Kontakt

Asociácia public relations Slovenskej republiky
Ing. arch. Broňa Tarnócy, výkonná riaditeľka
Šustekova 51
Bratislava 851 04
Tel.: +421 905 41 05 48
riaditel@asociaciapr.sk 

Technická podpora 
problém  s prihlasovaním práce

Zdeno Kuzmány
support@prokop.online
0911 233 350 (pracovné dni 10:00-17:00)

Poštová adresa:

APR SR, Broňa Tarnocy, Šustekova 5, 851 04 Bratislava
Číslo účtu/kód: 2949026599/1100 IBAN: SK3311000000002949026599 , Tatra Banka a.s. Bratislava
IČO: 30809401