Výsledky Prokop 2023

 

Doménové kategórie

A. Corporate Communications

1. miesto
#bezhejtu – Odstráňme spolu nenávisť z internetu | Seesame | TrollWall a Seesame
Stručná charakteristika: Slovenská technologická firma TrollWall priniesla AI nástroj detegujúci hejty. Slúži adminom online profilov značiek na odstraňovanie nenávistných komentárov. Aby sme technológiu zasadili do celospoločenského kontextu a zvýraznili význam značiek v budovaní kvalitného online priestoru, priniesli sme iniciatívu #bezhejtu. Vďaka kvalitnej komunikácii sa do iniciatívy pridalo už 130 členov: firiem, verejných inštitúcii, médiím, NGOs a zaviazalo odstraňovať hejt zo svojich kanálov. Pod kontrolu je viac ako 100 000 komentárov mesačne.


Výzva a cieľ: Našim ultimátnym cieľom bolo získať do iniciatívy #bezhejtu čo najviac členov, ktorí sa zaviažu čistiť svoje online kanály od nenávisti. Aby iniciatíva mala zmysel potrebovali sme získať širokú paletu členov z rôznych oblastí a výtlakom na svojich vlastných kanáloch, aby sa myšlienka iniciatívy šírila cez nich (aj bez mediálneho budgetu) a aby sme vytvorili akési FOMO pre ďalšie organizácie, ktoré váhali s pripojením sa k iniciatíve.

Stratégia: Získať kritický počet štartujúcich členov so zvučným meno pri štarte iniciatívy - vytvorenie FOMO pre ostatné organizácie, aby sa pridali.
Pripraviť užitočný obsah, ktorý môžu členovia využiť pri riadení diskusií na svojich kanáloch - pravidlá diskusie #bezhejtu
Komunikačný balík pre členov, aby iniciatívu bolo vidno najmä cez ich vlastné profily (firemné aj osobné C-level) bez potreby reklamného budgetu
Zaujať médiá - preto sme využili špeciálnu AI na prvú analýzu nenávisti na slovenskom Facebooku


Realizácia: Keď kričia všetci, nie je počuť nikoho.
#bezhejtu funguje na jednoduchom princípe. Kto chce sa prihlási cez náš web bezhejtu.sk. Zaväzuje sa tým, že bude monitorovať, identifikovať a odstraňovať hejt zo svojich online kanálov. Spôsob akým to členovia zabezpečia si môžu vybrať. My pomocou AI od TrollWall profily členov pravidelne monitorujeme a dávame im spätnú väzbu. A preto vieme, že rozdiel v podiele hejtu na profiloch členov iniciatívy v porovnaní s priemerným slovenským Facebookom je obrovský.

Začali sme tým, že sme využili špeciálnu AI od TrollWall na zanalyzovanie priestoru na slovenskom Facebooku. S dôkazom o veľkosti tohto problému sa nám podarilo nielen zaujať médiá, ale aj získať 45 členov iniciatívy ešte pre jej oficiálnym štartom. Následne sme pripravili aj druhú väčšiu analýzu, sériu blogov, odporúčané pravidlá diskusie. Komunikačne však iniciatíva žila najmä cez sociálne siete svojich členov, ktorí ju posielali ďalej a verbovali nových členov aj bez mediálneho budgetu.
Toto video vám o celom projekte povie viac https://vimeo.com/920419865

Výsledky: • Viac ako 100 000 komentárov mesačne pod dohľadom cez členov #bezhejtu
• 130+ členov #bezhejtu vrátane najväčších značiek či inštitúcií
• Rozdiel priemeru hejtu na profiloch medzi členmi (2%) a nečlenmi (15%) #bezhejtu
• Dve unikátne analýzy prostredia slovenského Facebooku na vzorke viac ako 7 miliónov komentárov
• Viac ako 150 organických výstupov na sociálnych sieťach členov (firemných aj osobných)
• Takmer 200 kvalitných mediálnych výstupov

2. miesto
OD MÚCH K ZERO | 1st CLASS AGENCY | Kaufland Slovenská republika
Stručná charakteristika: Rozhodujú činy. To je hlavné motto Kauflandu v oblasti trvalej udržateľnosti. Činia sa nielen kauflanďáci s mnohými ekologickými projektami a partnermi, ale aj larvy muchy čiernej. Rok 2023
bol v Kauflande v znamení silnej korporátnej komunikácie zelených riešení kreatívne postavenej na príbehu ako sa Kaufland dostal od múch až na 94 % recykláciu vlastného odpadu. Je ukážkou interného a externého reputačného manažmentu, strategickej komunikácie a využitia celej škály PR nástrojov. Výsledok: v spontánnej znalosti sa Kaufland stal 2. firmou na Slovensku, ktorá podniká zodpovedne


Výzva a cieľ: Po viacerých kauzách je verejnosť citlivá na greenwashing a k zeleným správam od veľkých spoločností je opatrná. Výzvou bolo ukázať, že trvalá udržateľnosť nie je módny komunikačný hit, ale je dlhodobou filozofiou a DNA Kauflandu, ktorou denne žijú všetci zamestnanci, zavádzajúci postupne do života viacero eko projektov.
Cieľom korporátnej komunikácie je posilniť reputáciu KFL v oblasti udržateľnosti a recyklácie, dôveryhodne a transparentne ukázať čo všetko Kaufland robí, aké sú reálne výsledky a zároveň motivovať k činom a recyklácii zamestnancov, zákazníkov a verejnosť.


Stratégia: Kaufland v posledných rokoch realizuje mnoho zelených projektov, ktorých zavedenie prináša merateľné výsledky. V roku 2023 Kaufland zároveň postavil prototyp ekologickej drevenej predajne v Európe s minimálnou uhlíkovou stopou a vysokou energetickou sebestačnosťou a zavŕšil vcelku náročnú cestu k nulovému odpadu a získa svetovo uznávaný „Road to zero waste certifikát potvrdzujúci 94 % recykláciu vlastného odpadu vo všetkých 79 predajniach. Za prvenstvom stoja muchy, množstvo projektov a vysoká angažovanosť kauflanďákov, na čom sme postavili aj stratégiu komunikácie.

Realizácia: Komunikáciu Od Múch po zero sme postavili na prekvapení a postupnom teasingu aká slovenská unikátna inovácia pomohla Kauflandu k prvenstve v recyklácii a byť jedným z lídrov v udržateľnosti. Počas celého roka KFL interne a externe komunikoval množstvo projektov, zelených riešení, edukoval, zapájal do aktivít zamestnancov a eko motivoval zákazníkov. Využíval celú škálu PR:
• Interná komunikácia – interná CSR kampaň - zamestnaneckí ambasádori pre každú tému / vzdelávanie v predajni pre Zero waste certifikát / dobrovoľníctvo – zbieranie odpadkov, sadenie stromčekov a ovocných sadov
• B2C – edukácia / separácia rôznych odpadov priamo v predajni / eko festivaly / mktg kampane
• Partnerstvá – podpora startupu / spolupráca tretí sektor/ grant školy
• PA – GRI reporty, EU Taxanomy, spolupráce mestá
• SoMe – eko/influeceri / videa
• Media – tlačové správy, partnerstvá
• PR eventy - TK získanie Zero waste certifikátu / events – media / zamestnanci / partneri – otvorenie KFL drevenej udržateľnej predajne

Na záver roka bodka za príbehom – press a influencers trip za startupom, ktorý tri roky podporoval KFL - vďaka larvám muchy čiernej až 96% znečistených fólií opäť zrecyklujú.

Výsledky: • V spontánnej znalosti sa Kaufland stal 2. firmou na Slovensku, ktorá podniká zodpovedne (Nadácia Pontis / jeseň 2023). V roku 2019 5. miesto.
• 50% zákazníkov pozná motto – Rozhodujú činy, ktoré si spájajú s ekológiou KFL
• KFL je líder v recyklácii na maloobchodnom trhu – 94 % recyklácia vlastného odpadu
• Zamestnanci – 5 500 hodín vzdelávania / takmer 1 000 dobrovoľníkov / 63 interných ESG článkov / 44k zásah
• Médiá 2023 – 3 media eventy, 15 TS, 258 výstupov, 150 k AVE / 54,5 mil. zásah
• 18 menších influencerov kooperácií – 500 k zásah
• Partnerstvá – 46 ZŠ / 10 dobrovoľníckych platforiem

3. miesto
Rátame s budúcnosťou | DIVINO v spolupráci s Ateliér Pútnici, Wavemaker a Crossline | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: SLSP ako zodpovedný líder vstúpila do predvolebnej debaty s kampaňou Rátame s budúcnosťou, aby miesto medveďov a imigrantov upozornila na dáta z Indexu prosperity. Čísla dostali ľudovú podobu a jasný odkaz. Vložili sme ich do textov ľudových piesní, ktoré naspievali folklórne speváčky. Pieseň s videom zatraktívnila ekonomický talk, na YouTube dosiahla 1 432 405 videní a 5 992 034 impresií, celoplošne odznela v rozhlasoch a objavila sa v TV Šláger. Oslovili sme tradičných i konšpiračných užívateľov a čísla dostali do rôznych sociálnych skupín. Štatistiky sledovalo státisíce ľudí.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo komunikovať zrozumiteľne Index prosperity a jeho dáta naprieč krajinou, presvedčiť verejnosť, že ekonomika je dôležitá téma a dostať message k médiám a všetkým vrstvám spoločnosti. A to aj v čase, keď politici riešili len imigrantov a medvede. Cieľom projektu preto bolo rámcovať predvolebnú verejnú diskusiu od nezmyslov k prosperite krajiny a spojiť odbornú i laickú verejnosť, ktorá bude sledovať štatistiky aj v ére rýchlych informácií. Ako banka sme boli pre mnohých politikov nepriateľom, napriek tomu sme chceli vstúpiť do debaty a priniesť racionálne čísla.

Stratégia: Svoje posolstvo sme chceli povedať najlepšie ako vieme. Číslami. Aby im porozumel každý, vytvorili sme z nich ornamenty pripomínajúce tradičný slovenský motív. Dáta sme dostali do ľudových piesní o číslach, ktoré pozná každá generácia. Napr. 77 sukieň mala a 3 dni ma naháňali. Ornamenty a piesne sme spojili vo videu, ktoré sme spolu s vizuálmi rolovali naprieč TV, obecnými rozhlasmi a tabuľami, social či digitálom. A to tak, aby sme zasiahli užívateľov tradičných i konšpiračných webov. Všetky odkazy smerovali na web ratamesbuducnostou.sk, kde sme sprístupnili dáta i odporúčania.

Realizácia: - Výber 5 dát, ktoré sme zrozumiteľne definovali ako posolstvá z oblastí: ekonomika, spoločnosť, domácnosti, vzdelanie a udržateľnosť.
- Zatraktívnenie čísel v podobe ornamentov, vloženie čísel do textov piesní a príprava grafických podkladov – samostatné bannery pre tradičné a konšpiračné médiá, posty na social, poklady na web.
- Nahrávanie piesne spojené s natáčaním 82s videa (z neho 4x 20s verzie), doplnené o moderné animácie.
- Príprava webovej stránky ratamesbuducnostou.sk s dátami a odporúčaniami.
- Štart kampane ekonomickým talkom pre odbornú verejnosť a médiá, kde prvýkrát naživo odznela pieseň.
- Šírenie TS, odpovede analytikov pre médiá, nasadenie videa na YouTube, posty na sociálne siete banky – Facebook, Instagram.
- Nasadenie display bannerov na Topky, Pluska, Startitup, zásah na užívateľov tradičných i konšpiračných médií.
- Nasadenie video spotu v TV Šláger, Markíza Group a JOJ Group.
- Celoplošné nasadenie audio spotu v rozhlasoch, umiestnenie kampaňových plagátov na obecných tabuliach.
- Spojenie s iniciatívou Chcem tu zostať. Nahrávanie nového voice overu, úprava videa a nasadenie spotu do TV pred voľbami.

Výsledky: - Štatistiky sledovalo státisíce ľudí. Video v dĺžke 1:24 dosiahlo vyše 430 000 videní, priemerná dopozerateľnosť bola 88,7 %.
- Kratšie 20 sek. formáty mali average percentage view 99,6%.
- Spoty boli objednané v počte 320, odvysielaných 360.
- Bannery cielené na užívateľov konšpiračných obsahov dosiahli 1 024 347 impresií.
- Digital priestor získal 13 491 823 impresií a 52 203 prekliknutí na web ratamesbuducnostou.sk.
- Jediní sme priniesli medzi odbornú a laickú verejnosť racionálne čísla, vďaka ktorým vieme koľko rokov sa dožívame v zdraví, či aká je úroveň nášho školstva.


3. miesto
Rešpekt | casual v spolupráci s MUW Saatchi & Saatchi, Wavemaker | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: Telekom launchom kampane Rešpekt pre všetko, čo nás spája odštartoval dlhodobú platformu, ktorá podporuje misiu značky spájať ľudí. A to nielen technologicky. TELEKOM nás každodenne spája cez 5G sieť, či nekonečným množstvom zariadení. No uvedomuje si, že ani tá najmodernejšia technológia nás nespojí, keď nám navzájom bude chýbať rešpekt. Manifesto kampane prinieslo 6 výrazných osobností, ktoré sa stretli s disrešpektom. Kampaň priniesla značke prvenstvo v NET promoter skóre a Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom, spolu s 78,8% spojením s rešpektom.


Výzva a cieľ: Rozdeľujú nás odlišné názory na polarizujúce témy a práve internet je miesto, kde sa táto polarizácia prejavuje najviac. Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností, ktoré reprezentovali témy spôsobujúce nenávisť na internete a polarizáciu. Osobnosti tak poukázali na bodyshaming, homofóbiu, necitlivosť k zdravotne znevýhodnený, neúctu k starším, rasovú nenávisť či vzájomný disrešpekt a vyzývali k vzájomnej tolerancii.

Ciele:
Zvýšiť atraktivitu a odporúčanie značky (Net Promoter Score)
Vytvoriť silnú asociáciu Telekom s rešpektom (Respect in Society)

Stratégia: Konkurenčné produkty sa na telco trhu zásadne nelíšia jeden od druhého a aj napriek úsiliam o inovácie sa trh komoditizuje. Okrem ceny zákazníci nevidia iný zásadný prvok na odlíšenie značky. Bolo preto dôležité vytvoriť emocionálnu diferenciáciu a „preložiť“ ju do nového účelu značky.

“Rešpekt pre všetko, čo nás spája” odštartoval hodnotou, ktorá je dôležitá nielen na celospoločenskej úrovni, ale postupne ho Telekom posunie aj smerom k svojim zákazníkom, ktorým chce prinášať produkty a služby rešpektujúce ich potreby.

Realizácia: Najskôr sme predstavili tému a dali ľuďom príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo nám skutočne chýba, aby sme sa ako spoločnosť spojili. Toto vyvolalo záujem verejnosti aj médií.

Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností. Komička Simona Salátová sa stala symbolom bodyshamingu, predstaviteľkou boja s homofóbiou sa stala tatérka Ivana Beláková s partnerkou Veronicou. Ďalšie osobnosti ako Róbert Bezák reprezentoval zdravú vieru a lásku k bližnému, influencer a komik Bekim Aziri stál na čele proti zdravotne znevýhodneným. Blue Grandma ako dôchodkyňa a influencerka inšpirovala k úcte ku starším. A v neposlednom rade Victor Ibara ako herec bojoval proti rasovej nenávisti. Hrali hlavnú úlohu vo všetkých mediálnych kanáloch vrátane platených, vlastnených a earned media.

Dôraz sme kládli aj na sociálne médiá, kde sa nenávistné prejavy kumulujú. Ambasádori kampane Simon a Victor sa stali aj ambasádormi rešpektu na internete a pomáhali proti nenávistným prejavom. Rovnako tak "Elfovia"- profesionálni moderátori diskusií. Telekom pomohol desiatim najhejtovanejším neziskovkám.

Ambasádormi rešpektu sa stali aj samotní zamestnanci Telekom.

Výsledky: Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom. NPS vzrástlo a počet promotérov značky stúpol z 34% na 39% v Q1/2023 počas kampane.

Prakticky ihneď po launchi sme si prisvojili atribút rešpektu, jeho spojenie a priradenie k značke. Priradenie rešpektu k značke sa nám vyšplhalo z 68,8% na začiatku kampane až na 78,8% tesne po jej dokončení.

AVE 129 650,43 €

Kampaňou Rešpekt sa nám v post-teste ad tracku podarilo prekonať trhové benchmarky vo všetkých parametroch. Z nich najvýraznejšie výsledky malo spontánne odčítanie brandu na úrovni 95,7% (40,7% nad benchmarkom).

B. Business to Business PR (B2B)

2. miesto
Messer Tatragas - plyny pre život | event2all | Messer Tatragas
Stručná charakteristika: Pre MESSER Tatragas s náročným zadaním B2B promotion nielen značky ale aj jej technických plynov zvolila agentúra tradičný mix PR doplnený o 5 vlastných vizuálne atraktívnych videí s menej tradičným využitím technických plynov. Unikátne bolo umelecké stvárnenie využitia jednotlivých plynov. Cieľom totiž nebolo zvýšenie predaja, ale brand awareness. PR aktivity prepájali podnikanie klienta s charakterom rodinnej firmy, ktorej záleží na budúcnosti. Ocenenie GR spoločnosti Michala Paľa titulom TREND Manažér roka 2023 potvrdilo správnosť zvolenej stratégie.


Výzva a cieľ: Zadaním bolo navrhnúť a realizovať komunikačnú stratégiu, ktorá by spojila špičkovú kvalitu dodávaných technických plynov s vlastnosťami, ktoré business segment oceňuje pri podnikaní aj v bežnom živote. Hlavnou výzvou bolo zasiahnuť úzku cieľovú skupinu týchto výkonných manažérov prostredníctvom atraktívneho pôsobenia cez relevantné médiá pri konzistentnom opakovaní želaných posolstiev. Cieľom bolo potvrdiť pozíciu trhového lídra, ktorý udáva nielen smer, ale aj charakter podnikania vo svojom segmente.

Stratégia: Zadefinovali sme si cieľové skupiny i míľniky, ktoré by mohli zaujať médiá a odbornú verejnosť, napríklad potvrdenie líderstva pri zavádzaní vodíkových riešení. K nim sme pripravili 5 vizuálne atraktívnych videí, ktoré ukazovali využitie technických plynov v bežných aj menej známych oblastiach (čistenie vody, čistenie povrchov, magnetická rezonancia, zváranie, pohon). Zapojili sme aj komunikáciu a podporu pre zamestnancov - súťaž o najbezpečnejšieho šoféra. A aktívne sme plnili "social" atraktívnymi novinkami zo života Messer Tatragas i Messer Group.

Realizácia: Pripravili sme medializáciu angažovanosti klienta pri zavádzaní vodíkových technológii na Slovensku i pri jeho ESG aktivitách (nové, ekologickejšie autá...)

Napísali sme scenáre a sprodukovali 5 atraktívnych videí o rôznych technických plynoch. Nešlo o dokumentačné ani inštruktážne filmy, ako je zvykom v segmente, ale o umeleckú vizuálnu interpretáciu bežných aj menej známych použití technických plynov z portfólia klienta.

Preložili sme s klientom Messer Tatragas kľúčové posolstvo Stefana Messera, jedného z dedičov značky.

Na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIN) sme pomocou desiatok sponzorovaných i nesponzorovaných postov konzistentne komunikovali Messer Tatragas ako spoločnosť, ktorej záleží nielen na zisku z podnikania ale aj na motivácii vlastných ľudí – nové autá, súťaž o najlepšieho vodiča.

Pri príprave na Trend manažéra a podpore jeho hlasovania sme médiám i do vnútra spoločnosti (newsletter) zopakovali význam plynov Messeru počas korona krízy. Víťazstvo v tejto ankete sme využili na zopakovanie základných postulátov podnikania spoločnosti a hodnôt klienta.

Výsledky: CEO Messer Tatragas sa vďaka hlasovaniu verejnosti aj biznisu stal víťazom ankety TREND Manažér roka 2023 v konkurencii so známymi značkami (Satur, mliekarne) z B2C.

Na pravidelnom vyhodnotení agentúra realizovala sériu rozhovorov so zástupcami obchodných partnerov klienta. Z nich vyplynulo, že všetci zaregistrovali víťazstvo Messeru v ankete a vysoko ho oceňujú. V rozhovoroch tiež spontánne spomenuli v event2all produkované videá, ktoré spájali najmä s dlhodobou podporu vodíka ako jedného z energetických nosičov budúcnosti s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

2. miesto
Visa She’s Next 2023 | Grayling Slovakia s. r. o. | Visa Slovensko
Stručná charakteristika: Komplexná integrovaná kampaň k uvedeniu prvého ročníka grantového programu na podporu slovenských podnikateliek s názvom Visa She’s Next zahŕňala 2 vlastné podujatia, vrátane galavečera, výstupy v online, printe, TV, na sociálnych médiách a marketingovú display kampaň. Tvárami kampane boli dve výrazné osobnosti – šperkárka Petra Toth a stylistka Mirka Dobiš. Kampaň s celkovým mediálnym dosahom viac ako 1,7 milióna priniesla 146 prihlášok, 10 finalistiek a 3 víťazky programu s pútavými ženskými podnikateľskými príbehmi a zvýšila tak povedomie o potrebe ich podpory.


Výzva a cieľ: Naším cieľom bola zmena podnikateľského prostredia na Slovensku smerom k väčšej otvorenosti pre ženy oslovením čo najväčšieho počtu podnikateliek a ziskom čo najväčšieho počtu prihlášok do programu. Sekundárne sme sa zameriavali na posilnenie brand awareness spoločnosti Visa v téme podpory podnikateľov. Komunikačný mix sme zostavovali tak, aby sme zasiahli čo najrelevantnejšie publikum a motivovali ho vyplniť prihlášku. Zamerali sme sa aj na prinášanie pozitívnych príkladov v podobe influenceriek a ich podnikateľské príbehy, čo dodalo programu ľudskosť a dôveryhodnosť.

Stratégia: Aby sme čo najefektívnejšie pokryli komunikačné kanály, oslovili sme do kampane influencerky, ktoré sú aj podnikateľkami – Petru Toth a Mirku Dobiš. Komunikáciu sme postavili na ich podnikateľských príbehoch a na výsledkoch prieskumu, v ktorom nám Slovenky prezradili s čím v rámci podnikania bojujú a čo by im pomohlo. K téme prispela aj Country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko, ktorá predstavovala projekt v rozhovoroch aj na svojom LinkedIn profile. Media mix obsahoval 2 podujatia, výstupy v online, TV aj printe, na sociálnych médiách a marketingovú display kampaň.

Realizácia: Prvým krokom bol prieskum medzi slovenskými podnikateľkami (Ipsos, december 2022), ktorý nám ukázal, s akými prekážkami sa podnikateľky stretávajú a čo by im v podnikaní najviac pomohlo. Následne sme oslovili Nadáciu Pontis ako partnera pre výberový proces a mentoring. Hľadali sme správne tváre, ktoré by našu iniciatívu reprezentovali a pomohli nám s viditeľnosťou na sociálnych sieťach. S Petrou Toth a Mirkou Dobiš sme nafotili kampaň, ktorú sme využili v image inzercii, na marketing a vizualitu podujatí. Tlačová konferencia nám program oficiálne otvárala a galavečer priniesol slávnostné vyhlásenie 10 finalistiek a 3 víťaziek. Obe nám zabezpečili viacero výstupov, no medializáciu sme posilnili aj spoluprácami s lifestyle a ekonomickými médiami. Na podporu témy vystupovala aj klientka – Country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová, ktorá sa stala silným hlasom, ako v rozhovoroch tak na svojom LinkedIn profile. S komunikáciou sme pokračovali aj po vyhlásení víťaziek, kedy sme im najprv dali priestor na prezentáciu svojho podnikania a po ukončení mentoringu v médiách zhodnotili, ako ich program obohatil.

Výsledky: Keďže išlo o prvý ročník grantového programu na Slovensku, bolo pre nás kľúčové dostať sa do povedomia čo najväčšieho počtu slovenských podnikateliek a verejnosti. S 24 výstupmi v online, 9 v printe vrátane Forbes a SME ženy, na Facebooku, Instagrame a LinkedIn, marketingovou display kampaňou a výstupom v TV sme dosiahli viac než 1,7 milióna unikátnych zobrazení, čo nám prinieslo 146 prihlášok do programu, 10 finalistiek a 3 víťazky.

3. miesto
Kam kráča HORECA | SKPR STRATEGIES, | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Podnikanie v gastro segmente zažíva revolúciu, zákazníci menia svoje správanie a návyky. Dochádza k poklesu tradičných krčiem a barov a modernizácii podnikov. Spoločnosť Heineken Slovensko je silným partnerom aj v čase krízy a ponúka širokú škálu riešení, ktoré pomôžu prevádzkam prilákať späť svojich zákazníkov. Pomoc ponúka v podobe informačno-edukačného portálu HORECA Academy. Cieľom našej komunikácie bolo upozorniť na zmeny v HORECA segmente a prínos riešení spoločnosti Heineken Slovensko v dobe krízy.


Výzva a cieľ: V kríze, aj mimo nej, je nevyhnutné mať správnych partnerov – aj preto Heineken prichádza s konceptom HORECA Academy, ktorý má slúžiť ako inšpirácia pre majiteľov a zamestnancov gastro prevádzok. Cieľom kampane bolo podporiť reputáciu spoločnosti Heineken Slovensko ako lídra na trhu a posilniť vzťahy s biznis partnermi a zákazníkmi. Na celú kampaň sme malý vyčlenený malý budget, a tak sme sa snažili o čo najefektívnejšie a najpútavejšie postavenú kampaň.

Stratégia: Komunikovali sme interný prieskum trhu Heineken Slovensko, podľa ktorého podnikanie v gastro segmente zažíva revolúciu. Dnes odhadujeme pokles počtu prevádzok na 5 až 8 %. Naším cieľom bolo komunikovať tieto zmeny v pozitívnom svetle s ponukou riešení v podobe HORECA Academy. Kreatívni sme boli aj pri výbere miesta konania konferencie. Zvolili sme si moderný podnik Mäso od Romana, ktorý je svojím konceptom fungovania prevádzky exemplárnym príkladom toho, ako môže fungovať úspešný moderný podnik.

Realizácia: Revolúcia v gastro segmente spôsobila pokles tradičných krčiem a barov a modernizáciu podnikov. Našou komunikáciou sme chceli demonštrovať transformáciu pozitívnymi príkladmi. Úspešný podnik Mäso od Romana je otvorený len 4 dni v týždni, má moderný dizajn a výnimočnú ponuku jedál a nápojov. Majiteľ podniku Roman Kóňa porozprával o tom, ako sa vysporiadal s výzvami ako pandémia, inflácia, či zvyšovanie cien. Naším cieľom bolo jasne a zrozumiteľne zadefinovať problematiku v gastro segmente a ponúknuť efektívne riešenia. Obchodný manažér pre HORECA segment za Heineken Slovensko Róbert Fegyveres zas bližšie predstavil informačno-edukačný portál HORECA Academy, ktorý prevádzkovateľom podnikov pomáha s rozvojom ich podnikania už niekoľko rokov. Na našu netradičnú tlačovú konferenciu sme pozvali novinárov z mienkotvorných, ekonomických, HORECA a lifestyle médií. Výsledkom bolo 13 spontánnych výstupov v médiách ako Denník N, Hospodárske noviny či Trend s AVE 22 000 eur.

Výsledky: Heineken Slovensko upozornil na problematiku v HORECA segmente a otvoril celospoločenskú diskusiu. Vďaka kampani sme poukázali na moderné a efektívne riešenia v čase krízy a nasmerovali sme prevádzkovateľov podnikov a spotrebiteľov na sledovanie HORECA Academy. Na sociálnych sieťach téma transformácie gastro segmentu silno rezonovala, dosiahli sme reach 162 022 ľudí. Kampaň tak posilnila vnímanie značky ako lídra slovenského retailu a významnej nadnárodnej spoločnosti so silným lokálnym dosahom.

3. miesto
KOFOLA PIONIEROM V UZAVRETÍ CIRKULARITY | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Z fľaše do fľaše, z plechovky do plechovky. Tento hlavný cieľ slovenského zálohového systému na jednorazové nápojové obaly sa podarilo medzi prvými naplniť spoločnosti Kofola. Pokračuje tak vo svojom pionierstve v používaní rPET v obaloch svojich nápojov. Tento krok nebol dôležitý len pre uvedomelých spotrebiteľov, ale mohol sa stať aj inšpiráciou pre ďalších výrobcov nápojov, ktorých chcela Kofola inšpirovať komunikáciou.


Výzva a cieľ: Kofola od spustenia výroby Kláštornej Kalcia plní minerálku do obalov z recyklovaného PET a v roku 2023 využila prvú príležitosť na uplatnenie opcie na odkúpenie PET fliaš zo slovenského zálohového systému, aby úplne uzavrela ich cirkularitu. Výzvou v komunikácii bolo nielen predstaviť toto prvenstvo, ale tiež vysvetliť, ako vzniká rPET vhodný na opätovné použitie v potravinárskom priemysle, aby k nemu mali dôveru nielen spotrebitelia ako koneční konzumenti nápojov, ale aj iní výrobcovia a B2B partneri.

Stratégia: Citácie relevantných odborníkov boli základom komunikácie rPET zo slovenského zálohového systému. Poskytli tak priestor pre pochopenie prínosu využívania rPET v obaloch pre životné prostredie z hľadiska uhlíkovej stopy, tiež prínosu lokálneho zálohového systému pre výrobu rPET, ale tiež bezpečnosti takýchto obalov pre zdravie spotrebiteľov.Realizácia: Vzdelávanie médií, spotrebiteľov a obchodnej verejnosti v oblasti rPET v obaloch nápojov sme začali už v roku 2021. Komunikáciu sme využili nielen na vysvetlenie vzniku rPET a jeho bezpečnosti, ale aj na ukázanie ďalšieho kroku v zodpovednom používaní obalových materiálov po využívaní 100 % recyklovateľných materiálov, ktoré mnohé spoločnosti začali vo veľkom ukazovať ako veľký krok smerom k udržateľnosti.

V roku 2023 sme nadviazali na túto komunikáciu ďalšími media relations a individuálnymi media partnerstvami, ale aj komunikáciou na odborné združenia, záujmové združenia, či potravinárske združenia, ktoré tému komunikovali ďalej na svojich členov ako inšpiráciu.

Odborné citácie k téme poskytli:
● Výrobca a dodávateľ obalových materiálov pre spoločnosť Kofola
● Správca zálohového systému SR

Nástroje

● priama komunikácia s odbornými a záujmovými združeniami
● využitie ich platforiem na komunikáciu KK v 100 % rPET zo slovenského DRS
● newsletter združení na členov a priaznivcov
● medializácia na spravodajské a B2B médiá s cieľom dosiahnuť B2B cieľovú skupinu


Výsledky: Informáciu o plnení Kláštornej Kalcia do 100 % rPET iba zo slovenských zálohovaných fliaš:
● sme vďaka spoločnej komunikácií na združenia Potravinová komora Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky a ENVI-PAK dostali informáciu medzi desiatky firiem
● získali sme cielených 12 výstupov v médiách pre B2B, pričom ¾ boli spontánnou publicitou.
● Zásah médií bol 832 000 respondetov s AVE 18 481 €, všetko so želaným posolstvom
● Správu o 100 % rPET iba zo slovenského DRS navyše zverejnil na svojom FB aj Správca a poslal ju svojim členom a priaznivcov aj SZZV.


C. Business to Consumer PR (B2C)

1. miesto
PLANEO Experti: Ľudia ako vy | 10/10 COMMUNICATIONS v spolupráci s SMPP | Fast Plus
Stručná charakteristika: Ako sa v dnešnom svete nahustenom informáciami odlíšiť od konkurencie a zaujať verejnosť? A navyše odkomunikovať aj všetky benefity a výhody značky? Nám sa to projektom PLANEO Experti podarilo. Do PR komunikácie sme zapojili reálnych predajcov, profilovaných ako expertov na elektro s ľudským prístupom. Celej komunikácii sme tak dali punc hodnovernosti a zákazníkom signál, že v sieti PLANEO nájdu skutočných odborníkov, ochotných poradiť - ľudsky a s úsmevom.


Výzva a cieľ: Po redizajne PLANEO v roku 2022 prišli zásadné otázky:
• Ako sa odlíšiť od konkurencie elektropredajní a eshopov, keď tu už „bolo všetko“ a najvýraznejší je zelený mimozemšťan?
• Ako vzbudiť dôveryhodnosť značky u spotrebiteľov, ktorí reagujú v prvom rade na cenu?
• Ako priviesť kupujúcich do 56 predajní s elektrom?
Každá v sebe niesla výzvu aj úlohu s cieľom vyprofilovať PR komunikáciu s úsmevom a PLANEO ako sieť predajní s fundovanými odborníkmi, ochotnými pomôcť a poradiť.

Stratégia: Uvedomili sme si, že predajcovia sú zároveň odborníci na spotrebiče a služby. Podávaním informácií prostredníctvom nich budú výstupy hodnovernejšie, čo môže zákazníka ovplyvniť, aby pri kúpe elektra bola jeho prvá voľba PLANEO, kde nakúpi, aj mu poradia. Obsahovo sa zameriame na každodenné spotrebiteľské témy a problémy, ktoré riešia predajcovia v praxi. Plán bol jasný: nájsť takýchto skutočných ľudí a nie len jednu tvár, spraviť z nich „mediálne hviezdy“ a tým odlíšiť PLANEO od konkurencie.

Realizácia: Prostredníctvom klienta sme oslovili predajcov všetkých 56 predajní PLANEO. Záujem o spoluprácu prejavilo 24 zamestnancov – dobrovoľníkov a nadšencov. Spolu s klientom sme ich navštívili v predajniach, kde v úvode vyplnili dotazník, v ktorom nás zaujímali ich pracovné preferencie, hobby či perličky zo súkromného života. Takto sme našli hudobníka, mamičku, ktorá schudla 20 kíl, ovocinára, cukrárku a ďalších a ich záujmy a príbehy sme neskôr vhodne zakomponovali do PR komunikácie. Predajcov sme v predajniach nafotili v nenútených pózach s vybraným tovarom a od marca 2023 sme našich expertov zapojili aj do tvorby obsahu. Tí do nami pripravených článkov pridávali svoje vlastné poznatky, postrehy z praxe a príbehy zo života, ktoré sme vhodne spájali s produktmi klienta. Na pohľad jednoduchou a nekomplikovanou komunikáciou, ktorá ale reflektovala potreby zákazníkov a bola takpovediac z reálneho života, sa nám podarilo osloviť a zaujať čitateľov relevantných online aj printových médií.

Výsledky: Od marca do decembra 2023 sme vytvorili 121 výstupov s AVE prevyšujúcou 90 tisíc eur a dosahom viac ako 10 miliónov. Zo štatistík klienta sme zistili ich vplyv – s publikovaním článkov korelovalo zvýšenie predaja zmieňovaných produktov aj o stovky percent. Napr. predaj výrobníka ľadu stúpol o 727 %, príbeh predavačky spustil stagnujúci predaj, článok s expertkou na chladničky mal spontánnu čítanosť 32-tisíc... Feedback z predajní potvrdil, že zákazníci prichádzali priamo za konkrétnym predavačom. Splnili sme tak cieľ - ukázať, že v Planeo sú skutoční ľudia, experti ochotní poradiť.

2. miesto
Dunaj k Vašim službám | Dynamic Relations 2000 v spolupráci s marketingové oddelenie TV Markíza | VIAJUR
Stručná charakteristika: Vinárstvo VIAJUR organizuje každoročne v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure podujatie „Cesta Jurom do VIAJUR“. Takéto akcie sú v regióne bežné. V roku 2022 sa ale klient rozhodol zároveň pokrstiť aj unikátne víno Dunaj rosé, ktoré vzniklo v spolupráci so svetoznámou expertkou na ružové vína Elisabeth Gabay. Zadaním bolo pripraviť výnimočnú udalosť. Tak vznikla idea, ktorou sme premenili bežné malomestské vinobranie na event sezóny so širokým mediálnym pokrytím a historicky najväčšou návštevnosťou.


Výzva a cieľ: Výzvou bol najmä čas. Mali sme iba tri týždne na prípravu a podujatie nemalo žiadnu špeciálnu inzerciu. Zároveň sa malo odlíšiť od ostatných aktuálne prebiehajúcich vinárskych podujatí v okolí. Cieľom bola propagácia vinárstva, novej značky vína, prilákanie čo najvyššieho počtu návštevníkov a najmä široká spontánna medializácia. Museli sme vymyslieť „tutovku“, ktorá to zabezpečí. A popri tom skoordinovať všetky zainteresované strany zo Slovenska aj zo zahraničia.

Stratégia: Ako spraviť z krstu vína mediálnu udalosť? Víno nesie názov Dunaj. Je tu pre zákazníka, je mu k službám. Presne tak, ako v tom čase najsledovanejší seriál „Dunaj k Vašim službám“. Tak to spojme. Víno pokrstia hviezdy tohto seriálu. Sprostredkujeme tak celé posolstvo: Dunaj je najväčšia európska rieka, ktorá spája štáty. Dunaj rosé 2022 je unikátne víno, ktoré spája ľudí. Obľúbení herci krstia víno symbolicky vodou z Dunaja. Krstom sa stáva oficiálnou značkou a je tu K VAŠIM SLUŽBÁM!

Realizácia: Rýchle tri týždne. Prvou úlohou bolo presvedčiť TV Markíza. Spoločne nám napadlo, že krst je dobrý nápad, ale štýlová autogramiáda hviezd seriálu ešte lepší. Dohodli sme podmienky s hercami Jánom Koleníkom, Petrou Dubay, Lesanou Krauskovou a Marekom Rozkošom a v rámci krstu zorganizovali vôbec prvú autogramiádu seriálu Dunaj k Vašim službám. Expresne sme vyrobili unikátne herecké podpiskarty. Dnes sú z nich pamätné karty, na ktorých je etiketa vína. Zároveň sme dokázali presvedčiť médiá, aby využili šancu na rozhovor s autorkou vína Elizabeth Gabay, ktorá nesie titul Master of Wine. Na promo sme využili iba tlačovú správu, sociálne siete vinárstva a „živú“ pozvánku cez Teleráno. Do relácie herečky priviezol veterán, ktorý bol neskôr súčasťou eventu a za stieračom mal pozvánku na akciu. Spojili sme históriu, Dunaj, seriál aj víno. Kvôli záujmu médií sme museli zriadiť v kaštieli malé presscentrum. Každého novinára sme od rána sprevádzali. Interview a reportáže z akcie robili celý deň.

Výsledky: Nádvorie kaštieľa a pivnice vinárstva zaplnilo rekordných viac ako tisíc ľudí. Víno pokrstila Elizabeth Gabay s hviezdami seriálu a vyhlásila, že toľko interview na jednom mieste ešte nerobila. Na podpisy hercov sa čakalo v dlhých radoch. Prišli televízie, lifestyle portály, denníky, týždenníky aj mesačníky, ktoré tému spracovali cez rozhovory o víne. AVE hodnota dosiahla takmer 150 tisíc. Akciu si užili aj herci. Spontánne uverejňovali stories a posty na svojich sociálnych sieťach.

2. miesto
RAJEC ČAJ ĽADOVÁ BYLINKA | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Kofola našla bylinkový recept na osvieženie kategórie ochutených vôd a vo februári prišla s novinkou, ktorá má ešte intenzívnejšiu chuť slovenských byliniek a po novom aj čaju - Rajec Čaj Ľadová bylinka. Spojiť komerčnú informáciu uvedenia noviny tak, aby vyvolala spontánny záujem médií je dnes náročné. Komunikáciu novinky sme spojili s príbehom a komunikáciou regiónu, odkiaľ voda a bylinky pochádzajú a dostali sme sa aj do hlavných správ v 3 televíziách.


Výzva a cieľ: Zadanie znelo jasne - uviesť na slovenský trh nový produktový rad a posilniť vnímanie značky Rajec v spojení s bylinkami, vlastnoručne pestovanými v Rajeckej doline. Dosiahnuť spontánnu publicitu a to aj v spravodajských médiách. Rajecká dolina však 1.2., kedy sa uvádzal Rajec Čaj Ľadová bylinka na trh, ešte spí, polia s bylinkami sú holé a sušené bylinky prinesú emóciu len pri osobnom kontakte, nie cez obrázky v médiách. A keďže príroda sa nám neprispôsobí, museli sme my prispôsobiť komunikačný plán prírode.

Stratégia: Najlepšie bylinky rastú u nás doma. Preto Kofola aj značka Rajec dlhé roky podporujú Rajeckú dolinu a pracujú na tom, aby bola plná života a vody. A prebúdzajúca sa príroda sa stala kľúčom ku komunikácii novinky a spojenia vody z Rajeckej doliny s bylinkami. Okrem štandardných materiálov k novému produktovému radu a bylinkám, ktoré obsahuje, sme pre novinárov pripravili nezabudnuteľný deň v Rajeckej doline, vrátane návštevy bylinkových polí, výkupne, sušiarne a výrobného závodu, ktorý vytvoril priestor práve pre požadovanú spontánnu publicitu.

Realizácia: Pri predstavovaní Rajec Čaj Ľadová bylinka a posilnenie značky v spojení s bylinkami sme nadviazali na niekoľkoročnú skúsenosť s komunikáciou značky Rajec, poznania Rajeckej doliny, pestovateľov byliniek, či expertov na vodozádržné opatrenia. Komunikáciu sme rozdelili na tri mesiace:

Marec
- Predstavenie inovácie v produktovom rade a kampane odborným a marketingovým médiám v TS a rozhovoroch

Apríl
- Predstavenie byliniek z novinky mäta, nechtík a rakytník, aj samotnej novinky v TS a cielených mediálnych partnerstvách

Máj
- Zlatým klincom bol press trip do Rajeckej doliny, ktorý sme pripravili tak, aby bol informačne zaujímavý pre spotrebiteľské aj spravodajské médiá
- Stretli sme sa v Ďurčinej, kde žije a aj pestuje bylinky pre Rajec miestna bylinkárka Katka Künstler.
- Ukázali sme si pestovanie byliniek priamo na poli, ich výkup aj sušenie a novinári si mohli sami zasadiť bylinky
- Odborník na vodozádržné opatrenia nám priamo na poli vysvetlil a bylinkárka ukázala, ako riešia zadržiavanie vody a polievanie byliniek na nedostupných miestach
- Navštívili sme výrobný závod Kofoly, kde sme si mohli pozrieť plnenie novinky


Výsledky: Spojenie produktu s bylinkami a ich pestovaním prinieslo priestor pre kvalitný spontánny aj platený obsah. Odkaz starostlivosti o dolinu odznel aj vo výstupoch, ktoré sa venovali vodozádržným opatreniam. Rajecká dolina bola prezentovaná ako raj pre bylinky, Kofola ako zodpovedný výrobca a Rajec Čaj Ľadová bylinka ako atraktívna novinka.

Dosiahli sme spolu
- 44 výstupov, z toho iba ¼ platené mediálne partnerstvá
- Zásah médií 2,7 mil. respondentov s AVE 142 tis. €.
- Spontánne reportáže z Rajeckej doliny v hlavnom spravodajstve TV Markíza, RTVS Jednotka aj TA3


3. miesto
Na nové zlaté časy | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s THIS IS LOCCO | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Najväčšia slovenská značka piva Zlatý Bažant (ZB) mala problém. Jeho ležiaky stratili dôveru konzumentov. Predaj piva klesal, ľudia začali vo veľkom prechádzať na horkejšie české pivá. Heineken sa preto rozhodol pre revolúciu. Urobil najzásadnejšiu produktovú zmenu v 50-ročnej histórii. Túto zásadnú zmenu bolo potrebné „predať“ spotrebiteľom tak, aby sa im nielen prvoplánovo zapáčila, ale aby si získala ich dôveru. To všetko v roku, keď s novou receptúrou 12-tky prišli rovno 3 pivné značky.


Výzva a cieľ: Pivný trh dvanástok má dlhodobý problém. V roku 2023 klesol o rekordných 3,1 %. Komunikačnou výzvou bolo predstaviť nový, prémiový produkt skeptickému spotrebiteľovi, ktorý má preferenciu českého piva v segmente, ktorý je cenovo senzitívny (inflácia to len umocnila), a vrátiť tak dôveru tradičnej slovenskej značke ZB. Okrem obchodných cieľov - dosiahnuť dvojnásobný rast oproti trhu, bolo hlavným komunikačným cieľom motivovať spotrebiteľov, aby novému ZB dali šancu, aby ho ochutnali a spravili si na neho vlastný názor.

Stratégia: Zmene receptúry, ako aj nastaveniu komunikačnej stratégie predchádzal prieskum o chuťových preferenciách Slovákov, ročný vývoj a ladenie chute so sládkami, aj spotrebiteľmi. Ústredným prvkom celej komunikácie bola úprimnosť a autenticita. O našom pive sme nechali rozprávať samotných zákazníkov. Úprimne a kriticky, presne tak, ako ZB naozaj videli. Z hlavného problému produktu sme takto urobili tému kampane a rovno sme ponúkli aj riešenie v podobe novej receptúry, ktorú treba ochutnať a urobiť si na ňu vlastný názor.

Realizácia: Produktovú zmenu sme komunikovali provokatívnym headlinom „Zlatý Bažant už nie je to, čo býval“. Značka si touto, pre kategóriu unikátnou komunikáciou, získala pozornosť a hlavne dôveru zákazníkov. Kampaň odštartoval VIP event so slepým testom a ochutnávkou, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 novinárov a 20 influencerov (napr. Joe Trendy, Laura Weng, Bandurko). S nimi sme následne pracovali v priebehu celej produktovej kampane aj na SoMe. Súčasťou kampane bolo aj special delivery pre vybraných novinárov s cieľom, aby novinku ochutnali „naslepo“ a sami posúdili zmenu chuti. Séria organických a natívnych rozhovor a článkov naprieč spektrom médií hlásala provokatívne posolstvo „Zlatý Bažant už nie je to, čo býval“, ktoré rezonovalo aj na prebaloch najčítanejších slovenských denníkov. Predaj motivovali aj instore aktivácie v podobe neprehliadnuteľných nosičov. V horeca sme usporiadali sériu 25 eventov Bažant dni, ktoré uvádzal M. Kubovčík a špeciálny program bol spojený s ochutnávaním novinky. Nepodcenili sme ani význam interných ambasádorov z radov zamestnancov, ktorých sme zapojili ako prvých.

Výsledky: Kampaň mala výrazný dlhodobý efekt v budovaní značky a splnila aj krátkodobé predajné ciele (ako v porovnaní s predošlými kampaňami ZB, tak aj v celoslovenskom meradle. Prekonala i Hit 73). ZB zaznamenal v segmente, ktorý klesal o -3,1%, rast 11,8% a rekordne zvýšil aj tržby o 28,5%. Ukázala, že komunikácia alko-brandov nemusí byť len imidžová, príbehová a postavená na zábave, ale produktovo relevantná a priama. V médiách bolo 350 zmienok s AVE 612 554 eur, z toho 56 PR výstupov so zásahom takmer 10 mil. a AVE 187 854 eur. Na SoMe dosiahol launch reach 306 558 a ER 5521.

3. miesto
Vernisáž paušálov | casual | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: V rámci dlhoročného tandemu klient-agentúra sa opakovane ocitáme pred otázkou: Máme (opäť) nové paušály, ako ich odprezentovať médiám? S myšlienkou prelomiť tlačovkový stereotyp a skutočne zaujať, sme vytvorili projekt "Vernisáž paušálov". Spojením umenia, AI a PR sme preklenuli svet technológie a kreativity, čím sme vytvorili nový naratív pre prezentáciu paušálov, ktorý zarezonoval s mediálnou a verejnou pozornosťou. Každé dielo, reprezentujúce jeden paušál, sme odprezentovali médiám a pomohli sme tak zvizualizovať jeho benefity pre jednotlivé cieľové skupiny.


Výzva a cieľ: Už tradične sme ako agentúra stáli pred výzvou prekonať tradičný tlačovkový model a vytvoriť niečo, čo naozaj vyčnieva z bežnej komunikácie v telekomunikačnom odvetví, no nie samoúčelne. Cieľom bolo nielen predstaviť nové paušály, ale urobiť to spôsobom, ktorý podnieti dialóg, zaujme média a umožní hlbšie pochopenie paušálov a benefitov pre jednotlivé cieľové skupiny. Podarilo sa nám to? Posúďte sami.


Stratégia: Naša stratégia spočívala v integrácii digitálneho umenia a umelej inteligencie do PR, čím sme každému paušálu priradili unikátnu umeleckú identitu. Tento prístup mal za cieľ nielen vizuálne oslovovať, ale aj vytvárať príbehy, ktoré majú rezonanciu.

Zvolili sme stratégiu, kde AI a umenie hrajú kľúčovú rolu v príbehu každého paušálu. Vytvorili sme vizuálne silné obrazy, ktoré sú nielen esteticky príťažlivé, ale aj nesú hlbší význam spojený s vlastnosťami a výhodami paušálov, čím sme pridali nový rozmer k ich prezentáci a pochopeniu ich výhod.


Realizácia: Realizácia zahrňovala vývoj a prezentáciu siedmich umeleckých diel, kde každé reprezentovalo špecifické atribúty jedného paušálu a jeho benefity pre konkrétnu cieľovú skupinu, ktorému je určený. Táto prezentácia bola skombinovaná s interaktívnou diskusiou o spojení umenia a technológie, poskytujúc nový pohľad na tradičné produkty.

V procese tvorby sme úzko spolupracovali s AI a našim Art Directorom Michalom Szulanyim. Obrazy sme generovali cez Midjourney, ktoré dostalo prompty vygenerované cez ChatGPT podľa špecifík paušálov tak, aby každý obraz bol unikátnym umením, ktoré interpretuje a komunikuje kľúčové vlastnosti paušálu. Vytvorené grafiky sme vytlačili na plátna 100x100 cm a pripravili sme ich vernisáž v bratislavskom ateliéri Svetlík.

Predstavenie na tlačovej konferencii - vernisáži - bolo scénické, s dôrazom na špecifický príbeh a logiku za každým dielom, čo vytvorilo silný naratív a emocionálny zážitok pre účastníkov. V praxi sa nám ukázalo, že tento prístup pomohol vysvetliť a ukotviť benefity paušálov pre jednotlivé cieľové skupiny a životné situácie.

Výsledky: Projekt "Vernisáž paušálov" dosiahol očakávaný mediálny ohlas a posilnil percepciu značky ako inovátora v oblasti komunikácie. Netradičná tlačová konferencia je aj o prekonaní očakávaní v PR pre telekomunikačný sektor.

Dosiahli sme 30 neplatených výstupov v relevantných médiách, AVE 20 315 € a reach 291 460.

To, že sa napokon projekt ujal aj v internom prostredí operátora (obrazy si firma adoptovala a zdobili jednotlivé poschodia centrály, dokonca úplne spontánne vznikla limitovaná kolekcia oblečenia a merchu s jednotlivými dizajnmi), bolo len čerešničkou na torte.

D. Corporate Social Responsibility

1. miesto
ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s AMI Communications Slovakia | BILLA
Stručná charakteristika: Program zásadne ovplyvňuje celé generácie detí. Kľúčovou prevenciou sanuje štát. Okrem bezplatnej diagnostiky prináša povedomie o dôležitosti prevencie detského zraku. Rodičov, pedagógov, aj širokú verejnosť upozorňuje na to, že zlé videnie nebolí a zároveň je v mnohých prípadoch možná korekcia či úplné vyliečenie. Povedomie o včasnej diagnostike zmenilo život tisícom detí. Vďaka mixu dôležitých faktov hravou formou, komunikácia upútala cieľovú skupinu a nezapadla v spleti veľkého množstva rôznorodých informácií.


Výzva a cieľ: Každoročne inovujeme spôsoby komunikácie programu, aby sa naliehavosť tohto problému nestratila v spoločnosti, ani mediálne. Hľadali sme preto nástroj pre šírenie povedomie nielen o existencii, ale aj o jedinečnom význame a potrebe programu v reťazci prevencie, v čase silnejúceho trendu „obrazovkových detí“. Kým kapacity samotných meraní sú dané, zvyšovanie skupiny informovaných rodičov a pedagógov nemá hranice. Cieľom preto bolo nájsť efektívny spôsob masívnejšieho oslovenia cieľovej skupiny.

Stratégia: Keďže zlé videnie nebolí, ani najlepší rodič, pedagóg nevedia odhaliť zrakové poruchy u predškolákov, komunikácia tohto problému je kľúčová. Nevedomosť môže byť fatálna, preto cielenie faktov o jedinečnosti konceptu programu smerovalo na škôlky ako prostredníkov, a rodičov – ochrancov svojich detí. Veselou a edukatívnou piesňou obľúbených interpretov v médiách i na sieťach sme sa chceli dostať do dennej rutiny predškolákov. Oku-prospešné aktivity komunikujeme obrazom (klip) i zvukom (text piesne).

Realizácia: - Kontinuálna odbornosť a cielená komunikácia programu každoročne prináša nárast záujmu o zapojenie sa do „Zdravých očí“
- Masívny záujem o 7.ročník - kapacita 20 000 detí ( viac ako 400 MŠ) bola naplnená 5 dní po štarte registrácie
- Odmeraný predškolák (20 000 detí) získava certifikát – informácie a prípadné odporúčanie pre rodiča, resp. lekára.
- Zapojenie veľmi obľúbenej detskej skupiny PACI PAC - s presne cieleným zásahom na kľúčovú skupinu – rodiny s deťmi. Unikátna autorská pieseň šíri info o programe, spôsoboch precvičenia zraku, aj o prospešných potravinách.
- Pesničku videlo na soc. sieťach viac takmer 130 000 detí, viac ako 2 500 návštevníkov ju spoznalo na turné PACI PAC, viac ako 4 500 drobcov ju našlo na Spotify.
- Registrované škôlky dostali exkluzív. príležitosť vytancovať si vo video súťaži exkluzívny koncert PACI PAC.
- Komunikácia programu a prevencie ochrany detského zraku prebiehala prostredníctvom: certifikátov pre rodičov, na predajniach BILLA, v národných TV, online médiách, ako aj na soc. sieťach či na turné PACI PAC.
- BILLA získala s programom Zdravé oči už v škôlke ocenenie VIA BONA Slovakia 2022 - Dobrý partner komunity.

Výsledky: Výsledkom presne cielenej komunikácie je nápor registrácií, ktorý svedčí o zvyšujúcom sa povedomí o našom programe. Odozvy od vďačných rodičov desiatok tisíc detí, ktorých budúcnosť vďaka „Zdravým očiam“ naberie správny smer. Štart 7.ročníka vo viac ako 60 mediálnych výstupoch dosiahol historický moment, kedy sa kapacita programu naplnila len 5 dní od jeho štartu. Počas existencie programu bolo 17 000 predškolákom vydané odporúčanie pre rodičov nevyhnutne navštíviť oftalmológa. BILLU a Zdravé oči ocenila porota VIA BONA SLOVAKIA 2022, v kategórii Dobrý partner komunity.

2. miesto
Poklady Slovenska | Grape PR v spolupráci s Triad | VÚB banka. a.s.
Stručná charakteristika: Poklady Slovenska je kľúčový CSR projekt VÚB banky v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku. Poprednej banke na Slovensku a jej nadácii dlhodobo záleží na obnove historických pamiatok. V minulom roku vďaka unikátnej kreatíve a mimoriadnej spontánnej publicite sa podarilo posilniť vnímanie značky VÚB v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Tento ročník Pokladov Slovenska tak patril medzi najúspešnejšie v histórii VÚB banky a jej Nadácie.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo posilniť vnímanie značky v oblasti ochrany kul. dedičstva a generovať spontánnu publicitu k súťaži s využitím už vybudovaných media relations. Súťaž, v ktorej hlasuje verejnosť o pridelenie grantu na reštaurovanie 1 z 9 pamiatok, však priniesla mimoriadnu situáciu. Nadácia VÚB venovala v mimoriadne vyrovnanom „súboji“ v hlasovaní dodatočných 30-tisíc eur aj pamiatke na druhom mieste. Sila tohto gesta sa prejavila nielen v jeho podstate ako verejnoprospešného daru, ale aj z hľadiska podpory reputácie značky VÚB.

Stratégia: • generovať spontánne výstupy vďaka media relations
• využiť spoluprácu s novinármi z redakcií kultúra a umenie ako aj špecial. médiami o umení
• pracovať s príbehmi v minulosti obnovených pamiatok
• vytvárať pútavý content
• vo fáze hlasovania podporiť publicitu v regiónoch, kde sa pamiatky nachádzajú
• v momente finále hlasovania aktivizovať aj prirodzených influencerov
• generovať maximum dodatočných výstupov na základe rozhodnutia Nadácie prideliť špeciálny grant pamiatke na 2. mieste (v hlasovaní)


Realizácia: Fáza 1 (máj 2023) – verejné prihlasovanie
• spontánna publicita – TS sme postavili na výsledkoch obnovy lodného mlynu v Kolárove z 2022
• téma médiá od začiatku zaujala – bezplatne sme ju dostali napr. na cas.sk, do oboch agentúr, online médií o umení atď.

Fáza 2 (jún 2023) – hlasovanie medzi 9 pamiatkami vybranými odborníkmi
• spontánna publicita na podporu online hlasovania (prebiehalo na stránke klienta) – cez TS a zabezpečenie série foto ku každej pamiatke
• zapojenie region. médií cez osobitne pripravené media kity pre každú pamiatku
• celoplošné „call to action“ podporili aj 3 online články (cez 12k PV)
• aktivizácia podporovateľov v BA na základe vysokého záujmu v hlasovaní o obnovu Domu Albrechtovcov (bezplatná podpora s prepojením na Nadáciu VÚB napr. cez @beautifulbratislava, Kristínu Tormovú, Denník N, Týždeň atď.)

Fáza 3 (jún 2023) – výsledky – oznámenie grantu pre 2 pamiatky
• príprava QaA ku kroku udeliť okrem avizovanej podpory dodatočne aj špeciálny grant pre pamiatku na 2. mieste
• na základe TS tému bezplatne komunikovali napr. aj RTVS, sme.sk, pravda.sk, yimba.sk
• dohodnutie free rozhovoru s OZ Albrecht Forum pre Dennik N

Výsledky: • spolu 70 bezplatných výstupov so zmienkou o Nadácii VÚB = medziročný nárast spontánnej publicity o 80 %
• nezaznamenali sme žiadnu negatívnu / krízovú komunikáciu spochybňujúcu pravidlá súťaž
• poskytnutím grantu na obnovu 2. pamiatky prišla pozitívna odozva od zástupcov kultúrnej obce, pedagógov, ľudí bojujúcich za rozvoj umenia a kultúrneho diania, t. i. reputačne významnej CS klienta VÚB


3. miesto
Radosť víťazí | Neopublic v spolupráci s MullenLowe GGK | Tipos
Stručná charakteristika: Cieľom bolo podporiť vnímanie TIPOSu ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak. TIPOS sa rozhodol túto tému komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. TV kampaň s Jurajom Slafkovským tému odštartovala. Obsahová platforma radostvitazi.sk priniesla množstvo videoobsahu pre športovcov i fanúšikov, do tvorby ktorého sa zapojili známi športovci i športová psychologička. Nechýbali ani zásady správneho fanúšika. Kampaň prispela k napĺňaniu zadefinovaného cieľa.


Výzva a cieľ: Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak, ktorý im kazí radosť zo športu. Najčastejšie sa objavuje zo strany fanúšikov, trénerov, ale aj sponzorov alebo médií. Typickými miestami sú sociálne siete a diskusie pod článkami, ale aj samotné zápasy alebo súťaže. TIPOS sa rozhodol tému tlaku komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. Zapojil aj fanúšikov, ktorých motivoval k slušnému fandeniu. Cieľom kampane bolo cez konkrétnu tému posilniť vnímanie značky ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu.

Stratégia: Kampaň s posolstvom radosti zo športu mala za úlohu osloviť cieľovky na všetkých frontoch. Najširšie publikum sme oslovili TV kampaňou, v ktorej vystupoval Juraj Slafkovský – hrdina MS v hokeji a draftová jednotka v NHL. V online vznikla stránka, kde pribúdal pestrý obsah najmä pre výkonnostných športovcov, ale aj pre fanúšikov. Do tvorby obsahu sme zapojili aj iné známe mená zo sveta športu. Dôležitým momentom bolo aj využitie aktuálnych udalostí: napr. podpora brankára Chovana po nevydarenom zápase, alebo oslava výročia draftu Juraja Slafkovského.

Realizácia: Kampaň sme odštartovali tlačovou konferenciou, na ktorej boli predstavené výsledky prieskumu o tlaku v športe, nový TV spot s Jurajom Slafkovským a obsahová online platforma radostvitazi.sk. Námet TV spotu vychádzal z reálnej udalosti pred prvým zápasom v NHL, kedy Jurajov otec poslal synovi jednoduchý odkaz: „Hlavne si to uži!“ Túto udalosť sme v spote dramatizovali, odovzdali posolstvo o radosti v športe a pripomenuli TIPOS ako najväčšieho podporovateľa športu. Na webe radostvitazi.sk sa objavili videá zo série TLAK TALK, kde sa vybraní športovci (Molčan, Volko, Chochlíková, Barteková, Forster a Slafkovský) podelili o to, ako zvládajú tlak. Videá zo série i samotný web boli podporené aj na sociálnych médiách TIPOSu. Ďalšiu sériu videí Radi poradíme pripravila športová psychologička. Aktualizačným momentom bol hejt na brankára Chovana, ktorý sa spustil po nevydarenom zápase. Vtedy sme zverejnili zásady správneho fanúšika šíriaceho radosť a podporili brankára. Mozaiku aktivít doplnila originálna oslava prvého výročia draftu, kedy sme Jurajovi odovzdali „Oslafný dres“ s podpismi 800 fanúšikov. Aj Oslafný dres mal silnú PR podporu.

Výsledky: Kampaň prispela k vnímaniu značky TIPOS ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. V prieskume spolu až 78 % respondentov uviedlo, že si tento fakt potvrdili, alebo sa k nemu začali prikláňať. V prieskume najväčších sponzorov si TIPOS medziročne polepšil o 2 percentuálne body a narástol viac, ako jeho najväčší konkurent zo segmentu hazardných hier a stávok. Kampaň tiež vygenerovala množstvo spontánneho PR – len výstupov po úvodnej tlačovke bolo cez 45, dosiahli mediálnu hodnotu cez 420 tisíc € a celkový zásah kampane vďaka PR presiahol hranicu 2,9 milióna ľudí.

E. Internal Communication/Employee branding

1. miesto
Tesco – Všade dobre, doma najhoršie? | PR agentúra LIKE (ACONN, ) v spolupráci s PR agentúra LIKE, Bratislava | TESCO STORES SR
Stručná charakteristika: Domov by mal byť pre každého to najlepšie a najbezpečnejšie miesto. Pre obete domáceho násilia to však neplatí. Na Slovensku je domácemu násiliu podľa odhadov vystavená každá piata žena, avšak nevyhýba sa ani mužom. Podľa interného prieskumu spoločnosti Tesco skúsenosť s domácim násilím zažili aj kolegyne a kolegovia reťazca. Na vážny spoločenský problém, ktorý sa zväčša odohráva za dverami, zareagovalo Tesco unikátnym systémom pomoci obetiam domáceho násilia, ktorý predstavilo internou aj externou kampaňou s názvom Všade dobre, doma najhoršie s označením #UžStačilo


Výzva a cieľ: Podľa interného prieskumu Tesca až 79 % kolegýň a kolegov považuje domáce násilie za celospoločenský problém, ktorý sa netýka iba konkrétnej rodiny. Zároveň 39 % respondentov pozná niekoho zo svojho okolia, kto sa stal obeťou domáceho násilia, 17 % opýtaných má priamu skúsenosť s domácim násilím. Aj preto Tesco na Slovensku vytvorilo špeciálny prepracovaný program na pomoc obetiam domáceho násilia. Je jedinečný nielen na našom trhu v rámci potravinových reťazcov, ale aj v strednej Európe a v rámci celej skupiny Tesco.

Stratégia: Napriek odhadovanému vysokému výskytu má nielen na Slovensku, ale i v Európe aj vo svete domáce násilie vysokú mieru latencie. Väčšina násilných činov páchaných na ženách alebo mužoch sa deje doma za dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia. Zažívajú ho ľudia nezávisle od veku, pohlavia, etnika či vzdelania. Obete aj svedkovia sa často boja o probléme hovoriť, vyhľadať pomoc. Program môže pomôcť obetiam domáceho násilia nadobudnúť pocit bezpečia a kontrolu nad svojím životom. Stratégiou kampane bolo dostať informáciu o programe ku všetkým 8 000 kolegyniam a kolegom.

Realizácia: Program pomoci obetiam domáceho násilia sme komunikovali cez interné nástroje Tesca tak, aby sa info dostali ku všetkým 8 000 kolegyniam a kolegom. Komunikovali sme dáta z prieskumu, aby sa obete necítili samy, anonymné nástroje pomoci a ďalšie jednoduché a účinné formy pomoci. Komunikovali sme formou plagátov, videom cez interné vysielanie, násteniek, web Moje Tesco, aplikáciu News&Views, newslettra a mailov.
Súčasťou je psychologická poradňa Dobrá linka pomoci, finančná pomoc cez zbierku Tesco Anjel, poskytnutie 5 dní plateného voľna pri sťahovaní, návšteve krízového centra či stretnutí s právnikom, produktová pomoc, systém ľudskej podpory od kolegov. Manažéri absolvujú školenia o domácom násilí.
Tesco pripravilo tzv. plán bezpečného pracoviska:
• možnosť použiť iný vchod/východ z pracoviska
• nové telefónne číslo
• bezpečnostná schránka na uschovanie dokladov, financií atď.
• pomoc pri sťahovaní
• sprevádzanie na políciu, k lekárovi, psychológovi
• kontakty na organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia
• platené bezpečné voľno pre kolegu
O unikátnom programe sme informormovali aj verejnosť cez médiá a sociálne siete.

Výsledky: Kampaň #UžStačilo prebieha od októbra 2023 v interných komunikačných kanáloch Tesca ako plagáty, nástenky, stránka Moje Tesco, zamestnanecká aplikácia News&Views, newsletter či maily. Kampaňou sme zasiahli 8 000 kolegýň a kolegov a ich okolie. Vďaka kampani sa o podporu prihlásili 4 ľudia, ktorí sa stretli s domácim násilím. Vďaka našej pomoci im môžeme zlepšiť život. O benefitoch sme informovali aj verejnosť cez médiá a LinkedIn, kde sme dosiahli vyše 2 500 videní a 73 reakcií. Médiá o benefitoch uverejnili vyše 80 článkov s AVE hodnotou 30 000 eur a dosahom vyše 2,9 mil. ľudí.

2. miesto
Ako sme zapojili zamestnancov do šetrenia energie | Seesame | Henkel Slovensko
Stručná charakteristika: Ako motivovať zamestnancov k šetreniu energií v kancelárii? Inšpirovali sme sa behaviorálnym prístupom a strohé úsporné opatrenia premenili na vizuálne výraznú a hravú kampaň, ktorú podporilo aj vedenie firmy. Spotrebičom sme dali tvár aj hlas, ktorým sa zamestnancom prihovárali a do kampane sme zapojili aj samotných zamestnancov. Malé praktické zmeny a efektívnejšie využívanie spotrebičov viedli k významným úsporám energie a pozitívnej zmene správania.


Výzva a cieľ: Úspora energií nie je práve atraktívna téma. Keď predminulý rok po zdražovaní energií začala byť téma zdražovania energií opäť aktuálna, aj spoločnosť Henkel Slovensko sa zamýšľala nad tým, ako ľudí podnietiť k zmene správania. Našou výzvou preto bolo, ako zamestnancov motivovať k šetreniu a k reálnej zmene správania v oblasti, o ktorej si každý myslí, že už všetko vie. Ako sa vyhnúť nudným zákazom a poučovaniam? Cieľom bola čo najväčšia informovanosť medzi zamestnancami v tých opatreniach, ktoré si vedenie spoločnosti stanovilo a reálna merateľnú zmenu v minutých energiách.

Stratégia: Hlavnú úlohu v kampani dostali spotrebiče, ktorých sa úspora priamo týkala. Priamo na chladničkách, umývačkách riadu či termostatoch sa zamestnancom prihovárali hravé nálepky a magnetky, ktoré ich motivovali k úspore. Vo vtipných videách sme dali spotrebičom vlastnú tvár a hlas a zapojili samotných zamestnancov Henkel Slovensko. Kampaň priniesla konkrétne opatrenia a efektívne kroky, ako je využívanie spotrebičov na maximum kapacity alebo správne nastavenie termostatov, ktoré vďaka hravému tónu a pútavým vizuálom vyvolali pozitívnu odozvu a priniesli konkrétne výsledky.

Realizácia: Každá situácia a spotrebič získali svoju identitu doplnenú vtipným claimom, ktoré mali zaujať a motivovať k zmene správania. Video epizódy sme pomenovali v štýle názvu jednotlivých dielov seriálu Priatelia.

Kampaň sme postavili na výrazných vizuálnych prvkoch – magnetkách a nálepkách, ktoré sme cielene umiestnili v blízkosti spotrebičov v kancelárii. Kľúčové tiež boli aj animované videá. V každom si zahral jeden zo zamestnancov Henkel Slovensko, ktorí sú aj v bežnom živote ambasádormi zelených opatrení. Vo vtipnej interakcii so spotrebičmi názorne ukázali, ako môžu všetci prispieť k úspore energie počas bežného dňa v kancelárii.

Využili sme rôzne komunikačné kanály, aby sme zasiahli čo najširšie publikum, napr. články na intranete, informačné emaily aj TV screeny v kanceláriách. Animované videá sme postupne postovali aj na internej sieti Yammer. Posty sme doplnili súťažami, kde mohli zamestnanci tipovať dosiahnutú úsporu alebo posielať fotky, ako správne používajú konkrétny spotrebič. Na záver sme pripravili zamestnanecký prieskum, v ktorom sme sa pýtali, ktoré kanály ľudí najviac oslovili a čo nové sa vďaka kampani dozvedeli.


Výsledky: Záverečný prieskum nám prezradil, že vtipné videá, nálepky či magnetky zafungovali najlepšie a kampaň motivovala viac ako tretinu zamestnancov k reálnej zmene správania. Viac ako polovica zúčastnených tiež potvrdila, že sa dozvedeli nové informácie.
Ešte dôležitejší však bol dopad na samotnú spotrebu energie. Zodpovednejší prístup a lepšie pochopenie úsporných opatrení viedli k reálnym úsporám. Efektívnejším používaním chladničiek sa oproti predošlému roku usporilo až 40 % energie. Pri umývačkách bola úspora 20 % a správne nastavené termostaty ušetrili až 15 % energie.


3. miesto
Preventívka bez výhovoriek vo VšZP | VšZP v spolupráci s - | Všeobecná zdravotná poisťovňa
Stručná charakteristika: VšZP po pandémii rozhýbala zamestnancov aj internú komunikáciu, ktorá bola dovtedy zanedbávaná. Vlani sme sa rozhodli v starostlivosti o 2 000 kolegov, ku ktorým máme mimoriadne blízko, pokračovať a stavili sme na to najdôležitejšie – ich zdravie. Prieskum VšZP ukázal, že najčastejšou výhovorkou, prečo Slováci nechodia na preventívky, ktoré dokážu zachrániť život, je nedostatok času. Preto sme zamestnancom tento vzácny čas darovali. Celoročný osvetový program, ktorý sme interne realizovali vo vlastnej réžii, zbúral bariéry, pre ktoré kolegovia ignorovali prevenciu.


Výzva a cieľ: Viac ako 1,3 milióna poistencov pravidelné preventívne prehliadky (PP) u všeobecného lekára zanedbáva (v SR ročne 11 000 úmrtí v dôsledku zanedbanej prevencie). Náš prieskum realizovaný spoločnosťou 2muse na vzorke 609 respondentov v dospelom veku, ukázal, že ľudia síce deklarujú ich dôležitosť, ale nechodenie na ne vysvetľujú obyčajnými výhovorkami. Program Preventívka bez výhovoriek mal ambíciu apelovať na dôležitosť PP. Ruka v ruke s kampaňou v médiách bolo cieľom tému otvárať aj smerom dovnútra poisťovne a kolegov tiež viacerými spôsobmi posmeliť k ich absolvovaniu.

Stratégia: Program Preventívka bez výhovoriek sme postavili na výhovorkách, ktorými ľudia ospravedlňujú svoju neúčasť na PP. Tie sme v kampani vložili do úst detí, aby vyzneli ešte absurdnejšie a posilnili jej apelatívne vyznenie. Od tohto sme sa odrazili aj v internej komunikácii, pomocou ktorej sme kolegov pravidelne edukovali o význame PP. Na jej podporu sme pripravili špeciálne vydanie newslettra, reportáž z TK, podcast s lekármi M. Paluškovou a V. Dobiášom, 6 Zdravých kvízov od VšZP s hodnotnými cenami, akreditovaný kurz prvej pomoci s OS ZZS SR a Dni zdravia na každej krajskej pobočke.

Realizácia: V marci sme realizovali prieskum o vnímaní dôležitosti PP na Slovensku, ktorý sme podložili int. dátami poisťovne. V máji, na Svet. deň všeob. lekárov, sme verejnosti predstavili program Preventívka bez výhovoriek na TK s účasťou médií i odborníkov z praxe, na ktorú sme pozvali aj zamestnancov centrály VšZP (absolvovali merania súvis. so zdravím). Nevynechali sme ani ostat. kolegov – k spusteniu programu sme pripravili špeciál. NWL (prečítalo si 914) a reportáž z TK s výzvou GR, aby nepodceňovali PP. Každý mesiac, po dobu pol roka, sme kolegov vyzývali, aby sa zapojili do Zdravého kvízu od VšZP a ich motiváciu sme podporili žrebovaním o zdravé ceny (tlakomer, inhalátor,...). V júli sme všetkým kolegom darovali 3 dni voľna nad rámec zákona. V októbri sme zrealizovali v spolupráci s vyškol. záchranármi kurzy prvej pomoci. Celoroč. program vyvrcholil v decembri mikulášskymi Dňami pre vaše zdravie, ktoré sme zorganizovali vo všetkých kraj. pobočkách, kde sa meral nielen krv. tlak, cholesterol či pomer svalov, tukov aj vody v tele, ale kolegom odborníci radili v oblasti prevencie rakoviny kože, prsníka či hrub. čreva. Event kolegovia vyzdvihli v int. video ankete.

Výsledky: Motivovať ľudí k absolvovaniu PP sa nám podarilo za múrmi poisťovne (vlani evidujeme rekordný počet prevencii u všeob. lekára a urológa), ale aj u nás doma. Vďaka celoročnému osvetovému programu sme vyškolili 264 zamestnancov v rámci prvej pomoci, cez zdravé kvízy (cca 2 100 správne vyplnených) sa naučili niečo nové o PP stovky kolegov (ocenených 10 z nich), ale najmä sme zbúrali najväčšiu bariéru, resp. výhovorku (nemám čas) – vyšetrili a zmerali sme na prístroji InBody 544 kolegov priamo počas pracovnej doby + vďaka 3 dňom voľna nad rámec zákona sa už nemohli vyhovárať, že nemajú čas.

3. miesto
ZB12 - ochutnať, uveriť, zamilovať, predať | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s THIS IS LOCCO | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Chute Slovákov sa za posledné roky zmenili. Sladový charakter piva v ležiakoch ustupuje pivám s výraznejšími chuťovými vlastnosťami orientovanými na horkosť. Heineken sa preto rozhodol pre revolúciu a urobil najzásadnejšiu zmenu receptúry v 50-ročnej histórii. Aby si nový Zlatý Bažant (ZB) obľúbili spotrebitelia, najprv si ho museli zamilovať zamestnanci firmy. Výsledkom internej kampane je 600 nových a hrdých ambasádorov značky, čo je skvelá báza nielen pre internú, ale aj externú komunikáciu.


Výzva a cieľ: Komunikačnou výzvou bolo predstaviť nový, prémiový produkt skeptickému zamestnancovi, ktorý má k pôvodnej receptúre až sentimentálny vzťah. Cieľom bolo, aby zamestnanci ochutnali nový ZB 12%, získali informácie o novom produkte, uverili jeho kvalite a stali sa hrdými ambasádormi v rámci svojich komunít. Interné podujatia zároveň prispeli aj k utužovaniu vzťahov a plneniu jednej zo základných hodnôt spoločnosti, že spoločné radostné chvíle sú to, na čom skutočne záleží a nič sa nevyrovná pôžitku z piva, smiechu a rozhovoru s priateľmi.

Stratégia: V rámci stratégie internej komunikácie sme potrebovali zamestnancov previesť cez celý „marketingový“ funnel. Ochutnať: poskytnúť zamestnancom skúsenosti z prvej ruky. Naučiť ich, čo očakávať od novej chuti, v čom sa líši od konkurencie a ako si ho užiť. Zamilovať: poskytnúť im merch a extra pivo, aby si ho mohli opakovane vychutnať doma. Uveriť: vďaka interným a externým pivným ambasádorom a ich rozprávaniu dať prehľad a informácie o novom produkte. Predať: pripraviť ich, aby sa stali hrdými ambasádormi a aby dokázali komunikovať vlastným komunitám skvelý príbeh Z B12%.

Realizácia: Internú kampaň odštartoval rozhovor generálneho riaditeľa v rámci formátu Na slovíčko s Rene Kruijtom, ktorý sa vysiela interne každý mesiac. Na internú sociálnu sieť Workplace sme aspoň raz týždenne pridávali príspevky, videá a rozhovory, ktoré sa týkali nového produktu. Posilnená bola aj mailová komunikácia. Dôležitou súčasťou boli interné podujatia, ktorých sme zorganizovali deväť a na ktorých sme zamestnancom predstavili úlohu novej receptúry v stratégii spoločnosti, zhrnuli príbeh značky, predstavili kampaň a reklamný spot. Na záver ho mohli ochutnať. Po podujatí každý zamestnanec obdržal tašku Zlatý Bažant, v ktorej našiel mikinu a tričko Zlatý Bažant a argumentačnú kartičku. Následne si všetci mohli v distribučnom stredisku vyzdvihnúť 24 vzorkových tretinových fliaš. Interných eventov sa zúčastnili dve tretiny z celkového počtu zamestnancov. Po každom podujatí sme na internej sociálnej sieti zverejnili textový príspevok spolu s fotografiami. Vďaka tomu sa informácia dostala aj do týždenného newslettera a mesačného časopisu pre zamestnancov. Na záver sme zorganizovali veľkú súťaž. Zapojiť sa mohli poslaním fotografie s novým merchom.

Výsledky: Cieľom bolo, aby zamestnanci ochutnali nový ZB 12%, zamilovali si ho a podelili sa o radosť so známymi. Splnenie stanovených cieľov sme si overili cez prieskum spokojnosti, do ktorého sa zapojilo 135 pracovníkov, z ktorých len 1,5% neochutnalo nový ZB. Až 88,9% potvrdilo, že nosí aj nový merch s logom ZB. Zároveň všetci respondenti správne identifikovali, že nová receptúra je horkejšia. Vyše 90% zamestnancov rozdalo vzorky piva rodine a kamarátom a všetci odpovedali, že novú receptúru odporúčajú svojmu okoliu. Zo zamestnancov sa podarilo urobiť hrdých interných ambasádorov.

3. miesto
O2 prešlo na agilný spôsob fungovania - Polaris | O2 Slovakia v spolupráci s Free Andy Agency | O2 Slovakia
Stručná charakteristika: Hlavnou udalosťou roka 2023 v O2 bol prechod na agilný spôsob práce, ktorý sa vyznačuje autonómnym spôsobom riadenia projektov v rámci interdisciplinárnych tímov. Išlo o najväčšiu vnútornú premenu, ktorá sa dotkla pracovného zaradenia a zmeny myslenia takmer 150 kolegýň a kolegov. Víziou prebiehajúcej transformácie O2 je stať sa najodporúčanejším parťákom pre digitálne služby. Kľúčovú prvú fázu prechodu na agil sa podarilo zvládnuť najmä vďaka intenzívnej internej komunikácii (IK), ktorej cieľom bolo informovať zamestnancov o plánovaných zmenách a poukázať na prínosy agilu.


Výzva a cieľ: Každá väčšia premena zaužívaného spôsobu práce si vyžaduje kvalitnú a správne načasovanú IK. Zamestnancov sme preto chceli informovať aj motivovať, aby zmeny prijali a aktívne na nich participovali. Cieľom bolo zrozumiteľne vysvetliť, čo znamená prechod agilnou transformáciou, aké sú jej dôvody, ciele či prínosy. Taktiež kedy nastanú prvé zmeny, ako to ovplyvní pracovné návyky, ako bude vyzerať nová organizačná štruktúra ap. Ak by zamestnanci nedostávali informácie včas, prechod na agil sa mohol negatívne odzrkadliť na firemnej kultúre aj kvalite poskytovaných služieb.

Stratégia: Komunikačná výzva spočívala v tom, že väčšina kolegov nemala skúsenosť s agilným fungovaním tímov. Bolo potrebné citlivo rozptýliť strach a neistotu, ktoré sprevádzajú každú zmenu. Preto sme sa rozhodli o zmenách nielen informovať, ale zamestnancov do komunikácie rovno zapojiť. Komunikačný plán sa zameriaval na včasnú a zrozumiteľnú komunikáciu, ktorá musela byť časovo efektívna, keďže kolegovia informácie vstrebávali počas práce. Vznikali najmä krátke videá, ktoré dokázali pútavo vysvetliť aj zložitejšie témy za pár minút v kombinácii s detailnejšími livestreamami.

Realizácia: Kľúčovým komunikačným kanálom bol zamestnanecký intranet.

VYSVETĽOVACIA FÁZA: Vysvetľovali sme čo je agil, vyvracali mýty a ukazovali príklady úspešnej transformácie. Vznikol slovník, ktorý priblížil nové termíny (squad, tribe, ceremónia) typické pre firmy s agilnou štruktúrou. Vďaka mapám sa zas kolegovia našli v nových tímoch.

NÁBOROVÁ FÁZA: Komunikovali sme dôležité termíny, popis rolí, priebeh výberového procesu na jednotlivé pozície. V tejto fáze bolo najdôležitejšie poskytnúť presné informácie a rozptýliť neistotu kolegov zo zmien. IK preto sprevádzala citlivá práca manažérov v tímoch. Vedúci tímov sa kolegom prihovorili v 16 videách a 4 livestreamoch. Každý tím dostal vlastnú vizuálnu identitu a merch, čím sme posilnili ich nové zaradenie. Nové pojmy zo slovníka z IK sa udomácnili aj v HR postoch a dokonca vznikla pieseň, ktorá množstvo zmien vtipne odkomunikovala. Nechýbal ani pravidelný newsletter s názvom Polárny denník. Plagáty, roll-upy či tričká zas dokázali efektívne šíriť myšlienky agilu vo fyzickom priestore.

SPÄTNÁ VÄZBA: Súčasťou IK bol aj pravidelný feedback od zamestnancov, ktorý dokázal účinne komunikovať prínosy agilu.

Výsledky: Zamestnanecký portál LutherOne, ktorým O2 pravidelne monitoruje zamestnaneckú spokojnosť, zaznamenal viacero pozitívnych trendov. Najvýznamnejšou zmenou bola vyššia spokojnosť zamestnancov s flexibilitou našich procesov voči trhu a zákazníkom (nárast o 4 body), čo dokazuje, že prechod na agilný spôsob riadenia zamestnanci prijali. Zároveň zamestnanci vnímali, že majú jasnejšie zadefinované úlohy a ciele, čo je tiež pozitívny dopad fungovania v crossfunkčných agilných tímoch (nárast o 5 bodov).

F. Krízová komunikácia

1. miesto
Nezávislý úrad v centre politického boja | Úrad na ochranu oznamovateľov | Úrad na ochranu oznamovateľov
Stručná charakteristika: ÚOO sa po zmene vlády ocitol v centre politického boja medzi starou a novou garnitúrou. Verejný diskurz bol plný falošných a nepresných naratívov. Niektorí koaliční poslanci ÚOO označovali za zbytočný a šírili o ňom nepravdy. Úrad musel reagovať aj na postup ministerstva vnútra, ktoré postavilo mimo službu viacerých  policajtov so statusom chráneného oznamovateľa. Následne musel čeliť účelovej snahe zmeniť zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Ako nezávislý úrad sa nemohol nechať zatiahnuť do politického súboja a reagovať na priame útoky politikov, ale vecne komunikovať najmä dopady ich krokov či chystaných zmien, vysvetľovať zákon a svoje kompetencie. Vývoj udalostí a trpezlivé vysvetľovanie viedlo k stiahnutiu novely


Výzva a cieľ: Výzva: Čeliť dezinformáciám a nepresným naratívom, útokom politikov, ktoré mohli mať negatívny dopad na vnímanie úradu, presvedčiť stakeholderov o potrebe odbornej debaty pri zmenách v zákone. Bez pomoci špecializovanej agentúry na krízovú komunikáciu.
Cieľ: Spolitizovanej debate vrátiť vecnosť, využiť situáciu na posilnenie brandu ÚOO. Opakovane a trpezlivo vysvetľovať kompetencie úradu a povinností ďalších aktérov. Zabezpečiť ochranu oznamovateľov, upozorniť na potrebu rešpektovania zákona všetkými zamestnávateľmi, vrátane štátnych inštitúcií. 

Stratégia: -trpezlivo a vecne vysvetľovať kompetencie úradu, kto udeľuje status chráneného oznamovateľa a pod.
-konštruktívne upozorňovať na negatívne dopady chystaných zmien v zákone
-reagovať aj na nezmyslené a klamlivé útoky vecne, opakovať fakty podložené dátami  
-nenechať sa zatiahnuť do politického boja, udržať si vecnú, odbornú no zrozumiteľnú komunikáciu
-zdôrazňovať a upevniť vnímanie ÚOO ako nezávislej inštitúcie, ktorá bráni hodnoty právneho štátu, demokracie a osobitne princípy ochrany oznamovateľov 
-vysvetľovať zmysel existencie úradu, jeho prínos pre ľudí

Realizácia: Potrebné bolo reagovať rýchlo, preto úrad ako prvé vždy zasielal médiám / zverejnil krátke stanovisko k aktuálnym témam. Následne zorganizoval dve tlačové konferencie, kde predsedníčka Zuzana Dlugošová vysvetľovala postoj úradu k medializovaným udalostiam. Obe boli aj streamované médiami a úradom. Nasledujúce mesiace bolo prioritou trpezlivo vysvetľovať dopady krokov a chystaných zmien. Predsedníčka poskytla množstvo rozhovorov či stanovísk. Televízie, mienkotvorné médiá a spravodajské portály témam venovali samostatné relácie. Podpornými kanálmi boli sociálne siete / web, kde ÚOO zverejňoval stanoviská, rozhovory aj vlastné videá a príspevky, ktoré vyvracali hoaxy o úrade.

Výsledky: Za obdobie október – december 2023 úrad eviduje 3 170 mediálnych výstupov. Mladému úradu (sfunkčnený v r. 2021) to prinieslo výrazné zvýšenie poznateľnosti. Podľa omnibusového prieskumu z novembra ´23 agentúry Focus na vzorke 1 015 respondentov, znalosť o ÚOO po mesiaci krízovej komunikácie vzrástla pri všeobecnej populácii z 19 % na 34 % a pri ekonomicky aktívnych obyvateľoch z 22 % na 40 %. Zároveň úrad nestratil dôveru ľudí, ktorí sa na neho - napriek útokom a jeho spochybňovaniu - ďalej obracali. Najmä ale komunikácia ÚOO prispela k stiahnutiu škodlivej novely z rokovania parlamentu, pričom predkladateľ zákon predbežne súhlasil s vytvorením spoločnej pracovnej skupiny

2. miesto
Ziskovosť bánk – viac faktov, menej emócií | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Slovenská banková asociácia | Slovenská banková asociácia
Stručná charakteristika: Bitku o verejnú mienku a mediálny priestor sme vyhrali a povedali sme dorovna, ako je to so ziskami bánk na Slovensku. Slovenskú bankovú asociáciu sme predstavili ako silný hlas bankového sektora a do emotívnej debaty o ziskoch bánk sme vniesli viac faktov, pričom sme v nej pevno zakorenili naše argumenty. Premyslenou komunikáciou sme zasiahli viac ako 33,5 mil. ľudí na všetkých platformách s cieľom byť platnou súčasťou debaty, do ktorej nás odmietali prizvať.


Výzva a cieľ: Otázka opätovného zavedenia bankového odvodu rezonovala už v predvolebnej kampani a s určitosťou sme vedeli, že potrebujeme vniesť do debaty viac faktov a ukázať, ako je to so ziskami bánk na Slovensku naozaj. Našou úlohou bolo strategicky manažovať komunikáciu s cieľom neutralizovať dezinformácie a vybudovať SBA pozíciu partnera do diskusie korektnou, vecnou a nekonfrontačnou komunikáciou.

Stratégia: Pre SK ekonomiku je dôležité, aby verejnosť pochopila riziká spojené so zasahovaním do stability bankového sektora. Náš odkaz, v čase formovania novej vlády, musel byť jasný a hlasný, no v dezinfoére nepomôže kričať. Ľuďom sme sa preto prihovorili cez prieskum verejnej mienky, ktorý ukázal, čo si sami myslia o bankách a ich dodatočnom zdaňovaní. Výsledky sme médiám a verejnosti dávkovali postupne a priebežne ich konfrontovali s faktami. Komunikáciu sme postavili na otvorenosti a odbornosti a dali si záležať, aby nebola konfrontačná, ale vecná a rôznym CS sa prihovárala ich rečou.

Realizácia: Komunikáciu sme odvíjali od prieskumu verejnej mienky, ktorý nám umožnil ukázať, ako to je so ziskami bánk na Slovensku naozaj. Výsledky sme prinášali postupne, začali sme etablovaním faktu, že Slováci bankám dôverujú a až následne sme na tlačovej konferencii „Zisky bánk-viac faktov, menej emócií“ porovnali fakty o ziskoch bánk s verejnou mienkou a dezinformáciami. Na praktických príkladoch sme zároveň ukázali, aké dopady by malo zavedenie bankového odvodu v navrhovaných parametroch na ekonomiku a ľudí. Na to sme nadviazali intenzívnymi media relations a natívnou kampaňou, pričom sme siahali nielen po tradičných formátoch, ale aj po interaktívnych ako live diskusie, video-podcasty, IG posty, ankety či carousely a dokonca aj memečka, aby sme oslovili čo najširšie publikum. Priebežne sme nezabúdali reagovať ani na vývoj situácie aktuálnymi stanoviskami a ad-hoc odpoveďami na otázky médií, ktorým sme sa stali spoľahlivým zdrojom informácií. Tie im tlmočili nielen čelní predstavitelia SBA, ale hlavnými nositeľmi argumentov sa stali analytici SBA a združených bánk, čo nám zaručilo komunikáciu vedenú vo vecnom, nekonfrontačnom tóne bez politizácie témy.

Výsledky: Prvú bitku o verejnú mienku sme vyhrali. Posolstvá a argumenty SBA, ktoré potvrdil aj náš prieskum, odzneli vo všetkých médiách, relevantných podcastoch aj na soc. sieťach. Počas kampane sme dosiahli 353 výstupov s AVE 1 640 958 Eur, pričom len analytik SBA bol citovaný takmer 40-krát. Celkovo sme zasiahli každého obyvateľa SR viac ako 8x s dosahom 33,5 mil. ľudí a čo bolo dôležitejšie, médiá si osvojili naše argumenty, ktoré využívali ďalej spontánne, čím sme etablovali SBA ako silný hlas bankového sektora na Slovensku.

3. miesto
RAJO KONČÍ | 1st CLASS AGENCY | MEGGLE
Stručná charakteristika: RAJO je už desiatky rokov synonymom pre obľúbené mliečne výrobky a značkou, ktorú pozná väčšina Slovákov. Od roku 1996 nesie názov RAJO aj bratislavská mliekareň a ako jediná ho nezmenila ani po vstupe nemeckej spoločnosti. K 2.4.2024 však dochádza k formálnej zmene a MEGGLE zjednocuje názov slovenskej dcéry s ostatnými dcérskymi spoločnosťami v skupine. Pol roka pred tým, jeseň 2023, unikla vtedy ešte utajovaná informácia do médií. Riadená komunikácia nielen eliminovala silný reputačný problém, že Rajo končí, ale využila je na publicitu o plánoch RAJO.


Výzva a cieľ: V novembri 2023 poslali aktuality.sk RAJO otázku „Bude sa značka RAJO na slovenskom trhu meniť na MEGGLE?“ Už aj formulácia otázky naznačovala, aký krízový rozmer môže priniesť technická zmena názvu spoločnosti, ktorú chcelo RAJO komunikovať iba formálne v apríli 2024. Našou úlohou bolo teda nielen odpovedať na otázku, ale hlavne minimalizovať riziko nesprávnej interpretácie zmeny názvu spoločnosti a chrániť značku RAJO aj spoločnosť ako zamestnávateľa a obchodného partnera. A to nielen v článku na aktuality.sk, ale v ostatných médiách, ktoré by skratkovito mohli prevziať, že „RAJO končí“

Stratégia: Vzhľadom k tomu, že informácia o zmene názvu spoločnosti bola pravdivá, ale bez riadenia s vysokým reputačným rizikom misinterpretácie, museli sme okamžite konať a pripraviť rýchly plán komunikácie. Hlavný odkaz komunikácie bol jasný - SPOLOČNOSŤ RAJO ZMENÍ SVOJ NÁZOV NA MEGGLE SLOVAKIA, ZNAČKA PRODUKTOV RAJO VŠAK NAĎALEJ ZOSTÁVA. Nemenej dôležitým odkazom však bolo aj potvrdenie dôležitosti slovenského výrobného závodu v rámci celej skupiny MEGGLE, vyjadrenie záväzku a záujmu skupiny značku RAJO na Slovensku naďalej rozvíjať a uistiť zamestnancov, že ich zmena neovplyvní.

Realizácia: Keďže sme predpokladali, že aktuality.sk už majú článok pripravený a čakajú len na stanovisko RAJO, správu sme novinárovi poskytli exkluzívne ako prvému. Výstup sa na portáli objavil už o 20 minút. V takmer rovnakom čase nasledovala distribúcia RAJO TS ďalším všetkým relevantným spravodajským, ekonomickým a B2B médiám médiám, ktoré sa zaujímajú o slovenské podniky, potravinárstvo, alebo brandy.
V stanovisku sme „pribalili“ aj pozitívnu informáciu o plánoch spoločnosti so značkou RAJO.
Informáciu dostali aj zamestnanci a partneri, aby mali informácie z prvej ruky.

Sledovali sme non-stop priebežný monitoring média a SoMe výstupov s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek dezinterpretácii informácie, aj neúmyselnej. Tento štandardný postup bol v prípade RAJO ešte kľúčovejší, lebo v čase vydania správy bolo komunikované aj zatvorenie Mliekarne Kopanice Selce. Vyžiadali sme opravu v 4 článkoch na online portáloch a 1 LinkedIn statuse, ktoré uviedli, že RAJO končí! alebo naznačovali aj iné zmeny ako len v názve spoločnosti.

Celková pohotovosť, ktorá si vyžiadala dať bokom „mierové“ komunikácie, trvala 48 hodín.


Výsledky: Téma zmeny názvu spoločnosti vyrábajúcej obľúbené výroky RAJO médiá okamžite zaujala.
Za 2 dni sa objavila v 14 mediach + 2 výstupy v najbližších vydaniach mesačníkov. Celkový zásah bol 778 000. Vďaka krízovému scenáru, okamžitej reakcii a proaktívnej komunikácii s novinármi všetky médiá použili korektnú info o zmene mena, nie značky, a tiež pozitívne informácie, že spoločnosť bude naďalej rozvíjať značku RAJO a podporovať výrobu na Slovensku. Médiá, ktoré nesprávne komunikovali zmenu názvu spoločnosti, vzhľadom na citlivosť témy bez námietok zmenili požadované informácie.


G. Politická komunikácia, Public Affairs, verejné politiky

1. miesto
2% - Pomáhame spolu | SKPR STRATEGIES, | Asociácia firemných nadácií a fondov + Komora MNO
Stručná charakteristika: 360-stupňová krízová komunikačná kampaň 2% – POMÁHAME SPOLU mala za cieľ v rekordne krátkom čase zmobilizovať jednotlivcov a organizácie naprieč sektormi, vrátane mimovládnych organizácií, firiem, občanov a médií, spojiť a aktivizovať ich pre spoločný cieľ záchrany daňovej asignácie pred zrušením. Podarilo sa to úspešne naplniť vďaka včasnému damage kontrolu, správnemu výberu influencerov a osobností, zapojeným stoviek neziskoviek a intenzívnym šírením príbehov pomoci. Mimovládny sektor tak dostane cca. 90 miliónov eur aj z dane za rok 2023.


Výzva a cieľ: Jedinečný mechanizmus daňovej asignácie funguje na Slovensku od roku 2002 a za tú dobu priniesol do tretieho sektora cca. 1 mld. EUR. Neziskovky vďaka nemu pomohli státisícom ľudí v kritických oblastiach ako je starostlivosť o starších a chorých, vzdelávanie detí, environmentálne iniciatívy, a v mnohých prípadoch tak suplovali štát. Asignácia zohráva dôležitú úlohu aj v podpore občianskeho aktivizmu a dobrovoľníctva. Výzvou bolo zmobilizovať širokú škálu stakeholderov v rekordne krátkom čase a vyvinúť dostatočný tlak na to, aby nová vláda nezmenila daňovú asignáciu.

Stratégia: Výzvou bol nielen krátky čas, ale aj zložitosť témy a fakt, že len málo ľudí vníma jasnú spojitosť medzi darovaním 2 % a pomocou, ktorú mimovládky poskytujú a že tým často suplujú štát. Prvotný dôraz sme preto kládli na navodenie pocitu naliehavosti a zvyšovanie informovanosti o dopade 2%. Okrem faktov sme zdieľali skutočné príbehy pomoci a emócie. Súčasne sme zapájali influencerov, zabezpečovali damage control a pre hlavných aktérov aj nepretržitú podporu v oblasti krízovej komunikácie. Dôležitou súčasťou bola aj novovytvorená webová platforma 2% – Pomáhame spolu.

Realizácia: Komunikáciu projektu odštartovala, krátko potom, ako vláda oznámila zámer výrazne zmeniť 2%, tlačová konferencia so zapojením mimovládok, koncových príjemcov pomoci a osobností. Nasledovali infografiky a príbehy prezentované v médiách v podobe rozhovorov, článkov, podcastov a videí a kampaň na sociálnych sieťach (najmä FB). Komunikačné posolstvo bolo potrebné pre maximálny dopad prispôsobiť rozdielnym cieľovým skupinám (verejnosť, firmy, médiá, vláda, poslanci, menšie priamo nezapojené mimovládne organizácie, atď.). Dôležitou súčasťou kampane bola novovytvorená webová platforma 2% – Pomáhame spolu, ktorá slúži ako verejná knižnica obsahujúca všetky relevantné informácie o asignácii dane a prezentuje desiatky mimovládok a skutočných príbehov pomoci. Súčasťou kampane bola aj aktivizácia občanov s cieľom, aby podpísali verejnú petíciu pre zachovanie 2 %. Okrem kontinuálnej podpory hlavných aktérov v oblasti krízovej komunikácie v režime 24/7, sme spustili aj pracovnú platformu pre úzku spoluprácu medzi sektormi. Projekt sme zakončili poďakovaním všetkým stakeholderom prostredníctvom emailingu a sociálnych médií.

Výsledky: Kampaň silne rezonovala v médiách s viac ako 240 výstupmi s mediálnou hodnotou 1,5 mil. eur (AVE) a pritiahla na web a sociálne siete kampane tisíce návštevníkov. Petíciu podpísalo 33 tisíc ľudí. Všetky tieto aktivity výrazne prispeli k hlavnému cieľu zachovať daňovú asignáciu a zachrániť tak v priemere 90 miliónov eur ročne pre mimovládne organizácie a ľudí v núdzi. To, že sa nám popritom podarilo zvýšiť aj povedomie o mechanizme 2 % a práci mimovládok, je významnou pridanou hodnotou projektu. Na tento úspech plánujeme nadviazať s cieľom zvýšiť objem asignovanej dane firiem i občanov.

2. miesto
Podporme vietor | Reputationn, v spolupráci s ReputationN | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
Stručná charakteristika: Energia z vetra je aj napriek mnohým jej výhodám najmenej využívaným obnoviteľným zdrojom energie (OZE) na Slovensku. Bolo načase dať jej zelenú a podporiť vietor aj u nás na Slovensku. Potreba zrýchlenia rozvoja veternej energetiky, spustenia procesu na identifikovanie a riešenie legislatívnych bariér, ktoré brzdili jej rozvoj, boli pre nás jednoznačnou výzvou. Úspech našej komunikačnej kampane a aktivít SAPI nenechal na seba dlho čakať. V apríli 2023 rozhodla vláda o zriadení pracovnej skupiny zameranej na odstraňovanie bariér rozvoja veternej energetiky v SR.


Výzva a cieľ: Veterná energia je vo svete už roky jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí výroby energií. Na Slovensku je to naopak, za 20 rokov sa u nás nepostavila ani jedna veterná elektráreň. Dôvodom sú postoje politikov v minulosti, ktoré sa pretavili aj do názorov verejnosti a procesov, ktoré u nás prakticky znemožňovali ich výstavbu. Rozhodli sme sa ukázať Slovensku, že OZE nepredražujú koncovú cenu elektriny, ale naopak majú jednu z najnižších výrobných cien vôbec. Môžu tak byť odpoveďou na očakávaný rast spotreby energií v SR.

Stratégia: Rýchlo, trvalo udržateľná aj cenovo vhodná cesta zelenej transformácie slovenskej energetiky a ekonomiky. Tak sme vnímali energiu z vetra a našim zámerom bolo, aby ju tak začali vnímať aj stakeholderi. Odkrývali sme legislatívne bariéry a s nimi súvisiace dramatické zaostávanie Slovenska a premeškaný potenciál. Darilo sa nám to ilustrovať na doznievajúcej energetickej kríze aj dlhoročných skúsenostiach a prípadových štúdiách z krajín s prísnymi enviro-štandardmi (Rakúsko, Dánsko a pod.). Politikov sme mediálnou kampaňou upozornili na potrebu odstraňovania bariér.

Realizácia: Doznievajúca energetická kríza, bezpečnosť dodávok energií aj potreba zamedziť extrémnym skokom cien počas kríz. Mediálnou a online kampaňou sme v prvej fáze naskočili na vlnu tém, ktoré trápili nielen Slovensko. Našim kľúčovým argumentom bola výrobná cena elektriny z veterných elektrární, ktorá patrí k jedným z najnižších.
Energia z vetra nie je vo svete novinkou a pre príklady dobrej praxe sme nemuseli chodiť ďaleko. Medzinárodné dáta s dôrazom na krajiny V4 jasne ukazovali naše zaostávanie. Legislatívne zmeny v týchto krajinách, ktoré boli odpoveďou na energetickú krízu, smerovali na rozdiel od Slovenska k zrýchleniu rozvoja využívania veternej energie. Členovia SAPI boli pritom pripravení preinvestovať do veternej energetiky na Slovensku 1,4 mld. eur.
Konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní priamych zahraničných investícií bola pre nás ďalšou veľkou témou. Skvelým príkladom bol neďaleký priemyselný park v rakúskom prihraničnom meste Bruck/Leitha, ktorý vďaka veterným parkom získal investície a s nimi aj pracovné miesta. Poukazovali sme aj na prichádzajúcich investorov, ktorí takisto žiadajú zelenú a bezemisnú energiu.

Výsledky: Snaha SAPI a otváranie tém o prínose rozvoja veternej energetiky na Slovensku nielen pre domácnosti, ale aj pre celú ekonomiku priniesla želané výsledky. V apríli 2023 oznámila vtedajšia vláda záväzok zjednodušiť povoľovacie procesy pre veternú energetiku, ako aj naštartovanie prípravy tzv. akceleračných zón veternej energetiky. V júli 2023 následne zriadila pracovnú komisiu, ktorej úlohou je vypracovať jednotnú metodiku povoľovania veterných elektrární, ktorej súčasťou je aj SAPI.

3. miesto
Slovensko zálohuje: Európsky premiant v triedení odpadu vďaka PR | Neopublic v spolupráci s Ponyhouse | Správa zálohového systému
Stručná charakteristika: Zavedením systému zálohovania v roku 2022 sme začali písať nový príbeh. Máme šancu stať sa krajinou bez odpadu z PET fliaš a plechoviek. Vďaka kreatívnemu prístupu, investovaniu do príbehov, práci s médiami a influencermi sa nám počas roku 2023 podarilo spraviť so systému zálohovanie na Slovensku európskeho premianta. A to aj vďaka PR! Zaviazali sme sa zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % do roku 2025.A výsledok? Po necelých dvoch rokoch 94 % ľudí už má osobnú skúsenosť so zálohovaním a miera návratnosti je už po 2 rokoch na úrovni 92%.


Výzva a cieľ: Pred spustením zálohovania bolo u nás v kontajneroch a vreciach na triedený zber zistených v priemere až 30,4 % pet fliaš z celkového objemu. Cieľom komunikácie bolo nielen informovať, že sa bude zálohovať, ale tiež motivovať k zmene spotrebiteľského správania. Naučiť ľudí, ako správne zálohovať, vyvracať rôzne mýty, zapájať známe osobnosti a inšpirovať. Veľkú časť kampane pritom tvorilo PR. Média, tlačové správy, regionálna komunikácia, zapojenie veľkého množstva rôznych stakeholdrov, krízová komunikácia.

Stratégia: Roky platilo, že plastové fľaše a plechovky treba pokrčiť a odhodiť do žltého kontajnera. Od januára 2022 však prišla na Slovensku zmena. Komunikácia bola rozfázovaná tak, aby sme ľudí postupne navykli na zmenu, informovali a takisto motivovali a inšpirovali pridať sa k zálohovaniu. Oslovenie celej populácie, od deti po dôchodcov nám zabezpečili rôzne mediatypy s potenciálom najrýchlejšie budovať zásah, či už využitím televízie, printu alebo online priestoru.

Realizácia: V prvej fáze predstavujeme novú tvár zálohovania - Vratko Štupeľ. Kampaň s týmto kreatívnym konceptom mladého influencera sme odštartovali v marci 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=Pc6LXjzKibE).
- Vratko odštartoval kampaň v Teleráne, na IG, YouTube a TikToku
- Aby bol systém úspešný a zákazník bol motivovaný sa do neho zapojiť, je dôležité, aby bol dostupný pre čo najširšiu skupinu obyvateľov
- Rozhodli sme sa preto zrealizovať používateľský test odlišných typov zálohových automatov človekom odkázaným na pohyb pomocou invalidného vozíka.
- Výsledkom kampane bol pozitívny tlak, ktorý vyústil až do praktických opatrení, ktoré uľahčia praktický život skupinám so zdravotným znevýhodnením.
- V rámci spoločenskej zodpovednosti však stále dominuje ekologický rozmer. Po zavedení zálohovania a informačnej kampani zaznamenávajú výrazný pokles litteringu aj národné parky!
- Správca zálohovania umožnil zálohovať verejnosti a turistom aj na týchto miestach. Špeciálne zberné nádoby sa testovali medveďmi a toto unikátne video sa stalo virálnym
- Zálohovanie prišli oceniť aj podporiť kráľovná a kráľ z Holandska spolu s prezidentkou SR

Výsledky: O vynikajúcich výsledkoch kampane hovorí aj prieskum realizovaný agentúrou 2 muse:
- 97 % obyvateľov Slovenska pozná systém zálohovania a súhlasí s jeho koncepciou.
- 94 % ľudí už má osobnú skúsenosť so zálohovaním
- Cieľová hodnota 90 % návratnosti bola dosiahnutá o dva roky skôr, v roku 2023.
- Aktuálna miera návratnosti je 93 %.
- Ekologická motivácia celkovo v rámci Slovenska dominuje.
- Finančná motivácia je výraznejšia hlavne v mladšej časti populácie.
- Pozitívne hodnotia systém zálohovania aj Správy národných parkov.


3. miesto
Slovník odcudzených slov | THIS IS LOCCO | Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Stručná charakteristika: Slová ako fašista, progresívec, migrant, mier a mnohé ďalšie sú dnes úmyselné krivené tak, aby vyhovovali rôznym záujmom. “Zlodeji slov” sa neustále pokúšajú tieto slová odcudziť a naplniť ich falošným významom. Keď totiž stratíme schopnosť rozoznávať pravdu, sme náchylnejší prijímať klamstvá a dezinformácie. Vytvorili sme preto jedinečný Slovník odcudzených slov, v ktorom sme uviedli najčastejšie kradnuté slová a definovali ich správne použitie.


Výzva a cieľ: Boj s dezinformáciami je dlhodobá agenda Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, no rozpočet na jej komunikáciu zďaleka nestačí na pokrytie dôležitosti tejto témy. Potrebovali sme preto silný PR moment. Naším cieľom bolo spontánne PR, aby sme podnietili čo najviac ľudí k uvažovaniu o sile slov. Ak nám totiž význam slov začne byť ukradnutý, potom sme odsúdaní na to, aby nami dezinformátori manipulovali.

Stratégia: Prisvojenie si nejakého výrazu a jeho následná intoxikácia falošným významom je veľká téma, ktorú poznáme najmä pri zneužívaní slova fašista. Je však aj kopa ďalších slov, ktoré postihol rovnaký osud. Aby sme upozornili na ničivú a plazivú silu dezinformácií, vydali sme Slovník odcudzených slov, v ktorých nájdeme “ukradnuté slová” s ich správnym aj nesprávnym význanom. Váhu slovníku dodal aj krst, v ktorom sme hneď využili prázdne strany na konci knihy a doplnili ďalšie ukradnuté výrazy.

Realizácia: Vydaniu Slovníka odcudzených slov predchádzal teasing na facebooku, počas ktorého sme zbierali od ľudí slová, ktoré podľa nich dezinformátori kradnú z našej slovnej zásoby. Následne sme vydali Slovník, ktorý sme pokrstili v bratislavskom Artfore za účasti Mareka Macha a Sandry Svitekovej z Dejepis inak. Na základe krstu aktivitu pokryli Správy RTVS, SME a všimol si ju dokonca aj denník Štandard.

Výsledky: Dôležitými PR výstupmi boli pre nás článok na Správy RTVS, komentár na SME.sk, rozhovor na rádio_FM či kritický komentár na standard.sk.

3. miesto
Kurikulárna reforma - Škola nás bude baviť | Plán obnovy - Úrad vlády v spolupráci s Seesame (TV spot) | Plán obnovy
Stručná charakteristika: Plán obnovy, celoeurópsky nástroj reforiem a investícií, v súčasnosti zavádza na základných školách reformu vzdelávania - kurikulárnu reformu. Zmyslom tejto reformy je zmeniť systém, akým sa naše deti učia, ako si informácie vyhľadávajú a spracúvajú. Plán obnovy sa preto vo svojej komunikácii sústredil na predstavenie zmien vo vzdelávaní tak, aby boli verejnosťou, rodičmi aj učiteľmi vítané.V rámci kampane sme sa rozhodli využiť širokospektrálnu kampaň s rôznymi formátmi, predstavili sme podstatu zmien vo vzdelávaní a ukázali, čo vyučovanie po novom prinesie deťom aj rodičom.


Výzva a cieľ: Podľa výsledkov prieskumu agentúry IPSOS (2022) ľudia súhlasia s tým, že vzdelávanie Slovensku potrebuje zmenu (80 %) a že spôsob vzdelávania nie je dostačujúci pre výzvy, ktoré prináša 21. storočie (64 %). Zmeny v systéme vzdelávania, akokoľvek potrebné, so sebou dlhodobo nesú negatívne emócie. Cieľom kampane bolo zvýšiť dôveru v reformu a jej poznateľnosť. V kampani sme ukázali, že nové vzdelávanie deti bude baviť a pripraví ich na výzvy 21. storočia. Ďalšou komunikáciou sme sa sústredili na vysvetlenie podstaty a cieľov reformy, aj zázemia pre učiteľov.

Stratégia: Náš systém vzdelávania môžeme zmeniť iba spoločným úsilím učiteľov, rodičov a žiakov. Cieľovou skupinou kampane boli rodičia, učitelia a zainteresovaná verejnosť, každá zo skupín potrebuje inú hĺbku informácií o reforme. Kampaň bola nasadená v 2 fázach pred spustením reformy a na začiatku školského roka - kedy sú školské témy v centre záujmu.
Na kampaň sme zvolili širokospektrálnu kampaň s rôznymi formátmi. Každý z nich sa venoval téme kurikulárnej reformy do rôznej hĺbky: televízny spot, rádio reklama, online reklama, sociálne siete, tlačený komiks, inzercie a odborný podcast.

Realizácia: Hlavným prvkom kampane bol televízny spot, od ktorého sa odrážali ďalšie formáty. Spot je príbehový, reforma kladie do centra vzdelávania deti, preto je hlavnou hrdinkou spotu žiačka, ktorá prichádza zo školy. Nová forma vzdelávania bude pútavejšia a bude baviť deti, učiteľov aj rodičov. Zo spotu sa dozvedáme, ako zodpovedne spravovať financie a prečo potrebujeme včely. Rodina sa na príchod žiačky teší, pretože sa aj oni niečo nové dozvedia. Spot by mal vzbudiť chuť vidieť ďalší a niečo nové sa dozvedieť. Rovnaký príbeh s dovolenkovou tematikou vhodnou na letné obdobie bol využitý pri rádiospote. Do väčšej hĺbky vysvetlila podstatu kurikulárnej reformy kampaň na sociálnych sieťach. Vysvetľujúce posty a aj online reklama odkazovali na stránku www.vzdelávanie21.sk, ktorá sa detailne venuje reforme.
Podstatu reformy vysvetlil Martin Kríž, jeden z jej tvorcov na ministerstve školstva, v podcaste pre aktuality.Na podporu zapájania detí sme pridali aj netradičný formát: komiks ilustruje nové formy vzdelávania a podporu pre učiteľky a učiteľov zapojených do reformy. V náklade 100 tis. ks bol distribuovaný do regionálnych centier podpory učiteľov po Slovensku

Výsledky: Spolu 31,5 mil impresií na sociálnych sieťach a Google ads.
Najvýraznejším formátom bol TV spot - 15,92 mil zhliadnutí.
Bannery Eskimi: 4,8 mil. zobrazení a interakciu 71 tis.
3x inzercie s predajom 24,7 tis + mesačník s predajom 87 tis.
Podľa výsledkov agentúry IPSOS: Kampaň zachytilo 53 % populácie, ľudia ju najčastejšie videli v televízii - až 85 % z nich. Najsilnejšia emócia je „Control“, čo je v súlade s cieľom kampane - vzbudiť pozitívnu emóciu v súvislosti s riadením a reformou vzdelávania - máme veci pod kontrolou. Do ďalšieho ročníka reformy sa prihlásilo viac ako 400 škôl.

H. Regional Relations

1. miesto
365.labb – Miesto s dušou komunity | 365.bank, a. s. | 365.bank
Stručná charakteristika: Región Banskej Bystrice potreboval pozdvihnúť komunikačno-obchodné výsledky, a preto sme hľadali formu, ako sa čo najlepšie zžiť s regiónom a udomácniť tam našu značku. Vytvorili priestor 365.labb - komunitno-coworkingové centrum 365.bank. Ide o plnohodnotne funkčný projekt s vybudovanou komunitou, ktorá sama rozvíja a šíri dobré meno 365.bank.Naše priestory môže využívať ktokoľvek, kto potrebuje priestor na prácu, čítanie, písanie alebo len také bytie. Ako prvá budova v Banskej Bystrici ideme príkladom a snažíme sa fungovať podľa princípov zero-waste, čiže bezodpadovo.


Výzva a cieľ: Zámerom bolo preniknúť do regiónov zmysluplným a užitočným konceptom, ktorý bude spájať miestne komunity a vytvárať platformu pre ich rozvoj, realizáciu, inšpiráciu v súlade so smerovaním a DNA značky 365. K dispozícii sme mali nevyužitú 4-podlažnú historickú budovu v centre mesta, ktorej sme vdýchli nový život. Výzvou bolo dostať spontánnym spôsobom do povedomia značku 365.bank, jej hodnoty a zabezpečiť, aby to v labbe neustále „žilo“ bez nutnosti investovať ďalšie prostriedky do tvorby programu a podujatí.

Stratégia: Strategicky sme si vytypovali organizácie, s ktorými sme nadviazali spoluprácu. Tieto organizácie a združenia už boli v regióne etablované a naše partnerstvo je vďaka tomu obojstranne výhodné – spoločne dokážeme organizovať aktivity na mieru lokálnej komunite s jej originálnymi potrebami. Fungovanie na princípe stálych nájomníkov 365.labbu bez komerčného prenájmu, ktorí zabezpečujú podujatia, sa líši od väčšiny podobných projektov. Zmysluplné aktivity produkujú proaktívnu komunikáciu na sociálnych sieťach s následným spontánnym PR v regionálnych médiách a záujmom ľudí.

Realizácia: Pred vznikom 365.labb sme analyzovali podobné koncepty na Slovensku i v zahraničí, pričom sme náš projekt obohatili o princípy a hodnoty 365. Okrem komunitného charakteru aktivít šitých na mieru regiónu fungujú členovia labbu ekologicky a bezodpadovo. Pre 365.bank, ktorá sa ako prvá banka na Slovensku zaviazala do r. 2025 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, je to dôležitý rozmer, ktorý navyše v takýchto projektoch chýbal.
Hlavným zámerom je spájanie a prienik značky do komunít, preto je primárnym kanálom na komunikáciu „word of mouth“ a sociálne siete. Projekt vytvára spontánny záujem médií, ľudí z okolia Banskej Bystrice, podnikavcov, študentov, resp. potenciálnych členov, ktorí prejavujú záujem byť stálou súčasťou 365.labb.
Idea organizovať eventy bez nájomného za priestor prináša v priemere 10 až 13 podujatí mesačne. Komunikujeme ich na sociálnych sieťach a v lokálnych médiách. Zapájame influencerov, novinárov, občianske združenia, ktoré vytvárajú ďalšie PR projektu. Nosnými témami eventov sú ekológia, udržateľnosť, startupy, finančná gramotnosť, literatúra, umenie, ale aj kritické myslenie a boj proti dezinformáciám, konšpiráciám a hoaxom.


Výsledky: Za pomerne krátku dobu zrealizoval 365.labb viac ako 500 vzdelávacích a networkingových eventov a patrí medzi dva najlepšie coworkingové priestory v rámci súťaže CESA AWARDS. Tiež pôsobil ako hlavný speaker pre FORBES Business Leaders Club v danom regióne a je priekopníkom trendu budovania komunity a podpory podnikateľského prostredia.
Záujem médií je pravidelný, spontánny a bez potreby finančných investícií. Dôkazom úspešnosti projektu je plná obsadenosť 365.labb stálymi členmi a enormný záujem nových členov, a to až do takej miery, že sa pripravuje rozšírenie priestorov.


2. miesto
Umenie na mieste X | Róbert Slovák a jeho priatelia | Košice Región Turizmus
Stručná charakteristika: Snahou organizácie Košice Región Turizmus je motivovať návštevníkov kraja k rešpektu k prírode, lokalite, trvalej udržateľnosti a akcentovať ekoturizmus. Rozhodli sme sa preto namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi týchto hodnôt. Päť landartových objektov vybrala odborná komisia z dvadsatichsiedmych prihlásených projektov profesionálov, ktorých zadaním bolo prepojiť prírodu, človeka a vybrané lokality umeleckými dielami.


Výzva a cieľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus chcela odkomunikovať 10 rokov svojho pôsobenia s dôrazom na ekoturizmus. Okrem komunikácie jubilea bolo cieľom prilákať aj nových návštevníkov z celého Slovenska na miesta, ktoré by bežne nenavštívili a zároveň tak podporiť lokálny cestovný ruch. Výzvou bolo zaujať novinárov, z ktorých väčšina sa zameriava a pôsobí hlavne v BA kraji.

Stratégia: Rozhodli sme sa namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi hodnôt organizácie. Vytvorili sme ciele záujmu pre človeka, ktorý sa pohybuje skôr v kultúrnych kruhoch, na miestach, ktoré by bežne nenavštívil. A naopak, priblížili sme slovenské umenie bližšie k človeku, ktorý by ho za iných okolností nevyhľadával. Kampaň bola komunikovaná všetkými dostupnými kanálmi počas celého trvania.

Realizácia: Prvým krokom bolo vyhlásenie Open callu pre umelcov, ktoré prebehlo na TK v Košiciach. Názov organizácie sme aktualizovali na Košice Región Ekoturizmus. Zároveň bol spustený web projektu a komunikovali sme aj na sociálnych sieťach. Nasledovalo zasadnutie odbornej komisie, ktorá sa skladala z významných osobností umeleckej obce na čele s riaditeľkou VSG Dorou Kenderovou. Z 27 prihlásených prác bolo vybraných 5, ktoré boli zrealizované po celom Košickom kraji na miestach v blízkosti lokálnych atraktivít a gastro prevádzok, ktoré sme komunikovali aj na webe. Počas realizácie sme projekt komunikovali na sociálnych sieťach, na veľtrhu ITF Slovakiatour, mapovali sme realizáciu diel. Po realizácii diel sme nasadili rozsiahlu online kampaň s videami s umelcami a ich landartovými dielami. Každému dielu sme vytvorili profil na Google mapách. Pripravili TK nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave. Využili sme spoluprácu s Influencermi, ktorí formou roadtripu ukázali diela a atraktivity v okolí v 6 príspevkoch, stories a blogu. Každé dielo v outdoorovej galérii obsahuje popis, ale návštevníci si môžu jeho opis vypočuť aj v audioverzii v rôznych jazykoch.

Výsledky: Vďaka komunikácii s médiami (TK a TS) sme získali 55 mediálnych výstupov (TV, tlač, online, rozhlas) s OTS 14 175 061. Vďaka influencerskej spolupráci s @cestujzamenej sme oslovili každým postom v priemere 10 tis. účtov. S mediálnycm budgetom na online kampaň 8 tis. eur sme dosiahli na YT 1,34 mil. zobrazení, cez Meta Ads 6,24 mil. zobrazení a 12800 preklikov, pričom sme cieľ zobrazení reklamy prekonali o 340 % a cieľ kliknutí o 276 %. Dielo Kukaň získalo Cenu nadácie Tartabanky za umenie a v ankete Denníka N bol projekt označený za umeleckú udalosť roka.

3. miesto
Bezručka opäť ožíva | Grape PR | Poliklinika Bezručova
Stručná charakteristika: Nemocnica Bezručova zatvorila svoje brány v r. 2005. Duša Národnej kultúrnej pamiatky opäť ožila ako Poliklinika Bezručova v roku 2022. Už do pol roka od otvorenia splnila vďaka strategickému PR plánu svoje obchodné ciele a dnes jej bránami mesačne prejde viac ako 6000 pacientov z BA a okolia. Komunikáciu sme postavili na nedostatku špecialistov v BA kraji, pracovali sme s reálnymi dátami a mediálne sme vyvolali urgenciu, že Poliklinika Bezručova je tu pre tých, ktorí sa chcú dostať k špecialistovi bez čakania.


Výzva a cieľ: Aby Poliklinika Bezručova mohla otvoriť svoje brány potrebovala množstvo povolení. Ide o zdĺhavý proces, ktorý sme museli značne urýchliť. Zároveň sme mali za cieľ do 1 roka splniť obchodné ciele kliniky. Čelili sme najmä byrokracii reg. úradníkov a za kríziu sme považovali zlé parkovanie pre pacientov v okolí Modrého kostolíka. Klient zároveň očakával, že kliniku otvorí podľa stanoveného plánu a agentúra sa musí vysporiadať s tým, aby Poliklinika dostala príslušné povolenia, aby bola eliminovaná neg. komunikácia a aby boli naplnené obchodné ciele klienta.

Stratégia: Strategicky sme analyzovali dostupnosť zdravotnej starostlivosti v BA kraji čo sa špecialistov týka. Pracovali sme s reálnymi dátami BA VÚC a VšZP. Na základe týchto dát sme v médiách vyvolali urgenciu, že v BA kraji sú čakacie lehoty k špecialistovi aj viac ako polroka (pravdivý údaj). Túto situáciu môže už čoskoro zlepšiť nová Poliklinika na Bezručovej. Dôležité je, aby úradnici vydali včas všetky povolenia k jej otvoreniu. Do komunikácie sme zavzali pac. organizácie, Tomáša Szalaya ktorý bol šéf zdr. odboru na VÚC, analytika Martina Smatanu a ďalších. Následne aj lekárov.

Realizácia: 1. Analýza dát o čakacích lehotách na specialistu v BA kraji a následná medializácia témy (riešením tejto zlej situácie je nová Poliklinika Bezručova):
- spolupráca so zdr. analytikmi
- BA VÚC
- pacientskymi organizáciami a AOPP
- web polikliniky a social media
Regionálne PR najmä cez média v BA kraji, prostredníctvom ktorých sme vplývali na úradníkov, aby vydali potrebné povolenia k spusteniu prevádzky kliniky.
2. Komunikácia histórie nemocnice na Bezručovej, na ktorú nadväzuje Poliklinika Bezručova, komunikácia o architektonickej obnove, o budove, rozhovory s architektami a pamiatkármi. Primárne sme komunikovali cez regionálne PR v BA kraji. V tejto fáze sme začali komunikovať možnosť predobjednať sa na vyšetrenia do novej kliniky.
3. Otvorenie Polikliniky za účasti MZ SR a NR SR (celoslovenské médiá), následne komunikácia o ambulanciách, postavená na lekároch a ich odbornosti, vytvorenie samostatného programu na online ZDRAVIE Z BEZRUČKY, komunikácia benefitov pre pacienta. Sústredili sme sa najmä na regionálne médiá v BA kraji. Spolupráca s hercami seriálu Druhá šanca, ktorý sa natáčal v budove Polikliniky.


Výsledky: 1. Polikliniku Bezručova sme otvorili v stanovenom termíne (získali sme všetky potrebné povolenia), otvorenie Polikliniky bolo sprevádzané medializáciou v reg. a celoslovenských médiách.
2. Poliklinika už v čase otvorenia, mala zaregistrovaných viac ako 5000 pacientov.
3. Obchodné ciele Poliklinika splnila do polroka od otvorenia (pôvodný plán bol do 1 roka). Aktuálne jej bránami prejde mesačne viac ako 6000 pacientov a ďalších 4000 ľudí ako sprievodné osoby. Poliklinika otvára ďalšie centrá a ambulancie.
4. Aktuálne je to najúspešnejší súkromný zdr. projekt v BA kraji.

3. miesto
DEUS - Hovoriace stromy | Neopublic v spolupráci s Mertel & SCR Interactive | DEUS
Stručná charakteristika: Združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko) vytvorilo a spravuje informačný systém DCOM (Dátové centrum obcí a miest). Ten pomáha zvyšovať kvalitu elektronických služieb. Našim cieľom bolo predstaviť celý projekt obciam a samosprávam a dostať ho z online do reálneho sveta. Vymysleli sme roadshow Hovoriace stromy, chceli sme podporiť ekologický aspekt – viac digitalizácie = menej papiera. Vďaka kampani sme navštívili 91 obcí, dosiahli medziročný nárast zazmluvnenia 500+, nárast používateľov systému o 3000 a 81 % nárast mediálnych výstupov.


Výzva a cieľ: Výziev pri tomto projekte bolo viacero. Vytvoriť niečo, čo zaujme bežných obyvateľov miest a obcí, ktorí sa štandardne o témy spojené s digitalizáciou až tak nezaujímajú, respektíve jej nerozumejú. Následne pripraviť edukačnú kampaň na vysvetlenie, aké konkrétne benefity DCOM pre ich bežný život prináša. Cieľom tak bolo motivovať ako občanov, ktorí potom môžu žiadať svojho starostu o zvýšenie digitalizácie ich obce. Ale tiež vysvetliť starostom, prečo je práve DCOM pre nich ten najvhodnejší informačný systém.

Stratégia: Pri vytváraní stratégie sme použili viacvrstvový prístup. Najprv to bola gerila kampaň – vo vybraných obciach sme akoby do rúk stromov osadili tabuľky s rôznymi odkazmi o ich ochrane skrze minimalizáciu používania papiera. Následne sme pomohli s plánovaním roadshow po slovenských mestách a obciach a tvorbou prehľadných a informačne nasýtených propagačných materiálov ako pre občanov, tak aj starostov. Súčasťou plánovania bol a harmonogram výstupov na sociálnych sieťach.

Realizácia: Špeciálne označený karavan v obciach informoval o výhodách DCOMu občanov a zároveň tým inšpiroval k zazmluvneniu sa k týmto službám. DEUS oslovoval len vybrané obce a mestá, ktoré ešte ich systém nepoužívali. Vytvorili sme tak najprv dizajn a copy ku gerila kampani a neskôr aj ku roadshow. Zároveň sme pripravili propagačné materiály, ktoré potom používali predajcovia klienta, ale boli tiež dostupné počas roadshow. Pôsobili sme ako zázemie pre projekt a starali sa o:
- upresňovanie priebehu kampane podľa aktuálnych a regionálnych podmienok, napríklad roadshow cielenú podľa trhov alebo iných eventov v tej ktorej obci a mestách
- priebežne sme pomáhali so zvyšovaním povedomia o značke rozhovormi so zástupcami klienta v regionálnych médiách
- súčasťou realizácie bola aj výpomoc s obsahovou a grafickou tvorbou výročných správ, letákov a štvrťročných newslettrov
- spolupracovali sme s klientom pri výraznej aktualizácii ich webovej stránky, ktorá bola vytvorená aj na komunikovanie roadshow
- pravidelne sme vytvárali obrazový aj grafický obsah na web a sociálne siete, ktoré sa stali hlavným komunikačným nástrojom roadshow


Výsledky: Projekt a zazmluvňovanie miest a obcí pokračuje aj naďalej, takže finálne výsledky sa ešte nedajú stanoviť. Za rok 2023:
• 91 – počet obcí a miest, kde bola realizovaná roadshow Hovoriace stromy
• 500+ - medziročný nárast obcí a miest so systémom DCOM
• 13 000 – počet používateľov systému DCOM (zamestnancov miest a obcí), medziročný nárast o 3 000
• 3,1 milióna – počet obyvateľov slovenských miest a obcí, ktorí majú možnosť využívania elektronických služieb, medziročný nárast o 2,2 milióna.
• 83% – medziročný nárast výstupov

Špeciálne kategórie

A. Traditional media PR

1. miesto
Pravda o ziskoch bánk na Slovensku | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Slovenská banková asociácia | Slovenská banková asociácia
Stručná charakteristika: Efektívnym využitím mediálneho priestoru a redakčnými spoluprácami sme za 3 týždne intenzívnej komunikácie vyhrali bitku o verejnú mienku a povedali sme dorovna, ako je to so ziskami bánk na Slovensku. Slovenskú bankovú asociáciu sme etablovali ako silný hlas bankového sektora a do emotívnej debaty o ziskoch bánk sme vniesli fakty. Zasiahli sme viac ako 11 mil. ľudí na kľúčových platformách s cieľom byť platnou súčasťou debaty, do ktorej nás odmietali prizvať.


Výzva a cieľ: Otázka opätovného zavedenia bankového odvodu rezonovala už v predvolebnej kampani a s určitosťou sme vedeli, že potrebujeme vniesť do debaty viac faktov a ukázať, ako je to so ziskami bánk na Slovensku naozaj. Našou úlohou bolo strategicky manažovať media relations s cieľom neutralizovať dezinformácie a vybudovať SBA pozíciu partnera do diskusie korektnou, vecnou a nekonfrontačnou komunikáciou. Kľúčové bolo získať médiá na stranu našich argumentov a verejnosti podať informácie spontánne a natívne, aby sme predišli hejtom a eskalovaniu verejnej diskusie.

Stratégia: Náš odkaz, v čase formovania novej vlády, musel byť jasný a hlasný, no v dezinfoére nepomôže kričať. Ľuďom sme sa preto prihovorili cez prieskum verejnej mienky, ktorý ukázal, čo si sami myslia o bankách a ich dodatočnom zdaňovaní. Výsledky sme médiám a verejnosti dávkovali postupne a priebežne ich konfrontovali s faktami, jedinečnými dátami a expertízou klienta. Komunikáciu sme postavili na otvorenosti a odbornosti a rôznym CS sme sa prihovárali ich rečou aj cez natívne a redakčné spolupráce.

Realizácia: Komunikáciu sme odvíjali od prieskumu verejnej mienky, ktorý ukázal, ako si vedú banky v očiach verejnosti a ako je to s ich ziskami na Slovensku naozaj. Výsledky sme prinášali postupne, začali sme etablovaním faktu, že Slováci bankám dôverujú a následne sme na tlačovej konferencii „Zisky bánk-viac faktov, menej emócií“ porovnali fakty o ziskoch bánk s verejnou mienkou a dezinformáciami. Naše argumenty verejnosti tlmočili nielen čelní predstavitelia klienta, ale najmä analytici SBA a združených bánk, čo nám zaručilo komunikáciu vedenú vo vecnom, nekonfrontačnom tóne bez politizácie témy. Na to sme nadviazali intenzívnymi media relations a natívnou kampaňou a na praktických príkladoch demonštrovali, aké dopady by malo zavedenie bankového odvodu v navrhovaných parametroch na ekonomiku a ľudí, pričom sme siahali nielen po tradičných formátoch, ale aj po IG anketách, carouseloch a dokonca aj memečku. Zásadné bolo prihovárať sa publiku tak, ako je na to zvyknuté, vďaka čomu vzniklo množstvo hodnotného natívneho a redakčného obsahu, v ktorom odzneli naše argumenty a dáta.

Výsledky: V priebehu 3 týždňov intenzívnych media relations a natívnej komunikačnej kampani sme vyhrali prvú bitku o verejnú mienku v téme ziskov bánk a ich dodatočného zdaňovania. Posolstvá a argumenty SBA, ktoré potvrdil aj náš prieskum, odzneli vo všetkých médiách, podcastoch a soc. sieťach – dokonca aj formou memečka či karikatúrami. Za krátky čas sme dosiahli 88 výstupov s AVE 411 103 Eur. Celkovo sme zasiahli viac ako 11 mil. ľudí a čo bolo dôležitejšie, médiá si osvojili naše argumenty, ktoré využívali ďalej spontánne, čím sme etablovali SBA ako silný hlas bankového sektora na Slovensku.

2. miesto
Podporme vietor | Reputationn, v spolupráci s ReputationN | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
Stručná charakteristika: Obnoviteľné zdroje energií (OZE) sú drahé a neefektívne! Tento mýtus Slováci od politikov počúvali roky. Prišiel čas obrátiť mýty o veterných elektrárňach na fakty a dať ich výstavbe na Slovensku zelenú. A na to sme si zvolili kombináciu tradičného PR, inluencer marketingu - známeho travel blogera Milana Bez Mapy a nízkorozpočtovej rozhlasovej kampane. Reprezentatívny prieskum aj zvýšený záujem médií o tému ukázali, že naše snahy so SAPI padli na úrodnú pôdu.


Výzva a cieľ: Obnoviteľné zdroje energie vrátane veternej dostávali stopky na Slovensku celé roky. Často boli politikmi označované ako drahé, neefektívne a pre krajinu s jadrovou energetikou zbytočné. Tieto dlho vštepované mýty sa zakorenili aj do mienky verejnosti. Dôkazom toho bol aj fakt, že od roku 2004 sa u nás nepostavila ani jedna veterná elektráreň.
Cieľ bol teda jasný. Búrať mýty a ukázať výhody vetra nielen pre našu krajinu a ekonomiku, ale aj regióny, v ktorých takéto elektrárne stoja. Popasovať sme sa museli aj s pochybnosťami, ktoré v tejto téme mali niektorí špecializovaní novinári.

Stratégia: Zelená energia je drahá! Vyvrátiť tento mýtus bol pre našu komunikáciu najzásadnejší. Nahrala nám doznievajúca energetická kríza, vysoké ceny energií aj otázka energetickej bezpečnosti. Chopili sme sa tém, ktoré Slovákov v tom čase trápili. Nezabudli sme na dnes už bežné požiadavky investorov, prinášajúcich pracovné miesta do regiónov, na zelenú energiu.
Rozvoj našej krajiny sa týka každého z nás, preto sme túto odbornú tému pretavili „do ľudskej reči“. Celý svet už roky vníma význam rozvoja veternej energetiky, len Slovensko opäť zaostalo. A našou úlohou bolo zmeniť to.

Realizácia: Kampaň „Podporme vietor“ sme odštartovali začiatkom minulého roka. Vsadili sme na tradičné natívne PR. Historicky zakorenené mýty o veterných elektrárňach sme pretvárali na fakty v rámci media relations, pravidelných tlačových správ aj kampane na sociálnych sieťach.
Dostať pozitívnu emóciu k Slovákom bola najväčšia výzva. A tak sme sa s novinármi vybrali do neďalekého rakúskeho mesta Bruck/Leitha. Tam sa dozvedeli o výhodách veternej energetiky priamo od starostu mesta a prevádzkovateľa veterného parku. Priestor dostali aj nepríjemné otázky. A odpovede na otázky ako „vnímajú ľudia negatívny vplyv veterných elektrární na zvieratá“, prelomili bariéry. Najmä ak odpoveďou bolo nijak, keďže v tieni veterných turbín sa úplne bežne schovávajú pred slnkom srnky.
Veterná energetika funguje už desaťročia v iných krajinách, tak prečo nie u nás? A kto by mohol uveriteľnejšie komunikovať toto posolstvo než známy travel bloger Milan Bez Mapy? Posolstvá sme pustili aj do éteru rádií RTVS a Expess v podobe 30-sekundového spotu, ktorý zaznel celkom 30-krát. V hlavných regiónoch rozvoja veternej energetiky nechýbalo ani 80 billboardov.

Výsledky: Po spustení aktivít SAPI a našej komunikačnej kampane sa ľady pohli a energii z vetra sa začali už aj na Slovensku otvárať dvere, čo považujeme za náš najväčší úspech. Kampaň nám priniesla viac ako 303 natívnych výstupov v relevantných médiách v hodnote 1,03 mil. eur (AVE). Na sociálnych sieťach dosiahla kampaň viac ako 7 mil. zobrazení, kampaňový web 30-tisíc návštev, spolupráca s Milanom Bez Mapy priniesla viac ako 1,6 milióna prehratí videí. Úspešnosť našej kampane potvrdil aj reprezentatívny prieskum, za vyššiu mieru využívania veterných elektrární bolo až 79,8 % Slovákov.

3. miesto
KLÁŠTORNÁ KALCIA HRADY | 1st CLASS AGENCY | Kofola ČeskoSlovensko
Stručná charakteristika: Kláštorná Kalcia od svojich začiatkov v roku 2019 stavia komunikáciu na dôležitosti vápnika. Téma je široká, materiálov o vápniku máme množstvo, ale ako ju prepojiť s témou najnáročnejších stavieb stredoveku, s ktorou sa chcela značka vrátiť k svojmu pôvodu? Stačil správny výber odborníka, influencera, info o vápniku a produkte a silná komunikačná kampaň je na svete. Celé leto 2023 sa čitatelia médií stretávali s hradmi, tipmi pri ich návšteve a pitným režimom plným vápnika.


Výzva a cieľ: Komunikačná kampaň najnáročnejšie stavby stredoveku a jej prepojenie na vápnik a produkt bola krutá hra s časom. Od zadania po prvé výstupy sme mali 2 mesiace, počas ktorých sme museli vymyslieť koncept komunikácie, nájsť odborníka, pripraviť rebríček hradov, navštíviť ich a všetky získané informácie pretaviť do materiálov, ktoré prinesú obsah na niekoľkomesačnú komunikáciu minerálnej vody Kláštorná Kalcia v médiách. Najväčšou výzvou bolo nájsť prepojenie hradov, cez ktorý sa značka chcela vrátiť pôvodu, s potrebou vápnika pre našu kondíciu.

Stratégia: Kláštorná Kalcia nás postavila pred jasný časový plán. PR kampaň musí začať 1.7. a trvať do konca septembra, aby sa spojila s TV kampaňou. Keďže zostaviť rebríček a navštíviť prvé hrady sme mohli až v polovici júla, začali sme od konca. Teda od začiatku, od vápnika. Komunikáciou potreby vápnika pre fyzicky náročné činnosti, vrátane turistiky, sme si pripravili pôdu pre správne pochopenie témy u spotrebiteľov, ale tiež získali časovú rezervu na dokončenie rebríčka a osobnú návštevu hradov.

Realizácia: Komunikačnú kampaň sme rozdelili do niekoľkých fáz

Máj – júl: Príprava rebríčka certifikovaným odborníkom na výskum stredovekých pamiatok, Michalom Šimkovicom.

2.polovica júna – júl: Komunikácia potreby vápnika pri fyzicky náročných činnostiach a turistike, vždy v spojení s Kláštornou Kalcia

Júl: Návšteva 3 vizuálne najzaujímavejších hradov influencerom Radom Hoppejom, @NieJeTúraBezŠtúra, ktorý okrem komunikácie na svojom profile poskytol vizuálne a informačne atraktívne podklady pre media komunikáciu

2. polovica júla – september: komunikácia rebríčka a vybraných 6 hradov, vždy v spojení s potrebou príjmu vápnika a Kláštornou Kalcia

Október: produktové tipy Kláštorná kalcia

Témy sme komunikovali prostredníctvom tlačových správ, ale hlavne cielených mediálnych partnerstiev v life-style médiách, rubrikách o zdraví, víkendových prílohách, či rubrikách o cestovaní. Tak sme mali kontrolu nad obsahom, ale aj vzhľadom článkov, keďže pre značku je veľmi dôležitý súlad s jej vizuálnou identitou.


Výsledky: Médiá boli v období 6-10/2023 plné hradov a vápnika. Za päť mesiacov kampane sme dosiahli 61 výstupov so zásahom 7 mil. a AVE 300 000 € - z toho:
• Vápnik pri náročných aktivitách – 18
• Rebríček hradov – 12
• Predstavenie jednotlivých hradov – 19 – niekoľkodielne seriály a viacstranové články o našich hradoch v týždenníkoch, víkendových prílohách a mesačníkoch
• Samostatné produktové tipy – 12

Všetky výstupy komunikovali dôležitosť vápnika pre svaly pri fyzicky náročných aktivitách a vhodnosť príjmu vápnika práve z Kláštornej Kalcia.


3. miesto
Ako ikonický Dunaj a Dom odievania získavajú späť svoj lesk a slávu | Black Apple | CTP
Stručná charakteristika: Dve najikonickejšie stavby Námestia SNP a novodobej histórie si určite zaslúžia pozornosť. Najmä, ak im klient prinavracia zašlý lesk a slávu. Ide o stavby, ktoré ovplyvnili životy niekoľkých generácií od prvého rande, po prvé rifle či kazety. Po rokoch chátrania a prežívania nastal čas rekonvalescencie. To znamená len jedno – potenciálna pochvala, ale aj drobnohľad médií a verejnosti. Nemalá rekonštrukcia mala svoje komunikačné výzvy a aj riziká vzhľadom na exponovanosť miesta a blízkosť rôznych inštitúcií. Rozhodli sme sa pre otvorenú komunikáciu a predstavenie zámeru, rozhodli sme sa odkryť spomienky, neodborné zásahy a poukázať na potrebu našich krokov


Výzva a cieľ: Keď sa klient púšťal do rekonštrukcie, bol skeptický voči našim plánom s Media Day. Budova už bola v štádiu prípravy na rekonštrukciu, čo značne komplikovalo prístup verejnosti s ohľadom na BOZP. Plány agentúry boli veľkolepejšie, ale pravidlá bezpečnosti boli „FIRST“. Napriek tomu sme našli ideálne miesto, ideálny čas, kedy sme klienta neblokovali v začatých prácach a výsledkom bol vysoký záujem médií. Win-win

Stratégia: Vedeli sme, že zámer klienta je rešpektujúci k histórii, k pôvodnej architektúre a obnovujúci genius loci. A takých zámerov je v hlavnom meste ako šafranu. Oslovili sme prof. Bahnu, s ktorým klient celý zámer obnovy konzultoval. Tlačovú konferenciu sme lokalizovali do legendárneho Velvetu, ktorý reflektoval rôzne neodborné zásahy do stavby. Autentické miesto malo priniesť kontrastný pohľad – na minulosť, ktorá miesto výrazne negatíve poznačila a perspektívnu budúcnosť. Prítomnosť p.prof. Bahnu sme považovali za strategickú.

Realizácia: CTP je developer, ktorý je jednotkou na trhu pokiaľ ide o priem. a logistické stavby. Tento typ projektu realizuje na Slovensku prvýkrát, v zahraničí má s obdobnými projektmi skúsenosti. Verejnosti a médiám sme chceli komunikovať jasný odkaz, typický pre CTP. Citlivý prístup k histórii, návrat k projektu z roku 1937, zachovanie genius loci, obnovenie zničených prvkov a materiálov. Uvedomovali sme si, že je podstatné ešte pred vonkajším zásahom do stavieb, kde je jedna z nich národnou kultúrnou pamiatkou, predstaviť zámer a eliminovať potenciálne riziká a dohady. To sa v čase ukázalo ako maximálne správne. Keďže klient a architekti boli v úzkom a odbornom kontakte s prof. Bahnom, autorom projektu Domu odievania, oslovili sme ho s účasťou naTK. Jeho prítomnosť bola akýmsi verejným „požehnaním“ zámeru investora a prejavom spokojnosti aj s prácou architektov. Miesto tlačovky sme vybrali zámerne v budove, ktorá už bola značne konfrontovaná s minulosťou a prezentáciou nášho projektu sme otvorili dvere budúcnosti dvoch legiend. Na Media Day sme pozvali lokálne aj mienkotvorné či odborné médiá. Ich záujem o tému bol vysoký, čo sa pretavilo nielen do účasti, ale aj otázok

Výsledky: Záujem médií o legendy Bratislavy bol vysoký. Vzniklo množstvo redakčne spracovaných článkov s krásnym organickým zásahom. Téma bola tzv. otváračkou Správ RTVS. Dostali sme priestor v hlavných ekonomických tituloch – Forbes, HN, INDEX.sme, Trend, špecializovaných tituloch ASB, yimba, Stavebné noviny, takmer 1 stranu v Plus1deň. Celkovo išlo o 36 výstupov naprieč všetkými media typmi bez platených spoluprác – teda tak ako to tradičnému PR svedčí

B. Digital PR

1. miesto
Dajte svojmu šatníku nový rozmer | Seesame | Aupark Shopping Center Bratislava
Stručná charakteristika: Aupark už viac ako 23 rokov prináša svojim návštevníkom tie najväčšie fashion & beauty trendy, čím sa radí medzi obchodné centrá s najdlhšou históriou v Bratislave. Upevnenie jeho líderskej pozície vo vzťahu ku konkurencii sme dosiahli vytvorením úplne nového druhu zážitku. Prepojením módy a technológií sme priamo v prostredí obchodného centra vytvorili skúšobné kabínky s virtuálnou kolekciou od etablovanej módnej návrhárky. Tento inovatívny prístup Aupark zaradil medzi elitu globálnych značiek a zároveň podnietil cieľové publikum k fyzickej návšteve obchodného centra.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo zaradiť Aupark medzi elitu globálnych značiek zapojením lokálnych lídrov a potvrdiť jeho lídersku pozíciu v oblasti nových trendov v prostredí mesta Bratislava, ktoré sa vyznačuje niekoľkonásobne vyššou koncentráciou obchodných centier v porovnaní s Prahou alebo Budapešťou. Cieľom bolo motivovať mladé cieľové publikum, ktoré uprednostňuje online nákupy, trávi množstvo času v online prostredí alebo metaverse, využíva najnovšie technológie a prejavuje zodpovedné správanie v oblasti módy, k fyzickej návšteve obchodného centra.

Stratégia: Naša stratégia bola postavená na:
• Kooperácii s lokálnym dizajnérom a odborníkom na virtuálnu módu, Katarínou Mydliarovou, ktorá vytvorila špeciálne pre Aupark kolekciu virtuálnych outfitov
• Oblečení verejnosti v kontexte svetových trendov do módy budúcnosti prostredníctvom špeciálnych skúšobných kabínok, využívajúcich technológiu rozšírenej reality (AR)
• Exkluzívnom VIP evente na ktorý sme pozvali novinárov a influencerov špeciálnou hologramovou pozvánkou
• Vytvorení virtuálnej x-fluencerky Aura, v spolupráci s technologickým lídrom v oblasti, štúdiom XBROS

Realizácia: V úvode sme prepojili lokálnych lídrov v oblasti módy a technológii, čím sme vytvorili úplne nový a nekonvenčný druh zážitku, aký v oblasti slovenského retailu nemal obdobu. Pre jeho komunikovanie sme vytvorili slogan „Dajte svojmu šatníku nový rozmer“, ktorý poslúžil ako silná metafora. Tá preklenula priepasť medzi klasickým nakupovaním v Auparku a digitálnym svetom módy. Špeciálnou holografickou pozvánkou sme pozvali médiá a influencerov na VIP event, kde si mohli vyskúšať kolekciu virtuálnych outfitov od návrhárky Kataríny Mydliarovej, navrhnutú špeciálne pre Aupark. Kolekcia bola prostredníctvom virtuálnych skúšobných kabínok, vybavených AR zrkadlami, následne dostupná v priestoroch obchodného centra aj pre verejnosť. Použité technológie umožnili návštevníkom fotografovať sa, nahrávať videá v outfitoch, pričom obsah následne mohli zdieľať na sociálnych sieťach.

Neoddeliteľnou súčasťou vôbec prvého konceptu virtuálnej módy v oblasti retailu na Slovensku bola virtuálna x-fluencerka Aura, ktorá predstavuje nový a inovatívny prístup v komunikácii.


Výsledky: Virtuálna móda, v podobe špeciálnej kolekcie pre Aupark, zarezonovala ihneď po jej predstavení naprieč všetkými platformami sociálnych sietí a v médiách, s celkovým počtom 280 výstupov a dosahom 4 620 300, pričom len mediálne výstupy presiahli hodnotu 85 000 eur. Vhodne zvolenými prvkami komunikácie sme tak vytvorili dostatočnú zvedavosť a záujem o tému. Na sociálnych sieťach bolo uverejnených 251 výstupov s dosahom 2 708 213, vďaka čomu sme dokázali motivovať cieľové publikum k fyzickej návšteve nákupného centra, čo mohlo viesť k očakávaným konverziám.

2. miesto
Z Košíc do sveta s Milanom Bez Mapy | Promiseo | Letisko Košice
Stručná charakteristika: Milan Bez Mapy je influencer, ktorého milujú ľudia každej vekovej kategórie. Aj preto sme sa rozhodli priniesť ho k fanúšikom letiska Košice ešte bližšie. Po úspešnej kampani v roku 2022, keď sme ho vyslali letecky z Košíc do sveta, sme sa rozhodli zájsť ešte ďalej a spojiť ho s 3 fanúšikmi, ktorí si s ním zaletia do vysnívanej destinácie. Pozitívne výsledky na seba nenechali dlho čakať. Nadviazali sme na ne cestovateľským večerom i Vianočnou nádielkou, ktorá priniesla milovníkom cestovania radosť a darčeky.


Výzva a cieľ: S klientom sme chceli, aby ľudia nevnímali cestovanie len cez influencerov. Naším cieľom bolo sprostredkovať im zážitok, ktorý okúsia sami, na vlastnej koži. Alebo aspoň očami niekoho obyčajného, kto o cestovaní sníva, no možno nemal zatiaľ odvahu, financie, či čas. A keďže vždy je lepšie cestovať s niekým, kto už má čo-to odžité, zavolali sme si na pomoc Milana Bez Mapy, ktorý na ponuku zacestovať si s 3 úplne cudzími ľuďmi bez váhania kývol. Verili sme, že práve takto vyvoláme vo fanúšikoch pozitívnejší postoj k cestovaniu a inšpirujeme ich k tomu, aby nesedeli doma.

Stratégia: Keďže Milana čakali 3 výlety s 3 neznámymi osobami, potrebovali sme zabezpečiť, že sa do finále dostanú ľudia, ktorí si s ním sadnú. Nemuseli mať žiadne cestovateľské skúsenosti, mali však byť sympatickí a ochotní vycestovať cca mesiac po ukončení súťaže. Riešením bola výzva, v ktorej ľudia postovali svoje video vizitky do komentárov na Facebooku. Na základe nich bolo jednoduchšie vybrať si užší okruh finalistov, z ktorých si po osobnom online calle nakoniec Milan zvolil 3 spolucestovateľov.

Realizácia: V prvej fáze sme spustili kampaň, ktorou sme cielili fanúšikov letiska Košice a cestovania a vyzvali ich, aby sa vo video vizitke predstavili a vysvetlili, prečo mali cestovať s Milanom práve oni. Po osobných pohovoroch sa nakoniec vybrali 3 kandidáti - Erika, ktorá nikdy neletela lietadlom, Lenka, ostrieľaná cestovateľka a Maroš, skúsený novinár.

Táto pestrá zmes “z davu” a ich zážitky s Milanom tvorili druhú fázu kampane, počas ktorej naši fanúšikovia prežívali všetky zážitky očami bežných ľudí - Erika navštívila vysnený Notting Hill, Lenka vyskúšala každú pláž na Malorke a Maroš sa stal Milanovým sprievodcom po Gdansku.

A keďže ohlas na sociálnych sieťach bol nadmieru pozitívny, rozhodli sme sa Eriku a Milana poslať na ďalší výlet, tentoraz na vianočné trhy v Štokholme. Aj tento zážitok sme chceli fanúšikom sprostredkovať osobne, a tak sme zorganizovali cestovateľský večer s troma výhercami a Milanom, kde sa podelili o tie najlepšie zážitky.

Celoročnú spoluprácu s Milanom sme zaklincovali v decembri, keď na košickej Hlavnej ulici v prezlečení za Santu rozdával cestovateľské darčeky a túto Vianočnú nádielku sme streamovali na Instagrame a TikToku.

Výsledky: Na Facebooku sme za 439,32 € získali 315 900 zobrazení 84 901 unikátnym používateľom. Zároveň sme získali 647 platených interakcií, pričom hlavný súťažný post mal engagement rate 6,5 %. Na TikToku malo 9 vypublikovaných videí celkovo 682 207 organických pozretí, 54 933 organických reakcií a 3 320 uložení. Cestovateľský večer sme vypredali v priebehu 48 h a naplnili tak takmer celú kapacitu v počte 300 miest.
Počas Vianočnej nádielky sme za mediálny rozpočet 0 € získali 1 058 643 zobrazení na sociálnych sieťach. A klient mal najúspešnejší rok v histórii v počte prepravených cestujúcich.

3. miesto
Veľká hláškovačka | PS:Digital | UPC Broadband Slovakia
Stručná charakteristika: Kampaň Veľká hláškovačka nebola iba štandardnou kampaňou zameranou na vyzbieranie leadov. Fungovala aj ako zábavná súťaž, aj prieskum verejnej mienky. Spoločnosť UPC sa postavila za zachovanie českých Tv kanálov na Slovensku, ktoré chcú zrušiť slovenské Tv stanice, pretože prichádzajú o zisk, aj divákov. V súťaži ľudia dopĺňali známe hlášky z kultových českých filmov, vyjadrovali svoj názor ohľadom zachovania českých Tv staníc a hlavne nám hravou formou zanechali viac ako 20 000 leadov.


Výzva a cieľ: Výzvou a cieľom zároveň bolo ukázať verejnosti, že spoločnosť UPC je za zachovanie vysielania českých Tv staníc a nesúhlasí s nátlakom iných slovenských vysielateľov. Sekundárnym cieľom bolo tiež vyzbierať čo najviac leadov, ktoré nám v našom zábavno-súťažnom prieskume zároveň ukázali, že za zachovanie vysielania českých Tv staníc na Slovensku je nielen UPC, ale aj široká verejnosť.

Stratégia: České kultové filmy sú u mnohých Slovákov doslova zbožňované a ich známe hlášky často zaznievajú aj v bežnej komunikácii. Práve tento insight nám dokonale zapadol do vzniknutej problematiky. Veľká hláškovačka tým pádom fungovala hneď v niekoľkých rovinách. Ako súťaž, v ktorej sme overovali znalosť hlášok českých kultoviek. Ako prieskum verejnej mienky, v ktorom sme zisťovali, kto je za zachovanie českých staníc. A aj ako kampaň zameraná na zber studených leadov.

Realizácia: Na toto všetko nám počas 2 týždňov stačili Facebook príspevky, Facebook Lead Ads formuláre a jednoduchá microsite. Slováci sa tejto témy chytili okamžite. Vo formulároch dopĺňali kultové hlášky a v komentároch pod príspevkami drvivou väčšinou podporili zachovanie vysielania českých Tv staníc na Slovensku. Toto rázne stanovisko UPC k danej téme, ako aj netradičnú kampaň, si všimli tiež viaceré média (vrátane špecializovaného média Živé.sk).

Výsledky: Veľká hláškovačka fungovala hneď v niekoľkých rovinách. Ako súťaž, v ktorej sme overovali znalosť hlášok českých kultoviek. Ako prieskum verejnej mienky, v ktorom sme zisťovali, kto je za zachovanie českých staníc. Až 99,6% slovenských divákov podporilo zachovanie českých Tv staníc, zasiahli sme 700 000 Slovákov a celkovo sme vyzbierali viac ako 20 000 leadov za historicky najnižšiu cenu.

C. Experience PR

1. miesto
Láskyplný festival | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s 1st CLASS AGENCY | Kofola Československo
Stručná charakteristika: Kofola aktivitou Láskyplný piatoček inšpiruje ľudí, aby si urobili plnohodnotný čas na lásku. Ale ako sa na ňu sústrediť počas najdivokejších dní v roku, na mieste, kde sa deje milión vecí?

Pripravili sme niečo veľkolepé. Svadbu na festivale. Takú s mamou, tetou aj pani matrikárkou. Svoje áno si počas troch festivalových dní povedalo až 51 párov. A samozrejme, pripíjalo sa Kofolou.

Festivalové svadby však vyvolali nielen veľký záujem zaľúbencov a návštevníkov festivalu. O festivalovom sľube lásky spontánne informovali aj médiá.


Výzva a cieľ: Značka Kofola čelila problému. Strácala relevanciu medzi mladými a stávala sa nostalgickou.

V roku 2023 sme predstavili novú komunikačnú platformu – Láskyplný piatoček a hľadali cestu, ako aktivovať tému nielen v médiách, ale aj priamo medzi mladými. Na mieste, kde sa deje milión vecí naraz a kde ľahko zabudnete, že ste tu so svojou polovičkou.

Úloha bola jasná: sústrediť sa na páry a dať im priestor na to, aby mohli svojej láske na festivale dodať čo najviac bubliniek, využiť svadby aj ako skvelú online a media príležitosť a vyťažiť čo najviac pre značku.

Stratégia: Aj o lásku sa treba starať a na to, aby nevyprchala, potrebuje plnohodnotný čas. Tak znelo hlavné posolstvo kampane Láskyplný piatoček, preto sme láske dodávali bublinky všade, kde sa dalo. Ale na festivaloch sme chceli ultimátny dôkaz lásky! Usporiadali sme tu svadby pre všetky páry, ktoré si svoju lásku túžili sľúbiť verejne. A to nielen za prítomnosti účastníkov festivalu, ale aj médií.

A keďže Kofola je, na rozdiel od slovenských zákonov, za lásku pre všetkých, svadby boli pre naozaj všetky páry, ktoré si ju túžili sľúbiť verejne. Keď miluješ, nie je čo riešiť!

Realizácia: Kto povedal, že nevesta musí byť v bielom a svadba má byť v kostole či na radnici? Pred festivalom sme vyzvali všetky zamilované páry, aby sa prihlásili a poslali nám svoj príbeh.

Vybraným 6 párom sme zorganizovali originálnu a právoplatnú svadbu priamo na festivale a v láskyplnej Kofola kaplnke mohli dať svojej láske poriadnu šťavu.

Pozvali sme aj svadobčanov a okrem oficiálneho svadobného obradu za účasti matrikára sme sa postarali o parádny Kofola prípitok, aj o celú hostinu.

A keďže do súťaže o Láskyplnú svadbu sa nám prihlásilo veľa párov, rozhodli sme sa zorganizovať ich čo najviac. Okrem reálnych svadieb si v našej Kofola kaplnke svoje áno povedalo “nanečisto” ďalších 45 párov. Mali k dispozícii svadobné šaty, závoj aj kyticu. Stačilo prísť, vyznať si lásku a pripiť si Kofolou, a to za účasti tisícky skvelo naladených svadobčanov a pri hudbe svetových kapiel!

Využili aj cielenú komunikáciu s médiami. Nielenže sme ich informovali o svadobných plánoch značky, ale sme ich aj priamo na festivalové svadby pozvali a poskytli im plný servis, rovnako ako svadobčanom. A nechýbala ani komunikácia na sociálnych sieťach Kofoly.

Výsledky: Výsledky vysoko predčili naše očakávania. Pod vlajkou Kofoly sa chcelo na festivale oddať neuveriteľných 126 párov. Nakoniec sme oficiálne oddali 6 párov, namiesto pôvodne plánovaného 1 páru na festival, a ďalších 45 párov sa vzalo na nečisto. A aktivita dosiahla rovnako výborné výsledky aj v Čechách.

Na festivalové svadby spontánne pozvalo čitateľov 5 médií a 7 prinieslo reportáž priamo zo svadby, vrátane hlavného spravodajstva TV Markíza. Dosiahli sme tak spontánnu publicitu s AVE 43 300 eur a zásahom 1,13 mil. respondentov.

1. miesto
LARVOČISTENIE | 1st CLASS AGENCY | Kaufland Slovenská republika
Stručná charakteristika: Kauflandu sa v roku 2023 získal ako jediný maloobchod strieborný Road to Zero waste certifikát. Vďaka efektívnym riešeniam predchádza vzniku odpadu a lepšieho vytriedenia toho existujúceho. Zaujať médiá a verejnosť náročnou ekologickou témou v neatraktívnom prostredí odpadovej firmy sa nám podarilo vďaka silnému príbehu, keď veľká firma uverila v sen malého startupu z Nitry a spoločne našli riešenie na boj s odpadom, ktoré nemá u nás ani vo svete konkurenciu. Unikátny projekt a larvy muchy čiernej pre Kaufland čistia plastové fólie a stali sa vďaka press tripu mediálnymi hviezdami.


Výzva a cieľ: Fakt, že Kaufland v súčasnosti dokáže vytriediť v priemere až 94 % vlastného vyprodukovaného odpadu, je síce na Slovensku unikátom, no bežný človek si len veľmi ťažko predstaví, o čo vlastne ide. Média udržateľné témy považujú za komerčné a verejnosť je k zeleným správam opatrná.
Cieľom bolo, využiť potenciál unikátneho startupu a získať čo spontánnu pozornosť médií bez mediálnych partnerstiev. Spoľahnúť sme sa tak mohli iba na čo najvernejšie sprostredkovanie zážitku z názornej ukážky, ako nám príroda pomáha dostať plasty opäť pod kontrolu.


Stratégia: Veľa odpadu stále končí na skládkach a v spaľovniach. Najväčšou prekážkou Kauflandu v 100 % triedení svojho odpadu boli plasty a fólie z obslužných pultov, znečistené od mäsa a krvi sa nemôžu recyklovať. Pred 3 rokmi reťazec podporil nitriansky startup, najprv na projekte rozloženia bioodpadu pomocou lariev muchy čiernej, neskôr spoločne vyvíjali postup, ako vyčistiť aj plastové obaly. Tento výnimočný projekt čaká na Európsky patent, preto sme nemohli ukázať priveľa. Bola by však škoda hovoriť o larvách od stola v Bratislave, takže sme v Nitre vytvorili ukážkové „larvočistenie“.

Realizácia: Príprava media tripu v priestoroch firmy, ktorá si svoje know-how starostlivo stráži, sa nezaobišla bez intenzívnej predprípravy. Výsledkom bol kompromis, oficiálna časť stretnutia prebehla v nitrianskom Kauflande. Riaditeľ Prevádzky a Manažér odpadového hospodárstva, ktorý stál pri zrode projektu s larvami muchy čiernej od začiatku, priamo v predajni a v zázemí ukázali, ako separujú a ako vzniká znečistené fólie. Príbeh podfarbený unikátnymi zábermi lariev a pútavého videa, si ihneď získali pozornosť novinárov a influencerov, čo dokazovalo neštandardné množstvo otázok. V takejto atmosfére sme v menších skupinkách navštívili ničím neprikrášlené priestory odpadovej firmy. V špeciálnej miestnosti sme ukázali, že znečistené plasty a fólie predstavujú skvelý zdroj potravy pre večne hladné larvy a názorne im ukázali, ako dokážu vyčistiť 96% špinavých fólií, ktoré sa následne zrecyklujú.
Larvám sa totiž darí najmä v teple, čo v spojitosti so zvyškami potravín vytvára špecifický zápach. Ani to nevadilo a v spoločnosti lariev ostali novinári dlhšie, než pôvodne plánovali, a nadšenie z kvalitného novinárskeho úlovku s nami zdieľali aj počas cesty domov.

Výsledky: Jedinečný event prilákal takmer 20 novinárov a 3 influencerov. Reportáže z farmy lariev, následná tlačová správa a komunikácia s médiami preniesli 65 neplatených media výstupov so zásahom 2,1 mil s AVE 49k €, vrátane influencerov. Všetky výstupy tonalitou pozitívne predstavili startup a spoluprácu Kauflandu. Nelákavá téma čistenia a triedenia špinavých platov zrazu dostala rozsiahly priestor a larvy sa stali mediálnymi hviezdami v TA3, RTVS a Markíze, vo viacerých denníkoch, B2B médiách a zaujali tiež regionálne redakcie, ktoré sa povenovali príbehu unikátneho startupu z Nitry

Zoznam príspevkov
2. miesto
Andy Warhol v Bratislave | MEDIA CENTRAL, v spolupráci s - | Galéria SPP
Stručná charakteristika: Po 20-tich rokoch sa do hlavného mesta vrátil nefalšovaný kráľ pop-artu Andy Warhol a my sme chceli, aby o tom vedelo čo najviac ľudí. Do ulíc Bratislavy sme vyslali neprehliadnuteľného figuranta so strapatými bielymi vlasmi, v ikonickom roláku a koženom plášti po zem, aby ľudí pozval na „svoju“ výstavu do Galérie SPP na Mlynských nivách.

Andy Warhol stále žije, minimálne jeho odkaz určite, a naša malá guerilla, ktorá doplnila komplexnú PR kampaň, toho bola (živým) dôkazom.


Výzva a cieľ: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach zapožičalo 55 diel ikonického umelca na viac ako mesiac neziskovej Galérii SPP, aby mohla zážitok z jeho tvorby sprostredkovať všetkým svojim návštevníkom.

Táto malá galéria disponuje len obmedzeným budgetom, no neobmedzenou energiou a chuťou robiť veci inak. A tento fakt sme s radosťou využili.

Cieľom guerilly bolo ľudí zaujať a doslova ilustrovať, že Warhola si môžu práve teraz naživo pozrieť v Bratislave - po dvoch dekádach. Navyše, verili sme vo virálny potenciál nezameniteľnej postavičky, čo sa rovnako potvrdilo.

Stratégia: Predstavte si, že si prezeráte obraz slávneho umelca a "on" sa vedľa vás zrazu zjaví. Živý, z mäsa a kostí. Naším zámerom bolo návštevníkov výstavy vtiahnuť do deja, aby si domov odniesli unikátny zážitok a do Galérie SPP sa radi vrátili. No a ľudom v uliciach sme chceli priniesť instatne kúsok Warhola, ako malý teasing toho, čo môžu vidieť v samotnej galérii. Veríme, že v dnešnej dobe technológii je skutočná, hmatateľná, živá skúsenosť tým, čo ľudí vyruší, spomalí a snáď aj motivuje, aby si prišli výstavu pozrieť i osobne.

Realizácia: V lowbudget kampani sme stavili na dlhoročné a poctivo vybudované vzťahy s novinármi, ktorí prišli s vyše 30-timi kvalitnými, natívnymi výstupmi o výstave. Tie sme chceli doplniť niečím sviežim a neopozeraným.

Keďže náš kolega vzdialene Warhola pripomína, napadlo nám, že ho za slávneho umelca prezlečieme a Bratislavčanom názorne ukážeme, že Warhol je práve teraz tu, v bratislavskej Galérii SPP.

Využili sme služby profi maskéra a kostymérky, ktorí sa na podobné premeny špecializujú a z mladého muža vyčarovali naozaj uveriteľného Andyho. S naštudovanými pohybmi a gestikuláciou sme ho vyslali v sprievode kameramana a fotografa medzi ľudí do ulíc Bratislavy a do Galérie SPP.

Warholov charakteristický zjav dopomohol tomu, že figurant ho dokázal verne napodobniť a prirodzene pútal pozornosť. Výraznú postavičku neprehliadol nik a veľkú pozornosť vzbudila aj na „svojej“ výstave v Galérii SPP - ako hlavná atrakcia a živý photopoint zároveň. Ľudia sa s ním nadšene fotili a fotky tiež zdieľali na sociálnych sieťach.

Súčasťou guerilly boli aj dva natívne články na jednom z najčítanejších online portálov a niekoľko reels na sociálnych sieťach.

Výsledky: Úspech kampane sme merali predovšetkým úspešnosťou výstavy samotnej, na ktorú sa za necelé dva mesiace prišlo dokopy pozrieť až 7000 návštevníkov (číslo porovnateľné s veľkými bratislavskými galériami).

Počet natívnych výstupov - 36 (AVE v hodnote zhruba 83 600 eur)
Dáta z Google Analytics:
- Galéria SPP sa zobrazila vo vyhľadávaní 4255 užívateľom (nárast o 144% oproti minulému roku)
- Na webovú stránku Galérie SPP si kliklo 3700 používateľov
- O trasu do Galérie SPP požiadalo až 2214 užívateľov (nárast o 433,4%)

Výsledky kampane výrazne prekonali naše očakávania.

2. miesto
Odpadová štúdia IKEA | Seesame | IKEA Slovensko
Stručná charakteristika: IKEA sa zaviazala stáť v čele úsilia o vytvorenie plne cirkulárnej ekonomiky. V rámci monitoringu situácie prišla s bezprecedentnou odpadovou štúdiou, aby posúdila plytvanie a recykláciu nábytku na Slovensku. Cieľom bolo využiť údaje na komunikáciu, PA aktivity a dimenzovanie second-hand trhu. Komunikačná kampaň prebehla v troch fázach - odhalenie problému, edukačné zážitkové eventy a riadená komunikáciu prostredníctvom influencerov. Kampaňou sme zvýšili povedomie o udržateľnom zaobchádzaní s nábytkom v podobe 193 výstupov s celkovým dosahom 2,7 milióna v hodnote 77 250 €.


Výzva a cieľ: Neudržateľná spotreba a tvorba odpadu je veľkou výzvou tejto doby. IKEA poukazuje na problém a ponúka riešenia ako odpadu predchádzať. Rozvíja cirkulárne služby, ako napr. Druhý život nábytku. Avšak pri ich nastavovaní potrebuje pracovať s reálnymi dátami, preto prišla s jedinečnou lokálnou odpadovou štúdiou. Cieľom projektu bolo pritiahnuť k téme cirkularity pozornosť širokej verejnosti, poukázať na fenomén zaobchádzania s nepotrebným nábytkom a zážitkovou formou edukovať o udržateľnejších alternatívach tejto konzumnej doby prostredníctvom influencerov a médií.

Stratégia: Vďaka štúdií sme problém kvantifikovali, ale nechceli sme zostať len pri číslach. Prostredníctvom zážitku sme chceli poukázať na problém, udržateľnejšie riešenia a inšpirovať ľudí. Stratégia bola postavená na komunikácii, ktorá zaujala nielen médiá a influencerov, ale aj stakeholders, odbornú a širokú verejnosť. Komunikáciu odštartovala tlačová konferencia, ktorá šokovala a podala informácie o alarmujúcich výsledkoch na netradičnom mieste - skládke. Následne sme sa zamerali na udržateľnejšie riešenia a vďaka DIY workshopu ukázali možnosti renovácie použitého nábytku.

Realizácia: Na základe výsledkov odpadovej štúdie a udržateľných riešení, ktoré IKEA ponúka, sme stratégiu rozdelili na tri fázy. Komunikáciu spustila tlačová konferencia pre novinárov a influencerov na skládke odpadu v Čukárskej Pake. Hostí sme pozvali na uvedenie výnimočnej kolekcie a predstavenie dát zo štúdie. Miesto konania hostia nepoznali, doviezol ich tam spoločný transfer. Na mieste už bola nainštalovaná „kolekcia“, ktorá čakala na svoje odhalenie. Po odprezentovaní dát zástupcami z IKEA, Cyrkl a skládky, prišlo očakávané odhalenie kolekcie. Tá bola vytvorená z kusov nepotrebného nábytku, ktoré boli odkúpené vďaka službe Druhý život nábytku. Zážitkovú konferenciu sme zakončili obhliadkou skládky.
Po prvej, awarness fáze, nasledovala druhá, edukatívna. Pre influencerov sme pripravili DIY workshop, kde sa naučili, ako dať druhý život použitému nábytku. Vďaka sociálnym sieťam dali tipy svojim sledovateľnom ako jednoducho renovovať nábytok a premeniť ho na unikátny kúsok.
V poslednej fáze zamerali na riadenú komunikáciu prostredníctvom influencerov. Edukovali svojich sledovateľov udržateľnejšími tipmi, čo robiť s nepotrebným a starým nábytkom.

Výsledky: Mediálny dosah kampane:
• osveta o odpadovom hospod. zarezonovala na sociálnych sieťach, v podcaste, tlači, rádiu a v online
• komunikačný prístup zážitkovou formou zabezpečil 193 výstupov s celkovým dosahom 2,7 mil.:
-56 mediálnych výstupov v hodnote 59 000 €
-137 výstupov influencerov s dosahom vyše 875 000 a hodnotou 18 250 €

Businees impact (obdobie kampane vs. rovnaké obdobie v roku 2022):
• 32% nárast počtu prijatých výrobkov do služby Druhý život nábytku
• 48% nárast počtu zákazníkov v oddelení Druhý život nábytku
• 234% nárast návštevnosti webu Druhyzivotnabytku.sk

2. miesto
Umenie na mieste X | Róbert Slovák a jeho priatelia | Košice Región Turizmus
Stručná charakteristika: Snahou organizácie Košice Región Turizmus je motivovať návštevníkov kraja k rešpektu k prírode, lokalite, trvalej udržateľnosti a akcentovať ekoturizmus. Rozhodli sme sa preto namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi týchto hodnôt. Päť landartových objektov vybrala odborná komisia z dvadsatichsiedmych prihlásených projektov profesionálov, ktorých zadaním bolo prepojiť prírodu, človeka a vybrané lokality umeleckými dielami.


Výzva a cieľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus chcela odkomunikovať 10 rokov svojho pôsobenia s dôrazom ekoturizmus. Okrem komunikácie jubilea bolo cieľom prilákať aj nových návštevníkov z celého Slovenska na miesta, ktoré by bežne nenavštívili. Výzvou bolo zaujať novinárov, z ktorých väčšia sa zameriava hlavne na BA kraj.

Stratégia: Namiesto bežnej reklamnej kampane sme sa rozhodli vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi hodnôt organizácie. Vytvorili sme ciele záujmu pre človeka, ktorý sa pohybuje skôr v kultúrnych kruhoch, na miestach, ktoré by bežne nenavštívil. A naopak, priblížili sme slovenské umenie bližšie k človeku, ktorý by ho za iných okolností nevyhľadával. Kampaň bola komunikovaná všetkými dostupnými kanálmi počas celého trvania.

Realizácia: Prvým krokom bolo vyhlásenie Open callu pre umelcov, ktoré prebehlo na TK v Košiciach. Názov organizácie sme aktualizovali na Košice Región Ekoturizmus. Zároveň bol spustený web projektu a komunikovali sme aj na sociálnych sieťach. Nasledovalo zasadnutie odbornej komisie, ktorá sa skladala z významných osobností umeleckej obce na čele s riaditeľkou VSG Dorou Kenderovou. Z 27 prihlásených prác bolo vybraných 5, ktoré boli zrealizované po celom košickom kraji na miestach v blízkosti lokálnych atraktivít a gastro prevádzok, ktoré sme komunikovali aj na webe. Počas realizácie sme projekt komunikovali na sociálnych sieťach, na veľtrhu ITF Slovakiatour, mapovali sme realizáciu diel. Po realizácii diel sme nasadili rozsiahlu online kampaň s videami s umelcami a ich landartovými dielami. Každému dielu sme vytvorili profil na Google mapách. Pripravili TK nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave. Využili sme spoluprácu s Influencermi, ktorí formou roadtripu ukázali diela a atraktivity v okolí v 6 príspevkoch, stories a blogu. Každé dielo v outdoorovej galérii obsahuje popis, ale návštevníci si môžu jeho opis vypočuť aj v audioverzii v rôznych jazykoch.

Výsledky: Vďaka komunikácii s médiami (TK a TS) sme získali 55 mediálnych výstupov (TV, tlač, online, rozhlas) s OTS 14 175 061. Vďaka influencerskej spolupráci s @cestujzamenej sme oslovili každým postom v priemere 10 tis. účtov. S mediálnycm budgetom na online kampaň 8 tis. eur sme dosiahli na YT 1,34 mil. zobrazení, cez Meta Ads 6,24 mil. zobrazení a 12800 preklikov, pričom sme cieľ zobrazení reklamy prekonali o 340 % a cieľ kliknutí o 276 %. Dielo Kukaň získalo Cenu nadácie Tartabanky za umenie a v ankete Denníka N bol projekt označený za umeleckú udalosť roka.

3. miesto
S novinármi sme bicyklovali naprieč Slovenskom za väčšiu bezpečnosť na cestách | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Continental Barum
Stručná charakteristika: Redaktorov najväčších slovenských médií sme nahovorili nasadnúť s nami na bicykel a vybrať sa v plnej premávke naprieč Slovenskom. Cieľ bol jasný - šíriť povedomie o vzájomnej ohľaduplnosti na cestách. Vďaka možnosti zapojiť sa do pelotónu, otestovať si dodržiavanie pravidiel a bezpečnosť jazdy takpovediac na vlastnej koži, sme získali autentický obsah a silný mediálny zásah. Na podporu myšlienky ShareTheRoad sme tiež zorganizovali verejnú diskusiu s odborníkmi a profesionálmi, ktorú formou crospostingu streamu alebo reportáže prevzali viaceré Top Tier médiá.


Výzva a cieľ: Motoristi vs. cyklisti. Často sa nemajú v láske. Každý má svoje skúsenosti a argumenty, prečo je to tak. My sme však nechceli polarizovať či kritizovať jednu skupinu na úkor druhej. Continental v role partnera podujatia MissionRide Naprieč Slovenskom sa rozhodol podporiť myšlienku vzájomnej ohľaduplnosti medzi všetkými účastníkmi cestnej premávky. Našim cieľom bolo odkomunikovať pravidlá, ktoré na ceste platia, vyvolať diskusiu medzi zástupcami oboch skupín a vo finále tak prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách, o ktorú sa Continental ako líder v tejto téme snaží dlhodobo.

Stratégia: Našu stratégiu sme zvolili s dôrazom na edukáciu. Viete aký odstup dodržiavať pri obiehaní cyklistov? A viete, kedy na bicykli jazdiť vedľa seba a kedy za sebou? Zamerali sme sa na komunikáciu spoločných pravidiel a zmien v cestnom zákone. Pomohli sme si prieskumom verejnej mienky. Identifikovali sme kľúčových novinárov a relevantných odborníkov, ktorých sme zapojili do projektu a komunikácie. Keďže podujatie sa prvýkrát rozšírilo aj do ČR, zaujímavou komunikačnou líniou bolo aj porovnanie pravidiel a situácie v oboch krajinách.

Realizácia: V prvej fáze sme zadali realizáciu prieskumu o tom, ako Slováci vnímajú zmeny v cestnom zákone, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022. Kvantitatívny prieskum vykonala agentúra MN FORCE na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v cieľovej skupine šoféri osobného automobilu vo veku 18 a viac rokov.

Výsledok, že mnoho vodičov zmeny stále nepozná, len podporil dôležitosť komunikovania aktuálnych pravidiel, na ktorej sme postavili prvú fázu komunikácie. V komunikácii sme využili aj dostupné štatistiky nehodovosti od policajného zboru.

Oslovili sme kľúčových novinárov so vzťahom k našej téme a nalákali ich na možnosť osobne sa zúčastniť na podujatí a absolvovať v pelotóne niektorú z etáp.

Médiá sme tiež pozývali na diskusiu s pozvanými key stakeholdermi o bezpečnosti na cestách z pohľadu motoristov i cyklistov, ktorú sme zorganizovali v cieli jednej z etáp.

Po podujatí, sme zrealizovali viaceré follow up rozhovory, v ktorých sa organizátor a účastníci podelili o bezprostredné zážitky z ciest. Poukázali sme na pozitíva i priestor na zlepšenie a pokračovali v komunikácii hlavnej myšlienky podujatia.

Výsledky: Prostredníctvom osobného zapojenia redaktorov sme dosiahli 10 TV výstupov v troch najsledovanejších celoštátnych TV a 1 printový výstup. Ďalej 5 rozhlasových výstupov, 19 výstupov v online a 7 crosspostingov diskusie na soc. sieťach. Všetky neplatenou formou, so silnou vizibilitou značky Continental. Výsledkom bola tiež zmena tonality z prevažne negatívnej na pozitívnu.

2 187 759 recipientov malo možnosť byť zasiahnutých kampaňou v médiách

12 241 užívateľov zasiahla diskusiu organicky na FB

130 470 € dosiahla hod. kampane vypočítaná na základe ceny med. priestoru

3. miesto
Wake up Make up (Štyri metropoly, jeden – nezabudnuteľný - večer) | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | L'Oréal
Stručná charakteristika: Dámy a páni, v mene kapitána a celej posádky letu RG 168 Wumu Airlines, prajeme príjemnú zábavu. Cez 120 influencerov a novinárov prijalo pozvanie „na palubu“ a zažilo – podľa vyjadrení mnohých zúčastnených – event roka, alebo “Masterpiece event”. Nadšené hodnotenia zaplavili sociálne siete influencerov a novinárov z oblasti starostlivosti o pleť, make up a vlasy. Dokázali sme, že event nemusí byť pre hostí len milá povinná jazda, ale aj nezabudnuteľný let, a že za autentický obsah influencerov netreba vždy platiť. Numericky - 4 značky, 4 destinácie, 1 večer, 427 postov, ROI min. 256 %.


Výzva a cieľ: Influencer mkt. sa z fázy detstva a dospievania už aj u nás dostal do produktívneho veku. Inými slovami, zo stoviek influencerov sa stali profesionáli, ktorí si vedia manažovať spolupráce aj obsah, ktorý na svojich kanáloch publikujú. A doba bartrov a postov z podujatí bez honoráru už akoby pominula. Našim cieľom bolo pripraviť natoľko silný zážitkový event, aby spontánna publicita (počas aj po) prišli úplne spontánne, z presvedčenia. A tiež nastaviť latku zážitku tak, že účasť hostí bude pre nich odmenou, nie prácou. Už tento rok nám kapacita priestorov Rafinery Gallery nestačila.

Stratégia: Pre L'Oréal je spolupráca s influencermi jedným z kľúčových kanálov marketingového mixu. Celkom prirodzene, keďže hovoríme o make upe, kráse, sebavedomí a dobrom pocite zo seba samej, a názory “ľudí ako sme my” (influencerov), majú svoju váhu pri nákupnom rozhodovaní spotrebiteľov. Strategickým cieľom je dosiahnuť, aby obsah generovaný influencermi bol autentický a uveriteľný, preto samotní influenceri musia našej značke veriť, v ideálnom prípade ju milovať. Tak sme sa rozhodli im vytvoriť možnosť zaľúbiť sa – formou eventu, na ktorý nezabudnú.

Realizácia: Realizácia eventu "Wake up Make up" bola zameraná na vytvorenie nezabudnuteľného zážitku pre hostí a zároveň generovanie spontánnej publicity na sociálnych siaťach. Na event bolo pozvaných viac ako 100 influencerov a novinárov.
Podujatie sa pomyselne konalo v štyroch destináciách, kde každá značka mala svoj priestor: Maybelline v New Yorku, NYX PM v Los Angeles, Loreal Paris v Paríži a essie v Puerto Ricu. Hostia si na začiatku prešli checkin, postupovali po runway až k jednotlivým destináciám. „Na palube“ im letušky so servírovacím vozíčkom rozdávali novinky značiek.
Event "WUMU" hostí preniesol na štyri nezabudnuteľné destinácie: v Paríži ponúkol klasický francúzsky kolotoč a palacinky, v New Yorku klub s tanečníkmi v štýle Vogue a DJ-om, na pláži v Puerto Ricu lehátka, pláž a úpravu nechtov. Catering šitý na mieru každej destinácii. Dve make-up artistky zastupovali značky Maybelline a L'Oréal Paris a dodávali hosťom krásu a štýl aj počas letu. Každá destinácia ponúkala niečo jedinečné, kreatívne a lokálne unikátne, čo prepojilo kultúru a štýl rozličných svetových destinácií s produktmi značiek domu L'Oréal.


Výsledky: - 120 influencerov a novinárok na spoločnom lete svetom L'Oréal. Spontánny záujem (vopred sa informovali o evente) zo strany ďalších a ďalších výrazne prekračoval kapacitné možnosti.
- Podujatie vygenerovalo viac ako 427 organických príspevkov na sociálnych médiách od influencerov a novinárov.
- Pri predpokladanej priemernej cene 500 eur za jeden post a dosiahnutom počte organických postov, mediálna hodnota prekročila násobne náklady na organizáciu (ROI 256 %).
- Silné emócie, získané a upevnené povedomie a sympatie k značkám a produktom domu Loreal.


D. Nonprofit PR

1. miesto
Hrdí a nezničiteľní | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s Free Andy | Dúhový PRIDE Bratislava
Stručná charakteristika: Za úspechom komunikácie “Hrdí a nezničiteľní - Spoločne pre rozmanitosť” stojí osobná angažovanosť, premyslená stratégia, na mieru pripravená kampaň, ktorá čerpala inšpiráciu z aktuálneho spoločenského diania a symboliky dúhovej vlajky. Kreatívna idea - nezničiteľnosť vlajky a jej fyzická podoba mali LGBTI+ komunite prinavrátiť silu a hrdosť po vražde v Teplárni. Posolstvo sme vďaka poctivej príprave a strategickému plánovaniu kanálov a formátov verejnosti doručili v rámci 90+ mediálnych výstupoch.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo komunikovať blížiaci sa Dúhový PRIDE v situácii, keď bola LGBTI+ komunita najviac zasiahnutá. Rok po vražde jej členov a v predvolebnom období, keď stále pribúdali urážky a ľudia z komunity sa cítili zraniteľní a mali strach. Našou úlohou bolo vymyslieť silnú komunikačnú myšlienku, ktorá prinavráti zasiahnutej komunite pocit hrdosti a bezpečia, pričom vyšle silný signál aj majorite a v napätej situácii to odkomunikuje pozitívnou a nekonfliktnou formou.

Stratégia: V roku 2022 nenávistné prejavy voči LGBTI+ komunite vyvrcholili teroristickým útokom. Pri príprave komunikácie pre PRIDE bolo našou úlohou reflektovať tieto udalosti, ale zároveň priniesť pozitívny a nekonfliktný message. Symbolom LGBTI+ komunity je dúhová vlajka, a preto sme sa rozhodli vyrobiť jej novú verziu, ktorá v prenesenom význame odzrkadľuje odolnosť komunity, ale zároveň funguje aj vo fyzickom priestore -vďaka high-tech materiálu Twaron je nezničiteľná a nepriestrelná. Vypracovali sme tiež detailný plán komunikácie k ústrednej myšlienke “Hrdí a nezničiteľní”

Realizácia: Kampaň odštartovali rozhovory s Queer osobnosťami a organizátormi v top tier médiách a tlačová konferencia. “Nezničiteľná vlajka”sa ukázala ako silný vizuálny symbol. S jasným posolstvom zaujali novinárov, ktorí pomohli organicky šíriť kampaň. Vlajka následne putovala po hudobných festivaloch a bola vystavená na rôznych miestach, aj na samotnom pochode. Nasledovali vizuály s queer osobnosťami a online video. Silným ťahákom bol obsah na sociálnych sieťach, kde ľudia zdieľali fotografie s našou vlajkou a veľakrát aj s kampaňovým wordingom.

Tlačová konferencia + tlačová správa + individuálne rozhovory v top tier médiách.
Vlajka na Pride a Pohode – Vytvorili sme prenosné OOH nosiče s inštaláciou Nezničiteľnej vlajky. Ľudia sa s ňou fotili a zdieľali posolstvo kampane.
Online video, sociálne siete a influenceri – Na sociálnych sieťach sme predstavili vlajku aj sériu vizuálov s vybranými osobnosťami queer scény - Radka Trokšiarová (jediná preživšia útoku), influencerka Charlotte Srnčík a spevák Vojtík. Odpremiérovali sme tu aj kampaňový online spot. Silný symbol kampane a emotívne video sa organicky zdieľali iba s minimom podporených postov.

Výsledky: 90 mediálnych výstupov (kampaň Hrdí a nezničiteľní)
Nárast účasti na PRIDE oproti 2022 (o cca 1000 účastníkov)
Najväčší PRIDE za posledných 13 rokov
Všeobecná medializácia porovnanie: kľúčové slovo “Dúhový PRIDE” 2023 vs 2022 = nárast o 27% (téma PRIDE v 2022 = 897 výstupov / téma PRIDE v 2023 = 1142 výstupov)1. miesto
DEPAUL SOCIÁLNY EXPERIMENT | 1st CLASS AGENCY | Depaul Slovensko
Stručná charakteristika: Zima býva pre ľudí bez domova najťažším obdobím roka. Na ulici čelia omrznutiu, podchladeniu, omrzlinám končatín a ďalším chorobám. Pomoc im môže zachrániť život. Na to poukazovala fundrisingová kampaň neziskovej organizácie Depaul Slovensko, v rámci ktorej sme v spolupráci so záchranármi vo februári zrealizovali Sociálny experiment s figurantom a skrytou kamerou na frekventovanom námestí v Bratislave. Za viac ako hodinu prešlo okolo ležiaceho figuranta takmer 800 ľudí, pristavili sa však len 3. Experiment zarezonoval v médiách a na SoMe a pomohol vyzbierať viac ako 100 000 €.


Výzva a cieľ: Na ulici čelia ľudia bez domova umrznutiu, omrzlinám končatín, podchladeniu, aj ďalším chorobám. Za posledné tri roky záchranári na Slovensku vyštartovali k takmer tisícke prípadom podchladenia, z toho niektorým ľuďom už nemohli pomôcť. Iba časť prípadov sa týkala ľudí bez domova. Dostať sa do problémov a zostať ležať na ulici môže každý z nás. Cieľom komunikácie bolo nastaviť verejnosti zrkadlo, zmeniť ľahostajnosť ľudí na záujem, edukovať ako poskytnúť pomôcť ľuďom ležiacim na ulici, a popritom vyzdvihnúť na aktivity NGO Depaul pre ľudí bez domova a získať financie na ich činnosť.

Stratégia: Pri človeku ležiacom na zemi alebo lavičke ľudia automaticky predpokladajú, že je opitý a snažia sa mu vyhnúť. Pritom môže ísť o vážny zdravotný problém, ktorý si vyžaduje rýchly zásah záchranárov.
V januári 2023 tak zachraňovali 88 podchladených ľudí na ulici. Rok predtým potrebovalo pomoc až 313 podchladených ľudí, 5 z nich sa nepodarilo zachrániť a zomreli. Možno by následky neboli také fatálne, keby im okoloidúci ľudia včas pomohli. Vo februári sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na ľudí ležiacich na ulici prostredníctvom sociálneho experimentu a otestovať všímavosť okoloidúcich.

Realizácia: Problematickú situáciu sme sa rozhodli otestovať prostredníctvom sociálneho experimentu. Nevšímavosť a ľahostajnosť ľudí potvrdili skrytá kamera a sociálny experiment, ktorý sme s Depaul Slovensko a OS ZZS SR realizovali v uliciach Bratislavy práve keď mrzlo:

● Na frekventovanom námestí sme simulovali situáciu, ktorá sa môže stať komukoľvek.
● Na lavičke ležal figurant a skryté kamery nakrúcali správanie a reakcie okoloidúcich ľudí.
● Za viac ako hodinu prešlo okolo ležiaceho figuranta takmer 800 ľudí, pristavili sa však len 3.
● Smutné výsledky sociálneho experimentu sme prezentovali na tlačovej konferencii, spoločne so záchranami, ktorú sme zorganizovali priamo v priestoroch nízkoprahovej Nocľahárne sv. Vincenta de Paul.
● Médiá dostali priestor vyspovedať aj figuranta Mira, ktorý porozprával ako sa cítil, keď ležal v mrazoch vonku a ľudia ho ignorovali.
● Pripravili sme zároveň 3 jednoduché kroky, ktorými pomôžeme ľuďom ležiacim na ulici zachrániť život.
● Popri medializácii dostalo video a 3 kroky veľký priestor aj v online a na SoMe.


Výsledky: Včasná pomoc človeku ležiacemu na ulici môže zachrániť život. Stačí len ľudský prístup a 3 jednoduché kroky, ktoré zvládne každý – osloviť ležiaceho, zavolať 155 ak je treba a dostať ho zo zimy do tepla.
Medializácii sociálneho experimentu priniesla 44 média výstupov, vrátane TVs, denníkov a online, so zásahom 1,2 mil. a AVE 130k €. Na sociálnych sieťach video zaujalo tisícky ľudí, sharovali ho priamo z Depaul alebo zo SoMe médií.
Sociálny experiment bol súčasťou fundrisingovej zimnej kampane, v rámci ktorej sa podarilo vyzbierať 108 676 € a zvýšiť počet individuálnych darcov o 6 304.


2. miesto
Len si to predstav... aké to je veci si iba predstavovať | Promiseo | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Stručná charakteristika: Jeden zbierkový deň a jasný cieľ - získať čo najväčší výnos na podporu nevidiacich a slabozrakých. Umelú inteligenciu, ktorá otriasala v roku 2023 svetom, sme namiesto zábavy využili na to, aby sme ukázali na odlišnosť medzi životom vidiacich a ľudí so zrakovým postihnutím. A to jednoduchým spôsobom - cez notoricky známe pamiatky. Využitím aktuálneho trendu AI, silným insightom a vzbudením empatie sme dosiahli náš cieľ a získali rekordných 286 074 €. Aj vďaka nám si tak ľudia so zrakovým postihnutím nemusia lepší život iba predstavovať - môžu ho žiť.


Výzva a cieľ: Posledné roky sa v prípade zbierky stretávame s nečakanými situáciami, ktoré jej výsledky ohrozujú - či už to bola pandémia, invázia Ukrajiny, inflácia či práve predčasné parlamentné voľby, ktoré sa konali v mesiac zbierky minulý rok. Opäť sme dokázali, že získať historický výnos je aj v krušných časoch možné. Je však potrebné pochopiť cieľovú skupinu, pracovať s aktuálnymi trendmi a nájsť spôsob, akým sa darcovia s nevidiacimi a slabozrakými stotožnia.

Stratégia: Našou stratégiou bolo využiť umelú inteligenciu, ktorá zažívala boom a pri čo najmenších nákladoch sme poukázali na rozdiel v tom, ako vidiaci a nevidiaci poznajú 2 notoricky známe pamiatky - Koloseum a Eiffelovu vežu. Opisy pamiatok, ktoré nám poskytli nevidiaci sme zadali ako prompt AI a jej výsledky ukázali v TV spote a vizuáloch. Týmto sme vzbudili nielen empatiu v cieľovej skupine, ale sprostredkovali aj náhľad do života nevidiacich cez TikToky, ktoré získali tisíce až desaťtisíce pozretí.

Realizácia: V prvej fáze sme s klientmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracovali na výrobe spotu. Vyspovedali sme ich, ako si predstavujú Koloseum a Eiffelovu vežu. Zároveň sme s nimi nakrútili desiatky TikTok videí, v ktorých odpovedali na otázky vygenerované umelou inteligenciou.

V nasledujúcej fáze sme na základe opisov nevidiacich a slabozrakých postprodukčne vytvorili podobizne pamiatok a zostrihali TV spot, v ktorom sa objavili aj ambasádori a klienti Únie. Zároveň sme spracovali aj kľúčový vizuál.

V tretej fáze sme spustili kampane na Facebooku a Instagrame, pozostávajúce zo single image postov, carouselov i Reels a TV spotu, ktoré nabádali cieľovú skupinu k podpore nevidiacich a slabozrakých, predovšetkým v zbierkový deň, no aj prostredníctvom SMS alebo zaslania peňazí na účet. Texty, ktoré sme použili boli tiež vytvorené s pomocou AI, a aj v nich sme poukazovali na to, že bežné veci, ktoré my vidíme, si môžu nevidiaci iba predstavovať.

Počas celého procesu sme s cieľovou skupinou interagovali, odpovedali na ich otázky a pripomínali im, že v zbierkový deň sa na nich tešíme v uliciach.

Výsledky: Vďaka kampani sme medzi cieľovou skupinou nielen zvýšili povedomie o tom, ako sa žije ľuďom so zrakovým postihnutím, ale podarilo sa nám znova získať historický výnos, a to rekordných 286 074 €. Zároveň sme na TikToku rozšírili povedomie o živote ľudí so zrakovým postihnutím medzi Generáciou Z, ktorá je síce dnes ešte na strane dobrovoľníkov, no z ktorej sa čoskoro stanú potenciálni darcovia. Strategicky tak tvoríme budúcu cieľovú skupinu zbierky.

2. miesto
Rodina sa počíta „Destinácia domov“ | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s Respect APP | Úsmev ako dar
Stručná charakteristika: Na Slovensku je v súčasnosti každá tretia rodina ohrozená chudobou. Výrazne rastie počet rodín, ktorým hrozí strata domova, čo býva vážnou príčinou vyňatia dieťaťa zo starostlivosti rodičov. Už dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Preto Úsmev ako dar spustil kampaň a novú verejnú finančnú zbierku s názvom Rodina sa počíta „Destinácia domov“. Na túto alarmujúcu tému upozornili skrz jednu z najobľúbenejších tém na sociálnych sieťach: cestovanie a poukázal na to, že pre ohrozené rodiny nie exotická dovolenka, ale práve domov je vysnívanou destináciou.


Výzva a cieľ: Úsmev ako dar sa už vyše 32 rokov sústreďuje na pomoc deťom z detských domovov a ochranu rodín v núdzi. Výzvou bolo nájsť taký komunikačný uhol, ktorý opäť dokáže nielen vzbudiť záujem o kampaň, ale vyústi aj do splnenia fundraisingových cieľov, nakoľko situácia je z roka na rok kritickejšia. To sa podarilo vďaka nečakanému spojeniu témy rodín v núdzi túžiacich po skutočnom domove s cestovaním – obľúbenou témou na soc. sieťach. Ďalšou výzvou bolo identifikovať dostatočne atraktívne komunikačné nástroje, ktoré pri obmedzenom budgete dokážu zabezpečiť zásah.

Stratégia: Kampaň približuje situáciu rodín v núdzi cez tému cestovania, ktorá je ľuďom v online prostredí aj v živote mimoriadne blízka. Vidia ju každodenne na sociálnych sieťach, riešia ju so známymi a priateľmi. Ľahko sa s ňou stotožnia. Vďaka tomu sa dokážu empaticky vcítiť do problémov týchto rodín a detí, ktorých vysnívano destináciou je „obyčajný“ domov. Ideu podporil reálny príbeh rodiny prespávajúcej v aute. Kampaň a jej myšlienku podporilo 25 influencerov. Niektorí z nich si dokonca sami vyskúšali, aká je noc strávená v aute. Na reklamnú a SoMe kampaň nadväzovali PR aktivity v podobe tlačovej správy, ako aj práce s médiami a organických a natívnych článkov.

Realizácia: Realizáciu idey podporil reálny príbeh rodiny prespávajúcej v aute, ktorý sa stal nielen ústredným motívom reklamného spotu, ale následne aj PR kampane. Spot bol nasadený v televízii, v rádiu a aj v online.
Ďalším prvkom kampane bol influencer marketing, do ktorého sa zapojilo 25 influencerov, vrátane Jakuba Lužinu, Daniely Vojtasovej, Roba Opatovského, Simony Simanovej, Mira Jaroša, či Karmen Pál- Baláž. Niektorí z nich si dokonca sami vyskúšali, aká je noc strávená v aute, aby priblížili situáciu rodín, ktorých vysnívaná destinácia je domov. Iní sa zúčastnili fundraisingového koncertu. Na reklamnú a SoMe kampaň nadväzovali PR aktivity v podobe tlačovej správy, ako aj organických a natívnych článkov.

Výsledky: Primárny cieľ kampane bolo vyzbierať 20 000Eur, pričom sa vďaka kampane podarilo vyzbierať až 55 546 EUR. Vzrástol aj počet darcov zo 752 na 1202. Táto suma umožnila pomôcť 556 rodinám, v ktorých žije 1390 detí. Vďaka influencerom získala kampaň kumulatívny dosah 2 409 590 sledovateľov. Vďaka cieleným mediálnym aktivitám sme získali mediálny priestor v hodnote 17 490 Eur.

3. miesto
Účet za nehodu | 10/10 COMMUNICATIONS | občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko
Stručná charakteristika: Účet za nehodu je edukačno-osvetový projekt s hlavným cieľom: interaktívnym zapojením návštevníkov podnikov a barov upozorniť na to, že ak človek pije, nesmie šoférovať – môže to mať totiž fatálne následky. V čase od februára do júla 2023 sme prostredníctvom hliadok Pi s rozumom, partnerov (Polícia SR, Nadácia Alliaz, Bolt, Tester), ale aj influencerov a PR aktivít rozdali 50 tisíc kusov symbolických Účtov za nehodu, 20 tisíc edukačných letákov, no navyše sa do projektu zapojilo aj takmer 300 podnikov po celom Slovensku. A to len s jediným cieľom: Povedať alkoholu za volantom jasné NIE.


Výzva a cieľ: Na Slovensku sa v r. 2022 stalo 120 065 dopravných nehôd – 1236 pod vplyvom alkoholu a až 4482 s následkami na živote alebo zdraví. Hmotná škoda dosiahla 46 mil. eur. Všetci si navyše pamätáme následky tragickej dopravnej nehody na Zochovej, pri ktorej vyhaslo 5 mladých životov. Zdá sa, že Slovenky a Slováci stále nevnímajú dostatočne riziko šoférovania pod vplyvom alkoholu. Je možné to zmeniť? Pokúsime sa o to, ale namiesto represívnych opatrení zvolíme edukáciu a interaktívne zapojenie tých, ktorých sa to najviac týka – návštevníkov a zamestnancov podnikov, barov a reštaurácií.

Stratégia: Oslovíme partnerov, ktorým záleží na tom istom – bezpečnosti na cestách: Políciu SR, garanta projektu, Nadáciu Allianz, ktorá poskytne vyčíslenie nákladov pri dopravnej nehode, obľúbenú taxislužbu Bolt, ktorá pre nových používateľov apky poskytne prvú jazdu taxíkom úplne zadarmo, firmu Tester, vďaka ktorému si môžu návštevníci zmerať hladinu alkoholu v dychu. Zapojíme tiež influencerov a synergickým efektom všetkých realizovaných aktivít ukážeme verejnosti, no najmä vodičom, ktorí by si po konzumácii alkoholu chceli sadnúť za volant, čo môže takéto rozhodnutie spôsobiť.

Realizácia: Hliadky Pi s rozumom v podnikoch a baroch po celom Slovensku rozdávali symbolické Účty za nehodu – fiktívne pokladničné bloky upozorňujúce na možné finančné následky jazdy pod vplyvom alkoholu. Opití vodiči však riskujú nielen pokutu a materiálne škody, ale najmä zdravie a život seba i iných. Preto sme im tiež ukázali a edukovali ich, že všetky druhy alko nápojov obsahujú rovnaký alkohol. Hliadky tiež merali hladinu alkoholu v dychu cez certifikované alkohol testery, aby názorne ukázali, že hoc len po malom pive, človek nemôže šoférovať a mal by si zvoliť iný druh dopravy. V závere projektu sme preniesli hliadky Pi s rozumom na náš najväčší festival POHODA, kde pokračovali v edukačných aktivitách. Celý projekt sme aktívne komunikovali prostredníctvom rôznych kanálov: weby Pisrozumom.sk a Ucetzanehodu.sk, zapojené podniky, ktoré tiež rozdávali návštevníkom promo materiály, influenceri, PR komunikácia v médiách aj na sociálnych sieťach.

Výsledky: Do projektu sa zapojilo takmer 300 podnikov po celej SR, ktoré prejavili záujem o dlhotrvajúcu spoluprácu a spoločne s hliadkami Pi s rozumom rozdali 50 000 kusov Účtov za nehodu a 20 000 kusov edukačných letákov. Navyše podľa štatistík trenčianskej polície sa počet vodičov pod vplyvom alkoholu počas festivalu znížil o 60 % v porovnaní s minulým rokom, keď sme na Pohode neboli. O projekte vyšlo 103 výstupov v médiách za takmer 134 tisíc eur a celkovým dosahom viac ako 12 miliónov. Na facebookovom konte o.z. Pi s rozumom sme oslovili viac ako 750 tisíc ľudí a takmer 100 tisíc na instagrame.

3. miesto
TOTO NIE JE HRA - POŠLIME BOŽENU NA UKRAJINU  | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA | Iniciatíva MIER UKRAJINE a DARČEK PRE PUTINA
Stručná charakteristika: Ako minulý rok, tak aj tento pomáhalo AMI COMMUNICATIONS s aktivitami iniciatíve Mier Ukrajine (MU). Tento rok bol jednou z hlavných aktivít online fundraising na odmínovač Božena 5, ktorý zrealizovali MU a Darček pre Putina. Na odmínovač, ktorý sa pomôže na Ukrajine sa vyzbieralo 650 000€, čo predstavuje doteraz najväčší úspešný online fundraising na produkt v SR. Kampaň tvrala 136 dní a  boli k nej zorganizované 4 mediálne podujatia na rôznych miestach Slovenska vrátane Krupiny, kde sa Božena vyrába.


Výzva a cieľ: Ukrajina je zamínovaná tak, že by podľa niektorých zdrojov trvalo 750 rokov, kým by sa odmínovala „ručne“, je to aktuálne najviac zamínovaná krajina na svete Preto sme hľadali nástroj ako konrétne a adresne pomôcť v tejto oblasti. Slovensko vyrába unikátnu technológiu - odmínovacieho robota už piatej generácie a to bol popri potrebách Ukrajincov dôvod pre ktorý sme sa rozhodli pre online fundraising na odmínovač Božena 5. Na Slovensku panuje atmosféra, kde je mnoho ľudí odklonených od pomoci Ukrajine – okrem vysokej sumy bola toto druhá najväčšia prekážka, ktorú sme museli prekonať.

Stratégia: Téma: Systematická komunikácia faktov a dát o problematike zamínovania Ukrajiny, zobrazovanie dopadov mín na osudy nevinných civilistov na Ukrajine.

Slovenskosť: Patričný dôraz na skutočnosť, že Božena je slovenský produkt.

Timing: Práca s kľúčovými dátumami - Deň víťazstva nad fašizmom, 21. August 1968 či festival Pohoda
Partnerstvá: Úzka spolupráca s partnermi - výrobca Boženy, ukrajinská ambsáda, nadácie NOS-OSF a Pontis, Taiwanská reprezentačná kancelária, MO SR, Donio.sk
Médiá a sociálne siete: Systematická komunikácia so 4 vrcholmi v podobe veľkých eventov.

Realizácia: Online fundraising na Boženu - TOTO NIE JE HRA - POŠLIME BOŽENU NA UKRAJINU sme realizovali ako integrovanú kampaň bez akejkoľvek inzercie. Využili sme maximálne Earned (všetky kľúčové hlavné aj regionálne médiá), Shared (FB skupiny, influenceri, podporovatelia, Donio) a Owned media (FB,IG, X kanály). Kickoff 8.5. sprevádzal happening pred ukrajinským veľvyslanectvom, kde sme traktorom - v štýle Boženy - deaktivovali atrapy mín. Mali sme na akcii všetky kľúčové TV a médiá - čo pomohlo dobrému štartu v podobe pripísania niekoľkých desiatok tisíc €. Silný moment bol live event z Krupiny u výrobcu, kde sme zložili 200 000€ a začalo sa s výrobou stroja. Nasledoval festival Pohoda, kde sme zrealizovali rôzne diskusie a podporila nás aj prezidentka SR. 21.8. sme po dohode s MO SR, ktoré nad projektom prevzalo záštitu, spravili live event s Boženou na námestí SNP.Počas 136 dní sme realizovali kampaň aj na sociálnych sieťach a vysvetľovali dôležitosť podpory pre Boženu. Počas dvoch septembrových týždňov sme každé darované euro zdvojnásobili vďaka matchingovému daru od Taiwanu. V Septembri 2023 sa nám cieľ podarilo naplniť a pred ukrajinskou ambasádou sme misiu uzavreli

Výsledky: Počet výstupov na vlastných soc. sieťach: 40+ reach: 182 784 počet live videí: 4, ktoré boli crosspostované na viacerých FB stránkach SK denníkov (DenníkN, Aktuality.sk, SME...), reach z lives:70 895

Počet výstupov v tradičných médiách: 197 , ( všetky opakovane v TOP TIER Médiách); REACH: 11 733 166 AVE: 400 061 Úspešná najväčšia online fundraising kampaň na produkt v histórii SR doteraz.

E. Content in PR

1. miesto
Radosť víťazí | Neopublic v spolupráci s MullenLowe GGK | Tipos
Stručná charakteristika: Cieľom bolo podporiť vnímanie TIPOSu ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak. TIPOS sa rozhodol túto tému komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. TV kampaň s Jurajom Slafkovským tému odštartovala. Obsahová platforma radostvitazi.sk priniesla množstvo videoobsahu pre športovcov i fanúšikov, do tvorby ktorého sa zapojili známi športovci i športová psychologička. Nechýbali ani zásady správneho fanúšika. Kampaň prispela k napĺňaniu zadefinovaného cieľa.


Výzva a cieľ: Prieskum dokázal, že športovci často pociťujú neprimeraný negatívny tlak, ktorý im kazí radosť zo športu. Najčastejšie sa objavuje zo strany fanúšikov, trénerov, ale aj sponzorov alebo médií. Typickými miestami sú sociálne siete a diskusie pod článkami, ale aj samotné zápasy alebo súťaže. TIPOS sa rozhodol tému tlaku komunikačne otvoriť a podporiť športovcov v jeho zvládaní. Zapojil aj fanúšikov, ktorých motivoval k slušnému fandeniu. Cieľom kampane bolo cez konkrétnu tému posilniť vnímanie značky ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu.

Stratégia: Kampaň s posolstvom radosti zo športu mala za úlohu osloviť cieľovky na všetkých frontoch. Najširšie publikum sme oslovili TV kampaňou, v ktorej vystupoval Juraj Slafkovský – hrdina MS v hokeji a draftová jednotka v NHL. V online vznikla stránka, kde pribúdal pestrý obsah najmä pre výkonnostných športovcov, ale aj pre fanúšikov. Do tvorby obsahu sme zapojili aj iné známe mená zo sveta športu. Dôležitým momentom bolo aj využitie aktuálnych udalostí: napr. podpora brankára Chovana po nevydarenom zápase, alebo oslava výročia draftu Juraja Slafkovského.

Realizácia: Kampaň sme odštartovali tlačovou konferenciou, na ktorej boli predstavené výsledky prieskumu o tlaku v športe, nový TV spot s Jurajom Slafkovským a obsahová online platforma radostvitazi.sk. Námet TV spotu vychádzal z reálnej udalosti pred prvým zápasom v NHL, kedy Jurajov otec poslal synovi jednoduchý odkaz: „Hlavne si to uži!“ Túto udalosť sme v spote dramatizovali, odovzdali posolstvo o radosti v športe a pripomenuli TIPOS ako najväčšieho podporovateľa športu. Na webe radostvitazi.sk sa objavili videá zo série TLAK TALK, kde sa vybraní športovci (Molčan, Volko, Chochlíková, Barteková, Forster a Slafkovský) podelili o to, ako zvládajú tlak. Videá zo série i samotný web boli podporené aj na sociálnych médiách TIPOSu. Ďalšiu sériu videí Radi poradíme pripravila športová psychologička. Aktualizačným momentom bol hejt na brankára Chovana, ktorý sa spustil po nevydarenom zápase. Vtedy sme zverejnili zásady správneho fanúšika šíriaceho radosť a podporili brankára. Mozaiku aktivít doplnila originálna oslava prvého výročia draftu, kedy sme Jurajovi odovzdali „Oslafný dres“ s podpismi 800 fanúšikov. Aj Oslafný dres mal silnú PR podporu.

Výsledky: Kampaň prispela k vnímaniu značky TIPOS ako najväčšieho podporovateľa slovenského športu. V prieskume spolu až 78 % respondentov uviedlo, že si tento fakt potvrdili, alebo sa k nemu začali prikláňať. V prieskume najväčších sponzorov si TIPOS medziročne polepšil o 2 percentuálne body a narástol viac, ako jeho najväčší konkurent zo segmentu hazardných hier a stávok. Kampaň tiež vygenerovala množstvo spontánneho PR – len výstupov po úvodnej tlačovke bolo cez 45, dosiahli mediálnu hodnotu cez 420 tisíc € a celkový zásah kampane vďaka PR presiahol hranicu 2,9 milióna ľudí.

2. miesto
Odhalení | Seesame | Johnson&Johnson
Stručná charakteristika: Príbehy pacientov s onkologickými ochoreniami sa v médiách objavujú často. Väčšinou poukazujú na nepriaznivý osud a nedostatok peňazí. Ak sme chceli zaujať, museli sme zmeniť prístup a naratív. Pacientov s rakovinou krvi sme vykreslili ako hrdinov a hrdinky a vyzdvihli ich prínos pre rodiny, ale aj celú spoločnosť a ekonomiku. V hektickej digitálnej dobe sme stavili na offline komunikáciu, moderný storytelling a netradičnú spoluprácu s umeleckou galériou. Príbehy pacientov sme spojili s výpravnými fotografiami a najnovšími analytickými dátami v publikácii s názvom Odhalení.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo odlíšiť sa formou spracovania od stoviek príbehov pacientov s rakovinou. Chceli sme zaujať v exponovanom čase pred parlamentnými voľbami a upozorniť na menej známu diagnózu mnohopočetného myelómu. Cieľom bolo cez tri silné príbehy poukázať na to, čo reálne prinášajú investície do slovenského zdravotníctva a zdravia konkrétnych ľudí. Chceli sme ukázať, že pacienti s rakovinou krvi nie sú pre spoločnosť len finančným nákladom, ale po kvalitnej liečbe naďalej vedú aktívny život a vedia byť ekonomickým prínosom pre spoločnosť. Aj preto sa investícia do ich zdravia oplatí.

Stratégia: Našou stratégiou bolo vytvoriť obsah, ktorý sa v pretlaku online médií nestratí. Rozhodli sme sa preto pre offline prevedenie vo forme publikácie, ktorá v sebe spája prvky dokumentárneho umenia a reportážneho štýlu. Vydali sme sa cestou vizuálne pútavých fotografií, ktoré vďaka svojej kvalite získali galerijný charakter. Prirodzene z toho vyplynula spolupráca s galériou v centre mesta, ale aj ďalšími inštitúciami, vďaka čomu sa problematika dostala aj do atraktívneho verejného priestoru. Plánom bolo doručiť publikáciu zdravotníckym lídrom a inšpirovať ďalších pacientov.

Realizácia: Vytvorili sme pútavú publikáciu, ktorá necháva v centre pozornosti výpravné fotografie. Tie sú podporené pozitívnym naratívom príbehov a sú predelené výraznou typografiou a najnovšími analytickými dátami. Červené farebné plochy zároveň odkazujú na rakovinu krvi a publikáciu prepájajú s dlhodobým vizuálnym konceptom projektu Odhaľme rakovinu krvi. Použitie priesvitného pauzovacieho papiera skvele dopĺňa ideu odhalenia a postupne pri listovaní odkrýva príbehy pacientov.
Možno si ani neuvedomíte, že sa pozeráte na ľudí, ktorí majú skúsenosť s rakovinou. Príbehy nekričia o pomoc, práve naopak. Ukazujú pacientov netradične – v štýle novodobých influencerov a celebrít, upriamujú pozornosť na pozitívne detaily ich príbehu a v neposlednom rade na kvalitnú liečbu, ktorá je vždy investíciou do konkrétneho človeka.
Reprezentatívnu publikáciu sme slávnostne pokrstili a uviedli do života na oficiálnom podujatí v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v galérii Umelka za účasti desiatok novinárov, hemato-onkológov, predstaviteľov pacientskych organizácií, zástupcov zdravotníckych lídrov, ale aj hrdinov z našej publikácie.


Výsledky: Putovnú výstavu na oplotení galérie Umelka v centre Bratislavy a v reprezentatívnych priestoroch viacerých štátnych a verejných inštitúcií videlo odhadom viac ako pol milióna ľudí. Zapojením laickej verejnosti, odborníkov a angažovaním všetkých kľúčových aktérov a stakeholderov sa téma rakoviny krvi a mnohopočetného myelómu stala predmetom otvorenej verejnej diskusie. Podarilo sa nám zaujať výlučne offline počas najexponovanejšieho obdobia pred parlamentnými voľbami. Publikácia aj putovná výstava dodnes plnia svoj účel a dostávajú sa stále k ďalším adresátom.

2. miesto
KLUB mužov, ktorí nestarnú, ale dozrievajú | PRime time v spolupráci s PRime time | HUBERT J.E. pre značku Karpatské brandy
Stručná charakteristika: Jedným z dôležitých pilierov budovania značky Karpatské brandy sú príbehy a ľudia. Legendárne Karpatské brandy (KB) má síce svoj príbeh, no vďaka dobe, v ktorej vznikalo, zostali konkrétne osobnosti skôr v úzadí. Príbeh značky sme sa preto rozhodli budovať na príbehoch zaujímavých a inšpiratívnych mužov. Pretože „Brandy nestarne, ale dozrieva“, rovnako ako mnoho mužov, ktorí tvoria hlavnú cieľovú skupinu brandy. V našom seriáli natívnych rozhovorov „KLUB mužov“ predstavujeme osobnosti, ich životné príbehy, a to pod hlavičkou značky Karpatské brandy.


Výzva a cieľ: Tradičná slovenská značka KB má svoju obrovskú základňu fanúšikov v starších ročníkoch, ktoré neradi skúšajú nové či inovované produkty. Mladšie generácie ju už veľmi nepoznajú, uprednostňujú skôr trendové zahraničné značky. Cieľom bolo nájsť zaujímavý content pre PR a sociálne siete a pripomenúť cieľovej skupine, strednej generácii mužov legendárny produkt KB, jeho varianty a novinky. Bolo dôležité nájsť nástroje, ako zviditeľniť značku nielen komunikačne, pripomenúť verejnosti jej históriu, unikátny proces výroby, ale zároveň ju aj priamo priniesť medzi zákazníkov.

Stratégia: Založením rubriky rozhovorov „KLUB mužov“ so zaujímavými predstaviteľmi cieľovej skupiny sme vytvorili prakticky neobmedzený priestor pre vytváranie atraktívneho obsahu. Zo zaujímavých mužov, každého s jeho vlastným príbehom, sme nepriamo urobili tváre značky. Postavili sme ich tiež do pozície mikroinfluencerov na našich, ale neraz aj vlastných sociálnych sieťach, a to v spojení noblesného a akostného brandy. Tento komunikačný koncept nám umožňuje komunikovať aj tak legislatívne limitovaný produkt, ako je alkohol v súlade so zákonom, a pritom hodnotne a atraktívne.

Realizácia: Projekt pozostáva zo seriálu natívnych rozhovorov umiestnených primárne na webovej stránke značky pod samostatnou záložkou „KLUB mužov, ktorí nestarnú ale dozrievajú“. Seriál rozhovorov: má samostatné predstavenie aj na všetkých platformách sociálnych sietí, kde formou postov, fotodokumentácie a citácií predstavujeme jednotlivých zaujímavých členov Klubu.

Mediálne využitie: inšpiratívne rozhovory so širokým spektrom zaujímavých inšpiratívnych mužov - Slovákov, akými sú napríklad prezident svetového rybárskeho zväzu, kuchár- majster sveta, tréner olympijského družstva, ale aj marketér, digitalny manažér, spevák či športový redaktor, má kvalitný potenciál v medializácii neplatenou i platenou formou.


Výsledky: Kvalitné natívne výstupy pomáhajú budovať brand KBŠ a prinášajú z dlhodobého hľadiska význam a pozitívnu odozvu. Klient oceňuje nielen komunikačnú rovinu, ale aj kvalitu projektu a počíta s dlhodobým potenciálom a rozvíjateľnosťou v ďalšom období.
• Počet rozhovorov: 20 inšpiratívnych mužov
• Počet uverejnení medializácia: 39 PR článkov rozhovorov
• Počet zverejnení na sociálnych sieťach : 20
• Kumulovaný REACH medializácia: 57 226
• Kumulovaný REACH SoMe: 1 404 620
• Engagement SoMe: 28 106
• Celkovo impresie: 1 534 72

3. miesto
Palma magazín NAJPRV SUSEDIA | CORWIN SK a.s. v spolupráci s Wiktor Leo Burnett | CORWIN SK a.s.
Stručná charakteristika: Development je v Bratislave často vnímaný negatívne najmä zo strany susedov. My sme chceli tento trend zvrátiť a vytvoriť pozitívne asociácie s naším projektom.
Z tohto podnetu sme vymysleli koncept susedského magazínu “Najprv susedia”, ktorý je ukážkou úspešného budovania vzťahov medzi developerom a miestnou komunitou. Vďaka otvorenej a proaktívnej komunikácii vo forme tlačeného magazínu sme získali podporu a dôveru jednej z najdôležitejších cieľových skupín - našich susedov. Výsledkom je extrémne pozitívne vnímanie projektu - až 98 % susedov podporuje revitalizáciu Palmy.


Výzva a cieľ: Areál Palmy s rozlohou 6 ha chátra od roku 2014, kedy v ňom definitívne skončila priemyselná výroba. Napriek tomu, že susedia by namiesto neho radi videli kúsok živého mesta, je prirodzené, že búracie práce a výstavba v nich môžu vyvolávať obavy ohľadom dopravy, hlučnosti, prašnosti a pod., ktoré sa často môžu pretaviť až do sťažností či zamietavých postojov v povoľovacích konaniach.
Cieľom preto bolo predstaviť projekt obyvateľom, ktorých sa revitalizácia Palmy priamo dotýka. Budovať s nimi pozitívne vzťahy, vytvoriť pozitívne očakávania a zároveň si aj získať ich dôveru a podporu

Stratégia: Palma má byť štvrť, kde sú na prvom mieste ľudia. Filozofia „Najprv ľudia“ je nielen hlavným princípom vízie Palmy, ale aj základom celej komunikácie. Vedeli sme, že vzhľadom na toto nastavenie je kľúčové získať si dôveru susedov Palmy. A to obzvlášť preto, že Bratislavčania dlhodobo vnímajú developerov negatívne. A to sme chceli zmeniť.
Vzhľadom na to, že veľká časť lokálnej populácie patrí medzi staršie generácie, rozhodli sme sa pristúpiť k ich osloveniu prostredníctvom tlačeného magazínu.

Realizácia: Susedský magazín Palma predstavuje výnimočný prístup v dlhodobej a systematickej komunikácii s miestnou komunitou. Nie je bežné, že developer komunikuje so susedmi formou tlačeného periodika, a ešte zriedkavejšie je, robiť to s takým časovým predstihom. Dôležité je uvedomiť si, že projekt Palma sa stále nachádza v procese zmeny územného plánu, pričom so začiatkom výstavby sa počíta až v horizonte niekoľkých rokov.
Prvé číslo magazínu vyšlo v lete 2021 a od vtedy sme už vydali 6 čísel. Magazín vydávame 2x ročne a okrem informovania o postupe projektu predstavuje aj tvorcov Palmy, či kľúčové témy projektu, ktoré susedov zaujímajú, napr. doprava, princípy výstavby, urbanizmus, verejné priestory a pod. Na poslednú stranu magazínu vždy pripájame krížovky a iné súťaže o Palma merch, ktoré motivujú ľudí magazín čítať. V rámci magazínu tiež reagujeme na často kladené otázky, na ktoré máme dedikovaný email a aj fyzickú schránku na plote projektu.
Z pôvodnej distribúcie 2000 ks sme sa na základe dopytu od miestnej komunity dostali na číslo 5300ks a záujem o magazíny stále rastie.
Magazíny sme s odstupom publikovali aj v online podobe na: https://issuu.com/corwinplace

Výsledky: Ukázalo sa, že susedský magazín je ideálnym nástrojom na budovanie vzťahu s komunitou. V rámci prípravy projektu a búracích prác sa nám podarilo predísť sťažnostiam a dnes máme v lokalite širokú skupinu spriaznených susedov. Úspech magazínu potvrdzujú pozitívne reakcie susedov na sociálnych sieťach, v našej dedikovanej PALMA emailovej schránke a aj výsledky prieskumu AKO medzi obyvateľmi bratislavského Nového Mesta. Až 97,8 % opýtaných si myslí, že by sa tento areál mal revitalizovať. Takmer 80 % priamych susedov Palmy si navyše želá, aby sa brownfield revitalizoval čím skôr.

F. Creativity in PR

1. miesto
Láskyplný piatoček | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s 1st CLASS AGENCY | Kofola Československo
Stručná charakteristika: Čo spravíte, keď tak ikonická značka ako Kofola začne strácať relevanciu medzi mladými? Zostali sme verní láske, ktorá je súčasťou DNA Kofoly a našli jej súčasnú interpretáciu. Láska to totiž nemá v dnešnej dobe ľahké. Prieskum potvrdil, že páry majú na lásku len 2,5 hodiny denne. Preto sme zaviedli Láskyplný piatoček – aktivitu s jasným cieľom - motivovať ľudí, aby venovali láske potrebný čas.

Lásku sme nepoužili iba ako komunikačnú tému. Rozhodli sme sa jej reálne pomôcť a na tento cieľ sme sústredili všetky naše aktivity počas celého roka.


Výzva a cieľ: Kofola je love brand, ľudia ju milujú. Avšak jej príbehový svet strácal pre mladých relevanciu. Obraz romantickej a nostalgickej lásky, ktorý v kampaniach zobrazovala, nie je pre dnešnú generáciu uveriteľný.

Cieľom preto bolo posilniť vnímanie imidžu značky a nájsť kreatívne zobrazenie lásky pod hlavičkou Kofoly, ktoré bude blízke mladým. Cieľom PR bolo naplniť kampaň kvalitným komunikačným obsahom, ktorý prinesie priestor pre spontánne PR.

Stratégia: Aby sme dokázali osloviť mladých ľudí, v zobrazovaní lásky bol potrebný zásadný posun. Lásku a jej komunikáciu sme potrebovali posunúť do súčasného sveta.

INSIGHT = NEDOSTATOK ČASU NA LÁSKU
Spravili sme preto prieskum, ktorý ukázal, že páry spolu trávia menej ako 2,5 hodiny denne. A z toho väčšinu času zaberú rutinné činnosti, ako je telka či domácnosť.

KONCEPT = LÁSKYPLNÝ PIATOČEK
Preto sme sa rozhodli láske pomôcť a inšpirovať ľudí, aby si na lásku našli plnohodnotný čas. Vďaka osobnej skúsenosti každého z nás s nedostatkom času na lásku sa otváral veľký priestor na komunikáciu témy

Realizácia: Aby sme ukázali, že Kofola to s podporou lásky myslí vážne, začali od seba - gestom pre zamestnancov. Zaviedli pre nich Láskyplný piatoček – extra deň voľna na lásku. Na zapojenie ďalších firiem vyzýval aj generálny riaditeľ Kofoly.

V téme Máte dosť času na lásku? sme pokračovali so Sexuálnou výchovou a v Rannej šou na Funku sme vyzvali firmy, aby dali svojim ľuďom voľno na lásku.

Hľadali sme však cestu, ako tému dostatku času na lásku pod hlavičkou Kofoly komunikovať v PR nielen na jar v čase zavedenia zamestnaneckého benefitu dňa voľna na lásku a kampane, ale aj počas celého roka.

V lete nám skvelú príležitosť priniesli festivalové svadby, ktoré pritiahli pozornosť nielen zaľúbencov, ale aj médií.

Na záver roka sme čas na lásku spojili s vianočnými darčekmi a prieskumom, či si Slováci prajú drahé dary alebo radšej chvíle so svojimi blízkymi.

Týmto prístupom sa nám podarilo získať 38 výstupov so zásahom 1,41 mil. respondentov a AVE 139 000 €, pričom iba jeden vyplýval z mediálnej spolupráce s Refresherom. Ostatné sme získali spontánnou publicitou.

Našim komunikačným nástrojom sa tak nestal len jeden deň v roku, ale prakticky každý láskyplný piatoček.

Výsledky: Našli sme relevantný insight zo života mladých a postavili na ňom celoročnú komunikáciu s cieľom motivovať ľudí, aby venovali láske plnohodnotný čas. Vďaka kreatívnemu uchopeniu lásky sme získali pozornosť nielen našej cieľovky, ale aj firiem a médií:

-Nárast spontánnej znalosti značky medzi mladými o 66 %
-Narást imidžových parametov “láskyplná” a “autentická” značka
- 38 výstupov so zásahom 1,41 mil. respondentov a AVE 139 000 €
- 70 firiem prejavilo záujem, 15 z nich reálne dalo deň voľna na lásku viac ako 1700 zamestnancom
- 6 oficiálnych a 45 festivalových svadieb

2. miesto
Vernisáž paušálov | casual | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: V rámci dlhoročného tandemu klient-agentúra sa opakovane ocitáme pred otázkou: Máme (opäť) nové paušály, ako ich odprezentovať médiám? S myšlienkou prelomiť tlačovkový stereotyp a skutočne zaujať, sme vytvorili projekt "Vernisáž paušálov". Spojením umenia, AI a PR sme preklenuli svet technológie a kreativity, čím sme vytvorili nový naratív pre prezentáciu paušálov, ktorý zarezonoval s mediálnou a verejnou pozornosťou. Každé dielo, reprezentujúce jeden paušál, sme odprezentovali médiám a pomohli sme tak zvizualizovať jeho benefity pre jednotlivé cieľové skupiny.


Výzva a cieľ: Už tradične sme ako agentúra stáli pred výzvou prekonať tradičný tlačovkový model a vytvoriť niečo, čo naozaj vyčnieva z bežnej komunikácie v telekomunikačnom odvetví, no nie samoúčelne. Cieľom bolo nielen predstaviť nové paušály, ale urobiť to spôsobom, ktorý podnieti dialóg, zaujme média a umožní hlbšie pochopenie paušálov a benefitov pre jednotlivé cieľové skupiny. Podarilo sa nám to? Posúďte sami.

Stratégia: Naša stratégia spočívala v integrácii digitálneho umenia a umelej inteligencie do PR, čím sme každému paušálu priradili unikátnu umeleckú identitu. Tento prístup mal za cieľ nielen vizuálne oslovovať, ale aj vytvárať príbehy, ktoré majú rezonanciu.

Zvolili sme stratégiu, kde AI a umenie hrajú kľúčovú rolu v príbehu každého paušálu. Vytvorili sme vizuálne silné obrazy, ktoré sú nielen esteticky príťažlivé, ale aj nesú hlbší význam spojený s vlastnosťami a výhodami paušálov, čím sme pridali nový rozmer k ich prezentáci a pochopeniu ich výhod.


Realizácia: Realizácia zahrňovala vývoj a prezentáciu siedmich umeleckých diel, kde každé reprezentovalo špecifické atribúty jedného paušálu a jeho benefity pre konkrétnu cieľovú skupinu, ktorému je určený. Táto prezentácia bola skombinovaná s interaktívnou diskusiou o spojení umenia a technológie, poskytujúc nový pohľad na tradičné produkty.

V procese tvorby sme úzko spolupracovali s AI a našim Art Directorom Michalom Szulanyim. Obrazy sme generovali cez Midjourney, ktoré dostalo prompty vygenerované cez ChatGPT podľa špecifík paušálov tak, aby každý obraz bol unikátnym umením, ktoré interpretuje a komunikuje kľúčové vlastnosti paušálu. Vytvorené grafiky sme vytlačili na plátna 100x100 cm a pripravili sme ich vernisáž v bratislavskom ateliéri Svetlík.

Predstavenie na tlačovej konferencii - vernisáži - bolo scénické, s dôrazom na špecifický príbeh a logiku za každým dielom, čo vytvorilo silný naratív a emocionálny zážitok pre účastníkov. V praxi sa nám ukázalo, že tento prístup pomohol vysvetliť a ukotviť benefity paušálov pre jednotlivé cieľové skupiny a životné situácie.

Výsledky: Projekt "Vernisáž paušálov" dosiahol očakávaný mediálny ohlas a posilnil percepciu značky ako inovátora v oblasti komunikácie. Netradičná tlačová konferencia je aj o prekonaní očakávaní v PR pre telekomunikačný sektor.

Dosiahli sme 30 neplatených výstupov v relevantných médiách, AVE 20 315 € a reach 291 460.

To, že sa napokon projekt ujal aj v internom prostredí operátora (obrazy si firma adoptovala a zdobili jednotlivé poschodia centrály, dokonca úplne spontánne vznikla limitovaná kolekcia oblečenia a merchu s jednotlivými dizajnmi), bolo len čerešničkou na torte.


3. miesto
Nová sezóna DPOH | Róbert Slovák a jeho priatelia | Divadlo P. O. Hviezdoslava
Stručná charakteristika: Jedným obrázkom sme odkomunikovali témy a hodnoty, ktorým sa mestské divadlo DPOH s novým positioningom a repertoárom začalo venovať v novej sezóne. Vizuál vo forme vitráže s aktuálnymi témami relevantnými pre bratislavskú kaviareň si získal pozornosť cieľovej skupiny divadla. V porovnaní s komunikáciou novej sezóny v minulom roku sa zvýšil počet výstupov viac ako 6,5 násobne. Cieľovka mala možnosť vidieť výstupy viac ako 51 miliónkrát naprieč relevantnými médiami a k vizuálu sa vyjadrovala aj prezidentka, primátor, influenceri ale aj iné kultúrne inštitúcie.


Výzva a cieľ: Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava sa zmenilo na bratislavské mestské divadlo. Divadlo pre špecifickú cieľovú skupinu ľudí, ktorí žijú v hlavnom meste. Je to divadlo pre bratislavskú kaviareň, divadlo s názorom na súčasné témy. Našou úlohou bolo odkomunikovať novú sezónu a positioning DPOH s minimálnymi nákladmi a zároveň zvýšiť povedomie o témach, ktorým sa v divadle venujú. Výzvou bolo zareagovať na hlasnú skupinu živenú dezinformačnými médiami.

Stratégia: Využili sme formu, ktorá sa spája jedine s DPOH - vitráže, ktoré dominujú priečeliu divadla. Kedysi prezentovali témy typické pre svoju dobu: oslavovali robotnícku triedu, hrdinky-traktoristky či smelých vojakov a budovateľov. Rozhodli sme sa dať klasickej forme aktuálny obsah - témy a hodnoty, ktorým sa venujú predstavenia DPOH v novej sezóne.

Realizácia: Využitím klasickej formy a nových tém divadla sme vytvorili súčasnú mestskú vitráž s obsahom, ktorý je relevantný pre jeho kaviarenskú cieľovku. Vizuál bol umiestnený na sociálne siete DPOH a citylighty. Tak, ako mnohé vitráže, aj naša nová padla za obeť tým, ktorí ju pred voľbami zneužili na šírenie strachu a nenávisti. Ale aj vďaka hejtom z alternatívnej scény si bratislavská kaviareň všimla témy, hodnoty a repertoár divadla. Ľudia, pre ktorých je nová sezóna určená, vizuál hrdo obraňovali. Klient aj agentúra sa zúčastňovali rozhovorov a odpovedali na otázky novinárov, vysvetľovali jednotlivé symboly, ktoré boli zneužité konšpiračnou scénou a cielene zle interpretované hlavne alternatívnymi médiami. Vďaka komunikácii v relevantných médiách sa cieľová skupina dozvedela, že sa stotožňuje s hodnotami divadla. To všetko vďaka jednému vizuálu s nulovým budgetom na médiá.

Výsledky: V porovnaní s komunikáciou novej sezóny v minulom roku sa zvýšil počet výstupov viac ako 6,5 násobne: 2022 = 60 výstupov, v roku 2023 ich bolo 398. Získanli sme mediálny priestor za viac ako 428 202 €. Cieľovka mala možnosť vidieť výstupy viac ako 51 miliónkrát, pričom bol pokrytý online, sociálne siete, tlač, televízia, rozhlas aj podcasty: OTS: 51 627 727. Do výsledkov sú zarátané iba relevantné médiá, nie alternatívne (vyhodnotené podľa konspiratori.sk). Vďaka komunikácii v relevantných médiách sa Bratislavčanky a Bratislavčania sa dozvedeli, že DPOH má rovnaké hodnoty ako oni.

G. Data in PR

1. miesto
#bezhejtu – Odstráňme spolu nenávisť z internetu | Seesame | TrollWall a Seesame
Stručná charakteristika: V rámci iniciatívy #bezhejtu, ktorej cieľom je eliminovať čo najviac nenávisti zo slovenského online priestoru, sme pripravili dve unikátne analýzy nenávisti na slovenskom Facebooku. Pomocou AI od TrollWall sme zanalyzovali viac ako 7 miliónov facebookových komentárov. Získané dáta sme premenili na prehľadné reporty a využili ich na získanie nových členov iniciatívy ako aj získanie mediálnej pozornosti.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo pripraviť prvú analýzu svojho druhu o nenávisti na slovenskom Facebooku, ktorá zaujme potenciálnych členov aj médiá. Dôležité bolo mať dostatočnú vzorku a pestré zloženie profilov z rôznych oblastí aby sme metodologicky obstáli.

Stratégia: Zaujať médiá - preto sme vyžili špeciálnu AI na prvú analýzu svojho druhu o nenávisti na slovenskom Facebooku
Získať kritický počet štartujúcich členov so zvučným meno pri štarte iniciatívy - vytvorenie FOMO pre ostatné organizácie, aby sa pridali.
Pripraviť užitočný obsah, ktorý môžu členovia využiť pri riadení diskusií na svojich kanáloch - pravidlá diskusie #bezhejtu
Komunikačný balík pre členov, aby iniciatívu bolo vidno najmä cez ich vlastné profily (firemné aj osobné C-level) bez potreby reklamného budgetu


Realizácia: Začali sme tým, že sme využili špeciálnu AI od TrollWall na zanalyzovanie priestoru na slovenskom Facebooku. Okrem celkového podielu hejtu sme si posvieteili aj na jednotlivé kategórie profilov. Teda koľko hejtu je na stránkach médii, u politikov, NGOs, verejných inštitúcii atď S dôkazom o veľkosti tohto problému sa nám podarilo nielen zaujať médiá, ale aj získať 45 členov iniciatívy ešte pre jej oficiálnym štartom. Následne sme pripravili aj druhú väčšiu analýzu, napojenú na parlamentné voľby. Vďaka tejto analýze sme pre iniciatíve zabezpečili výborné mediálne pokrytie v TV, Rádio, printových aj online médiách.

#bezhejtuje stále otvorená pre všetkých a funguje na jednoduchom princípe. Kto chce sa prihlási cez náš web bezhejtu.sk. Zaväzuje sa tým, že bude monitorovať, identifikovať a odstraňovať hejt zo svojich online kanálov. Spôsob akým to členovia zabezpečia si môžu vybrať. My pomocou AI od TrollWall profily členov pravidelne monitorujeme a dávame im spätnú väzbu. A preto vieme, že rozdiel v podiele hejtu na profiloch členov iniciatívy v porovnaní s priemerným slovenským Facebookom je obrovský.

Výsledky: Dve unikátne analýzy prostredia slovenského Facebooku na vzorke viac ako 7 miliónov komentárov - https://tinyurl.com/hejtprec
Viac ako 150 organických výstupov na sociálnych sieťach členov (firemných aj osobných)
Takmer 200 kvalitných mediálnych výstupov
130+ členov #bezhejtu vrátane najväčších značiek či inštitúcií
Viac ako 100 000 komentárov mesačne pod dohľadom cez členov #bezhejtu
Rozdiel priemeru hejtu na profiloch medzi členmi (2%) a nečlenmi (15%) #bezhejtu


1. miesto
Rátame s budúcnosťou | DIVINO v spolupráci s Ateliér Pútnici, Wavemaker a Crossline | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: Kampaň #RATAMEsBUDUCNOSTOU predstavila dôležité dáta o prosperite Slovenska v predvolebnom čase, keď spoločnosť riešila len medvede a imigrantov. Zložité dáta dostali ľudovú podobu a zrozumiteľný odkaz. Vložili sme ich do textov ľudových piesní, ktoré pozná každá generácia. Unikátna vizualita a chytľavá pieseň premenili ekonomický talk na zážitok, pieseň celoplošne odznela v rozhlasoch, zasiahla milovníkov TV Šláger, preletela rôzne sociálne skupiny a zasiahla užívateľov tradičných i konšpiračných médií. Dáta v piesni na YouTube získali 1 432 405 videní a 5 992 034 impresií.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo komunikovať naprieč krajinou odbornej aj laickej verejnosti Index prosperity a jeho dáta zrozumiteľne. Dostať message k médiám a presvedčiť všetky vrstvy spoločnosti, že dáta o našej ekonomike, či prosperite krajiny sú dôležité témy. Cieľom projektu preto bolo rámcovať predvolebnú verejnú diskusiu od nezmyslov k sledovaniu štatistík, ktorým porozumie každý aj v ére rýchlych informácií. Ako banka sme boli pre mnohých politikov nepriateľom, napriek tomu sme chceli vstúpiť do predvolebnej debaty a priniesť racionálne čísla, ktoré sa podarilo získať našim analytikom.

Stratégia: Svoje posolstvo sme chceli povedať najlepšie ako vieme. Číslami. Aby dátam porozumel každý, dali sme im podobu ľudových ornamentov pripomínajúcich tradičný slovenský motív. Dostali sme ich do textov ľudových piesní o číslach, ktoré pozná každý. Napr. 77 sukieň mala, 3 dni ma naháňali. Ornamenty a piesne sme spojili vo videu. Obsah sme rolovali naprieč TV, obecnými rozhlasmi, úradnými tabuľami a digitálom – social a online médiá. Cielili sme na užívateľov tradičných aj konšpiračných webov. Odkazy smerovali na web ratamesbuducnostou.sk, kde sme sprístupnili dáta i odporúčania.

Realizácia: Analytici SLSP zvolili 22 ukazovateľov z kateg. ekonomika, domácnosti, spoločnosť, vzdelávanie a udržateľnosť.

Dáta čerpali z overených zdrojov - Eurostav, OECD, Európska komisia, EIU, Reportéri bez hraníc, OSN, Numbeo.

Pracovali s najnovšími dátami, ktoré boli k dispozícii. Pri chýbajúcej hodnote využili poslednú známu.

Finálne poradie Slovenska v Indexe prosperity vyhodnotili podľa súčtu poradí ako sa umiestnili štáty EÚ-27. Najnižší súčet = najlepší výsledok.

Priniesli tak mix dát, ktoré boli zrozumiteľné širokej verejnosti.
Z dát vznikli ornamenty, pieseň a grafické podklady – bannery, posty na social, podklady na web.

Nahrali sme 82s videoklip (z neho 4x 20s verzie) doplnené o moderné animácie.

Vytvorili sme web ratamesbuducnostou.sk s dátami a odporúčaniami.
Kampaň začala eventom pre odbornú verejnosť a médiá, kde naživo odznela pieseň.

Nasledovali odpovede médiám, šírenie TS, publikovanie online formátov.
Nasadenie TV spotu - Šláger, Markíza Group a JOJ Group.

Audio spot zaznel v obecných rozhlasoch a miestne tabule doplnil plagát s dátami.

Spojili sme sa s iniciatívou Chcem tu zostať a nasadili nový TV spot pred voľbami

Výsledky: - Štatistiky sledovalo státisíce ľudí. Video v dĺžke 1:24 dosiahlo vyše 430 000 videní, priemerná dopozerateľnosť bola 88,7 %.
- Kratšie 20 sek. formáty mali average percentage view 99,6%.
- Spoty boli objednané v počte 320, odvysielaných 360.
- Bannery cielené na užívateľov konšpiračných obsahov dosiahli 1 024 347 impresií.
- Digital priestor získal 13 491 823 impresií a 52 203 prekliknutí na web ratamesbuducnostou.sk.
- Jediní sme priniesli medzi odbornú a laickú verejnosť racionálne čísla, vďaka ktorým vieme koľko rokov sa dožívame v zdraví, či aká je úroveň nášho školstva.


2. miesto
Microsoft – hybridná vojna sa týka aj Slovenska | SKPR STRATEGIES, | Microsoft Slovakia
Stručná charakteristika: Slovenský kyberpriestor nie je izolovanou bublinou. Čoraz dômyselnejšie hrozby ju skúšajú prasknúť a musíme byť ako krajina aj obyvatelia pripravení na čokoľvek. Kyberzločinci útočia na podniky, národné ciele ale aj súkromné osoby. Ukázali to dáta spoločnosti Microsoft, ktorá pozorne monitoruje situáciu na celom svete. Ako je na tom v pripravenosti Slovensko? Varovali sme viac ako 3 milióny Slovákov cez 51 mediálnych výstupov s jasným odkazom – z kyberkriminality sa stal obrovský biznis, nenechajte sa nachytať, či už riadite štát, biznis alebo svoju domácnosť.


Výzva a cieľ: Kyberbezpečnosť je s ohľadom na skutočnú aj hybridnú vojnu v Európe kľúčovou témou Microsoftu. Ten mapuje situáciu na globálnej úrovni a svoje unikátne dáta zverejňuje v komplexných reportoch. Naším cieľom bolo lokalizovať globálny naratív na slovenské pomery, zrozumiteľne pretlmočiť dáta verejnosti a upozorniť na možné riziká pre krajinu, jednotlivcov aj firmy. Zároveň sme tým chceli podporiť reputáciu značky ako globálneho aj lokálneho experta, ktorému záleží na kybernetickej bezpečnosti Slovenska a odpromovať riešenia, ktoré Microsoft v tejto oblasti ponúka.

Stratégia: Nakoľko ide o odbornú tému, zámerom komunikačnej stratégie bolo zabezpečiť zrozumiteľnosť interpretácie a neubrať z hodnovernosti dát. Storytelling sme vystavali na globálnych dátach tak, aby sme mu dali lokálny rozmer a presah na lokálny biznis klienta. Dáta sme interpretovali prostredníctvom lokálnych expertov klienta a cez prehľadné inforgrafiky, aby boli úderné a posolstvá ľahko zapamätateľné.

Realizácia: Počas roka sme pracovali s dvomi komplexnými reportmi - Microsoft Digital Defense Report a Cyber signals. Aby sme množstvo rôznych dát využili čo najlepšie, komunikáciu sme delili do tematických celkov a dávkovali ju. Volili sme primárne osobný prístup cez media briefingy či individuálne media relations v TV formátoch a videopodcastoch. Dôsledne sme vysvetľovali trendy, aktuálne hrozby aj praktické príklady, aby sme klienta pozicionovali ako jednoznačného experta v oblasti globálnej aj lokálnej kyberbezpečnosti. Extrahovaním relevantných a pútavých posolstiev z dát ako „Z hekerských útokov na internete sa stáva biznis“, „Microsoft týždenne zablokuje 710 mil. phishingových emailov“, „Hekerovi stačí v priemere 72 min., aby získal prístup k vašim dátam“, „Kyberútoky medziročne narástli o 74%“, „Rodičia sú odtrhnutí od reality, až 61% z nich podceňuje ochranu detí“, „Tri štvrtiny zariadení v SK nie sú aktualizované a sú hrozbou,“ „Až 84% všetkých kyberútokov z Ruska smeruje na Ukrajinu a NATO“, „Dopyt po zručnostiach v bezpečnosti sa v Európe zvýšil o viac ako 30 %“, sme sa prihovárali širokej cieľovej skupine od štátu, firiem až po mamičky s deťmi.

Výsledky: Microsoft otváral zásadné témy v oblasti kyberbezpečnosti a stal sa relevantným zdrojom dát a informácií, ktoré médiá postupne začali preberať aj samostatne. Dosiahli sme, že expert Microsoftu bol citovaný až 29-krát z celkových 51 výstupov s AVE cca 237 000 Eur a zásahom viac ako 3 340 000 ľudí. Komunikácia posilnila vnímanie značky v oblasti kyberbezpečnosti u médií a sprostredkovane aj u cieľových skupín B2B či eGov.

3. miesto
Nezostaňte nikomu na krku | Crossline v spolupráci s Crossline | NN Slovensko
Stručná charakteristika: Priemerný vek dožitia sa na Slovensku predlžuje. Dnešní tridsiatnici sa dožijú viac ako osemdesiat rokov. Vek ich detí sa bude blížiť k stovke. Dlhý život je dar, ktorý prináša aj značné riziká. Prežijeme dôchodok v zdraví a finančne sebestační alebo chorí a chudobní? NN Slovensko je prvou spoločnosťou, ktorá otvára tému dlhovekosti a prípravy na dlhý život vo verejnom priestore. Prostredníctvom 360 stupňovej komunikačnej kampane prezentovala verejnosti výsledky prieskumu, ponúkla možnosť otestovať úroveň prípravy na dlhý život a poskytla rady, ako si skóre dlhovekosti zlepšiť.


Výzva a cieľ: Komunikačný plán stavia na výsledkoch medzin.prieskumu skupiny NN, ktorý sa konal v 11 štátoch (vrátane SR) s účasťou 11585 respondentov. Cieľom kampane NN Slovensko bolo vzbudiť záujem o tému prípravy na dlhý život. Jednou zo 4 kľúčových oblastí je finančná príprava, s potrebou dôchodkového sporenia (II. a III. pilier). Najväčšou výzvou bol dlhodobý nezáujem Slovákov o budúce dôchodky. Preto sme hľadali spôsob edukačnej a aktivačnej kampane, v rámci ktorej si záujemci mohli spraviť vlastný online test prípravy na dlhý život a dostať tipy na skvalitnenie života. Cieľová skupina boli ľudia vo veku 35+

Stratégia: Téme sme chceli dať atraktívny kreatívny koncept. Základom kampane sa stal slogan „Nezostaňte nikomu na krku“. Key visual kampane tvorila fotka syna v strednom veku, ktorý na svojich pleciach nesie svojho otca dôchodcu. Kampaň sme realizovali prostredníctvom 3 nosičov: vo forme online bannerovej kampane, spoluprácou s influencerom Vedátorom a sériou tlačových správ. Súčasťou stratégie bolo poskytnúť interaktívny obsah v podobe online testu a zapojiť priamo ľudí, aby sa aktívne angažovali vo vlastnej príprave na dlhé roky strávené na dôchodku.


Realizácia: Po realizácii medzinárodného prieskumu a lokálnom spracovaní výsledkov nasledovali jednotlivé fázy kampane. Prvú tvorila online bannerová kampaň na sociálnych médiách. Kampaň smerovala na špeciálnu landing page www.nn.sk/nezostante-nikomu-na-krku. Stránku tvoria výsledky prieskumu, unikátny online test prípravy na dlhý život a rady/tipy na zlepšenie. Druhá fáza komunikácie sa zamerala na mediálnu komunikáciu. Tá sa opierala o spracovanie výsledkov prieskumu a prezentáciu infografov v podobe 3 tlačových správ, ktoré následne vygenerovali značné množstvo novinárskych otázok, na ktoré sme odpovedali individuálne. Výsledkom je vyše 100 mediálnych výstupov. Komunikáciu sme podporili aj spoluprácou s influencerom Vedátorom, ktorý tému dlhovekosti prezentoval v podobe vlastných autorských článkov na blogu a SoMe. PR kampaň rovnako odkazovala na unikátnu 3. pilierovú dôchodkovú kalkulačku na webe NN, na ktorej si ľudia môžu jednoducho vypočítať výšku svojho budúceho dôchodku. Kalkulačka (spolu s video sprievodcom) je promovaná je aj na sociálnych sieťach.

Výsledky: Internetová stránka s testom „Prípravy na dlhý život“ mala za rok 2023 viac ako 40-tisíc zobrazení, pričom kompletný online test dlhovekosti vyplnilo viac ako 4 tisíc ľudí. Návštevnosť online 3-pilierovej dôchodkovej kalkulačky dosiahla takmer 8 tisíc unikátov. Posty na SoMe Vedátora dosiahli celkový reach 39140 a takmer 1500 komentárov a likeov. Ďalším výsledkom kampane bolo aj 100 výstupov v médiách v hodnote (AVE) 34 000 EUR, ako aj posilnené vnímanie NN ako odborníka na dôchodok medzi novinármi, čo sa prejavilo aj vo zvýšenom záujme aj pri iných spracovaných témach.

3. miesto
Gemerka chráni Vaše cievy | Dynamic Relations 2000 | BUDIŠ a.s.
Stručná charakteristika: Pri Gemerke pracujeme s jej zdravotnými benefitmi. V roku 2021 sme zrealizovali výskum AquaMin, ktorý skúmal vplyv vápnika a horčíka na ľudské zdravie. V roku 2022 sme zaregistrovali experiment vedeckého tímu docenta Stanislava Rapanta, ktorý v rámci projektu LIFE-WATER and HEALTH pridával v obciach Devičie a Kokava nad Rimavicou do vodovodov tieto minerály. Zároveň priebežne skúmali arteriálny vek ciev ľudí. Dáta ukázali šokujúco pozitívny vplyv na stav ciev. To bol impulz pre spoluprácu.


Výzva a cieľ: Nezávislý výskum v rokoch 2022 a 2023 dospel ku záveru, že prítomnosť vápnika a horčíka v pitnej vode má pozitívny vplyv na stav ľudských ciev. Počas 18-tich mesiacov, kedy pridávali do vodovodov v daných obciach horčík a vápnik, sa znížil arteriálny vek ciev ľudí. V obci Devičie v priemere o 15 rokov a v Kokave nad Rimavicou o 7 rokov. Vedci navyše zistili, že ideálny pomer vápnika a horčíka vo vode zodpovedá pomerom, ktoré má Gemerka. Výzvou aj cieľom sa stalo využiť to v komunikácii značky.

Stratégia: V spolupráci s klientom sme oslovili vedecký tím docenta Rapanta. Navrhli sme mu, že podporíme medializáciu jeho zistení po celom Slovensku. Primárnou cieľovou skupinou boli lekári a sekundárnou celá populácia. Komplikovanú vedeckú prácu sme pretavili do údernej prezentácie. Docent Rapant následne prednášal na 4 lekárskych kongresoch na Slovensku a poskytol niekoľko interview. Výsledky sme využili aj v PR článkoch a na sociálnych sieťach. V druhej vlne aktuálne pokračujeme aj v roku 2024.

Realizácia: Vedecký jazyk štúdie docenta Rapanta sme museli „preložiť“ do zrozumiteľnej podoby. Oslovili sme vhodné lekárske kongresy a zabezpečili pre docenta prednášky. Vytvorili sme niekoľko typov PR článkov a zrealizovali niekoľko interview. Počas tejto kampane sme zároveň pokračovali podľa pevného mediaplánu v systematickej komunikácii zdravotných benefitov značky Gemerka. V printoch a online sme dosiahli 12 mediálnych výstupov z prednáškového turné docenta Rapanta, vrátane Dámskeho klubu, kde bol hosťom, s celkovým AVE nad 65 000 eur. Okrem toho sme počas roka neustále prinášali nové správy o úspechoch Gemerky na českom trhu, kde klient v kampani taktiež využíval zistenia z výskumov. Správy o českom úspechu Gemerky sme pravidelne prinášali cez slovenské médiá a postupne sme vygenerovali v danom roku niečo cez 20 výstupov s AVE hodnotou 25 tisíc eur. Vytvorili sme slovenskú „vodnú mapu“, kde sme poukázali na fakt, že dve tretiny okresov majú vo vodovodoch mäkkú vodu s nízkym obsahom minerálov.

Výsledky: Domáce predaje Gemerky aj vďaka medializácii s hodnotou AVE 90 000 eur dosiahli historické úrovne, medziročne predaj narástol o takmer 23 %. Značka dobyla pozíciu dvojky na českom trhu, čo je najväčší úspech slovenskej minerálky na zahraničnom trhu. V súčasnosti pokračujeme druhou vlnou reportáží z výskumu docenta Rapanta, kde už mapujeme priamo názory ľudí, ktorí sa experimentu zúčastnili. Jeho tím žiada o ďalší grant z Európskych fondov a chce s nami aj do budúcna spolupracovať.

H. Integrated campaign

1. miesto
Rátame s budúcnosťou | DIVINO v spolupráci s Ateliér Pútnici, Wavemaker a Crossline | Slovenská sporiteľňa
Stručná charakteristika: Kampaň Rátame s budúcnosťou upriamila pozornosť na dáta o prosperite Slovenska pred voľbami, keď spoločnosť riešila viac medvede a imigrantov. Zložité dáta dostali ľudovú podobu a jasný odkaz. Vložili sme ich do textov ľudových piesní, ktoré naspievali folklórne speváčky. Pieseň s videom premenila ekonomický talk na zážitok, na YouTube dosiahla 1 432 405 videní a 5 992 034 impresií, celoplošne odznela v rozhlasoch, zasiahla milovníkov TV Šláger a dala číslam krídla. Oslovili sme rôzne sociálne skupiny a prepojili tradície s digitálnym svetom Štatistiky sledovalo státisíce ľudí.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo komunikovať naprieč kanálmi jednoducho Index prosperity a jeho dáta. Presvedčiť verejnosť, že ekonomika je dôležitá téma a dostať message k médiám a všetkým vrstvám spoločnosti v čase, keď politici riešili len imigrantov a medvede. Cieľom bolo rámcovať predvolebnú diskusiu čo najširšími kanálmi smerom k odbornej i laickej verejnosti, ktorá bude sledovať štatistiky aj v ére rýchlych informácií. Ako banka sme boli pre mnohých politikov nepriateľom, napriek tomu sme chceli vstúpiť do debaty, zasiahnuť aj užívateľov konšpiračných webov a komunikovať racionálne čísla.

Stratégia: Aby posolstvám porozumel každý, vytvorili sme z čísel ornamenty pripomínajúce tradičný slovenský motív, ktorý sa stal kľúčovým vizuálom kampane. Dáta sme dostali aj do ľudoviek, ktoré pozná každá generácia. Ľudia si spievali 77 sukieň mala a 3 dni ma naháňali v našej verzii textu. Ornamenty a piesne sme spojili vo videu, ktoré sme s vizuálmi šírili naprieč TV – komerčnou i šlágrovou, obecnými rozhlasmi, social, digitálom kde sme chceli zasiahnuť tradičných aj konšpiračných užívateľov. Všetky odkazy smerovali na web ratamesbuducnostou.sk, kde sme sprístupnili dáta i odporúčania.

Realizácia: - Analytická tvorba Indexu prosperity a výber 5 dát, ktoré sme zrozumiteľne definovali ako posolstvá z oblastí: ekonomika, spoločnosť, domácnosti, vzdelanie a udržateľnosť.
- Číslam sme dali atraktívny vzhľad v podobe ornamentov. Vloženie čísel do textov piesní a príprava grafických podkladov – tvorba bannerov pre zásah tradičných a konšpiračných užívateľov, posty na social, poklady na web.
- Nahrávanie piesne sme spojili s natáčaním videa (full video 82s a 4x 20s), doplnené o moderné animácie.
- Umiestnenie dát a odporúčaní na web ratamesbuducnostou.sk.
- Ekonomickým talkom pre odbornú verejnosť a médiá, kde prvýkrát naživo odznela pieseň.
- Šírenie tlačovej správy, rozhovory analytikov v médiách, publikovanie videa na YouTube, postovanie na social – Facebook, Instagram.
- Nasadenie display bannerov na Topky.sk, Pluska.sk, Startitup.sk.
- Nasadenie video spotu v TV Šláger, Markíza Group a JOJ Group.
- Celoplošné nasadenie audio spotu v miestnych rozhlasoch, umiestnenie kampaňových plagátov na obecné tabule.
- Spojenie s iniciatívou Chcem tu zostať. Nahrávanie nového voice overu, úprava videa a nasadenie spotu do TV pred voľbami.


Výsledky: - Štatistiky sledovalo státisíce ľudí. Video v dĺžke 1:24 dosiahlo vyše 430 000 videní, priemerná dopozerateľnosť bola 88,7 %.
- Kratšie 20 sek. formáty mali average percentage view 99,6%.
- Spoty boli objednané v počte 320, odvysielaných 360.
- Bannery cielené na užívateľov konšpiračných obsahov dosiahli 1 024 347 impresií.
- Digital priestor získal 13 491 823 impresií a 52 203 prekliknutí na web ratamesbuducnostou.sk.
- Jediní sme priniesli medzi odbornú a laickú verejnosť racionálne čísla, vďaka ktorým vieme koľko rokov sa dožívame v zdraví, či aká je úroveň nášho školstva.


2. miesto
Zlatý bažant už nie je to, čo býval | SKPR STRATEGIES, v spolupráci s THIS IS LOCCO | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Najväčšia slovenská značka piva Zlatý Bažant (ZB) mala problém. Spotreba piva na Slovensku klesá, ľudí lákajú horkejšie české pivá. Heineken sa preto rozhodol pre revolúciu. Urobil najzásadnejšiu produktovú zmenu v 50-ročnej histórii ZB, ktorú sprevádzala 360 stupňová komunikačná kampaň s názvom Na nové zlaté časy z dielne Heineken v symbióze s agentúrami THIS IS LOCCO a SKPR STRATEGIES. Tá obsahovala okrem práce s dátami aj silný B2C a B2B marketing, PR, eventy, influencer kampaň a internú komunikáciu.


Výzva a cieľ: Komunikačnou výzvou bolo predstaviť nový, prémiový produkt skeptickému spotrebiteľovi v klesajúcom segmente, ktorý je cenovo senzitívny (inflácia to len umocnila), a vrátiť tak dôveru tradičnej slovenskej značke. Výzvou bolo aj zladenie fáz a početných elementov kampane tak, aby výsledkom bolo nielen splnenie obchodných cieľov (dvojnásobný rast oproti trhu), ale najmä zaujať spotrebiteľov, motivovať ich, aby ju ochutnali a spravili si na neho vlastný názor. Ultimátnym cieľom bolo získať ich dôveru nielen pre produkt, ale aj značku.

Stratégia: Zmene receptúry, ako aj nastaveniu komunikačnej stratégie predchádzal prieskum o chuťových preferenciách Slovákov, ročný vývoj a ladenie chute so sládkami aj spotrebiteľmi. Ústredným prvkom komunikácie bola úprimnosť a empowernment zákazníkov. Kampaň pozostávala z kombinácie provokatívnej brandovej komunikácie (postoj ľudí k značke) a produktovej komunikácie (popud ľudí k ochutnaniu). V reklamných spotoch, influencer kampani, počas eventov, mediálnej a internej komunikácie sme boli autentickí, čo sa ukázalo ako ten najlepší prístup v náročnej dobe.

Realizácia: Kampaň odštartovalo provokatívne posolstvo „Zlatý Bažant už nie je to, čo býval“, ktoré sa ocitlo aj na prebaloch najčítanejších slovenských denníkov. Táto kritika sa stala aj motívom PR kampane, ktorej cieľom bolo vyvolať záujem a diskusiu. To sme podporili aj VIP eventom so slepým testom a ochutnávkou, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 novinárov a 20 influencerov (napr. Joe Trendy, Laura Weng, Bandurko). Súčasťou kampane bolo aj special delivery pre vybraných novinárov, séria organických a natívnych rozhovorov a SoMe kampaň. Zároveň sme urobili sériu eventov na pobočkách Heinekenu, kde sme nabrali nových 600 ambasádrov značky. Reklamná kampaň, ktorá verejnosti prezradila, aký je teraz ZB (nový a horkejší), vsadila masívne na outdoor a spot vo forme štylizovaného testimoniálu, ktorý bol nasadený okrem TV aj v online a audio priestore. Predaj motivovali aj instore aktivácie. V horeca sme usporiadali sériu 25 eventov Bažant dni, ktoré uvádzal M. Kubovčík a špeciálny program bol spojený s ochutnávaním novinky.

Výsledky: Kampaň mala výrazný dlhodobý efekt v budovaní značky a splnila aj krátkodobé predajné ciele (ako v porovnaní s predošlými kampaňami ZB, tak aj v celoslovenskom meradle. Prekonala i Hit 73). ZB zaznamenal v segmente, ktorý klesal o -3,1%, rast 11,8% a rekordne zvýšil aj tržby o 28,5%. Ukázala, že komunikácia alko-brandov nemusí byť len imidžová, príbehová a postavená na zábave, ale produktovo relevantná a priama. V médiách bolo 350 zmienok s AVE 612 554 eur, z toho takmer 70 PR výstupov so zásahom 10 mil. a AVE 187 854 eur. Na SoMe dosiahol launch reach 306 558 a ER 5521.

2. miesto
Láskyplný piatoček | Wiktor Leo Burnett v spolupráci s 1st CLASS AGENCY | Kofola Československo
Stručná charakteristika: Čo spravíte, keď tak ikonická značka ako Kofola začne strácať relevanciu medzi mladými? Zostali sme verní láske, ktorá je súčasťou DNA Kofoly a našli jej súčasnú interpretáciu. Láska to totiž nemá v dnešnej dobe ľahké. Prieskum potvrdil, že páry majú na lásku len 2,5 hodiny denne. Preto sme zaviedli Láskyplný piatoček – aktivitu s jasným cieľom - motivovať ľudí, aby venovali láske potrebný čas.

Integrovaná kampaň bola postavená na komunikácii témy vo všetkých kanáloch, so silným dôrazom na PR a kontinuálnu komunikáciu počas celého roka.


Výzva a cieľ: Kofola je love brand, ľudia ju milujú. Avšak jej príbehový svet strácal pre mladých relevanciu. Obraz romantickej a nostalgickej lásky, ktorý v kampaniach zobrazovala, nie je pre dnešnú generáciu uveriteľný.

Cieľom preto bolo posilniť vnímanie imidžu značky, nájsť kreatívne zobrazenie lásky pod hlavičkou Kofoly, ktoré bude blízke mladým a podporiť predaj nápoja. Cieľom PR bolo naplniť kampaň kvalitným komunikačným obsahom, ktorý prinesie priestor pre spontánne PR. Z komunikačného hľadiska bolo výzvou zvýšiť spontánnu znalosť značky medzi mladými.

Stratégia: Aby sme dokázali osloviť mladých, v zobrazovaní lásky bol potrebný zásadný posun. Lásku a jej komunikáciu sme potrebovali posunúť do súčasného sveta.

INSIGHT = NEDOSTATOK ČASU NA LÁSKU
Spravili sme preto prieskum, ktorý ukázal, že páry spolu trávia menej ako 2,5 hodiny denne. A z toho väčšinu času zaberú rutinné činnosti, ako je telka či domácnosť.

KONCEPT = LÁSKYPLNÝ PIATOČEK
Preto sme sa rozhodli láske pomôcť a inšpirovať ľudí, aby si na lásku našli plnohodnotný čas. Vďaka osobnej skúsenosti každého z nás s nedostatkom času na lásku sa otváral veľký priestor na komunikáciu tému.

Realizácia: Aby sme ukázali, že Kofola to s podporou lásky myslí vážne, začali od seba - gestom pre zamestnancov. Zaviedli pre nich Láskyplný piatoček – extra deň voľna na lásku. Na zapojenie ďalších firiem vyzýval aj generálny riaditeľ Kofoly.

Tému sme rozvinuli v komunikácii s médiami počas celého roka. Od predstavenia výsledkov láskyplného prieskumu, cez výzvy zapojiť sa, festivalové svadby až po láskyplné Vianoce.

Súčasťou kampane bol aj web, na ktorom si každý mohol otestovať, koľko času venuje láske a poslať zamestnávateľovi žiadosť o deň voľna na lásku.

Láskyplný piatoček nám medzi cieľovku šíril aj Refresher - rozhovormi s pármi, PR článkami či kontentom z Kofola festivalových svadieb. V téme Máte dosť času na lásku? sme pokračovali so Sexuálnou výchovou a v Rannej šou na Funku sme vyzvali firmy, aby dali svojim ľuďom voľno na lásku. Zapojilo sa 220 šéfov.

To, že láske môžeme dodať bublinky vždy a všade v TV a v online pripomínala trojica spotov.

A na letných festivaloch sme všetkým zamilovaným umožnili povedať si svoje “áno”. Na vybrané páry čakal matrikár aj celá hostina, ostatným záujemcom o svadbu nanečisto Kofola zase požičala aspoň šaty a kyticu.

Výsledky: Láskyplný piatoček zaujal cieľovú skupinu:

- Nárast spontánnej znalosti značky medzi mladými o 66 %
- Narást imidžových parametov “láskyplná” a “autentická” značka a
splnenie predajných cieľov
- Téme sa venovalo 38 výstupov so zásahom 1,41 mil. respondentov a AVE 139 000 €, všetky články mali pozitívnu tonalitu a venovali sa láskyplnej téme
- 70 firiem prejavilo záujem, 15 z nich reálne dalo deň voľna na lásku viac ako 1700 zamestnancom
- Nárast Instagram engagement rate o 1 220 %
- Takmer 13 000 prehratí podcastu Sexuálnej výchovy
- 6 oficiálnych a 45 nanečisto festivalových s

3. miesto
Rešpekt | casual v spolupráci s MUW Saatchi & Saatchi, Wavemaker | Slovak Telekom
Stručná charakteristika: Telekom launchom kampane Rešpekt pre všetko, čo nás spája odštartoval dlhodobú platformu, ktorá podporuje misiu značky spájať ľudí. A to nielen technologicky. TELEKOM nás každodenne spája cez 5G sieť, či nekonečným množstvom zariadení. No uvedomuje si, že ani tá najmodernejšia technológia nás nespojí, keď nám navzájom bude chýbať rešpekt. Manifesto kampane prinieslo 6 výrazných osobností, ktoré sa stretli s disrešpektom. Kampaň priniesla značke prvenstvo v NET promoter skóre a Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom, spolu s 78,8% spojením s rešpektom.


Výzva a cieľ: Rozdeľujú nás odlišné názory na polarizujúce témy a práve internet je miesto, kde sa táto polarizácia prejavuje najviac. Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností, ktoré reprezentovali témy spôsobujúce nenávisť na internete a polarizáciu. Osobnosti tak poukázali na bodyshaming, homofóbiu, necitlivosť k zdravotne znevýhodnený, neúctu k starším, rasovú nenávisť či vzájomný disrešpekt a vyzývali k vzájomnej tolerancii.

Ciele:
Zvýšiť atraktivitu a odporúčanie značky (Net Promoter Score)
Vytvoriť silnú asociáciu Telekom s rešpektom (Respect in Society)

Stratégia: Konkurenčné produkty sa na telco trhu zásadne nelíšia jeden od druhého a aj napriek úsiliam o inovácie sa trh komoditizuje. Okrem ceny zákazníci nevidia iný zásadný prvok na odlíšenie značky. Bolo preto dôležité vytvoriť emocionálnu diferenciáciu a „preložiť“ ju do nového účelu značky.

“Rešpekt pre všetko, čo nás spája” odštartoval hodnotou, ktorá je dôležitá nielen na celospoločenskej úrovni, ale postupne ho Telekom posunie aj smerom k svojim zákazníkom, ktorým chce prinášať produkty a služby rešpektujúce ich potreby.

Realizácia: Najskôr sme predstavili tému a dali ľuďom príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo nám skutočne chýba, aby sme sa ako spoločnosť spojili. Toto vyvolalo záujem verejnosti aj médií.

Launchovacia kampaň priniesla 6 výrazných osobností. Komička Simona Salátová sa stala symbolom bodyshamingu, predstaviteľkou boja s homofóbiou sa stala tatérka Ivana Beláková s partnerkou Veronicou. Ďalšie osobnosti ako Róbert Bezák reprezentoval zdravú vieru a lásku k bližnému, influencer a komik Bekim Aziri stál na čele proti zdravotne znevýhodneným. Blue Grandma ako dôchodkyňa a influencerka inšpirovala k úcte ku starším. A v neposlednom rade Victor Ibara ako herec bojoval proti rasovej nenávisti. Hrali hlavnú úlohu vo všetkých mediálnych kanáloch vrátane platených, vlastnených a earned media.


Dôraz sme kládli aj na sociálne médiá, kde sa nenávistné prejavy kumulujú. Ambasádori kampane Simon a Victor sa stali aj ambasádormi rešpektu na internete a pomáhali proti nenávistným prejavom. Rovnako tak "Elfovia"- profesionálni moderátori diskusií. Telekom pomohol desiatim najhejtovanejším neziskovkám.

Ambasádormi rešpektu sa stali aj samotní zamestnanci Telekom.

Výsledky: Telekom sa stal najodporúčanejším operátorom. NPS vzrástlo a počet promotérov značky stúpol z 34% na 39% v Q1/2023 počas kampane.

Prakticky ihneď po launchi sme si prisvojili atribút rešpektu, jeho spojenie a priradenie k značke. Priradenie rešpektu k značke sa nám vyšplhalo z 68,8% na začiatku kampane až na 78,8% tesne po jej dokončení.

Kampaňou Rešpekt sa nám v post-teste ad tracku podarilo prekonať trhové benchmarky vo všetkých parametroch. Z nich najvýraznejšie výsledky malo spontánne odčítanie brandu na úrovni 95,7% (40,7% nad benchmarkom).

AVE 129 650,43 €

I. Small budget

1. miesto
Krúžkovanie bocianích mláďat na školách | casual | Západoslovenská distribučná, a.s.
Stručná charakteristika: Ako môže energia oživiť prírodu a inšpirovať mladé mysle?

Západoslovenská distribučná ponúka odpoveď. Ako prvá energetická spoločnosť na Slovensku prostredníctvom svojho zamestnanca získala v roku 2023 oprávnenie krúžkovať bociany – a to úplne samostatne. Bociany krúžkované rukami p. Skurku ale nie sú všetko.

Otvárame brány škôl, zapájame deti a premieňame vzdelávanie na dobrodružstvo. Vytvárať zelenšiu budúcnosť môže byť aj zábava. Výsledok? Transformovaná komunita, osvietené mladé generácie a krok vpred v ochrane našej planéty.


Výzva a cieľ: Informovať verejnosť o význame krúžkovania mladých bocianov v hniezdach zamestnancom ZSD, ako prvou energetickou spoločnosťou s takýmto oprávnením na Slovensku.

Priniesť nový pohľad na veci ako sa dá prepájať svet energetiky so vzdelaním a zároveň ukázať významnú
pozíciu spoločnosti ZSD v oblasti enviromenmtu.

Najväčšou výzvou bolo zaujať médiá a pritiahnuť ich pozornosť. Druhou výzvou bola bezpečnosť bocianov a detí ZŠ a MŠ Svinná, ktoré sa zúčastnili krúžkovania bociana. Poslednou - a milou výzvou bola nájsť meno bocianovi, ktoré vyberali deti.

Stratégia: Západoslovenská distribučná dlhodobo realizuje projekty zamerané na starostlivosť o životné prostredie. Osádza náhradné hniezda (búdky) na stožiaroch elektrických vedení, z ktorých vyletelo už viac ako 400 mláďat sokolov. Inštalovala už viacero chráničiek a odkloňovačov letu a preložila 230 bocianích hniezd. Veľký míľnik prišiel v júni 2023, kedy zamestnanec ZSD po prvýkrát krúžkoval bocianie mláďatá samostatne, a to v areáli školy za účasti detí. Významným míľnikom bolo aj vtiahnutie deti do deja krúžkovania a ukázať im, ako sa dá prepojiť svet energetiky s rešpektom k prírode

Realizácia: Novinku v oblasti energetiky - krúžkovanie mladých bocianov sme realizovali formou Press briefingu na ZŠ s MŠ v Svinnej počas mesiaca jún 2023. V čase krúžkovania mláďat vtáctva na Slovensku sme sa museli vysporiadať s tlakom viacerých organizácií na médiá a medializáciu témy, kde sme museli zaujať. Vďaka príbehu bociana bieleho, ktorý v minulosti aktívne vstúpil do života ZŠ a aktívnemu zapojením detí do krúžkovania, sme vytvorili príbeh - Prvého krúžkovania bociana zamestnancom ZSD a odovzdaním rodného listu. Deti a médiá mali jedinečnú možnosť sledovať krúžkovanie bociana z bezprostrednej blízkosti. Okrem krúžkovania bol pripravený rodný list pre bocianov, a deti zo ZŠ prvému z dvojice mláďat vybrali meno Fero. Pre komplexnosť materiálov poskytnutých médiám sme zabezpečovali video a foto materiály priamo z hniezda a celého procesu krúžkovania zamestnancov vo výškach, v hniezde, kde médiá nemali možnosť prístup vzhľadom na BOZP predpisy.

Výsledky: 12 mediálnych výstupov (AVE 69 587,31€)

FB post Impresie: 103 932 Dosah: 65 401 Interakcie: 1 084

LinkedIn post - video Like: 35 Zhliadnutia videa: 611

Dominancia v téme (6 výstupov publikovaných z krúžkovania bocianov na strednom/východnom Slovensku ochranármi a 3 výstupy z krúžkovania sokola)

Prepojenie vzdelávania s prácou energetikov priamou účasťou detí na krúžkovaní bocianov, ako aj médií.

Rozpočet Press Briefingu: 672,90 € (zahŕňa Account managera, dopravu, strih videa a materiály pre médiá)

2. miesto
BABY NA MIZINE | 1st CLASS AGENCY | Kaufland Slovenská republika
Stručná charakteristika: Mladí ľudia a študenti majú často hlboko do vrecka. Kde ale nakúpiť dobre, chutne a lacno, aby vystačili zo svojho vreckového? Kaufland v spolupráci s influencerským duom „Baby na mizine“ vytvoriť mimoriadne úspešný projekt na Instagrame a TikToku, vďaka ktorému sme ukázali, že chutné plnohodnotné jedlo nemusí stáť viac ako 3,50 €, ale ukázali sme, že aj málo peňazí investovaných do vhodných influencerov môže priniesť veľa muziky a posilniť reputáciu klienta, nielen mladej cieľovej skupiny. A to v niekoľkomesačnej kampani za „študentský“ budget do 5 000 €.


Výzva a cieľ: Mladí obracajú každý cent, a nielen oni. Inflácia, rast cien a nepriaznivé ekonomické podmienky spôsobujú, že v ľuďoch narastá nedôvera voči sľubom reťazcov o lacných potravinách či stabilizácii cien denne kupovaných produktov. Kaufland sa v komunikácii na mladých stavil sociálne siete a rozhodol sa preniesť sľuby do praxe. Cieľom bolo nielen produktové PR, ale aj budovanie lojality mladých zákazníkov. Cieľom bolo kreatívne priniesť rukolapné dôkazy, že v Kauflande si dokáže každý, nielen mladí, nakúpiť stále za neobyčajne nízke ceny a chutne sa z nich najesť.

Stratégia: Keďže Kaufland ponúka široký sortiment pre všetkých, cieľom kampane je zaujať prioritne študentov a mladých, ale tiež zasiahnuť čo najväčšie spektrum vekových kategórií, pohlaví a záujmov, v každom kúte Slovenska. Vyčlenený celkový rozpočet bol nižší ako 5 000 €. Z tohto dôvodu sme využili TikTok a Instagram a vybrali rozhodli sa pre jednu influencerskú spoluprácu.
Voľba padla na Baby na mizine, lebo tvoria populárny a humorný content cielený na mladé publikum. Komunikačný koncept bol postavený nielen na nízkom budgete na nákup, ale aj priateľskou rivalitou medzi influencerkami formou pretekov, kto z nich navarí chutnejší recept a podporili to rôznymi súťažami.

Realizácia: Spolupráca prebiehala od mája 2023 do decembra 2023 a spočíva v príprave troch videí mesačne. Prvé video bolo vždy upútavkou, kde dievčatá predstavia hlavný produkt, z ktorého idú tento mesiac vytvárať recepty do 3,50 €. Pre čo najväčší engagement mohli za produkt do ďalšieho mesiaca hlasovať ľudia v komentároch na SoMe.
Zvyšné dve videá (každé video robilo jedno z dievčat) obsahujú ich nákup v Kauflande, počas ktorého je promovaná Kaufland Card, nízkosť cien a privátna značka potravín K-Classic, príprava jedla a záverečná ochutnávka/ porovnanie s výzvou, aby ľudia do komentára napísali, ktorý recept sa im páči viac.
Súbežne s uverejňovaním videí na TikToku prebiehala súťaž na ich Instagramovom profile. Motivovali sme ľudí komentovať videá, súťažili sme s nimi a pomáhali sme zvýšiť popularitu profilu, komunitu followerov a zákazníkov Kauflandu.
Podarilo sa odpromovať aj vernostnú kartu KCard, ktorá pomohla previesť zákazníkov kvalitným, čerstvým a cenovo výhodným potravinami na recepty za naozaj „zaujímavý“ nízky rozpočet.


Výsledky: Výsledky kampane hovoria jednoznačne sa medzi tešil veľkej obľube:
● Za 8 mesiacov sme pri 24 videách dosiahli 2,1 mil. vzhliadnutí videí na profile Báb na mizine na TikToku a Instagrame.
● Počet interakcií s príspevkami za rovnaké obdobie bolo až 142 k.
● spolu s Babami na mizine sme navarili 16 receptov v celkovej hodnote 53,75 €
● Počet sledovateľov na TikToku Babám na mizine zvýšil o viac ako 10 000 a na Instagrame vzrástol o viac ako 3 000.
Aj projekt s rozpočtom do 5 000 € môže priniesť veľa muziky, teda zaujímavé čísla a zvýšiť povedomie o značke klienta, pokiaľ sa podarí vhodne vybrať influencerov

Zoznam príspevkov
3. miesto
Kam kráča HORECA | SKPR STRATEGIES, | Heineken Slovensko
Stručná charakteristika: Segment HORECA zažíva revolúciu. Zákazníci menia svoje návyky, dochádza k modernizácii podnikov. Naším cieľom bolo upozorniť na problematiku v gastro segmente a riešenia, ktoré ponúka v čase krízy líder na trhu - spoločnosť HEINEKEN Slovensko. Napriek nízkemu budgetu sme pripravili efektívnu komunikačnú kampaň, ktorej výsledkom bolo 13 spontánnych výstupov v hodnote 22 000 €. Téma rezonovala aj na sociálnych sieťach, kde dosiahla reach 162 022 ľudí. Vďaka kampani sme potvrdili reputáciu Heineken Slovensko ako silného partnera aj v náročných časoch.


Výzva a cieľ: Cieľom kampane bolo podporiť reputáciu spoločnosti Heineken Slovensko ako lídra na trhu, posilniť vzťahy s biznis partnermi a zákazníkmi. Najväčšou výzvou bolo komunikovať výsledky prieskumu trhu v zrozumiteľnej podobe, aby sme vzbudili záujem o tému a nádej nielen u majiteľov a zamestnancov HORECA prevádzok, ale aj u spotrebiteľov. Na celú kampaň sme mali budget 2 900 €, preto bolo nevyhnutné zvoliť čo najefektívnejšie postavenú komunikáciu.

Stratégia: Komunikovali sme interný prieskum trhu Heineken Slovensko, podľa ktorého podnikanie v gastro segmente zažíva revolúciu. Dnes odhadujeme pokles počtu prevádzok na 5 až 8 %. Naším cieľom bolo komunikovať tieto zmeny v pozitívnom svetle s ponukou riešení v podobe HORECA Academy. Kreatívni sme boli aj pri výbere miesta konania konferencie. Zvolili sme si moderný podnik Mäso od Romana, ktorý je svojím konceptom fungovania prevádzky exemplárnym príkladom toho, ako môže fungovať moderný gastronomický podnik.

Realizácia: Väčšinu z nášho budgetu sme vyčlenili na prenájom priestorov a catering, preto sme museli byť kreatívni pri plánovaní konceptu komunikácie. Naším cieľom bolo jasne a zrozumiteľne zadefinovať problematiku v HORECA segmente a ponúknuť pozitívne príklady a efektívne riešenia. Chceli sme zaujať mienkotvorných, ekonomických aj lifestylových novinárov a následne HoReCa zákazníkov. Na transformáciu podnikov sme upozornili už len voľbou miesta tlačovej konferencie. Dobrým príkladom úspešného moderného podniku je Mäso od Romana, ktorý funguje len 4 dni v týždni, má moderný dizajn a výnimočnú ponuku jedál a nápojov. Majiteľ Roman Kóňa porozprával o tom, ako sa vysporiadal s výzvami ako pandémia, inflácia, či zvyšovanie cien. Obchodný manažér pre HORECA segment za Heineken Slovensko Róbert Fegyveres zas bližšie predstavil informačno-edukačný portál HORECA Academy, ktorý prevádzkovateľom podnikov pomáha s rozvojom ich podnikania už niekoľko rokov.

Výsledky: Poukázali sme na efektívne riešenia v čase krízy, ktoré ponúka Heineken Slovensko vďaka HORECA Academy. Téma transformácie gastro segmentu silno rezonovala aj na SoMe, dosiahli sme reach 162 022 ľudí. Na konferencii sa zúčastnili novinári z mienkotvorných, ekonomických, HORECA a lifestyle médií. Výsledkom bolo 13 spontánnych výstupov s AVE 22 000 eur. Kampaň tak posilnila vnímanie značky ako lídra slovenského retailu, spoľahlivého B2B partnera a významnej nadnárodnej spoločnosti so silným lokálnym dosahom.3. miesto
HUBERT, ambasádor etikety na Slovensku | PRime time v spolupráci s PRime time | HUBERT J.E. pre značku HUBERT
Stručná charakteristika: Budovanie imidžu legendárneho sektu HUBERT nie je jednoduché: značka si má zachovať tradičné hodnoty a byť zároveň moderná. Keďže HUBERT neodmysliteľne patrí k výnimočným príležitostiam a slávnostným okamihom, prišli sme s ideou spojiť túto značku s témou spoločenskej etikety. Teda tiež tradičnou témou, ktorá sa vyvíja a oslovuje čoraz viac mladých a úspešných ľudí – našu cieľovku. Z uznávaného odborníka na etiketu sme preto vytvorili influencera, ktorý sa stal spolu so značkou HUBERT evanjelizátormi etikety na Slovensku.


Výzva a cieľ: Marketingovým cieľom je modernizovanie značky HUBERT, rozšírenie a omladenie cieľových skupín. Záujem o spoločenskú etiketu u mladých po pandémii narástol spolu s rozvojom Instagramu a záujmu o glossy fashion. Preto sme sa v agentúre rozhodli spojiť túto tému s HUBERTOM a v modernom prevedení priniesť vizuálne aj obsahovo atraktívny obsah pre médiá a sociálne siete. HUBERT tiež takto rozvíja atribúty elegancie, ktoré sú súčasťou DNA značky. Projekt má aj CSR rozmer, lebo edukácia v oblasti kultúry komunikácie kultivuje spoločnosť v téme, ktorá v digitálnej dobe zapadá prachom.

Stratégia: Aby bol náš strategický zámer komunikačného spojenia značky HUBERT a témy spoločenskej etikety úspešný, potrebovali sme silného ambasadora. Kým Česko má v oblasti etikety výraznú osobnosť Ladislava Špačka, na Slovensku sa s touto témou spája viacero mien. Naša voľba padla na mladého kouča spoločenskej etikety a royalistu Jakuba Abraháma. Jeho presah do oblasti módy bol vítaním rozšírením tematického záberu. Keďže sme chceli rozvinúť CSR rozmer projektu, pri výbere médií sme sa nesústredili len na lifestyle, ale tému etikety sme ponúkli aj spravodajským či ekonomickým médiám.

Realizácia: Značku sektov HUBERT sme povýšili do pozície ambasádora ETIKETY na Slovensku. Pre unikátnu spoluprácu sme oslovili renomovaného odborníka na etiketu, uznávaného kouča etikety Jakuba Abraháma, zároveň však mladého módneho trendsettera, ktorého sme povýšili do úlohy influencera a ambasádora značky HUBERT. Projekt pozostával z realizácie série 5 videí, uverejnených primárne na SoMe značky a tiež ako influencerské príspevky na sociálnych sieťach FB a IG odborného garanta - kouča etikety. Seriál odštartoval v máji 2023 a beží dodnes.

Mediálny dosah: Obsah videí sme spracovali zároveň aj ako unikátny obsah do médií. Natívne články vo forme rozhovoru s odporúčaniami, edukačným rozmerom, radami v oblasti etikety a s elegantným prepojením na produkty sektu HUBERT sme umiestnili do lifestylových, ale aj spravodajských online médií. Komunikácia na viacerých platformách nášho ambasádora priniesla vysoko pozitívnu odozvu a zvýšenie zásahu na cieľovú skupinu.

Výsledky: Premyslená a cielená medializácia v mienkotvorných médiách umožňuje nájsť nový štýl komunikácie značky v ďalšom období. Výstupy vo forme videí prinášajú dlhodobý vysoký zásah, pozitívnu odozvu aa engagement pre značku a posilňujú platformy SoMe. Zároveň však poskytujú originálny obsah pre natívnu a vysoko atraktívnu formu medializácie. Klient počíta s dlhodobým potenciálom projektu.
Videoseriál 5 dielov
Medializácia: 14 PR článkov
Kumulovaný REACH medializácia: 26 562
Kumulovaný REACH Social Media: 845 355
Engagement: 5924
Celkovo Impresie: 1 060 148
Budget 3000 Eur

3. miesto
Zlatý špendlík | Grayling Slovakia s. r. o. v spolupráci s - | Google
Stručná charakteristika: Spoločnosť Google ocenila najlepšie hodnotené pamiatky na Slovensku v kategórii hrady a zámky podľa používateľov Máp Google. Ocenenie Zlatý špendlík putoval do každého samosprávneho kraja. Projekt bol postavený na hrdosti Slovákov k svojmu kultúrnemu dedičstvu a navyše zahŕňal aj element umelej inteligencie, ktorá je aplikovaná v rámci Máp
Google. Kľúčovou bola aj komunikácia s ôsmimi partnermi (v každom kraji s jedným), pričom vyvrcholila v jednom týždni, kedy boli komunikované všetky pamiatky. Úspech potvrdzuje aj vyše 80 mediálnych výstupov.


Výzva a cieľ: Kampaň Zlatý špendlík mala silný regionálny element a v jednotlivých slovenských krajoch oceňovala vybrané hrady a zámky, ktoré mali profil na Mapách Google a spĺňali výberové kritériá (podľa hodnotenia používateľov). Bolo nutné skoordinovať sa s ôsmimi riaditeľmi a správcami týchto kultúrnych pamiatok, zabezpečiť fotenie pre vizuálnu časť kampane a pripraviť, schváliť a naplánovať komunikáciu kampane v spolupráci s nimi a odkomunikovať užitočnosť obsahu generovaného používateľmi v rámci Máp Google a poukázať aj na využitie AI, ktoré si používatelia nemusia ani uvedomovať.

Stratégia: Našou úlohou bolo celú kampaň naplánovať z pohľadu komunikácie aj logistiky. Vzhľadom na to, že ocenenie putovalo do každého slovenského kraja, bolo nutné zamerať sa okrem relevantných celoštátnych médií aj na regionálne redakcie. V rámci stratégie sme navrhli aj predstavu o načasovaní a realizácii komunikácie, aby mala v médiách čo najväčší efekt. Nesmierne dôležité bolo kontaktovanie všetkých ôsmich kultúrnych pamiatok a zadefinovanie si vzájomných úloh. Vďaka ich aktívnemu prístupu sme boli schopní úspešne celú kampaň odkomunikovať podľa plánu.

Realizácia: V rámci príprav sme kontaktovali všetkých osem kultúrnych pamiatok, zhrnuli informácie o projekte, zadefinovali sme si úlohy aj časové míľniky, ktorých sme sa snažili čo najviac držať. Keďže išlo o letné obdobie (júl-august), potrebovali sme zastihnúť jednotlivých partnerov mimo ich voľna a dovoleniek. Zároveň bolo nutné naplánovať aj distribúciu jednotlivých trofejí, ako aj fotenie s trofejami. Tieto fotky potom tvorili hlavnú vizuálnu časť kampane. Vďaka poskytnutým informáciám od našich partnerov sme boli schopní pripraviť pre každý hrad a zámok jedinečnú tlačovú správu aj s citáciou partnera, ktorá okrem iného odzrkadľovala aj ich prístup k Mapám Google, prostredníctvom ktorých získavajú spätnú väzbu od návštevníkov formou hodnotenia. Tlačové správy sme primárne komunikovali na regionálne médiá, pričom sumárnu tlačovú správu sme distribuovali plošne. Súčasne bola kampaň koordinovaná a šírená aj cez Facebook slovenského Googlu (in-house), kde bola hitom (Oravský hrad, Bojnický zámok, Nitriansky hrad). Pre projekt bola vytvorená jednotná vizuálna identita, ktorá definovala aj dedikovanú webstránku projektu. Timing: 3. augustový týždeň

Výsledky: Kampaň aj napriek letnej realizácii dosiahla mimoriadne dobré výsledky, o čom svedčí aj vyše 80 výstupov, z toho polovica bola dosiahnutá v regionálnych médiách. Zasiahli sme regionálne TV, rozhlas, printy (regionálne aj celoštátne) aj kľúčové regionálne onliny. Kampaň zaznamenala denný zásah vyše 2,5 milióna a celkový dosah takmer 14,3 milióna. Jednotliví partneri aj niektoré médiá spontánne komunikovali zisk ocenenia aj cez svoje sociálne siete, k najúspešnejším patria Oravský hrad na Instagrame a Záhorí.sk na Facebooku. Projekt bol realizovaný s nulovým media budgetom.

NAJÚSPEŠNEJŠIA AGENTÚRA ROKA

NAJÚSPEŠNEJŠÍ KLIENT ROKA

PR OSOBNOSŤ 2023

MIMORIADNA CENA

CENA ZA ETIKU V KOMUNIKÁCII

CENA ZA UNIKÁTNY PR POČIN ROKA