielen technologicky. TELEKOM nás každodenne spája cez 5G sieť, či nekonečným množstvom zariadení. No uvedomuje si, že ani tá najmodernejšia technológia nás nespojí, keď nám navzájom bude chýbať rešpekt. Manifesto kampane prinieslo 6 výrazných osobností, ktoré sa stretli s disrešpektom. Kampaň priniesla značke prvenstvo v NET promoter skóre a Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom, spolu s 78,8% spojením s rešpektom.


Výzva a cieľ: Rozdeľujú nás odlišné názory na polarizujúce témy a práve internet je miesto, kde sa táto polarizácia prejavuje najviac. Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností, ktoré reprezentovali témy spôsobujúce nenávisť na internete a polarizáciu. Osobnosti tak poukázali na bodyshaming, homofóbiu, necitlivosť k zdravotne znevýhodnený, neúctu k starším, rasovú nenávisť či vzájomný disrešpekt a vyzývali k vzájomnej tolerancii.

Ciele:
Zvýšiť atraktivitu a odporúčanie značky (Net Promoter Score)
Vytvoriť silnú asociáciu Telekom s rešpektom (Respect in Society)

Stratégia: Konkurenčné produkty sa na telco trhu zásadne nelíšia jeden od druhého a aj napriek úsiliam o inovácie sa trh komoditizuje. Okrem ceny zákazníci nevidia iný zásadný prvok na odlíšenie značky. Bolo preto dôležité vytvoriť emocionálnu diferenciáciu a „preložiť“ ju do nového účelu značky.

“Rešpekt pre všetko, čo nás spája” odštartoval hodnotou, ktorá je dôležitá nielen na celospoločenskej úrovni, ale postupne ho Telekom posunie aj smerom k svojim zákazníkom, ktorým chce prinášať produkty a služby rešpektujúce ich potreby.

Realizácia: Najskôr sme predstavili tému a dali ľuďom príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo nám skutočne chýba, aby sme sa ako spoločnosť spojili. Toto vyvolalo záujem verejnosti aj médií.

Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností. Komička Simona Salátová sa stala symbolom bodyshamingu, predstaviteľkou boja s homofóbiou sa stala tatérka Ivana Beláková s partnerkou Veronicou. Ďalšie osobnosti ako Róbert Bezák reprezentoval zdravú vieru a lásku k bližnému, influencer a komik Bekim Aziri stál na čele proti zdravotne znevýhodneným. Blue Grandma ako dôchodkyňa a influencerka inšpirovala k úcte ku starším. A v neposlednom rade Victor Ibara ako herec bojoval proti rasovej nenávisti. Hrali hlavnú úlohu vo všetkých mediálnych kanáloch vrátane platených, vlastnených a earned media.


Dôraz sme kládli aj na sociálne médiá, kde sa nenávistné prejavy kumulujú. Ambasádori kampane Simon a Victor sa stali aj ambasádormi rešpektu na internete a pomáhali proti nenávistným prejavom. Rovnako tak "Elfovia"- profesionálni moderátori diskusií. Telekom pomohol desiatim najhejtovanejším neziskovkám.

Ambasádormi rešpektu sa stali aj samotní zamestnanci Telekom.

Výsledky: Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom. NPS vzrástlo a počet promotérov značky stúpol z 34% na 39% v Q1/2023 počas kampane.

Prakticky ihneď po launchi sme si prisvojili atribút rešpektu, jeho spojenie a priradenie k značke. Priradenie rešpektu k značke sa nám vyšplhalo z 68,8% na začiatku kampane až na 78,8% tesne po jej dokončení.

Kampaňou Rešpekt sa nám v post-teste ad tracku podarilo prekonať trhové benchmarky vo všetkých parametroch. Z nich najvýraznejšie výsledky malo spontánne odčítanie brandu na úrovni 95,7% (40,7% nad benchmarkom).

AVE 129 650,43 €

Rátame s budúcnosťou | DIVINO v spolupráci s Ateliér Pútnici, Wavemaker a Crossline | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: Kampaň Rátame s budúcnosťou upriamila pozornosť na dáta o prosperite Slovenska pred voľbami, keď spoločnosť riešila viac medvede a imigrantov. Zložité dáta dostali ľudovú podobu a jasný odkaz. Vložili sme ich do textov ľudových piesní, ktoré naspievali folklórne speváčky. Pieseň s videom premenila ekonomický talk na zážitok, na YouTube dosiahla 1 432 405 videní a 5 992 034 impresií, celoplošne odznela v rozhlasoch, zasiahla milovníkov TV Šláger a dala číslam krídla. Oslovili sme rôzne sociálne skupiny a prepojili tradície s digitálnym svetom Štatistiky sledovalo státisíce ľudí.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo komunikovať naprieč kanálmi jednoducho Index prosperity a jeho dáta. Presvedčiť verejnosť, že ekonomika je dôležitá téma a dostať message k médiám a všetkým vrstvám spoločnosti v čase, keď politici riešili len imigrantov a medvede. Cieľom bolo rámcovať predvolebnú diskusiu čo najširšími kanálmi smerom k odbornej i laickej verejnosti, ktorá bude sledovať štatistiky aj v ére rýchlych informácií. Ako banka sme boli pre mnohých politikov nepriateľom, napriek tomu sme chceli vstúpiť do debaty, zasiahnuť aj užívateľov konšpiračných webov a komunikovať racionálne čísla.

Stratégia: Aby posolstvám porozumel každý, vytvorili sme z čísel ornamenty pripomínajúce tradičný slovenský motív, ktorý sa stal kľúčovým vizuálom kampane. Dáta sme dostali aj do ľudoviek, ktoré pozná každá generácia. Ľudia si spievali 77 sukieň mala a 3 dni ma naháňali v našej verzii textu. Ornamenty a piesne sme spojili vo videu, ktoré sme s vizuálmi šírili naprieč TV – komerčnou i šlágrovou, obecnými rozhlasmi, social, digitálom kde sme chceli zasiahnuť tradičných aj konšpiračných užívateľov. Všetky odkazy smerovali na web ratamesbuducnostou.sk, kde sme sprístupnili dáta i odporúčania.

Realizácia: - Analytická tvorba Indexu prosperity a výber 5 dát, ktoré sme zrozumiteľne definovali ako posolstvá z oblastí: ekonomika, spoločnosť, domácnosti, vzdelanie a udržateľnosť.
- Číslam sme dali atraktívny vzhľad v podobe ornamentov. Vloženie čísel do textov piesní a príprava grafických podkladov – tvorba bannerov pre zásah tradičných a konšpiračných užívateľov, posty na social, poklady na web.
- Nahrávanie piesne sme spojili s natáčaním videa (full video 82s a 4x 20s), doplnené o moderné animácie.
- Umiestnenie dát a odporúčaní na web ratamesbuducnostou.sk.
- Ekonomickým talkom pre odbornú verejnosť a médiá, kde prvýkrát naživo odznela pieseň.
- Šírenie tlačovej správy, rozhovory analytikov v médiách, publikovanie videa na YouTube, postovanie na social – Facebook, Instagram.
- Nasadenie display bannerov na Topky.sk, Pluska.sk, Startitup.sk.
- Nasadenie video spotu v TV Šláger, Markíza Group a JOJ Group.
- Celoplošné nasadenie audio spotu v miestnych rozhlasoch, umiestnenie kampaňových plagátov na obecné tabule.
- Spojenie s iniciatívou Chcem tu zostať. Nahrávanie nového voice overu, úprava videa a nasadenie spotu do TV pred voľbami.


Výsledky: - Štatistiky sledovalo státisíce ľudí. Video v dĺžke 1:24 dosiahlo vyše 430 000 videní, priemerná dopozerateľnosť bola 88,7 %.
- Kratšie 20 sek. formáty mali average percentage view 99,6%.
- Spoty boli objednané v počte 320, odvysielaných 360.
- Bannery cielené na užívateľov konšpiračných obsahov dosiahli 1 024 347 impresií.
- Digital priestor získal 13 491 823 impresií a 52 203 prekliknutí na web ratamesbuducnostou.sk.
- Jediní sme priniesli medzi odbornú a laickú verejnosť racionálne čísla, vďaka ktorým vieme koľko rokov sa dožívame v zdraví, či aká je úroveň nášho školstva.


Visa She’s Next 2023 | Grayling Slovakia s. r. o. | Visa Slovensko
Stručná charakteristika: Komplexná integrovaná kampaň k uvedeniu prvého ročníka grantového programu na podporu slovenských podnikateliek s názvom Visa She’s Next zahŕňala 2 vlastné podujatia, vrátane galavečera, výstupy v online, printe, TV, na sociálnych médiách a marketingovú display kampaň. Tvárami kampane boli dve výrazné osobnosti – šperkárka Petra Toth a stylistka Mirka Dobiš. Kampaň s celkovým mediálnym dosahom viac ako 1,7 milióna priniesla 146 prihlášok, 10 finalistiek a 3 víťazky programu s pútavými ženskými podnikateľskými príbehmi a zvýšila tak povedomie o potrebe ich podpory.


Výzva a cieľ: Naším cieľom bola zmena podnikateľského prostredia na Slovensku smerom k väčšej otvorenosti pre ženy oslovením čo najväčšieho počtu podnikateliek a ziskom čo najväčšieho počtu prihlášok do programu. Sekundárne sme sa zameriavali na posilnenie brand awareness spoločnosti Visa v téme podpory podnikateľov. Komunikačný mix sme zostavovali tak, aby sme zasiahli čo najrelevantnejšie publikum a motivovali ho vyplniť prihlášku. Zamerali sme sa aj na prinášanie pozitívnych príkladov v podobe influenceriek a ich podnikateľské príbehy, čo dodalo programu ľudskosť a dôveryhodnosť.

Stratégia: Aby sme čo najefektívnejšie pokryli komunikačné kanály, oslovili sme do kampane influencerky, ktoré sú aj podnikateľkami – Petru Toth a Mirku Dobiš. Komunikáciu sme postavili na ich podnikateľských príbehoch a na výsledkoch prieskumu, v ktorom nám Slovenky prezradili s čím v rámci podnikania bojujú a čo by im pomohlo. K téme prispela aj Country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko, ktorá predstavovala projekt v rozhovoroch aj na svojom LinkedIn profile. Media mix obsahoval 2 podujatia, výstupy v online, TV aj printe, na sociálnych médiách a marketingovú display kampaň.

Realizácia: Prvým krokom bol prieskum medzi slovenskými podnikateľkami (Ipsos, december 2022), ktorý nám ukázal, s akými prekážkami sa podnikateľky stretávajú a čo by im v podnikaní najviac pomohlo. Následne sme oslovili Nadáciu Pontis ako partnera pre výberový proces a mentoring. Hľadali sme správne tváre, ktoré by našu iniciatívu reprezentovali a pomohli nám s viditeľnosťou na sociálnych sieťach. S Petrou Toth a Mirkou Dobiš sme nafotili kampaň, ktorú sme využili v image inzercii, na marketing a vizualitu podujatí. Tlačová konferencia nám program oficiálne otvárala a galavečer priniesol slávnostné vyhlásenie 10 finalistiek a 3 víťaziek. Obe nám zabezpečili viacero výstupov, no medializáciu sme posilnili aj spoluprácami s lifestyle a ekonomickými médiami. Na podporu témy vystupovala aj klientka – Country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová, ktorá sa stala silným hlasom, ako v rozhovoroch tak na svojom LinkedIn profile. S komunikáciou sme pokračovali aj po vyhlásení víťaziek, kedy sme im najprv dali priestor na prezentáciu svojho podnikania a po ukončení mentoringu v médiách zhodnotili, ako ich program obohatil.

Výsledky: Keďže išlo o prvý ročník grantového programu na Slovensku, bolo pre nás kľúčové dostať sa do povedomia čo najväčšieho počtu slovenských podnikateliek a verejnosti. S 24 výstupmi v online, 9 v printe vrátane Forbes a SME ženy, na Facebooku, Instagrame a LinkedIn, marketingovou display kampaňou a výstupom v TV sme dosiahli viac než 1,7 milióna unikátnych zobrazení, čo nám prinieslo 146 prihlášok do programu, 10 finalistiek a 3 víťazky.

Slovensko zálohuje: Európsky premiant v triedení odpadu vďaka PR | Neopublic v spolupráci s Ponyhouse | Správa zálohového systému
Stručná charakteristika: Zavedením systému zálohovania v roku 2022 sme začali písať nový príbeh. Máme šancu stať sa krajinou bez odpadu z PET fliaš a plechoviek. Vďaka kreatívnemu prístupu, investovaniu do príbehov, práci s médiami a influencermi sa nám počas roku 2023 podarilo spraviť so systému zálohovanie na Slovensku európskeho premianta. A to aj vďaka PR! Zaviazali sme sa zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % do roku 2025.A výsledok? Po necelých dvoch rokoch 94 % ľudí už má osobnú skúsenosť so zálohovaním a miera návratnosti je už po 2 rokoch na úrovni 92%.


Výzva a cieľ: Pred spustením zálohovania bolo u nás v kontajneroch a vreciach na triedený zber zistených v priemere až 30,4 % pet fliaš z celkového objemu. Cieľom komunikácie bolo nielen informovať, že sa bude zálohovať, ale tiež motivovať k zmene spotrebiteľského správania. Naučiť ľudí, ako správne zálohovať, vyvracať rôzne mýty, zapájať známe osobnosti a inšpirovať. Veľkú časť kampane pritom tvorilo PR. Média, tlačové správy, regionálna komunikácia, zapojenie veľkého množstva rôznych stakeholdrov, krízová komunikácia.

Stratégia: Roky platilo, že plastové fľaše a plechovky treba pokrčiť a odhodiť do žltého kontajnera. Od januára 2022 však prišla na Slovensku zmena. Komunikácia bola rozfázovaná tak, aby sme ľudí postupne navykli na zmenu, informovali a takisto motivovali a inšpirovali pridať sa k zálohovaniu. Oslovenie celej populácie, od deti po dôchodcov nám zabezpečili rôzne mediatypy s potenciálom najrýchlejšie budovať zásah, či už využitím televízie, printu alebo online priestoru.

Realizácia: V prvej fáze predstavujeme novú tvár zálohovania - Vratko Štupeľ. Kampaň s týmto kreatívnym konceptom mladého influencera sme odštartovali v marci 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=Pc6LXjzKibE).
- Vratko odštartoval kampaň v Teleráne, na IG, YouTube a TikToku
- Aby bol systém úspešný a zákazník bol motivovaný sa do neho zapojiť, je dôležité, aby bol dostupný pre čo najširšiu skupinu obyvateľov
- Rozhodli sme sa preto zrealizovať používateľský test odlišných typov zálohových automatov človekom odkázaným na pohyb pomocou invalidného vozíka.
- Výsledkom kampane bol pozitívny tlak, ktorý vyústil až do praktických opatrení, ktoré uľahčia praktický život skupinám so zdravotným znevýhodnením.
- V rámci spoločenskej zodpovednosti však stále dominuje ekologický rozmer. Po zavedení zálohovania a informačnej kampani zaznamenávajú výrazný pokles litteringu aj národné parky!
- Správca zálohovania umožnil zálohovať verejnosti a turistom aj na týchto miestach. Špeciálne zberné nádoby sa testovali medveďmi a toto unikátne video sa stalo virálnym
- Zálohovanie prišli oceniť aj podporiť kráľovná a kráľ z Holandska spolu s prezidentkou SR

Výsledky: O vynikajúcich výsledkoch kampane hovorí aj prieskum realizovaný agentúrou 2 muse:
- 97 % obyvateľov Slovenska pozná systém zálohovania a súhlasí s jeho koncepciou.
- 94 % ľudí už má osobnú skúsenosť so zálohovaním
- Cieľová hodnota 90 % návratnosti bola dosiahnutá o dva roky skôr, v roku 2023.
- Aktuálna miera návratnosti je 93 %.
- Ekologická motivácia celkovo v rámci Slovenska dominuje.
- Finančná motivácia je výraznejšia hlavne v mladšej časti populácie.
- Pozitívne hodnotia systém zálohovania aj Správy národných parkov.


Metropolis – symbol downtownu | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Elite Monday Lovers | Realitná kancelária Herrys pre Mint Investments
Stručná charakteristika: Vďaka komplexnému PR cez special delivery, individuálne media relations, natívne PR, event, influencera aj OOH kampaň sa nám podarilo upriamiť pozornosť na luxusný rezidenčný projekt Metropolis a vyzdvihnúť nielen jeho architektonickú ikonickosť, ktorá z neho robí SYMBOL DOWNTOWNU, ale aj jeho opodstatnenú prémiovosť. Popri tom sme bližšie predstavili médiám aj developera projektu a zasiahli viac ako 4,5 milióna ľudí, čo sa premietlo aj do vyššieho počtu leadov a celkových dopytov v predaji.


Výzva a cieľ: Jednou z najdiskutovanejších tém minulého roka boli nehnuteľnosti – ceny, úroky, váhanie developerov aj kupujúcich. Pri stagnujúcom trhu sme potrebovali upriamiť pozornosť toho mála kupujúcich na rozostavaný rezidenčný projekt v downtowne. Naším cieľom bolo urobiť z Metropolisu ikonu v architektúre, prémiovom štandarde, technológiách, udržateľnosti – všetkom, čo ho jednoznačne odlíši od okolitých projektov v downtowne a zaujme špecifickú cieľovú skupinu.

Stratégia: Stavili sme na to najpodstatnejšie pri kúpe nehnuteľnosti-lokalitu-a Metropolis predstavili ako nový SYMBOL downtownu s vysokým KOMFORTom bývania a ideálny DOMOV. Cez PR aktivity sme ukázali, o čom je prémiovosť Metropolisu a že na svoj prívlastok „superdrahý“ je vlastne pyšný, lebo prináša komfort ako nikto iný. Prémiovosť sme pretavili aj do mediarelations a personalizovaného special delivery, pre OOH vybrali len pár prémiových lokalít a vsadili na jedného prémiového influencera - Sajfu.

Realizácia: Našou CS bol veľmi špecifický okruh kupujúcich, ktorých sme potrebovali zaujať. Sústredili sme sa preto na vybudovanie imidžu exkluzívnosti a prémiovosti projektu, čo sme sa snažili sprostredkovať aj samotným médiám od okamihu, kedy sme ich pozvali priamo na stavbu Metropolisu vôbec po prvý raz. Vstupenkou im bola personalizovaná reflexná vesta, ktorú obdržali formou POZVÁNKY. Na stavbe mali redakcie možnosť zažiť Metropolis v neopakovateľnom okamihu v živote stavby, kedy na každom poschodí vidno iný progres – kým na najvyšších poschodiach vylievali podlahy, v strede už montovali technológie a na najnižších už inštalovali sanitu do vykachličkovaných kúpeľní a vymaľované byty už pripomínali domov. Netradičnou TLAČOVKO-PREHLIADKOU sprevádzal médiá okrem developera aj influencer Sajfa z pozície nového AMBASÁDORA Metropolisu. Media relations sme podporili aj NATÍVNOU KAMPAŇOU a OOH na vybraných kľúčových miestach.

Výsledky: Výsledkom komunikácie v období, kedy sa trhu nedarilo, bola účasť 11 redakcií v Metropolise a zásah viac ako 4 528 074 ľudí mediálnymi výstupmi, videá a stories ambasádora Sajfu dosiahli na IG viac ako 350 tisíc videní a na najfrekventovanejších miestach sa Bratislavčania zoznamovali so SYMBOLOM DOWNTOWNU cez OOH kampaň. Všetko to prispelo aj k zvýšenému počtu leadov v Metropolise ako aj iných nehnuteľnostiach, keď v RK Herrys zaznamenali v januári nárast dopytov o 30 % v porovnaní s Q4.

Zlatý bažant už nie je to, čo býval | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s THIS IS LOCCO | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Najväčšia slovenská značka piva Zlatý Bažant (ZB) mala problém. Spotreba piva na Slovensku klesá, ľudí lákajú horkejšie české pivá. Heineken sa preto rozhodol pre revolúciu. Urobil najzásadnejšiu produktovú zmenu v 50-ročnej histórii ZB, ktorú sprevádzala 360 stupňová komunikačná kampaň s názvom Na nové zlaté časy z dielne Heineken v symbióze s agentúrami THIS IS LOCCO a SKPR STRATEGIES. Tá obsahovala okrem práce s dátami aj silný B2C a B2B marketing, PR, eventy, influencer kampaň a internú komunikáciu.


Výzva a cieľ: Komunikačnou výzvou bolo predstaviť nový, prémiový produkt skeptickému spotrebiteľovi v klesajúcom segmente, ktorý je cenovo senzitívny (inflácia to len umocnila), a vrátiť tak dôveru tradičnej slovenskej značke. Výzvou bolo aj zladenie fáz a početných elementov kampane tak, aby výsledkom bolo nielen splnenie obchodných cieľov (dvojnásobný rast oproti trhu), ale najmä zaujať spotrebiteľov, motivovať ich, aby ju ochutnali a spravili si na neho vlastný názor. Ultimátnym cieľom bolo získať ich dôveru nielen pre produkt, ale aj značku.

Stratégia: Zmene receptúry, ako aj nastaveniu komunikačnej stratégie predchádzal prieskum o chuťových preferenciách Slovákov, ročný vývoj a ladenie chute so sládkami aj spotrebiteľmi. Ústredným prvkom komunikácie bola úprimnosť a empowernment zákazníkov. Kampaň pozostávala z kombinácie provokatívnej brandovej komunikácie (postoj ľudí k značke) a produktovej komunikácie (popud ľudí k ochutnaniu). V reklamných spotoch, influencer kampani, počas eventov, mediálnej a internej komunikácie sme boli autentickí, čo sa ukázalo ako ten najlepší prístup v náročnej dobe.

Realizácia: Kampaň odštartovalo provokatívne posolstvo „Zlatý Bažant už nie je to, čo býval“, ktoré sa ocitlo aj na prebaloch najčítanejších slovenských denníkov. Táto kritika sa stala aj motívom PR kampane, ktorej cieľom bolo vyvolať záujem a diskusiu. To sme podporili aj VIP eventom so slepým testom a ochutnávkou, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 novinárov a 20 influencerov (napr. Joe Trendy, Laura Weng, Bandurko). Súčasťou kampane bolo aj special delivery pre vybraných novinárov, séria organických a natívnych rozhovorov a SoMe kampaň. Zároveň sme urobili sériu eventov na pobočkách Heinekenu, kde sme nabrali nových 600 ambasádrov značky. Reklamná kampaň, ktorá verejnosti prezradila, aký je teraz ZB (nový a horkejší), vsadila masívne na outdoor a spot vo forme štylizovaného testimoniálu, ktorý bol nasadený okrem TV aj v online a audio priestore. Predaj motivovali aj instore aktivácie. V horeca sme usporiadali sériu 25 eventov Bažant dni, ktoré uvádzal M. Kubovčík a špeciálny program bol spojený s ochutnávaním novinky.

Výsledky: Kampaň mala výrazný dlhodobý efekt v budovaní značky a splnila aj krátkodobé predajné ciele (ako v porovnaní s predošlými kampaňami ZB, tak aj v celoslovenskom meradle. Prekonala i Hit 73). ZB zaznamenal v segmente, ktorý klesal o -3,1%, rast 11,8% a rekordne zvýšil aj tržby o 28,5%. Ukázala, že komunikácia alko-brandov nemusí byť len imidžová, príbehová a postavená na zábave, ale produktovo relevantná a priama. V médiách bolo 350 zmienok s AVE 612 554 eur, z toho takmer 70 PR výstupov so zásahom 10 mil. a AVE 187 854 eur. Na SoMe dosiahol launch reach 306 558 a ER 5521.

Láskyplný piatoček | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s 1st CLASS AGENCY | Kofola Československo
Stručná charakteristika: Čo spravíte, keď tak ikonická značka ako Kofola začne strácať relevanciu medzi mladými? Zostali sme verní láske, ktorá je súčasťou DNA Kofoly a našli jej súčasnú interpretáciu. Láska to totiž nemá v dnešnej dobe ľahké. Prieskum potvrdil, že páry majú na lásku len 2,5 hodiny denne. Preto sme zaviedli Láskyplný piatoček – aktivitu s jasným cieľom - motivovať ľudí, aby venovali láske potrebný čas.

Integrovaná kampaň bola postavená na komunikácii témy vo všetkých kanáloch, so silným dôrazom na PR a kontinuálnu komunikáciu počas celého roka.


Výzva a cieľ: Kofola je love brand, ľudia ju milujú. Avšak jej príbehový svet strácal pre mladých relevanciu. Obraz romantickej a nostalgickej lásky, ktorý v kampaniach zobrazovala, nie je pre dnešnú generáciu uveriteľný.

Cieľom preto bolo posilniť vnímanie imidžu značky, nájsť kreatívne zobrazenie lásky pod hlavičkou Kofoly, ktoré bude blízke mladým a podporiť predaj nápoja. Cieľom PR bolo naplniť kampaň kvalitným komunikačným obsahom, ktorý prinesie priestor pre spontánne PR. Z komunikačného hľadiska bolo výzvou zvýšiť spontánnu znalosť značky medzi mladými.

Stratégia: Aby sme dokázali osloviť mladých, v zobrazovaní lásky bol potrebný zásadný posun. Lásku a jej komunikáciu sme potrebovali posunúť do súčasného sveta.

INSIGHT = NEDOSTATOK ČASU NA LÁSKU
Spravili sme preto prieskum, ktorý ukázal, že páry spolu trávia menej ako 2,5 hodiny denne. A z toho väčšinu času zaberú rutinné činnosti, ako je telka či domácnosť.

KONCEPT = LÁSKYPLNÝ PIATOČEK
Preto sme sa rozhodli láske pomôcť a inšpirovať ľudí, aby si na lásku našli plnohodnotný čas. Vďaka osobnej skúsenosti každého z nás s nedostatkom času na lásku sa otváral veľký priestor na komunikáciu tému.

Realizácia: Aby sme ukázali, že Kofola to s podporou lásky myslí vážne, začali od seba - gestom pre zamestnancov. Zaviedli pre nich Láskyplný piatoček – extra deň voľna na lásku. Na zapojenie ďalších firiem vyzýval aj generálny riaditeľ Kofoly.

Tému sme rozvinuli v komunikácii s médiami počas celého roka. Od predstavenia výsledkov láskyplného prieskumu, cez výzvy zapojiť sa, festivalové svadby až po láskyplné Vianoce.

Súčasťou kampane bol aj web, na ktorom si každý mohol otestovať, koľko času venuje láske a poslať zamestnávateľovi žiadosť o deň voľna na lásku.

Láskyplný piatoček nám medzi cieľovku šíril aj Refresher - rozhovormi s pármi, PR článkami či kontentom z Kofola festivalových svadieb. V téme Máte dosť času na lásku? sme pokračovali so Sexuálnou výchovou a v Rannej šou na Funku sme vyzvali firmy, aby dali svojim ľuďom voľno na lásku. Zapojilo sa 220 šéfov.

To, že láske môžeme dodať bublinky vždy a všade v TV a v online pripomínala trojica spotov.

A na letných festivaloch sme všetkým zamilovaným umožnili povedať si svoje “áno”. Na vybrané páry čakal matrikár aj celá hostina, ostatným záujemcom o svadbu nanečisto Kofola zase požičala aspoň šaty a kyticu.

Výsledky: Láskyplný piatoček zaujal cieľovú skupinu:

- Nárast spontánnej znalosti značky medzi mladými o 66 %
- Narást imidžových parametov “láskyplná” a “autentická” značka a
splnenie predajných cieľov
- Téme sa venovalo 38 výstupov so zásahom 1,41 mil. respondentov a AVE 139 000 €, všetky články mali pozitívnu tonalitu a venovali sa láskyplnej téme
- 70 firiem prejavilo záujem, 15 z nich reálne dalo deň voľna na lásku viac ako 1700 zamestnancom
- Nárast Instagram engagement rate o 1 220 %
- Takmer 13 000 prehratí podcastu Sexuálnej výchovy
- 6 oficiálnych a 45 nanečisto festivalových s

I. Small budget

BABY NA MIZINE | 1st CLASS AGENCY | Kaufland Slovenská republika
Stručná charakteristika: Mladí ľudia a študenti majú často hlboko do vrecka. Kde ale nakúpiť dobre, chutne a lacno, aby vystačili zo svojho vreckového? Kaufland v spolupráci s influencerským duom „Baby na mizine“ vytvoriť mimoriadne úspešný projekt na Instagrame a TikToku, vďaka ktorému sme ukázali, že chutné plnohodnotné jedlo nemusí stáť viac ako 3,50 €, ale ukázali sme, že aj málo peňazí investovaných do vhodných influencerov môže priniesť veľa muziky a posilniť reputáciu klienta, nielen mladej cieľovej skupiny. A to v niekoľkomesačnej kampani za „študentský“ budget do 5 000 €.


Výzva a cieľ: Mladí obracajú každý cent, a nielen oni. Inflácia, rast cien a nepriaznivé ekonomické podmienky spôsobujú, že v ľuďoch narastá nedôvera voči sľubom reťazcov o lacných potravinách či stabilizác