Rady a odporúčania

AKÉ VÝSLEDKY PR PROJEKTU ZDÔRAZNIŤ V PRIHLÁŠKE?

PRIMÁRNE: 

Zmena v reputácii, znalosť a zmena správania

 • Prieskum verejnej mienky pred a po kampani (znalosť značky alebo témy, zmena postoja, preferencií, správania)
 • Výsledky mediálnej analýzy, resp. analýzy eventov a sociálnych sietí – zmena tonality vo výstupoch/zmienkach (z negatívnych na pozitívne), v online diskusiách (z prevažne negatívnych na neutrálne, mierne-väčšinovo pozitívne)
 • PR ROI

Pozn.:

 • Je potrebné uvádzať zdroj použitých a reportovaných údajov. Ak ide o prieskum - kto ho realizoval, na akej vzorke,  obdobie, metodika. Ak ide o vlastné dáta – akým spôsobom boli zbierané, veľkosť vzorky, atď.

SEKUNDÁRNE: 

Médiá (printové, elektronické, online) 

Kvantitatívne výsledky:

 • z toho počet výstupov v auditovaných médiách a OTS (opportunity to see – čítanosť, počúvanosť, sledovanosť médií) podľa MML (market media lifestyle) a IAM monitor pri online médiách.
 • z toho počet platených výstupov (platené PR články alebo platený natívny obsah) ak boli použité.
 • z toho počet výstupov v regionálnych médiách v prípade, že ide o ten istý článok, resp regionálnu mutáciu rovnakého článku v sieti regionálnych novín alebo online médií (ak boli použité).
 • AVE – Advetisment Value Equivalent -  vždy použiť aj s inými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi výsledkami 

Kvalitatívne výsledky: (uviesť aspoň pri najlepších výstupoch/výstupe)

 • viditeľnosť v rámci média (typ média, rozsah príspevku, umiestnenie v médiu, titulka, strana, fotka, video)
 • typ a charakter informácie (nosná téma, resp. doplnková v rámci mozaiky informácií), tonalita výstupov, afinita média na želanú cieľovú skupinu, iné podľa špecifík kampane. 

Pozn.:

V rámci mediálnych výstupov je odporúčame k prihláške projektu pridať prílohu obsahujúcu skeny a printscreeny článkov a reportáží.

Sociálne siete 

FACEBOOK

 • počet a štruktúra kreatív v rámci kampane
 • zásah FB postov (Reach) kampane  – platený a organický
 • engagement (Interakcie)
  • v rozdelení na celkový počet lajkov, komentárov, zdieľaní, klikov na link vo FB poste (CTR) FB postu
  • engagement rate (miera/podiel interakcií)
 • FB videá
  • počet pozretí videa
  • z toho počet prehratí videa v trvaní 15 a viac sekúnd (Thruplay)
  • priemerný čas sledovania videa 

YOU TUBE

 • počet videní videa – platený a organický
 • view Rate (Miera vzhliadnutia) - podiel tých, ktorí pokračovali v sledovaní aj po možnosti video vypnúť
 • audience Retention (Miera udržania publika) – priemerná dĺžka pozerania videa
 • podiel tých, ktorí video dopozerali do konca
 • End Screen Element Click Rate (miera kliknutí na prvky záverečnej obrazovky) - klik na odkaz v závere videa 

INSTAGRAM

 • počet a štruktúra kreatív (posts, reels, stories)
 • zásah kampane (Reach) – platený a organický
 • interakcie (Account Interactions) - počet lajkov a komentárov 

TIK TOK

 • počet a štruktúra kreatív
 • zásah kampane (Reach) – platený a organický
 • interakcie (Account Interactions) - počet lajkov a zdieľaní 

LINKEDIN

 • počet a štruktúra kreatív v rámci kampane
 • zásah postov (Reach) kampane – priemerný zásah kampane – platený a organický
 • engagement (Interakcie)
 •  kliknutia, impresie, konverzie 

WEB

 • návštevnosť stránky a jej nárast vďaka kampani
 • zásah cieľovej skupiny
 • zotrvanie na stránke, počet sledovaných podstránok
 • nákup

INFLUENCERI

 • počet príspevkov
 • zásah kampane (Reach)
 • engagement a interakcie
 • počet nových sledovateľov

 

Pozn.:

V rámci sociálnych sietí je odporúčané dodať v požadovanej veľkosti a množstve aj grafické / video výstupy, ako aj linky na siete. 

ĎALŠIE VÝSLEDKY V ŠPECIÁLNYCH KATEGÓRIÁCH: 

 • Interná komunikácia - zásah messages na cieľovú skupinu, interné prieskumy a spätné väzby, použitie interných kanálov a ich zásah
  • Traditional media PR – povinné dodať zoznam mediálnych výstupov
  • Experience PR –počet on/offline účastníkov, zásah cieľovej skupiny
  • Data in PR – kvalitatívne parametre používaných prieskumov a štúdií, zdroje štúdií, vedeckých zistení a dát
  • Small budget – odporúčame jasné zadefinovanie výšky 10 000 € 

OBCHODNÉ CIELE 

 • tržby z predaja produktu/služby pred a po kampani
 • počet návštev - kamenného obchodu, eShopu, web stránky
 • iné ukazovatele podľa cieľov kampane (engagement - odporúčania, poskytnutie referencie, mailovej adresy, stiahnutie newslettra (ePublikácie))
 • ROI (náklady na kampaň a nárast tržieb)